Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Cenetic Allergy-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Avlägsna behållaren från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens sida.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar på baksidan av cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Tömma dammbehållaren

Töm behållaren och se till att behållarens basdel förblir öppen.

Så här öppnar du locket på behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna behållaren och sätt på maskinen

När behållarens lucka är öppen ska en liten, silverfärgad knapp bakom den röda öppningsmekanismen visas. Tryck på den silverfärgade knappen.

Skilj cyklonenheten från den genomskinliga behållaren.

Så här kopplar du loss behållaren från cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra behållaren

VARNING! Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Så här rengör du behållaren på Dysons cylinderdammsugare. Tvätta ej cyklonen.

Rengöra cyklonen

Rengör cyklonens hölje med en trasa eller kombinationsmunstycket för att avlägsna ludd och damm.

VARNING! Använd inte vatten.

Instruktioner för att rengöra cyklonen på en cylinderdammsugare från Dyson med en torr trasa.

Sätt tillbaka behållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa alla tillbehör från förlängningsröret.

Så här tar du bort munstycket från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Dra ut förlängningsröret helt genom att trycka på den röda knappen.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Är sugeffekten stark eller svag?

Vilket golvmunstycke

Golvmunstycke med två lägen.

Musclehead-golvmunstycke

Turbinmunstycke

Använda golvmunstycket

Den lila tätningen ska vara i läget ”upp” för användning på golv med heltäckningsmattor.

Så här väljer du bäst inställning för golv med mattor på Dysons cylinderdammsugare.

Den lila tätningen ska vara i läget ”ned” för användning på hårda golv.

Så här väljer du bäst inställning för hårda golv på Dysons cylinderdammsugare.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera inställningarna för golvmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera om golvmunstycket är skadat eller igensatt

Lossa golvmunstycket helt från maskinen.

Så här kopplar du golvmunstycket direkt till det justerbara röret.

Kontrollera om något av de båda intagen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket på Dysons cylinderdammsugare.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera slanginloppet

Lossa de två Phillips-skruvarna i fördjupning på den genomskinliga behållaren. (Lossa inga andra skruvar.) Avlägsna fästet.

Vrid sedan undan den rörliga inspektionsslangen från inloppet.

Inspektera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka den böjliga inspektionsslangen och den genomskinliga behållaren i fördjupningen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde frågan lösas genom att kontrollera om maskinen var igensatt?

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens sida.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar den övre kanalen på Dysons cylinderdammsugare för att se om det finns några blockeringar.

När behållarens lucka är öppen ska en liten, silverfärgad knapp bakom den röda öppningsmekanismen visas. Tryck på den silverfärgade knappen.

Skilj cyklonenheten från den genomskinliga behållaren.

Så här kopplar du loss behållaren från cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra cyklonen

Rengör cyklonens hölje med en trasa eller kombinationsmunstycket för att avlägsna ludd och damm.

VARNING! Använd inte vatten.

Instruktioner för att rengöra cyklonen på en cylinderdammsugare från Dyson med en torr trasa.

VARNING! Tvätta inte cyklonen.

En varning att inte tvätta cyklonen.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använda Musclehead golvmunstycke

Avluftningsventilerna kan öppnas om sugeffekten är för kraftig. Om effekten blir för låg när avluftningsventilerna är öppna bör du stänga dem igen.

Instruktioner för att hålla sugkraftskontrollen öppen för att tillåta fri rörelse över lösa ytor.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera avluftningsventilen?

Kontrollerar om Musclehead är igensatt

Lossa Musclehead från förlängningsröret.

Så här kopplar du golvmunstycket direkt till det justerbara röret.

Kontrollera om halsen och undersidan av golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket på Dysons cylinderdammsugare.

Kunde problemet lösas genom att golvmunstyckets kontakter kontrollerades?

Den visade modellen kan skilja sig från den valda produkten, men processen är densamma.

Använda turbinmunstycket

Borsten på turbinmunstycket kommer att börja snurra så fort maskinen sätts på. Du kan ändra borstens hastighet genom dra i luftinflödesknappen på skafthandtaget.

Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper eftersom golvmunstycket har en rad antistatiska kolfibertrådar som avlägsnar fint damm från hårda golv och styva nylonborst som avlägsnar ingrodd smuts från mattor. Du behöver inte stänga av borsten när du övergår från en golvtyp till en annan.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen.

Så här kopplar du golvmunstycket direkt till det justerbara röret.

Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Lossa borsten från turbinmunstycket.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Kunde problemet lösas genom att golvmunstyckets kontakter kontrollerades?

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Välj lämpligt alternativ

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar att inget är igensatt

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Kontrollera slangen och tätningarna

Lossa förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på den gråa knappen på handtaget.

Kontrollera om det finns några sprickor i handtaget.

Lossa slangen helt från maskinen och kontrollera att den inte har några revor eller hål.

Kontrollerar slangen på Dysons cylinderdammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Avlägsna behållaren helt från maskinen och kontrollera att maskinens inlopp inte är skadat.

Kontrollerar den övre kanalen på Dysons cylinderdammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Kontrollera inloppet på maskinens huvuddel, och se till att tätningen inte är sliten.

Så här tar du bort den nedre slangen från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om den nedre kanalen har revor eller är vriden.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på den silverfärgade knappen på cyklonens baksida.

Så här kopplar du loss behållaren från cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Fäst slangen och behållaren på maskinen och se till att de båda snäpper på plats.

Så här sätter du fast slangen på Dysons cylinderdammsugare.

Sätt på maskinen.

Ansluter Dysons cylinderdammsugare i eluttaget.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Kontrollerar golvmunstycket

Borsten på turbinmunstycket kommer att börja snurra så fort maskinen sätts på. Du kan ändra borstens hastighet genom dra i luftinflödesknappen på skafthandtaget.

Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper eftersom golvmunstycket har en rad antistatiska kolfibertrådar som avlägsnar fint damm från hårda golv och styva nylonborst som avlägsnar ingrodd smuts från mattor. Du behöver inte stänga av borsten när du övergår från en golvtyp till en annan.

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen.

Så här kopplar du golvmunstycket direkt till det justerbara röret.

Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Lossa borsten från golvmunstycket.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens sida.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar på baksidan av cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

När behållarens lucka är öppen ska en liten, silverfärgad knapp bakom den röda öppningsmekanismen visas. Tryck på den silverfärgade knappen.

Skilj cyklonenheten från den genomskinliga behållaren.

Så här kopplar du loss behållaren från cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra cyklonen

Rengör cyklonens hölje med en trasa eller kombinationsmunstycket för att avlägsna ludd och damm.

VARNING! Använd inte vatten.

Instruktioner för att rengöra cyklonen på en cylinderdammsugare från Dyson med en torr trasa.

VARNING! Tvätta inte cyklonen.

En varning att inte tvätta cyklonen.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa de två Phillips-skruvarna i fördjupning på den genomskinliga behållaren. (Lossa inga andra skruvar.) Avlägsna fästet.

Vrid sedan undan den rörliga inspektionsslangen från inloppet.

Inspektera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka den böjliga inspektionsslangen och den genomskinliga behållaren i fördjupningen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde frågan lösas genom att kontrollera om maskinen var igensatt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använda kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Så här drar du tillbaka sladden i Dysons cylinderdammsugare.

Har det här löst problemet?

Välj lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

71 kr

Cyklon

Reservdelsnr 948638-08

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 948638-08

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 948638-08

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

689 kr

Se mer

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 916962-03

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 916962-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 916962-03

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

446 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-01

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-01

Justerbart reservskaft till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

338 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Musclehead-golvmunstycke

Reservdelsnr 965577-01

Musclehead-golvmunstycke

Musclehead-golvmunstycke

Reservdelsnr 965577-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Musclehead-golvmunstycke

Musclehead-golvmunstycke

Reservdelsnr 965577-01

Musclehead-golvmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Cyklon

Reservdelsnr 948638-08

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 948638-08

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 948638-08

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

689 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Behållare

Reservdelsnr 948652-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 948652-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 948652-01

Reservbehållare till din cylinderdammsugare från Dyson.

592 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Följ stegen i videon.

Komma igång – video

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda din maskin

Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.

Så här sätter du fast slangen på Dysons cylinderdammsugare.

Fäst slangen mot den bakre delen av handtaget.

Fäst skafthandtaget på förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Fäst golvmunstycket till förlängningsröret.

Sätt i tillbehören i hållaren och fäst den på förlängningsröret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Förvara munstyckena

Förvara turbinmunstycket genom att sätta i det i klämman på huvuddelens baksida.

Förvara tillbehören

  • Fäst tillbehören i tillbehörshållaren.
  • Fäst tillbehörshållaren på förlängningsröret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Håll i kontakten när du snurrar upp kabeln på kabelvindan. Låt inte kontakten flyga omkring när kabeln spolas upp.

Använda kabeln

Stäng av maskinen.

  • Se till att maskinen är urkopplad.
Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Dra in kabeln genom att trycka ordentligt på knappen tills den klickar och kabeln spolas tillbaka.

Så här drar du tillbaka sladden i Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Under maskinen mellan hjulen.

Serienumret på undersidan av Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Tillbehören kan fästas på förlängningsröret, skafthandtaget eller slangen.

Se till att de snäpper fast ordentligt före användning.

Så här använder du tillbehören direkt på det justerbara röret, slangen eller handtaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda frigöringsknappen för sugeffekt

Dra i frigöringsknappen för minska sugeffekten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda förlängningsröret

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vilket golvmunstycke

Golvmunstycke med två lägen.

Musclehead-golvmunstycke

Turbinmunstycke

Använda golvmunstycket med två lägen

Anslut munstycket med två lägen till förlängningsröret. Du kan ställa in förlängningsröret till önskad längd med hjälp av den röda spärrknappen som sitter på förlängningsröret.

Så här kopplar du på munstycket på det justerbara röret och handtaget.
  • Använd endast på mattor när borstarna är nedfällda.
Så här väljer du bäst inställning för golv med mattor på Dysons cylinderdammsugare.
  • Med borstarna nedfällda. Använd på släta/hårda golv.
Så här väljer du bäst inställning för hårda golv på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda Musclehead golvmunstycke

Musclehead övergår automatiskt från hårda golv till mattor och från mattor till hårda golv. Därför behöver det inte justeras för hand för olika golvtyper.

Fäst golvmunstycket på förlängningsröret och se till att det snäpper på plats.

  • Du kan ställa in förlängningsröret till önskad längd genom att trycka på den röda spärrknappen på förlängningsröret.
Så här kopplar du på munstycket på det justerbara röret och handtaget.

Avluftningsventilerna kan öppnas om sugeffekten är för kraftig. Om effekten blir för låg när avluftningsventilerna är öppna bör du stänga dem igen.

Instruktioner för att hålla sugkraftskontrollen öppen för att tillåta fri rörelse över lösa ytor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper eftersom golvmunstycket har en rad antistatiska kolfibertrådar som avlägsnar fint damm från hårda golv och styva nylonborst som avlägsnar ingrodd smuts från mattor. Du behöver inte stänga av borsten när du övergår från en golvtyp till en annan.

Anslut turbinmunstycket till förlängningsröret och se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Så här kopplar du på munstycket på det justerbara röret och handtaget.

Dra i frigöringsknappen för minska sugeffekten.

Instruktioner för att hålla sugkraftskontrollen öppen för att tillåta fri rörelse över lösa ytor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra behållaren och cyklonen

Det kan fastna skräp mellan höljet och behållaren, vilket kan bero på statisk elektricitet eller att behållaren är överfylld. Fyll inte behållaren över MAX-markeringen.

Avlägsna behållaren

När behållarens lucka är öppen ska en liten, silverfärgad knapp bakom den röda öppningsmekanismen visas. Tryck på den silverfärgade knappen.

Skilj cyklonenheten från den genomskinliga behållaren.

Så här öppnar du locket på behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra behållaren

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Så här rengör du behållaren på Dysons cylinderdammsugare. Tvätta ej cyklonen.

Rengöra cyklonen

Rengör cyklonens hölje med en trasa eller kombinationsmunstycket för att avlägsna ludd och damm.

VARNING! Använd inte vatten.

Instruktioner för att rengöra cyklonen på en cylinderdammsugare från Dyson med en torr trasa.

Sätt tillbaka behållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Avlägsna behållaren från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens sida.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Öppna behållarens lock genom att trycka på den röda frigöringsknappen högst upp på cyklonen, och se till att du gör det på en plats där det lätt går att samla upp eventuellt damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Rengöra cyklonen

Leta upp rengöringsskrapan och dra ut den ur dess fäste.

Använd rengöringsskrapan för att rengöra runt om cyklonen för att avlägsna allt finare damm.

Kontrollera om undersidan av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här rengör du behållaren och cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta inte cyklonen.

En varning att inte tvätta cyklonen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?