Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Cinetic Big Ball Absolute-dammsugare
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tömma dammbehållaren

Stäng av och koppla ur innan du tömmer den genomskinliga behållaren.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
Den röda stången ska stanna i nivå med den genomskinliga behållaren. Om den inte gör det kan behållaren inte skjutas upp igen.
Sedan öppnas behållarens botten.
Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Borsthuvudet sätts tillbaka igen genom att trycka in den i någon av sidorna på golvmunstycket.

VARNING! Det kan hända att det är svårt att öppna behållaren när den är tom de första gångerna. Det är normalt eftersom behållarens tätning är ny. När maskinen har varit i bruk och behållaren innehåller en viss mängd damm bör det gå att öppna behållaren utan problem.

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Tryck på clipset på behållarens basdel tills den snäpper på plats för att se till att basdelen sitter fast ordentligt.

Behållarens lock sätts fast med ett klick.

Justera botten på behållaren med slanginloppet och sätt sedan tillbaka den så att den snäpper på plats.

Så här byter du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Filtret till Dyson DC05-cylinderdammsugaren blötläggs i kallt kranvatten.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.

Sedan öppnas behållarens botten.

Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Borsthuvudet sätts tillbaka igen genom att trycka in den i någon av sidorna på golvmunstycket.

Avlägsna den genomskinliga behållaren genom att dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och skjut ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Huvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

Rengöra behållaren och cyklonen

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Filtret måste torka i 12 timmar och får inte sättas tillbaka i Dyson DC08-cylinderdammsugaren när det är blött.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Cyklonen tas bort från Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren genom att sätta i axeln i behållarens kanal.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slangen och tätningarna

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret.

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Så här tar du isär den justerbara slangen, munstycket och slangen.

Kontrollera skafthandtaget

Kontrollera om det finns några sprickor i handtaget.

Kontrollera att skafthandtagets tätning är på plats och inte är skadad.

En svamp sköljs och pressas ur för att få bort överskottet av kranvatten.

Kontrollera att förlängningsrörets tätning sitter ordentligt och är oskadad.

Filtret tas ut ur Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Kontrollera slangen

Kontrollera att det inte finns några revor eller hål.

Kontrollera att tätningen sitter ordentligt och är oskadad.

Cyklonen från Dysons cylinderdammsugare kontrolleras för skador.

Avlägsna behållaren helt från maskinen.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de blå knapparna på båda sidor medsols.

Kontrollera att huvuddelens båda tätningar är på plats och inte är skadade.

Knappen för att sätta fast behållaren på Dyson DC05-cylinderdammsugaren hålls nedtryckt.

Löse detta problemet?

Kontrollerar cyklonen och behållaren

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.

Sedan öppnas behållarens botten.

Dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och dra ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Huvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

Kontrollera att behållarens båda tätningar är på plats och inte är skadade.

Så här kontrollerar du om det finns några skador på behållarens försegling eller nederdel.

Kontrollera cyklonen

Kontrollera att cyklonens tätning är på plats och inte är skadad.

Cyklonen från Dysons cylinderdammsugare kontrolleras för skador.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Tryck uppåt till dess att det snäpper till och fortsätt sedan att trycka till dess att den sitter på plats.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Fäst behållaren/cyklonen på maskinen så att den snäpper på plats.

Så här byter du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Löse detta problemet?

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa alla tillbehör från förlängningsröret.

Så här tar du bort golvmunstycket från det justerbara röret.

Dra ut förlängningsröret helt genom att trycka på den röda knappen.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Kontrollerar suget på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Är sugeffekten stark eller svag?

Använda golvmunstycket

Den lila tätningen ska vara i läget ”upp” för användning på golv med heltäckningsmattor.

Smuts klipps bort från borsthuvudet med en sax.

Den lila tätningen ska vara i läget ”ned” för användning på hårda golv.

Slangen kontrolleras i båda ändar på Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera inställningarna för golvmunstycket?

Kontrollera om golvmunstycket är skadat eller igensatt

Lossa golvmunstycket helt från maskinen.

Så här tar du bort golvmunstycket från det justerbara röret.

Kontrollera om något av de båda intagen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Huvudintaget på Dyson DC05-cylinderdammsugaren kontrolleras.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Kolven dras ut ur miniturbinhuvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Så här tar du bort slangen från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Tätningarna kontrolleras på cyklonen, behållaren och huvuddelen av Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Montera ihop maskinen och testa den.

Löse detta problemet?

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den.

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Filtret till Dyson DC05-cylinderdammsugaren blötläggs i kallt kranvatten.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.

Den röda stången ska stanna i nivå med den genomskinliga behållaren. Om den inte gör det kan behållaren inte skjutas upp igen.

Sedan öppnas behållarens botten

Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Borsthuvudet sätts tillbaka igen genom att trycka in den i någon av sidorna på golvmunstycket.

Avlägsna den genomskinliga behållaren genom att dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och skjut ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Huvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

Rengöra behållaren och cyklonen

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Filtret måste torka i 12 timmar och får inte sättas tillbaka i Dyson DC08-cylinderdammsugaren när det är blött.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Knappen för att koppla bort behållaren från Dyson DC05-cylinderdammsugaren hålls nedtryckt.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren genom att sätta i axeln i behållarens kanal.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Borsten på turbinmunstycket kommer att börja snurra så fort maskinen sätts på. Du kan ändra borstens hastighet genom dra i luftinflödesknappen på skafthandtaget. Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper.

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen.

Så här tar du bort golvmunstycket från det justerbara röret.

Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Golvmunstycket kontrolleras.

Avlägsna städmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Quick release-handtagstillbehöret till Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 963544-04

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 963544-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 963544-04

Reservturbinmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

846 kr

Se mer

Musclehead golvmunstycke övergår automatiskt från hårda golv till mattor och tvärtom. Du behöver inte justera det manuellt.

Använda Musclehead golvmunstycke

Avluftningsventilerna kan öppnas om sugeffekten är för kraftig. Om effekten blir för låg när avluftningsventilerna är öppna bör du stänga dem igen.

Slanginloppet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera avluftningsventilen?

Kontrollerar om Musclehead är igensatt

Lossa Musclehead från förlängningsröret.

Så här tar du bort golvmunstycket från det justerbara röret.

Kontrollera undersidan av golvmunstycket och avlägsna eventuella hinder.

Området under golvmunstycket kontrolleras för skador.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Musclehead-golvmunstycke

Reservdelsnr 967420-01

Musclehead-golvmunstycke

Musclehead-golvmunstycke

Reservdelsnr 967420-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Musclehead-golvmunstycke

Musclehead-golvmunstycke

Reservdelsnr 967420-01

Musclehead-golvmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

773 kr

Se mer

Det tryckluftsdrivna golvmunstycket övergår automatiskt från hårda golv till mattor och tvärtom. Du behöver inte justera det manuellt.

Använda det tryckluftsdrivna golvmunstycket

Reglaget för sugeffekt kan flyttas mot minustecknet om sugeffekten är för hög. Om effekten blir för låg när reglaget flyttas ska du återställa det till plustecknet igen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera reglaget för sugeffekt?

Kontrollera om golvmunstycket är skadat eller igensatt

Lossa golvmunstycket helt från maskinen.

Kontrollera om golvmunstyckets undersida och de båda inloppen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Så här tar du bort slangen från Dysons cylinderdammsugare.

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Kolven dras ut ur miniturbinhuvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Tätningarna kontrolleras på cyklonen, behållaren och huvuddelen av Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen, skafthandtaget och skaftet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad.

Blockeringskontroller krävs

Detta beror troligtvis på en blockering.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Välj ett lämpligt alternativ

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa alla tillbehör från förlängningsröret.

Så här tar du bort golvmunstycket från det justerbara röret.

Dra ut förlängningsröret helt genom att trycka på den röda knappen.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Kontrollerar suget på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa maskinen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Obs! Knappen tänds inte.

Kontrollera att den röda strömknappen är nedtryckt.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta inte cyklonen.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Avlägsna behållaren från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens sida.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de blå knapparna på båda sidor medsols.

Löse detta problemet?

Rengöra cyklonen

Öppna behållarens lock genom att trycka på den röda knappen högst upp på cyklonen, och se till att du gör det på en plats där det lätt går att samla upp eventuellt damm.

Borsthuvudet sätts tillbaka igen genom att trycka in den i någon av sidorna på golvmunstycket.

Tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Huvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

Använd en torr trasa för att rengöra runt om cyklonen för att avlägsna eventuellt fint damm eller smuts.

Cyklonen på en cylinderdammsugare från Dyson rengörs med en torr trasa.

Kontrollera om undersidan av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Området under cyklonen kontrolleras för skador.

Rengöra behållaren

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Filtret måste torka i 12 timmar och får inte sättas tillbaka i Dyson DC08-cylinderdammsugaren när det är blött.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Använda kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Kontrollera att den röda strömknappen är nedtryckt.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Slangen tas bort från Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Välj ett lämpligt alternativ

Behållare

Reservdelsnr 967363-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 967363-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 967363-01

Reservbehållare till din cylinderdammsugare från Dyson.

446 kr

Se mer

Borstmunstycke

Reservdelsnr 963549-01

Borstmunstycke

Borstmunstycke

Reservdelsnr 963549-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Borstmunstycke

Borstmunstycke

Reservdelsnr 963549-01

Reservborsthuvud till ditt turbinmunstycke.

446 kr

Se mer

Cyklon

Reservdelsnr 967418-01

Cyklon

Reservdelsnr 967418-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Cyklon

Reservdelsnr 967418-01

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

846 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Musclehead-golvmunstycke

Reservdelsnr 967420-01

Musclehead-golvmunstycke

Musclehead-golvmunstycke

Reservdelsnr 967420-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Musclehead-golvmunstycke

Musclehead-golvmunstycke

Reservdelsnr 967420-01

Musclehead-golvmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

773 kr

Se mer

Quick-release Stair tool

Reservdelsnr 967369-01

Quick-release Stair tool

Quick-release Stair tool

Reservdelsnr 967369-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Quick-release Stair tool

Quick-release Stair tool

Reservdelsnr 967369-01

35 kr

Se mer

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 963544-04

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 963544-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 963544-04

Reservturbinmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

846 kr

Se mer

Justerbart skaft

Reservdelsnr 967365-01

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 967365-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 967365-01

Justerbart reservskaft till din cylinderdammsugare från Dyson.

313 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967368-01

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967368-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967368-01

Kombinationsmunstycke till din dammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

241 kr

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera utlösarknappen

Dra i frigöringsknappen för minska sugeffekten.

Löse detta problemet?

Använda golvmunstycket

Den lila tätningen ska vara i läget ”upp” för användning på golv med heltäckningsmattor.

Den lila tätningen ska vara i läget ”ned” för användning på hårda golv.

Smuts klipps bort från borsthuvudet med en sax.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera inställningarna för golvmunstycket?

Justera reglaget

Justera reglaget på städmunstycket från MAX till min. och testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera tätningarna?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen.

Så här tar du bort golvmunstycket från det justerbara röret.

Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Golvmunstycket kontrolleras.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Quick release-handtagstillbehöret till Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Musclehead golvmunstycke övergår automatiskt från hårda golv till mattor och tvärtom. Du behöver inte justera det manuellt.

Använda Musclehead golvmunstycke

Avluftningsventilerna kan öppnas om sugeffekten är för kraftig. Om effekten blir för låg när avluftningsventilerna är öppna bör du stänga dem igen.

Slanginloppet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera avluftningsventilen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa alla tillbehör från förlängningsröret.

Så här tar du bort golvmunstycket från det justerbara röret.

Dra ut förlängningsröret helt genom att trycka på den röda knappen.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Filtret tas ut ur Dyson DC08-cylinderdammsugaren genom att trycka på bortkopplingsknappen.

Är sugeffekten stark eller svag?

Borsten på turbinmunstycket kommer att börja snurra så fort maskinen sätts på. Du kan ändra borstens hastighet genom dra i luftinflödesknappen på skafthandtaget. Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper.

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen. Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Quick release-handtagstillbehöret till Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Kolven dras ut ur miniturbinhuvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Så här tar du bort slangen från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Tätningarna kontrolleras på cyklonen, behållaren och huvuddelen av Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen, skafthandtaget och skaftet?

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den.

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Filtret till Dyson DC05-cylinderdammsugaren blötläggs i kallt kranvatten.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.

Sedan öppnas behållarens botten.

Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Borsthuvudet sätts tillbaka igen genom att trycka in den i någon av sidorna på golvmunstycket.

Avlägsna den genomskinliga behållaren genom att dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och skjut ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Huvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Cyklonen tas bort från Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren genom att sätta i axeln i behållarens spår.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 963544-04

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 963544-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 963544-04

Reservturbinmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

846 kr

Se mer

Kontrollera den röda stången

Detta beror vanligtvis på att den röda stången inte har tryckts ned helt så att den är i jämnhöjd med den genomskinliga behållaren.

Kontrollera positionen för den genomskinliga behållarens RÖDA tryckstång.

Den röda spärren för att lossa behållaren på baksidan av den transparenta plastbehållaren.

Om änden av tryckstången inte är i jämnhöjd med behållarens botten måste du trycka ner tryckstången igen.

Den röda spärren för att lossa behållaren på baksidan av den transparenta plastbehållaren.

Kontrollera positionen igen innan du försöker skjuta upp behållaren.

Kontrollera att den röda knappen för bortkoppling av behållaren är i rätt position innan du skjuter upp behållaren igen.

Skjut upp behållaren igen och stäng behållarens bottenlucka.

Behållarens lock sätts fast med ett klick.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera den röda stångens position?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rätt skaftläge

När skaftet står rakt upp kan golvmunstycket med två lägen inte växla mellan lägena för hårda golv och mattor.

Om maskinen sätts på och munstycket är i ErP MAX-läget är det svårt att ändra städmunstyckets golvläge.

Se till att strömmen är avstängd och skaftet är i det normala dammsugningsläget så som visas nedan, och försök att växla mellan lägena för hårda golv och mattor.

Rengöringshuvudet i nedåtläge för användning på mattor och i uppåtläge för användning på hårda underlag.

Kunde problemet lösas genom att testa golvmunstycket med två lägen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Montera din Dyson-maskin

  • Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.
  • Fäst slangen mot den bakre delen av skafthandtaget.
  • Fäst skafthandtaget på förlängningsröret.
  • Tryck på förlängningsrörets frigöringsknapp för att förlänga det, och se till att det snäpper fast.
  • Fäst golvmunstycket till förlängningsröret.
  • Sätt i tillbehören i hållaren och fäst den på förlängningsröret.
Så här sätter du ihop en cylinderdammsugare från Dyson.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vilket golvmunstycke

Golvmunstycke med två lägen.

Turbinmunstycke.

Musclehead

Använda golvmunstycket med två lägen

Anslut munstycket med två lägen till förlängningsröret. Du kan ställa in förlängningsröret till önskad längd med hjälp av den röda spärrknappen som sitter på förlängningsröret.

Justera reglaget för sugeffet till MAX om det behövs för tuffare uppgifter.

Filtret monteras i Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Bottenplattan ned. Endast för användning på mattor.

Den transparenta behållaren, filter och cyklon kontrolleras.

Borstar nere. För användning på släta/hårda golv.

Slang, huvuddel och filter kontrolleras.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper eftersom golvmunstycket har en rad antistatiska kolfibertrådar som avlägsnar fint damm från hårda golv och styva nylonborst som avlägsnar ingrodd smuts från mattor. Du behöver inte stänga av borsten när du övergår från en golvtyp till en annan.

Filterhöljet rengörs med en trasa över en soppåse.

Anslut turbinmunstycket till förlängningsröret och se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Dra i frigöringsknappen för minska sugeffekten och sänka borstens hastighet.

Att använda sugmunstycket på ömtåliga underlag.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda Musclehead golvmunstycke

Musclehead-golvmunstycket övergår automatiskt från hårda golv till mattor och tvärtom. Du behöver inte justera det manuellt.

Munstycket monteras på det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Fäst golvmunstycket på förlängningsröret och se till att det snäpper på plats.

Du kan ställa in förlängningsröret till önskad längd genom att trycka på den röda spärrknappen på förlängningsröret.

Avluftningsventilerna kan öppnas om sugeffekten är för kraftig. Om effekten blir för låg när avluftningsventilerna är öppna bör du stänga dem igen.

Så här justerar du sugkraften på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda förlängningsröret

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Tillbehören kan fästas på förlängningsröret, skafthandtaget eller slangen.

Se till att de snäpper fast ordentligt före användning.

Använd tillbehören direkt på det justerbara röret, slangen eller handtaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Håll i kontakten när du snurrar upp kabeln på kabelvindan. Låt inte kontakten flyga omkring när kabeln spolas upp.

Använda kabeln

Dra in kabeln genom att trycka ordentligt på knappen tills den klickar och kabeln spolas tillbaka.

Slangen tas bort från Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

Placering av serienumret på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda frigöringsknappen för sugeffekt

Dra i frigöringsknappen för minska sugeffekten.

Att använda sugmunstycket på ömtåliga underlag.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara tillbehören

Förvara golvmunstycket genom att sätta i det i klämman på huvuddelens baksida.

Så här förvarar du en cylinderdammsugare från Dyson.

Förvara tillbehören:

Fäst tillbehören i tillbehörshållaren.

Fäst tillbehörshållaren på förlängningsröret enligt bilden nedan.

Så här förvarar du tillbehören på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Du kan inte avlägsna behållaren förrän den röda spaken har tryckts ned helt så att den sitter i nivå med behållaren.

Rengöra behållaren

Om du behöver rengöra den genomskinliga behållaren:

Du kan inte avlägsna behållaren förrän den röda spaken har tryckts ned helt så att den sitter i nivå med behållaren.

Dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och dra ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Huvudet på Dyson DC08-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

VARNING! Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Filtret måste torka i 12 timmar och får inte sättas tillbaka i Dyson DC08-cylinderdammsugaren när det är blött.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Tryck uppåt till dess att det snäpper till och fortsätt sedan att trycka till dess att den sitter på plats.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Den transparenta behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen och innehållet töms i en soptunna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?