Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC20 Stowaway-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Lossa behållaren och cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen.

Cyklonen och behållaren tas bort från huvuddelen genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens framsida.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Använd en torr trasa för att torka av höljet.

VARNING! Tvätta inte cyklonen.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Ett rasslande ljud kan tyda på att något har fastnat i maskinen.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på en Dyson DC22-cylinderdammsugare.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Ta bort golvmunstycket från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare med en pil som pekar mot slanginloppet på sidan.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid inloppet stark eller svag?

Kontrollerar slangen, skaftet och förlängningsröret

Lossa slangen från skafthandtaget genom att trycka på spärranordningen.

Slangen tas bort från huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare.

Kontrollera om slangen är igensatt genom att suga upp ett mynt genom slangen. Om myntet inte dyker upp på andra sidan betyder det att slangen är igensatt.

Lossa skafthandtaget från slangen och kontrollera om förlängningsslangen är igensatt.

Montera ihop maskinen och testa förlängningsslangens sugeffekt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om maskinen var igensatt?

Kontrollerar cyklonen, behållaren och rörets tätning

Lossa cyklonen från maskinen och kontrollera tätningen på maskinens huvuddel.

Cyklonen och den transparenta behållaren kontrolleras på Dyson cylinderdammsugare.

Skilj cyklonen från den genomskinliga behållaren.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Avlägsna eventuell smuts eller skräp från behållaren och kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Avlägsna damm och smuts från cyklonen med en trasa eller borstmunstycket.

Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren, cyklonen och rörets tätning?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna filtret och testa sugeffekten

Lossa cyklonen och behållaren från maskinens huvuddel och avlägsna filtret.

Behållaren, cyklonen och filtret tas bort från huvuddelen av Dyson cylinderdammsugare.

Sätt tillbaka behållaren, sätt på maskinen och testa sugeffekten från slanginloppet.

Huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare med en pil som pekar mot slanginloppet på sidan.

Är sugeffekten vid inloppet stark eller svag?

Tvätta filtret

När behållaren har lossats öppnar du filterkåpans spärr.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollerar cyklonen, behållaren och rörets tätning

Lossa cyklonen från maskinen och kontrollera tätningen på maskinens huvuddel.

Cyklonen och den transparenta behållaren kontrolleras på Dyson cylinderdammsugare.

Skilj cyklonen från den genomskinliga behållaren.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Avlägsna eventuell smuts eller skräp från behållaren och kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Behållaren töms genom att placera dammsugarpåsen över behållarens öppning och tippas upp och ner för att tömma innehållet.

Avlägsna damm och smuts från cyklonen med en trasa eller borstmunstycket

Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren, cyklonen och rörets tätning?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Ta bort golvmunstycket från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket på Dyson DC22 cylinderdammsugare.

Kontrollera om avluftningsventilen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Ta bort golvmunstycket från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollerar om turbinmunstycket är igensatt

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Ta bort golvmunstycket från Dysons cylinderdammsugare.

Skjut tillbaka bottenplattans spärr, lossa bottenplattans två lås och skilj bottenplattan från turbinmunstycket.

Borsthuvudet tas bort genom att vrida de gula knapparna motsols och samtidigt trycka upp knappen i mitten.

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Borsthuvudet dras från munstycket och kontrolleras.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

En knapp på sidan av golvmunstycket.

Sätt tillbaka de två borstarna och dra åt bottenplattans två lås.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera turbinmunstycket?

Snurrar borsten?

Fortsätt med kontrollerna

Borsten ska snurra om sugeffekten är stark, så fortsätt med prestandakontrollerna.

Om sugeffekten är stark men borsten ändå inte snurrar kan det lösas genom att beställa ett nytt turbinmunstycke.

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare med en pil som pekar mot slanginloppet på sidan.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid inloppet stark eller svag?

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

672 kr

Maskinen fungerar korrekt

Detta är normalt och maskinen fungerar som förväntat.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare med en pil som pekar mot slanginloppet på sidan.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid inloppet stark eller svag?

Kontrollera turbinmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Skjut tillbaka bottenplattans spärr, lossa bottenplattans två lås och skilj bottenplattan från turbinmunstycket.

Borsthuvudet tas bort genom att vrida de gula knapparna motsols och samtidigt trycka upp knappen i mitten.

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Borsthuvudet dras från munstycket och kontrolleras.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

En knapp på sidan av golvmunstycket.

Sätt tillbaka de två borstarna och dra åt bottenplattans två lås.

Har ljudet upphört?

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

672 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slanginloppet

Om maskinen avger ett visslande ljud betyder det att den är igensatt eller att en tätning är skadad eller saknas.

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten vid inloppet stark eller svag?

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Golvmunstycket tas bort från det justerbara röret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på en Dyson DC22-cylinderdammsugare.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Kontrollera termosäkringen

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Om kunden föredrar att kontrollera maskinen när strömmen har kommit tillbaka, vänta i minst två timmar och be kunden att ringa tillbaka.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Lossa cyklonen och behållaren från maskinen och öppna filtrets frigöringsknapp.

Cyklonen och behållaren tas bort från huvuddelen genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Avlägsna filtret från maskinen.

Behållaren, cyklonen och filtret tas bort från huvuddelen av Dyson cylinderdammsugare.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Så här rengör du filtret från en Dyson DC24 upprättstående dammsugare.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lufttorkas i 12 timmar.

Montera ihop maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna filtret

Avlägsna behållaren och dra ut filtret från cyklonens ovansida.

Behållaren, cyklonen och filtret tas bort från huvuddelen av Dyson cylinderdammsugare.

Tvätta filtret

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Upprepa tills det blir rent.

Så här rengör du filtret från en Dyson DC24 upprättstående dammsugare.

Torka filtret

Låt filtret torka upp och ned på ett varmt ställe i 24 timmar, eller till dess att det är helt torrt.

Filtret lufttorkas i 12 timmar.

Har det här löst problemet?

Obehaglig lukt

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Töm den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på framsidan och dra bort behållaren från cyklonen.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Använd ett torr trasa eller kombinationsmunstycket för att rengöra höljet.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Kunde problemet lösas genom att rengöra höljet och den genomskinliga behållaren?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Tvätta filtret

Lossa cyklonen och behållaren från maskinen och öppna filtrets frigöringsknapp.

Cyklonen och behållaren tas bort från huvuddelen genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Avlägsna filtret från maskinen.

Behållaren, cyklonen och filtret tas bort från huvuddelen av Dyson cylinderdammsugare.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Så här rengör du filtret från en Dyson DC24 upprättstående dammsugare.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lufttorkas i 12 timmar.

Montera ihop maskinen.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollerar om turbinmunstycket är igensatt

Skjut tillbaka bottenplattans spärr, lossa bottenplattans två lås och skilj bottenplattan från turbinmunstycket.

Borsthuvudet tas bort genom att vrida de gula knapparna motsols och samtidigt trycka upp knappen i mitten.

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet dras från munstycket och kontrolleras.

Sätt tillbaka de två borstarna och dra åt bottenplattans två lås.

Borsthuvudets borststrån återmonteras genom att tryckas tillbaka i golvmunstycket och vridas på plats.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera turbinmunstycket?

Använda kabeln

Stäng av och koppla ur maskinen.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Blockering

Om maskinen spottar ut damm kan det tyda på att den är igensatt. Fortsätt till nästa steg.

Välj ett lämpligt alternativ

Serienumrets placering

Du hittar också serienumret på märkplåten, på maskinens undersida, mellan de två hjulen (t.ex.: 111-UK-A11111).

Det står också på huvuddelen bakom den genomskinliga behållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Se den bifogade manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma behållaren

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Cyklonen och behållaren tas bort från huvuddelen genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonens ovandel genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens ovandel.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Töm behållarens innehåll i en plastpåse eller i sophinken.

Behållaren töms genom att placera dammsugarpåsen över behållarens öppning och tippas upp och ner för att tömma innehållet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?