Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Pure Hot Cool Cryptomic
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara kolfiltren måste bytas ut visas en full stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor. Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Avlägsna kolfiltren: tryck på flärparna på båda sidorna av filtren.

Kolfiltren tas bort från Dyson Pure Hot+Cool luftrenare och läggs i soptunnan.

Släng kolfiltren i hushållssoporna. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

Tryck fast de nya kolfiltren på basdelen så att de sitter ordentligt på plats.

Kolfilter säkras på Dyson Pure Hot+Cool luftrenare genom att tryckas fast på underdelen.

Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Höljen och HEPA-filter sätts tillbaka i underdelen av Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren genom att klickas på plats.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Tryck på och håll ned oscilleringsknappen på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. Kolfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

På/Av

Se till att maskinen är påslagen.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Ändras luftflödets hastighet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa kylläget.

Knapparna för kylande effekt på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Testa värmejusteringen.

Knapparna för värmeeffekt på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Testa oscilleringen.

Oscillileringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Testa vilotimern.

Vilolägestimern på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Byta fjärrkontrollens batteri

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Luftflödesstyrning via appen

Öppna appen för att styra luftflödet.

Ändra inställningarna i appen.

Kunde problemet lösas genom att använda appen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Är maskinen kopplad till Dyson Link-appen?

Testa luftflödets hastighet med hjälp av Dyson Link-appen.

Ändras luftflödets hastighet när du använder Dyson Link-appen?

Värmeelement

Värmeelementen aktiveras ett efter ett, så detta är normalt när maskinen först sätts på.

Kör luftrenaren i 1 minut på högsta temperatur.

Obs! Värmeelementen fungerar bara när luftflödet är riktat framåt.

Löse detta problemet?

Måltemperatur

Värmefläkten fungerar inte såvida inte måltemperaturen ligger över rumstemperaturen. Den temperatur som är inställd på maskinen är rummets måltemperatur, inte fläktens temperatur. När fläkten är i värmeläge ändras inte fläktens temperatur.

Tryck på den röda termostatknappen till det visas 37° C på den digitala displayen på huvuddelen.

Har ändringen av temperaturen till 37 °C löst problemet?

Minskat luftflöde

När maskinen används på värmeläget arbetar den hårdare för att både värma och cirkulera luften. Samtidigt övervakar maskinen på ett intelligent sätt dess strömförbrukning så att den inte utlöser effektbrytaren i bostaden.

Maskinen prioriterar uppvärmning av luften, så det kan hända att luftflödet känns mindre i värmeläget.

Löse detta problemet?

Kontrollera och rengör loop amplifier

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Rengör loop amplifier med en torr eller fuktig trasa.

Se till att den smala öppningen är fri från hinder.

Fläkthuvudet och filtret rengörs med en mjuk borste.

Kontrollera och rengör huvuddelen

Rengör huvuddelens hölje med en torr trasa.

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuella hinder från hålen.

Fläkthuvudet rengörs med en trasa.

Löse detta problemet?

Fungerar ryckigt

Dysons värmefläktar och hot and cool-luftrenare har en positiv säkerhetsfunktion där maskinen stängs av automatiskt efter nio timmars kontinuerlig uppvärmning. Detta sker också om maskinen är inställd på auto och har tillhandahållit kontinuerlig värme i nio timmar. OBS! Den här funktionen kan inte stängas av.

Löse detta problemet?

Kontrollera med hjälp av fjärrkontrollen

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen.

Oscillileringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Om det inte går att använda knapparna på fjärrkontrollen ska du prova att byta batterierna.

Avlägsna batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Löse detta problemet?

Är maskinen kopplad till Dyson Link-appen?

Kontrollera med Dyson Link-appen

Försök att använda Dyson Link-appen för att styra oscilleringen.

Fungerar oscilleringen när du använder Dyson Link-appen?

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Se till att kabeln är ordentligt isatt på maskinens baksida.

OBS! Det uppstår en fördröjning på tre sekunder när du sätter på maskinen första gången efter att du har anslutit den eller när du byter kontaktdosor.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontroll av fjärrkontrollen

Använder du en fjärrkontroll för andra enheter (t.ex. en tv) nära maskinen?

Välj ett lämpligt alternativ

Är maskinen placerad i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa (t.ex. lysrör)?

Välj ett lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Den sensor på enheten som tar emot den infraröda signalen från fjärrkontrollen kan fungera felaktigt om den utsätts för direkt solljus eller ljus från fluorescerande lampor.

Flytta maskinen så att den inte står i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa.

Har detta avhjälpt problemet?

Koppla ifrån maskinen

Funktionen som fjärrkontrollen använder för att styra andra enheter stör sannolikt din Dyson-maskin.

Koppla ur Dyson-maskinen från eluttaget när den inte används för att förhindra ytterligare störningar.

Har detta avhjälpt problemet?

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens huvuddel.

Stängs maskinen av?

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Stängs maskinen av med hjälp av fjärrkontrollen?

Öppna Dyson Link-appen.

Under luftrenaren, öppna fjärrkontrollen på appen och tryck på ON/OFF-knappen.

Stängs maskinen av med hjälp av Dyson Link-appen?

Öppna Dyson Link-appen.

Under luftrenaren, öppna fjärrkontrollen på appen och tryck på ON/OFF-knappen.

Stängs maskinen av med hjälp av Dyson Link-appen?

Vilken typ av doft?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera och rengör maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Rengör loop amplifier med en torr eller fuktig trasa.

Rengör huvuddelen med en torr trasa.

Fläkthuvudet rengörs med en trasa.

Rengör inloppsgallret med en torr trasa eller mjuk borste.

Filtret kanske behöver bytas ut.

Kontrollera filtrets livslängd i appen, på displayen, eller om det har samlats mycket damm i inloppet.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Välj ett lämpligt alternativ

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara kolfiltren måste bytas ut visas en full stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor. Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Knappen på sidan av Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren trycks ner för att lossa höljena.

Avlägsna kolfiltren: tryck på flärparna på båda sidorna av filtren.

Kolfiltren tas bort från Dyson Pure Hot+Cool luftrenare och läggs i soptunnan.

Släng kolfiltren i hushållssoporna. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

Tryck fast de nya kolfiltren på basdelen så att de sitter ordentligt på plats.

Kolfilter säkras på Dyson Pure Hot+Cool luftrenare genom att tryckas fast på underdelen.

Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Höljen och HEPA-filter sätts tillbaka i underdelen av Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren genom att klickas på plats.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Tryck på och håll ned oscilleringsknappen på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. Kolfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Löse detta problemet?

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara HEPA-glasfiltren måste bytas ut visas en full stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor.

Knappen på sidan av Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren trycks ner för att lossa höljena.

Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Höljen och HEPA-filter tas bort genom att dras ut ur underdelen av maskinen.

Töm HEPA-glasfiltren direkt i sophinken genom att trycka in de båda lila flärparna på höljet. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

HEPA-filtren kastas direkt i soptunnan genom att trycka ner knapparna på botten av höljena.

Tryck fast de nya HEPA-glasfiltren i höljena så att de sitter ordentligt på plats. Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Höljena sätts tillbaka i maskinens underdel och klickas på plats.

Tryck på och håll ned knappen för nattläge på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. HEPA-glasfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Knapparna för luftflöde och nattläge på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Löse detta problemet?

När luftrenaren växlar från främre till bakre luftflöde kan det höras ett klickande ljud när motorn justerar riktningen.

Detta är ett normalt ljud från luftrenaren och är inte ett tecken på att något är fel med maskinen.

Hörs det klickande ljudet bara när maskinen oscillerar?

Kontrollera basdelen

Kontrollera om det finns skräp eller hinder runt maskinens basdel.

Försök att lossa filtren och sedan sätta dem på plats igen. Se till att de snäpper på plats ordentligt. När du sätter i filtren ska du trycka dem inåt och uppåt, och kontrollera att det inte är några glipor eller lösa områden.

Om filtren inte är ordentligt isatta kan det visas en varningstriangel på skärmen. Om detta händer ska du sätta i filtren ordentligt på nytt.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontinuerlig övervakning

Alternativet för kontinuerlig övervakning används för att data om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet ständigt ska kunna skickas till maskinen och appen, även när luftrenaren är avstängd. Sensorerna har små fläktar som upprätthåller luftflödet för kontinuerlig övervakning, men det bör inte orsaka några ljudmässiga störningar.

Det kan finnas tillfällen då det visas ett grönt ljus på displayen, vilket tyder på hög luftkvalitet, men fläkthastigheten fortfarande är hög. Det beror på att maskinen ständigt försöker upprätthålla en god luftkvalitet, och i situationer med rum som har otäta fönster måste maskinen arbeta hårdare för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Detta sker endast när maskinen är inställd på auto. Stäng av Auto-läget genom att välja läget Manuellt, antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller i appen.

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Kontrollera följande på appen:

Svep uppåt för att visa fliken Inställningar och knacka för att öppna alternativ.

Svep nedåt för att hitta alternativet för kontinuerlig övervakning och knacka för att öppna.

Stäng AV alternativet ”Samla in data i standby-läge”. (Ikonen blir grå när det har stängts av). Spara ändringen genom att trycka på ”Klar” längst upp till höger på sidan.

Kontinuerlig övervakning kan nu också sättas på/stängas av genom att trycka på knappen ”Auto” på fjärrkontrollen i fem sekunder.

Testa maskinen på nytt

Har ljudet upphört?

Starta om maskinen

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Se till att strömkabeln är inkopplad mitt i basdelen.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Har ljudet upphört?

Kontrollera och rengör loop amplifier

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Rengör loop amplifier med en torr eller fuktig trasa.

Se till att den smala öppningen är fri från hinder.

Fläkthuvudet och filtret rengörs med en mjuk borste.

Kontrollera och rengör huvuddelen

Rengör huvuddelens hölje med en torr trasa.

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuella hinder från hålen.

Fläkthuvudet rengörs med en trasa.

Löse detta problemet?

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor.

Knappen på sidan av Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren trycks ner för att lossa höljena.

Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Höljen och HEPA-filter tas bort genom att dras ut ur underdelen av maskinen.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Upphörde ljudet när du avlägsnade filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Koppla ur apparaten ur huvuduttaget när den inte används.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Avlägsna kolfiltren: tryck på flärparna på båda sidorna av filtren.

Kolfiltret på en Dyson Pure Hot+Cool luftrenande värmefläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Upphörde ljudet när du avlägsnade filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Se till att du har hämtat den senaste programvaran innan du genomför några kontroller. Vi rekommenderar att du aktiverar automatiska uppdateringar i inställningarna för Dyson Link-appen, så att den senaste programvaran kan installeras så snart den är tillgänglig.

Färgen på siffror och avläsningarna på skärmen är kopplade till luftkvaliteten i respektive kategori.

Grönt står för en god luftkvalitet, med en låg mängd föroreningar, medan rött står för en dålig luftkvalitet med en hög mängd föroreningar.

Olika kategorier kan ha olika nivåer av föroreningar samtidigt, så därför visas flera olika färger på skärmen.

Löse detta problemet?

Nattläge

När maskinen är i nattläge känner maskinen automatiskt av den omgivande ljusnivån och justerar ljusstyrkan för standbyskärmen därefter.

Om rummet är ljust (om exempelvis belysningen är på), ställs skärmen in på lägsta ljusstyrka. Om rummet är mörkt (belysningen är släckt) stängs skärmen av.

I båda scenarierna kommer skärmens ljusstyrka att öka när du interagerar med maskinen.

Löse detta problemet?

Gränssnittet är utformat för att fortsätta visas på den skärm du väljer. Kom ihåg att inte trycka på fjärrkontrollen av misstag.

Löse detta problemet?

Det kan finnas tillfällen då det visas ett grönt ljus på displayen men fläkthastigheten fortfarande är hög.

Det beror på att maskinen alltid försöker upprätthålla en god luftkvalitet. I ett rum med otäta fönster måste maskinen arbeta hårdare med en högre fläkthastighet för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Om du vill att fläkten ska gå tystare kan du välja att ändra luftflödets riktning bakåt eller ändra till manuellt läge och sänka luftflödets hastighet.

Löse detta problemet?

Fel

Återställ maskinen.

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Löse detta problemet?

Nattläget fungerar inte

När maskinen är i nattläge känner maskinen automatiskt av den omgivande ljusnivån och justerar ljusstyrkan för standbyskärmen därefter.

Om rummet är ljust (om exempelvis belysningen är på), ställs skärmen in på lägsta ljusstyrka. Om rummet är mörkt (belysningen är släckt) stängs skärmen av.

I båda scenarierna kommer skärmens ljusstyrka att öka när du interagerar med maskinen.

Löse detta problemet?

Om skärmen inte visas som den ska (fel avläsning, vit skärm osv.), ska du se kontrollera att du har uppdaterat alla program till den senaste versionen.

När du konfigurerar en produkt rekommenderar vi starkt att du aktiverar automatiska uppdateringar, så att maskinen enkelt kan hämta den senaste programvaran.

Aktivera automatiska uppdateringar genom att öppna Dyson Link-appen och klicka på kugghjulet högst upp till höger på startskärmen.

Klicka på ”Din luftrenares inställningar”.

Bläddra ned till ”Programvara” och aktivera automatisk uppdatering.

Löse detta problemet?

Starta om maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Se till att alla ytterdörrar och fönster är stängda.

Dammsug de två sensor-springorna till vänster om LCD-skärmen med ett Dyson-borsttillbehör.

Koppla in och testa maskinen.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Löse detta problemet?

Stäng av och koppla ur maskinen.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Flytta apparaten till ett annat rum.

Koppla in och testa maskinen.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Löse detta problemet?

Kontinuerlig varningstriangel

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt stå i 10 sekunder och koppla sedan tillbaka maskinen och sätt på den igen.

Tillfällig varningstriangel

Om varningen visas på LCD-skärmen och sedan försvinner, kan du fortsätta att använda maskinen.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Om maskinen är helt ny och inte har aktiverats på över en timme ska du låta det gå en hel timme, med luftrenaren ansluten till en säker strömkälla.

När en timme har gått ska du stänga av och sätta på maskinen igen, antingen via huvudströmbrytaren på maskinen eller fjärrkontrollen.

Löse detta problemet?

Om luftrenaren har varit ansluten till en stabil strömkälla i över en timme och VOC- och/eller NO2-skärmarna fortfarande inte visas ska du koppla bort maskinen från vägguttaget, låta den stå i en minut, sätta i kontakten igen och sedan sätta på den, antingen via huvudknappen på maskinen eller fjärrkontrollen.

Visas avläsningarna för VOC och/eller NO2 nu?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Oscilleringsintervall

Maskinen ska oscillera inom en radie av 350 grader – från ena sidan till den andra.

Oscillerar maskinen utanför detta område?

Har detta avhjälpt problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Oscillileringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Löse detta problemet?

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa kylläget.

Kontrollerna för värmande och kylande effekt på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Testa värmejusteringen.

Testa luftflödet.

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till en Dyson Pure Hot+Cool luftrenare.

Testa vilotimern.

Vilolägestimern på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Kontrollera med Dyson Link-appen

Öppna appen och konfigurera maskinen för oscillering.

Om du inte har installerat Dyson Link-appen ska du välja ”Nej” som nästa alternativ.

Oscillerar maskinen nu?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera maskinens basdel

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ luftrenaren på en plan, halkfri yta.

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Oscillileringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rikta fjärrkontrollen mot luftrenarens basdel och testa kontrollerna.

Löse detta problemet?

Kontrollera om Dyson Link-appen fungerar.

Fungerar styrfunktionerna i Dyson Link-appen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använd båda händerna för att lyfta ut apparaten ur lådan, och se till att endast hålla apparaten i nederdelen. Lyft inte ut den genom att hålla i loop amplifier-delen.

Trykk ned knappene på begge sider av dekslene. Dekslene løsner med HEPA-glassfiberfiltrene på.

Höljen och HEPA-filter plockas ut genom att skjuta ner spärren på sidan av maskinen och dra ut dem från maskinen.

Ta ut kolfiltren ur lådan och avlägsna det skyddande förpackningsmaterialet.

Sätt i båda kolfiltren i apparaten.

Kolfiltren sätts på plats genom att skjuta in dem i underdelen av Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Placera höljena på basdelen och tryck fast dem varsamt till dess att de snäpper på plats. Placera fjärrkontrollen högst upp på apparaten med knapparna nedåt. Koppla in och sätt på den.

Montering av Dyson Pure Hot+Cool luftrenare med HEPA-filter och höljen som monteras, fjärrkontroll placeras ovanpå och maskinen kopplas in i väggen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara HEPA-glasfiltren måste bytas ut visas en full stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor.

Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Höljen och HEPA-filter tas bort genom att dras ut ur underdelen av maskinen.

Töm HEPA-glasfiltren direkt i sophinken genom att trycka in de båda lila flärparna på höljet. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

HEPA-filtren kastas direkt i soptunnan genom att trycka ner knapparna på botten av höljena.

Tryck fast de nya HEPA-glasfiltren i höljena så att de sitter ordentligt på plats. Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Höljena sätts tillbaka i maskinens underdel och klickas på plats.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Tryck på och håll ned knappen för nattläge på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. HEPA-glasfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Knapparna för luftflöde och nattläge på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Informationsmeny

Bläddra igenom alternativen för att övervaka apparatens prestanda.

På menyn visas också information om luftföroreningar samt temperatur och luftfuktighet.

När en viss typ av förorening leder till att luftkvaliteten försämras visas symbolen för den aktuella föroreningen på displayen.

Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 12 sekunderna.

Luftkvalitet inomhus – 24 timmar

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 24 timmarna.

Luftburna partiklar (PM2,5)

Mikroskopiska partiklar upp till 2,5 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Dessa omfattar rök, bakterier och allergener.

Luftburna partiklar (PM10)

Större mikroskopiska partiklar upp till 10 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Det omfattar damm, mögelsporer och pollen.

Kvävedioxid och andra oxiderande gaser

Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften genom förbränning, till exempel gasförbränning vid matlagning och vid avgasutsläpp hos fordon.

Flyktiga organiska ämnen

VOC är lättflyktiga organiska ämnen som kan vara skadliga. Dessa finns i rengöringsprodukter, färg och nya möbler.

Inomhustemperatur

Övervaka omgivningstemperaturen för att upprätthålla en behaglig miljö.

Fuktighet inomhus

Mängden vattenånga i luften, som visas i procent av högsta möjliga luftfuktighet vid aktuell temperatur.

Filter

Mängden föroreningar som samlats upp av filtren visas på displayen. När filtret är fullt blinkar displayen för att påminna om vilket filter som behöver bytas ut.

Wi-Fi

Aktuell anslutningsstatus för Wi-Fi-nätverket.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen.

På/Av

Tryck på PÅ/AV-knappen på apparaten eller fjärrkontrollen för att stoppa luftrenaren. Apparaten fortsätter att övervaka luftkvaliteten.

Luftflödets hastighet

Tryck på knappen för hastighetskontroll för att öka och minska luftflödets hastighet.

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till en Dyson Pure Hot+Cool luftrenare.

Oscillering På/Av

Tryck på oscilleringsknappen för att bläddra igenom alternativen från 0 till 350.

Anpassa oscilleringsinställningarna i Dyson Link-appen, så visas det som ett alternativ när du bläddrar igenom inställningarna.

Oscillileringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Informationsmeny

Bläddra igenom alternativen för att övervaka apparatens prestanda.

På menyn visas också information om luftföroreningar samt temperatur och luftfuktighet.

När en viss typ av förorening leder till att luftkvaliteten försämras visas symbolen för den aktuella föroreningen på displayen.

Informationsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Autoläge

Ställ in apparaten i Auto-läge så justerar de inbyggda sensorerna automatiskt inställningarna för apparaten beroende på luftkvaliteten.

Luftkvalitet: apparaten pausar när den inställda luftkvaliteten har uppnåtts och aktiveras sedan igen när luftkvaliteten försämras.

Luftflödets hastighet: Luftflödets hastighet ökar tills målen för luftkvaliteten och temperaturen har nåtts.

Nattläge: Apparaten kör endast med luftflödeshastigheter mellan 1 och 4.

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Luftflödets riktning

Tryck på luftriktningsknappen för att ändra luftflödets riktning från främre till bakre.

Apparaten fortsätter att rena luften i båda riktningarna.

Värmeläget fungerar bara när luftriktningen är den främre. Om luftriktningen justeras tillbaka övergår luftrenaren till kylläge.

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till en Dyson Pure Hot+Cool luftrenare.

Nattläge

Vid nattläge dämpas displayen och apparaten kör tystare, så att den passar att använda medan du sover. Om du har valt Auto-läge medför nattläget att hastigheten minskas till att variera mellan 1 och 4. Du kan ändra luftflödet manuellt från 1 till 10. Justera inställningarna för nattläge i Dyson Link-appen.

Knapparna för luftflöde och nattläge på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Vilotimer

Apparaten stängs av automatiskt efter den valda tidsperioden.

Så här ställer du in tiden: Tryck på knappen för att bläddra igenom tidsalternativen.

När du har aktiverat ett alternativ trycker du sedan på knappen för vilotimer en gång för att visa den valda tiden.

Så här avbryter du vilotimern: Tryck på knappen Vilotimer två gånger.

Vilolägestimern på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Kylläge

Tryck på den blåa knappen för kylläge för att välja kylläge.

Justera luftflödets hastighet genom att använda knappen för hastighetskontroll eller Auto purification mode för automatiskt justering.

Knapparna för kylande effekt på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Värmejustering

Använd reglaget för värme för att ställa in önskad rumstemperatur. Därefter kommer apparaten automatiskt att hantera temperaturen tills målet har nåtts.

Kontrollerna för värmande och kylande effekt på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta maskinens serienummer

Du hittar serienumret och Wi-Fi-informationen på följande platser:

På manualens framsida.

På ett avtagbart klistermärke på luftrenarens framsida.

På luftrenaren, under filtret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda:

Rengör loop amplifier med en torr eller fuktig trasa.

Fläkthuvudet rengörs med en trasa.

Rengör huvuddelen med en torr trasa.

Fläkthuvudet och filtret rengörs med en mjuk borste.

Rengör höljet med en torr trasa eller mjuk borste.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?