Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Pure Cool Me™ luftrenare/fläkt
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Rengöra maskinen

Rengör maskinen och kontrollera för blockeringar.

Koppla bort din Dyson personliga luftrenare från eluttaget innan du rengör maskinen.

Titta efter blockeringar i luftinsläppshålen i höljet och sfären.

Borsta utsidan på maskinen med en mjuk borste för att ta bort smutspartiklar från höljet. Använd en mjuk, luddfri trasa för att rengöra sfären och kupolen.

Djuprengöring

När du byter filter, rengör din maskin grundligt. När filtret är borttaget, använd ett Dyson smala flexi-verktyg (eller en långskaftad ren målarpensel) för att avlägsna smutspartiklar på botten inne i maskinen.

Använd inte rengörings- eller polermedel för att rengöra maskinen.

Damm kan ackumuleras på maskinen utsida. Torka bort damm från kupolen och sfären, höljet och andra delar med en torr eller fuktig trasa.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Hörs det ovanliga ljudet redan när maskinen sätts på?

Testa fjärrkontrollen

Testa knappen för luftflöde på fjärrkontrollen.

Luftflöde

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera sfären

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att lossa sfären från maskinen.

Kontrollera att det inte finns några tecken på blockering runt maskinen och sfären.

Använd en mjuk borste för att ta bort damm och smutspartiklar.

Kontrollera kupolen

Kontrollera att det inte finns några främmande föremål eller smutspartiklar i kupolens luftflödeskontroll i sfären

Kontrollera filtret

Lyft ut filtret ur maskinen.

Sätt tillbaka filtret genom att släppa ner filtret i botten på maskinen och säkerställ att det sitter ordentligt på plats.

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Har det här löst problemet med effekten?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera sfären

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att lossa sfären från maskinen.

Kontrollera att det inte finns några tecken på blockering runt maskinen och sfären.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Kontrollera kupolen

Kontrollera att det inte finns några främmande föremål eller smutspartiklar i kupolens luftflödeskontroll i sfären

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Löse detta problemet?

Kontrollera filtret

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att lossa sfären från maskinen.

Ta bort filtret genom att lyfta i flikarna.

Sätt tillbaka filtret genom att släppa ner filtret i botten på maskinen och säkerställ att det sitter ordentligt på plats.

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Kunde problemet lösas genom att ta ut och sätta tillbaka filtret igen?

Hörs det klickande ljudet bara när maskinen oscillerar?

Kontrollera sfären

Ta bort bollen och kontrollera om det finns skräp eller blockeringar vid bollen på maskinen.

Ta bort filtret och sätt sedan tillbaka det för att säkerställa att det sitter ordentligt på plats.

Sätt tillbaka filtret säkert på plats genom att föra ner det i maskinens bas.

Löse detta problemet?

Testa oscilleringen

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen.

Oscillering

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Hörs det ovanliga ljudet bara när oscilleringen är på?

Kontrollera sfären

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att lossa sfären från maskinen.

Kontrollera att det inte finns några främmande föremål eller smutspartiklar i sfärens mekanik.

Använd en mjuk borste för att ta bort damm och smutspartiklar.

Kontrollera maskinen

Lyft ut filtret ur maskinen.

Vänd maskinen upp och ner för att avlägsna främmande föremål eller smutspartiklar som kanske hamnat på botten i maskinen.

Sätt tillbaka filtret genom att släppa ner filtret i botten på maskinen och säkerställ att det sitter ordentligt på plats.

Om inte filtret monterats korrekt kan en varningstriangel visas på displayen. Om det inträffar, montera om filtret korrekt .

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Löse detta problemet?

Kontrollera sfären

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att lossa sfären från maskinen.

Kontrollera att det inte finns några främmande föremål eller smutspartiklar i sfärens mekanik.

Använd en mjuk borste för att ta bort damm och smutspartiklar.

Kontrollera maskinen

Ta bort filtret genom att lyfta i flikarna.

Vänd maskinen upp och ner för att avlägsna främmande föremål eller smutspartiklar som kanske hamnat på botten i maskinen.

Sätt tillbaka filtret genom att släppa ner filtret i botten på maskinen och säkerställ att det sitter ordentligt på plats.

Om inte filtret monterats korrekt kan en varningstriangel visas på displayen. Om det inträffar, montera om filtret korrekt .

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Har ljudet upphört?

Välj ett lämpligt alternativ

Kontrollera luftflödet

För att byta riktning på luftflödet, placera din hand på kupolen.

Skjut kupolen bort från dig för att rikta luftflödet uppåt.

Skjut kupolen mot dig för att rikta luftflödet neråt.

Har kontroll av luftflödesriktningen löst problemet?

Kontrollera och rengör maskinen

Problemet kan ha orsakats av en blockering i maskinen. Rengör maskinen och kontrollera för blockeringar.

Koppla bort din Dyson personliga luftrenare från eluttaget innan du rengör filtret.

Titta efter blockeringar i luftinsläppshålen på höljet och kupolen.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengörings- eller polermedel för att rengöra maskinen.

Damm kan ackumuleras på maskinen utsida. Torka damm från kupolen, höljet och andra delar med en torr eller fuktig trasa.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Huvudströmbrytare

Tryck på Av/På -knappen på maskinens huvuddel (placerad på maskinens baksida).

Av/På-knappen på huvuddelen har två funktioner:

Tryck på knappen för att starta eller stänga av maskinen.

Tryck och håll nere knappen för att justera hastigheten på luftflödet

Ändras luftflödets hastighet?

Fjärrkontroll

Se till att maskinen är påslagen.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Luftflöde

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att testa fjärrkontrollen?

Testa fjärrkontrollen

Tryck på övriga knappar på fjärrkontrollen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Informationsmeny

Vilotimer

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Ändras luftflödets hastighet?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 970192-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 970192-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 970192-04

Välvd och magnetiserad för att förvaras snyggt på maskinen.

386 kr

Se mer

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Riktningen på luftflödet ändras inte

För att byta riktning på luftflödet, placera din hand på kupolen.

Skjut kupolen bort från dig för att rikta luftflödet uppåt.

Slide the dome towards you, to move the airflow downwards.

Löse detta problemet?

Kontrollera sfären

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att lossa sfären från maskinen för att frigöra sfären.

Kontrollera att det inte finns några främmande föremål eller smutspartiklar i sfärens mekanik.

Kontrollera att det inte finns några främmande föremål eller smutspartiklar i kupolens luftflödeskontroll i sfären.

Använd en mjuk borste för att ta bort damm och smutspartiklar.

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Kan du ändra riktning på luftlödet nu?

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Oscillering

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera fjärrkontrollen?

Kontrollera övriga knappar

Tryck på övriga knappar på fjärrkontrollen.

På/Av

Informationsmeny

Luftflöde

Vilotimer

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Skruva loss luckan till batteriluckan.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Oscilleringsläge

Om din maskin slutar oscillera, kan det bero på att filtret inte sitter korrekt. Följ följande steg .

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att frigöra sfären från maskinen.

Lyft ut filtret ur maskinen.

Kontrollera filtret och montera tillbaka filtret.

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera maskinen

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att lossa sfären från maskinen.

Kontrollera att det inte finns några tecken på blockering eller smutspartiklar.

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Löse detta problemet?

Kontrollera luftflödets riktning

Säkerställ att du har riktat luftflödet att komma ut ur maskinen innan du påbörjar kontrollerna.

Använd luftflödeskupolen på maskinen för att välja riktning på luftflödet.

Luftflödets riktning

För att byta riktning på luftflödet, placera din hand på kupolen. Skjut kupolen bort från dig för att rikta luftflödet uppåt eller skjut kupolen mot dig för att rikta luftflödet nedåt.

Displayikoner

Filterinformation

Fläkthastighet

Fläkthastighet med viloläge

Nedräkning viloläge

Alternativ för viloläge

Oscillering

Utropstecken

Fel strömförsörjningsenhet

Ingen display

Visas det något på skärmen?

Byta batteriet

Skruva loss luckan till batteriluckan.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Huvuddelsknapp

Test knappen på maskinens huvuddel (placerad på maskinens baksida).

Av/På-knappen på huvuddelen har två funktioner:

Tryck på knappen för att starta eller stänga av maskinen.

Tryck och håll nere knappen för att justera hastigheten på luftflödet.

Fungerar knappen på maskinens huvuddel?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera fjärrkontrollen?

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

På/Av

Luftflöde

Informationsmeny

Oscillering

Vilotimer

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Byta batteriet

Eventuellt måste batteriet i fjärrkontrollen bytas. Byt batteri och prova trycka på knapparna igen.

Fungerar fjärrkontrollen nu?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Stängs maskinen av?

Kontroll av fjärrkontrollen

Använder du en fjärrkontroll för andra enheter (t.ex. en tv) nära maskinen?

Välj ett lämpligt alternativ

Är maskinen placerad i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa (t.ex. lysrör)?

Välj ett lämpligt alternativ

Den sensor på enheten som tar emot den infraröda signalen från fjärrkontrollen kan fungera felaktigt om den utsätts för direkt solljus eller ljus från fluorescerande lampor.

Flytta maskinen så att den inte står i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa.

Har detta avhjälpt problemet?

Koppla ifrån maskinen

Funktionen som fjärrkontrollen använder för att styra andra enheter stör sannolikt din Dyson-maskin.

Koppla ur Dyson-maskinen från eluttaget när den inte används för att förhindra ytterligare störningar.

Har detta avhjälpt problemet?

Check the power cord

Försök flytta nätsladden fram och tillbaka.

Förblir den intermittenta strömmen när du flyttar nätsladden?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera fjärrkontrollen

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Löse detta problemet?

Testa fjärrkontrollen

Tryck på övriga knappar på fjärrkontrollen.

På/Av

Luftflöde

Informationsmeny

Oscillering

Vilotimer

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Kontrollera elen

Se till att kabeln är ordentligt isatt på maskinens baksida.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

OBS! Det uppstår en fördröjning på tre sekunder när du sätter på maskinen första gången efter att du har anslutit den eller när du byter kontaktdosor.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Huvudströmbrytare

Tryck på Av/På -knappen på maskinens huvuddel (placerad på maskinens baksida).

Av/På-knappen på huvuddelen har två funktioner:

Tryck på knappen för att starta eller stänga av maskinen.

Tryck och håll nere knappen för att justera hastigheten på luftflödet

Stängs maskinen av?

Vilken typ av doft?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Kontrollera och rengör maskinen

Problemet kan ha orsakats av en blockering i maskinen. Rengör maskinen och kontrollera för blockeringar.

Koppla bort din Dyson personliga luftrenare från eluttaget innan rengöring.

Titta efter blockeringar i luftinsläppshålen på höljet och kupolen.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Damm kan ackumuleras på maskinen utsida. Torka damm från kupolen, höljet och andra delar med en torr eller fuktig trasa.

Rengöra filtret

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att frigöra sfären från maskinen.

Ta bort filtret genom att lyfta i flikarna.

När filtret är borttaget, använd ett Dyson smala flexi-verktyg (eller en långskaftad ren målarpensel) för att avlägsna smutspartiklar på botten inne i maskinen.

Borsta utsidan på filtret med en mjuk borste för att ta bort smutspartiklar.

Sätt tillbaka filtret genom att släppa ner filtret i botten på maskinen.

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Löse detta problemet?

Filtret kanske måste bytas

Kontrollera filterlivet på displayen.

Är filtret äldre än 12 månader?

Har du ett utbytesfilter?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Följ nästa steg.

Byta filtret

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

När maskinen detekterar att filtret behövs bytas visas ett tomt filter i maskinens display.

Koppla ur maskinen från eluttaget. Tryck på båda sidoknapparna samtidigt för att lossa bollen.

Ta bort filtret genom att lyfta i flikarna.

Töm filtret direkt i soptunnan. Kassera uttjänat filter i enlighet med lokala regler och föreskrifter.

Sätt i det nya filtret. Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

OBS: Filtret kan monteras på båda håll.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Håll nere strömbrytaren på fjärrkontrollen i fem sekunder för att återställa filterlivet.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Starta om maskinen

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Se till att strömkabeln är inkopplad mitt i basdelen.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Fläkthastighet

Denna ikon visas för att informera dig om vilken hastighet fläkten är inställd på för tillfället.

Detta kan ändras genom att trycka på knappen för luftflödeskontroll på fjärrkontrollen.

Luftflöde

Löse detta problemet?

Kontrollera fjärrkontrollen

Testa andra knappar på fjärrkontrollen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Informationsmeny

Vilotimer

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att testa fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Skruva loss luckan till batteriluckan.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Fläkthastighet Viloläge

Denna ikon visas för att informera dig att vilolägesfunktionen är aktiverad.

OBS: Fläkthastigheten är mellan 1 (minimum) och 10 (maximum).

Tryck vilolägesknappen på fjärrkontrollen för att aktivera denna funktion för följande tidsperiod:

30 minuter

1 timme

2 timmar

4 timmar

8 timmar

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Löse detta problemet?

Filterbytesindikator

Denna ikon visas för att informera dig att filtret behövs bytas. Följ stegen nedan:

Koppla bort din Dyson personliga luftrenare från eluttaget innan du byter filtret.

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att frigöra sfären från maskinen.

Ta bort filtret genom att lyfta i flikarna.

Sätt i det nya filtret.

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Löse detta problemet?

Ansluter maskinen

Koppla ifrån maskinen.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har återställning av maskinen löst problemet?

Display för filterliv

Denna ikon visas för att informera dig hur mycket filterliv som återstår.

Den här ikonen visas automatiskt när filtret måste bytas.

Löse detta problemet?

Återställning av filter

Denna ikon visas för att informera dig att filtret återställs.

Genom att hålla nere strömbrytaren på fjärrkontrollen i 5 sekunder aktiveras nedräkningen.

5 sekunders nedräkning tills filtret återställs.

Återställning av filtret slutfört.

Löse detta problemet?

Display för oscillering

Denna ikon visas för att informera dig om att oscilleringsläget är av/på.

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen för att slå av/på detta läge.

Oscillering På

Oscillering Av

Löse detta problemet?

Fel strömförsörjningsenhet ansluten

Använd strömförsörjningsenheten som medföljde maskinen i landet där den införskaffades.

Löse detta problemet?

Prova i ett annat eluttag

Prova maskinen i ett annat eluttag.

OBS: Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten på maskinens baksida och i eluttaget innan maskinen startas.

Har byte av eluttag löst problemet?

Kontinuerlig varningstriangel

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt stå i 10 sekunder och koppla sedan tillbaka maskinen och sätt på den igen.

Tillfällig varningstriangel

Om varningen visas på LCD-skärmen och sedan försvinner, kan du fortsätta att använda maskinen.

Löse detta problemet?

Kontrollera filtret

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att lossa sfären från maskinen.

Dammsug kanterna på maskinen där filtret sitter.

Avlägsna filtret

Ta bort filtret genom att lyfta i flikarna.

Löse detta problemet?

Ytterligare kontroller krävs

Medan sfären fortfarande är borttagen, vänd maskinen uppochner och skaka den för att avlägsna främmande föremål.

Löse detta problemet?

Fäst fjärrkontrollen på maskinen

Fjärrkontroll kan förvaras magnetiskt på maskinens framsida.

Placera fjärrkontrollen med knapparna vända mot maskinen, på den magnetiska plattan placerad på maskinens framsida direkt under sfären.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Informationsmeny

Vilotimer

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att testa fjärrkontrollen?

Ta bort sfären från maskinen

Tryck på sidoknapparna (på ömse sidor av maskinen) och lyft samtidigt sfären uppåt för att ta bort den från maskinen.

Löse detta problemet?

Montera tillbaka sfären i maskinen

Kontrollera att det inte finns något i vägen där sfären ska monteras på maskinen.

Montera tillbaka genom att bestämt trycka tillbaka sfären i dess position och säkerställ att det klickar på plats och sfären är i linje med Dyson-logon och maskinens huvuddel.

Löse detta problemet?

Byta filtret

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

När maskinen upptäcker att filtret behöver bytas visar displayen på maskinen ett tomt filter.

Koppla bort din Dyson personliga luftrenare från eluttaget.

Tryck in sidoknapparna samtidigt för att frigöra sfären från maskinen.

Ta bort filtret genom att lyfta i flikarna.

Töm filtret direkt i soptunnan. Kassera uttjänat filter i enlighet med lokala regler och föreskrifter.

Sätt i det nya filtret. Tryck tillbaka sfären ordentligt och se till att den klickar säkert på plats.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Håll nere strömbrytaren på fjärrkontrollen i fem sekunder för att återställa filterlivet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Byte av riktning på luftflödet

Du kan byta riktning på luftflödet.

För att byta riktning på luftflödet, placera din hand på kupolen.

Skjut kupolen bort från dig för att rikta luftflödet uppåt.

Skjut kupolen mot dig för att rikta luftflödet nedåt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fläkthastighet

Maskinen har hastighetslägen från minimum 1 till maximum 10

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Filterkalibrering

När du byter ut filtret måste du hålla nere strömbrytaren på fjärrkontrollen i 5 sekunder för att säkerställa att det nya filtret kalibreras.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Filterbytesindikator

Detta indikerar när det är dags att beställa ett nytt filter till din Dyson luftrenare och byta ut det gamla.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Mätning av filterliv

Denna display visar hur mycket filterliv som finns kvar i luftrenaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Oscilleringsläge

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen för att starta oscillering.

Tryck på oscilleringsknappen igen för att stänga av oscilleringen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vilotimer

Tryck på knappen för viloläge på fjärrkontrollen för att gå igenom timeralternativen.

30 minuter

1 timme

2 timmar

4 timmar

8 timmar

AV

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fläkthastighet med Viloläge

Maskinen visar en timerikon med hastighetslägena (minimum 1 till maximum 10) när viloläge är aktivt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använd båda händerna för att lyfta upp maskinen ur lådan och var noga med att hålla i maskinens bas.

Ta ut filtret ur förpackningen och ta bort skyddsmaterialet. Montera filtret i maskinen.

Placera fjärrkontrollen på maskinens framsida med knapparna vända mot maskinen. Sätt i maskinen i eluttaget och starta den.

Fjärrkontrollen kan förvaras magnetiskt på framsidan av din Dyson personliga luftrenare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot maskinens framsida.

På/Av

Tryck på Av/På-knappen på fjärrkontrollen för att starta maskinen.

Informationsmeny

Håll nere knappen för Informationsmeny för att kontrollera filterlivet.

Luftflödets hastighet

Tryck på knappen för hastighetskontroll för att öka och minska luftflödets hastighet.

Oscillering På/Av

Tryck på oscilleringsknappen fjärrkontrollen för att aktivera oscilleringsfunktionen.

Vilotimer

För att ställa in viloläge, välj en tidsperiod (30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar eller 8 timmar). För att avbryta viloläge, öka tiden tills ikonen 'timer av' visas.

Viloläget på maskinen stängs av när tiden har uppnåtts.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta maskinens serienummer

Du hittar serienumret på följande platser:

På kartongen som apparaten levererades i.

På maskinens undersida.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Skruva loss luckan till batteriluckan.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?