Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson AB12™-handtork (vit)
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Rengöringsinstruktioner

Rengöringsguiden finns på ovanstående länk.

Se till att Airblade håller sig som ny genom att rengöra alla ytor på Airblade handtork dagligen med en mjuk trasa och ett milt och icke-frätande rengöringsmedel.

Torka av frontpanelen dagligen för att undvika att det bildas avlagringar eller samlas smuts. Rengör golvet och bakomliggande vägg samt runt omkring enheten. Detta kan behövas mer regelbundet i områden med hög genomströmning.

Följande kemikalier tillhör dem som är skadliga för enheten och som inte ska användas. Om dessa användas ogiltigförklaras garantin.

Använd inte:

  • Alkohol-syrablandningar
  • Alkohol
  • Lösningsmedel/oljebaserade produkter
  • Quaternary ammonium
  • Alkali-bleach mixes
  • Skumbildande ingredienser
  • Blekande eller frätande rengöringsmedel
  • Använd inte högtryckstvätt

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vad är problemet med kabelingången?

Kabelingången kan antingen sitta på vänster eller höger sida, men om fel sida har tagits bort vid installationen eller du vill byta sida efter installationen vill vi meddela dig att detta inte är möjligt såvida du inte beställer en ny huvuddel

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Riktlinjer från Dyson

Se till att Airblade håller sig som ny genom att rengöra alla ytor på Airblade handtork dagligen med en mjuk trasa och ett milt och icke-frätande rengöringsmedel.

Torka av frontpanelen dagligen för att undvika att det bildas avlagringar eller samlas smuts. Rengör golvet och bakomliggande vägg samt runt omkring enheten. Detta kan behövas mer regelbundet i områden med hög genomströmning.

Följande kemikalier tillhör dem som är skadliga för enheten och som inte ska användas. Om dessa användas ogiltigförklaras garantin.

Använd inte:

Alkohol-syrablandningar

Alkohol

Lösningsmedel/oljebaserade blandningar

Quaternary ammonium

Alkali-bleach mixes

Skumbildande ingredienser

Blekande eller frätande rengöringsmedel

Använd inte högtryckstvätt

Så här rengör du huvuddelen på en Dyson Airblade-handtork.

Använder du icke godkända kemikalier?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Uppstod skadan på grund av skadegörelse?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Använder du icke godkända kemikalier?

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Uppstod skadan på grund av skadegörelse?

Maskinen fungerar normalt

Obs! När du använder vår produkt (liksom alla andra väggmonterade handtorkar) blåses vattnet från våta händer ut i luften. Om det ansamlas vatten på väggen kan det enkelt torkas av i samband med den regelbundna städningen av tvättutrymmet.

Om det är ett problem att det hamnar vatten på väggen, särskilt på porösa ytor, kan du eventuellt använda ett stänkskydd eller välja en icke-porös väggyta (t.ex. kakelplattor).

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt symptom.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Obs! Produkten kommer att värma upp luften i viss utsträckning om den används kontinuerligt i miljöer med hög mänsklig aktivitet. Detta inträffar när den används på en plats med hög omgivande lufttemperatur eller när intag av varmluft sker från en lokaliserad värmekälla. Detta är normalt.

Är luften varm när maskinen har använts i mindre än 30 minuter?

Det är inget fel med Airblade. Produkten kommer att värma upp luften i viss utsträckning om den används i miljöer med hög mänsklig aktivitet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Har filtren bytts under de senaste sex månaderna?

Rengör gallren och bladen vid montering av det nya filtret.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Hur lång tid tar det att torka händerna?

Det är inget fel med Airblade. Tester har visat att handtorkarna har en torktid på 15 sekunder.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera luftknivarna och se efter att det inte finns några yttre blockeringar.

Här kontrollerar du luftknivarna på en Dyson Airblade-handtork.

Är det ett konstant luftflöde över utloppen?

Har filtren bytts under de senaste sex månaderna?

Rengör gallren och bladen vid montering av det nya filtret.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Du kan själv montera delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Inge problem med maskinen

Detta är ett tecken på att maskinen fungerar som förväntat.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

På vilket sätt låter det annorlunda?

Används den mer än 250 gånger per dag?

Kontrollera att produkten har anslutits korrekt

Kontrollera att produkten är ordentligt fäst på ryggplattan med de två skruvarna på vardera sidan av enheten.

Två skruvar skruvas fäst i huvuddelen på en Dyson Airblade-handtork.

Se till att ryggplattan är ordentligt monterad i väggen med fyra fästskruvar.

Rätt skruvar skruvas in i motorpaketet på en Dyson Airblade-handtork.

Är produkten ordentligt monterad?

Fäst produkten på ryggplattan och testa den sedan på nytt.

Kunde problemet lösas genom att fästa produkten ordentligt?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Du kan själv montera delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Kontrollera att produkten har anslutits korrekt

Kontrollera att produkten är ordentligt fäst på ryggplattan med de två skruvarna på vardera sidan av enheten.

Två skruvar skruvas fäst i huvuddelen på en Dyson Airblade-handtork.

Se till att ryggplattan är ordentligt monterad i väggen med fyra fästskruvar.

Rätt skruvar skruvas in i motorpaketet på en Dyson Airblade-handtork.

Är produkten ordentligt monterad?

Fäst produkten på ryggplattan och testa den sedan på nytt.

Kunde problemet lösas genom att fästa produkten ordentligt?

Du kan själv montera delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Används den mer än 250 gånger per dag?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Har filtren bytts under de senaste sex månaderna?

Råd kunden att rengöra gallren och bladen vid montering av de nya filtren. Du kan själv byta ut delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Du kan själv montera delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Är det första gången som maskinen används?

Stäng av och sätt på strömmen och låta enheten vara i två minuter för att låta den kalibreras.

VARNING: Använd inte enheten under kalibreringsperioden.

Dyson Airblade-handtork stängs av i två minuter.

Finns det ström till enheten?

Kontrollera funktionsavståndet

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera avståndet?

Används den mer än 250 gånger per dag?

Det kan vara problem med den elektriska strömförsörjningen och inte Airblade.

Detta kan lösas genom att låta en behörig elektriker kontrollera enhetens strömförsörjning, att spänningsförsörjningen stämmer överens med vad som anges på märkplåten samt att enheten är korrekt kopplad till ryggplattan.

Se till att jordledningen är ansluten.

Har elektrikern löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Har filtren bytts under de senaste sex månaderna?

Råd kunden att rengöra gallren och bladen vid montering av de nya filtren. Du kan själv byta ut delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Du kan själv montera delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Detta måste monteras av en behörig person.

Installationsvideo

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Din Airblade ska installeras genom att noggrant följa instruktionerna i bruksanvisningen. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga kan du kontakta en kvalificerad elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje för vidare support.

Löstes problemet när du monterade ihop lampan igen?

Förberedelser

Det är enkelt att installera din Dyson Airblade Tap-handtork – och du behöver endast använda dig av några få enkla verktyg.

Välj en lämplig plats

Huvudenheten ska monteras på en plan vägg på en torr plats. Det ska även finnas tillgång till en strömkälla och varm- och kallvattenförsörjning.

Instruktioner

Packa upp och plocka ur produkten.

Montera kranen genom att mata ledningarna genom hålet i handfatet och skruva fast den.

Installera slangen genom att mata ledningarna genom slangen och skruva fast den på kranen.

Ta bort motorkåpan från bakplattan

Skruva loss och ta bort kåpan framför elen och vattenrören.

Placera bakplattan på önskad plats på väggen, markera fästpunkterna och borra sedan hål.

Fäst bakplattan på väggen.

Anslut kommunikationskabel och slang.

Anslut strömkabeln och montera elkåpan och se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

Anslut vattentillförseln och montera locket genom att skruva fast det.

Montera motorkåpan för att slutföra installationen.

Obs: de höga kranarna installeras på samma sätt.

Löstes problemet när du monterade ihop lampan igen?

Stäng av och sätt på strömmen och låta enheten vara i två minuter för att låta den kalibreras.

VARNING: Använd inte enheten under kalibreringsperioden.

Dyson Airblade-handtork stängs av i två minuter.

Har enheten återfått sin effekt?

Detta måste monteras av en behörig person.

Installationsvideo

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Din Airblade ska installeras genom att noggrant följa instruktionerna i bruksanvisningen. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga kan du kontakta en kvalificerad elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje för vidare support.

Löstes problemet när du monterade ihop lampan igen?

Kontrollera funktionsavståndet

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera avståndet?

Har du mer än en maskin i rad?

Det kan vara problem med den elektriska strömförsörjningen och inte Airblade.

Detta kan lösas genom att låta en behörig elektriker kontrollera enhetens strömförsörjning, att spänningsförsörjningen stämmer överens med vad som anges på märkplåten samt att enheten är korrekt kopplad till ryggplattan.

Se till att jordledningen är ansluten.

Har elektrikern löst problemet?

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera installationsanvisningarna

Det måste vara minst 22 cm mellanrum mellan maskinerna.

Isolera maskinen genom att stänga av eventuella angränsande maskiner.

Visa den bifogade installationsanvisningen för ytterligare information om detta.

Står maskinerna för nära varandra?

Det kan vara problem med den elektriska strömförsörjningen och inte Airblade.

Detta kan lösas genom att låta en behörig elektriker kontrollera enhetens strömförsörjning, att spänningsförsörjningen stämmer överens med vad som anges på märkplåten samt att enheten är korrekt kopplad till ryggplattan.

Se till att jordledningen är ansluten.

Har elektrikern löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Avlägsna maskinen som står i mitten för att öka avståndet mellan enheterna.

Löse detta problemet?

Förberedelser

Det är enkelt att installera din Dyson Airblade Tap-handtork – och du behöver endast använda dig av några få enkla verktyg.

Välj en lämplig plats

Huvudenheten ska monteras på en plan vägg på en torr plats. Det ska även finnas tillgång till en strömkälla och varm- och kallvattenförsörjning.

Instruktioner

Packa upp och plocka ur produkten.

Montera kranen genom att mata ledningarna genom hålet i handfatet och skruva fast den.

Installera slangen genom att mata ledningarna genom slangen och skruva fast den på kranen.

Ta bort motorkåpan från bakplattan

Skruva loss och ta bort kåpan framför elen och vattenrören.

Placera bakplattan på önskad plats på väggen, markera fästpunkterna och borra sedan hål.

Fäst bakplattan på väggen.

Anslut kommunikationskabel och slang.

Anslut strömkabeln och montera elkåpan och se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

Anslut vattentillförseln och montera locket genom att skruva fast det.

Montera motorkåpan för att slutföra installationen.

Obs: de höga kranarna installeras på samma sätt.

Löstes problemet när du monterade ihop lampan igen?

Vilken typ av doft?

Stäng av enheten. Använd inte förrän en Dyson-tekniker har undersökt den.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Detta måste monteras av en behörig person.

Installationsvideo

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Löstes problemet efter återmonteringen?"

Din Airblade ska installeras genom att noggrant följa instruktionerna i bruksanvisningen. Om du är osäker på hur du ska gå till väga kan du kontakta en kvalificerad elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje för vidare support.

Förberedelser

Det är enkelt att installera din Dyson Airblade Tap-handtork – och du behöver endast använda dig av några få enkla verktyg.

Välj en lämplig plats

Huvudenheten ska monteras på en plan vägg på en torr plats. Det ska även finnas tillgång till en strömkälla och varm- och kallvattenförsörjning.

Instruktioner

Packa upp och plocka ur produkten.

Montera kranen genom att mata ledningarna genom hålet i handfatet och skruva fast den.

Installera slangen genom att mata ledningarna genom slangen och skruva fast den på kranen.

Ta bort motorkåpan från bakplattan

Skruva loss och ta bort kåpan framför elen och vattenrören.

Placera bakplattan på önskad plats på väggen, markera fästpunkterna och borra sedan hål.

Fäst bakplattan på väggen.

Anslut kommunikationskabel och slang.

Anslut strömkabeln och montera elkåpan och se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

Anslut vattentillförseln och montera locket genom att skruva fast det.

Montera motorkåpan för att slutföra installationen.

Obs: de höga kranarna installeras på samma sätt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Installationshandledning

Klicka på länken här ovan om du vill visa installationsanvisningarna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta huvuddelen

Lossa de två säkerhetsskruvarna från sidan av huvuddelen.

Två skruvar lossas från sidorna av huvuddelen på en Dyson Airblade-handtork.

Sväng huvuddelen uppåt och kroka av den från ryggplattans ovankant.

Huvuddelen av Dyson Airblade-handtorken dras bort från väggen.

Fäst den nya huvuddelen på ryggplattans ovankant.

Huvuddelen på en Dyson Airblade handtork fästs på väggen.

Sätt i och dra åt de två säkerhetsskruvarna på sidan av huvuddelen.

Två skruvar skruvas fäst i huvuddelen på en Dyson Airblade-handtork.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta filtret

Du kan själv byta ut delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Om det krävs för miljöer med hög användningsbelastning finns allt som behövs i en Dyson filterbytessats för att byta ut enhetens HEPA-filter.

Luftintagen bör regelbundet kontrolleras för att säkerställa så att de är fria från damm och smuts. Det bör räcka att torka av intagen med en mjuk trasa för att avlägsna damm och smuts. Om luftintagen bli igensatta kan det krävas mer ingående rengöring eller filterbyte.

Byta filtret

Lossa de två säkerhetsskruvarna från huvuddelen med hjälp av det medföljande serviceverktyget.

Två skruvar lossas från sidorna av huvuddelen på en Dyson Airblade-handtork.

Lyft maskinens huvuddel från basdelen och avlägsna den från ryggplattan.

Huvuddelen av Dyson Airblade-handtorken dras bort från väggen.

Lossa de fyra spärrarna.

Klämmorna på huvudenheten på Dyson Airblade-handtorken flyttas.

Lyft ut båda de uttjänta HEPA-filterkåporna.

Tryck fast de båda nya HEPA-filterkåporna, och se till att fästena ovanpå kåporna är riktade uppåt och att fästet på sidan är riktat mot enhetens ovansida.

Filtret tas bort från huvuddelen på en Dyson Airblade-handtork.

Fäst de fyra knapparna.

Platsen för klämmorna på Dyson Airblade handtork.

Fäst enhetens huvuddel på ryggplattans ovankant. Sätt ned enhetens huvuddel på ryggplattan. (För installationer där kabelgenomföringen är på sidan ska du se till sidobygelns tätning ligger an ordentligt mot huvuddelen).

Huvuddelen på en Dyson Airblade handtork fästs på väggen.

Sätt i och dra åt de två säkerhetsskruvarna på sidan av huvuddelen enligt bilden. Rekommenderat vridmoment på 0,5–0,7 NM.

Två skruvar skruvas fäst i huvuddelen på en Dyson Airblade-handtork.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?