Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC51 Multi Floor-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tömmer innehållet av behållaren från Dysons upprättstående dammsugare i en påse.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den gråa knappen på cyklonens sida (nära den röda stången).

Dra loss den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Så här öppnar du underdelen av behållaren på en Dyson upprättstående dammsugare.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Rengöra höljet

Torka av höljet med en mjuk dammborste eller en torr, luddfri trasa.

VARNING! Använd inte några vätskor på cyklonen.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Stäng av borsten

Koppla in maskinen.

Luta den till dammsugningsläge.

Sätt på den och stäng av borsten genom att använda den gråa knappen bredvid startknappen.

Har ljudet upphört?

Kontrollera borsten

Följ stegen i videon.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Så här sätter du på och stänger av Dyson upprättstående dammsugare.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida fästena så långt det går.

Använd en sax och klipp varsamt bort alla hår och fibrer från borsten.

Leta upp ändskyddsskruven på borstens kåpa och lossa den med en Phillips-skruvmejsel.

Så här tar du bort blockeringar från borsthuvudet.

Kontrollera städmunstyckets öppning och tillhörande öppning på maskinen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppningen på munstycket på Dyson upprättstående dammsugare behöver inspekteras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget.

Avlägsna behållaren och cyklonen från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Sätt på maskinen och håll den upprätt.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när cyklonen har avlägsnats?

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här tar du bort höljet från en Dyson upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här lossar du eftermotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Sätt på maskinen.

Hörs det visslande ljudet fortfarande när efterfiltret har avlägsnats?

Montera ihop maskinen

Fäst filtret genom att vrida det medsols så att de vita pilarna kommer i jämnhöjd.

Vrid den mittersta låsknappen medsols medan du sätter tillbaka bollens utvändiga lucka.

När det börjar klicka är luckan låst.

Testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här tar du bort höljet från en Dyson upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här lossar du eftermotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om kåpan är smutsig och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka efterfilterlocket och flytta maskinen utan att efterfiltret sitter i.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här sätter du tillbaka eftermotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här sätter du tillbaka eftermotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att sätta tillbaka efterfiltret?

Kontrollera att inget är igensatt

Detta är ett tecken på att det finns en blockering någonstans i maskinen.

Var har du lagt märke till en försämrad prestanda?

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Så här sätter du på och stänger av Dyson upprättstående dammsugare.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Så här sätter du på och stänger av Dyson upprättstående dammsugare.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida fästena så långt det går.

Använd en sax och klipp varsamt bort alla hår och fibrer från borsten.

Leta upp ändskyddsskruven på borstens kåpa och lossa den med en Phillips-skruvmejsel.

Så här tar du bort blockeringar från borsthuvudet.

Kontrollera städmunstyckets öppning och tillhörande öppning på maskinen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppningen på munstycket på Dyson upprättstående dammsugare behöver inspekteras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Snurrar borsten nu?

Har det här löst problemet med effekten?

Kontrollera inloppets sugeffekt

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Vänd på dammsugaren så att behållaren är vänd uppåt. Håll handen över öppningen, sätt på maskinen och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid städmunstycket inlopp stark, eller är den svagare än vanligt?

Rensa städmunstycket

Lossa bottenplattan genom att vrida fästena så långt det går.

Använd en sax och klipp varsamt bort alla hår och fibrer från borsten.

Leta upp ändskyddsskruven på borstens kåpa och lossa den med en Phillips-skruvmejsel.

Så här tar du bort blockeringar från borsthuvudet.

Kontrollera städmunstyckets öppning och tillhörande öppning på maskinen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppningen på munstycket på Dyson upprättstående dammsugare behöver inspekteras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Så här kontrollerar du den undre kanalen på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Dra den inre, röda slangkragen nedåt, lossa den och kontrollera om något är igensatt.

Montera ihop maskinen och prova den.

Avlägsna endast ventilslangen om du känner att du kan montera tillbaka den igen. Den är lite svårare att sätta tillbaka än den nedre rörslangen.

Kontrollera avluftningsventilen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Lossa slangen

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Så här tar du bort slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera att inget täpper till omkopplingsventilen och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du ventilen på en Dyson upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tömmer innehållet av behållaren från Dysons upprättstående dammsugare i en påse.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den gråa knappen på cyklonens sida (nära den röda stången).

Dra loss den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Så här öppnar du underdelen av behållaren på en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för hur du kontrollerar höljet på Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Avlägsna behållaren

Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Avlägsna föravskiljaren

Frigör spärren på cyklonhandtagets framsida.

Sväng handtaget bakåt.

Lyft ut filtret.

Så här tar du bort förmotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Tvätta föravskiljaren

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Håll under en kran och låt vattnet rinna igenom den öppna änden tills vattnet är klart.

Vänd upp och ned och knacka ur.

Så här rengör du filtret från en Dyson upprättstående dammsugare.

Torka föravskiljaren

Ställ filtret på tork på den breda, öppna sidan. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Den rekommenderade torkningstiden på 24 timmar för filtret till Dysons upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka filtret i cyklonen.

För tillbaka handtaget i rätt läge.

Se till att spärren klickar och snäpper fast ordentligt.

Sätt fast cyklonen och den genomskinliga behållaren på maskinen.

Så här sätter du tillbaka förmotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här tar du bort höljet från en Dyson upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här lossar du eftermotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Tvätta efterfiltret

Filtret ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten.

Så här rengör du filtret från en Dyson upprättstående dammsugare.

Torka efterfiltret

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Den rekommenderade torkningstiden på 24 timmar för filtret till Dysons upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen

Fäst filtret genom att vrida det medsols så att de vita pilarna kommer i jämnhöjd.

Så här sätter du tillbaka eftermotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Vrid den mittersta låsknappen medsols medan du sätter tillbaka bollens utvändiga lucka.

När det börjar klicka är luckan låst.

Testa maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Börja med att lossa Phillips-skruven (kanske inte finns på alla varianter) och dra ned den inre slangkragen.

Lossa den och kontrollera om den är igensatt.

Montera ihop maskinen och prova den.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera sugeffekten från inloppet

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Så här sätter du på och stänger av Dyson upprättstående dammsugare.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Vänd på dammsugaren så att behållaren är vänd uppåt. Håll handen över öppningen, sätt på maskinen och testa sugeffekten.

Är sugeffekten vid städmunstycket inlopp stark, eller är den svagare än vanligt?

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Rensa städmunstycket

Stäng av och koppla ur maskinen.

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Så här sätter du på och stänger av Dyson upprättstående dammsugare.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa bottenplattan genom att vrida fästena så långt det går.

Använd en sax och klipp varsamt bort alla hår och fibrer från borsten.

Leta upp ändskyddsskruven på borstens kåpa och lossa den med en Phillips-skruvmejsel.

Så här tar du bort blockeringar från borsthuvudet.

Kontrollera städmunstyckets öppning och tillhörande öppning på maskinen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Öppningen på munstycket på Dyson upprättstående dammsugare behöver inspekteras.

Montera ihop maskinen och prova den.

Snurrar borsten nu?

Kontrollera röret och innerslangen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen högst upp på cyklonen och avlägsna behållaren.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera om ingångskanalens lucka är igensatt och om tätningen sitter ordentligt på plats.

Så här kontrollerar du kanalerna bakom cyklonen på Dysons upprättstående dammsugare.

Leta upp slangens röda spärrknapp på basdelen där behållaren satt.

Tryck på knappen i slangens riktning och dra kraftigt i slangen så att den lossar från maskinens baksida.

Så här tar du bort slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att rensa röret och den inre slangen?

Testa slangens sugeffekt

Lossa skaftet genom att öppna skaftskyddet och dra skaftet uppåt och bort från handtaget tills det snäpper fast.

Så här tar du bort skaftet från slangen på en Dyson upprättstående dammsugare.

Tyck på knappen på slangkragen för att lossa skaftet från slangen.

Testa sugeffekten från slangen.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Titta igenom båda ändarna av skaftet och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om skaftet är skadat.

Kontrollerar skaftet på Dysons upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skaft inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skaft

Reservdelsnr 965083-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

265 kr

Skaft

Skaft

Reservdelsnr 965083-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

265 kr

265 kr

Kontrollera slangen

Lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Så här tar du bort slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera om slangen har några hål eller revor och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen?

Vilken del av slangen har spruckit?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Var har du lagt märke till en försämrad prestanda?

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Återställ borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Tvätta filtret

Filtren ska rengöras varje månad.

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna behållaren

Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Avlägsna föravskiljaren

Frigör spärren på cyklonhandtagets framsida.

Sväng handtaget bakåt.

Lyft ut filtret.

Så här tar du bort förmotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Tvätta föravskiljaren

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Håll under en kran och låt vattnet rinna igenom den öppna änden tills vattnet är klart.

Vänd upp och ned och knacka ur.

Pressa och vrid ur det med båda händerna så att allt överskottsvatten avlägsnas.

Så här rengör du filtret från en Dyson upprättstående dammsugare.

Torka föravskiljaren

Ställ filtret på tork på den breda, öppna sidan. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Den rekommenderade torkningstiden på 24 timmar för filtret till Dysons upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka filtret i cyklonen. För tillbaka handtaget i rätt läge.

Se till att spärren klickar och snäpper fast ordentligt.

Så här sätter du tillbaka förmotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Avlägsna efterfiltret

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet

Så här tar du bort höljet från en Dyson upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här lossar du eftermotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Tvätta efterfiltret

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten. (Klappa på plastkanten, inte på filtermaterialet.)

Så här rengör du filtret från en Dyson upprättstående dammsugare.

Torka efterfiltret

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Den rekommenderade torkningstiden på 24 timmar för filtret till Dysons upprättstående dammsugare.

Sätta tillbaka filtret på ball-enheten

Fäst filtret genom att vrida det medsols så att de vita pilarna kommer i jämnhöjd.

Så här sätter du tillbaka eftermotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Vrid den mittersta låsknappen medsols medan du sätter tillbaka bollens utvändiga lucka. När det börjar klicka är luckan låst.

Så här sätter du tillbaka höljet på bollen på Dysons upprättstående dammsugare.

Testa maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera strömförsörjningen

Är sladden eller kontakten skadad? Kontrollera andra hushållsmaskiner. Kontrollera lampan genom att ansluta till ett annat eluttag.

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Koppla inte in eller försök använda maskinen förrän den har inspekterats av en av våra tekniker.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Tryck på knappen högst upp på cyklonhandtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck på knappen igen för att öppna behållarens botten.

Tömmer innehållet av behållaren från Dysons upprättstående dammsugare i en påse.

Se till att behållarens botten är öppen och tryck på den gråa knappen på cyklonens sida (nära den röda stången).

Dra loss den genomskinliga behållaren från cyklonen.

Så här öppnar du underdelen av behållaren på en Dyson upprättstående dammsugare.

Den genomskinliga behållaren kan torkas av med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel på någon del av maskinen.

Torka av höljet med en mjuk dammborste eller en torr, luddfri trasa.

VARNING! Använd inte några vätskor på cyklonen.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera borsten

Koppla in och sätt på maskinen.

Så här kontrollerar du om borsthuvudet snurrar på Dysons upprättstående dammsugare.

Luta den till dammsugningsläge.

Kontrollera borsten genom fönstret på städmunstyckets framsida.

Snurrar borsten när maskinen lutas?

Kontrollera bottenplattan

Kontrollera bottenplattan så att det inte har fastnat något skräp i hjulen eller att de är skadade, eller att det saknas hjul.

Är bottenplattan skadad?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Obs! Vid normal användning stängs borsten automatiskt av när maskinen står upprätt och sätts automatiskt på när maskinen lutas till dammsugningsläge.

Återställa borsten

Återställ borsten genom att trycka på borststyrningsknappen två gånger eller stäng av och sätt på maskinen igen.

Kunde problemet lösas genom att återställa borsten?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 965071-01

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

979 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 965071-01

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

979 kr

979 kr

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Har ball-enhetens skal lossat från sidan med eller utan filter?

Har muttern lossnat från mitten av ball-enhetens skal?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Bollhölje (filtersida) inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Bollhölje (filtersida)

Reservdelsnr 964703-01

Reservbollhölje (filtersida) till din upprättstående dammsugare från Dyson.

180 kr

Bollhölje (filtersida)

Bollhölje (filtersida)

Reservdelsnr 964703-01

Reservbollhölje (filtersida) till din upprättstående dammsugare från Dyson.

180 kr

Tillfälligt slutsåld

180 kr

Bevaka produkt

Sätta tillbaka ball-enhetens skal

Ball-skalet kan skruvas tillbaka på skruven på maskinens huvudrör.

Så här sätter du tillbaka höljet på bollen på Dysons upprättstående dammsugare.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Borstmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Borstmunstycke

Reservdelsnr 964705-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

Borstmunstycke

Borstmunstycke

Reservdelsnr 964705-01

Reservborstmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Kontrollera den röda stången

När du trycker ned den röda knappen för att öppna behållarens botten kan den övre röda spärranordningen fastna på cyklonen och förhindra att botten öppnas.

För den övre röda spärranordningen på cyklonens baksida upp mot cyklonblockets övre del och försök att trycka på frigöringsknappen igen.

Placeringen av den röda staven på cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Kunde problemet lösas genom att frigöra stången?

Öppna behållarens botten manuellt

Försök öppna behållarens bottenlucka genom att skjuta ned den nedre delen av det röda spärranordningen.

Så här lossar du underdelen på behållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Går det att öppna basdelen för hand?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 965073-01

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

592 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 965073-01

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

592 kr

592 kr

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera städmunstycket

Se till att maskinen är frånkopplad och lossa städmunstycket.

Lägg maskinen på rygg.

Lägger ner Dyson upprättstående dammsugare på dess framdel.

Leta upp det röda clipset under städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

För klämman mot ball-enheten och dra bestämt för att lossa städmunstycket.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Rensa borsten

Öppna bottenplattan genom att lossa de två röda frigöringsknapparna.

Så här knäpper du loss rengöringshuvudet på en Dyson upprättstående dammsugare.

Använd en sax och klipp varsamt bort alla hår och fibrer från borsten.

Trådar plockas bort från borsthuvudet på en Dyson Small Ball upprättstående dammsugare.

Kontrollera städmunstyckets öppning och tillhörande öppning på maskinen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du den nedre kanalen på Dysons upprättstående dammsugare.

Kontrollera innerslangen

Lossa det lila filterskyddet mitt på ball-skalet.

Så här tar du bort höljet från en Dyson upprättstående dammsugare.

Lossa Ball-skalet för att lättare komma åt innerslangen.

Dra loss den röda kragen från apparaten och kontrollera att det inte finns några blockeringar i slangen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att rensa munstycket och den inre slangen?

Var syntes det gnistor eller rök?

Koppla inte in eller försök använda maskinen förrän den har inspekterats av en av våra tekniker.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vilken problem har du med lutningsmekanismen?

Kontrollera rören

Se till att maskinen är frånkopplad och lossa skaftet från maskinens baksida (detta är för en senare kontroll).

Så här tar du bort skaftet från en Dyson upprättstående dammsugare.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera om den nedre kanalen (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du den nedre kanalen på Dysons upprättstående dammsugare.

Vänd maskinen, lägg den på ryggen och lossa innerslangen från ball-enhetens båda halvor.

Kontrollera om innerslangen är igensatt och avlägsna eventuella hinder (det ska gå att igenom den nedre kanalen).

Har det här löst problemet?

Kontrollera avluftningsventilen

Lossa huvudslangen från maskinen genom att trycka på den röda frigöringsknappen (knappen är inte en del av slangen utan sitter kvar på maskinen).

Så här tar du bort slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningen där slangen var monterad är igensatt (i synnerhet kulspetspennor, blyertspennor osv.) och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du ventilen på en Dyson upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera rören?

Kontrollera rören

Se till att maskinen är frånkopplad och lossa skaftet från maskinens baksida (detta är för en senare kontroll).

Så här tar du bort skaftet från en Dyson upprättstående dammsugare.

Lägg maskinen ned på golvet, med sidan av behållaren nedåt och avlägsna städmunstycket genom att trycka på den röda frigöringsknappen.

Så här tar du bort rengöringsmunstycket på en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera om den nedre kanalen (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du den nedre kanalen på Dysons upprättstående dammsugare.

Vänd maskinen, lägg den på ryggen och lossa innerslangen från ball-enhetens båda halvor.

Kontrollera om innerslangen är igensatt och avlägsna eventuella hinder (det ska gå att igenom den nedre kanalen).

Kontrollera avluftningsventilen

Lossa huvudslangen från maskinen genom att trycka på den röda frigöringsknappen (knappen är inte en del av slangen utan sitter kvar på maskinen).

Så här tar du bort slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Kontrollera om kanalen där slangen var monterad är igensatt (i synnerhet kulspetspennor, blyertspennor osv.) och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du ventilen på en Dyson upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Dammsugaren måste lutas lite längre än i rät vinkel för att stabiliseringshjulen ska snäppa fast i rätt läge.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera rören?

Tryck på den röda frigöringsknappen

Skaftet och handtaget kan föras tillbaka in i maskinen genom att trycka på den röda frigöringsknappen nära PÅ/AV-knappen samtidigt som du trycker på den röda knappen på slangmuffen.

Knappen som lossar skaftet och slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

När du väl har avlägsnat igensättningar från skaftet behöver du inte använda knappen på slangmuffen för att sänka skaftet.

Kunde problemet lösas genom att använda båda knapparna?

Höj upp handtaget

Handtaget måste dras upp innan skaftet (med den röda ovandelen) kan snäppas på.

Så här drar du upp handtaget på Dyson upprättstående dammsugare.

Se till att handtaget dras upp och låses på plats innan du försöker att montera skaftet igen.

Kunde problemet lösas genom att lyfta handtaget?

Är några delar av skaftet, slangen, handtaget eller huvudröret skadade?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera kabelvindan

Handtaget är tillverkat av en blandning av material som ser till att vikten för DC50 hålls så låg som möjligt utan att dess hållbarhet äventyras.

Materialen är utformade för att böja sig något för att absorbera de spänningar som uppstår när maskinen används, så det är helt normalt.

Handtaget kan vricka lite om den övre kabelvindan har lyfts upp tillsammans med skafthandtaget. Tryck ned den övre delen av kabelvindan så att den är i nivå med på/av-knappen.

Så här förvarar du strömkabeln på en Dyson upprättstående dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att sänka kabelvindan?

Vilken del är sönder?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 965070-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965070-01

Reservbehållare till din upprättstående dammsugare från Dyson.

241 kr

241 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Rengöringshuvud inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 965071-01

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

979 kr

Rengöringshuvud

Rengöringshuvud

Reservdelsnr 965071-01

Reservrengöringshuvud till din upprättstående dammsugare från Dyson.

979 kr

979 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 965072-01

Kombinationsmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

71 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 965072-01

Kombinationsmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 965073-01

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

592 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 965073-01

Reservcyklon din upprättstående dammsugare från Dyson.

592 kr

592 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Reservefterfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Reservefterfilter

Reservdelsnr 965080-02

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

386 kr

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 965080-02

Reservefterfilter till din upprättstående dammsugare från Dyson.

386 kr

386 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 965082-01

Trappmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

35 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 965082-01

Trappmunstycke till din upprättstående dammsugare från Dyson.

35 kr

35 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skaft inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skaft

Reservdelsnr 965083-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

265 kr

Skaft

Skaft

Reservdelsnr 965083-01

Reservskaft till din upprättstående dammsugare från Dyson.

265 kr

265 kr

Montera maskinen

Fästa städmunstycket.

Lägg maskinen på ryggen och fäst städmunstycket i öppningarna.

Så här monterar du munstycket på Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck ordentligt till dess att städmunstycket snäpper på plats och den röda spärren hakar i.

Fästa skaftet på slangen

Se till att maskinen står upprätt och tryck in skaftet och handtaget i slangens ovandel tills de snäpper på plats.

Tryck på skaftets frigöringsknapp och tryck in skaftet helt i slangen.

Så här fäster du slangen vid skaftet.

Fästa skaftet på maskinen

Placera skaftet och handtaget i skårorna på kanalens ovandel.

Tryck på den röda frigöringsknappen på handtaget och tryck ned skaftet och handtaget helt.

Så här sätter du fast skaftet på en Dyson upprättstående dammsugare.

Montera tillbehörshållaren

Lossa behållaren och cyklonen och skjut tillbaka tillbehörshållaren mot maskinens nedre del, precis ovanför ball-enheten.

Så här monterar du munstyckshållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Tryck fast tillbehörshållaren med tummarna, samtidigt som du håller i den främre delen av maskinen med fingrarna. Den ska sitta åt ganska hårt, så utöva ett konstant, hårt tryck.

Så här monterar du munstyckshållaren på Dysons upprättstående dammsugare.

Sätt tillbaka cyklonen, den genomskinliga behållaren och fäst tillbehören.

OBS! Tillbehörshållaren är inte avsedd att tas bort när den väl har monterats.

Så här kopplar du på munstyckena på slangen på Dysons upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Använda borsten

Borsten börjar rotera automatiskt när maskinen lutas.

Tryck på den gråa knappen bredvid PÅ/AV-knappen för att stänga av borstarna.

Vad borsthuvudet gör på olika ytor.

Behåll borsten på för att dammsuga mattor.

Stäng av borsten när du använder den på vävda mattor eller ömtåliga ytor.

Så här stänger du av borsthuvudet på Dysons upprättstående dammsugare för användning på mattor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Bär maskinen

Vira kabeln runt kabelkrokarna högst upp och längst ned på maskinens axel.

Så här bär du en Dyson upprättstående dammsugare.

Bär maskinen i handtaget högst upp på cyklonen, inte i skafthandtaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Börja dammsuga

Dra handtaget uppåt till dess att det snäpper på plats.

Se till att maskinen är inkopplad och tryck på PÅ/AV-knappen på handtagets framsida för att starta motorn.

Så här drar du upp handtaget på Dyson upprättstående dammsugare.

Stabiliseringshjulen flyttar automatiskt till rätt läge när maskinen lutas.

Så här sätter du på och stänger av Dyson upprättstående dammsugare.

Tryck på den röda frigöringsknappen på handtaget mellan knapparna PÅ/AV och borsten för att sänka handtaget.

Knappen som lossar skaftet och slangen från en Dyson upprättstående dammsugare.

Slangen och skaftet

Om du vill använda skaftet ska du ställa maskinen upp och dra den röda slangmuffen uppåt och i riktning från handtaget. Dra slangmuffen nedåt tills den snäpper på plats längst ned på skaftet.

Så här drar du upp handtaget på Dyson upprättstående dammsugare.

Den röda knappen på slangmuffen kan användas för att lossa skaftet så att tillbehören kan fästas direkt på slangen.

Så här tar du bort skaftet från en Dyson upprättstående dammsugare.

Fäll in skaftet genom att trycka på knappen på skaftets muff och tryck upp den längs med skaftet. Sätt tillbaka skaftet i maskinens handtag

Så här sätter du tillbaka slangen och skaftet på Dysons upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

För att maskinen ska fortsätta att städa effektivt måste den genomskinliga behållaren tömmas så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Tryck på knappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Töm den genomskinliga behållaren genom att trycka på spärren högst upp på bärhandtaget igen för att tömma ut dammet direkt i en papperskorg.

Tömmer innehållet av behållaren från Dysons upprättstående dammsugare i en påse.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Tryck ordentligt mitt på den genomskinliga behållarens basdel för att stänga den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Avlägsna behållaren

Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från Dysons upprättstående dammsugare.

Avlägsna föravskiljaren

Frigör spärren på cyklonhandtagets framsida.

Sväng handtaget bakåt.

Lyft ut filtret.

Så här tar du bort förmotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Tvätta föravskiljaren

Tvätta filtret i enbart kallt vatten.

Håll under en kran och låt vattnet rinna igenom den öppna änden tills vattnet är klart.

Vänd upp och ned och knacka ur.

Så här rengör du filtret från en Dyson upprättstående dammsugare.

Torkar föravskiljaren

Ställ filtret på tork på den breda, öppna sidan. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Den rekommenderade torkningstiden på 24 timmar för filtret till Dysons upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka filtret i cyklonen.

För tillbaka handtaget i rätt läge.

Se till att spärren klickar och snäpper fast ordentligt.

Sätt fast cyklonen och den genomskinliga behållaren på maskinen.

Så här sätter du tillbaka förmotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Avlägsna efterfiltret

Lägg maskinen ned på sidan.

Vrid på det mittersta blå låshjulet på bollens ytterhölje motsols till dess att skyddet frigörs.

Lyft av skyddet.

Så här tar du bort höljet från en Dyson upprättstående dammsugare.

Vrid filtret ett kvarts varv motsols för att lossa det.

Så här lossar du eftermotorfiltret från Dysons upprättstående dammsugare.

Tvätta efterfiltret

Filtret ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten.

Så här rengör du filtret från en Dyson upprättstående dammsugare.

Torkar efterfiltret

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Den rekommenderade torkningstiden på 24 timmar för filtret till Dysons upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen

Fäst filtret genom att vrida det medsols så att de vita pilarna kommer i jämnhöjd.

Så här sätter du tillbaka eftermotorfiltret i Dysons upprättstående dammsugare.

Vrid den mittersta låsknappen medsols medan du sätter tillbaka bollens utvändiga lucka.

När det börjar klicka är luckan låst.

Så här sätter du tillbaka höljet på bollen på Dysons upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?