Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson CSYS™-arbetslampa (vit/silver)
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Välj lämpligt alternativ

Lampan ska hanteras med bara händer.

Innan du går vidare ska du trycka bestämt på på/av-knappen i 1 sekund.

Strömknappen på lampan.

Är det första gången som maskinen används?

Släck lampan. Kontrollera att sladden sitter ordentligt fastkopplad i strömenheten och lampfoten.
Strömknappen på lampan.

Lossa armen från lampan.

Kontrollera undersidan av rampen så att strömkabeln inuti den horisontella rampen inte är skadad.

Sätt tillbaka armen och se till att den magnetiska kontakten snäpper på plats mellan de två rullagren.

Tänd lampan.
Strömknappen på lampan.

Kunde problemet lösas genom att montera ihop maskinen?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Är sladden eller kontakten skadad? Kontrollera andra hushållsmaskiner. Kontrollera lampan genom att ansluta till ett annat eluttag.

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Tänd försiktigt lampan på sidan. Kontrollera att sladden är ansluten i mitten på lampfoten. Lägg försiktigt sladden genom det avsedda spåret så att den inte vrids. Placera lampan upprätt med sladden kvar i spåret.
Säkerställ att lampan är ansluten till eluttag och är tänd.

Löstes problemet när du kontrollerade sladden?

Justera reglaget för ljusstyrka på lampans ljusramp.

Reglaget för ljusnivå på lampan.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera reglaget för intensitet?

Dra ut lampan från eluttaget och vänta i 1 minut.
Sätt i kontakten i eluttaget och tänd.

Löstes problemet när strömtillförseln stängdes av?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Tryck på power-knappen på lampan.
Strömknappen på lampan.

Kan lampan tändas genom att jag använder maskinen?

Lossa armen från lampan.

Kontrollera undersidan av rampen så att strömkabeln inuti den horisontella rampen inte är skadad.

För tillbaka rullagret, sätt tillbaka armen och se till att den sitter plant och att rullagret är ordentligt på plats.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera carriage plates?

Svep för att ändra ljusets intensitet.

Reglaget för ljusnivå på lampan.

Tryck för att snabbt växla mellan olika intensitetsnivåer.

De tre olika nivåerna på ljus.

Har justeringen av intensiteten på maskinen löst problemet?

Lossa armen från lampan.

Kontrollera undersidan av rampen så att strömkabeln inuti den horisontella rampen inte är skadad.

För tillbaka rullagret, sätt tillbaka armen och se till att den sitter plant och att rullagret är ordentligt på plats.

Löstes problemet när armen monterades tillbaka?

Regelbundet underhåll är inte nödvändigt men lampan kan rengöras vid behov.

Lossa lampans arm från stativet.

Vrid på lampans arm så att ljuset riktas mot taket.

Torka av lampan med en luddfri, torr trasa.

VARNING! Undvik att använda kemikalier för att rengöra lampan.

Kunde problemet lösas genom att rengöra lampan?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det är viktigt att lampan monteras i boxen enligt anvisningarna. Avlägsna inte transporttejpen förrän lampan är färdigmonterad.

Fäst basdelen på lampans vertikala arm.

Underdelen skjuts på plats på huvuddelen.

Fäst basmuttern på basdelens undersida och vrid medsols för att skruva på plats.

Fästskivan skruvas på plats genom att placeras på underdelen och skruvas motsols.

Dra sladden varsamt genom den angivna rännan och se till att den inte vrids. Sätt i strömkabeln i lampans basdel.

Strömkontakten kopplas till underdelen på lampan.

För in rullagret och sätt i den horisontella armen. Se till att den magnetiska fästanordningen sitter mellan de två rullagren.

Armen sätts fästs på den vertikala enheten genom att trycka in lagren diagonalt.

Se till att de två halvorna av den magnetiska fästanordningen är i kontakt.

Det övre lagret trycks uppåt för att säkra armen.

Avlägsna transporttejpen från lampan.

Transporttejpen tas bort från den vertikala enheten och underdelen.

Justera ljuset efter behov.

Lampans arm rörs i alla riktningar och alla tre axlarna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Svep för att ändra ljusets intensitet.

Reglaget för ljusnivå på lampan.

Tryck för att snabbt växla mellan olika intensitetsnivåer.

De tre olika nivåerna på ljus.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

LED-huvudet kan riktas åt tre olika håll.

Använd endast den värmeavledande armen för att justera positionen.

Lampans arm rörs i alla riktningar och alla tre axlarna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Manual

Se den bifogade manualen ovan.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?