Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson Cool AM03-pelarfläkt (vit/silver) Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Byta fjärrkontrollens batteri

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj lämpligt alternativ

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Byta batteriet

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Använd mittkontrollknappen för att justera luftflödets hastighet.

Ändras luftflödets hastighet när du använder styrfunktionerna på maskinen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Pröva knappen på huvuddelen.

På/Av

Oscillering

Luftflöde

Fungerar styrfunktionerna på själva maskinen?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Har det här löst problemet?

Ingen ström

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa loop amplifier från det utdragbara skaftet genom att dra försiktigt i loop-delen.

Lossa det utdragbara stativet från huvuddelen genom att vrida den utdragbara delen motsols.

Kontrollera om bågen eller det utdragbara skaftet är smutsiga eller igensatta.

Kontrollera att tätningen inte är skadad eller saknas och att inget skräp syns runt huvuddelen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Lossa loop amplifier från det utdragbara skaftet genom att dra försiktigt i loop-delen.

Lossa det utdragbara stativet från huvuddelen genom att vrida den utdragbara delen motsols.

Kontrollera om bågen eller det utdragbara skaftet är smutsiga eller igensatta.

Kontrollera att tätningen inte är skadad eller saknas och att inget skräp syns runt huvuddelen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat.

Sätt på maskinen.

När den är i läget ”på” ska ON/OFF-knappen omges av en blå lysdiodring.

Kontrollera att fötterna sitter fast ordentligt

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ fläkten på en plan, halkfri yta.

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Har det här löst problemet?

Välj ett annat alternativ på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Byta fjärrkontrollens batteri

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Följ stegen i videon.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Pröva knappen på huvuddelen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla apparatens prestanda:

Loop amplifier - rengör med en torr rengöringsduk

Huvuddel – rengör med en torr rengöringsduk

Höljet – rengör med en torr rengöringsduk eller en mjuk borste

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Testa fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Har det här löst problemet?

Montera maskinen

Fäst huvuddelen på basdelen, så att pilarna är i jämnhöjd.

Vrid basdelen medsols tills den snäpper på plats.

Sätt i den utdragbara delen i basdelen, så att pilarna är i jämnhöjd.

När de är i jämnhöjd vrider du på den utdragbara delen medsols för att låsa fast den.

Sänk ned loop amplifier på den utdragbara delen.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Effekt

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen och tryck på Standby ON/OFF-knappen.

Du kan också trycka på Standby ON/OFF-knappen på huvuddelen.

Obs! Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Oscillering

Stäng av eller sätt på oscilleringen med fjärrkontrollen.

Luftflöde

Luftflödet kan ställas in med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Justera loop-enheten

Lyft eller tryck air loop upp eller ned för önskad höjd på luftflödet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  1. Detta är Standby-knappen på apparaten och den används för att sätta på/stänga av maskinen.
  2. Detta är oscilleringsknappen på apparaten och den används för att sätta på/stänga av fläktens svängningsfunktion.
  3. Detta är den centrala luftflödeskontrollen på apparaten och den används för att justera luftflödets hastighet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Luta loop-delen

För bågen varsamt bakåt eller framåt för att få önskad vinkel på luftflödet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fjärrkontroller

På/Av

Oscillering

Luftflöde

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Rengöra din Dyson-maskin

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?