Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson Big Ball Allergy-dammsugare Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad.

Tryck på den röda knappen högst upp på bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Lossa bärhandtagets övre del och avlägsna filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Pressa och vrid filtret med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Låt filtret torka i 24 timmar.

När filtret är torrt ska du montera tillbaka det överst i cyklonen.

Fäst locket på cyklonen.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och cyklonen på maskinen och se till att de snäpper fast ordentligt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera slangen och tätningarna

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret.

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Kontrollera skafthandtaget

Kontrollera om det finns några sprickor i handtaget.

Kontrollera att skafthandtagets tätning är på plats och inte är skadad.

Kontrollera att förlängningsrörets tätning sitter ordentligt och är oskadad.

Kontrollera slangen

Kontrollera att det inte finns några revor eller hål.

Kontrollera att tätningen sitter ordentligt och är oskadad.

Avlägsna behållaren helt från maskinen.

Kontrollera att huvuddelens båda tätningar är på plats och inte är skadade.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollerar cyklonen och behållaren

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.

Sedan öppnas behållarens botten.

Dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och dra ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Kontrollera att behållarens båda tätningar är på plats och inte är skadade.

Kontrollera cyklonen

Kontrollera att cyklonens tätning är på plats och inte är skadad.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Tryck uppåt till dess att det snäpper till och fortsätt sedan att trycka till dess att den sitter på plats.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Fäst behållaren/cyklonen på maskinen så att den snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Efter att filtret har rengjorts, låt det torka helt i minst 24 timmar innan det sätts tillbaka i enheten.

Tvätta filtret

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad.

Tryck på den röda knappen högst upp på bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Lossa bärhandtagets övre del och avlägsna filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Pressa och vrid filtret med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Låt filtret torka i 24 timmar.

När filtret är torrt ska du montera tillbaka det överst i cyklonen.

Fäst locket på cyklonen.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och cyklonen på maskinen och se till att de snäpper fast ordentligt.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Välj lämpligt alternativ

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 967363-02

Reservbehållare till din cylinderdammsugare från Dyson.

402 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 967363-02

Reservbehållare till din cylinderdammsugare från Dyson.

402 kr

Tillfälligt slutsåld

402 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Munstycke för användning på olika golv inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 967372-01

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Munstycke för användning på olika golv

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 967372-01

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

688 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 967369-01

Reservtrappmunstycke till din dammsugare från Dyson.

35 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 967369-01

Reservtrappmunstycke till din dammsugare från Dyson.

35 kr

35 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Justerbart skaft inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Justerbart skaft

Reservdelsnr 967365-01

Justerbart reservskaft till din cylinderdammsugare från Dyson.

313 kr

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 967365-01

Justerbart reservskaft till din cylinderdammsugare från Dyson.

313 kr

Tillfälligt slutsåld

313 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967368-01

Kombinationsmunstycke till din dammsugare från Dyson.

241 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967368-01

Kombinationsmunstycke till din dammsugare från Dyson.

241 kr

Tillfälligt slutsåld

241 kr

Bevaka produkt

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
Den röda stången ska stanna i nivå med den genomskinliga behållaren. Om den inte gör det kan behållaren inte skjutas upp igen.
Sedan öppnas behållarens botten.
Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Avlägsna den genomskinliga behållaren genom att dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och skjut ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren genom att sätta i axeln i behållarens kanal.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Har det här löst problemet?

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa alla tillbehör från förlängningsröret.

Dra ut förlängningsröret helt genom att trycka på den röda knappen.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Är sugeffekten stark eller svag?

Borsten på turbinmunstycket kommer att börja snurra så fort maskinen sätts på. Du kan ändra borstens hastighet genom dra i luftinflödesknappen på skafthandtaget. Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper.

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen.

Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Avlägsna städmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Har det här löst problemet?

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den.

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp.

 • Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
 • Den röda spaken ska sitta i nivå med den genomskinliga behållaren. Annars går det inte att skjuta upp behållaren igen.
 • Sedan öppnas behållarens botten.
 • Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren
när du tömmer den.

Avlägsna den genomskinliga behållaren genom att dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och skjut ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Rengöra behållaren och cyklonen

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren genom att sätta i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Har det här löst problemet?

Musclehead golvmunstycke övergår automatiskt från hårda golv till mattor och tvärtom. Du behöver inte justera det manuellt.

Använda Musclehead golvmunstycke

Avluftningsventilerna kan öppnas om sugeffekten är för kraftig. Om effekten blir för låg när avluftningsventilerna är öppna bör du stänga dem igen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera avluftningsventilen?

Kontrollerar om Musclehead är igensatt

Lossa Musclehead från förlängningsröret.

Kontrollera undersidan av golvmunstycket och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använda golvmunstycket

Den lila tätningen ska vara i läget ”upp” för användning på golv med heltäckningsmattor.

Den lila tätningen ska vara i läget ”ned” för användning på hårda golv.

Den lila tätningen ska vara i läget ”ned” för användning på hårda golv.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera inställningarna för golvmunstycket?

Kontrollera om golvmunstycket är skadat eller igensatt

Lossa golvmunstycket helt från maskinen.

Kontrollera om något av de båda intagen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Munstycke för användning på olika golv inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 967372-01

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Munstycke för användning på olika golv

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 967372-01

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

688 kr

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen, skafthandtaget och skaftet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Välj lämpligt alternativ

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa alla tillbehör från förlängningsröret.

Dra ut förlängningsröret helt genom att trycka på den röda knappen.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Testa maskinen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Obs! Knappen tänds inte.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta inte cyklonen.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Avlägsna behållaren från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens sida.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Har det här löst problemet?

Rengöra cyklonen

Öppna behållarens lock genom att trycka på den röda knappen högst upp på cyklonen, och se till att du gör det på en plats där det lätt går att samla upp eventuellt damm.

Tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Använd en torr trasa för att rengöra runt om cyklonen för att avlägsna eventuellt fint damm eller smuts.

Kontrollera om undersidan av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengöra behållaren

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera den röda stången

Detta beror vanligtvis på att den röda stången inte har tryckts ned helt så att den är i jämnhöjd med den genomskinliga behållaren.

Kontrollera positionen för den genomskinliga behållarens RÖDA tryckstång.

Om änden av tryckstången inte är i jämnhöjd med behållarens botten måste du trycka ner tryckstången igen.

Kontrollera positionen igen innan du försöker skjuta upp behållaren.

Skjut upp behållaren igen och stäng behållarens bottenlucka.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera den röda stångens position?

Använda kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Rätt skaftläge

När skaftet står rakt upp kan golvmunstycket med två lägen inte växla mellan lägena för hårda golv och mattor.

Om maskinen sätts på och munstycket är i ErP MAX-läget är det svårt att ändra städmunstyckets golvläge.

Se till att strömmen är avstängd och skaftet är i det normala dammsugningsläget så som visas nedan, och försök att växla mellan lägena för hårda golv och mattor.

Kunde problemet lösas genom att testa golvmunstycket med två lägen?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Munstycke för användning på olika golv inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 967372-01

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Munstycke för användning på olika golv

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 967372-01

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

688 kr

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa alla tillbehör från förlängningsröret.

Dra ut förlängningsröret helt genom att trycka på den röda knappen.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Är sugeffekten stark eller svag?

Borsten på turbinmunstycket kommer att börja snurra så fort maskinen sätts på. Du kan ändra borstens hastighet genom dra i luftinflödesknappen på skafthandtaget. Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper.

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen. Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen, skafthandtaget och skaftet?

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp.

 • Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
 • Den röda spaken ska sitta i nivå med den genomskinliga behållaren. Annars går det inte att skjuta upp behållaren igen.
 • Sedan öppnas behållarens botten.
 • Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren
när du tömmer den.

Avlägsna den genomskinliga behållaren genom att dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och skjut ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren genom att sätta i axeln i behållarens spår.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Efter att filtret har rengjorts, låt det torka helt i minst 24 timmar innan det sätts tillbaka i enheten.

Tvätta filtret

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad.

Tryck på den röda knappen högst upp på bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Lossa bärhandtagets övre del och avlägsna filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Pressa och vrid filtret med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Låt filtret torka i 24 timmar.

När filtret är torrt ska du montera tillbaka det överst i cyklonen.

Fäst locket på cyklonen.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och cyklonen på maskinen och se till att de snäpper fast ordentligt.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Montera din Dyson-maskin

 • Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.
 • Fäst slangen mot den bakre delen av skafthandtaget.
 • Fäst skafthandtaget på förlängningsröret.
 • Tryck på förlängningsrörets frigöringsknapp för att förlänga det, och se till att det snäpper fast.
 • Fäst golvmunstycket till förlängningsröret.
 • Sätt i tillbehören i hållaren och fäst den på förlängningsröret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Håll i kontakten när du snurrar upp kabeln på kabelvindan. Låt inte kontakten flyga omkring när kabeln spolas upp.

Använda kabeln

Dra in kabeln genom att trycka ordentligt på knappen tills den klickar och kabeln spolas tillbaka.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara tillbehören

Förvara golvmunstycket genom att sätta i det i klämman på huvuddelens baksida.

Förvara tillbehören:

Fäst tillbehören i tillbehörshållaren.

Fäst tillbehörshållaren på förlängningsröret enligt bilden nedan.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda golvmunstycket med två lägen

Anslut munstycket med två lägen till förlängningsröret. Du kan ställa in förlängningsröret till önskad längd med hjälp av den röda spärrknappen som sitter på förlängningsröret.

Justera reglaget för sugeffet till MAX om det behövs för tuffare uppgifter.

Bottenplattan ned. Endast för användning på mattor.

Borstar nere. För användning på släta/hårda golv.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda Musclehead golvmunstycke

Musclehead-golvmunstycket övergår automatiskt från hårda golv till mattor och tvärtom. Du behöver inte justera det manuellt.

Fäst golvmunstycket på förlängningsröret och se till att det snäpper på plats.

Du kan ställa in förlängningsröret till önskad längd genom att trycka på den röda spärrknappen på förlängningsröret.

Avluftningsventilerna kan öppnas om sugeffekten är för kraftig. Om effekten blir för låg när avluftningsventilerna är öppna bör du stänga dem igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper eftersom golvmunstycket har en rad antistatiska kolfibertrådar som avlägsnar fint damm från hårda golv och styva nylonborst som avlägsnar ingrodd smuts från mattor. Du behöver inte stänga av borsten när du övergår från en golvtyp till en annan.

Anslut turbinmunstycket till förlängningsröret och se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Dra i frigöringsknappen för minska sugeffekten och sänka borstens hastighet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda frigöringsknappen för sugeffekt

Dra i frigöringsknappen för minska sugeffekten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Tillbehören kan fästas på förlängningsröret, skafthandtaget eller slangen.

Se till att de snäpper fast ordentligt före användning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda förlängningsröret

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tömma dammbehållaren

Stäng av och koppla ur innan du tömmer den genomskinliga behållaren.

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp.

 • Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
 • Den röda spaken ska sitta i nivå med den genomskinliga behållaren. Annars går det inte att skjuta upp behållaren igen.
 • Sedan öppnas behållarens botten.
 • Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren
när du tömmer den.

VARNING! Det kan hända att det är svårt att öppna behållaren när den är tom de första gångerna. Det är normalt eftersom behållarens tätning är ny. När maskinen har varit i bruk och behållaren innehåller en viss mängd damm bör det gå att öppna behållaren utan problem.

Du kan inte avlägsna behållaren förrän den röda spaken har tryckts ned helt så att den sitter i nivå med behållaren.

Rengöra behållaren

Om du behöver rengöra den genomskinliga behållaren:

Du kan inte avlägsna behållaren förrän den röda spaken har tryckts ned helt så att den sitter i nivå med behållaren.

Dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och dra ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

VARNING! Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Tryck uppåt till dess att det snäpper till och fortsätt sedan att trycka till dess att den sitter på plats.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Tryck på clipset på behållarens basdel tills den snäpper på plats för att se till att basdelen sitter fast ordentligt.

Justera botten på behållaren med slanginloppet och sätt sedan tillbaka den så att den snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?