Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson V6 Motorhead-dammsugare
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Ladda batteriet

Maskinen kan laddas i en docka (om den köps separat) eller genom att ansluta laddaren direkt till maskinen.

Laddarens lampa tänds när maskinen laddas och slocknar när laddningen är klar.

Batteriet ska vara fulladdat efter 3,5 timmar.

Dysons sladdlösa dammsugare under laddning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Använda golvmunstycket

För in golvmunstycket i skaftet till dess att det snäpper på plats.

Borsten börjar rotera automatiskt när spärren trycks in.

Så här sätter du ihop en Dyson sladdlös dammsugare.

Använda det motordrivna minimunstycket

För in det motordrivna minimunstycket i inloppsröret på behållaren till dess att det snäpper på plats.

Borsten börjar rotera automatiskt så snart knappen trycks in.

Så här kopplar du på det motrodrivna Minimunstycket på Dysons sladdlösa dammsugare.

Fästa tillbehören

För in tillbehören i inloppsröret på behållaren till dess att de snäpper på plats.

Så här kopplar du på munstyckena på Dysons handdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Snabbstartsguide

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna behållaren.

Så här tar du bort behållaren från Dysons sladdlösa dammsugare.

Serienumrets placering

Du hittar också serienumret på maskinens huvuddel, bakom dammbehållaren.

Platsen för serienumret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera om maskinen pulserar

För att rätt kontroller ska utföras måste vi avgöra om detta är ett problem med sugförmågan eller om maskinen kör ryckigt.

Kontrollera att behållaren är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv.

Sätt maskinen i MAX-effektläge (lampan på MAX-knappen tänds när knappen trycks ned).

Obs! Välj MAX-läget genom att först hålla ned den röda startknappen så att maskinen startar, och tryck sedan in och släpp upp MAX-knappen på maskinens baksida.

Maxläget på V6 sladdlös dammsugare.

Testa maskinen

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

I de flesta fall tyder det på att filtret är igensatt

Bekräfta att följande steg för att rengöra filtret har följts och att maskinen har testats på nytt.

Tvätt filtret noggrant

Knacka filtret mot en hård yta.

Se efter om det sitter någon smuts på filtrets ovansida.

Blötlägg och gnugga filtret för att få bort allt smuts.

Skölj filtret under kallt vatten.

Blötlägg filtret igen och kontrollera att vattnet är klart.

Låt torka i minst 24 timmar.

Sätt inte tillbaka filtret i apparaten förrän det är helt torrt.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använd videosamtal för att lösa problemet

Om ägare går med på det kan du starta ett "videosamtal" och klicka på "Logga videosamtal" innan du följer stegen nedan.

Problem med sugförmågan

Om maskinen inte fungerar lika bra som den gjorde tidigare brukar det oftast bero på att maskinens öppningar eller helt eller delvis igensatta.

Lossa golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från maskinen.

Använd videosamtal för att lösa problemet

Om ägare går med på det kan du starta ett "videosamtal" och klicka på "Logga videosamtal" innan du följer stegen nedan.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Direct drive-borsthuvudet lossas från en Dyson V6 sladdlös dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet kopplas bort och för att ta bort smuts.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Direct drive-munstycket sätts tillbaka och låses på plats.

Löse detta problemet?

Lossa skaftet

Lossa städmunstycket från skaftet och lossa skaftet från maskinen.

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka städmunstycket på skaftet och anslut skaftet till maskinen igen.

Kontroll av skaftet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

Kontrollera behållarens inlopp

Lossa skaftet från maskinen.

Kontrollera om behållarens inloppsklaff är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Se till att den rör sig fritt. Ludd eller fibrer som blockerar gångjärnet kan leda till att luckan stängs, vilket kan orsaka dålig sugeffekt och att det uppstår ett pulserande ljud.

Kontroll av framsidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

Avlägsna behållaren

Tryck på frigöringsknappen för behållarens botten för att tömma behållaren och låt botten vara öppen.

Spaken dras ut för att koppla loss behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Kontrollera behållarens inlopp

När behållaren har lossats ska du kontrollera om behållarens inloppsklaff är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Du kanske behöver använda fingret för att trycka upp behållarens inloppsklaff. Se till att behållarens inloppsklaff rör sig fritt innan du fortsätter.

Du kan testa detta genom att stänga behållarens botten och hålla behållaren med inloppet riktat mot golvet och skaka behållaren. Om du hör ett rasslande ljud betyder det att behållarens inloppsklaff rör sig fritt. Om du inte hör att behållarens inloppsklaff rasslar ska du se till att all smuts har rensats bort från inloppet.

Kontroll av behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Rensa cyklonen

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt tillbaka behållaren på maskinen, fäst skaftet och städmunstycket och testa maskinen.

Borsten används för att rengöra cyklonen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna filtret

Se till att maskinen är frånkopplad från laddaren innan du avlägsnar filtret. Var försiktig så att du inte trycker på ”ON”.

Avlägsna filtret genom att lyfta ut det från maskinens ovansida.

Obs! Maskinen har ett tvättbart filter som är placerat enligt bilden.

Filtret lossas från huvuddelen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Tvätta filtret

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Skölj av utsidan av filtret till dess att vattnet blir rent.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Filtret sköljs under vattenkran och vrids ur för att avlägsna överflödigt vatten.

Filtret torkar

Lägg filtret på sidan och låt det torka. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Byta filtret

Sätt på plats igen genom att sätta tillbaka det torra filtret högst upp i apparaten. Se till att det sitter ordentligt på plats.

Så här byter du ut filtret på Dysons sladdlösa dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätt filtret noggrant

I de flesta fall tyder det på att filtret är blockerat. Bekräfta att följande steg för tvättning av filtret har genomförts och att apparaten har testats på nytt.

Knacka filtret mot en hård yta
Se efter om det sitter någon smuts på filtrets ovansida
Blötlägg och gnugga filtret för att få bort all smuts
Skölj filtret under kallt vatten

Blötlägg filtret igen och bekräfta att vattnet är klart

Låt torka i minst 24 timmar

Sätt bara tillbaka filtret i apparaten när det är helt torrt.

Löste sig problemet när filtret hade rengjorts?

Rensa munstycket för hårda golv

Kontrollera genom båda öppningarna i städmunstycket för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den igen.

Löse detta problemet?

Lossa skaftet

Lossa städmunstycket från skaftet och lossa skaftet från maskinen.

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka städmunstycket på skaftet och anslut skaftet till maskinen igen.

Kontroll av skaftet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

Kontrollera behållarens inlopp

Lossa skaftet från maskinen.

Kontrollera om behållarens inloppsklaff är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Se till att den rör sig fritt. Ludd eller fibrer som blockerar gångjärnet kan leda till att luckan stängs, vilket kan orsaka dålig sugeffekt och att det uppstår ett pulserande ljud.

Kontroll av framsidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

Avlägsna behållaren

Tryck på frigöringsknappen för behållarens botten för att tömma behållaren och låt botten vara öppen.

Spaken dras ut för att koppla loss behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Kontrollera behållarens inlopp

När behållaren har lossats ska du kontrollera om behållarens inloppsklaff är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Du kanske behöver använda fingret för att trycka upp behållarens inloppsklaff. Se till att behållarens inloppsklaff rör sig fritt innan du fortsätter.

Du kan testa detta genom att stänga behållarens botten och hålla behållaren med inloppet riktat mot golvet och skaka behållaren. Om du hör ett rasslande ljud betyder det att behållarens inloppsklaff rör sig fritt. Om du inte hör att behållarens inloppsklaff rasslar ska du se till att all smuts har rensats bort från inloppet.

Kontroll av behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Rensa cyklonen

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt tillbaka behållaren på maskinen, fäst skaftet och städmunstycket och testa maskinen.

Borsten används för att rengöra cyklonen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Avlägsna filtret

Se till att maskinen är frånkopplad från laddaren innan du avlägsnar filtret. Var försiktig så att du inte trycker på ”ON”.

Avlägsna filtret genom att lyfta ut det från maskinens ovansida.

Obs! Maskinen har ett tvättbart filter som är placerat enligt bilden.

Filtret lossas från huvuddelen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Tvätta filtret

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Skölj av utsidan av filtret till dess att vattnet blir rent.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Filtret sköljs under vattenkran och vrids ur för att avlägsna överflödigt vatten.

Filtret torkar

Lägg filtret på sidan och låt det torka. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Byta filtret

Sätt på plats igen genom att sätta tillbaka det torra filtret högst upp i apparaten. Se till att det sitter ordentligt på plats.

Så här byter du ut filtret på Dysons sladdlösa dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätt filtret noggrant

I de flesta fall tyder det på att filtret är blockerat. Bekräfta att följande steg för tvättning av filtret har genomförts och att apparaten har testats på nytt.

Knacka filtret mot en hård yta
Se efter om det sitter någon smuts på filtrets ovansida
Blötlägg och gnugga filtret för att få bort all smuts
Skölj filtret under kallt vatten

Blötlägg filtret igen och bekräfta att vattnet är klart

Låt torka i minst 24 timmar

Sätt bara tillbaka filtret i apparaten när det är helt torrt.

Löste sig problemet när filtret hade rengjorts?

Behållare

Reservdelsnr 965660-04

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-04

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Se mer

Då vanligt hushållsdamm, smuts och ludd åker igenom det motordrivna minimunstycket är det möjligt att du hittar en naturlig ansamling i höljet över borstvalsen om det inte regelbundet kontrolleras och rengörs.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Det motordrivna minimunstycket lossas på Dyson V6 sladdlös dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Miniborsthuvudet kopplas bort och intrasslad smuts tas bort.

Kontrollera borsten på borstvalsen. Om de varierar i längd eller vissa saknas på grund av naturligt slitage påverkas troligtvis maskinens prestanda.

Om borsten varierar i längd eller saknas, välj alternativet "Borstvalsen skadad".

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Det motordrivna minimunstycket sätts tillbaka och låses fast.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använd videosamtal för att lösa problemet

Om ägare går med på det kan du starta ett "videosamtal" och klicka på "Logga videosamtal" innan du följer stegen nedan.

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att avlägsna ändskyddet.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare rengörs från intrasslad smuts.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

Använd videosamtal för att lösa problemet

Om ägare går med på det kan du starta ett "videosamtal" och klicka på "Logga videosamtal" innan du följer stegen nedan.

Maskinen är utformad för att pulsera. Det är en ljudvarning som indikerar begränsat luftflöde och förhindrar skador på motorn. Detta beror vanligtvis på en blockering i maskinen eller ett igentäppt filter.

När maskinen pulserar startar den och stängs av i en snabb sekvens. Kontrollera att maskinen har svalnat innan du gör följande kontroller.

Lossa munstycket och skaftet från maskinen.

Öppna behållaren

Tryck på frigöringsknappen för behållarens botten för att tömma behållaren och låt botten vara öppen.

Spaken dras ut för att koppla loss behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Pulserar maskinen när behållaren är öppen?

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på knappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Spaken dras ut för att koppla loss behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att borsta bort eventuellt damm från cyklonens hölje.

När den har rengjorts från allt damm, tryck på och håll in startknappen i 10 sekunder.

Pulserar maskinen när behållaren har avlägsnats?

Avlägsna föravskiljaren

Dra ut förfiltret ur ovandelen på cyklonen och lägg handflatan över hålet där filtret vanligtvis sitter.

Tryck and håll in triggern i 10 sekunder.

Filtret lossas från huvuddelen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Pulserar maskinen när filtret har avlägsnats?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Våra sladdlösa filter har konstruerats för att fånga upp mikroskopiska partiklar. Med tiden kan partiklarna ansamlas i filtret och sänka prestandan. Genom att tvätta filtret en gång i månaden kan du upprätthålla sugkraften och förhindra att maskinen pulserar.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Blockering i behållaren

Detta är ett tecken på en blockering i behållaren.

Kontrollera alla öppningar i behållaren och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Kontrollera behållarens inlopp

Klaffen kan fastna på grund av där har samlats damm och smuts.

Du kanske behöver använda fingret för att trycka upp behållarens inloppsklaff.

Du kan testa detta genom att stänga behållarens botten och hålla behållaren med inloppet riktat mot golvet och skaka behållaren. Om du hör ett rasslande ljud betyder det att behållarens inloppsklaff rör sig fritt. Om du inte hör att behållarens inloppsklaff rasslar ska du se till att all smuts har rensats bort från inloppet.

Löse detta problemet?

Behållare

Reservdelsnr 965660-04

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-04

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Se mer

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera behållarens öppning och se till. Ludd eller fibrer som blockerar gångjärnet kan leda till att luckan stängs, vilket kan orsaka dålig sugeffekt och att det uppstår ett pulserande ljud.

Kontroll av framsidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Behållare

Reservdelsnr 965660-04

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965660-04

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

265 kr

Se mer

Lossa städmunstycket

Lossa städmunstycket från skaftet och lossa skaftet från maskinen.

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka städmunstycket på skaftet och anslut skaftet till maskinen igen.

Kontroll av skaftet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Direct drive-borsthuvudet lossas från en Dyson V6 sladdlös dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet kopplas bort och för att ta bort smuts.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Direct drive-munstycket sätts tillbaka och låses på plats.

Löse detta problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Det motordrivna munstycket på Dyson V6 sladdlös dammsugare låses fast.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Det motordrivna munstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare kopplas bort för att ta bort intrasslad smuts.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Det motordrivna munstycket sätts tillbaka och låses fast.

Löse detta problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att avlägsna ändskyddet.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare rengörs från intrasslad smuts.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Det motordrivna minimunstycket lossas på Dyson V6 sladdlös dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Miniborsthuvudet kopplas bort och intrasslad smuts tas bort.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Det motordrivna minimunstycket sätts tillbaka och låses fast.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Använd videosamtal för att lösa problemet

Om ägare går med på det kan du starta ett "videosamtal" och klicka på "Logga videosamtal" innan du följer stegen nedan.

Testa maskinen

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv.

Tryck och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Kontrollera statuslamporna

Kontrollera lampan längst ned på handtaget (inte strömindikatorn MAX-effekt).

En lampa på sidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugares huvuddel.

Orangefärgat sken

En gul lampa tänds eller blinkar om maskinen arbetar utanför sin normala arbetstemperatur och maskinen kan sluta fungera.

En gul lampa kan också tändas under laddning. Lampan slocknar så fort maskinen är fulladdad.

Se till att maskinen har återfått sin arbetstemperatur 3°C° och 40°C° innan du använder den.

En gul lampa visas på sidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Ansluter maskinen

Tryck på och håll ned startknappen i 3 sekunder.

Upprepa detta fem gånger.

Det orangefärgade skenet slocknar

Ladda maskinen i 3,5 timmar innan du använder den.

Löse detta problemet?

battery

Reservdelsnr 967810-21

battery

Reservdelsnr 967810-21

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

battery

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

Se mer

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Ladda maskinen

En blå blinkande lampa betyder att batteriet är strömlöst. Ladda maskinen helt i 3,5 timmar.

Dyson V6 sladdlösa dammsugare laddas med dockningsstationen och kabeln.

Maskinen laddas

När maskinen laddas ska statuslampan lysa med fast, blått sken.

Obs! När maskinen är fulladdad släcks lampan.

En lampa på sidan av Dyson V6 sladdlösa dammsugares huvuddel.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Ladda maskinen

Ladda maskinen i 3,5 timmar.

Testa maskinen

När maskinen har laddats ska du trycka på och hålla in startknappen i 10 sekunder.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Inspektera nätkabeln

Se till att laddaren är urkopplad och kontrollera om kabeln är skadad.

Om du inte hittar några skador ska du sätta i laddaren i uttaget igen och koppla in den i maskinen.

Vicka på kabeln för att se om du kan få maskinen att börja laddas. Om maskinen börjar laddas när du vickar på kabeln ska du välja ”Laddaren är trasig”

Lossa laddaren från dockningsstationen

Lossa maskinen och dess tillbehör från dockan och koppla ifrån laddaren från eluttaget.

Använd en skruvmejsel för att lossa de två skruvarna på dockningsstationen.

När dockan har kopplats ifrån ska du mata ut kabeln genom kanalen på dockans baksida.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Ladda maskinen

Ladda maskinen utan dockan i 3,5 timmar.

Löse detta problemet?

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Räkna blinkningarna

Håll in startknappen och räkna hur många gånger lampan för MAX-effektknappen blinkar.

MAX snabbt blinkande lampa.

Hur många gånger blinkade lampan?

Återgå till arbetstemperatur

Detta betyder att maskinen ligger utanför sin normala driftstemperatur (5oC–35oC).

7 blinkningar = För kall

8 blinkningar = För varm

Ställ maskinen på en plats som ligger inom detta temperaturområde och låt den laddas där i 3,5 timmar.

Löse detta problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Detta tyder på att maskinen är igensatt.

Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller för blockeringar.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Problem med strömförsörjning

Detta är ett tecken på att maskinen inte har någon sugeffekt och beror sannolikt på att maskinen inte får någon ström från laddaren.

Om maskinen laddas i dockningsstationen, lossa laddningskabeln från dockan och koppla i den i maskinen.

Dyson V6 sladdlösa dammsugare laddas med dockningsstationen och kabeln.

Lossa laddaren från dockningsstationen

Lossa maskinen och dess tillbehör från dockan och koppla ifrån laddaren från eluttaget.

Använd en skruvmejsel för att lossa de två skruvarna på dockningsstationen.

När dockan har kopplats ifrån ska du mata ut kabeln genom kanalen på dockans baksida.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Tänds det en lampa när maskinen är på laddning?

battery

Reservdelsnr 967810-21

battery

Reservdelsnr 967810-21

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

battery

Reservdelsnr 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

906 kr

Se mer

Kontrollera statuslamporna

Kontrollera lampan längst ned på handtaget (inte strömindikatorn MAX-effekt).

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 967813-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Räkna antalet röda blinkande lampor

Håll in startknappen och räkna hur många gånger lampan blinkar.

Hur många gånger blinkade lampan?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera MAX-knappen

Om maskinen inte är strömsatt och det lyser en blå lampa på batteriet ska du kontrollera lampan på ”Max”-knappen och räkna antalet blinkningar för följande:

Blinkningarna kan uppträda snabbt, så det är bäst att kontrollera två gånger.

MAX snabbt blinkande lampa.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använd endast den här processen om det handlar om ett försvagat batteri.

Maskinens drifttid

Alla maskinvarianter har en drifttid i MAX-läge på sex minuter.

Utan motordrivna munstycken har maskinen en drifttid på 20 minuter

Med motordrivna munstycken har maskinen en drifttid på mellan 14 och 17 minuter, beroende på typ av maskin

Välja MAX-läget

Välj MAX-läget genom att först hålla ned den röda startknappen så att maskinen startar, och tryck sedan in och släpp upp MAX-knappen på maskinens baksida.

När MAX-läget har valts tänds MAX-knappen. Du kommer också höra att motorljudet förändras i och med att varvtalet ökar.

Tryck och släpp upp MAX-knappen igen om du vill återvända till normal sugeffekt.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Avlägsna behållaren

Tryck på frigöringsknappen för behållarens botten för att tömma behållaren och låt botten vara öppen.

Spaken dras ut för att koppla loss behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Tryck på frigöringsknappen igen för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Rensa cyklonen

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Använd kombinationsmunstycket för att borsta bort eventuellt damm från cyklonens hölje.

När den har rengjorts från allt damm, tryck på och håll in startknappen i 10 sekunder.

Borsten används för att rengöra cyklonen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Hörs ljudet fortfarande när behållaren har avlägsnats?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rensa munstycket för hårda golv

Kontrollera genom båda öppningarna i städmunstycket för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den igen.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Använd videosamtal för att lösa problemet

Om ägare går med på det kan du starta ett "videosamtal" och klicka på "Logga videosamtal" innan du följer stegen nedan.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Direct drive-borsthuvudet lossas från en Dyson V6 sladdlös dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet kopplas bort och för att ta bort smuts.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Direct drive-munstycket sätts tillbaka och låses på plats.

Löse detta problemet?

Motordrivet munstycke

Reservdelsnr 966084-03

Motordrivet munstycke

Motordrivet munstycke

Reservdelsnr 966084-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Motordrivet munstycke

Motordrivet munstycke

Reservdelsnr 966084-03

Motordrivet reservmunstycke till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

846 kr

Se mer

Använd videosamtal för att lösa problemet

Om ägare går med på det kan du starta ett "videosamtal" och klicka på "Logga videosamtal" innan du följer stegen nedan.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Det motordrivna munstycket på Dyson V6 sladdlös dammsugare låses fast.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Det motordrivna munstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare kopplas bort för att ta bort intrasslad smuts.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Det motordrivna munstycket sätts tillbaka och låses fast.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använd videosamtal för att lösa problemet

Om ägare går med på det kan du starta ett "videosamtal" och klicka på "Logga videosamtal" innan du följer stegen nedan.

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att avlägsna ändskyddet.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare rengörs från intrasslad smuts.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Miniborsthuvudet kopplas bort och intrasslad smuts tas bort.

Sätta tillbaka och prova

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Det motordrivna minimunstycket sätts tillbaka och låses fast.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Fuktig eller unken lukt

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Använd videosamtal för att lösa problemet

Om ägare går med på det kan du starta ett "videosamtal" och klicka på "Logga videosamtal" innan du följer stegen nedan.

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på den röda knappen vid den genomskinliga behållaren för att öppna behållarens botten.

Tryck ytterligare en gång för att lossa den genomskinliga behållaren från maskinens huvuddel.

Avlägsna behållaren varsamt.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Rengöra behållaren

Torka endast av behållaren med en fuktig trasa. Undvik kontakt med de elektriska stickkontakterna som sitter i behållarens munstycke längs med behållarens baksida.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sätta tillbaka behållaren

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka behållaren genom att trycka den uppåt och inåt mot maskinens huvuddel, så att den snäpper på plats.

Stäng behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Att tvätta filtret kan också bidra till att avlägsna lukten.

Sätta tillbaka behållaren på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Innan du tvättar filtret ska du knacka det mot en hård yta för att avlägsna eventuellt skräp som kan sitta inuti filtret.

Blötlägg filtret och gnugga det i kallt vatten. Upprepa process tills vattnet är klart.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Lägg filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar.

Obs! Filtret kan behöva tvättas oftare om fint dam sugs upp eller om dammsugaren mest används i läget ”Kraftfull sugeffekt”.

Efterfilter

Vissa varianter kan ha ett tvättbart efterfilter.

Om det gör det kan du låta vattnet rinna igenom den öppna sidan av efterfiltret och sedan knacka av och skaka filtret för att få ut all smuts.

Upprepa processen tills vattnet är klart.

Det yttre filtret tas bort genom att linjera punkterna och sedan dras upp från huvuddelen.

Löse detta problemet?

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Välj ett lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

MAX-effektknappen ändrar inte läge

Se till att maskinen har ström.

Håll ned den röda startknappen med ena handen och tryck ned MAX-effektknappen ordentligt med den andra.

Det ska höras att motorljudet förändras.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

För att genomföra nedanstående kontroller behöver du inte skilja huvuddelen från cyklonen.

Avlägsna behållaren

Öppna behållarens botten genom att trycka på frigöringsknappen.

Tryck på knappen igen för att avlägsna den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Kontrollera kontakterna på behållaren

När du har lossat behållaren ska du rengöra den elektriska kontakten från damm.

De elektriska kontakterna sitter högst upp på behållaren där den ansluter till huvuddelen.

Kontroll Dyson V6 sladdlösa dammsugares behållare.

Kontrollera kontakterna på huvuddelen

Avlägsna damm från den elektriska kontakten.

De elektriska kontakterna sitter mellan cyklonen och huvuddelen. Det är på den plats där behållarens kontakter ansluter till huvuddelen.

Tips: Du kan använda en bomullspinne för att avlägsna damm.

Kontroll av huvuddelen på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Skaft (fuchsia)

Reservdelsnr 966905-01

Skaft (fuchsia)

Skaft (fuchsia)

Reservdelsnr 966905-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789