Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson AB03™-handtork (stål)
Se alla steg

Rengöringsinstruktioner

Rengöringsguiden finns på ovanstående länk.

Se till att Airblade håller sig som ny genom att rengöra alla ytor på Airblade handtork dagligen med en mjuk trasa och ett milt och icke-frätande rengöringsmedel.

Torka av frontpanelen dagligen för att undvika att det bildas avlagringar eller samlas smuts. Rengör golvet och bakomliggande vägg samt runt omkring enheten. Detta kan behövas mer regelbundet i områden med hög genomströmning.

Följande kemikalier tillhör dem som är skadliga för enheten och som inte ska användas. Om dessa användas ogiltigförklaras garantin.

Använd inte:

 • Alkohol-syrablandningar
 • Alkohol
 • Lösningsmedel/oljebaserade produkter
 • Quaternary ammonium
 • Alkali-bleach mixes
 • Skumbildande ingredienser
 • Blekande eller frätande rengöringsmedel
 • Använd inte högtryckstvätt

Rengöringsinstruktion – Torka av insidan

Dyson Airblade-handtorken rengörs.

Rengöringsinstruktion – Torka av basdelen

Basen på Dyson Airblade handtork rengörs.

Rengöringsinstruktion – Torka av golvet

Golvet rengörs under en Dyson Airblade-handtork.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Rengöringsinstruktioner

Rengöringsguiden finns på ovanstående länk.

Se till att Airblade håller sig som ny genom att rengöra alla ytor på Airblade handtork dagligen med en mjuk trasa och ett milt och icke-frätande rengöringsmedel.

Torka av frontpanelen dagligen för att undvika att det bildas avlagringar eller samlas smuts. Rengör golvet och bakomliggande vägg samt runt omkring enheten. Detta kan behövas mer regelbundet i områden med hög genomströmning.

Följande kemikalier tillhör dem som är skadliga för enheten och som inte ska användas. Om dessa användas ogiltigförklaras garantin.

Använd inte:

 • Alkohol-syrablandningar
 • Alkohol
 • Lösningsmedel/oljebaserade produkter
 • Quaternary ammonium
 • Alkali-bleach mixes
 • Skumbildande ingredienser
 • Blekande eller frätande rengöringsmedel
 • Använd inte högtryckstvätt

Rengöringsinstruktion – Torka av insidan

Dyson Airblade-handtorken rengörs.

Rengöringsinstruktion – Torka av basdelen

Basen på Dyson Airblade handtork rengörs.

Rengöringsinstruktion – Torka av golvet

Golvet rengörs under en Dyson Airblade-handtork.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Byta filtret

Du kan själv byta ut delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Lossa de två skruvarna i luckan på basdelen av enheten och lossa luckan.

Så här byter du filtret på en Dyson Airblade-handtork.

Lossa HEPA-filtret från frigöringsknappen på sidan.

Filtret tas bort från motorpaketet på en Dyson Airblade-handtork.

Se till att den större spärren på höger sida av HEPA-utbytesfiltret passar in i skåran i basdelen av motortråget.

När det sitter på plats ska du se till att den lilla haken på vänster sida passar in i frigöringsknappen.

Filtret tas bort och byts ut på en Dyson Airblade-handtork.

Sätt tillbaka luckan och de två skruvarna.

Filtergallret sätts tillbaka på en Dyson Airblade handtork.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Du kan själv byta ut delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Byte av frontpanelen

Sätt varsamt tillbaka frontpanelen enligt bilden. Se till att elledningarna inte kommer emellan när du fäster frontpanelen. Se till att fästena ovanpå frontpanelen sitter rätt.

Frontpanelen monteras på en Dyson Airblade-handtork.

Se till att frontpanelen monteras plant. Sätt i och dra åt de två säkerhetsskruvarna mitt på frontpanelen enligt bilden.

Här sätter du in frontplattans skruvar på en Dyson Airblade handtork.

I den nedre bakre hörnet av panelen ska du placera en monteringsmutter i monteringshålet. Håll den på plats med handen eller en 8 mm insexnyckel. Sätt sedan i en säkerhetsskruv på panelens framsida. Dra åt den med serviceverktyget. Upprepa processen i det andra nedre hörnet.

Frontpanelen monteras på en Dyson Airblade-handtork.

Se till att tvättluckan är fäst på Airblade och att den är i stängt läge.

Luftgallret monteras på en Dyson Airblade-handtork.

Sätt i säkerhetsskruvarna och dra åt dem med serviceverktyget.

Här sätter du in frontplattans skruvar på en Dyson Airblade handtork.

Testa enheten så att den fungerar korrekt innan du fäster de två skydden på frontpanelen.

Här sätter du in frontplattans skruvar på en Dyson Airblade handtork.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! Produkten kommer att värma upp luften i viss utsträckning om den används kontinuerligt i miljöer med hög mänsklig aktivitet. Detta inträffar när den används på en plats med hög omgivande lufttemperatur eller när intag av varmluft sker från en lokaliserad värmekälla. Detta är normalt.

Är luften varm när maskinen har använts i mindre än 30 minuter?

Inget problem med maskinen

Detta är ett tecken på att maskinen fungerar som förväntat.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera luftknivarna och se efter att det inte finns några yttre blockeringar.

Sensorerna kontrolleras på en Dyson Airblade-handtork.

Är det ett konstant luftflöde över luftknivarna?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Stäng av och sätt på strömmen och testa maskinen på nytt.

Se till att du har kontrollerat jordfelsbrytaren. (jordfelsbrytare/utlösningsbrytare).

Dyson Airblade handtork stängs av och sätts på.

Kunde problemet lösas genom att stänga av och sätta på strömmen och kontrollera jordsfelsbrytaren?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera att andra apparater i rummet fungerar, såsom lampor.

Finns det andra produkter (förutom Dyson handtork) som fungerar i tvättutrymmet?

problem med elförsörjningen har inte att göra med Airblade och ska lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

En elektriker måste ingripa för att fortsätta med nästa steg.

Har Airblade någon nätförsörjning?

problem med elförsörjningen har inte att göra med Airblade och ska lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kör maskinen i 30 sekunder, vilar i fyra sekunder och startar sedan programmet igen?

Kontrollera reflekterande ytor och ljuskällor

Obs! Eventuella ändringar av badrumsmiljön, såsom installation av ny belysning, speglar eller andra ytor som kan ha en reflekterande verkan i sensorernas riktning kan leda till ojämn drift av maskinen.

För att undanröja ovanstående problem, släck lamporna och stäng ute eventuella externa ljuskällor.

Testa maskinen på nytt och gå vidare till nästa steg.

Gå också igenom installationsmanualen för att se till att maskinen har monterats på rätt plats.

Har det här löst problemet?

Rengör de fyra linserna med en icke-slipande trasa och ett rengöringsmedel.

Sensorerna kontrolleras på en Dyson Airblade-handtork.

Kunde problemet lösas genom att rengöra linsen?

Är linsen skadad?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Var är skadan?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Rengör de fyra linserna med en icke-slipande trasa och ett rengöringsmedel.

Sensorerna kontrolleras på en Dyson Airblade-handtork.

Kunde problemet lösas genom att rengöra linsen?

Är linsen skadad?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Var är skadan?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Har produkten förstörts eller tappats?

Rengöringsinstruktioner

Följande kemikalier tillhör dem som är skadliga för enheten och som inte ska användas. Om dessa användas ogiltigförklaras garantin.

Varning! Använd inte:

Alkohol-syrablandningar
Alkohol
Lösningsmedel/oljebaserade produkter
Quaternary ammonium
Alkali-bleach mixes
Skummande ingredienser
Blekmedel eller frätande rengöringsmedel
Använd inte högtryckstvätt

VARNING! Använd inte högtryckstvätt

Städar du i enlighet med Dysons riktlinjer?

Obs! På grund av skadans natur tar vi ut en kostnad för reservdelen.

Skador som orsakats av luftreningssprejer kommer att täckas vid det första tillfället men därefter debiteras kunden.

Rengör produkten i enlighet med Dysons riktlinjer.

Se till att Airblade™ håller sig som ny genom att rengöra alla ytor på Dyson Airblade™ handtork dagligen med en mjuk trasa och ett milt och icke-frätande rengöringsmedel.

Torka av frontpanelen dagligen för att undvika att det bildas avlagringar eller samlas smuts. Rengör golvet och bakomliggande vägg samt runt omkring enheten. Detta kan behövas mer regelbundet i områden med hög genomströmning.

Vissa kemikalier är skadliga för enheten och får inte användas. Om sådana används ogiltigförklaras garantin.

Varning! Använd inte:

Alkohol-syrablandningar
Alkohol
Lösningsmedel/oljebaserade produkter
Quaternary ammonium
Alkali-bleach mixes
Skummande ingredienser
Blekmedel eller frätande rengöringsmedel
Använd inte högtryckstvätt

Vilken del är skadad?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Skador som orsakats av luftreningssprejer kommer att täckas vid det första tillfället men därefter debiteras kunden.

Vilken del är skadad?

Obs! På grund av skadans natur tar vi ut en kostnad för reservdelen.

Vilken del är skadad?

Flödeslinjer uppträder under tillverkning och är ett resultat av plastgjutningsprocessen. Det är helt normalt och påverar varken maskinens funktion eller struktur.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! När du använder vår produkt (liksom alla andra väggmonterade handtorkar) blåses vattnet från våta händer ut i luften. Om det ansamlas vatten på väggen kan det enkelt torkas av i samband med den regelbundna städningen av tvättutrymmet.

Om det är ett problem att det hamnar vatten på väggen, särskilt på porösa ytor, kan du eventuellt använda ett stänkskydd eller välja en icke-porös väggyta (t.ex. kakelplattor).

Golvet rengörs under en Dyson Airblade-handtork.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?