Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC29 Plus-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Lossa behållaren och cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen.

Cyklonen och behållaren tas bort från huvuddelen genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens framsida.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Använd en torr trasa för att torka av höljet.

VARNING! Tvätta inte cyklonen.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Skaftet till Dysons cylinderdammsugaren.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Golvmunstycke

Flat Out-munstycke

Det platta munstycket till Dyson cylinderdammsugaren.

Turbinmunstycke

Avtryckarmunstycke från en Dyson cylinderdammsugare.

Vilket golvmunstycke använder du?

Kontrollera golvmunstycket

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Basen på golvmunstycket kontrolleras.

Kontrollera om avluftningsventilen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera om maskinen är igensatt

Även om förlängningsrörets sugeffekt verkade vara stark ser det inte ut att vara något fel på golvmunstycket. Vi rekommenderar därför att resten av maskinen kontrolleras.

Avlägsna slangenheten från skafthandtaget genom att trycka på spärranordningen.

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen tas bort från huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare.

Lossa skafthandtaget från slangen och kontrollera om förlängningsslangen är igensatt.

Kontrollerar cyklonen, behållaren och rörets tätning

Lossa cyklonen från maskinen och kontrollera tätningen på maskinens huvuddel.

Cyklonen och den transparenta behållaren kontrolleras på Dyson cylinderdammsugare.

Skilj cyklonen från den genomskinliga behållaren.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Avlägsna eventuell smuts eller skräp från behållaren och kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Behållaren töms genom att placera dammsugarpåsen över behållarens öppning och tippas upp och ner för att tömma innehållet.

Avlägsna damm och smuts från cyklonen med en trasa eller borstmunstycket.

Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om maskinen var igensatt?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Tvätta filterenheten

Lossa cyklonen och behållaren från maskinen och öppna filtrets frigöringsknapp.

Cyklonen och behållaren tas bort från huvuddelen genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Avlägsna filtret från maskinen.

Behållaren, cyklonen och filtret tas bort från huvuddelen av Dyson cylinderdammsugare.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Så här rengör du filtret från en Dyson DC24 upprättstående dammsugare.

Låt torka på ett varmt ställe i 24 timmar.

Torka dem inte i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

När det är helt torrt ska du sätta tillbaka filtret och stänga filterluckan.

Filtret lufttorkas i 12 timmar.

Montera ihop maskinen

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar om turbinmunstycket är igensatt

Skjut tillbaka bottenplattans spärr, lossa bottenplattans två lås och skilj bottenplattan från turbinmunstycket.

Borsthuvudet tas bort genom att vrida de gula knapparna motsols och samtidigt trycka upp knappen i mitten.

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Borsthuvudet dras från munstycket och kontrolleras.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

En knapp på sidan av golvmunstycket.

Sätt tillbaka de två borstarna och dra åt bottenplattans två lås.

Borsthuvudets borststrån återmonteras genom att tryckas tillbaka i golvmunstycket och vridas på plats.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera turbinmunstycket?

Kontrollera om maskinen är igensatt

Även om förlängningsrörets sugeffekt verkade vara stark ser det inte ut att vara något fel på golvmunstycket. Vi rekommenderar därför att resten av maskinen kontrolleras.

Avlägsna slangenheten från skafthandtaget genom att trycka på spärranordningen.

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen tas bort från huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare.

Lossa skafthandtaget från slangen och kontrollera om förlängningsslangen är igensatt.

Kontrollerar cyklonen, behållaren och rörets tätning

Lossa cyklonen från maskinen och kontrollera tätningen på maskinens huvuddel.

Cyklonen och den transparenta behållaren kontrolleras på Dyson cylinderdammsugare.

Skilj cyklonen från den genomskinliga behållaren.

Avlägsna eventuell smuts eller skräp från behållaren och kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Behållaren töms genom att placera dammsugarpåsen över behållarens öppning och tippas upp och ner för att tömma innehållet.

Avlägsna damm och smuts från cyklonen med en trasa eller borstmunstycket.

Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Montera ihop maskinen och testa den.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Om kunden föredrar att kontrollera maskinen när strömmen har kommit tillbaka, vänta i minst två timmar och be kunden att ringa tillbaka.

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera om maskinen är igensatt

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen tas bort från huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare.

Lossa skafthandtaget från slangen och kontrollera om förlängningsslangen är igensatt.

Kontrollerar cyklonen, behållaren och rörets tätning

Lossa cyklonen från maskinen och kontrollera tätningen på maskinens huvuddel.

Cyklonen och den transparenta behållaren kontrolleras på Dyson cylinderdammsugare.

Skilj cyklonen från den genomskinliga behållaren.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Avlägsna eventuell smuts eller skräp från behållaren och kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Behållaren töms genom att placera dammsugarpåsen över behållarens öppning och tippas upp och ner för att tömma innehållet.

Avlägsna damm och smuts från cyklonen med en trasa eller borstmunstycket.

Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Skaftet till Dysons cylinderdammsugaren.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Har det här löst problemet?

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen tas bort från huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare.

Lossa skafthandtaget från slangen och kontrollera om förlängningsslangen är igensatt.

Kontrollerar cyklonen, behållaren och rörets tätning

Lossa cyklonen från maskinen och kontrollera tätningen på maskinens huvuddel.

Cyklonen och den transparenta behållaren kontrolleras på Dyson cylinderdammsugare.

Skilj cyklonen från den genomskinliga behållaren.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Avlägsna eventuell smuts eller skräp från behållaren och kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Behållaren töms genom att placera dammsugarpåsen över behållarens öppning och tippas upp och ner för att tömma innehållet.

Avlägsna damm och smuts från cyklonen med en trasa eller borstmunstycket.

Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Montera ihop maskinen och testa den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filterenheten

Lossa cyklonen och behållaren från maskinen och öppna filtrets frigöringsknapp.

Cyklonen och behållaren tas bort från huvuddelen genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Avlägsna filtret från maskinen.

Behållaren, cyklonen och filtret tas bort från huvuddelen av Dyson cylinderdammsugare.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Så här rengör du filtret från en Dyson DC24 upprättstående dammsugare.

Låt torka på ett varmt ställe i 24 timmar.

Torka dem inte i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

När det är helt torrt ska du sätta tillbaka filtret och stänga filterluckan.

Filtret lufttorkas i 12 timmar.

Montera ihop maskinen

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollera städmunstycket

Om maskinen avger ett visslande ljud betyder det att den är igensatt eller att en tätning är skadad eller saknas.

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av golvmunstycket på Dysons cylinderdammsugare.

Har det här löst problemet?

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen tas bort från huvuddelen på Dyson cylinderdammsugare.

Lossa skafthandtaget från slangen och kontrollera om förlängningsslangen är igensatt.

Skilj cyklonen från den genomskinliga behållaren.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Avlägsna eventuell smuts eller skräp från behållaren och kontrollera att behållarens tätning inte saknas eller är skadad.

Behållaren töms genom att placera dammsugarpåsen över behållarens öppning och tippas upp och ner för att tömma innehållet.

Avlägsna damm och smuts från cyklonen med en trasa eller borstmunstycket.

Kontrollera om mittdelen av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Montera ihop maskinen och testa den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna filtret

Avlägsna behållaren och dra ut filtret från cyklonens ovansida.

Behållaren, cyklonen och filtret tas bort från huvuddelen av Dyson cylinderdammsugare.

Tvätta filtret

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Upprepa tills det blir rent.

Så här rengör du filtret från en Dyson DC24 upprättstående dammsugare.

Torka filtret

Låt filtret torka upp och ned på ett varmt ställe i 24 timmar, eller till dess att det är helt torrt.

Filtret lufttorkas i 12 timmar.

Har det här löst problemet?

Rengöra maskinen

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Töm den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på framsidan och dra bort behållaren från cyklonen.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Använd ett torr trasa eller kombinationsmunstycket för att rengöra höljet.

Rengör cyklonen med en torr trasa, alltså inte med vätska.

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Kunde problemet lösas genom att rengöra höljet och den genomskinliga behållaren?

Kontrollera borsten

Skjut tillbaka bottenplattans spärr, lossa bottenplattans två lås och skilj bottenplattan från turbinmunstycket.

Borsthuvudet tas bort genom att vrida de gula knapparna motsols och samtidigt trycka upp knappen i mitten.

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Borsthuvudet dras från munstycket och kontrolleras.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

En knapp på sidan av golvmunstycket.

Sätt tillbaka de två borstarna och dra åt bottenplattans två lås.

Borsthuvudets borststrån återmonteras genom att tryckas tillbaka i golvmunstycket och vridas på plats.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera turbinmunstycket?

Använda kabeln

Stäng av och koppla ur maskinen.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Behållare

Reservdelsnr 910897-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 910897-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 910897-01

Reservbehållare till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

410 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Cyklon

Reservdelsnr 910885-36

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 910885-36

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 910885-36

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

592 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Slang

Reservdelsnr 918294-04

Slang

Slang

Reservdelsnr 918294-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Slang

Slang

Reservdelsnr 918294-04

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

446 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-01

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-01

Justerbart reservskaft till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

338 kr

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Om maskinen spottar ut damm kan det tyda på att den är igensatt. Fortsätt till nästa steg.

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Så här kopplar du golvmunstycket direkt till det justerbara röret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Skaftet till Dysons cylinderdammsugaren.

Är sugeffekten från förlängningen stark eller svag?

Serienumrets placering

Du hittar också serienumret på märkplåten, på maskinens undersida, mellan de två hjulen (t.ex.: 111-UK-A11111).

Det står också på huvuddelen bakom den genomskinliga behållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Se den bifogade manualen ovan.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma behållaren

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Cyklonen och behållaren tas bort från huvuddelen genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonens ovandel genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens ovandel.

Behållaren tas bort genom att trycka på bortkopplingsknappen och trycka neråt.

Töm behållarens innehåll i en plastpåse eller i sophinken.

Behållaren töms genom att placera dammsugarpåsen över behållarens öppning och tippas upp och ner för att tömma innehållet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Lossa cyklonen och behållaren från maskinen och öppna filtrets frigöringsknapp.

Cyklonen och behållaren tas bort från huvuddelen genom att trycka på bortkopplingsknappen och dra.

Avlägsna filtret från maskinen.

Behållaren, cyklonen och filtret tas bort från huvuddelen av Dyson cylinderdammsugare.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Så här rengör du filtret från en Dyson DC24 upprättstående dammsugare.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lufttorkas i 12 timmar.

Montera ihop maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?