Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC42 Allergy-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tryck på knappen nära det rektangulära inloppet för att skilja den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Så här tömmer du behållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje

Använd inte vatten på cyklonen.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Var har du lagt märke till en försämrad prestanda?

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Strömknappen på Dysons upprättstående dammsugare.

Luta den till dammsugningsläge.

Så här lutar du maskinen.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Så här kontrollerar du om borsthuvudet snurrar på Dysons upprättstående dammsugare.

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera sugeffekten från inloppet

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Så här lutar du maskinen.

Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt. Avlägsna varsamt den röda, vridbara C-klämman och dra bort städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Vänd på dammsugaren så att behållaren är vänd uppåt. Håll handen över öppningen, sätt på maskinen och testa sugeffekten.

Kontrollerar inloppsröret på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Är sugeffekten vid städmunstycket inlopp stark, eller är den svagare än vanligt?

Kontrollera städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt. Avlägsna varsamt den vridbara C-klämman och dra bort städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida båda fästena motsols.

Så här lossar du rengöringshuvudet från munstycket.

Öppna bottenplattan och klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera att borsten inte verkar skadad.

Tar bort smuts från munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka bottenplattan genom att passa in det i skårorna på städmunstycket.

Så här sätter du tillbaka rengöringshuvudet på munstycket.

Lås bottenplattan genom att vrida båda fästena utåt så långt det går.

Så här sätter du fast rengöringshuvudet på munstycket.

Placera C-klämman på städmunstycket.

Så här monterar du en c-clip på munstycket.

Sätt fast städmunstycket på maskinen så att det snäpper fast.

Så här monterar du munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Dra den inre, röda slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Avlägsna endast ventilslangen om du känner att du kan montera tillbaka den igen. Den är lite svårare att sätta tillbaka än den nedre rörslangen.

Kontrollera avluftningsventilen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Lossa slangen

Lossa slangen genom att trycka på frigöringsknappen.

Så här tar du bort slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera att inget täpper till omkopplingsventilen och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tryck på knappen nära det rektangulära inloppet för att skilja den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Så här tömmer du behållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Avlägsna föravskiljaren

Lossa behållaren och cyklonen från maskinen och lossa cyklonens övre handtag.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Dra ut filtret ur cyklonen.

Så här tar du bort förmotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Rengör i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel.

Förmotorfiltrets tvättprocess för en Dyson upprättstående dammsugare.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här tar du ut filtret från insidan av bollhöljet på Dysons upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här tar du ut filtret från insidan av bollhöljet på Dysons upprättstående dammsugare.

Filtret ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten.

Eftermotorfiltrets tvättprocess för en Dyson upprättstående dammsugare.

Torka filtren

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Torkningsprocessen för filtret till Dysons upprättstående dammsugare.

Testa maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Strömknappen på Dysons upprättstående dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 923644-02

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

2 455 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 923644-02

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

2 455 kr

Tillfälligt slutsåld

2 455 kr

Bevaka produkt

Installera den här reservdelen

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Kontrollera om slanganslutningen är igensatt.

Kontrollerar kanalerna på Dyson upprättstående dammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Dra den inre slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Kontrollera att omkopplingsventilen inte är smutsig eller igensatt.

Kontrollerar den nedre kanalen på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Montera ihop maskinen och prova den.

Strömknappen på Dysons upprättstående dammsugare.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Så här tömmer du behållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen nära det rektangulära inloppet för att lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Så här tömmer du behållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

Håll cyklonen över en sophink och knacka försiktigt på sidan för att avlägsna eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Så här rengör du höljet på cyklonen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Knappen för borsthuvudet på Dysons upprättstående dammsugare.

Har det här löst problemet med effekten?

Kontrollera inloppets sugeffekt

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Så här lutar du maskinen.

Avlägsna varsamt den vridbara C-klämman och dra bort städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Vänd på dammsugaren så att behållaren är vänd uppåt. Håll handen över öppningen, sätt på maskinen och testa sugeffekten.

Kontrollerar inloppsröret på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Är sugeffekten vid städmunstycket inlopp stark, eller är den svagare än vanligt?

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Knappen för borsthuvudet på Dysons upprättstående dammsugare.

Rensa städmunstycket

Följ stegen i videon.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt. Avlägsna varsamt den vridbara C-klämman och dra bort städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida båda fästena motsols.

Så här lossar du rengöringshuvudet från munstycket.

Öppna bottenplattan och klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera att borsten inte verkar skadad.

Tar bort smuts från munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop den och återställ borsten.

Snurrar borsten nu?

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt. Avlägsna varsamt den vridbara C-klämman och dra bort städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida båda fästena motsols.

Så här lossar du rengöringshuvudet från munstycket.

Öppna bottenplattan och klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera att borsten inte verkar skadad.

Tar bort smuts från munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop den och återställ borsten.

Snurrar borsten nu?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa slangens sugeffekt

Lossa skaftet genom att öppna skaftskyddet och dra skaftet uppåt och bort från handtaget tills det snäpper fast.

Så här tar du bort slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Tyck på knappen på slangkragen för att lossa skaftet från slangen.

Testa sugeffekten från slangen.

Kontrollerar området där skaftet monteras på Dysons upprättstående dammsugare.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera slangen

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen?

Kontrollera slangen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Avlägsna slangen genom att trycka på frigöringsknappen och dra kraftigt i slangen.

Så här tar du bort slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera om slangen har några hål eller revor och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar slangen på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Montera ihop maskinen och testa den.

Strömknappen på Dysons upprättstående dammsugare.

Har det här löst problemet?

Vilken del av slangen har spruckit?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera skaftet

Titta igenom båda ändarna av skaftet och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om skaftet är skadat.

Kontrollerar skaftet på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skaft inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skaft

Reservdelsnr 923523-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

Skaft

Skaft

Reservdelsnr 923523-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

241 kr

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Kontrollerar kanalerna på Dyson upprättstående dammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Dra den inre, röda slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Kontrollerar den nedre kanalen på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Montera ihop maskinen och prova den.

Strömknappen på Dysons upprättstående dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att rensa röret och den inre slangen?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Var har du lagt märke till en försämrad prestanda?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Avlägsna föravskiljaren

Lossa behållaren och cyklonen från maskinen och lossa cyklonens övre handtag.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Dra ut filtret ur cyklonen.

Så här tar du bort förmotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Rengör i enbart kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel.

Förmotorfiltrets tvättprocess för en Dyson upprättstående dammsugare.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här tar du ut filtret från insidan av bollhöljet på Dysons upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här tar du ut filtret från insidan av bollhöljet på Dysons upprättstående dammsugare.

Filtret ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten.

Eftermotorfiltrets tvättprocess för en Dyson upprättstående dammsugare.

Torka filtren

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Torkningsprocessen för filtret till Dysons upprättstående dammsugare.

Testa maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Strömknappen på Dysons upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Återställ borsten

Följ stegen i videon.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt. Avlägsna varsamt den vridbara C-klämman och dra bort städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida båda fästena motsols.

Så här lossar du rengöringshuvudet från munstycket.

Öppna bottenplattan och klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera att borsten inte verkar skadad.

Tar bort smuts från munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop den och återställ borsten.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtren och kontrollera om de är igensatta

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den stå och svalna i minst två timmar. Kom ihåg att stänga av och koppla ifrån maskinen innan du kontrollerar filtren och ser efter om maskinen är igensatt, innan du startar om den.

Följ lämpligt tillvägagångssätt för att rengöra filtren och se efter om maskinen är igensatt.

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Koppla inte in eller försök använda maskinen förrän den har inspekterats av en av våra tekniker.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Så här tömmer du behållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen nära det rektangulära inloppet för att skilja den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Så här tömmer du behållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje

Använd inte vatten på cyklonen.

Montera ihop maskinen igen när delarna är helt torra och testa den.

Har det här löst problemet?

Koppla inte in eller försök använda maskinen förrän den har inspekterats av en av våra tekniker.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa borsten

Följ stegen i videon.

Sätt tillbaka städmunstycket

Lossa C-klämman från städmunstycket och justera städmunstycket på maskinen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Fäst C-klämman på maskinen och se till att den snäpper på plats på båda sidor.

Till att börja med kan C-klämman endast fästa vid ena sidan. Du kan behöva ta i lite för att den ska fästa på båda sidor.

Så här monterar du munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om C-klämma inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

C-klämma

Reservdelsnr 922466-01

Reservc-klämma till din upprättstående dammsugare från Dyson.

23 kr

C-klämma

C-klämma

Reservdelsnr 922466-01

Reservc-klämma till din upprättstående dammsugare från Dyson.

23 kr

23 kr

Installera den här reservdelen

Släppa upp knappen för hand

Dra den genomskinliga plastspärren på basdelen bort från behållaren.

Öppna behållarens botten och töm ut innehållet.

Tryck på behållarens frigöringsknapp på cyklonhandtaget.

Rör sig den röda stången på behållarens sida fritt upp och ner?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 923585-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

338 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 923585-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

338 kr

338 kr

Har ball-enhetens skal lossat från sidan med eller utan filter?

Har muttern lossnat från mitten av ball-enhetens skal?

Sätta tillbaka ball-enhetens skal

Ball-skalet kan skruvas tillbaka på skruven på maskinens huvudrör.

Så här sätter du tillbaka höljet på bollen på Dysons upprättstående dammsugare.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Bollhölje (filtersida) inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Bollhölje (filtersida)

Reservdelsnr 924957-02

Reservbollhölje (servicesida) på din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

Bollhölje (filtersida)

Bollhölje (filtersida)

Reservdelsnr 924957-02

Reservbollhölje (servicesida) på din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

Tillfälligt slutsåld

241 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Så här kontrollerar du om borsthuvudet snurrar på Dysons upprättstående dammsugare.

Snurrar borsten när maskinen lutas?

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Kunde problemet lösas genom att återställa borsten?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera bottenplattan

Kontrollera bottenplattan så att det inte har fastnat något skräp i hjulen eller att de är skadade, eller att det saknas hjul.

Är bottenplattan skadad?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vilken del är sönder?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 923585-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

338 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 923585-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

338 kr

338 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 923644-02

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

2 455 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 923644-02

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

2 455 kr

Tillfälligt slutsåld

2 455 kr

Bevaka produkt

Installera den här reservdelen

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 920753-01

Kombinationsmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

180 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 920753-01

Kombinationsmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

180 kr

Tillfälligt slutsåld

180 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 924966-01

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

773 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 924966-01

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

773 kr

Tillfälligt slutsåld

773 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Reservefterfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Reservefterfilter

Reservdelsnr 922676-01

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 922676-01

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 920756-01

Trappmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

47 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 920756-01

Trappmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

47 kr

47 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skaft inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skaft

Reservdelsnr 923523-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

Skaft

Skaft

Reservdelsnr 923523-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

241 kr

Var syntes det gnistor eller rök?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Blockering

Detta beror troligtvis på en blockering.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt. Avlägsna varsamt den vridbara C-klämman och dra bort städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida båda fästena motsols.

Så här lossar du rengöringshuvudet från munstycket.

Avlägsna bottenplattan och klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera att borsten inte verkar skadad.

Tar bort smuts från munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Har det här löst problemet?

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Kontrollerar kanalerna på Dyson upprättstående dammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Dra den inre slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Kontrollerar den nedre kanalen på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Följ nästa steg.

Montera ihop maskinen

Passa in de tre tapparna på bottenplattan i skårorna på städmunstycket.

Så här sätter du tillbaka rengöringshuvudet på munstycket.

Lås bottenplattan genom att vrida båda fästena utåt så långt det går.

Så här sätter du fast rengöringshuvudet på munstycket.

Placera C-klämman på städmunstycket.

Så här monterar du en c-clip på munstycket.

Sätt fast städmunstycket på maskinen så att det snäpper fast.

Så här monterar du munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att rensa städmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Ställ maskinen i upprätt läge igen genom att trycka till ordentligt tills den snäpper på plats. Stödhjulen fälls ned automatiskt.

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Kontrollerar kanalerna på Dyson upprättstående dammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Luta maskinen till dammsugningsläge. Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt.

Dra den inre slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Kontrollera att omkopplingsventilen inte är smutsig eller igensatt.

Kontrollerar den nedre kanalen på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret och den inre slangen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Följ nästa steg.

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Så här kontrollerar du om borsthuvudet snurrar på Dysons upprättstående dammsugare.

Snurrar borsten?

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt. Avlägsna varsamt den vridbara C-klämman och dra bort städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida båda fästena motsols.

Så här lossar du rengöringshuvudet från munstycket.

Öppna bottenplattan och klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera att borsten inte verkar skadad.

Tar bort smuts från munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop den och återställ borsten.

Snurrar borsten nu?

Avlägsna efterfiltret

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen eller på sidan.

Så här lutar du maskinen.

Vrid på ringen i mitten och avlägsna ball-enhetens hölje.

Så här tar du ut filtret från insidan av bollhöljet på Dysons upprättstående dammsugare.

Vrid på filtret och avlägsna det från ball-enheten.

Så här tar du ut filtret från insidan av bollhöljet på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om kåpan är smutsig och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka efterfilterlocket och flytta maskinen utan att efterfiltret sitter i.

Sätta tillbaka filtret

Sätt tillbaka filtret i ball-enheten.

Se till att filtret och klotets lucka sitter ordentligt på plats.

Testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att sätta tillbaka efterfiltret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Stäng av borsten

Koppla in maskinen och luta den till dammsugningsläge.

Så här lutar du maskinen.

Sätt på maskinen.

Stäng av borsten genom att använda knappen bredvid startknappen.

Knappen för borsthuvudet på Dysons upprättstående dammsugare.

Har ljudet upphört?

Detta tyder på en blockering i maskinen.

Inspektera städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Lägg maskinen ned med ovansidan nedåt. Avlägsna varsamt den vridbara C-klämman och dra bort städmunstycket från dammsugarens huvuddel.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida båda fästena motsols.

Så här lossar du rengöringshuvudet från munstycket.

Öppna bottenplattan och klipp varsamt bort alla hår och fibrer med hjälp av en sax.

Kontrollera att borsten inte verkar skadad.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen

Passa in de tre tapparna på bottenplattan i skårorna på städmunstycket.

Så här sätter du tillbaka rengöringshuvudet på munstycket.

Lås bottenplattan genom att vrida båda fästena utåt så långt det går.

Placera C-klämman på städmunstycket.

Så här monterar du en c-clip på munstycket.

Sätt fast städmunstycket på maskinen så att det snäpper fast.

Så här monterar du munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att rensa städmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera att inget är igensatt

Detta är ett tecken på att det finns en blockering någonstans i maskinen.

Var har du lagt märke till en försämrad prestanda?

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget.

Avlägsna behållaren och cyklonen från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Sätt på maskinen och håll den upprätt.

Strömknappen på Dysons upprättstående dammsugare.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när cyklonen har avlägsnats?

Testa maskinen utan efterfiltret

Luta maskinen ned och lägg den på ryggen eller på sidan.

Så här lutar du maskinen.

Vrid på ringen i mitten och avlägsna ball-enhetens hölje.

Så här tar du ut filtret från insidan av bollhöljet på Dysons upprättstående dammsugare.

Vrid på filtret och avlägsna det från ball-enheten.

Så här tar du ut filtret från insidan av bollhöljet på Dysons upprättstående dammsugare.

Sätt på maskinen.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när efterfiltret har avlägsnats?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka filtret och se till att det sitter jämnt inuti ball-enheten.

Sätt på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att sätta tillbaka efterfiltret?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Reservefterfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Reservefterfilter

Reservdelsnr 922676-01

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 922676-01

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Kontrollera axeln och hjulen

Kontrollera axeln och hjulen på bottenplattan och stabiliseringshjulen så att där inte sitter något skräp eller de är skadade.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använda borsten

Obs! Borsten aktiveras automatiskt när maskinen lutas i dammsugningsläge.

Tryck på borststyrningsknappen bredvid På/Av för att avbryta användningen av borstarna på ömtåliga mattor, heltäckningsmattor och hårda golv.

Knappen för borsthuvudet på Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen på nytt för att starta om borsten för att dammsuga mattor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Bära din Dyson-maskin

Lyft endast maskinen i bärhandtaget högst upp på cyklonen, inte i handtaget på den genomskinliga behållaren.

Så här bär du en Dyson upprättstående dammsugare på ett säkert sätt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Börja dammsuga

Koppla in maskinen.

Dra tillbaka handtaget och luta maskinen till dammsugningsläge, och se till att stabiliseringshjulen är riktade uppåt mot maskinens baksida.

Tryck på knappen PÅ/AV.

Små handledsrörelser ger städmunstycket en sicksackrörelse, så att det blir lättare att dammsuga runt möbler.

Så här lutar du maskinen.

Förläng skaftet till dess att det snäpper på plats.

Tryck på skaftets frigöringsknapp och dra ut skaftet ur slangen.

Lyft på locket till skafthandtaget och tryck på slangen till dess att den snäpper på plats.

Tryck fast kombinationsmunstycket i änden av skafthandtaget.

Du kan också snäppa fast kombinationsmunstycket direkt på slangen.

Så här tar du bort slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Monteringsanvisningar

Fästa städmunstycket.

Se till att kontaktstiften på undersidan av städmunstycket ligger rätt.

Placera C-klämman och montera städmunstycket i öppningen på maskinens bottendel.

Så här monterar du munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Fästa tillbehören

Sätt fast skafthandtaget på maskinen till dess att det snäpper fast.

För in skaftet i slangen och montera det på baksidan av maskinen till dess att det snäpper fast.

Så här sätter du ihop Dysons upprättstående dammsugare.

Förvara munstyckena

Lossa cyklonen och behållaren.

Fäst tillbehörshållaren på sidan av röret enligt bilden.

Fäst kombinationsmunstycket i tillbehörshållaren på sidan av maskinen.

Fäst trappmunstycket i tillbehörshållaren på sidan av maskinen.

Så här sätter du ihop Dysons upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

För att maskinen ska fortsätta att städa effektivt måste den genomskinliga behållaren tömmas så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Tryck på knappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Töm den genomskinliga behållaren genom att trycka på spärren högst upp på bärhandtaget igen för att tömma ut dammet direkt i en papperskorg.

Så här tömmer du behållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Tryck ordentligt mitt på den genomskinliga behållarens basdel för att stänga den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?