Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC08 Telescope Origin-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Testa sugeffekten från förlängningsröret

På bilden kan det visas en annan variant av golvmunstycket även om processen är densamma.

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Golvmunstycket monteras på skaftet genom att trycka ner påkopplingsknappen.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Skaftet förlängs genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa slangen från huvuddelen.

Dra ut slangen ur huvuddelen.

Tryck muffens frigöringsknapp bakåt och lossa slangen från huvuddelen.

Slangen kopplas bort från huvuddelen.

Lossa skaftet från slangen.

Slangen och skaftet tas bort från handtaget genom att trycka på bortkopplingsknappen och sedan dra.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om den böjliga slangens båda öppningar och skaftet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Skaft, slang och handtag kontrolleras.

Välj ”En del är sönder” för att göra en beställning om någon del saknas eller är skadad.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet och slangen?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollerar röret, cyklonen och behållaren

Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handtaget.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Lossa cyklonen från behållaren genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på det genomskinliga bärhandtaget.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengör höljet med en trasa eller torr borste för att avlägsna ludd och damm.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Se till att behållarens insida är fri och att den breda kontätningen inte saknas eller är skadad.

Se till att cyklonen är ren och avlägsna eventuella hinder. Knacka på cyklonen för att avlägsna svårare smuts.

Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

Kontrollerar röret

Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Öppna luckan till föravskiljaren och avlägsna eventuella hinder.

Slang, huvuddel och filter kontrolleras.

Stäng föravskiljarens lucka och se till att filtret sitter i, montera ihop behållaren och cyklonen igen och fäst enheten på maskinen.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Välj ”En del är sönder” för att göra en beställning om någon del saknas eller är skadad.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Avlägsna filtren

Stänga av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna filtret och filterhållaren från maskinen.

Filtret tas ut ur Dyson DC08-cylinderdammsugaren genom att trycka på bortkopplingsknappen.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

En svamp sköljs och pressas ur för att få bort överskottet av kranvatten.

Tvätta filterhållaren i enbart med kallt vatten.

Filtret på Dyson DC08-cylinderdammsugaren sköljs och knackas sedan på för att få ur överflödigt kranvatten.

Torka filtret

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret måste torka i 12 timmar och får inte sättas tillbaka i Dyson DC08-cylinderdammsugaren när det är blött.

Filtret ska rengöras minst var sjätte månad.

Om filtret saknas eller är skadat, välj ”En del är sönder”.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera filtret?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret av metall genom att trycka på tryckknappen på golvmunstycket.

Golvmunstycket monteras på skaftet genom att trycka ner påkopplingsknappen.

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Slang och borsthuvud kontrolleras på golvmunstycket.

Du kan ändra golvmunstyckets motstånd genom att justera de röda luftlödesportarna på basdelen.

Tryck flärparna inåt för bästa motstånd.

Två röda knappar på båda sidor av borsthuvudet.

Montera ihop maskinen och prova den.

Välj beställningsalternativet ”En del är sönder” om golvmunstycket är skadat.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera golvmunstycket

Tryck på frigöringsknappen på turbinmunstycket för att avlägsna det från förlängningsröret.

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och vrid de två låsen ett kvarts varv.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Sätt tillbaka bottenplattan genom att fästa de främre flärparna först och luta bottenplattan nedåt. Lås de två hakarna och skjut tillbaka bottenplattans spärr.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Kontrollera att turbinmunstycket har rätt inställning för din typ av golv.

Dra ut kolven så att borsten snurrar (för mattrengöring).

Tryck in kolven för att borsten ska sluta snurra (för hårda golv eller ömtåliga ytor).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa slangen från huvuddelen.

Dra ut slangen ur huvuddelen.

Tryck muffens frigöringsknapp bakåt och lossa slangen från huvuddelen.

Slangen kopplas bort från huvuddelen.

Lossa skafthandtaget från slangen.

Skaftet och slangen kopplas bort från handtaget.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera båda ändarna av den böjliga slangen.

Kontrollera båda ändarna av skafthandtaget.

Skaft, slang och handtag kontrolleras.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet och slangen?

Kontrollerar röret, cyklonen och behållaren

Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handtaget.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Lossa cyklonen från behållaren genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på det genomskinliga bärhandtaget.

Den genomskinliga behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengör höljet med en trasa eller torr borste för att avlägsna ludd och damm.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Se till att behållarens insida är fri och att den breda kontätningen inte saknas eller är skadad.

Se till att cyklonen är ren och avlägsna eventuella hinder. Knacka på cyklonen för att avlägsna svårare smuts.

Behållare, cyklon och filter kontrolleras.

Kontrollerar röret

Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Öppna luckan till föravskiljaren och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll görs för att kontrollera blockeringar på slangen, kanalen och filtret.

Stäng föravskiljarens lucka och se till att filtret sitter i, montera ihop behållaren och cyklonen igen och fäst enheten på maskinen.

Den genomskinliga behållaren monteras genom att klickas fast på cylindern, vilket gör att båda delar sitter fast på huvuddelen.

Välj ”En del är sönder” för att göra en beställning om någon del saknas eller är skadad.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra behållaren och cyklonen

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Lossa dammbehållaren.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonens handtag för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Tömma dammbehållaren

Lossa behållaren från cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen på den genomskinliga behållarens handtag.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengöra cyklonens hölje

Rengör med en torr trasa eller borsta av det för att avlägsna ludd och smuts.

Knacka lätt på cyklonen för att få fint damm att lossna lättare.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

Kontrollera om kanalen är igensatt.

Slang, huvuddel och filter kontrolleras.

Sätta tillbaka behållaren

Montera ihop behållaren och cyklonen igen.

Sätt tillbaka den på huvuddelen och se till att den snäpper på plats.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa maskinen utan behållaren

Tryck på behållarens frigöringsknapp.

Avlägsna behållaren och cyklonen från huvuddelen.

Sätt på maskinen.

Dyson DC08-cylinderdammsugaren startar med hjälp av knappen på ena sidan av huvuddelen.

Hörs ljudet fortfarande när behållaren har avlägsnats?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra behållaren och cyklonen

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Lossa dammbehållaren.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonens handtag för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Tömma dammbehållaren

Koppla ifrån behållaren och cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen på den genomskinliga behållarens handtag.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengöra cyklonens hölje

Rengör med en torr trasa eller borsta av det för att avlägsna ludd och smuts.

VARNING! Använd inte vatten.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera av behållaren och cyklonen

Se till att behållarens inre tätning inte saknas eller är skadad. Välj i så fall ”En del är sönder”

Kontrollera om mittdelen av cyklonen eller inloppet högst upp är igensatta.

Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

Sätt tillbaka behållaren genom att först fästa baksidan av den genomskinliga behållaren på cyklonen och sedan snäppa i den främre delen.

Se till att det inte finns några glipor, eftersom de skulle kunna leda till minskad effekt om kontakten med huvuddelen inte är korrekt.

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvuddelen så att den snäpper på plats.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Lossa slangen från huvuddelen.

Dra ut slangen ur huvuddelen.

Tryck muffens frigöringsknapp bakåt och lossa slangen från huvuddelen.

Slangen kopplas bort från huvuddelen.

Lossa skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Skaftet och slangen kopplas bort från handtaget.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera båda ändarna av den böjliga slangen.

Kontrollera båda ändarna av skafthandtaget.

Kontrollera båda ändarna av förlängningsröret.

Skaft, slang och handtag kontrolleras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen?

Kontrollera golvmunstycket

Tryck på frigöringsknappen på turbinmunstycket för att avlägsna det från förlängningsröret.

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och vrid de två låsen ett kvarts varv.

Borsthuvudets ytterhölje tas bort genom att snurra de gula knapparna motsols och skjuta upp låset i mitten.

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Sätt tillbaka bottenplattan genom att först fästa de främre flärparna och luta bottenplattan nedåt, låsa de två låsen och skjuta tillbaka bottenplattans spärr.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Kontrollera att turbinmunstycket har rätt inställning för din typ av golv.

Dra ut kolven så att borsten snurrar (för mattrengöring).

Tryck in kolven för att borsten ska sluta snurra (för hårda golv eller ömtåliga ytor).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera slanginloppet

Om maskinen avger ett visslande ljud betyder det att den är igensatt eller att en tätning är skadad eller saknas.

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Lossa slangen från slanginloppet.

Skilj skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Kontrollera inuti skafthandtaget och längs med hela slangen och förlängningsröret för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av det justerbara röret, handtaget och slangen för att se om det finns några blockeringar.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen?

Vilket munstycke använder du?

Turbinmunstycke.

Golvmunstycke med två lägen.

Kontaktmunstycke.

Kontrollera turbinmunstycket

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och lossa bottenplattans två lås.

De gula fästanordningarna på botten av munstycket lossas, vrids motsols för att lossa de två fästena.

Lossa bottenplattan och borstarna från turbinmunstycket och rensa bort skräp och eventuella trådar.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Borsthuvudet kopplas bort från munstycket för att klippa bort eventuell smuts.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på undersidan av turbinmunstycket och utsidan av kolven och avlägsna vid behov. Kolven måste vara i läget ”ute” för att borsten ska snurra.

Munstycket kontrolleras för blockeringar, kontroll av undersidan och sidoöppningarna.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Borststången sätts tillbaka på munstycket, locket måste vridas medsols till låst läge.

Montera ihop maskinen och prova den.

Snurrar borsten?

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollerar röret, cyklonen och behållaren

Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handtaget.

Lossa cyklonen från behållaren genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på det genomskinliga bärhandtaget.

Den genomskinliga behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengör höljet med en trasa eller torr borste för att avlägsna ludd och damm.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Se till att behållarens insida är fri och att den breda kontätningen inte saknas eller är skadad.

Se till att cyklonen är ren och avlägsna eventuella hinder. Knacka på cyklonen för att avlägsna svårare smuts.

Behållare, cyklon och filter kontrolleras.

Kontrollerar röret

Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Öppna luckan till föravskiljaren och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll görs för att kontrollera blockeringar på slangen, kanalen och filtret.

Stäng föravskiljarens lucka och se till att filtret sitter i, montera ihop behållaren och cyklonen igen och fäst enheten på maskinen.

Den genomskinliga behållaren monteras genom att klickas fast på cylindern, vilket gör att båda delar sitter fast på huvuddelen.

Välj ”En del är sönder” för att göra en beställning om någon del saknas eller är skadad.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Fortsätt med kontrollerna

Borsten ska snurra om sugeffekten är stark, så fortsätt med prestandakontrollerna.

Om sugeffekten är stark men borsten ändå inte snurrar kan det lösas genom att beställa ett nytt turbinmunstycke.

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera röret

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Dysons cylinderdammsugare med behållaren avlägsnad.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om den övre delen av cyklonen och behållarens inlopp är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Välj ”En del är sönder” om någon del saknas eller är skadad

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollera golvmunstycket med två lägen

Kontrollera bottendelen och anslutningsdelen till golvmunstycket med två lägen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket på Dysons cylinderdammsugare.

Testa golvmunstycket med två lägen på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera kontaktmunstycket

Kontrollera om basdelen och öppningarna i kontaktmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket på Dysons cylinderdammsugare.

Sätt fast kontaktmunstycket på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera röret

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Dysons cylinderdammsugare med behållaren avlägsnad.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Välj ”En del är sönder” om någon del saknas eller är skadad

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollera slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Lossa slangen från slanginloppet.

Skilj skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Kontrollera inuti skafthandtaget och längs med hela slangen och förlängningsröret för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av det justerbara röret, handtaget och slangen för att se om det finns några blockeringar.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen?

Vilket munstycke använder du?

Turbinmunstycke.

Golvmunstycke med två lägen.

Kontaktmunstycke.

Kontrollera golvmunstycket med två lägen

Kontrollera bottendelen och anslutningsdelen till golvmunstycket med två lägen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Testa golvmunstycket med två lägen på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera kontaktmunstycket

Kontrollera om basdelen och öppningarna i kontaktmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt fast kontaktmunstycket på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera turbinmunstycket

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och lossa bottenplattans två lås.

Lossa bottenplattan och borstarna från turbinmunstycket och rensa bort skräp och eventuella trådar.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på undersidan av turbinmunstycket och utsidan av kolven och avlägsna vid behov. Kolven måste vara i läget ”ute” för att borsten ska snurra.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Montera ihop och testa turbinmunstycket på maskinen.

Snurrar borsten?

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Golvmunstycket sätts fast på skaftet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Håll ordentligt i muffen för att dra ut förlängningsröret helt, så att det inte går att dra ut längre.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera golvmunstycket

Tryck på frigöringsknappen på turbinmunstycket för att avlägsna det från förlängningsröret.

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och vrid de två låsen ett kvarts varv.

Borsthuvudets ytterhölje tas bort genom att snurra de gula knapparna motsols och skjuta upp låset i mitten.

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Sätt tillbaka bottenplattan genom att först fästa de främre flärparna och luta bottenplattan nedåt, låsa de två låsen och skjuta tillbaka bottenplattans spärr.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Kontrollera att turbinmunstycket har rätt inställning för din typ av golv.

Dra ut kolven så att borsten snurrar (för mattrengöring).

Tryck in kolven för att borsten ska sluta snurra (för hårda golv eller ömtåliga ytor).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa slangen från huvuddelen.

Dra ut slangen ur huvuddelen.

Tryck muffens frigöringsknapp bakåt och lossa slangen från huvuddelen.

Lossa skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Skaftet och slangen kopplas bort från handtaget.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om den böjliga slangens båda öppningar, förlängningsröret och skaftet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Skaft, slang och handtag kontrolleras.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen?

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa slangen från huvuddelen.

Dra ut slangen ur huvuddelen.

Tryck muffens frigöringsknapp bakåt och lossa slangen från huvuddelen.

Slangen kopplas bort från huvuddelen.

Lossa skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Skaftet och slangen kopplas bort från handtaget.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera båda ändarna av den böjliga slangen.

Kontrollera båda ändarna av skafthandtaget.

Kontrollera båda ändarna av förlängningsröret.

Skaft, slang och handtag kontrolleras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet och slangen?

Kontrollerar röret, cyklonen och behållaren

Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handtaget.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Lossa cyklonen från behållaren genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på det genomskinliga bärhandtaget.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengör höljet med en trasa eller torr borste för att avlägsna ludd och damm.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Se till att behållarens insida är fri och att den breda kontätningen inte saknas eller är skadad.

Se till att cyklonen är ren och avlägsna eventuella hinder. Knacka på cyklonen för att avlägsna svårare smuts.

Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

Kontrollerar röret

Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Öppna luckan till föravskiljaren och avlägsna eventuella hinder.

Slang, huvuddel och filter kontrolleras.

Stäng föravskiljarens lucka och se till att filtret sitter i, montera ihop behållaren och cyklonen igen och fäst enheten på maskinen.

Välj ”En del är sönder” om någon del saknas eller är skadad.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Avlägsna filtren

Stänga av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna filtret och filterhållaren från maskinen.

Filtret tas ut ur Dyson DC08-cylinderdammsugaren genom att trycka på bortkopplingsknappen.

Tvätta filtret

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

En svamp sköljs och pressas ur för att få bort överskottet av kranvatten.

Tvätta filterhållaren i enbart med kallt vatten.

Filtret på Dyson DC08-cylinderdammsugaren sköljs och knackas sedan på för att få ur överflödigt kranvatten.

Torka filtret

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret måste torka i 12 timmar och får inte sättas tillbaka i Dyson DC08-cylinderdammsugaren när det är blött.

Filtret ska rengöras minst var sjätte månad.

Om filtret saknas eller är skadat, välj ”En del är sönder”.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollera golvmunstycket

Tryck på frigöringsknappen på turbinmunstycket för att avlägsna det från förlängningsröret.

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och vrid de två låsen ett kvarts varv.

Borsthuvudets ytterhölje tas bort genom att snurra de gula knapparna motsols och skjuta upp låset i mitten.

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Sätt tillbaka bottenplattan genom att först fästa de främre flärparna och luta bottenplattan nedåt, låsa de två låsen och skjuta tillbaka bottenplattans spärr.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Kontrollera att turbinmunstycket har rätt inställning för din typ av golv.

Dra ut kolven så att borsten snurrar (för mattrengöring).

Tryck in kolven för att borsten ska sluta snurra (för hårda golv eller ömtåliga ytor).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Välj lämpligt alternativ

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen på golvmunstycket.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Håll ordentligt i muffen för att dra ut förlängningsröret helt, så att det inte går att dra ut längre.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret av metall genom att trycka på tryckknappen på golvmunstycket.

Golvmunstycket monteras på skaftet genom att trycka ner påkopplingsknappen.

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Slang och borsthuvud kontrolleras på golvmunstycket.

Du kan ändra golvmunstyckets motstånd genom att justera de röda luftlödesportarna på basdelen.

Tryck flärparna inåt för bästa motstånd.

Två röda knappar på båda sidor av borsthuvudet.

Montera ihop maskinen och prova den.

Välj beställningsalternativet ”En del är sönder” om golvmunstycket är skadat.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera strömförsörjningen

 • Är nätsladden eller kontakten skadad?
 • Finns det andra hushållsapparater som fungerar?
 • Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Tvätta filtren och rengör behållaren

Det här problemet kan lösas genom att tvätta filtren och rengöra behållaren och cyklonen.

Kontrollerar röret, cyklonen och behållaren

Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handtaget.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Lossa cyklonen från behållaren genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på det genomskinliga bärhandtaget.

Den genomskinliga behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengör höljet med en trasa eller torr borste för att avlägsna ludd och damm.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Se till att behållarens insida är fri och att den breda kontätningen inte saknas eller är skadad.

Se till att cyklonen är ren och avlägsna eventuella hinder. Knacka på cyklonen för att avlägsna svårare smuts.

Behållare, cyklon och filter kontrolleras.

Kontrollerar röret

Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Öppna luckan till föravskiljaren och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll görs för att kontrollera blockeringar på slangen, kanalen och filtret.

Stäng föravskiljarens lucka och se till att filtret sitter i, montera ihop behållaren och cyklonen igen och fäst enheten på maskinen.

Den genomskinliga behållaren monteras genom att klickas fast på cylindern, vilket gör att båda delar sitter fast på huvuddelen.

Välj ”En del är sönder” för att göra en beställning om någon del saknas eller är skadad.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Använda kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Allt icke-hushållsbruk kan påverka filtrets prestanda negativt, till exempel vid dammsugning av byggdamm.

Tvätta filtren och kontrollera om de är igensatta

Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Kom ihåg att stänga av och koppla ifrån maskinen innan du kontrollerar filtren och ser efter om maskinen är igensatt, innan du startar om den.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Om det inte löser problemet att rengöra filtret, välj Rengöra behållaren och cyklonen.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Lossa dammbehållaren.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonens handtag för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Tömma dammbehållaren

Lossa behållaren från cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen på den genomskinliga behållarens handtag.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengöra cyklonens hölje

Rengör med en torr trasa eller borsta av det för att avlägsna ludd och smuts.

Knacka lätt på cyklonen för att få fint damm att lossna lättare.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

Kontrollera om kanalen är igensatt.

Slang, huvuddel och filter kontrolleras.

Sätta tillbaka behållaren

Montera ihop behållaren och cyklonen igen.

Sätt tillbaka den på huvuddelen och se till att den snäpper på plats.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Rengöra behållaren och cyklonen

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Lossa dammbehållaren.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonens handtag för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Tömma dammbehållaren

Lossa behållaren från cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen på den genomskinliga behållarens handtag.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengöra cyklonens hölje

Rengör med en torr trasa eller borsta av det för att avlägsna ludd och smuts.

Knacka lätt på cyklonen för att få fint damm att lossna lättare.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera att den mittre och övre öppningen på cyklonen inte är blockerad.

Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

Tvätta behållaren

Använd endast vatten, inga rengöringsmedel.

Behållaren måste vara helt torr innan den sätts tillbaka på maskinen.

Avlägsna inte gummitätningarna.

Sätta tillbaka behållaren

Montera ihop behållaren och cyklonen igen.

Sätt tillbaka den på huvuddelen och se till att den snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta serienumret

Du hittar också serienumret på märkplåten, på maskinens undersida, mellan de två hjulen.

Dysons serienummer placerat nertill på huvuddelen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Fäst tillbehören eller golvmunstycket på förlängningsröret så att de snäpper på plats.

Avlägsna eventuellt förlängningsröret och fäst tillbehören direkt på slangen.

Slangen, skaftet och alla tillbehör: trappmunstycke, fogmunstycke, borste för envis smuts och miniturbinmunstycke.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda miniturbinmunstycket

Borsten kan vridas på och av genom att använda kolven på miniturbinmunstyckets sida.

Borsten ska vara på för mattor.

Borsten ska vara av för hårda eller ömtåliga golv.

Välj lämpligt alternativ om borsten inte snurrar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förlängningsrör

Håll ordentligt i muffen för att dra ut förlängningsröret.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Filtertvätt

Stänga av strömmen och koppla ur maskinen.

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna filtret och filterhållaren från maskinen.

Filtret tas ut ur Dyson DC08-cylinderdammsugaren genom att trycka på bortkopplingsknappen.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

En svamp sköljs och pressas ur för att få bort överskottet av kranvatten.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Filtret på Dyson DC08-cylinderdammsugaren sköljs och knackas sedan på för att få ur överflödigt kranvatten.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret måste torka i 12 timmar och får inte sättas tillbaka i Dyson DC08-cylinderdammsugaren när det är blött.

Filtret ska rengöras minst var sjätte månad.

Om filtret saknas eller är skadat, välj ”En del är sönder”.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Hitta serienumret

Du hittar också serienumret på märkplåten, på maskinens undersida, mellan de två hjulen.

Dysons serienummer placerat nertill på huvuddelen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Fäst tillbehören eller golvmunstycket på förlängningsröret så att de snäpper på plats.

Slangen, skaftet och alla tillbehör: trappmunstycke och borste för envis smuts.

Avlägsna eventuellt förlängningsröret och fäst tillbehören direkt på slangen.

Slangen och alla tillbehör: trappmunstycke, fogmunstycke, borste för envis smuts och miniturbinmunstycke.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda miniturbinmunstycket

Borsten kan vridas på och av genom att använda kolven på miniturbinmunstyckets sida.

Borsten ska vara på för mattor.

Borsten ska vara av för hårda eller ömtåliga golv.

Kolven dras ut ur miniturbinhuvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Välj lämpligt alternativ om borsten inte snurrar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda det utdragbara skaftet

Du kan använda skaftet hopfällt och sätta på tillbehör.

Skaftet förlängs genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Om du trycker på frigöringsknappen ovanför staven kan du förlänga den första delen bit för bit.

För användning med det huvudsakliga golvmunstycket rekommenderar vi att du drar ut det utdragbara skaftet helt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera golvmunstycket

Tryck på frigöringsknappen på turbinmunstycket för att avlägsna det från förlängningsröret.

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och vrid de två låsen ett kvarts varv.

Borsthuvudets ytterhölje tas bort genom att snurra de gula knapparna motsols och skjuta upp låset i mitten.

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Sätt tillbaka bottenplattan genom att fästa de främre flärparna först och luta bottenplattan nedåt. Lås de två hakarna och skjut tillbaka bottenplattans spärr.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Kontrollera att turbinmunstycket har rätt inställning för din typ av golv.

Dra ut kolven så att borsten snurrar (för mattrengöring).

Tryck in kolven för att borsten ska sluta snurra (för hårda golv eller ömtåliga ytor).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera miniturbinmunstycket

Lossa bottenplattans båda fästen genom att vrida dem ett kvarts varv.

Borsthuvudets ytterhölje tas bort genom att snurra de blå knapparna på båda sidor motsols.

Kontrollera att inget är igensatt

Avlägsna de båda sidorna av borsten genom att skjuta ut vardera halvan från sidan av miniturbinmunstycket.

Avlägsna trådar och skräp.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Inspektera om kanalen på undersidan av turbinmunstycket är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

När du byter ut borstarna ska du se till att borstarnas båda pilar pekar i samma riktning, mot munstyckets baksida.

Montera ihop borstens delar på metallaxlarna.

Borsthuvudet sätts tillbaka igen genom att trycka in den i någon av sidorna på golvmunstycket.

Montera ihop bottenplattan och se till att den är monterad plant och att låsen är låsta.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de blå knapparna på båda sidor medsols.

Dra ut kolven så att borsten snurrar.

Kolven dras ut ur miniturbinhuvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Välj ”En del är sönder” för att göra en beställning om miniturbinmunstycket är skadat.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera miniturbinmunstycket?

Blockeringsproblem

Miniturbinmunstycket behöver en kraftig sugeffekt för att borsten ska snurra.

Något kan vara igensatt som orsakar minskad prestanda.

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen på golvmunstycket.

Håll ordentligt i muffen för att dra ut förlängningsröret helt, så att det inte går att dra ut längre.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa slangen från huvuddelen.

Dra ut slangen ur huvuddelen.

Tryck muffens frigöringsknapp bakåt och lossa slangen från huvuddelen.

Lossa skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Slangen och skaftet tas bort från handtaget genom att trycka på bortkopplingsknappen och sedan dra.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera båda ändarna av den böjliga slangen.

Kontrollera båda ändarna av skafthandtaget.

Kontrollera båda ändarna av förlängningsröret.

Skaft, slang och handtag kontrolleras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra behållaren och cyklonen

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Lossa dammbehållaren.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonens handtag för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Tömma dammbehållaren

Lossa behållaren från cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen på den genomskinliga behållarens handtag.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengöra cyklonens hölje

Rengör med en torr trasa eller borsta av det för att avlägsna ludd och smuts.

Knacka lätt på cyklonen för att få fint damm att lossna lättare.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera att den mittre och övre öppningen på cyklonen inte är blockerad.

Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

Tvätta behållaren

VARNING! Använd endast vatten, inga rengöringsmedel.

Behållaren måste vara helt torr innan den sätts tillbaka på maskinen.

Avlägsna inte gummitätningarna.

Sätta tillbaka behållaren

Montera ihop behållaren och cyklonen igen.

Sätt tillbaka den på huvuddelen och se till att den snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Om det inte löser problemet att rengöra filtret, välj Rengöra behållaren och cyklonen.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Filtertvätt

Stänga av strömmen och koppla ur maskinen.

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna filtret och filterhållaren från maskinen.

Filtret tas ut ur Dyson DC08-cylinderdammsugaren genom att trycka på bortkopplingsknappen.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

En svamp sköljs och pressas ur för att få bort överskottet av kranvatten.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Filtret på Dyson DC08-cylinderdammsugaren sköljs och knackas sedan på för att få ur överflödigt kranvatten.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret måste torka i 12 timmar och får inte sättas tillbaka i Dyson DC08-cylinderdammsugaren när det är blött.

Filtret ska rengöras minst var sjätte månad.

Om filtret saknas eller är skadat, välj ”En del är sönder”.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa maskinen utan behållaren

Tryck på behållarens frigöringsknapp.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Avlägsna behållaren och cyklonen från huvuddelen.

Sätt på maskinen.

Dyson DC08-cylinderdammsugaren startar med hjälp av knappen på ena sidan av huvuddelen.

Hörs ljudet fortfarande när behållaren har avlägsnats?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Rengöra behållaren och cyklonen

Lossa dammbehållaren.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Tömma dammbehållaren

Koppla ifrån behållaren och cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen på den genomskinliga behållarens handtag.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengöra cyklonens hölje

Rengör med en torr trasa eller borsta av det för att avlägsna ludd och smuts.

VARNING! Använd inte vatten.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera av behållaren och cyklonen

Se till att behållarens inre tätning inte saknas eller är skadad. Välj i så fall ”En del är sönder”

Kontrollera om mittdelen av cyklonen eller inloppet högst upp är igensatta.

Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

Sätt tillbaka behållaren genom att först fästa baksidan av den genomskinliga behållaren på cyklonen och sedan snäppa i den främre delen.

Se till att det inte finns några glipor, eftersom de skulle kunna leda till minskad effekt om kontakten med huvuddelen inte är korrekt.

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvuddelen så att den snäpper på plats.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa slangen från huvuddelen.

Dra ut slangen ur huvuddelen.

Tryck muffens frigöringsknapp bakåt och lossa slangen från huvuddelen.

Slangen kopplas bort från huvuddelen.

Lossa skafthandtaget från slangen.

Skaftet och slangen kopplas bort från handtaget.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om den böjliga slangens båda öppningar och skaftet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Skaft, slang och handtag kontrolleras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet och slangen?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret av metall genom att trycka på tryckknappen på golvmunstycket.

Golvmunstycket monteras på skaftet genom att trycka ner påkopplingsknappen.

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Slang och borsthuvud kontrolleras på golvmunstycket.

Du kan ändra golvmunstyckets motstånd genom att justera de röda luftlödesportarna på basdelen.

Tryck flärparna inåt för bästa motstånd.

Två röda knappar på båda sidor av borsthuvudet.

Montera ihop maskinen och prova den.

Välj beställningsalternativet ”En del är sönder” om golvmunstycket är skadat.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa sugeffekten från förlängningsröret

På bilden kan det visas ett annat golvmunstycke även om processen är densamma.

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Golvmunstycket monteras på skaftet genom att trycka ner påkopplingsknappen.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera strömförsörjningen

 • Är nätsladden eller kontakten skadad?
 • Finns det andra hushållsapparater som fungerar?
 • Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Allt icke-hushållsbruk kan påverka filtrets prestanda negativt, till exempel vid dammsugning av byggdamm.

Tvätta filtren och kontrollera om de är igensatta

Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Kom ihåg att stänga av och koppla ifrån maskinen innan du kontrollerar filtren och ser efter om maskinen är igensatt, innan du startar om den.

Kontrollera golvmunstycket

Tryck på frigöringsknappen på turbinmunstycket för att avlägsna det från förlängningsröret.

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och vrid de två låsen ett kvarts varv.

Borsthuvudets ytterhölje tas bort genom att snurra de gula knapparna motsols och skjuta upp låset i mitten.

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Sätt tillbaka bottenplattan genom att fästa de främre flärparna först och luta bottenplattan nedåt. Lås de två hakarna och skjut tillbaka bottenplattans spärr.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Kontrollera att turbinmunstycket har rätt inställning för din typ av golv.

Dra ut kolven så att borsten snurrar (för mattrengöring).

Tryck in kolven för att borsten ska sluta snurra (för hårda golv eller ömtåliga ytor).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera miniturbinmunstycket

Lossa bottenplattans båda fästen genom att vrida dem ett kvarts varv.

Borsthuvudets ytterhölje tas bort genom att snurra de blå knapparna på båda sidor motsols.

Kontrollera att inget är igensatt

Avlägsna de båda sidorna av borsten genom att skjuta ut vardera halvan från sidan av miniturbinmunstycket.

Avlägsna trådar och skräp.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Inspektera om kanalen på undersidan av turbinmunstycket är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

När du byter ut borstarna ska du se till att borstarnas båda pilar pekar i samma riktning, mot munstyckets baksida.

Montera ihop borstens delar på metallaxlarna.

Borsthuvudet sätts tillbaka igen genom att trycka in den i någon av sidorna på golvmunstycket.

Montera ihop bottenplattan och se till att den är monterad plant och att låsen är låsta.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de blå knapparna på båda sidor medsols.

Dra ut kolven så att borsten snurrar.

Kolven dras ut ur miniturbinhuvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Välj ”En del är sönder” för att göra en beställning om miniturbinmunstycket är skadat.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera miniturbinmunstycket?

Blockeringsproblem

Miniturbinmunstycket behöver en kraftig sugeffekt för att borsten ska snurra.

Något kan vara igensatt som orsakar minskad prestanda.

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen på golvmunstycket.

Golvmunstycket sätts fast på skaftet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Håll ordentligt i muffen för att dra ut förlängningsröret helt, så att det inte går att dra ut längre.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar röret, cyklonen och behållaren

Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handtaget.

Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

Lossa cyklonen från behållaren genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på det genomskinliga bärhandtaget.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Rengör höljet med en trasa eller torr borste för att avlägsna ludd och damm.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Kontrollera behållaren och cyklonen:

 • Se till att behållarens insida är fri och att den breda kontätningen inte saknas eller är skadad.
 • Se till att cyklonen är ren och avlägsna eventuella hinder. Knacka på cyklonen för att avlägsna svårare smuts.
 • Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

  Kontrollera behållaren och cyklonen:

 • Se till att behållarens insida är fri och att den breda kontätningen inte saknas eller är skadad.
 • Se till att cyklonen är ren och avlägsna eventuella hinder. Knacka på cyklonen för att avlägsna svårare smuts.
 • Slang, huvuddel och filter kontrolleras.

  Stäng föravskiljarens lucka och se till att filtret sitter i, montera ihop behållaren och cyklonen igen och fäst enheten på maskinen.

  Cyklonen och behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och lossas från huvuddelen.

  Välj ”En del är sönder” för att göra en beställning om någon del saknas eller är skadad.

  Testa maskinen på nytt.

  Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

  Filtertvätt

  Stänga av strömmen och koppla ur maskinen.

  Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

  Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna filtret och filterhållaren från maskinen.

  Filtret tas ut ur Dyson DC08-cylinderdammsugaren genom att trycka på bortkopplingsknappen.

  Du kan ändra golvmunstyckets motstånd genom att justera de röda luftlödesportarna på basdelen.

  Tryck flärparna inåt för bästa motstånd.

  En svamp sköljs och pressas ur för att få bort överskottet av kranvatten.

  Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

  Filtret på Dyson DC08-cylinderdammsugaren sköljs och knackas sedan på för att få ur överflödigt kranvatten.

  Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

  Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

  Filtret måste torka i 12 timmar och får inte sättas tillbaka i Dyson DC08-cylinderdammsugaren när det är blött.

  Filtret ska rengöras minst var sjätte månad.

  Om filtret saknas eller är skadat, välj ”En del är sönder”.

  Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

  Reservdelen är inte tillgänglig

  Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

  Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

  Använda kabeln

  Se till att maskinen är avstängd.

  Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

  Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

  Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

  Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

  Har det här löst problemet?