Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC21 Motorhead-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonens ovandel genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens ovandel.

Så här tömmer du behållaren, genom att trycka ner den gula spärren på framsidan av behållaren och ta bort den.

Töm behållarens innehåll i en plastpåse eller i sophinken.

Behållaren till Dysons cylinderdammsugare töms i en soptunna.

Du ska enbart rengöra den genomskinliga behållaren med vatten.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller kemikalier.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den på cyklonen.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

VARNING! Se till att inga delar av cyklonen blir fuktiga eller våta.

Kontroll av botten på cyklonen och basen av den transparenta behållaren för att se blockeringar/skador.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera behållaren och cyklonen

Det rasslande ljudet kan orsakas av att smuts har täppt till den genomskinliga behållaren eller cyklonen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonens ovandel genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens ovandel.

Så här tömmer du behållaren, genom att trycka ner den gula spärren på framsidan av behållaren och ta bort den.

Töm den genomskinliga behållarens innehåll i en plastpåse eller i sophinken.

Skaka eller knacka ordentligt på cyklonen för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Behållaren till Dysons cylinderdammsugare töms i en soptunna.

Montera ihop maskinen och prova den.

Hörs ljudet fortfarande?

Kontrollera slanginloppet

Det skramlande ljudet kan orsakas av att något täpper till i maskinen, så därför bör följande blockeringskontroller utföras.

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera slangen och skaftet

Se till att skaftet är helt utdraget.

Lossa slangen från slanginloppet.

Kontrollera längs med hela slangen och skaftet för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av det justerbara röret, handtaget och slangen för att se om det finns några blockeringar.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet och slangen?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera effektmunstycket

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera strömmen till golvmunstycket

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Kontrollera om öppningarna i effektmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa ändskyddets fästen på bottenplattan i var ände av effektmunstycket med hjälp av ett mynt.

Skruva på ändskydden och lossa dem från effektmunstycket.

Dra ut båda delarna av borsten och se till att borstens kåpa inte är igensatt.

Om det behövs kan du varsamt använda en sax för att klippa bort eventuellt hår och fibrer från borsten.

Sätt tillbaka borstens båda delar och fäst ändskydden.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Välj ”En del är sönder” om någon del saknas eller är skadad.

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Kontrollera röret

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för hur du kontrollerar om det finns några blockeringar i kanalerna bakom behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om den övre delen av cyklonen och behållarens inlopp är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar om det finns några blockeringar bakom cyklonen eller vid behållarens öppningar och kanaler.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren, genom att trycka ner den gula spärren på framsidan av behållaren och ta bort den.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Behållaren till Dysons cylinderdammsugare töms i en soptunna.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Kontroll av botten på cyklonen och basen av den transparenta behållaren för att se blockeringar/skador.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Tvätta filtret

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Avlägsna det tvättbara filtret: tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Försök inte att lyfta upp cyklonenheten från maskinen förrän du har tryckt ned frigöringsknappen helt eftersom cyklonen då sitter fastlåst på maskinen.

Lyft på filterfrigöringsspärren och avlägsna filtret från maskinen.

Så här tar du bort filtret från Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Filtret tvättas under kallt rinnande vatten.

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt.

VARNING! Torka inte i en torktumlare, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Instruktioner för torkning av filter i 24 timmar.

Sätt tillbaka filtret enligt bilden.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Välj ”En del är sönder” om någon del saknas eller är skadad.

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Kontrollera röret:

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för hur du kontrollerar om det finns några blockeringar i kanalerna bakom behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om den övre delen av cyklonen och behållarens inlopp är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar om det finns några blockeringar bakom cyklonen eller vid behållarens öppningar och kanaler.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonens ovandel genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens ovandel.

Så här tömmer du behållaren, genom att trycka ner den gula spärren på framsidan av behållaren och ta bort den.

Töm behållarens innehåll i en plastpåse eller i sophinken.

Behållaren till Dysons cylinderdammsugare töms i en soptunna.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Kontroll av botten på cyklonen och basen av den transparenta behållaren för att se blockeringar/skador.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollera slangen och skaftet

Se till att skaftet är helt utdraget.

Lossa slangen från slanginloppet.

Kontrollera längs med hela slangen och skaftet för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av det justerbara röret, handtaget och slangen för att se om det finns några blockeringar.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet och slangen?

Kontrollera effektmunstycket

Kontrollera om öppningarna i effektmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa ändskyddets fästen på bottenplattan i var ände av effektmunstycket med hjälp av ett mynt.

Skruva på ändskydden och lossa dem från effektmunstycket.

Dra ut båda delarna av borsten och se till att borstens kåpa inte är igensatt.

Om det behövs kan du varsamt använda en sax för att klippa bort eventuellt hår och fibrer från borsten.

Sätt tillbaka borstens båda delar och fäst ändskydden.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera slanginloppet

Om maskinen avger ett visslande ljud betyder det att den är igensatt eller att en tätning är skadad eller saknas.

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Testa maskinen

Lossa effektmunstycket och testa maskinen.

Golvmunstycket tas bort från det justerbara röret.

Hörs ljudet fortfarande?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera effektmunstycket

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera effektmunstycket?

Kontrollera effektmunstycket

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Kontrollera om öppningarna i effektmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa ändskyddets fästen på bottenplattan i var ände av effektmunstycket med hjälp av ett mynt.

Skruva på ändskydden och lossa dem från effektmunstycket.

Dra ut båda delarna av borsten och se till att borstens kåpa inte är igensatt.

Om det behövs kan du varsamt använda en sax för att klippa bort eventuellt hår och fibrer från borsten.

Sätt tillbaka borstens båda delar och fäst ändskydden.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera effektmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera golvmunstycket med två lägen

Kontrollera bottendelen och anslutningsdelen till golvmunstycket med två lägen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Testa golvmunstycket med två lägen på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Stäng av och koppla ur maskinen.

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Kontrollera röret

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om den övre delen av cyklonen och behållarens inlopp är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Välj ”En del är sönder” för att göra en beställning om någon del saknas eller är skadad.

Testa maskinen på nytt.

Har det här löst problemet?

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtret

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen ned på sidan och vrid filtrets frigöringsknapp framför ratten 360° till dess att det klickar.

Öppna filterkåpa och ta bort filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Sätt tillbaka filtren.

Filtret ska rengöras var tredje till sjätte månad.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Håll händer och fingrar borta från borsten medan du genomför det här testet.

Snurrar borsten när maskinen är påsatt?

Se till att effektmuntycket är monterat på det utdragbara skaftet, koppla in maskinen och sätt på den. Håll alla kroppsdelar och kläder på avstånd från borsten.

Titta igenom effektmunstyckets genomskinliga övre del.

Fungerar borsten korrekt?

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Stäng av och koppla ur maskinen

Kontrollera effektmunstycket

Följ stegen i videon.

Stäng av och koppla ur maskinen

Kontrollera effektmunstycket

Kontrollera om öppningarna i effektmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa ändskyddets fästen på bottenplattan i var ände av effektmunstycket med hjälp av ett mynt.

Skruva på ändskydden och lossa dem från effektmunstycket.

Dra ut båda delarna av borsten och se till att borstens kåpa inte är igensatt.

Om det behövs kan du varsamt använda en sax för att klippa bort eventuellt hår och fibrer från borsten.

Sätt tillbaka borstens båda delar och fäst ändskydden.

Montera ihop maskinen och prova den.

Välj alternativet ”En del är sönder” om anslutningarna på effektmunstycket, det utdragbara skaftet eller slangen är skadade.

Kontrollera effektmunstyckets anslutningar

Stäng av och koppla ur maskinen.

Skilj effektmunstycket från det utdragbara skaftet genom att trycka på frigöringsknappen på effektmunstyckets hals.

Kontrollera att effektmunstyckets kontaktstift av metall och anslutningsdonet på det utdragbara skaftet inte är skadade.

Lossa slangen från slanginloppet på maskinen.

Kontrollera att slangens kontaktstift av metall inte är skadade.

Anslut slangen till slanginloppet och se till att den snäpper på plats. Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera Motorhead?

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera slangen och skaftet

Se till att skaftet är helt utdraget.

Lossa slangen från slanginloppet.

Kontrollera längs med hela slangen och skaftet för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av det justerbara röret, handtaget och slangen för att se om det finns några blockeringar.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet och slangen?

Välj ”En del är sönder” om någon del saknas eller är skadad.

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Kontrollera röret:

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för hur du kontrollerar om det finns några blockeringar i kanalerna bakom behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om den övre delen av cyklonen och behållarens inlopp är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar om det finns några blockeringar bakom cyklonen eller vid behållarens öppningar och kanaler.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonens ovandel genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens ovandel.

Så här tömmer du behållaren, genom att trycka ner den gula spärren på framsidan av behållaren och ta bort den.

Töm behållarens innehåll i en plastpåse eller i sophinken.

Behållaren till Dysons cylinderdammsugare töms i en soptunna.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Kontroll av botten på cyklonen och basen av den transparenta behållaren för att se blockeringar/skador.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollera slangen och skaftet

Se till att skaftet är helt utdraget.

Lossa slangen från slanginloppet.

Kontrollera längs med hela slangen och skaftet för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av det justerbara röret, handtaget och slangen för att se om det finns några blockeringar.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen och skaftet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtret och rengör behållaren och cyklonen

Det här problemet kan lösas genom att tvätta filtret och rengöra behållaren och cyklonen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Öppna behållarens lock genom att trycka på den röda knappen högst upp på cyklonen, och se till att du gör det på en plats där det lätt går att samla upp eventuellt damm.

Behållaren till Dysons cylinderdammsugare töms i en soptunna.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Så här tömmer du behållaren, genom att trycka ner den gula spärren på framsidan av behållaren och ta bort den.

Du ska enbart rengöra den genomskinliga behållaren med kallt vatten. Använda inga rengöringsmedel eller kemikalier. Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den på cyklonen.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Se till att inga delar av cyklonen blir fuktiga eller våta.

Kontroll av botten på cyklonen och basen av den transparenta behållaren för att se blockeringar/skador.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Använda kabeln

Stäng av och koppla ur maskinen.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera effektmunstycket

Följ stegen i videon.

Kontrollera effektmunstycket

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Kontrollera om öppningarna i effektmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa ändskyddets fästen på bottenplattan i var ände av effektmunstycket med hjälp av ett mynt.

Skruva på ändskydden och lossa dem från effektmunstycket.

Dra ut båda delarna av borsten och se till att borstens kåpa inte är igensatt.

Om det behövs kan du varsamt använda en sax för att klippa bort eventuellt hår och fibrer från borsten.

Sätt tillbaka borstens båda delar och fäst ändskydden.

Montera ihop maskinen och prova den.

Välj alternativet ”En del är sönder” om anslutningarna på effektmunstycket, det utdragbara skaftet eller slangen är skadade.

Kontrollera effektmunstyckets anslutningar

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Skilj effektmunstycket från det utdragbara skaftet genom att trycka på frigöringsknappen på effektmunstyckets hals.

Kontrollera att effektmunstyckets kontaktstift av metall och anslutningsdonet på det utdragbara skaftet inte är skadade.

Kontroll av rengöringsmunstycket, det justerbara röret, handtaget och slangen.

Lossa slangen från slanginloppet på maskinen.

Kontrollera att slangens kontaktstift av metall inte är skadade.

Anslut slangen till slanginloppet och se till att den snäpper på plats. Testa maskinen på nytt.

Kontrollera miniturbinmunstycket

Lossa fästet med ett mynt.

Locket vrids motsols för att låsas på plats.

Lossa borsten från miniturbinmunstycket.

Avlägsnar smuts från borsthuvudet på en cylinderdammsugare från Dyson.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten. Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Sätt tillbaka borsten och skruva åt miniturbinmunstyckets lås med hjälp av ett mynt.

Testa miniturbinmunstycket på maskinen.

Borststången sätts tillbaka i munstycket på en cylinderdammsugare från Dyson.

Har det här löst problemet?

Miniturbinmunstycke

Miniturbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Filtret ska rengöras var tredje till sjätte månad. Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras. Avlägsna inte det här filtret.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slanginloppet

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hittar serienumret

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Serienumret står på maskinens huvuddel, bakom den genomskinliga behållaren.

Serienumret på undersidan av Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara och bära Dyson-maskinen

Fäll in det utdragbara skaftet och linda slangen runt maskinen.

Så här bär du en cylinderdammsugare från Dyson.

Passa in det utdragbara skaftet i skaftets förvaringshållare på cyklonens ovansida.

Slang och skaft viras runt cyklonen och fästs på plats.

Fäst golvmunstycket på upphängningsoket på dammsugarens baksida.

Golvmunstycket sätts fast på skaftet på Dysons cylinderdammsugare.

Lyft endast maskinen i bärhandtaget högst upp på cyklonen, inte i handtaget på den genomskinliga behållaren.

Dysons cylinderdammsugaren bärs på ett säkert sätt.

Tryck inte på cyklonens frigöringsknapp när du bär maskinen, för din egen säkerhet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda tillbehör

Fäst tillbehören på skaftet så att de snäpper på plats.

Olika tillbehör fastsatta på det justerbara röret till Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda effektmunstycket på olika golvtyper

Borsten återställs till ”ON”-läge varje gång du startar maskinen och ställer den i dammsugningsläge.

Tryck på pedalen högst upp på effektmunstycket för att inaktivera borsten vid användning på hårda/ömtåliga golv.

Så här justerar du turbinmunstycket på Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på pedalen igen för att starta om borsten för att dammsuga mattor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonens ovandel genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens ovandel.

Så här tömmer du behållaren, genom att trycka ner den gula spärren på framsidan av behållaren och ta bort den.

Töm behållarens innehåll i en plastpåse eller i sophinken.

Behållaren till Dysons cylinderdammsugare töms i en soptunna.

Skaka eller knacka ordentligt på cyklonen för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Filtret ska rengöras var tredje till sjätte månad. Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras. Avlägsna inte det här filtret.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Filtret ska rengöras var tredje till sjätte månad. Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras. Avlägsna inte det här filtret.

Tvätta filtret

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Avlägsna det tvättbara filtret: tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Försök inte att lyfta upp cyklonenheten från maskinen förrän du har tryckt ned frigöringsknappen helt eftersom cyklonen då sitter fastlåst på maskinen.

Lyft på filterfrigöringsspärren och avlägsna filtret från maskinen.

Så här tar du bort filtret från Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta filtret endast i kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel på filtret och tvätta det inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Filtret tvättas under kallt rinnande vatten.

Låt torka helt på ett varmt ställe i 12–24 timmar. Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Instruktioner för torkning av filter i 24 timmar.

Sätt tillbaka filtret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?