Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson V6 Animal Pro +-dammsugare Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Ladda batteriet

Maskinen kan laddas i en docka (om den köps separat) eller genom att ansluta laddaren direkt till maskinen.

Laddarens lampa tänds när maskinen laddas och slocknar när laddningen är klar.

Batteriet ska vara fulladdat efter 3,5 timmar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?

Montera behållaren

Öppna behållarens botten.

Passa in tappen på cyklonens framsida och urholkningen i behållarens övre del, i jämnhöjd med munstyckenas frigöringsknapp.

Börja med att vinkla och trycka in cyklonen med tappen först och tryck sedan in behållaren mot huvuddelen till dess att den snäpper på plats.

Stäng behållarens botten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Monteringsverktyg

Obs! Cyklonen och huvuddelen kan endast separeras genom att använda monteringsverktyget. Monteringsverktyget medföljer när du beställer en ny cyklon eller huvuddel.

Avlägsna cyklonen

Tryck upp monteringsverktyg i springan mellan cyklonen och huvuddelen.

Håll monteringsverktyget intryckt i skåran och dra bort cyklonen från huvuddelen tills den har avlägsnats helt.

Montera cyklonen

Se till att huvuddelen och cyklonen är i jämnhöjd.

Tryck ihop cyklonen och huvuddelen ordentligt till dess att de snäpper på plats.

Om det behövs kan du placera monteringsverktyget på huvuddelen så att återhållarringen komprimeras innan du monterar ihop huvuddelen och cyklonen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera batteriet

Tryck på behållarens frigöringsknapp för att tömma behållaren.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Leta upp och lossa skruven på baksidan av huvuddelens handtag, precis ovanför laddningsingången.

Avlägsna batteriet genom att dra det nedåt.

Sätt i det nya batteriet i botten av huvuddelen.

Leta upp och dra åt skruven under klistermärket med serienumret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda golvmunstycket

För in golvmunstycket i skaftet till dess att det snäpper på plats.

Borsten börjar rotera automatiskt när spärren trycks in.

Använda det motordrivna minimunstycket

För in det motordrivna minimunstycket i inloppsröret på behållaren till dess att det snäpper på plats.

Borsten börjar rotera automatiskt så snart knappen trycks in.

Fästa tillbehören

För in tillbehören i inloppsröret på behållaren till dess att de snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Snabbstartsguide

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna behållaren.

Serienumrets placering

Du hittar också serienumret på maskinens huvuddel, bakom dammbehållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera om maskinen pulserar

För att rätt kontroller ska utföras måste vi avgöra om detta är ett problem med sugförmågan eller om maskinen kör ryckigt.

Kontrollera att behållaren är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv.

Sätt maskinen i MAX-effektläge (lampan på MAX-knappen tänds när knappen trycks ned).

Obs! Välj MAX-läget genom att först hålla ned den röda startknappen så att maskinen startar, och tryck sedan in och släpp upp MAX-knappen på maskinens baksida.

Testa maskinen

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

I de flesta fall tyder det på att filtret är igensatt

Bekräfta att följande steg för att rengöra filtret har följts och att maskinen har testats på nytt.

Tvätt filtret noggrant

Knacka filtret mot en hård yta.

Se efter om det sitter någon smuts på filtrets ovansida.

Blötlägg och gnugga filtret för att få bort allt smuts.

Skölj filtret under kallt vatten.

Blötlägg filtret igen och kontrollera att vattnet är klart.

Låt torka i minst 24 timmar.

Sätt inte tillbaka filtret i apparaten förrän det är helt torrt.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Förfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Förfilter

Reservdelsnr 965661-01

Reservförfilter till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

180 kr

Förfilter

Förfilter

Reservdelsnr 965661-01

Reservförfilter till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

180 kr

180 kr

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Lossa skaftet

Lossa städmunstycket från skaftet och lossa skaftet från maskinen.

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka städmunstycket på skaftet och anslut skaftet till maskinen igen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållarens inlopp

Lossa skaftet från maskinen.

Kontrollera om behållarens inloppsklaff är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Se till att den rör sig fritt. Ludd eller fibrer som blockerar gångjärnet kan leda till att luckan stängs, vilket kan orsaka dålig sugeffekt och att det uppstår ett pulserande ljud.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Tryck på frigöringsknappen för behållarens botten för att tömma behållaren och låt botten vara öppen.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Kontrollera behållarens inlopp

När behållaren har lossats ska du kontrollera om behållarens inloppsklaff är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Du kanske behöver använda fingret för att trycka upp behållarens inloppsklaff. Se till att behållarens inloppsklaff rör sig fritt innan du fortsätter.

Du kan testa detta genom att stänga behållarens botten och hålla behållaren med inloppet riktat mot golvet och skaka behållaren. Om du hör ett rasslande ljud betyder det att behållarens inloppsklaff rör sig fritt. Om du inte hör att behållarens inloppsklaff rasslar ska du se till att all smuts har rensats bort från inloppet.

Rensa cyklonen

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt tillbaka behållaren på maskinen, fäst skaftet och städmunstycket och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Tillfälligt slutsåld

265 kr

Bevaka produkt

Rensa munstycket för hårda golv

Kontrollera genom båda öppningarna i städmunstycket för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den igen.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att avlägsna ändskyddet.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Öppna behållaren

Tryck på frigöringsknappen för behållarens botten för att tömma behållaren och låt botten vara öppen.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Pulserar maskinen när behållaren är öppen?

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt tillbaka behållaren på maskinen, fäst skaftet och städmunstycket och testa maskinen.

Pulserar maskinen när behållaren har avlägsnats?

Avlägsna föravskiljaren

Dra ut filtret ur cyklonens övre del.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Pulserar maskinen när filtret har avlägsnats?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätt filtret noggrant

I de flesta fall tyder det på att filtret är blockerat. Bekräfta att följande steg för tvättning av filtret har genomförts och att apparaten har testats på nytt.

Knacka filtret mot en hård yta
Se efter om det sitter någon smuts på filtrets ovansida
Blötlägg och gnugga filtret för att få bort all smuts
Skölj filtret under kallt vatten

Blötlägg filtret igen och bekräfta att vattnet är klart

Låt torka i minst 24 timmar

Sätt bara tillbaka filtret i apparaten när det är helt torrt.

Löste sig problemet när filtret hade rengjorts?

Avlägsna filtret

Se till att maskinen är frånkopplad från laddaren innan du avlägsnar filtret. Var försiktig så att du inte trycker på ”ON”.

Avlägsna filtret genom att lyfta ut det från maskinens ovansida.

Obs! Maskinen har ett tvättbart filter som är placerat enligt bilden.

Tvätta filtret

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Skölj av utsidan av filtret till dess att vattnet blir rent.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Filtret torkar

Lägg filtret på sidan och låt det torka. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Byta filtret

Sätt på plats igen genom att sätta tillbaka det torra filtret högst upp i apparaten. Se till att det sitter ordentligt på plats.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Blockering i behållaren

Detta är ett tecken på en blockering i behållaren.

Kontrollera alla öppningar i behållaren och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera behållarens inlopp

Klaffen kan fastna på grund av där har samlats damm och smuts.

Du kanske behöver använda fingret för att trycka upp behållarens inloppsklaff.

Du kan testa detta genom att stänga behållarens botten och hålla behållaren med inloppet riktat mot golvet och skaka behållaren. Om du hör ett rasslande ljud betyder det att behållarens inloppsklaff rör sig fritt. Om du inte hör att behållarens inloppsklaff rasslar ska du se till att all smuts har rensats bort från inloppet.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Tillfälligt slutsåld

265 kr

Bevaka produkt

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera behållarens öppning och se till. Ludd eller fibrer som blockerar gångjärnet kan leda till att luckan stängs, vilket kan orsaka dålig sugeffekt och att det uppstår ett pulserande ljud.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Tillfälligt slutsåld

265 kr

Bevaka produkt

Lossa städmunstycket

Lossa städmunstycket från skaftet och lossa skaftet från maskinen.

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka städmunstycket på skaftet och anslut skaftet till maskinen igen.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att avlägsna ändskyddet.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Kontrollera statuslampan

Om maskinen inte är strömsatt ska du kontrollera statuslamporna och välja vilken lampa som lyser.

Orangefärgat sken

En gul lampa tänds eller blinkar om maskinen arbetar utanför sin normala arbetstemperatur och maskinen kan sluta fungera.

En gul lampa kan också tändas under laddning. Lampan slocknar så fort maskinen är fulladdad.

Se till att maskinen har återfått sin arbetstemperatur 3°C° och 40°C° innan du använder den.

Återställ maskinen

Tryck på och håll ned startknappen i 3 sekunder.

Upprepa detta fem gånger.

Det orangefärgade skenet slocknar

Ladda maskinen i 3,5 timmar innan du använder den.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Power pack inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

906 kr

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Ladda maskinen

En blå blinkande lampa betyder att batteriet är strömlöst. Ladda maskinen helt i 3,5 timmar.

Maskinen laddas

När maskinen laddas ska statuslampan lysa med fast, blått sken.

Obs! När maskinen är fulladdad släcks lampan.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Power pack inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

906 kr

Ladda maskinen

Ladda maskinen i 3,5 timmar.

Testa maskinen

När maskinen har laddats ska du trycka på och hålla in startknappen i 10 sekunder.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Laddare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Inspektera nätkabeln

Se till att laddaren är urkopplad och kontrollera om kabeln är skadad.

Om du inte hittar några skador ska du sätta i laddaren i uttaget igen och koppla in den i maskinen.

Vicka på kabeln för att se om du kan få maskinen att börja laddas. Om maskinen börjar laddas när du vickar på kabeln ska du välja ”Laddaren är trasig”

Lossa laddaren från dockningsstationen

Lossa maskinen och dess tillbehör från dockan och koppla ifrån laddaren från eluttaget.

Använd en skruvmejsel för att lossa de två skruvarna på dockningsstationen.

När dockan har kopplats ifrån ska du mata ut kabeln genom kanalen på dockans baksida.

Ladda maskinen

Ladda maskinen utan dockan i 3,5 timmar.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Laddare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Laddare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Räkna blinkningarna

Håll in startknappen och räkna hur många gånger lampan för MAX-effektknappen blinkar.

Hur många gånger blinkade lampan?

Återgå till arbetstemperatur

Detta betyder att maskinen ligger utanför sin normala driftstemperatur (5oC–35oC).

7 blinkningar = För kall

8 blinkningar = För varm

Ställ maskinen på en plats som ligger inom detta temperaturområde och låt den laddas där i 3,5 timmar.

Har det här löst problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Detta tyder på att maskinen är igensatt.

Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller för blockeringar.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Problem med strömförsörjning

Detta är ett tecken på att maskinen inte har någon sugeffekt och beror sannolikt på att maskinen inte får någon ström från laddaren.

Om maskinen laddas i dockningsstationen, lossa laddningskabeln från dockan och koppla i den i maskinen.

Lossa laddaren från dockningsstationen

Lossa maskinen och dess tillbehör från dockan och koppla ifrån laddaren från eluttaget.

Använd en skruvmejsel för att lossa de två skruvarna på dockningsstationen.

När dockan har kopplats ifrån ska du mata ut kabeln genom kanalen på dockans baksida.

Tänds det en lampa när maskinen är på laddning?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera statuslamporna

Kontrollera lampan längst ned på handtaget (inte strömindikatorn MAX-effekt).

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Power pack inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

906 kr

Räkna antalet röda blinkande lampor

Håll in startknappen och räkna hur många gånger lampan blinkar.

Hur många gånger blinkade lampan?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Power pack inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

906 kr

Kontrollera MAX-knappen

Om maskinen inte är strömsatt och det lyser en blå lampa på batteriet ska du kontrollera lampan på ”Max”-knappen och räkna antalet blinkningar för följande:

Blinkningarna kan uppträda snabbt, så det är bäst att kontrollera två gånger.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa maskinen

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv.

Tryck och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Kontrollera statuslamporna

Kontrollera lampan längst ned på handtaget (inte strömindikatorn MAX-effekt).

Använd endast den här processen om det handlar om ett försvagat batteri.

Maskinens drifttid

Alla maskinvarianter har en drifttid i MAX-läge på sex minuter.

Utan motordrivna munstycken har maskinen en drifttid på 20 minuter

Med motordrivna munstycken har maskinen en drifttid på mellan 14 och 17 minuter, beroende på typ av maskin

Välja MAX-läget

Välj MAX-läget genom att först hålla ned den röda startknappen så att maskinen startar, och tryck sedan in och släpp upp MAX-knappen på maskinens baksida.

När MAX-läget har valts tänds MAX-knappen. Du kommer också höra att motorljudet förändras i och med att varvtalet ökar.

Tryck och släpp upp MAX-knappen igen om du vill återvända till normal sugeffekt.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Power pack inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

Power pack

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

906 kr

Avlägsna behållaren

Tryck på frigöringsknappen för behållarens botten för att tömma behållaren och låt botten vara öppen.

Tryck på frigöringsknappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Rensa cyklonen

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att borsta bort eventuellt damm från cyklonens hölje.

När den har rengjorts från allt damm, tryck på och håll in startknappen i 10 sekunder.

Hörs ljudet fortfarande när behållaren har avlägsnats?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att avlägsna ändskyddet.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Motordrivet minimunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Motordrivet minimunstycke

Reservdelsnr 962748-01

Motordrivet minimunstycke till din dammsugare från Dyson.

906 kr

Motordrivet minimunstycke

Motordrivet minimunstycke

Reservdelsnr 962748-01

Motordrivet minimunstycke till din dammsugare från Dyson.

906 kr

906 kr

Fuktig eller unken lukt

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på den röda knappen vid den genomskinliga behållaren för att öppna behållarens botten.

Tryck ytterligare en gång för att lossa den genomskinliga behållaren från maskinens huvuddel.

Avlägsna behållaren varsamt.

Rengöra behållaren

Torka endast av behållaren med en fuktig trasa. Undvik kontakt med de elektriska stickkontakterna som sitter i behållarens munstycke längs med behållarens baksida.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sätta tillbaka behållaren

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka behållaren genom att trycka den uppåt och inåt mot maskinens huvuddel, så att den snäpper på plats.

Stäng behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Att tvätta filtret kan också bidra till att avlägsna lukten.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Har det här löst problemet?

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Reservdel

Om du kan känna vilken del av maskinen som lukten kommer ifrån kan det hjälpa att byta ut den delen för att lukten ska försvinna. Välj i så fal En del är sönder.

Välj lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

MAX-effektknappen ändrar inte läge

Se till att maskinen har ström.

Håll ned den röda startknappen med ena handen och tryck ned MAX-effektknappen ordentligt med den andra.

Det ska höras att motorljudet förändras.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera alla golvmunstycken

För att rätt kontroller ska utföras måste du markera alla golvmunstycken för att bekräfta att flera munstycken påverkas.

Kontrollera golvmunstycket direkt på behållaren

Fäst golvmunstycket direkt på behållaren.

Välj att det är skaftet som är skadat om borsten snurrar i alla tillbehör när den ansluts till behållaren.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skaft (lila) inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skaft (lila)

Reservdelsnr 965663-05

Reservskaft till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Skaft (lila)

Skaft (lila)

Reservdelsnr 965663-05

Reservskaft till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Rensa det motordrivna minimunstycket

Leta upp ändskyddet på det motordrivna minimunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Snurrar borsten kontinuerligt nu?

Avlägsna behållaren

Öppna behållarens botten genom att trycka på frigöringsknappen.

Tryck på knappen igen för att avlägsna den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Kontrollera kontakterna på behållaren

När du har lossat behållaren ska du rengöra den elektriska kontakten från damm.

De elektriska kontakterna sitter högst upp på behållaren där den ansluter till huvuddelen.

Kontrollera kontakterna på huvuddelen

Avlägsna damm från den elektriska kontakten.

De elektriska kontakterna sitter mellan cyklonen och huvuddelen. Det är på den plats där behållarens kontakter ansluter till huvuddelen.

Tips: Du kan använda en bomullspinne för att avlägsna damm.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Snurrar borsten kontinuerligt nu?

Avlägsna behållaren

Öppna behållarens botten genom att trycka på frigöringsknappen.

Tryck på knappen igen för att avlägsna den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Kontrollera kontakterna på behållaren

När du har lossat behållaren ska du rengöra den elektriska kontakten från damm.

De elektriska kontakterna sitter högst upp på behållaren där den ansluter till huvuddelen.

Kontrollera kontakterna på huvuddelen

Avlägsna damm från den elektriska kontakten.

De elektriska kontakterna sitter mellan cyklonen och huvuddelen. Det är på den plats där behållarens kontakter ansluter till huvuddelen.

Tips: Du kan använda en bomullspinne för att avlägsna damm.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Snurrar borsten kontinuerligt nu?

Avlägsna behållaren

Öppna behållarens botten genom att trycka på frigöringsknappen.

Tryck på knappen igen för att avlägsna den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Kontrollera kontakterna på behållaren

När du har lossat behållaren ska du rengöra den elektriska kontakten från damm.

De elektriska kontakterna sitter högst upp på behållaren där den ansluter till huvuddelen.

Kontrollera kontakterna på huvuddelen

Avlägsna damm från den elektriska kontakten.

De elektriska kontakterna sitter mellan cyklonen och huvuddelen. Det är på den plats där behållarens kontakter ansluter till huvuddelen.

Tips: Du kan använda en bomullspinne för att avlägsna damm.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att avlägsna ändskyddet.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Snurrar borsten kontinuerligt nu?

Avlägsna behållaren

Öppna behållarens botten genom att trycka på frigöringsknappen.

Tryck på knappen igen för att avlägsna den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Kontrollera kontakterna på behållaren

När du har lossat behållaren ska du rengöra den elektriska kontakten från damm.

De elektriska kontakterna sitter högst upp på behållaren där den ansluter till huvuddelen.

Kontrollera kontakterna på huvuddelen

Avlägsna damm från den elektriska kontakten.

De elektriska kontakterna sitter mellan cyklonen och huvuddelen. Det är på den plats där behållarens kontakter ansluter till huvuddelen.

Tips: Du kan använda en bomullspinne för att avlägsna damm.

Har det här löst problemet?

Rensa inloppet

Klaffen kan fastna på grund av där har samlats damm och smuts.

Avlägsna behållaren

Öppna behållarens botten genom att trycka på frigöringsknappen.

Tryck på knappen igen för att avlägsna den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Avlägsna eventuell smuts från baksidan av inloppsklaffen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Tillfälligt slutsåld

265 kr

Bevaka produkt

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Vilken del är sönder?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Tillfälligt slutsåld

265 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Laddare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 965878-04

Reservcyklon din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 965878-04

Reservcyklon din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Motordrivet minimunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Motordrivet minimunstycke

Reservdelsnr 962748-01

Motordrivet minimunstycke till din dammsugare från Dyson.

906 kr

Motordrivet minimunstycke

Motordrivet minimunstycke

Reservdelsnr 962748-01

Motordrivet minimunstycke till din dammsugare från Dyson.

906 kr

906 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skaft (lila) inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skaft (lila)

Reservdelsnr 965663-05

Reservskaft till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Skaft (lila)

Skaft (lila)

Reservdelsnr 965663-05

Reservskaft till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på den röda knappen vid den genomskinliga behållaren för att öppna behållarens botten.

Tryck ytterligare en gång för att lossa den genomskinliga behållaren från maskinens huvuddel.

Avlägsna behållaren varsamt.

Torka endast av behållaren med en fuktig trasa. Undvik kontakt med de elektriska stickkontakterna som sitter i behållarens munstycke längs med behållarens baksida.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Rengör cyklonens hölje

Rengör cyklonens hölje med borsten på kombinationsmunstycket för att avlägsna ludd och damm.

Sänk inte ned hela cyklonenheten i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Sätt tillbaka behållaren

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren genom att trycka den uppåt och inåt mot apparatens huvuddel. Den ska snäppa på plats.

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rensa munstycket för hårda golv

Kontrollera genom båda öppningarna i städmunstycket för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att avlägsna ändskyddet.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma behållaren

Se till att maskinen är frånkopplad från laddaren innan du tömmer behållaren. Var försiktig så att du inte trycker på ”ON”.

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Töm ut smutsen genom att trycka på röda knappen intill den genomskinliga behållaren nedåt för att tömma smutsen direkt i en sophink.

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

I videon kan det visas en annan modell men processen är densamma.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Prata med Dyson