Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC16™-dammsugare (Järn/Gul) (uppdaterad)
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera lamporna

För att vi säkert ska tillhandahålla dig rätt information, kontrollera hur många indikatorlampor som är tända på DC16.

En lampa
En lampa på Dyson DC16-handdammsugaren.
Tre lampor
Tre lampor på Dyson DC16-handdammsugaren.

Lyser det en eller tre lampor på huvuddelen?

Ladda batteriet

Se till att DC16 handdammsugare alltid är redo att använda genom att låta den stå i laddaren, med laddaren ansluten.

Sätter Dyson DC16-handdammsugaren på laddning.

Vid användning anges laddningsnivån av lampan på handtaget. När lampan övergår till fast, rött sken är batteriet slut och måste laddas.

När den är ansluten till laddaren fortsätter den röda lampan att lysa med fast sken tills maskinen är fulladdad. Därefter övergår lampan till grönt sken.

Sätt i maskinen i laddaren. Batteriet måste sitta i maskinen när den laddas.

Batteriet måste laddas i minst tre timmar eller tills ljuset lyser grönt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa knappen

Skilj cyklonen från den genomskinliga behållaren.

Så här kopplar du bort cyklonen från huvuddelen på en Dyson DC16-handdammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen medan cyklonen och huvuddelen är åtskilda.

Öppningen på Dyson DC16-handdammsugaren.

Har ljudet upphört?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Torka endast av behållaren med en fuktig trasa. Använd inte några rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra behållaren. Lägg inte behållaren i diskmaskinen.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj lämpligt alternativ

Testa sugeffekten

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar inloppsröret på Dyson DC16 handdammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Tryck på startknappen och håll handen över inloppet.

Öppningen på Dyson DC16-handdammsugaren.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera tillbehören

Se till att varken fogmunstycket eller kombinationsmunstycket är monterade på maskinen.

Så här tar du bort tillbehören från en Dyson DC16-handdammsugare.

Titta igenom båda tillbehören, kontrollera att de inte är igensatta och avlägsna eventuell smuts.

Kontroll av kombinationsmunstycket och fogmunstycket på DC16 handdammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera tillbehören?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om inloppet är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar inloppsröret på Dyson DC16 handdammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Öppna behållarens lock och avlägsna eventuellt skräp inuti behållaren.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC16-handdammsugare.

Lossa den genomskinliga behållaren från huvuddelen genom att öppna behållarens lock och dra i flärpen högst upp på den genomskinliga behållaren.

Så här tar du bort behållaren från Dyson DC16 handdammsugare.

Kontrollera om inloppet, cyklonen eller höljet är igensatta.

Rensa bort eventuellt skräp från höljet med en trasa eller mjuk borste för att avlägsna ludd och damm.

Kontrollerar om det finns någon smuts på Dyson DC16-handdammsugaren med behållaren bortkopplad.

Sätt tillbaka behållaren och se till att den snäpper på plats.

Så här kopplar du på behållaren på en Dyson DC16-handdammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Se till att alla delar är korrekt monterade så att det inte är några glipor mellan behållaren och cyklonen.

Stänger behållarens bas på Dyson DC16-handdammsugare.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Tvätta filtren

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtret minst var tredje till var sjätte månad.

Följ stegen i videon.

Den visade modellen kan skilja sig från den valda produkten, men processen är densamma.

Välj stegvis vägledning om du inte kan se videon eller föredrar att följa en stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Avlägsna filtren

Tryck på frigöringsknappen högst upp på huvuddelen för att avlägsna föravskiljaren och avlägsna locket till motorkåpan för att avlägsna efterfiltret.

Avlägsna föravskiljarens skumdyna, föravskiljarens hållare och efterfiltrets skumdyna.

Så här tar du bort filtren från en Dyson DC16-handdammsugare.

Blötlägg filtret i kallt vatten i minst 5 minuter.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller tvätta det i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Filtret från en Dyson DC16-handdammsugare blötläggs i kallt vatten.

Efter 5 minuter, skölj av filtret under rinnande kallt vatten och krama ur varsamt, till dess att vattnet blir rent.

Filtret från en Dyson DC16-handdammsugare sköljs i kallt vatten.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Torkning av filtren i 12 timmar.

Montera ihop maskinen.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa alla tillbehör och kontrollera att de inte är igensatta.

Så här tar du bort tillbehören från en Dyson DC16-handdammsugare.

Lossa den genomskinliga behållaren från huvuddelen genom att öppna behållarens lock och dra i flärpen högst upp på den genomskinliga behållaren.

Så här öppnar du undersidan av behållaren på en Dyson DC16-handdammsugare.

Om höljet är igensatt, rengör det med en trasa eller mjuk, torr borste för att avlägsna ludd och damm.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuellt damm eller smuts.

Kontrollerar om det finns någon smuts på Dyson DC16-handdammsugaren med behållaren bortkopplad.

Montera ihop maskinen och prova den.

Se till att alla delar är korrekt monterade så att det inte är några glipor mellan behållaren och cyklonen.

Stänger behållarens bas på Dyson DC16-handdammsugare.

Kunde frågan lösas genom att kontrollera om maskinen var igensatt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Om maskinen stoppar ska du låta den stå och svalna i minst två timmar utan att sätta den på laddning.

Allt icke-hushållsbruk kan påverka filtrets prestanda negativt, till exempel vid dammsugning av byggdamm.

Har det här löst problemet?

Kontrollera lamporna

Kontrollera om maskinen har en lampa.

En lampa på Dyson DC16-handdammsugaren.

Kontrollera om maskinen har tre lampor.

Tre lampor på Dyson DC16-handdammsugaren.

Har maskinen en eller tre lampor?

Tänds lampan under användning eller laddning?

Blinkande röd lampa

En blinkande röd lampa under användning anger att filtret saknas eller är felaktigt isatt.

Avlägsna behållaren och cyklonen från huvuddelen.

Avlägsna filtret (skumdynan och hållaren) från huvuddelen.

Kontrollera filtrets metallskiva.

Sätt tillbaka filtret i maskinen och se till att metallskivan är riktad mot huvuddelen i det nedre vänstra hörnet av huvuddelen när maskinen står upprätt.

Filtret ska rengöras minst var sjätte månad.

Om filtret saknas eller är skadat, välj ”En del är sönder”.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Temperatur

Detta tyder på att maskinen håller på att laddas/används utanför sitt optimala temperaturområde.

Rätt temperaturintervall 3c–35c.

Rekommenderad rumstemperatur.

Ladda maskinen i 3 timmar i rumstemperatur.

Har det här löst problemet?

Avlägsna batteriet

Avlägsna batteriet från maskinen.

Rengör kontaktpunkterna på huvuddelen och laddaren, och se till att de är fria från smuts eller korrosion. Rengör alla kontakter med en torr trasa.

Sätt tillbaka batteriet i maskinen och se till att det snäpper på plats.

Testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Ladda maskinen

Sätt maskinen på laddning och kontrollera lampan.

Sätter Dyson DC16-handdammsugaren på laddning.

Visas det någon lampa?

Fast grönt sken

En grön lampa med fast sken anger att maskinen används och fungerar som den ska.

Har det här löst problemet?

Låg batterinivå

Ladda maskinen i 3,5 timmar.

Har det här löst problemet?

Ladda maskinen

Ställ maskinen på laddning.

Sätter Dyson DC16-handdammsugaren på laddning.

Temperatur

Detta tyder på att maskinen håller på att laddas/används utanför sitt optimala temperaturområde.

Har det här löst problemet?

Avlägsna batteriet

Avlägsna batteriet från maskinen.

Rengör kontaktpunkterna på huvuddelen och laddaren, och se till att de är fria från smuts eller korrosion. Rengör alla kontakter med en torr trasa.

Sätt tillbaka batteriet i maskinen och se till att det snäpper på plats.

Sätt tillbaka maskinen på laddaren.

Har det här löst problemet?

Flytta maskinen

Flytta på maskinen när den sitter i laddaren.

Har det här löst problemet?

Fast grönt sken

Detta tyder på att maskinen är fulladdad.

Har det här löst problemet?

Fast rött sken

En röd lampa med fast ljus under laddning anger att batterinivån är låg och att det behöver laddas.

Har det här löst problemet?

Tänds lampan under användning eller laddning?

Ladda maskinen

En blinkande röd lampa anger att batteriet har en låg laddningsnivå eller är helt tomt och måste laddas.

Har problemet lösts?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Temperatur

Detta tyder på att maskinen håller på att laddas/används utanför sitt optimala temperaturområde.

Låt maskinen sitta kvar i laddaren vid rumstemperatur till dess att den inte blinkar längre.

Har problemet lösts?

Låg batterinivå

Ladda maskinen i 3,5 timmar.

Har det här löst problemet?

Tre lampor med fast sken

3 lampor med fast ljus (röd, grön, grön) under användning anger att batteriet är fulladdat.

Har det här löst problemet?

Två lampor med fast sken (röd, grön)

2 lampor med fast ljus (röd, grön) under användning anger att batteriet är delvis laddat.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Temperatur

Detta tyder på att maskinen håller på att laddas/används utanför sitt optimala temperaturområde.

Kontrollera temperaturen

Rätt temperaturintervall 3c–35c.

Rekommenderad rumstemperatur.

Ladda maskinen i 3 timmar i rumstemperatur.

Har det här löst problemet?

Fast rött sken

En röd lampa med fast ljus under laddning anger att batterinivån är låg och att det behöver laddas.

Koppla in maskinen och låt den laddas i tre timmar innan du kontrollerar på nytt.

Har det här löst problemet?

Tre lampor med fast sken

3 lampor med fast ljus (röd, grön, grön) under användning anger att batteriet är fulladdat.

Har det här löst problemet?

Två lampor med fast sken

2 lampor med fast ljus (röd, grön) under användning anger att batteriet är delvis laddat.

Har det här löst problemet?

Kontrollera lamporna

Kontrollera om maskinen har en lampa.

En lampa på Dyson DC16-handdammsugaren.

Kontrollera om maskinen har tre lampor.

Tre lampor på Dyson DC16-handdammsugaren.

Har maskinen en eller tre lampor?

Kontrollera utlösarknappen

Maskinen ska endast fungera när startknappen trycks in.

Kontrollera om utlösarknappen är igensatt eller smutsig och avlägsna eventuella hinder.

Om startknappen fortfarande inte fungerar korrekt kommer problemet sannolikt från huvuddelen.

Har det här löst problemet?

Fuktig eller unken lukt

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Rengöra behållaren

Torka endast av behållaren med en fuktig trasa. Använd inte några rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra behållaren. Lägg inte behållaren i diskmaskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dyson DC16 handdammsugare.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka behållaren genom att trycka den uppåt och inåt mot maskinens huvuddel, så att den snäpper på plats.

Stäng behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Att tvätta filtret kan också bidra till att avlägsna lukten.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera lamporna

Kontrollera om maskinen har en lampa.

En lampa på Dyson DC16-handdammsugaren.

Kontrollera om maskinen har tre lampor.

Tre lampor på Dyson DC16-handdammsugaren.

Har maskinen en eller tre lampor?

Vilken del behöver du hjälp att montera?

Montera batteriet

Tryck på batteriets frigöringsknapp.

Tryck varsamt på batteriet för att lossa det.

Så här sätter du fast batteriet i Dyson DC16-handdammsugaren.

Sätt tillbaka batteriet genom att trycka tillbaka det i huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka batteriet i Dyson DC16-handdammsugaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Montera behållaren

Öppna behållarens botten.

Undersidan av behållaren öppnas när behållaren har kopplats bort från Dyson DC16-handdammsugaren.

Vinkla behållaren och tryck den sedan in den framåt i huvuddelen till dess att den snäpper på plats.

Så här kopplar du på behållaren på en Dyson DC16-handdammsugare.

Stäng behållarens botten.

Stänger behållarens bas på Dyson DC16-handdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Maskinens drifttid

Dyson handdammsugare är utformad för att ge en konstant sugeffekt. Till skillnad från andra handdammsugare ger DC16 6 minuters full sugeffekt.

Den perfekta tiden för att avlägsna damm och smuts från mindre områden i hemmet.

Komplett laddningstid inom temperaturområdet (3oC–40oC): 3 timmar

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienummer

Du hittar också serienumret på maskinens huvuddel, bakom dammbehållaren.

Här hittar du serienumret på Dyson DC16 handdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Video om tillbehören

Den visade modellen kan skilja sig från den valda produkten, men processen är densamma.

Om du inte kan se videon eller föredrar att följa en stegvis guide ska du välja det alternativet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kombinationsmunstycke

Om du vill använda borstfunktionen ska du trycka på knappen på borstdelen.

Monteringen av DC16 handdammsugare.

För borstdelen mot den främre delen av kombinationsmunstycket.

Fogmunstycket

Borsten måste vara placerad baktill på kombinationsmunstycket för att använda fogmunstycket.

För in fogmunstycket i inloppsröret på cyklonen till dess att det snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

För att maskinen ska fortsätta att städa effektivt måste behållaren tömmas så fort dammnivån når MAX-markeringen.

MAX-markeringen på behållaren på en Dyson DC16-handdammsugare.

Tryck på knappen på maskinens huvuddel nedåt för att tömma ut damm direkt i en sophink.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC16-handdammsugare.

Tryck ordentligt under den genomskinliga behållarens spärr för att stänga den.

Stänger behållarens bas på Dyson DC16-handdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtret minst var tredje till var sjätte månad.

Följ stegen i videon.

Den visade modellen kan skilja sig från den valda produkten, men processen är densamma.

Välj stegvis vägledning om du inte kan se videon eller föredrar att följa en stegvis vägledning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna filtren

Tryck på frigöringsknappen högst upp på huvuddelen för att avlägsna föravskiljaren och avlägsna locket till motorkåpan för att avlägsna efterfiltret.

Avlägsna föravskiljarens skumdyna, föravskiljarens hållare och efterfiltrets skumdyna.

Så här tar du bort filtren från en Dyson DC16-handdammsugare.

Blötlägg filtret i kallt vatten i minst 5 minuter.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller tvätta det i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Filtret från en Dyson DC16-handdammsugare blötläggs i kallt vatten.

Efter 5 minuter, skölj av filtret under rinnande kallt vatten och krama ur varsamt, till dess att vattnet blir rent.

Filtret från en Dyson DC16-handdammsugare sköljs i kallt vatten.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Torkning av filtren i 12 timmar.

Montera ihop maskinen.

Så här sätter du ihop Dyson DC16-handdammsugaren igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Ladda batteriet

Se till att handdammsugaren alltid är redo att använda genom att låta den stå i laddaren, med laddaren ansluten.

Vid användning anges laddningsnivån av lampan på handtaget. När den röda lampan blinkar är batteriet slut och måste laddas.

När den är ansluten till laddaren slutar den röda lampan att blinka och de gröna staplarna visas i takt med att laddningsnivån ökar. Om du använder en nätladdare ska du se till att laddaren är inkopplad och att strömmen är påslagen vid uttaget.

Batteriet måste laddas i minst tre timmar eller tills alla tre lysdioderna har tänts.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Underhålla det motordrivna munstycket

Lossa det motordrivna munstycket från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på inloppet.

Så här tar du bort det motordrivna minimunstycket från en Dyson DC16-handdammsugare.

Använd ett mynt, lossa ändskyddet enligt bilden och avlägsna borsten.

Så här lossar du borsthuvudet på en Dyson DC16-handdammsugare.

Kontrollera om borstens kåpa är igensatt.

Så här tar du bort borsthuvudet från det motordrivna minimunstycket.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?