Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson DC24 Multi Floor-dammsugare Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tryck på en gråa knappen nära det rektangulära inloppet för att skilja den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Se till att avluftningsventilen högst upp på cyklonen är fri från skräp och rör sig fritt när man trycker på den.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

VARNING! Använd inte vatten på cyklonen.

Montera ihop maskinen igen när delarna är helt torra och testa den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Stäng av borsten

Koppla in maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Sätt på den och stäng av borsten genom att använda den gråa knappen bredvid startknappen.

Har ljudet upphört?

Rensa borsten

Detta tyder på en blockering i maskinen.

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen på rygg.

Använd en platt skruvmejsel för att varsamt avlägsna c-klämman och dra ut städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Använd ett mynt, lossa ändskyddet och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Sätta tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten eller ändskyddet.

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Placera C-klämmen på städmunstycket och tryck fast munstycket på maskinen tills det klickar.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Borstmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Borstmunstycke

Reservdelsnr 917390-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

204 kr

Borstmunstycke

Borstmunstycke

Reservdelsnr 917390-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

204 kr

204 kr

Installera den här reservdelen

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna efterfiltret

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Kontrollera om kåpan är smutsig och avlägsna eventuella hinder.

Följ nästa steg.

Sätta tillbaka filtret

Sätt tillbaka filtret i ball-enheten.

Se till att båda ändarna av filterluckan är ordentligt fästa och att luckan är i nivå med klotet.

Testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Avlägsna efterfiltret

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Kontrollera om kåpan är smutsig och avlägsna eventuella hinder.

Följ nästa steg.

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget.

Avlägsna behållaren och cyklonen från maskinen.

Sätt på maskinen och håll den upprätt.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när cyklonen har avlägsnats?

Sug inte upp något damm när filtren är borttagna.

Avlägsna efterfiltret

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret.

Dra ut filtret ur ball-enheten.

Sätt på maskinen.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när efterfiltret har avlägsnats?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Sätta tillbaka filtret

Sätt tillbaka filtret och se till att det sitter jämnt inuti ball-enheten.

Sätt på maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Var har du lagt märke till en försämrad prestanda?

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera sugeffekten från inloppet

Placera foten på stabiliseringspedalen för att luta maskinen till dammsugningsläge. Lägg maskinen på rygg.

Använd en platt skruvmejsel för att varsamt avlägsna c-klämman.

Lossa städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Sätt på maskinen.

Håll handen över öppningen och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid städmunstycket inlopp stark, eller är den svagare än vanligt?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera städmunstycket

Använd ett mynt, lossa ändskyddet och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka borsten

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Placera C-klämmen på städmunstycket och tryck fast munstycket på maskinen tills det klickar.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera den nedre böjliga slangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Placera foten på stabiliseringspedalen för att luta maskinen till dammsugningsläge. Lägg maskinen på rygg.

Lossa den böjliga nedre slangen från det styva röret.

Kontrollera om slangen och de styva rören är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den nedre böjliga slangen

Sätt tillbaka slangen på det styva röret, och börja med den ände som är längst bort från städmunstycket.

Placera den andra änden av röret närmast städmunstycket.

Ställ långsamt maskinen upp tills slangen glider på plats.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Nedre slangkanal inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Nedre slangkanal

Reservdelsnr 913962-03

Nedre slangkanal till din upprättstående dammsugare från Dyson.

47 kr

Nedre slangkanal

Nedre slangkanal

Reservdelsnr 913962-03

Nedre slangkanal till din upprättstående dammsugare från Dyson.

47 kr

Tillfälligt slutsåld

47 kr

Bevaka produkt

Avlägsna endast ventilslangen om du känner att du kan montera tillbaka den igen. Den är lite svårare att sätta tillbaka än den nedre rörslangen.

Kontrollera avluftningsventilen

Avlägsna behållaren.

Kontrollera att den droppformade, genomskinliga plastdelen sitter på plats och kan röra sig fritt.

Den ska kunna rotera från ena sidan till den andra när skaftet dras upp och sätts tillbaka i maskinen.

Kontrollera att inget täpper till den rektangulära öppningen och avlägsna eventuella hinder.

Den böjliga slangen bakom den droppformade plastdelen kan avlägsnas från den övre delen om du behöver avlägsna hinder.

Lossa skaftet, kontrollera att luckan på baksidan av maskinen rör sig fritt och inte är igensatt.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tryck på en gråa knappen nära det rektangulära inloppet för att lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Se till att avluftningsventilen högst upp på cyklonen är fri från skräp och rör sig fritt när man trycker på den.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtren

Avlägsna den genomskinliga behållaren och cyklonen från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna filter A genom att lyfta i filterfrigöringsspärren på behållarens ovansida för att avlägsna filtret från maskinen.

Avlägsna efterfiltret

Avlägsna filter B genom att först luta maskinen. Tryck på frigöringsknappen som sitter på ball-enheten för att lossa filterluckan. Tryck på den röda knappen på filtret och dra ut det.

Rengör båda filtren i enbart kallt vatten (Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen).

Upprepa stegen tills vattnet är klart.

Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Avlägsna endast den nedre böjliga slangen om du är säker på att du kan montera tillbaka den igen.

Kontrollera den nedre böjliga slangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Lossa den böjliga nedre slangen från det styva röret.

Kontrollera om slangen och de styva rören är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den nedre böjliga slangen

Sätt tillbaka slangen på det styva röret, och börja med den ände som är längst bort från städmunstycket.

Placera den andra änden av röret närmast städmunstycket.

Ställ långsamt maskinen upp tills slangen glider på plats.

Kontrollera återställningsknappen

Stå framför maskinen med städmunstycket vid fötterna.

Leta upp den röda återställningsknappen på den vänstra sidan av städmunstycket.

Har din maskin en återställningsknapp på städmunstycket?

Stäng av och koppla ur maskinen.

Återställ borsten

Följ stegen i videon.

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen på rygg.

Använd en platt skruvmejsel för att varsamt avlägsna c-klämman och dra ut städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Använd ett mynt, lossa ändskyddet och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka borsten

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Placera C-klämmen på städmunstycket och tryck fast munstycket på maskinen tills det klickar.

Tryck på återställningsknappen.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 915936-12

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 915936-12

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

1 112 kr

1 112 kr

Installera den här reservdelen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Rensa borsten

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen på rygg.

Använd en platt skruvmejsel för att varsamt avlägsna c-klämman och dra ut städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Använd ett mynt, lossa ändskyddet och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Sätta tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten eller ändskyddet.

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Placera C-klämmen på städmunstycket och tryck fast munstycket på maskinen tills det klickar.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa borsten

Kontrollera att inget är igensatt

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen på rygg.

Använd en platt skruvmejsel för att varsamt avlägsna c-klämman och dra ut städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Använd ett mynt, lossa ändskyddet och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Byta borsten

Sätt tillbaka borsten eller ändskyddet.

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Placera C-klämmen på städmunstycket och tryck fast munstycket på maskinen tills det klickar.

Kunde problemet lösas genom att rensa borsten?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 915936-12

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 915936-12

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

1 112 kr

1 112 kr

Installera den här reservdelen

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa slangens sugeffekt

Skaftet har ingen sugeffekt så länge det är monterat på maskinen eller om dammsugaren är lutad.

Om du vill använda skaftet ska du dra handtaget uppåt tills det snäpper på plats.

Tryck på knappen längst ned på skaftet (ovanför maskinens på-knapp) för att lossa det från dammsugaren.

Lossa skaftet och testa sugeffekten från slangen.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera skaftet

Titta igenom skaftet och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om skaftet är skadat.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slangen

Lossa behållaren från maskinen.

Tryck på slangens frigöringsknapp strax under den synliga delen av slangen och dra slangen uppåt och bort från dammsugarens bakre del.

Kontrollera om slangen har några hål eller revor och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera den nedre böjliga slangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Lossa den böjliga nedre slangen från det styva röret.

Kontrollera om slangen och de styva rören är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den nedre böjliga slangen

Följ stegen i videon.

Sätt tillbaka slangen på det styva röret, och börja med den ände som är längst bort från städmunstycket.

Placera den andra änden av röret närmast städmunstycket.

Ställ långsamt maskinen upp tills slangen glider på plats.

Har det här löst problemet?

Allt icke-hushållsbruk kan påverka filtrets prestanda negativt, till exempel vid dammsugning av byggdamm.

Tvätta filtren och kontrollera om de är igensatta

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den stå och svalna i minst två timmar. Kom ihåg att stänga av och koppla ifrån maskinen innan du kontrollerar filtren och ser efter om maskinen är igensatt, innan du startar om den.

Följ lämpligt tillvägagångssätt för att rengöra filtren och se efter om maskinen är igensatt.

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Tvätta filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Avlägsna behållaren

Lossa den genomskinliga behållaren ovandel från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp enligt bilden.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna filter A genom att lyfta i filterfrigöringsspärren på behållarens ovansida för att avlägsna filtret från maskinen.

Avlägsna efterfiltret

Avlägsna filter B genom att först luta maskinen. Tryck på frigöringsknappen som sitter på ball-enheten för att lossa filterluckan. Tryck på den röda knappen på filtret och dra ut det.

Tvätta filtren

Rengör båda filtren i enbart kallt vatten (Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen).

Upprepa stegen tills vattnet är klart.

Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

Torka filtren

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera återställningsknappen

Stå framför maskinen med städmunstycket vid fötterna.

Leta upp den röda återställningsknappen på den vänstra sidan av städmunstycket.

Har din maskin en återställningsknapp på städmunstycket?

Återställ borsten

Följ stegen i videon.

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen på rygg.

Använd en platt skruvmejsel för att varsamt avlägsna c-klämman och dra ut städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Använd ett mynt, lossa ändskyddet och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka borsten

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Placera C-klämmen på städmunstycket och tryck fast munstycket på maskinen tills det klickar.

Tryck på återställningsknappen.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Borstmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Borstmunstycke

Reservdelsnr 917390-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

204 kr

Borstmunstycke

Borstmunstycke

Reservdelsnr 917390-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

204 kr

204 kr

Installera den här reservdelen

Rensa borsten

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen på rygg.

Använd en platt skruvmejsel för att varsamt avlägsna c-klämman och dra ut städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Använd ett mynt, lossa ändskyddet och avlägsna borsten.

Klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Vilket område ger inte den effekt som du förväntar dig?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Kunde problemet lösas genom att kontrollera elen?

Kontrollera behållaren och cyklonen

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tryck på en gråa knappen nära det rektangulära inloppet för att skilja den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Se till att avluftningsventilen högst upp på cyklonen är fri från skräp och rör sig fritt när man trycker på den.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

VARNING! Använd inte vatten på cyklonen.

Montera ihop maskinen igen när delarna är helt torra och testa den.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Fästa slangen

Kontrollera att ventilluckan på maskinens nederdel inte är blockerad.

Tryck ned slangen i spåret.

Det hörs ett ljudligt klick när den är ordentligt fäst.

Fästa skaftet

Skaftet måste vändas upp och ned för att det ska låsas på plats i slangen.

Det hörs ett ljudligt klick när de är ordentligt fästa.

Har det här löst problemet?

Kontrollera om det finns några skador

Kontrollera om änden på skaftet verkar skadad.

Kontrollera längs med hela slangen efter revor och om muffarna har några sprickor.

Se till att knappen på slangmuffen är intryckt och fjädrar tillbaka när du trycker på den.

Kontrollera att skåran på maskinens baksida inte är skadad.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera återställningsknappen

Stå framför maskinen med städmunstycket vid fötterna.

Leta upp den röda återställningsknappen på den vänstra sidan av städmunstycket.

Har din maskin en återställningsknapp på städmunstycket?

Släppa upp knappen för hand

Avlägsna behållaren från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens och cyklonens handtag.

Dra den genomskinliga plastspärren på basdelen bort från behållaren.

Öppna behållarens botten och töm ut innehållet.

Tryck på behållarens frigöringsknapp på cyklonhandtaget.

Rör sig den röda stången fritt upp och ner?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 914699-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 914699-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

241 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Snurrar borsten?

Kontrollera återställningsknappen

Stå framför maskinen med städmunstycket vid fötterna.

Leta upp den röda återställningsknappen på den vänstra sidan av städmunstycket.

Har maskinens städmunstycke en återställningsknapp?

Kontrollera efterfiltret

Efterfiltret kan glidit undan från sin plats.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Sätta tillbaka filtret

Sätt tillbaka filtret i ball-enheten.

Se till att båda ändarna av filterluckan är ordentligt fästa och att luckan är i nivå med klotet.

Testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera efterfiltret

Efterfiltret kan glidit undan från sin plats.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Sätta tillbaka filtret

Sätt tillbaka filtret i ball-enheten.

Se till att båda ändarna av filterluckan är ordentligt fästa och att luckan är i nivå med klotet.

Testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Var syntes det gnistor eller rök?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 915936-12

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 915936-12

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

1 112 kr

1 112 kr

Installera den här reservdelen

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Blockeringsproblem

Detta tyder på att det finns en blockering någonstans i maskinen.

Rensa borsten

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen på rygg.

Använd en platt skruvmejsel för att varsamt avlägsna c-klämman och dra ut städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Använd ett mynt, lossa ändskyddet och avlägsna borsten.

Plocka varsamt bort alla hår och fibrer från borstet.

Kontrollera om borsten eller ändskyddet verkar skadade.

Sätta tillbaka borsten

Leta upp den ände av borsten som har en liten skruv i mitten. Placera ändskyddet på din här änden.

Tryck tillbaka borsten i städmunstycket.

Stäng ändskyddet och lås det med hjälp av ett mynt.

Placera C-klämmen på städmunstycket och tryck fast munstycket på maskinen tills det klickar.

Har det här löst problemet?

Avlägsna endast ventilslangen om du känner att du kan montera tillbaka den igen. Den är lite svårare att sätta tillbaka än den nedre rörslangen.

Kontrollera avluftningsventilen

Avlägsna behållaren.

Kontrollera att den droppformade, genomskinliga plastdelen sitter på plats och kan röra sig fritt.

Den ska kunna rotera från ena sidan till den andra när maskinen lutas och sedan ställs upprätt igen.

Kontrollera att inget täpper till den rektangulära öppningen och avlägsna eventuella hinder.

Den böjliga slangen bakom den droppformade plastdelen kan avlägsnas från den övre delen om du behöver avlägsna hinder.

Lossa skaftet, kontrollera att luckan på baksidan av maskinen rör sig fritt och inte är igensatt.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera efterfiltret

Efterfiltret kan glidit undan från sin plats.

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen.

Tryck på knappen på ball-enheten och avlägsna efterfilterluckan.

Tryck på frigöringsknappen på filtret och dra ut filtret ur ball-enheten.

Sätta tillbaka filtret

Sätt tillbaka filtret i ball-enheten.

Se till att båda ändarna av filterluckan är ordentligt fästa och att luckan är i nivå med klotet.

Testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Har ett filter skickats under de senaste tre månaderna?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Monteringsanvisningar

Fästa städmunstycket.

Se till att kontaktstiften på undersidan av städmunstycket ligger rätt.

Placera C-klämman och montera städmunstycket i öppningen på maskinens bottendel.

Fästa skaftet.

  • För in skaftet i slangen och montera det på baksidan av maskinen till dess att det snäpper fast.

Förvara munstyckena.

Fäst kombinationsmunstycket i tillbehörshållaren på maskinens baksida.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Använda borsten

Obs! Borsten aktiveras automatiskt när maskinen lutas i dammsugningsläge.

Tryck på borststyrningsknappen bredvid På/Av för att avbryta användningen av borstarna på ömtåliga mattor, heltäckningsmattor och hårda golv.

Tryck på knappen på nytt för att starta om borstarna för att dammsuga mattor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Bära din Dyson-maskin

Maskinen får endast lyftas i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

Tryck inte på cyklonens frigöringsknapp när du bär maskinen, för din egen säkerhet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Börja dammsuga

Koppla in maskinen.

Dra skafthandtaget uppåt tills det snäpper på plats.

Tryck på pedalen på maskinens baksida med foten och sänk ned maskinen i dammsugningsläge. Se till att stabiliseringshjulen är helt indragna.

Tryck på knappen PÅ/AV.

Små handledsrörelser ger städmunstycket en sicksackrörelse, så att det blir lättare att dammsuga runt möbler.

Förläng skafthandtaget till dess att det snäpper på plats.

Tryck på skaftets frigöringsknapp och dra loss skaftet från huvudröret.

Dra ut skaftet ur slangen.

Vänd på skafthandtaget.

Lyft på locket till skafthandtaget och tryck på slangen till dess att den snäpper på plats.

Tryck fast kombinationsmunstycket i änden av skafthandtaget med en skruvande rörelse så att det sitter fast ordentligt.

Du kan också snäppa fast kombinationsmunstycket direkt på slangen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Tryck på knappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten och tömma ut dammet.

Det kan du göra direkt i en sophink eller i en påse som du virar runt cyklonen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Avlägsna behållaren

Lossa den genomskinliga behållaren ovandel från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp enligt bilden.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna filter A genom att lyfta i filterfrigöringsspärren på behållarens ovansida för att avlägsna filtret från maskinen.

Avlägsna efterfiltret

Avlägsna filter B genom att först luta maskinen. Tryck på frigöringsknappen som sitter på ball-enheten för att lossa filterluckan. Tryck på den röda knappen på filtret och dra ut det.

Tvätta filtren

Rengör båda filtren i enbart kallt vatten (Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen).

Upprepa stegen tills vattnet är klart.

Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

Torka filtren

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?