Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC26 City Carbon Fibre-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Tömma dammbehållaren

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Behållaren kopplas bort från maskinen.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Knacka på behållaren för att avlägsna överflödigt skräp.

Tryck ordentligt mitt på den genomskinliga behållarens basdel för att stänga den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Testa maskinen

Lossa städmunstycket.

Borttagning av golvmunstycket.

Hörs ljudet fortfarande?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om avluftningsventilen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera städmunstycket

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Avlägsna eventuellt skräp från borsten.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar turbinmunstyckets öppningar

Lossa turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Avlägsna eventuellt skräp från borsten.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Turbinmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Tillfälligt slutsåld

672 kr

Bevaka produkt

Avlägsna behållaren

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Behållaren kopplas bort från maskinen.

Sätt på och prova maskinen.

Upphörde ljudet när du avlägsnade behållaren?

Kontrollera behållaren och cyklonen

Lossa behållaren och cyklonen från maskinen och tryck på knappen högst upp på handtaget för att öppna behållarens botten.

Tryck på flärpen på baksidan av den genomskinliga behållaren för att lossa den från cyklonen.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Rengör behållaren med kallt vatten eller en fuktig trasa.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på den genomskinliga behållaren.

Så här rengör du den genomskinliga plastbehållaren med vatten.

Torka av eventuellt damm och fibrer från cyklonen med en torr trasa eller en mjuk dammborste.

Cyklonen rengörs med en torr trasa. Ej vätska.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Kontrollera städmunstycket

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Avlägsna eventuellt skräp från borsten.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 915437-08

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

531 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 915437-08

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

531 kr

Tillfälligt slutsåld

531 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Lossa slangen och testa maskinen

Använd ett mynt och lossa de två fästena på maskinens undersida.

Så här tar du bort undersidan av cylindern.

Avlägsna efterfilterlocket enligt bilden.

Borttagning av botten på cylindern.

Lossa slanghållaren.

Borttagning av slangfästet.

Lossa slangen från slanginloppet.

Slangen tas bort från inloppet.

Sätt på maskinen och prova om den har någon sugeffekt.

Kontrollerar sugkraften över slangens inloppspunkt.

Upphörde ljudet när du avlägsnade slangen?

Avlägsna behållaren och sätt på maskinen

Avlägsna behållaren.

Behållaren kopplas bort från maskinen.

Sätt på maskinen.

Upphörde ljudet när du avlägsnade behållaren?

Sug inte upp något damm när filtren är borttagna.

Avlägsna filter A

Tryck på frigöringsknappen som sitter på baksidan av hjulet för att öppna.

Avlägsna filtret från hjulet.

Avlägsna filter B

Vänd maskinen på sidan.

Lossa fästena på undersidan med ett mynt.

Avlägsna skyddet från maskinens nedre del.

Avlägsna filtret.

Upphörde ljudet när du avlägsnade filtret/filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slangen och skaftet

Kontrollera längs med hela slangen för att hitta skador eller se om den är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Lossa skafthandtaget, kontrollera att öppningarna inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Var kommer det gnisslande ljudet ifrån?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket.

Avlägsna hår och fibrer från hjulen och hjulgafflarna.

Kontrollera att hjulen snurrar fritt och inte är skadade.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera sugeffekten

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen som sitter längst ned på förlängningsröret.

Borttagning av golvmunstycket.

Se till att förlängningsröret är helt utdraget och snäpper ordentligt på plats.

Full förlängning av det justerbara röret.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Kontrollerar sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Lossa slangen

Använd ett mynt och lossa de två fästena på maskinens undersida.

Så här tar du bort undersidan av cylindern.

Avlägsna efterfilterlocket enligt bilden.

Borttagning av botten på cylindern.

Lossa slanghållaren.

Borttagning av slangfästet.

Lossa slangen från slanginloppet.

Slangen tas bort från inloppet.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontrollerar sugkraften över slangens inloppspunkt.

Är sugeffekten vid inloppet stark eller svag?

Kontrollerar röret, cyklonen och behållaren

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Behållaren kopplas bort från maskinen.

Kontrollera om kanalen är igensatt.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Knacka på behållaren för att avlägsna överflödigt skräp.

Tryck på den silverfärgade knappen på cyklonens baksida för att lossa den från den genomskinliga behållaren.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Torka av eventuellt damm och fibrer från cyklonen med en torr trasa eller en mjuk dammborste.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtret minst en gång i månaden.

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtret minst en gång i månaden.

Tvätta filtren

Lossa fästet längs med hjulet med ett mynt.

Knappen trycks ner för att koppla bort filtret.

Öppna filterluckan och ta bort filtret.

Filtret tas bort från hjulet.

Tvätta filtret med kallt vatten

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Filtret tvättas.

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lämnas för att torka i 24 timmar.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Inspektera slangen och skaftet

Kontrollera längs med hela slangen för att se om den är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Avlägsna skafthandtaget, kontrollera att öppningarna inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Slangen kontrolleras för blockeringar.

Inspektera förlängningsröret

Lossa förlängningsröret från skaftet och slangen genom att trycka på spärranordningarna på skaftet och förlängningsröret.

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Titta igenom förlängningsröret och ta bort eventuellt skräp.

Montera ihop maskinen och prova den.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i handtaget eller i det justerbara röret.

Har det här löst problemet?

Kontrollerar röret, cyklonen och behållaren

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Behållaren kopplas bort från maskinen.

Kontrollera om kanalen är igensatt.

Tryck på den silverfärgade knappen på cyklonens baksida för att lossa den från den genomskinliga behållaren.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Tryck på den silverfärgade knappen på cyklonens baksida för att lossa den från den genomskinliga behållaren.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Torka av eventuellt damm och fibrer från cyklonen med en torr trasa eller en mjuk dammborste.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Basen på golvmunstycket kontrolleras.

Kontrollera om avluftningsventilen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Kontrollera städmunstycket

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Avlägsna eventuellt skräp från borsten.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Snurrar borsten?

Kontrollera reglagen på skafthandtaget

Sätta på/stänga av borsten.

Har det här löst problemet?

Rensa borsten

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen som sitter längst ned på förlängningsröret.

Avlägsna Motorhead och kontrollera om den elektriska kontakterna på munstycket visar några tecken på skador.

Kontrollera jockey-hjulet under golvmunstycket och se om det finns några blockeringar eller skador.

Testa jockey-hjulet med golvmunstycket rättvänt, eftersom en säkerhetsmekanism kan låsa hjulet när det är upp och ned-vänt.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Har det här löst problemet?

Kontrollera bottenplattan

Om du inte kan avlägsna ett hinder kan bottenplattan också tas bort.

Lossa bottenplattan.

För att komma åt blockeringar i golvmunstycket kan du avlägsna bottenplattan genom att använda ett mynt för att lossa skruven som är märkt med ett hänglås.

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka stödplattan och se till att den snäpper på plats.

Sätt tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten lås den genom att dra åt låset.

Se till att den är ordentligt åtdragen innan du börjar använda apparaten.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Testa skaftet

Lossa städmunstycket från skaftet och lossa skaftet från maskinen.

Fäst golvmunstycket på skafthandtaget.

Sätt på borsten.

Snurrar borsten nu?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Handtag inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

241 kr

Kontrollera skafthandtaget

Lossa golvmunstycket.

Kontrollera om de elektriska kontakterna på skafthandtaget visar några tecken på skador.

Kontrollera slangen

Lossa slangen från maskinens inlopp.

Kontrollera om de elektriska kontakterna på slangen visar några tecken på skador.

Kontrollera inloppet

Kontrollera tillhörande anslutningar på inloppet om de verkar skadade.

Montera ihop maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Lossa slangen

Använd ett mynt och lossa de två fästena på maskinens undersida.

Så här tar du bort undersidan av cylindern.

Avlägsna efterfilterlocket enligt bilden.

Borttagning av botten på cylindern.

Lossa slanghållaren.

Borttagning av slangfästet.

Lossa slangen från slanginloppet.

Slangen tas bort från inloppet.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontrollerar sugkraften över slangens inloppspunkt.

Är sugeffekten vid inloppet stark eller svag?

Kontrollerar turbinmunstyckets öppningar

Lossa turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Avlägsna eventuellt skräp från borsten.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Snurrar borsten?

Genomföra kontroller

Turbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Lossa slangen

Använd ett mynt och lossa de två fästena på maskinens undersida.

Så här tar du bort undersidan av cylindern.

Avlägsna efterfilterlocket enligt bilden.

Borttagning av botten på cylindern.

Lossa slanghållaren.

Borttagning av slangfästet.

Lossa slangen från slanginloppet.

Slangen tas bort från inloppet.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontrollerar sugkraften över slangens inloppspunkt.

Är sugeffekten vid inloppet stark eller svag?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Turbinmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Tillfälligt slutsåld

672 kr

Bevaka produkt

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lossa slangen

Använd ett mynt och lossa de två fästena på maskinens undersida.

Så här tar du bort undersidan av cylindern.

Avlägsna efterfilterlocket enligt bilden.

Borttagning av botten på cylindern.

Lossa slanghållaren.

Borttagning av slangfästet.

Lossa slangen från slanginloppet.

Slangen tas bort från inloppet.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontrollerar sugkraften över slangens inloppspunkt.

Är sugeffekten vid inloppet stark eller svag?

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Hur länge har maskinen varit utan ström?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtret minst en gång i månaden.

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Tvätta filtren

Lossa fästet längs med hjulet med ett mynt.

Knappen trycks ner för att koppla bort filtret.

Öppna filterluckan och ta bort föravskiljaren.

Filtret tas bort från hjulet.

Låsa fästena på cylinderns undersida med hjälp av ett mynt.

Så här tar du bort undersidan av cylindern.

Avlägsna efterfilterlocket från cylinderns botten.

Borttagning av botten på cylindern.

Avlägsna efterfiltret.

Borttagning av filtret.

Tvätta filtren

Tvätta föravskiljaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Filtret tvättas.

Tvätta efterfiltret i kallt vatten och skaka 10 gånger.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Filtret tvättas och skakas av för att ta bort smuts.

Låt filtret ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lämnas för att torka i 24 timmar.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollera sugeffekten

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen som sitter längst ned på förlängningsröret.

Borttagning av golvmunstycket.

Se till att förlängningsröret är helt utdraget och snäpper ordentligt på plats.

Full förlängning av det justerbara röret.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Kontrollerar sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rengöra maskinen

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Behållaren kopplas bort från maskinen.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Knacka på behållaren för att avlägsna överflödigt skräp.

Lossa behållaren och cyklonen från maskinen och tryck på knappen högst upp på handtaget för att öppna behållarens botten.

Tryck på flärpen på baksidan av den genomskinliga behållaren för att lossa den från cyklonen.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Rengör behållaren med kallt vatten eller en fuktig trasa.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på den genomskinliga behållaren.

Så här rengör du den genomskinliga plastbehållaren med vatten.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Se till att inga delar av cyklonenheten blir fuktiga eller våta.

Montera ihop maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Tvätta filtren

Lossa fästet längs med hjulet med ett mynt.

Knappen trycks ner för att koppla bort filtret.

Öppna filterluckan och ta bort föravskiljaren.

Filtret tas bort från hjulet.

Låsa fästena på cylinderns undersida med hjälp av ett mynt.

Så här tar du bort undersidan av cylindern.

Avlägsna efterfilterlocket från cylinderns botten.

Borttagning av botten på cylindern.

Avlägsna efterfiltret.

Borttagning av filtret.

Tvätta filtren

Tvätta föravskiljaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Filtret tvättas.

Tvätta efterfiltret i kallt vatten och skaka 10 gånger.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Filtret tvättas och skakas av för att ta bort smuts.

Låt filtret ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lämnas för att torka i 24 timmar.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Anledningen till att maskinen spottar ut dam är troligtvis att den är igensatt.

Kontrollera sugeffekten

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen som sitter längst ned på förlängningsröret.

Borttagning av golvmunstycket.

Se till att förlängningsröret är helt utdraget och snäpper ordentligt på plats.

Full förlängning av det justerbara röret.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Kontrollerar sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Använda kabeln

Stäng av och koppla ur maskinen.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 915437-08

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

531 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 915437-08

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

531 kr

Tillfälligt slutsåld

531 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Reservefterfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Reservefterfilter

Reservdelsnr 915219-03

Reservefterfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

1 112 kr

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 915219-03

Reservefterfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

1 112 kr

1 112 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Turbinmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Tillfälligt slutsåld

672 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar turbinmunstyckets öppningar

Lossa turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Avlägsna eventuellt skräp från borsten.

Har det här löst problemet?

Genomföra kontroller

Turbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Förlängningsröret skjuts in hela tiden

Tryck på frigöringsknappen och förläng förlängningsröret till önskad längd, och se till att det snäpper fast.

Så här justerar du längden på det justerbara röret.

Håller spärren skaftet på plats?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Släppa trycket på hjulet

Lägg maskinen ned på sidan med filterluckan uppåt.

Dyson DC26 cylinderdammsugare lagd på sidan för att lätta på trycket.

Tryck varsamt nedåt på hjulet med en hand.

Använd den andra handen och tryck på knappen tills du hör ett klick.

Släpp trycket på hjulet och öppna filterluckan.

Har det här löst problemet?

Öppna efterfiltrets lucka

Låsa fästena på cylinderns undersida med hjälp av ett mynt.

Så här tar du bort undersidan av cylindern.

Avlägsna efterfilterlocket från cylinderns botten.

Borttagning av botten på cylindern.

Kan du lossa efterfilterluckan?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skydd för efterfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skydd för efterfilter

Reservdelsnr 917588-02

Reservskydd till efterfiltret på din cylinderdammsugare från Dyson.

108 kr

Skydd för efterfilter

Skydd för efterfilter

Reservdelsnr 917588-02

Reservskydd till efterfiltret på din cylinderdammsugare från Dyson.

108 kr

Tillfälligt slutsåld

108 kr

Bevaka produkt

Slangen går inte att fästa igen

Se till att slangens spärranordning sitter i rätt läge.

Borttagning av slangfästet.

Kontrollera om det finns några hinder i inloppet.

Se till att du trycker in slangens spärrbygel ordentligt (det hörs ett ljudligt klick när den snäpper på plats).

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Manual

Klicka här om du vill hämta manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Montera din Dyson-maskin

Golvmunstycket på bilden kan skilja sig från det tillbehör som du har, men processen är densamma.

Fäst skafthandtaget på förlängningsröret.

Så här sätter du ihop din cylinderdammsugare från Dyson.

Tryck på frigöringsknappen och förläng förlängningsröret till önskad längd, och se till att det snäpper fast.

Fäst golvmunstycket på det utdragbara skaftet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienummer

Du hittar också serienumret på maskinens huvuddel, bakom dammbehållaren.

Plats för serienumret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara Dyson-maskinen

Fäst tillbehören på förlängningsröret.

Så här förvarar du tillbehören på maskinen.

Fäst golvmunstycket på upphängningsoket på dammsugarens baksida.

Så här förvarar du en Dyson DC26 cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara tillbehören på maskinen

Förvara tillbehören genom att fästa dem i hållaren och fäst den på förlängningsröret enligt bilden nedan.

Så här förvarar du tillbehören på maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Fäst tillbehören eller golvmunstycket på skaftet eller slangen så att de snäpper på plats.

Avlägsna eventuellt skaftet och skafthandtaget och fäst tillbehören direkt på slangen, så att de snäpper på plats.

Användning av tillbehör på både handtaget och det justerbara röret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på den genomskinliga behållaren. Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Lossa behållaren och cyklonen från maskinen och tryck på knappen högst upp på handtaget för att öppna behållarens botten.

Tryck på flärpen på baksidan av den genomskinliga behållaren för att lossa den från cyklonen.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Rengör behållaren med kallt vatten eller en fuktig trasa.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på den genomskinliga behållaren.

Så här rengör du den genomskinliga plastbehållaren med vatten.

Torka av eventuellt damm och fibrer från cyklonen med en torr trasa eller en mjuk dammborste.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtret minst en gång i månaden.

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren

Lossa fästet längs med hjulet med ett mynt.

Knappen trycks ner för att koppla bort filtret.

Öppna filterluckan och ta bort föravskiljaren.

Filtret tas bort från hjulet.

Låsa fästena på cylinderns undersida med hjälp av ett mynt.

Så här tar du bort undersidan av cylindern.

Avlägsna efterfilterlocket från cylinderns botten.

Borttagning av botten på cylindern.

Avlägsna efterfiltret.

Borttagning av filtret.

Tvätta filtren

Tvätta föravskiljaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Filtret tvättas.

Tvätta efterfiltret i kallt vatten och skaka 10 gånger.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Filtret tvättas och skakas av för att ta bort smuts.

Torka filtren

Låt filtret ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lämnas för att torka i 24 timmar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?