Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC18 Allergy-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på den silverfärgade knappen på huvudröret ovanför behållarens handtag.

Så här tar du bort behållaren från en Dyson DC18 upprättstående dammsugare.

Tryck på den röda knappen på baksidan av det genomskinliga handtaget för att öppna behållarens botten och tömma ut dammet.

Det kan du göra direkt i en sophink eller i en påse som du virar runt cyklonen.

Lossa behållaren helt från cyklonen genom att trycka på den silverfärgade frigöringsknappen högst upp på behållaren.

  • Rengör cyklonen med en trasa.
  • Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen. Använd inte vatten på cyklonen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Stäng av borsten

Koppla in maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Sätt på den och stäng av borsten genom att använda den gråa knappen bredvid startknappen.

Har ljudet upphört?

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lossa städmunstycket

Luta maskinen med hjälp av pedalen och lägg den på ryggen.

Lossa städmunstycket genom att trycka på de två flärparna som sitter på var sida om städmunstycket och dra bort det.

Lossa ändskyddet

Använd ett mynt, lossa ändskyddets fäste och avlägsna borsten.

Skruva på ändskydden och dra ut dem från städmunstycket.

Rengöra städmunstycket

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa innerslangen. Kontrollera att slangen är fri från hinder och korrekt monterad.

Kontrollera att de två metallkontaktstiften är rena och oskadade.

Sätt tillbaka ändskydden och städmunstycket på maskinen och se till att städmunstycket snäpper på plats.

Kontrollera städmunstyckets återställningsknapp

Luta maskinen till dammsugningsläge och sätt på den.

Tryck på borstens återställningsknapp på baksidan av städmunstycket.

Kunde problemet lösas genom att rensa borsten?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget.

Avlägsna behållaren och cyklonen från maskinen.

Sätt på maskinen och håll den upprätt.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när cyklonen har avlägsnats?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera tätningarna

Kontrollera om tätningarna på huvudkanalen verkar slitna eller skadade.

Vik ut tätningarnas ytterkanter så att de sitter tätt emot tillhörande öppningar.

Följ nästa steg.

Kontrollera avluftningsventilen

Avluftningsventilen sitter på cyklonens baksida, ganska högt upp.

Kontrollera att inget skräp täpper till ventilen och att den rör sig fritt när man trycker på den.

När cyklonen är monterad på maskinen ska avluftningsventilen inte öppnas medan maskinen är igång. Om den gör det kan det hända att något är igensatt.

Kontrollera cyklonen

Kontrollera om öppningarna är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppna behållarens lucka genom att trycka på den röda spärrknappen högst upp på cyklonen och kontrollera att behållarens tätning sitter fast och inte är skadad.

Rengöra cyklonen

Avlägsna behållaren genom att trycka på den silverfärgade frigöringsknappen (behållarens botten måste vara öppen för att detta ska fungera).

Rengör cyklonen med en trasa eller en borste.

Se efter om det finns något fint damm i mitten av cyklonen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera cyklonen?

Kontrollera innerslangen

Stänga av strömmen och koppla ur maskinen.

Inspektera innerslangen så att den inte är igensatt eller skadad och kontrollera att båda ändarna av slangen är ordentligt monterade.

Avlägsna eventuellt skräp om något är igensatt

Kunde problemet lösas genom att kontrollera den inre slangen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtret

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtren minst var tredje månad.

Avlägsna den genomskinliga behållaren och cyklonens ovandel från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp.

Lyft på filterfrigöringsspärren för att avlägsna filtret från maskinen.

Det permanenta filtret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras. Avlägsna inte det här filtret.

Avlägsna filtret

Avlägsna det tvättbara filtret: Dra ut det ur dess plasthölje.

Tvätta filtret

Blötlägg filtret i kallt vatten i minst 5 minuter.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel på filtret och tvätta det inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Efter 5 minuter, skölj av filtret under rinnande kallt vatten och krama ur varsamt, till dess att vattnet blir rent.

Torkar filtret

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, med en hårfön, i mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Se till att filtret är helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.

Byta filtret

Sätt tillbaka filtret i filterhållaren och sätt sedan tillbaka den i cyklonens övre del.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Testa skaftet

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Borsten roterar inte när dammsugaren står i upprätt läge.

Kontrollera borsten

Luta maskinen bakåt till dammsugningsläge.

Sätt på maskinen och titta igenom borstens genomskinliga kåpa och se efter om borsten snurrar.

Roterar borsten när maskinen är påsatt?

Kontrollera städmunstycket

Skilj städmunstycket från maskinen genom att trycka på båda frigöringsknapparna på städmunstycket.

Koppla in maskinen och sätt på den.

Håll handen över innerslangen på maskinen

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera innerslangen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Inspektera innerslangen så att den inte är igensatt eller skadad och kontrollera att båda ändarna av slangen är ordentligt monterade.

Avlägsna eventuellt skräp om något är igensatt

Är den inre slangen skadad?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lossa städmunstycket genom att trycka på de två flärparna som sitter på var sida om städmunstycket och dra bort det.

Lossa ändskydden

Använd ett mynt, lossa ändskyddets fäste och avlägsna borsten.

Skruva på ändskydden och dra ut dem från städmunstycket.

Rengöra städmunstycket

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka ändskydden och städmunstycket på maskinen och se till att städmunstycket snäpper på plats.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Kontrollerar röret, cyklonen och behållaren

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Kontrollera att utsugs- och inloppstätningarna är rätt monterade.

Kontrollera behållaren

Öppna behållarens lock och ta vara på allt damm inuti behållaren.

Kontrollera om inloppen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om tätningen i behållarens botten är skadad.

Rengöra cyklonen

Se till att behållarens lock är öppet, tryck på den silverfärgade frigöringsknappen och lossa den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonen med en trasa eller med borsten för att avlägsna fint damm.

Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollera innerslangen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Inspektera innerslangen så att den inte är igensatt eller skadad och kontrollera att båda ändarna av slangen är ordentligt monterade.

Avlägsna eventuellt skräp om något är igensatt

Kunde problemet lösas genom att kontrollera den inre slangen?

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lossa städmunstycket

Luta maskinen med hjälp av pedalen och lägg den på ryggen.

Lossa städmunstycket genom att trycka på de två flärparna som sitter på var sida om städmunstycket och dra bort det.

Lossa ändskyddet

Använd ett mynt, lossa ändskyddets fäste och avlägsna borsten.

Skruva på ändskydden och dra ut dem från städmunstycket.

Rengöra städmunstycket

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa innerslangen. Kontrollera att slangen är fri från hinder och korrekt monterad.

Kontrollera att de två metallkontaktstiften är rena och oskadade.

Sätt tillbaka ändskydden och städmunstycket på maskinen och se till att städmunstycket snäpper på plats.

Kontrollera städmunstyckets återställningsknapp

Luta maskinen till dammsugningsläge och sätt på den.

Tryck på borstens återställningsknapp på baksidan av städmunstycket.

Har återställningsprocessen löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slangen och ventilenheten

Lossa skaftet och slangen.

För tillbaka skaftskyddet och dra varsamt upp metallröret ur skaftet till dess att skafthandtaget och slangen lossar från maskinen.

Skilj skaftet från slangen genom att trycka på frigöringsknappen som sitter på skafthandtaget och lossa slangen från skaftet.

Lossa slangen genom att trycka slangens frigöringsknapp uppåt och varsamt dra loss slangen från maskinen.

Kontrollera om ventilen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Slangkontroll

Kontrollera om slangen är skadad.

Kontrollera om slangen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Testa slangens sugeffekt

Sätt tillbaka slangen på röret och se till att den snäpper på plats.

Sätt på maskinen och testa sugeffekten från slangen.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar skaftet

Titta in i skaftet och ta bort eventuellt skräp. Ta bort eventuella tillbehör.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Kontrollera att utsugs- och inloppstätningarna är rätt monterade.

Kontrollera behållaren

Öppna behållarens lock och ta vara på allt damm inuti behållaren.

Kontrollera om inloppen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om tätningen i behållarens botten är skadad.

Rengöra cyklonen

Se till att behållarens lock är öppet, tryck på den silverfärgade frigöringsknappen och lossa den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonen med en trasa eller med borsten för att avlägsna fint damm.

Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lossa städmunstycket

Luta maskinen med hjälp av pedalen och lägg den på ryggen.

Lossa städmunstycket genom att trycka på de två flärparna som sitter på var sida om städmunstycket och dra bort det.

Lossa ändskydden

Använd ett mynt, lossa ändskyddets fäste och avlägsna borsten.

Skruva på ändskydden och dra ut dem från städmunstycket.

Rengöra städmunstycket

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera slangen

Lossa innerslangen. Kontrollera att slangen är fri från hinder och korrekt monterad.

Kontrollera stiften

Kontrollera att de två metallkontaktstiften är rena och oskadade.

Sätt tillbaka ändskydden och städmunstycket på maskinen och se till att städmunstycket snäpper på plats.

Kontrollera städmunstyckets återställningsknapp

Luta maskinen till dammsugningsläge och sätt på den.

Tryck på borstens återställningsknapp på baksidan av städmunstycket.

Har återställningsprocessen löst problemet?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Testa skaftet

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtren minst var tredje månad.

Avlägsna den genomskinliga behållaren och cyklonens ovandel från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp.

Lyft på filterfrigöringsspärren för att avlägsna filtret från maskinen.

Det permanenta filtret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras. Avlägsna inte det här filtret.

Avlägsna filtret

Avlägsna det tvättbara filtret: Dra ut det ur dess plasthölje.

Tvätta filtret

Blötlägg filtret i kallt vatten i minst 5 minuter.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel på filtret och tvätta det inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Efter 5 minuter, skölj av filtret under rinnande kallt vatten och krama ur varsamt, till dess att vattnet blir rent.

Torkar filtret

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, med en hårfön, i mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Se till att filtret är helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.

Byta filtret

Sätt tillbaka filtret i filterhållaren och sätt sedan tillbaka den i cyklonens övre del.

Montera ihop maskinen och prova den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren genom att trycka på den silverfärgade knappen på huvudröret.

Tryck på den röda knappen på baksidan av handtaget till den genomskinliga behållaren för att tömma ut dammet direkt i sophinken eller i en soppåse.

Rengöra cyklonen

Lossa behållaren från cyklonen genom att trycka på den silverfärgade frigöringsknappen på den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Se till att inga delar av cyklonen blir fuktiga eller våta.

Rengöra behållaren

Du kan använda kallt vatten för att rengöra den genomskinliga behållaren.

VARNING! Se till att inga delar av cyklonenheten blir fuktiga eller våta. Använd inte rengöringsmedel eller andra kemikalier.

Se till att behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den på cyklonen och tryck ordentligt mitt på den genomskinliga behållarens basdel för att stänga den innan du sätter tillbaka den på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtret

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtren minst var tredje månad.

Avlägsna den genomskinliga behållaren och cyklonens ovandel från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp.

Lyft på filterfrigöringsspärren för att avlägsna filtret från maskinen.

Det permanenta filtret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras. Avlägsna inte det här filtret.

Avlägsna filtret

Avlägsna det tvättbara filtret: Dra ut det ur dess plasthölje.

Tvätta filtret

Blötlägg filtret i kallt vatten i minst 5 minuter.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel på filtret och tvätta det inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Efter 5 minuter, skölj av filtret under rinnande kallt vatten och krama ur varsamt, till dess att vattnet blir rent.

Torkar filtret

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, med en hårfön, i mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Se till att filtret är helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.

Byta filtret

Sätt tillbaka filtret i filterhållaren och sätt sedan tillbaka den i cyklonens övre del.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Släppa upp knappen för hand

Dra den genomskinliga plastspärren på basdelen bort från behållaren.

Öppna behållarens botten och töm ut innehållet.

Tryck på behållarens frigöringsknapp på cyklonhandtaget.

Rör sig den röda stången fritt upp och ner?

Rengöra behållarens tätning

Avlägsna fint damm från behållarens tätning med en fuktig trasa och testa behållarens utlösarknapp på nytt. Låt behållarens utlösarknapp torka helt innan du testar den på nytt.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållarens tätning?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar slangen

Ställ maskinen upprätt och tryck snabbt och bestämt på skafthandtaget för att se till att stabiliseringsskenan har aktiverats.

Lossa slangen från röret genom att trycka på frigöringsknappen.

Kontrollera om slangen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar slangen

Lossa slangen från röret genom att trycka på frigöringsknappen.

Kontrollera om slangen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen?

Blockeringsproblem

Detta beror troligtvis på en blockering.

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Snurrar borsten när maskinen lutas?

Testa slagen

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Öppna stavlocket och dra ut skaftet från huvudröret.

Lossa skaftet och slangen genom att trycka på frigöringsknappen på skaftet.

Sätt på maskinen och testa sugeffekten från slangen.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slangen och ventilenheten

Lossa slangen genom att trycka slangens frigöringsknapp uppåt och varsamt dra loss slangen från maskinen.

Kontrollera att ventilen inte är blockerad.

Slangkontroll

Kontrollera om slangen är skadad.

Kontrollera om slangen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen och ventilenheten?

Testa skaftet

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Tryck på den silverfärgade knappen på huvudröret ovanför behållarens handtag.

Tryck på den röda knappen på baksidan av det genomskinliga handtaget för att öppna behållarens botten och tömma ut dammet.

Det kan du göra direkt i en sophink eller i en påse som du virar runt cyklonen.

Lossa behållaren helt från cyklonen genom att trycka på den silverfärgade frigöringsknappen högst upp på behållaren.

Använd en trasa eller borsten för att rengöra cyklonen om det behövs.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din Dyson-maskin

Anslut slangen till maskinens nederdel och se till att slangen snäpper på plats.

Fäst skaftet på slangen och tryck på knappen på slangmuffen för att skjuta in det. Se till att handtaget snäpper på plats på kanalens ovandel.

Vira upp kabeln runt kabelvindorna motsols.

Fäst munstyckena högst upp på huvudröret.

Städmunstycket ansluts framtill på huvudröret. Se till att det snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använd borststyrningen

Borsten startar automatiskt när maskinen är på och sänks ned till dammsugningsläge.

Tryck på borststyrningsknappen bredvid PÅ/AV-knappen för att stänga av borsten för dammsugning av ömtåliga mattor, heltäckningsmattor och hårda golv.

Tryck på knappen på nytt för att starta om borsten för att dammsuga mattor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Dra skaftet uppåt och lossa det från maskinen.

Fäst antingen kombinationsmunstycket eller trappmunstycket på skaftet eller slangen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Bära din Dyson-maskin

Maskinen får endast lyftas i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

Tryck inte på cyklonens frigöringsknapp när du bär maskinen, för din egen säkerhet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Lossa behållaren från maskinen.

Du hittar serienumret bakom behållaren på huvudröret.

Platsen för serienumret på underdelen av Dyson DC18 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Börja dammsuga

Koppla in maskinen och tryck på PÅ/AV-knappen.

Tryck på pedalen på maskinens baksida med foten och sänk ned maskinen i dammsugningsläge.

Se till att stabiliseringshjulen är helt indragna.

Små handledsrörelser ger städmunstycket en sicksackrörelse, så att det blir lättare att dammsuga runt möbler.

När du har dammsugit klart ska du ställa maskinen upprätt så att stabiliseringshjulen sänks ned.

Se till att hjulen är helt låsta innan du släpper maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?