Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC36 Allergy Parquet-dammsugare
Se alla steg

Velg det aktuelle alternativet

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Så här lossar du behållaren från maskinen.

Tömma dammbehållaren

Håll behållaren inuti en soppåse, stäng till påsen runt behållaren och tryck på knappen för att tömma ut allt damm och smuts.

Skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna damm och skräp från insidan av behållaren för fint damm.

Så här tömmer du behållaren.

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den silverfärgade knappen för att skilja behållaren från cyklonen.

Så här tar du bort behållaren från maskinen.

Rengöra cyklonen

Kontrollera om uppsamlingskärlet för fint damm är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Rengör den genomskinliga plasten, men tvätta inte cyklonen.

Rengöra behållaren

Tvätta bara behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Så här rengör du den genomskinliga behållaren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Ett rasslande ljud kan tyda på att något har fastnat i maskinen.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Velg det aktuelle alternativet

Golvmunstycke

Flat Out-munstycke

Det platta munstycket till Dyson cylinderdammsugaren.

Motorhead

Turbinmunstycke

Vilket golvmunstycke har du problem med?

Kontrollera golvmunstycket

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Basen på golvmunstycket kontrolleras.

Kontrollera om avluftningsventilen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns blockeringar i det justerbara röret, handtaget eller slangen.

Kontrollera rören

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Så här lossar du behållaren från maskinen.

Övre rör

Kontrollera om det övre luftgallret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i den övre kanalen.

Nedre rör

Lossa inloppsröret genom att trycka på frigöringsflärpen.

Kontrollera om den nedre kanalen är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera båda de nedre rörtätningarna

Tömma dammbehållaren

Håll behållaren inuti en soppåse, stäng till påsen runt behållaren och tryck på knappen för att tömma ut allt damm och smuts.

Skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna damm och skräp från insidan av behållaren för fint damm.

Så här tömmer du behållaren.

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den silverfärgade knappen för att skilja behållaren från cyklonen.

Så här tar du bort behållaren från maskinen.

Rengöra cyklonen

Kontrollera om uppsamlingskärlet för fint damm är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Rengör den genomskinliga plasten, men tvätta inte cyklonen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har dette løst problemet?

Tvätta filtret

Følg instruksjonene i videoen.

Kunde frågan lösas genom att tvätta filtret?

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtret minst en gång i månaden.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna behållaren och dra ut föravskiljaren från cyklonens ovansida.

Så här tar du bort förmotorfiltret.

Avlägsna efterfiltret

Vrid efterfiltrets frigöringsspärr motsols tills det går att lossa filterluckan.

Avlägsna efterfiltret från maskinen.

Så här tar du bort eftermotorfiltret.

Tvätta filtren

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Filtret tvättas under kallt rinnande vatten.

Torka filtren

Låt filtren ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Filtret behöver torka i 24 timmar.

Montera ihop maskinen och prova den

Se till att filtret är placerat i mitten av cyklonen.

Kunde frågan lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera borsten

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket.

Lossa borstens ändskydd.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns blockeringar i det justerbara röret, handtaget eller slangen.

Kontrollera rören

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Så här lossar du behållaren från maskinen.

Övre rör

Kontrollera om det övre luftgallret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i den övre kanalen.

Nedre rör

Lossa inloppsröret genom att trycka på frigöringsflärpen.

Kontrollera om den nedre kanalen är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera båda de nedre rörtätningarna

Kontroll av den nedre kanalen.

Tömma dammbehållaren

Håll behållaren inuti en soppåse, stäng till påsen runt behållaren och tryck på knappen för att tömma ut allt damm och smuts.

Skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna damm och skräp från insidan av behållaren för fint damm.

Så här tömmer du behållaren.

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den silverfärgade knappen för att skilja behållaren från cyklonen.

Så här tar du bort behållaren från maskinen.

Rengöra cyklonen

Kontrollera om uppsamlingskärlet för fint damm är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Rengör den genomskinliga plasten, men tvätta inte cyklonen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har dette løst problemet?

Fortsätt med kontrollerna

Borsten ska snurra om sugeffekten är stark, så fortsätt med prestandakontrollerna.

Om sugeffekten är stark men borsten ändå inte snurrar kan det lösas genom att beställa ett nytt turbinmunstycke.

Velg det aktuelle alternativet

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns blockeringar i det justerbara röret, handtaget eller slangen.

Kontrollera rören

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Så här lossar du behållaren från maskinen.

Övre rör

Kontrollera om det övre luftgallret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i den övre kanalen.

Nedre rör

Lossa inloppsröret genom att trycka på frigöringsflärpen.

Kontrollera om den nedre kanalen är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera båda de nedre rörtätningarna

Kontroll av den nedre kanalen.

Tömma dammbehållaren

Håll behållaren inuti en soppåse, stäng till påsen runt behållaren och tryck på knappen för att tömma ut allt damm och smuts.

Skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna damm och skräp från insidan av behållaren för fint damm.

Så här tömmer du behållaren.

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den silverfärgade knappen för att skilja behållaren från cyklonen.

Så här tar du bort behållaren från maskinen.

Rengöra cyklonen

Kontrollera om uppsamlingskärlet för fint damm är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Rengör den genomskinliga plasten, men tvätta inte cyklonen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har dette løst problemet?

Tvätta filtret

Følg instruksjonene i videoen.

Kunde frågan lösas genom att tvätta filtret?

För att behålla din Dyson-maskin rekommenderar vi att du tvättar filtret minst en gång i månaden.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna behållaren och dra ut föravskiljaren från cyklonens ovansida.

Så här tar du bort förmotorfiltret.

Avlägsna efterfiltret

Vrid efterfiltrets frigöringsspärr motsols tills det går att lossa filterluckan.

Avlägsna efterfiltret från maskinen.

Så här tar du bort eftermotorfiltret.

Tvätta filtren

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Filtret tvättas under kallt rinnande vatten.

Torka filtren

Låt filtren ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Filtret behöver torka i 24 timmar.

Montera ihop maskinen och prova den

Se till att filtret är placerat i mitten av cyklonen.

Kunde frågan lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera reglagen på skafthandtaget

Montera ihop maskinen.

Sätta på/stänga av borsten.

Borsthuvud till turbinmunstycke

Reservdelsnr 920325-04

Borsthuvud till turbinmunstycke

Borsthuvud till turbinmunstycke

Reservdelsnr 920325-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Borsthuvud till turbinmunstycke

Borsthuvud till turbinmunstycke

Reservdelsnr 920325-04

Reservborsthuvud till ditt turbinmunstycke.

Tillfälligt slutsåld

265 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa borsten

Lossa städmunstycket.

Avlägsna Motorhead och kontrollera om den elektriska kontakterna på munstycket visar några tecken på skador.

Kontrollera jockey-hjulet under golvmunstycket och se om det finns några blockeringar eller skador.

Testa jockey-hjulet med golvmunstycket rättvänt, eftersom en säkerhetsmekanism kan låsa hjulet när det är upp och ned-vänt.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Sätt tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten lås den genom att dra åt låset.

Se till att den är ordentligt åtdragen innan du börjar använda apparaten.

Har dette løst problemet?

Testa skaftet

Lossa städmunstycket från skaftet och lossa skaftet från maskinen.

Fäst golvmunstycket på skafthandtaget.

Sätt på borsten.

Snurrar borsten nu?

Kontrollera skafthandtaget

Lossa golvmunstycket.

Kontrollera om de elektriska kontakterna på skafthandtaget visar några tecken på skador.

Kontrollera slangen

Lossa slangen från maskinens inlopp.

Så här tar du bort slangen från maskinen.

Kontrollera om de elektriska kontakterna på slangen visar några tecken på skador.

Kontroll av anslutningarna på slangen.

Kontrollera inloppet

Kontrollera tillhörande anslutningar på inloppet om de verkar skadade.

Kontrollerar sugkraften över slangens inloppspunkt.

Montera ihop maskinen.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

241 kr

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera städmunstyckets öppningar:

Avlägsna städmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Sätt tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten lås den genom att dra åt låset.

Se till att den är ordentligt åtdragen innan du börjar använda apparaten.

Har dette løst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns blockeringar i det justerbara röret, handtaget eller slangen.

Kontrollera rören

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Så här lossar du behållaren från maskinen.

Övre rör

Kontrollera om det övre luftgallret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i den övre kanalen.

Nedre rör

Lossa inloppsröret genom att trycka på frigöringsflärpen.

Kontrollera om den nedre kanalen är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera båda de nedre rörtätningarna

Kontroll av den nedre kanalen.

Tömma dammbehållaren

Håll behållaren inuti en soppåse, stäng till påsen runt behållaren och tryck på knappen för att tömma ut allt damm och smuts.

Skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna damm och skräp från insidan av behållaren för fint damm.

Så här tömmer du behållaren.

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den silverfärgade knappen för att skilja behållaren från cyklonen.

Så här tar du bort behållaren från maskinen.

Rengöra cyklonen

Kontrollera om uppsamlingskärlet för fint damm är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Rengör den genomskinliga plasten, men tvätta inte cyklonen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har dette løst problemet?

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Ett visslande ljud tyder på en blockering i maskinen.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Velg det aktuelle alternativet

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns blockeringar i det justerbara röret, handtaget eller slangen.

Kontrollera rören

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Så här lossar du behållaren från maskinen.

Övre rör

Kontrollera om det övre luftgallret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här lossar du behållaren från maskinen.

Nedre rör

Lossa inloppsröret genom att trycka på frigöringsflärpen.

Kontrollera om den nedre kanalen är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera båda de nedre rörtätningarna

Kontroll av den nedre kanalen.

Tömma dammbehållaren

Håll behållaren inuti en soppåse, stäng till påsen runt behållaren och tryck på knappen för att tömma ut allt damm och smuts.

Skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna damm och skräp från insidan av behållaren för fint damm.

Så här tömmer du behållaren.

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den silverfärgade knappen för att skilja behållaren från cyklonen.

Så här tar du bort behållaren från maskinen.

Rengöra cyklonen

Kontrollera om uppsamlingskärlet för fint damm är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har dette løst problemet?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Varm eller dammig lukt

Maskinen kan lukta varmt och/eller dammigt om den är igensatt eller filtret är smutsigt.

Bekräfta om maskinen ger ifrån sig annorlunda ljud eller lukter.

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten stark eller svag?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa borsten

Følg instruksjonene i videoen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera turbinmunstycket?

Rensa borsten

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Sätt tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten lås den genom att dra åt låset.

Se till att den är ordentligt åtdragen innan du börjar använda apparaten.

Kunde problemet lösas genom att rensa städmunstycket?

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns blockeringar i det justerbara röret, handtaget eller slangen.

Kontrollera rören

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Så här lossar du behållaren från maskinen.

Övre rör

Kontrollera om det övre luftgallret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i den övre kanalen.

Nedre rör

Lossa inloppsröret genom att trycka på frigöringsflärpen.

Kontrollera om den nedre kanalen är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera båda de nedre rörtätningarna

Kontroll av den nedre kanalen.

Tömma dammbehållaren

Håll behållaren inuti en soppåse, stäng till påsen runt behållaren och tryck på knappen för att tömma ut allt damm och smuts.

Skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna damm och skräp från insidan av behållaren för fint damm.

Så här tömmer du behållaren.

Avlägsna behållaren

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den silverfärgade knappen för att skilja behållaren från cyklonen.

Så här tar du bort behållaren från maskinen.

Rengöra cyklonen

Kontrollera om uppsamlingskärlet för fint damm är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Rengör den genomskinliga plasten, men tvätta inte cyklonen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har dette løst problemet?

Spolar tillbaka kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Vilken knapp som är strömknappen.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Så här spolar du tillbaka sladden.

Har dette løst problemet?

Mini flat out-munstycket är svårt att trycka in

Kontrollera de röda flärparna på undersidan av Mini Flat Out-munstycket.

Skjut båda flärparna till öppet läge.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera tillbehören?

Velg det aktuelle alternativet

Behållare

Reservdelsnr 919348-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 919348-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 919348-01

Reservbehållare till din cylinderdammsugare från Dyson.

313 kr

Se mer

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

71 kr

Cyklon

Reservdelsnr 919322-03

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 919322-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 919322-03

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

592 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Slang

Reservdelsnr 923769-03

Slang

Slang

Reservdelsnr 923769-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Slang

Slang

Reservdelsnr 923769-03

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservefterfilter

Reservdelsnr 919553-02

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 919553-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 919553-02

Reservefterfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

241 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-01

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-01

Justerbart reservskaft till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

338 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa sugeffekten från förlängningsröret

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Sette sammen maskinen din

Følg instruksjonene i videoen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Sette sammen maskinen din

Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.

Så här kopplar du in slangen i slangöppningen.

Fäst skafthandtaget på förlängningsröret.

Så här sätter du fast det justerbara röret i handtaget.

Fäst golvmunstycket i änden av förlängningsröret.

  • Tryck på förlängningsrörets frigöringsknapp för att förlänga det, och se till att det snäpper fast
Så här kopplar du på munstycket på det justerbara röret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Tömma dammbehållaren

Følg instruksjonene i videoen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på bärhandtagets sida.

Så här lossar du behållaren från maskinen.

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den.

Avlägsna den genomskinliga behållaren varsamt, tillslut påsen ordentligt och släng tillsammans med hushållsavfallet.

Så här tömmer du behållaren.

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och cyklonen på framsidan av huvuddelen.

Tappen på positioneringsfästet måste passa in i fördjupningen i bottnen på den genomskinliga behållaren.

Tryck ned bärhandtaget så att det snäpper fast ovanpå den genomskinliga behållaren och cyklonenheten och sitter fast ordentligt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hurtigstartveiledning

Følg instruksjonene i videoen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda Mini Flat Out-munstycket

Fäst Mini Flat Out-munstycket på förlängningsröret och se till att det snäpper på plats.

De två röda flärparna på undersidan av Mini Flat Out-munstycket kan öppnas för att minska sugeffekten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda förlängningsröret

  • Tryck på förlängningsrörets frigöringsknapp för att förlänga det, och se till att det snäpper fast
  • Fäst tillbehören på skafthandtaget eller förlängningsröret så att de snäpper på plats
  • Avlägsna eventuellt förlängningsröret och skafthandtaget och fäst tillbehören direkt på slangen, så att de snäpper på plats.
Så här justerar du längden på det justerbara röret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

Borsten kan vridas på och av genom att vrida på hjulet på turbinmunstycket enligt bilden nedan.

Borste på för mattor.

Borsten avstängd för hårda eller ömtåliga golv.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Klicka här om du vill hämta manualen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Filtret behöver rengöras minst en gång i månaden.

Tvätta filtret

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Filtret behöver rengöras minst en gång i månaden.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna behållaren och dra ut föravskiljaren från cyklonens ovansida.

Så här tar du bort förmotorfiltret.

Avlägsna efterfiltret

Vrid efterfiltrets frigöringsspärr motsols tills det går att lossa filterluckan.

Avlägsna efterfiltret från maskinen.

Så här tar du bort eftermotorfiltret.

Tvätta filtren

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Filtret tvättas under kallt rinnande vatten.

Torka filtren

Låt filtren ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Filtret behöver torka i 24 timmar.

Montera ihop maskinen och prova den

Se till att filtret är placerat i mitten av cyklonen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?