Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson DC22 Animal Pro-dammsugare Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Vanliga problem

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på frigöringsknappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Kontrollera om cyklonens utsug och behållarens ingång är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten och tömma ut dammet.

Kontrollera om insidan av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Koppla inte in eller försök använda maskinen förrän den har inspekterats av en av våra tekniker.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rengöra maskinen

Det här problemet kan lösas genom att tvätta filtret och rengöra behållaren och cyklonen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Kontrollera om cyklonens utsug och behållarens ingång är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten och tömma ut dammet.

Kontrollera om insidan av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filter A

Lossa fästet längs med hjulet med ett mynt.

Öppna filterluckan och ta bort filtret.

Tvätta filtret med kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filter B

Lossa fästet under maskinen och avlägsna filtret.

Tvätta filtret med kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Låt filtret ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Har det här löst problemet?

Golvmunstycke

Avlägsna golvmunstycket och sätt på maskinen.

Uppstår ljudet utan att golvmunstycket är monterat?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Kontrollera röret

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Kontrollera cyklonen och inloppet för att se om de är igensatta och avlägsna eventuellt damm eller smuts.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Välj ”En del är sönder” om någon del saknas eller är skadad

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Mini Flat Out-munstycket

Kontrollera de röda flärparna på undersidan av Mini Flat Out-munstycket.

Skjut båda flärparna till öppet läge.

Se till att kanalen inte är igensatt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera om golvmunstycket är skadat eller igensatt

Lossa golvmunstycket helt från maskinen.

Kontrollera om något av de båda intagen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera att det inte är några skador på tillbehöret.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera borsten

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Montera ihop maskinen och sätt på den. Kontrollera att kolven rör sig fritt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera borsten

Kontrollera städmunstyckets öppningar:

Avlägsna städmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Högt visslande ljud

Detta tyder på att det strömmar ut luft p.g.a. en blockering.

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Lossa slangen från slanginloppet.

Skilj skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Kontrollera inuti skafthandtaget och längs med hela slangen och förlängningsröret för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen?

Kontrollera borsten

Kontrollera städmunstyckets öppningar:

Avlägsna städmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten.

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Montera ihop apparaten och sätt på den.

Snurrar borsten?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Mini Flat Out-munstycket

Kontrollera de röda flärparna på undersidan av Mini Flat Out-munstycket.

Skjut båda flärparna till öppet läge.

Se till att kanalen inte är igensatt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera om golvmunstycket är skadat eller igensatt

Lossa golvmunstycket helt från maskinen.

Kontrollera om något av de båda intagen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera att det inte är några skador på tillbehöret.

Har det här löst problemet?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Har det här löst problemet?

Kontrollera borsten

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Montera ihop maskinen och sätt på den.

Kontrollera att kolven rör sig fritt.

Snurrar borsten?

Testa borsten

Borsten ska snurra om sugeffekten är stark, så fortsätt med prestandakontrollerna.

Snurrar borsten?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stänga av strömmen och koppla ur maskinen. Lyfta av behållaren och cyklonen från maskinen.

Kontrollera röret

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Välj ”En del är sönder” om någon del saknas eller är skadad

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Lossa slangen från slanginloppet.

Skilj skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Kontrollera inuti skafthandtaget och längs med hela slangen och förlängningsröret för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Har det här löst problemet?

Golvmunstycke

Avlägsna golvmunstycket och sätt på maskinen.

Uppstår ljudet utan att golvmunstycket är monterat?

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Byta batterierna

Lossa skruven i handtaget på det utdragbara röret och avlägsna skyddet.

Avlägsna de uttjänta batterierna och byt ut dem mot två nya batterier av AAA-typ.

Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.

Kassera de förbrukade batterierna på ett ansvarsfullt sätt.

Har bytet av batterier löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Använda kabeln

Stäng av och koppla ur maskinen.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Koppla inte in eller försök använda maskinen förrän den har inspekterats av en av våra tekniker.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slanginloppet

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Montera din Dyson-maskin

Golvmunstycket på bilden kan skilja sig från det tillbehör som du har, men processen är densamma.

Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.

Fäst slangen mot den bakre delen av det utdragbara skaftet.

Tryck på frigöringsknappen och förläng förlängningsröret till önskad längd, och se till att det snäpper fast.

Fäst golvmunstycket på det utdragbara skaftet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Förlänga det utdragbara skaftet

Tryck på knappen som sitter på det utdragbara skaftet.

Lossa den nedre halvan av förlängningsröret från handtagsenheten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara och använda tillbehören

Fäst de olika tillbehören på det ihopskjutbara skaftet till dess att du hör ett ”klick”.

Förvara accessoarerna genom att fästa tillbehörshållaren på det utdragbara skaftet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar också serienumret på märkplåten, på maskinens undersida, mellan de två hjulen (t.ex.: 111-UK-A11111).

Det står också på huvuddelen bakom den genomskinliga behållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Tryck ordentligt mitt på den genomskinliga behållarens basdel för att stänga den innan du sätter tillbaka den på maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batterierna

Lossa skruven i handtaget på det utdragbara röret och avlägsna skyddet.

Avlägsna de uttjänta batterierna och byt ut dem mot två nya batterier av AAA-typ.

Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.

Kassera de förbrukade batterierna på ett ansvarsfullt sätt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filter A

Lossa fästet längs med hjulet med ett mynt.

Öppna filterluckan och ta bort filtret.

Tvätta filtret med kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Låt filtret ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filter B

Lossa fästet under maskinen och avlägsna filtret.

Tvätta filtret med kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Låt filtret ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?