Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Big Ball Parquet 2 dammsugare
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Efter att filtret har rengjorts, låt det torka helt i minst 24 timmar innan det sätts tillbaka i enheten.

Tvätta filtret

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Tryck på den röda knappen högst upp på bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de blå knapparna på båda sidor medsols.

Lossa bärhandtagets övre del och avlägsna filtret.

Förmotorfiltret tas ut ur Dysons cylinderdammsugare genom att knäppa upp locket och öppna det.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Filtret till Dysons cylinderdammsugare rengörs under kallt rinnande vatten.

Pressa och vrid filtret med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Pressa ut överflödigt vatten ur filtret.

Låt filtret torka i 24 timmar.

Låter filtret från Dysons cylinderdammsugare torka i 24 timmar.

När filtret är torrt ska du montera tillbaka det överst i cyklonen.

Så här byter du ut förmotorfiltret på Dysons cylinderdammsugare.

Fäst locket på cyklonen.

Locket till förmotorfiltret knäpps fast.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och cyklonen på maskinen och se till att de snäpper fast ordentligt.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Vilket golvmunstycke använder du?

Testa maskinen

Lossa turbinmunstycket och sätt på maskinen.

Uppstår ljudet utan att golvmunstycket är monterat?

Kontrollera om golvmunstycket är skadat eller igensatt

Lossa golvmunstycket helt från maskinen.

Kontrollera om golvmunstyckets undersida och de båda inloppen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa maskinen

Lossa turbinmunstycket och sätt på maskinen.

Uppstår ljudet utan att turbinmunstycket är monterat?

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen. Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Avlägsna städmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slangen och tätningarna

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret.

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Kontrollera skafthandtaget

Kontrollera om det finns några sprickor i handtaget.

Kontrollera att skafthandtagets tätning är på plats och inte är skadad.

Kontrollera att förlängningsrörets tätning sitter ordentligt och är oskadad.

Kontrollera slangen

Kontrollera att det inte finns några revor eller hål.

Kontrollera att tätningen sitter ordentligt och är oskadad.

Avlägsna behållaren helt från maskinen.

Kontrollera att huvuddelens båda tätningar är på plats och inte är skadade.

Löse detta problemet?

Kontrollerar cyklonen och behållaren

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.

Sedan öppnas behållarens botten.

Dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och dra ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Kontrollera att behållarens båda tätningar är på plats och inte är skadade.

Kontrollera cyklonen

Kontrollera att cyklonens tätning är på plats och inte är skadad.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Tryck uppåt till dess att det snäpper till och fortsätt sedan att trycka till dess att den sitter på plats.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Fäst behållaren/cyklonen på maskinen så att den snäpper på plats.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
Sedan öppnas behållarens botten.
Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Avlägsna den genomskinliga behållaren genom att dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och skjut ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Rengöra behållaren och cyklonen

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren genom att sätta i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Det genomskinliga inspektionsröret

När behållaren har lossats från maskinen, tar du tag i det genomskinliga plaströret på maskinen och lossar det.

Kontrollera om kanalen eller öppningarna till maskinen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka inspektionsröret och behållaren. Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa alla tillbehör från förlängningsröret.

Dra ut förlängningsröret helt genom att trycka på den röda knappen.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Är sugeffekten stark eller svag?

Vilket golvmunstycke använder du?

Det tryckluftsdrivna golvmunstycket övergår automatiskt från hårda golv till mattor och tvärtom. Du behöver inte justera det manuellt.

Använda det tryckluftsdrivna golvmunstycket

Reglaget för sugeffekt kan flyttas mot minustecknet om sugeffekten är för hög. Om effekten blir för låg när reglaget flyttas ska du återställa det till plustecknet igen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera reglaget för sugeffekt?

Kontrollera om golvmunstycket är skadat eller igensatt

Lossa golvmunstycket helt från maskinen.

Kontrollera om golvmunstyckets undersida och de båda inloppen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Pneumatiskt golvmunstycke

Reservdelsnr 968626-02

Pneumatiskt golvmunstycke

Pneumatiskt golvmunstycke

Reservdelsnr 968626-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Pneumatiskt golvmunstycke

Pneumatiskt golvmunstycke

Reservdelsnr 968626-02

Pneumatiskt Musclehead-golvmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

846 kr

Se mer

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen, skafthandtaget och skaftet?

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
Den röda stången ska stanna i nivå med den genomskinliga behållaren. Om den inte gör det kan behållaren inte skjutas upp igen.
Sedan öppnas behållarens botten.
Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Avlägsna den genomskinliga behållaren genom att dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och skjut ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Rengöra behållaren och cyklonen

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Kontrollera inloppet

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Efter att filtret har rengjorts, låt det torka helt i minst 24 timmar innan det sätts tillbaka i enheten.

Tvätta filtret

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Tryck på den röda knappen högst upp på bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Lossa bärhandtagets övre del och avlägsna filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Pressa och vrid filtret med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Låt filtret torka i 24 timmar.

När filtret är torrt ska du montera tillbaka det överst i cyklonen.

Fäst locket på cyklonen.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och cyklonen på maskinen och se till att de snäpper fast ordentligt.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen.

Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera turbinmunstycket?

Snurrar borsten?

Genomföra kontroller

Turbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Välj ett lämpligt alternativ

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen, skafthandtaget och skaftet?

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen, skafthandtaget och skaftet?

Lossa slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på förlängningsröret.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Lossa slangen från maskinen genom att trycka på slangens frigöringsknappar.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen, skafthandtaget och skaftet?

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
Den röda stången ska stanna i nivå med den genomskinliga behållaren. Om den inte gör det kan behållaren inte skjutas upp igen.
Sedan öppnas behållarens botten.
Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Avlägsna den genomskinliga behållaren genom att dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och skjut ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Rengöra behållaren och cyklonen

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Kontrollera inloppet

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Efter att filtret har rengjorts, låt det torka helt i minst 24 timmar innan det sätts tillbaka i enheten.

Tvätta filtret

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Tryck på den röda knappen högst upp på bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Lossa bärhandtagets övre del och avlägsna filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Pressa och vrid filtret med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Låt filtret torka i 24 timmar.

När filtret är torrt ska du montera tillbaka det överst i cyklonen.

Fäst locket på cyklonen.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och cyklonen på maskinen och se till att de snäpper fast ordentligt.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa maskinen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Obs! Knappen tänds inte.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra maskinen

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens och cyklonens handtag.

Kontrollera om kanalens och behållarens öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppna behållarens lock genom att trycka på den röda knappen högst upp på cyklonen, och se till att du gör det på en plats där det lätt går att samla upp eventuellt damm.

Tryck på den gråa knappen på cyklonens sida för att avlägsna behållaren från cyklonen.

Använd en torr trasa för att rengöra runt om cyklonen för att avlägsna eventuellt fint damm eller smuts.

Kontrollera om undersidan av cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Efter att filtret har rengjorts, låt det torka helt i minst 24 timmar innan det sätts tillbaka i enheten.

Tvätta filtret

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Tryck på den röda knappen högst upp på bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Lossa bärhandtagets övre del och avlägsna filtret.

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Pressa och vrid filtret med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Låt filtret torka i 24 timmar.

När filtret är torrt ska du montera tillbaka det överst i cyklonen.

Fäst locket på cyklonen.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och cyklonen på maskinen och se till att de snäpper fast ordentligt.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använda kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vilken del är sönder?

Bollhölje

Reservdelsnr 967424-01

Bollhölje

Bollhölje

Reservdelsnr 967424-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Bollhölje

Bollhölje

Reservdelsnr 967424-01

Reservbollhölje till din cylinderdammsugare från Dyson.

265 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967368-01

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967368-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967368-01

Kombinationsmunstycke till din dammsugare från Dyson.

241 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Pneumatiskt golvmunstycke

Reservdelsnr 968626-02

Pneumatiskt golvmunstycke

Pneumatiskt golvmunstycke

Reservdelsnr 968626-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Pneumatiskt golvmunstycke

Pneumatiskt golvmunstycke

Reservdelsnr 968626-02

Pneumatiskt Musclehead-golvmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

846 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Borsten på turbinmunstycket kommer att börja snurra så fort maskinen sätts på. Du kan ändra borstens hastighet genom dra i luftinflödesknappen på skafthandtaget. Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper.

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen.

Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Vilket golvmunstycke använder du?

Kontrollera städmunstycket

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna golvmunstycket.

Avlägsna städmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera att tillbehöret inte verkar skadat.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Kontrollera borsten

Den lila tätningen ska vara i läget ”upp” för användning på golv med heltäckningsmattor.

Den lila tätningen ska vara i läget ”ned” för användning på hårda golv.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Snurrar borsten när maskinen lutas?

Kontrollera bottenplattan

Kontrollera bottenplattan så att det inte har fastnat något skräp i hjulen eller att de är skadade, eller att det saknas hjul.

Är bottenplattan skadad?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Justera reglaget

Justera reglaget på städmunstycket från MAX till min. och testa maskinen.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Borsten på turbinmunstycket kommer att börja snurra så fort maskinen sätts på. Du kan ändra borstens hastighet genom dra i luftinflödesknappen på skafthandtaget. Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper.

Kontrollerar golvmunstycket

Lossa turbinmunstycket från förlängningsskaftet genom att trycka på frigöringsknappen.

Använd ett mynt för att vrida låset motsols och lossa borsten.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka borsten och ändskyddet, och lås det genom att vrida det medsols.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa alla tillbehör från förlängningsröret.

Dra ut förlängningsröret helt genom att trycka på den röda knappen.

Så här ändrar du längd på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Är sugeffekten stark eller svag?

Montera din Dyson-maskin

Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.

Fäst slangen mot den bakre delen av skafthandtaget.

Fäst skafthandtaget på förlängningsröret.

Tryck på förlängningsrörets frigöringsknapp för att förlänga det, och se till att det snäpper fast.

Fäst golvmunstycket till förlängningsröret.

Sätt i tillbehören i hållaren och fäst den på förlängningsröret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Vilket golvmunstycke använder du?

Det tryckluftsdrivna golvmunstycket övergår automatiskt från hårda golv till mattor och tvärtom. Du behöver inte justera det manuellt.

Använda det tryckluftsdrivna golvmunstycket

Fäst golvmunstycket på förlängningsröret och se till att det snäpper på plats.

Du kan ställa in förlängningsröret till önskad längd genom att trycka på den röda spärrknappen på förlängningsröret.

Reglaget för sugeffekt kan flyttas mot minustecknet om sugeffekten är för hög. Om effekten blir för låg när reglaget är öppet ska du skjuta tillbaka det till plustecknet igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Du behöver inte aktivera eller inaktivera borsten för olika golvtyper eftersom golvmunstycket har en rad antistatiska kolfibertrådar som avlägsnar fint damm från hårda golv och styva nylonborst som avlägsnar ingrodd smuts från mattor. Du behöver inte stänga av borsten när du övergår från en golvtyp till en annan.

Använda turbinmunstycket

Anslut turbinmunstycket till förlängningsröret och se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Dra i frigöringsknappen för minska sugeffekten och sänka borstens hastighet.

Ihopsättning av en cylinderdammsugare från Dyson.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Tillbehören kan fästas på förlängningsröret, skafthandtaget eller slangen.

Se till att de snäpper fast ordentligt före användning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Håll i kontakten när du snurrar upp kabeln på kabelvindan. Låt inte kontakten flyga omkring när kabeln spolas upp.

Dra in kabeln genom att trycka ordentligt på knappen tills den klickar och kabeln spolas tillbaka.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda frigöringsknappen för sugeffekt

Dra i frigöringsknappen för minska sugeffekten.

Att använda sugmunstycket på ömtåliga underlag.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara tillbehören

Förvara golvmunstycket genom att sätta i det i klämman på huvuddelens baksida.

Förvara tillbehören:

Fäst tillbehören i tillbehörshållaren.

Fäst tillbehörshållaren på förlängningsröret enligt bilden nedan.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Under maskinen mellan hjulen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tömma dammbehållaren

Stäng av och koppla ur innan du tömmer den genomskinliga behållaren.

Avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen högst upp på bärhandtaget enligt bilden.

Töm ut smutsen genom att trycka ordentligt på behållarens frigöringsknapp.

Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
Den röda stången ska stanna i nivå med den genomskinliga behållaren. Om den inte gör det kan behållaren inte skjutas upp igen.
Sedan öppnas behållarens botten.
Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Tryck på clipset på behållarens basdel tills den snäpper på plats för att se till att basdelen sitter fast ordentligt.

Justera botten på behållaren med slanginloppet och sätt sedan tillbaka den så att den snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Du kan inte avlägsna behållaren förrän den röda spaken har tryckts ned helt så att den sitter i nivå med behållaren.

Rengöra behållaren

Om du behöver rengöra den genomskinliga behållaren:

Du kan inte avlägsna behållaren förrän den röda spaken har tryckts ned helt så att den sitter i nivå med behållaren.

Dra i den silverfärgade knappen bakom behållarens röda frigöringsknapp och dra ut den genomskinliga behållaren från cyklonens axel.

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sänk inte ned cyklonen i vatten eller häll vatten i cyklonerna.

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Tryck uppåt till dess att det snäpper till och fortsätt sedan att trycka till dess att den sitter på plats.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt. Se till att du hör ett klick från behållarens botten och att clipset sitter ordentligt på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?