Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Small Ball Multi Floor-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tömmer innehållet av behållaren från Dysons upprättstående dammsugare i en påse.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den gråa knappen på cyklonens sida (nära den röda stången).

Dra loss den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Så här öppnar du underdelen av behållaren på en Dyson upprättstående dammsugare.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Rengöra höljet

Torka av höljet med en mjuk dammborste eller en torr, luddfri trasa.

VARNING! Använd inte några vätskor på cyklonen.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj lämpligt alternativ

Var har du lagt märke till en försämrad prestanda?

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Så här kontrollerar du kanalerna bakom cyklonen på Dysons upprättstående dammsugare.

Leta upp slangens röda spärrknapp på basdelen där behållaren satt.

Tryck på knappen i slangens riktning och dra kraftigt i slangen så att den lossar från maskinens baksida.

Så här tar du bort slangen från underdelen av en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att rensa röret och den inre slangen?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Avlägsna endast ventilslangen om du känner att du kan montera tillbaka den igen. Den är lite svårare att sätta tillbaka än den nedre rörslangen.

Kontrollera avluftningsventilen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Lossa slangen

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Så här tar du bort slangen från underdelen av en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera att inget täpper till omkopplingsventilen och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du suginloppet på en Dyson Small Ball3 upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tömmer innehållet av behållaren från Dysons upprättstående dammsugare i en påse.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den gråa knappen på cyklonens sida (nära den röda stången).

Dra loss den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Så här öppnar du underdelen av behållaren på en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar underdelen på Dysons upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Tvätta filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Avlägsna behållaren

Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Avlägsna föravskiljaren

Frigör spärren på cyklonhandtagets framsida.

Sväng handtaget bakåt.

Lyft ut filtret.

Så här tar du bort förmotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Tvätta föravskiljaren

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Håll under en kran och låt vattnet rinna igenom den öppna änden tills vattnet är klart.

Vänd upp och ned och knacka ur.

Så här rengör du filtret från en Dyson upprättstående dammsugare.

Torka föravskiljaren

Ställ filtret på tork på den breda, öppna sidan. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Den rekommenderade torkningstiden på 24 timmar för filtret till Dysons upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka filtret i cyklonen.

För tillbaka handtaget i rätt läge.

Se till att spärren klickar och snäpper fast ordentligt.

Sätt fast cyklonen och den genomskinliga behållaren på maskinen.

Så här sätter du tillbaka förmotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här vrider du på bollhöljet för att kunna se filtret på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här lossar du eftermotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Tvätta efterfiltret

Filtret ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten.

Så här rengör du filtret från en Dyson upprättstående dammsugare.

Torka efterfiltret

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Så här rengör du filtret från en Dyson upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen

Fäst filtret genom att vrida det medsols så att de vita pilarna kommer i jämnhöjd.

Så här sätter du tillbaka eftermotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Vrid den mittersta låsknappen medsols medan du sätter tillbaka bollens utvändiga lucka.

När det börjar klicka är luckan låst.

Så här kopplar du på bollhöljet på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Testa maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa slangens sugeffekt

Lossa skaftet genom att öppna skaftskyddet och dra skaftet uppåt och bort från handtaget tills det snäpper fast.

Så här tar du bort skaftet från slangen från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Testa sugeffekten från slangen.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera slangen

Lossa behållaren från maskinen.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Så här tar du bort slangen från underdelen av en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera om slangen har några hål eller revor och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen?

Titta igenom båda ändarna av skaftet och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om skaftet är skadat.

Kontrollerar skaftet på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Handtag inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Handtag

Reservdelsnr 967277-01

Reservhandtag till din upprättstående dammsugare från Dyson.

688 kr

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 967277-01

Reservhandtag till din upprättstående dammsugare från Dyson.

688 kr

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Bevaka produkt

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Dyson Small Ball upprättstående dammsugare ansluts, sätts på och lutas bakåt.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Så här lutar du Dyson Small Ball upprättstående dammsugare medan den är igång och inspekterar borsthuvudet.

Snurrar borsten när maskinen lutas?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera sugeffekten från inloppet

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Strömknappen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare måste tryckas ner.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Vänd på dammsugaren så att behållaren är vänd uppåt. Håll handen över öppningen, sätt på maskinen och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid städmunstycket inlopp stark, eller är den svagare än vanligt?

Rensa städmunstycket

Följ stegen i videon.

Lossa bottenplattan genom att vrida fästena så långt det går.

Använd en sax och klipp varsamt bort alla hår och fibrer från borsten.

Leta upp ändskyddsskruven på borstens kåpa och lossa den med en Phillips-skruvmejsel.

Så här tar du bort blockeringar från borsthuvudet.

Kontrollera städmunstyckets öppning och tillhörande öppning på maskinen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppningen på munstycket på Dyson upprättstående dammsugare behöver inspekteras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Så här kontrollerar du suginloppet på en Dyson Small Ball3 upprättstående dammsugare.

Dra den inre, röda slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Så här kontrollerar du den undre slangen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Kontrollera om slanganslutningen är igensatt.

Så här kontrollerar du suginloppet på en Dyson Small Ball3 upprättstående dammsugare.

Börja med att lossa Phillips-skruven (kanske inte finns på alla varianter) och dra ned den inre slangkragen.

Lossa den och kontrollera om den är igensatt.

Så här kontrollerar du den undre slangen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Här hittar du knappen för borsthuvudet på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Snurrar borsten nu?

Kontrollera städmunstycket

Följ stegen i videon.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Strömknappen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare måste tryckas ner.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida fästena så långt det går.

Använd en sax och klipp varsamt bort alla hår och fibrer från borsten.

Leta upp ändskyddsskruven på borstens kåpa och lossa den med en Phillips-skruvmejsel.

Så här tar du bort blockeringar från borsthuvudet.

Kontrollera städmunstyckets öppning och tillhörande öppning på maskinen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppningen på munstycket på Dyson upprättstående dammsugare behöver inspekteras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Snurrar borsten nu?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Här hittar du knappen för borsthuvudet på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Snurrar borsten nu?

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Här hittar du knappen för borsthuvudet på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att återställa borsten?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Välj lämpligt alternativ

Var har du lagt märke till en försämrad prestanda?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här vrider du på bollhöljet för att kunna se filtret på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här tar du bort filtret från bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera om kåpan är smutsig och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka efterfilterlocket och flytta maskinen utan att efterfiltret sitter i.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här tar du bort filtret från bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här sätter du filtret i bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att sätta tillbaka efterfiltret?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Reservefterfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Reservefterfilter

Reservdelsnr 967276-01

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 967276-01

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Stäng av borsten

Koppla in maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Strömknappen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare måste tryckas ner.

Sätt på den och stäng av borsten genom att använda den gråa knappen bredvid startknappen.

Här hittar du knappen för borsthuvudet på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Har ljudet upphört?

Kontrollera städmunstycket

Följ stegen i videon.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Borstmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Borstmunstycke

Reservdelsnr 966471-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

531 kr

Borstmunstycke

Borstmunstycke

Reservdelsnr 966471-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

531 kr

531 kr

Installera den här reservdelen

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget.

Avlägsna behållaren och cyklonen från maskinen.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Sätt på maskinen och håll den upprätt.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när cyklonen har avlägsnats?

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här vrider du på bollhöljet för att kunna se filtret på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här tar du bort filtret från bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Sätt på maskinen.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när efterfiltret har avlägsnats?

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här sätter du filtret i bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att sätta tillbaka efterfiltret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera att inget är igensatt

Detta är ett tecken på att det finns en blockering någonstans i maskinen.

Kontrollera axeln och hjulen

Kontrollera axeln och hjulen på bottenplattan och stabiliseringshjulen så att där inte sitter något skräp eller de är skadade.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tömmer innehållet av behållaren från Dysons upprättstående dammsugare i en påse.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den gråa knappen på cyklonens sida (nära den röda stången).

Dra loss den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Så här öppnar du underdelen av behållaren på en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar underdelen på Dysons upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Har ball-enhetens skal lossat från sidan med eller utan filter?

Har muttern lossnat från mitten av ball-enhetens skal?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Sätta tillbaka ball-enhetens skal

Ball-skalet kan skruvas tillbaka på skruven på maskinens huvudrör.

Så här sätter du filtret i bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Borstmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Borstmunstycke

Reservdelsnr 966471-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

531 kr

Borstmunstycke

Borstmunstycke

Reservdelsnr 966471-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

531 kr

531 kr

Installera den här reservdelen

Kontrollera den röda stången

När du trycker ned den röda knappen för att öppna behållarens botten kan den övre röda spärranordningen fastna på cyklonen och förhindra att botten öppnas.

För den övre röda spärranordningen på cyklonens baksida upp mot cyklonblockets övre del och försök att trycka på frigöringsknappen igen.

Placeringen av den röda staven på cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Kunde problemet lösas genom att frigöra stången?

Öppna behållarens botten manuellt

Försök öppna behållarens bottenlucka genom att skjuta ned den nedre delen av det röda spärranordningen.

Så här lossar du underdelen på behållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Går det att öppna basdelen för hand?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 966442-05

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

592 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 966442-05

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

592 kr

Tillfälligt slutsåld

592 kr

Bevaka produkt

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vilken del är sönder?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 965070-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965070-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

241 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 966441-02

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

979 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 966441-02

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

979 kr

Tillfälligt slutsåld

979 kr

Bevaka produkt

Installera den här reservdelen

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 965072-01

Kombinationsmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

71 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 965072-01

Kombinationsmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 966442-05

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

592 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 966442-05

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

592 kr

Tillfälligt slutsåld

592 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Slang inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Slang

Reservdelsnr 967274-02

Reservslang till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

Slang

Slang

Reservdelsnr 967274-02

Reservslang till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Installera den här reservdelen

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Reservefterfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Reservefterfilter

Reservdelsnr 967276-01

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 967276-01

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Förfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Förfilter

Reservdelsnr 966444-02

Reservförfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

Förfilter

Förfilter

Reservdelsnr 966444-02

Reservförfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

241 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 965082-01

Trappmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

35 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 965082-01

Trappmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

35 kr

35 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Handtag inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Handtag

Reservdelsnr 967277-01

Reservhandtag till din upprättstående dammsugare från Dyson.

688 kr

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 967277-01

Reservhandtag till din upprättstående dammsugare från Dyson.

688 kr

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Bevaka produkt

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera borsten

Koppla in maskinen och luta den till dammsugningsläge.

Strömknappen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare måste tryckas ner.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Snurrar borsten när maskinen lutas?

Kontrollera bottenplattan

Kontrollera bottenplattan så att det inte har fastnat något skräp i hjulen eller att de är skadade, eller att det saknas hjul.

Är bottenplattan skadad?

Flytta reglaget på städmunstycket

Flytta reglaget på städmunstycket från MAX till min. och testa maskinen på nytt.

Reglaget för sugkraftskontroll på munstycket på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera tätningarna?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Undersida inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Undersida

Reservdelsnr 967273-01

Reservundersida till din upprättstående dammsugare från Dyson.

386 kr

Undersida

Undersida

Reservdelsnr 967273-01

Reservundersida till din upprättstående dammsugare från Dyson.

386 kr

Tillfälligt slutsåld

386 kr

Bevaka produkt

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Återställa borsten

Följ stegen i videon.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Strömknappen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare måste tryckas ner.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida fästena så långt det går.

Använd en sax och klipp varsamt bort alla hår och fibrer från borsten.

Leta upp ändskyddsskruven på borstens kåpa och lossa den med en Phillips-skruvmejsel.

Så här tar du bort blockeringar från borsthuvudet.

Kontrollera städmunstyckets öppning och tillhörande öppning på maskinen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppningen på munstycket på Dyson upprättstående dammsugare behöver inspekteras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Snurrar borsten nu?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 966441-02

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

979 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 966441-02

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

979 kr

Tillfälligt slutsåld

979 kr

Bevaka produkt

Installera den här reservdelen

Återställ borsten

Följ stegen i videon.

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Så här kontrollerar du suginloppet på en Dyson Small Ball3 upprättstående dammsugare.

Dra den inre, röda slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Så här kontrollerar du den undre slangen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Kontrollera avluftningsventilen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Lossa slangen

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Så här tar du bort slangen från underdelen av en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera att inget täpper till omkopplingsventilen och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du suginloppet på en Dyson Small Ball3 upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera rören?

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Strömknappen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare måste tryckas ner.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida fästena så långt det går.

Använd en sax och klipp varsamt bort alla hår och fibrer från borsten.

Leta upp ändskyddsskruven på borstens kåpa och lossa den med en Phillips-skruvmejsel.

Så här tar du bort blockeringar från borsthuvudet.

Kontrollera städmunstyckets öppning och tillhörande öppning på maskinen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppningen på munstycket på Dyson upprättstående dammsugare behöver inspekteras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Snurrar borsten nu?

Vilken del av slangen har spruckit?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Slang inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Slang

Reservdelsnr 967274-02

Reservslang till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

Slang

Slang

Reservdelsnr 967274-02

Reservslang till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Installera den här reservdelen

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Slang inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Slang

Reservdelsnr 967274-02

Reservslang till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

Slang

Slang

Reservdelsnr 967274-02

Reservslang till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Installera den här reservdelen

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Slang inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Slang

Reservdelsnr 967274-02

Reservslang till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

Slang

Slang

Reservdelsnr 967274-02

Reservslang till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Installera den här reservdelen

Blockering

Detta beror troligtvis på en blockering.

Vilken problem har du med lutningsmekanismen?

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Så här kontrollerar du suginloppet på en Dyson Small Ball3 upprättstående dammsugare.

Dra den inre, röda slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Så här kontrollerar du den undre slangen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Så här kontrollerar du suginloppet på en Dyson Small Ball3 upprättstående dammsugare.

Dra den inre, röda slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Så här kontrollerar du den undre slangen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera maskinen

Fästa städmunstycket

  • Lägg maskinen på ryggen och fäst städmunstycket i öppningarna.
  • Tryck ordentligt till dess att städmunstycket snäpper på plats och den röda spärren hakar i.
Munstycket sätts fast på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Fästa skaftet på maskinen

Se till att maskinen står upprätt och skjut in skaftet i slangen. (Obs! Det finns ingen spärr som skaftet ska snäppa fast i på slangen, utan det bara glider på plats).

Placera skaftet och handtaget i skårorna på kanalens ovandel.

Tryck på den röda frigöringsknappen på handtaget och tryck ned skaftet och handtaget helt tills de snäpper på plats.

Skaftet kopplas på slangen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare för att kunna nå längre.

Montera tillbehörshållaren

Lossa behållaren och cyklonen och skjut tillbaka tillbehörshållaren mot maskinens nedre del, precis ovanför ball-enheten.

Tryck fast tillbehörshållaren med tummarna, samtidigt som du håller i den främre delen av maskinen med fingrarna. Den ska sitta åt ganska hårt, så utöva ett konstant, hårt tryck.

Sätt tillbaka cyklonen och den genomskinliga behållaren och fäst tillbehören.

Här ska tillbehören monteras på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

OBS! Tillbehörshållaren är inte avsedd att tas bort när den väl har monterats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Bär maskinen

Vira kabeln runt kabelkrokarna högst upp och längst ned på maskinens axel.

Så här bär du Dyson Small Ball upprättstående dammsugare i cyklonhandtaget.

Bär maskinen i handtaget högst upp på cyklonen, inte i skafthandtaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Börja dammsuga

Dra handtaget uppåt till dess att det snäpper på plats.

Så här tar du bort skaftet från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Se till att maskinen är inkopplad och tryck på PÅ/AV-knappen på handtagets framsida för att starta motorn.

  • Stabiliseringshjulen flyttar automatiskt till rätt läge när maskinen lutas.

Dyson Small Ball upprättstående dammsugare ansluts, sätts på och lutas bakåt.

Tryck på den röda frigöringsknappen på handtaget mellan knapparna PÅ/AV och borsten för att sänka handtaget.

Spaken för att koppla loss skaftet på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Använda borsten

Borsten börjar rotera automatiskt när maskinen lutas.

Tryck på den gråa knappen bredvid PÅ/AV-knappen för att stänga av borstarna.

Behåll borsten på för att dammsuga mattor.

Stäng av borsten när du använder den på vävda mattor eller ömtåliga ytor.

De olika funktionerna på borsthuvudet på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa skaftet och slangen

Sätt fast skaftet genom att dra handtaget uppåt tills det snäpper på plats och tryck på den röda frigöringsknappen på skaftet för att lossa det från huvudröret.

Så här tar du bort skaftet från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Dra ut skaftet ur slangen. Skaftet och slangen är inte fastsatta vid förvaring.

Så här tar du bort skaftet från slangen från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Skaftet måste vändas upp och ned för att det ska låsas på plats i slangen och skaftskyddet öppnas. Det hörs ett ljudligt klick när de är ordentligt fästa.

Skaftet kopplas på slangen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare för att kunna nå längre.

Fäll in skaftet genom att skjuta in skaftet i slangen och tryck på huvudrörets ovansida.

Frigöringsknappen snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienummer

Du hittar serienumret på röret, bakom den genomskinliga behållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

För att maskinen ska fortsätta att städa effektivt måste den genomskinliga behållaren tömmas så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Cyklonen och den fulla genomskinliga behållaren kopplas bort från en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Töm den genomskinliga behållaren genom att trycka på spärren högst upp på bärhandtaget igen för att tömma ut dammet direkt i en papperskorg.

Cyklonen och den genomskinliga behållaren töms i en soptunna.

Tryck på en gråa knappen nära det rektangulära inloppet för att lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Så här tar du bort behållaren från cyklonen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Tryck ordentligt mitt på den genomskinliga behållarens basdel för att stänga den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Den visade modellen kan skilja sig från den valda produkten, men processen är densamma.

Tvätta filtren – video

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna behållaren

Tvätta föravskiljarna:

Lossa cyklonens ovandel och behållaren från maskinen.

Borttagning av cyklonen och den genomskinliga behållaren på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Avlägsna föravskiljaren

Lyft på spärren till föravskiljarens kåpa.

Avlägsna filtret från cyklonens övre del.

Så här tar du bort filtret från ovansidan av cyklonen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Tvätta föravskiljaren

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Så här rengör du filtret under kallt rinnande vatten.

Torka föravskiljaren

Medge en torktid på 24 timmar (lägg filtret på sidan så torkar det snabbast).

Filtret måste vara helt torrt innan det monteras i maskinen igen.

Förmotorfiltrets torktid på 24 timmar.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen på rygg och lossa det blåa ball-skalets låsmekanism genom att vrida motsols (cirka 10 gånger) till dess att skalet går att lyfta av från maskinen.

Så här vrider du på bollhöljet för att kunna se filtret på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Vrid efterfiltret motsols och lyft ut det från maskinen.

Så här tar du bort filtret från bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Tryck ned på var och en av de tre spärrarna för att dela efterfiltret i två delar.

Så här tar du bort filtret från bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Tvätta efterfiltret

Skölj av filterdelen under kallvattenkranen i minst 10 sekunder.

Knacka av ytterkanten mot en hård yta 10 gånger.

Upprepa tills det blir rent.

Så här rengör du filtret under kallt rinnande vatten.

Torka efterfiltret

Medge 24 timmars torktid.

Filtret måste vara helt torrt innan det monteras på maskinen igen.

Eftermotorfiltrets torktid på 24 timmar.

Montera ihop efterfiltret

Montera ihop efterfiltret igen genom att justera pilen på flärpen på varje del och tryck ordentligt ihop de båda delarna tills fästena klickar i och stängs.

Så här sätter du tillbaka filtret i bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Sätt tillbaka efterfiltret i maskinen och vrid det medsols till dess att det snäpper fast.

Så här tar du bort filtret från bollen på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Sätt tillbaka ball-skalet och vrid den blå låsmekanismen medsols (cirka 10 gånger) tills du hör ett klick.

Så här kopplar du på bollhöljet på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?