Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson DC25 Allergy-dammsugare Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten och tömma ut dammet.

Det kan du göra direkt i en sophink eller i en påse som du virar runt cyklonen.

Tryck på en gråa knappen nära det rektangulära inloppet för att skilja den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Se till att avluftningsventilen högst upp på cyklonen är fri från skräp och rör sig fritt när man trycker på den.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

VARNING! Använd inte vatten på cyklonen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Monteringsanvisningar

Lägg maskinen på rygg.

Sätt fast städmunstycket genom att fästa det på tapparna på den nedre delen av bollens framsida. Se till att städmunstyckets elkontakt passar in i det tvåpoliga uttaget som sitter precis ovanför luftkanalen på maskinens huvuddel.

Tryck ordentligt: städmunstycket snäpper fast.

Fästa skaftet.

Fäst skaftet högst upp på slangen så att det snäpper fast.

Montera den nedre delen av skaftet på maskinen till dess att det snäpper fast.

För in metalldelen av skaftet i slangen och täck ovandelen med skaftskyddet.

Förvara munstyckena

Fäst munstyckena i tillbehörshållaren på sidan av maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Använda borsten

Obs! Borsten aktiveras automatiskt när maskinen lutas i dammsugningsläge.

Tryck på borststyrningsknappen bredvid På/Av för att avbryta användningen av borstarna på ömtåliga mattor, heltäckningsmattor och hårda golv.

Tryck på knappen på nytt för att starta om borstarna för att dammsuga mattor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Bära din Dyson-maskin

Maskinen får endast lyftas i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

Tryck inte på cyklonens frigöringsknapp när du bär maskinen, för din egen säkerhet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Börja dammsuga

Koppla in maskinen.

Dra tillbaka handtaget och luta maskinen till dammsugningsläge, och se till att stabiliseringshjulen är riktade uppåt mot maskinens baksida.

Tryck på knappen PÅ/AV.

Små handledsrörelser ger städmunstycket en sicksackrörelse, så att det blir lättare att dammsuga runt möbler.

Förläng skaftet till dess att det snäpper på plats.

Tryck på skaftets frigöringsknapp och dra ut skaftet ur slangen.

Lyft på locket till skafthandtaget och tryck på slangen till dess att den snäpper på plats.

Tryck fast kombinationsmunstycket i änden av skafthandtaget.

Du kan också snäppa fast kombinationsmunstycket direkt på slangen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Dra skaftet uppåt och lossa det från maskinen.

Fäst antingen kombinationsmunstycket eller trappmunstycket på skaftet eller slangen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Lossa behållaren från maskinen.

Du hittar serienumret bakom behållaren på huvudröret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Stäng av borsten

Koppla in maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Sätt på den och stäng av borsten genom att använda den gråa knappen bredvid startknappen.

Har ljudet upphört?

Rensa borsten

Följ stegen i videon.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen på rygg.

Lossa städmunstycket genom att trycka på flärpen och lyfta städmunstycket uppåt. Lossa städmunstycket från maskinen.

Använd ett mynt, lossa ändskyddet och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Tryck fast munstycket på maskinen till dess att den snäpper på plats.

Kontrollera att borsten snurrar när maskinen är lutad och påslagen.

Om det fanns en blockering i öppningen eller städmunstycket ska du göra testerna, eftersom det kan finnas annat som täpper till längre in i maskinen.

Testa maskinen på nytt.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget.

Avlägsna behållaren och cyklonen från maskinen.

Sätt på maskinen och håll den upprätt.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när cyklonen har avlägsnats?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna efterfiltret

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen eller på sidan.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Sätt på maskinen.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när efterfiltret har avlägsnats?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Sätta tillbaka filtret

Sätt tillbaka filtret i ball-enheten.

Se till att båda ändarna av filterluckan är ordentligt fästa och att luckan är i nivå med klotet.

Testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna efterfiltret

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Kontrollera om kåpan är smutsig och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka efterfilterlocket och flytta maskinen utan att efterfiltret sitter i.

Sätta tillbaka filtret

Sätt tillbaka filtret i ball-enheten.

Se till att båda ändarna av filterluckan är ordentligt fästa och att luckan är i nivå med klotet.

Testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vilket område ger inte den effekt som du förväntar dig?

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Snurrar borsten när maskinen lutas?

Stäng av och koppla ur maskinen.

Har det här löst problemet?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera sugeffekten från inloppet

Placera foten på stabiliseringspedalen för att luta maskinen till dammsugningsläge. Lägg maskinen på rygg.

Lossa städmunstycket genom att trycka på flärpen på undersidan.

Lyft städmunstycket uppåt. Lossa städmunstycket från maskinen.

Sätt på maskinen.

Håll handen över öppningen och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid städmunstycket inlopp stark, eller är den svagare än vanligt?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera städmunstycket

Använd ett mynt, lossa ändskyddets fäste och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Tryck fast munstycket på maskinen till dess att den snäpper på plats.

Kontrollera att borsten snurrar när maskinen är lutad och påslagen.

Om det fanns en blockering i öppningen eller städmunstycket ska du göra testerna, eftersom det kan finnas annat som täpper till längre in i maskinen.

Testa maskinen på nytt.

Har det här löst problemet?

Kontrollera den nedre böjliga slangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Lossa den böjliga nedre slangen från det styva röret.

Kontrollera om slangen och de styva rören är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den nedre böjliga slangen

Sätt tillbaka slangen på det styva röret, och börja med den ände som är längst bort från städmunstycket.

Placera den andra änden av röret närmast städmunstycket.

Ställ långsamt maskinen upp tills slangen glider på plats.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Nedre slangkanal inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Nedre slangkanal

Reservdelsnr 914197-03

Nedre slangkanal till din upprättstående dammsugare från Dyson.

71 kr

Nedre slangkanal

Nedre slangkanal

Reservdelsnr 914197-03

Nedre slangkanal till din upprättstående dammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Installera den här reservdelen

Avlägsna endast ventilslangen om du känner att du kan montera tillbaka den igen. Den är lite svårare att sätta tillbaka än den nedre rörslangen.

Kontrollera avluftningsventilen

Avlägsna behållaren.

Kontrollera att den droppformade, genomskinliga plastdelen sitter på plats och kan röra sig fritt.

Den ska kunna rotera från ena sidan till den andra när skaftet dras upp och sätts tillbaka i maskinen.

Kontrollera att inget täpper till den rektangulära öppningen och avlägsna eventuella hinder.

Den böjliga slangen bakom den droppformade plastdelen kan avlägsnas från den övre delen om du behöver avlägsna hinder.

Lossa skaftet, kontrollera att luckan på baksidan av maskinen rör sig fritt och inte är igensatt.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tryck på en gråa knappen nära det rektangulära inloppet för att lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Se till att avluftningsventilen högst upp på cyklonen är fri från skräp och rör sig fritt när man trycker på den.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Avlägsna filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Lossa den genomskinliga behållaren ovandel från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp enligt bilden.

Avlägsna filter A genom att lyfta i filterfrigöringsspärren på behållarens ovansida för att avlägsna filtret från maskinen.

Avlägsna filter B genom att först luta maskinen. Tryck på frigöringsknappen som sitter på ball-enheten för att lossa filterluckan. Tryck på den röda knappen på filtret och dra ut det.

Tvätta båda filtren i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa stegen tills vattnet är klart.

Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna endast den nedre böjliga slangen om du är säker på att du kan montera tillbaka den igen.

Kontrollera den nedre böjliga slangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Lossa den böjliga nedre slangen från det styva röret.

Kontrollera om slangen och de styva rören är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den nedre böjliga slangen

Sätt tillbaka slangen på det styva röret, och börja med den ände som är längst bort från städmunstycket.

Placera den andra änden av röret närmast städmunstycket.

Ställ långsamt maskinen upp tills slangen glider på plats.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera den nedre böjliga slangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Lossa den böjliga nedre slangen från det styva röret.

Kontrollera om slangen och de styva rören är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den nedre böjliga slangen

Sätt tillbaka slangen på det styva röret, och börja med den ände som är längst bort från städmunstycket.

Placera den andra änden av röret närmast städmunstycket.

Ställ långsamt maskinen upp tills slangen glider på plats.

Har det här löst problemet?

Avlägsna endast ventilslangen om du känner att du kan montera tillbaka den igen. Den är lite svårare att sätta tillbaka än den nedre rörslangen.

Kontrollera avluftningsventilen

Avlägsna behållaren.

Kontrollera att den droppformade, genomskinliga plastdelen sitter på plats och kan röra sig fritt.

Den ska kunna rotera från ena sidan till den andra när skaftet dras upp och sätts tillbaka i maskinen.

Kontrollera att inget täpper till den rektangulära öppningen och avlägsna eventuella hinder.

Den böjliga slangen bakom den droppformade plastdelen kan avlägsnas från den övre delen om du behöver avlägsna hinder.

Lossa skaftet, kontrollera att luckan på baksidan av maskinen rör sig fritt och inte är igensatt.

Har det här löst problemet?

Testa slangens sugeffekt

Skaftet har ingen sugeffekt så länge det är monterat på maskinen eller om dammsugaren är lutad.

Öppna skaftets skydd och dra upp skaftet.

Fortsätt att dra skaftet i riktning från maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på slangen för att lossa skaftet.

Sätt på maskinen och testa sugeffekten från slangen.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera skaftet

Titta igenom skaftet och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om skaftet är skadat.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skaft inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skaft

Reservdelsnr 915676-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

846 kr

Skaft

Skaft

Reservdelsnr 915676-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

846 kr

846 kr

Kontrollera slangen

Lossa behållaren från maskinen.

Tryck på slangens frigöringsknapp strax under den synliga delen av slangen och dra slangen uppåt och bort från dammsugarens bakre del.

Kontrollera om slangen har några hål eller revor och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Vilket område ger inte den effekt som du förväntar dig?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna filtret

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Lossa behållaren från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp enligt bilden.

Avlägsna filter A genom att lyfta i filterfrigöringsspärren på behållarens ovansida för att avlägsna filtret från maskinen.

Avlägsna filter B genom att först luta maskinen. Tryck på frigöringsknappen som sitter på ball-enheten för att lossa filterluckan. Tryck på den röda knappen på filtret och dra ut det.

Tvätta båda filtren i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa stegen tills vattnet är klart.

Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Allt icke-hushållsbruk kan påverka filtrets prestanda negativt, till exempel vid dammsugning av byggdamm.

Tvätta filtren och kontrollera om de är igensatta

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den stå och svalna i minst två timmar. Kom ihåg att stänga av och koppla ifrån maskinen innan du kontrollerar filtren och ser efter om maskinen är igensatt, innan du startar om den.

Följ lämpligt tillvägagångssätt för att rengöra filtren och se efter om maskinen är igensatt.

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten och tömma ut dammet.

Det kan du göra direkt i en sophink eller i en påse som du virar runt cyklonen.

Tryck på en gråa knappen nära det rektangulära inloppet för att skilja den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Se till att avluftningsventilen högst upp på cyklonen är fri från skräp och rör sig fritt när man trycker på den.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

VARNING! Använd inte vatten på cyklonen.

Montera ihop maskinen igen när delarna är helt torra och testa den.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Koppla inte in eller försök använda maskinen förrän den har inspekterats av en av våra tekniker.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera efterfiltret

Efterfiltret kan glidit undan från sin plats.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Sätta tillbaka filtret

Sätt tillbaka filtret i ball-enheten.

Se till att båda ändarna av filterluckan är ordentligt fästa och att luckan är i nivå med klotet.

Testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att sätta tillbaka efterfiltret?

Har ett filter skickats under de senaste tre månaderna?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera efterfiltret

Efterfiltret kan glidit undan från sin plats.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Släppa upp knappen för hand

Tryck på knappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Dra den genomskinliga plastspärren på basdelen bort från behållaren.

Öppna behållarens botten och töm ut innehållet.

Tryck på behållarens frigöringsknapp på cyklonhandtaget.

Rör sig den röda stången fritt upp och ner?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 915530-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

313 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 915530-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

313 kr

313 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 915530-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

313 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 915530-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

313 kr

313 kr

Rensa borsten

Följ stegen i videon.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Frigöra ett igensatt skaft

Följ stegen i videon.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Skruva loss slangen

Det här problemet kan orsakas av att en slang har blivit vriden.

Om skaftet är igensatt i slangdelen, börja med att lossa behållaren.

Följ stegen som visas i nedanstående video.

Dra upp skaftet så högt som möjligt.

Tryck på frigöringsknappen för slangen och lossa den från maskinens baksida.

Skruva loss och sätt tillbaka slangen.

Om slangen går att dra upp men inte går att frigöra kan problemet lösas genom att boka en reparation.

Om skaftet inte går att föra tillbaka in i slangen

Tryck på frigöringsknappen för slangen och lossa den från maskinens baksida.

Skruva loss och sätt tillbaka slangen.

Välj lämpligt alternativ

Var syntes det gnistor eller rök?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 915499-08

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

846 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 915499-08

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

846 kr

846 kr

Installera den här reservdelen

Koppla inte in eller försök använda maskinen förrän den har inspekterats av en av våra tekniker.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen på rygg.

Lossa städmunstycket genom att trycka på flärpen och lyfta städmunstycket uppåt. Lossa städmunstycket från maskinen.

Använd ett mynt, lossa ändskyddets fäste och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera städmunstyckets öppning och maskinöppningen om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Tryck fast munstycket på maskinen till dess att den snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Ställa dammsugaren upprätt

Följ stegen i videon.

Är stiftet på den vänstra sidan i fel läge?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Stabiliseringsbygeln

Lägg en hand på varje stabiliseringshjul och tryck snabbt och hårt nedåt mot golvet till dess att det hörs ett klick.

Kontrollera om den vänstra sidan av stabiliseringsbygeln, pedalen och den svängbara delen av kanalen är skadade. Boka en reparation om någon av dessa delar är skadade.

Försök att ställa maskinen upprätt.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera stabiliseringsbygeln

Koppla ifrån maskinen.

Det sitter ett stift på var sida om den röda pedalen. Om stiftet har hamnat snett kan det lösas genom att flytta tillbaka stiftet till den högra skåran.

Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt, så att du tydligt ser stabiliseringsbygeln.

Stå bakom maskinen med skaftet pekande bort från dig och leta upp stabiliseringsstiften.

Är stiftet på den vänstra sidan i fel läge?

Är båda stabiliseringsstiften i rätt läge?

Tryck tillbaka stiften på plats

Det kan gå att skjuta tillbaka stiften på plats igen.

Lägg maskinen med ovansidan nedåt och tryck tillbaka stiften i öppningarna.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Luta maskinen

Se till att inget blockerar stabiliseringsmekanismen.

Luta maskinen genom att placera foten på stabilisatorn stabiliseringspedalen. Om du känner ett visst motstånd bör du se efter om det finns några skador i området kring pedalen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Snurrar borsten?

Kontrollera efterfiltret

Efterfiltret kan glidit undan från sin plats.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Blockeringsproblem

Detta tyder på att det finns en blockering någonstans i maskinen.

Vilken del är sönder?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 915530-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

313 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 915530-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

313 kr

313 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 914338-01

Kombinationsmunstycke till din dammsugare från Dyson.

180 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 914338-01

Kombinationsmunstycke till din dammsugare från Dyson.

180 kr

180 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 915531-23

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

688 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 915531-23

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

688 kr

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Nedre slangkanal inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Nedre slangkanal

Reservdelsnr 914197-03

Nedre slangkanal till din upprättstående dammsugare från Dyson.

71 kr

Nedre slangkanal

Nedre slangkanal

Reservdelsnr 914197-03

Nedre slangkanal till din upprättstående dammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Installera den här reservdelen

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 915100-02

Reservtrappmunstycke till din dammsugare från Dyson.

47 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 915100-02

Reservtrappmunstycke till din dammsugare från Dyson.

47 kr

47 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skaft inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skaft

Reservdelsnr 915676-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

846 kr

Skaft

Skaft

Reservdelsnr 915676-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

846 kr

846 kr

Tömma dammbehållaren

Tryck på knappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten och tömma ut dammet.

Det kan du göra direkt i en sophink eller i en påse som du virar runt cyklonen.

Lossa behållaren helt från cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på den genomskinliga behållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?