Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson V6 Mattress-dammsugare
Se alla steg

Ladda batteriet

Maskinen kan laddas i en docka (om den köps separat) eller genom att ansluta laddaren direkt till maskinen.

Laddarens lampa tänds när maskinen laddas och slocknar när laddningen är klar.

Batteriet ska vara fulladdat efter 3,5 timmar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera att behållaren är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv.

Sätt maskinen i MAX-effektläge (lampan på MAX-knappen tänds när knappen trycks ned).

Obs! Välj MAX-läget genom att först hålla ned den röda startknappen så att maskinen startar, och tryck sedan in och släpp upp MAX-knappen på maskinens baksida.

Maxläget på V6 sladdlös dammsugare.

Testa maskinen

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätt filtret noggrant

I de flesta fall tyder det på att filtret är blockerat. Bekräfta att följande steg för tvättning av filtret har genomförts och att apparaten har testats på nytt.

Knacka filtret mot en hård yta
Se efter om det sitter någon smuts på filtrets ovansida
Blötlägg och gnugga filtret för att få bort all smuts
Skölj filtret under kallt vatten

Blötlägg filtret igen och bekräfta att vattnet är klart

Låt torka i minst 24 timmar

Sätt bara tillbaka filtret i apparaten när det är helt torrt.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Förfilter

Reservdelsnr 965661-02

Förfilter

Förfilter

Reservdelsnr 965661-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Förfilter

Förfilter

Reservdelsnr 965661-02

Reservförfilter till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

180 kr

Se mer

Problem med sugförmågan

Om maskinen inte fungerar lika bra som den gjorde tidigare brukar det oftast bero på att maskinens öppningar eller helt eller delvis igensatta.

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om behållarens inloppsklaff är blockerad och avlägsna eventuella hinder.

Se till att den rör sig fritt. Ludd eller fibrer som blockerar gångjärnet kan leda till att luckan stängs, vilket kan orsaka dålig sugeffekt och att det uppstår ett pulserande ljud.

Kontroll av framsidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Tryck på behållarens frigöringsknapp för att tömma behållaren.

Spaken dras ut för att koppla loss behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

När behållaren har lossats ska du kontrollera om behållarens inloppsklaff är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Du kanske behöver använda fingret för att trycka upp behållarens inloppsklaff. Se till att behållarens inloppsklaff rör sig fritt innan du fortsätter.

Du kan testa detta genom att stänga behållarens botten och hålla behållaren med inloppet riktat mot golvet och skaka behållaren. Om du hör ett rasslande ljud betyder det att behållarens inloppsklaff rör sig fritt. Om du inte hör att behållarens inloppsklaff rasslar ska du se till att all smuts har rensats bort från inloppet.

Kontroll av behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Rensa cyklonen

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt tillbaka behållaren på maskinen, fäst skaftet och städmunstycket och testa maskinen.

Borsten används för att rengöra cyklonen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Se mer

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Det motordrivna minimunstycket lossas på Dyson V6 sladdlös dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Miniborsthuvudet kopplas bort och intrasslad smuts tas bort.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Det motordrivna minimunstycket sätts tillbaka och låses fast.

Har det här löst problemet?

Öppna behållaren

Tryck på behållarens frigöringsknapp för att tömma behållaren.

Spaken dras ut för att koppla loss behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Pulserar maskinen när behållaren är öppen?

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Spaken dras ut för att koppla loss behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt tillbaka behållaren på maskinen, fäst skaftet och städmunstycket och testa maskinen.

Borsten används för att rengöra cyklonen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Pulserar maskinen när behållaren har avlägsnats?

Avlägsna föravskiljaren

Dra ut filtret ur cyklonens övre del.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Filtret lossas från huvuddelen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Pulserar maskinen när filtret har avlägsnats?

Avlägsna båda filtren

Avlägsna föravskiljaren och efterfiltret från maskinen.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Pulserar maskinen när båda filtren är avlägsnade?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätt filtret noggrant

I de flesta fall tyder det på att filtret är blockerat. Bekräfta att följande steg för tvättning av filtret har genomförts och att apparaten har testats på nytt.

Knacka filtret mot en hård yta
Se efter om det sitter någon smuts på filtrets ovansida
Blötlägg och gnugga filtret för att få bort all smuts
Skölj filtret under kallt vatten

Blötlägg filtret igen och bekräfta att vattnet är klart

Låt torka i minst 24 timmar

Sätt bara tillbaka filtret i apparaten när det är helt torrt.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Löste sig problemet när filtret hade rengjorts?

Förfilter

Reservdelsnr 965661-02

Förfilter

Förfilter

Reservdelsnr 965661-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Förfilter

Förfilter

Reservdelsnr 965661-02

Reservförfilter till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

180 kr

Se mer

Avlägsna filtret

Se till att apparaten är frånkopplad från laddaren innan du avlägsnar filtret. Var försiktig så att du inte trycker på ”ON”.

Avlägsna filtret genom att lyfta ut det från maskinens ovansida.

Tvätta filtret

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Skölj av utsidan av filtret till dess att vattnet blir rent.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Filtret torkar

Lägg filtret på sidan och låt det torka. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Byta filtret

Sätt på plats igen genom att sätta tillbaka det torra filtret högst upp i apparaten. Se till att det sitter ordentligt på plats.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Blockering i behållaren

Detta är ett tecken på en blockering i behållaren.

Kontrollera alla öppningar i behållaren och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Kontrollera behållarens inlopp

Klaffen kan fastna på grund av där har samlats damm och smuts.

Du kanske behöver använda fingret för att trycka upp behållarens inloppsklaff.

Du kan testa detta genom att stänga behållarens botten och hålla behållaren med inloppet riktat mot golvet och skaka behållaren. Om du hör ett rasslande ljud betyder det att behållarens inloppsklaff rör sig fritt. Om du inte hör att behållarens inloppsklaff rasslar ska du se till att all smuts har rensats bort från inloppet.

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Se mer

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om behållarens inloppsklaff är blockerad och avlägsna eventuella hinder.

Se till att den rör sig fritt. Ludd eller fibrer som blockerar gångjärnet kan leda till att luckan stängs, vilket kan orsaka dålig sugeffekt och att det uppstår ett pulserande ljud.

Kontroll av framsidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Se mer

Orangefärgat sken

En gul lampa tänds eller blinkar om maskinen arbetar utanför sin normala arbetstemperatur och maskinen kan sluta fungera.

En gul lampa kan också tändas under laddning. Lampan slocknar så fort maskinen är fulladdad.

Se till att maskinen har återfått sin arbetstemperatur 3°C° och 40°C° innan du använder den.

En gul lampa visas på sidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Återställ maskinen

Tryck på och håll ned startknappen i 3 sekunder.

Upprepa detta fem gånger.

Det orangefärgade skenet slocknar

Ladda maskinen i 3,5 timmar innan du använder den.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Ladda maskinen

En blå blinkande lampa betyder att batteriet är strömlöst. Ladda maskinen helt i 3,5 timmar.

Dyson V6 sladdlösa dammsugare laddas med dockningsstationen och kabeln.

Maskinen laddas

När maskinen laddas ska statuslampan lysa med fast, blått sken.

Obs! När maskinen är fulladdad släcks lampan.

En lampa på sidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugares huvuddel.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Ladda maskinen

Ladda maskinen i 3,5 timmar.

Testa maskinen

När maskinen har laddats ska du trycka på och hålla in startknappen i 10 sekunder.

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Se mer

Inspektera nätkabeln

Se till att laddaren är urkopplad och kontrollera om kabeln är skadad.

Om du inte hittar några skador ska du sätta i laddaren i uttaget igen och koppla in den i maskinen.

Vicka på kabeln för att se om du kan få maskinen att börja laddas. Om maskinen börjar laddas när du vickar på kabeln ska du välja ”Laddaren är trasig”

Ladda maskinen

Ladda maskinen i 3,5 timmar.

Har det här löst problemet?

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Se mer

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Räkna blinkningarna

Håll in startknappen och räkna hur många gånger lampan för MAX-effektknappen blinkar.

MAX snabbt blinkande lampa.

Hur många gånger blinkade lampan?

Återgå till arbetstemperatur

Detta betyder att maskinen ligger utanför sin normala driftstemperatur (5oC–35oC).

7 blinkningar = För kall

8 blinkningar = För varm

Ställ maskinen på en plats som ligger inom detta temperaturområde och låt den laddas där i 3,5 timmar.

Har det här löst problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Detta tyder på att maskinen är igensatt.

Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller för blockeringar.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Problem med strömförsörjning

Se till att laddaren är ansluten till uttaget och laddningsstiftet är helt intryckt i maskinen.

Tänds det en lampa när maskinen är på laddning?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera statuslamporna

Kontrollera lampan längst ned på handtaget (inte strömindikatorn MAX-effekt).

Fast blått sken

En blå lampa med fast ljus som lyser under laddning anger att maskinen laddar som den ska.

Ladda maskinen i 3,5 timmar.

Välj lämpligt alternativ

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Se mer

Räkna antalet röda blinkande lampor

Håll in startknappen och räkna hur många gånger lampan blinkar.

Hur många gånger blinkade lampan?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera MAX-knappen

Om maskinen inte är strömsatt och det lyser en blå lampa på batteriet ska du kontrollera lampan på ”Max”-knappen och räkna antalet blinkningar för följande:

Blinkningarna kan uppträda snabbt, så det är bäst att kontrollera två gånger.

MAX snabbt blinkande lampa.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa maskinen

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv.

Tryck och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Kontrollera statuslamporna

Kontrollera lampan längst ned på handtaget (inte strömindikatorn MAX-effekt).

En lampa på sidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugares huvuddel.

Avlägsna behållaren

Tryck på behållarens frigöringsknapp för att tömma behållaren.

Spaken dras ut för att koppla loss behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Tryck på frigöringsknappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Rensa cyklonen

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att borsta bort eventuellt damm från cyklonens hölje.

När den har rengjorts från allt damm, tryck på och håll in startknappen i 10 sekunder.

Borsten används för att rengöra cyklonen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Hörs ljudet fortfarande när behållaren har avlägsnats?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Inget oljud hörs utan behållaren

Detta är ett tecken på att något har fastnat i maskinen.

Vilket golvmunstycke använder du?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Det motordrivna minimunstycket lossas på Dyson V6 sladdlös dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Miniborsthuvudet kopplas bort och intrasslad smuts tas bort.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Det motordrivna minimunstycket sätts tillbaka och låses fast.

Har det här löst problemet?

Motordrivet minimunstycke

Reservdelsnr 962748-07

Motordrivet minimunstycke

Motordrivet minimunstycke

Reservdelsnr 962748-07

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Motordrivet minimunstycke

Motordrivet minimunstycke

Reservdelsnr 962748-07

Motordrivet minimunstycke till din dammsugare från Dyson.

531 kr

Se mer

Fuktig eller unken lukt

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på den röda knappen vid den genomskinliga behållaren för att öppna behållarens botten.

Tryck ytterligare en gång för att lossa den genomskinliga behållaren från maskinens huvuddel.

Avlägsna behållaren varsamt.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Rengöra behållaren

Torka endast av behållaren med en fuktig trasa. Undvik kontakt med de elektriska stickkontakterna som sitter i behållarens munstycke längs med behållarens baksida.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka behållaren

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren genom att trycka den uppåt och inåt mot apparatens huvuddel. Den ska snäppa på plats.

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Sätta tillbaka behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Har det här löst problemet?

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Reservdel

Om du kan känna vilken del av maskinen som lukten kommer ifrån kan det hjälpa att byta ut den delen för att lukten ska försvinna. Välj i så fal En del är sönder.

Välj lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

MAX-effektknappen ändrar inte läge

Se till att maskinen har ström.

Håll ned den röda startknappen med ena handen och tryck ned MAX-effektknappen ordentligt med den andra.

Det ska höras att motorljudet förändras.

Maxläget på V6 sladdlös dammsugare.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa det motordrivna minimunstycket

Leta upp ändskyddet på det motordrivna minimunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Det motordrivna minimunstycket lossas på Dyson V6 sladdlös dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Miniborsthuvudet kopplas bort och intrasslad smuts tas bort.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Det motordrivna minimunstycket sätts tillbaka och låses fast.

Snurrar borsten kontinuerligt nu?

Avlägsna behållaren

Öppna behållarens botten genom att trycka på frigöringsknappen.

Tryck på knappen igen för att avlägsna den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Kontrollera kontakterna på behållaren

När du har lossat behållaren ska du rengöra den elektriska kontakten från damm.

De elektriska kontakterna sitter högst upp på behållaren där den ansluter till huvuddelen.

Kontroll Dyson V6 sladdlösa dammsugares behållare.

Kontrollera kontakterna på huvuddelen

Avlägsna damm från den elektriska kontakten.

De elektriska kontakterna sitter mellan cyklonen och huvuddelen. Det är på den plats där behållarens kontakter ansluter till huvuddelen.

Tips: Du kan använda en bomullspinne för att avlägsna damm.

Kontroll av huvuddelen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Har det här löst problemet?

Rensa inloppet

Klaffen kan fastna på grund av där har samlats damm och smuts.

Avlägsna behållaren

Öppna behållarens botten genom att trycka på frigöringsknappen.

Tryck på knappen igen för att avlägsna den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Avlägsna eventuell smuts från baksidan av inloppsklaffen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Se mer

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Fogmunstycke

Reservdelsnr 965815-01

Fogmunstycke

Fogmunstycke

Reservdelsnr 965815-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fogmunstycke

Fogmunstycke

Reservdelsnr 965815-01

Reservfogmunstycke till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

35 kr

Se mer

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-03

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Se mer

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789