Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Cool™-pelarfläkt (svart/nickel)
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöring krävs

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste.

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Sätta tillbaka loop amplifier

Lossa loop amplifier-delen och sätt tillbaka den. Se till att det inte är några glipor mellan loop-delen och huvuddelen.

Strömknappen på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Kunde problemet lösas genom att sätta tillbaka loop amplifier?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Så här fyller du vattentanken på Dyson-luftfuktaren.

Ändras luftflödets hastighet?

Kontrollera fjärrkontrollens knappar

På/Av

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F2".

Oscillering på/av

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F1".

Luftflöde

Så här rengör du Dyson-luftfuktaren.

Vilotimer

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F3".

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa reglagen på huvuddelen

Tryck på och håll ned knappen på huvuddelen.

Torkar av fläkthuvudet med en torr ren trasa.

Ändras luftflödets hastighet när du använder styrfunktionerna på maskinen?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-03

Reservfjärrkontroll till din fläkt från Dyson.

338 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-03

Reservfjärrkontroll till din fläkt från Dyson.

338 kr

338 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

I normen IEC 60879 Prestanda för och konstruktion av elektriska fläktar och regulatorer framgår att det avstånd som en fläkts luftflöde täcker ska vara tre gånger så långt som fläktens bredd. Dyson AM06/7/8 överskrider detta krav med råge.

Testa luftflödets hastighet

Vrid luftflödesjusteringen till maxläget.

Så här tar du bort fläkthuvudet från Dyson-luftfuktaren.

Håll en tidning cirka 1,5 meter från produkten.

pappret ska lyfta mer än 45 grader.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Kontrollera och rengör maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier

Rengör med en torr eller fuktig trasa.

Se till att den smala öppningen är fri från hinder.

Huvuddel

Rengör höljet med en torr trasa.

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuella hinder från hålen.

Värmefläkten AM09 från Dyson kopplas ut ur väggen.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa maskinen

Detta kan ha uppstått på grund av ett strömavbrott.

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F4".

Koppla in och testa maskinen.

Torkar av fläkthuvudet med en torr ren trasa.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vilken typ av doft?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera och rengör maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa.

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste.

Värmefläkten AM09 från Dyson kopplas ut ur väggen.

Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fläktöverdel inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fläktöverdel

Reservdelsnr 919565-02

Reservöverdel till din Dyson-fläkt.

1 221 kr

Fläktöverdel

Fläktöverdel

Reservdelsnr 919565-02

Reservöverdel till din Dyson-fläkt.

1 221 kr

1 221 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Bas inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Bas

Reservdelsnr 964308-03

Reservbas till din fläkt från Dyson.

446 kr

Bas

Bas

Reservdelsnr 964308-03

Reservbas till din fläkt från Dyson.

446 kr

446 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-03

Reservfjärrkontroll till din fläkt från Dyson.

338 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-03

Reservfjärrkontroll till din fläkt från Dyson.

338 kr

338 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Teleskopisk fläktfot inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Teleskopisk fläktfot

Reservdelsnr 919935-04

Teleskopisk reservfot till din Dyson-fläkt.

688 kr

Teleskopisk fläktfot

Teleskopisk fläktfot

Reservdelsnr 919935-04

Teleskopisk reservfot till din Dyson-fläkt.

688 kr

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Bevaka produkt

Felkod

Om det visas en felkod på maskinen ska du stänga av strömmen och koppla bort maskinen i 60 sekunder.

Inställningarna av timer för viloläge på värmefläkten Dyson AM09.

Upprepa den här processen upp till tre gånger om maskinen visar felkoden F4.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Strömknappen blinkar på Dyson-luftfuktaren.

Kunde problemet lösas genom att sätta på och stänga av fläkten?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Montera basdelen

Justera pilarna.

Tar bort fjärrkontrollen från den magnetiska ovansidan av fläkthuvudet på en Dyson AM09-värmefläkt och använder den.

Vrid på maskinens huvuddel medsols till dess att den klickar och låses på plats.

Fjärrkontrollen till värmefläkten AM09 från Dyson bakom en smartphonekamera.

Montera loop amplifier

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

Oscilleringknappen på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Är loop-delen monterad nu?

Kontrollera om det finns några hinder

Lossa loop amplifier på det utdragbara skaftet.

VARNING! Stå in på basdelen.

Strömknappen på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Kontrollera om öppningen i bågens nedre del är igensatt.

Håll huvuddelen stadigt och vrid det utdragbara skaftet motsols för att frigöra det.

Så här tar du ut batteriet ur fjärrkontrollen.

Kontrollera om delen med det utdragbara skaftet är skadad eller igensatt.

Timerknappen för viloläge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Kontrollera att tätningen är monterad och sitter korrekt.

Knappen för temperaturkontroll på fjärrkontrollen till AM09 värmefläkt från Dyson.

Försök att montera bågen igen.

Kunde problemet lösas genom att avlägsna eventuella igensättningar?

Kontrollera loop amplifier-delen

Kontrollera att loop amplifier inte är skadad.

Testar temperaturen hos värmefläkten AM09 från Dyson.

Finns det några tecken på skador på loop amplifier-delen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Är maskinen strömsatt?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera fläktens fötter

Den blåa tejpen som används under transporten ska avlägsnas före användning.

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Knappen för fokuserad jetstråle på fjärrkontrollen till värmefläkten AM09 från Dyson.

Ställ fläkten på en plan, halkfri yta.

Har det här löst problemet?

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

PÅ/AV.

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F2".

Oscillering På/Av.

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F1".

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

På/Av

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F2".

Oscillering På/Av.

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F1".

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera fjärrkontrollen?

Testa fjärrkontrollen

På/Av

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F2".

Oscillering på/av

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F1".

Luftflöde

Så här rengör du Dyson-luftfuktaren.

Vilotimer

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F3".

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Byta batteriet

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Följ stegen i videon.

Har bytet av batteri löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa maskinens reglage

Prova maskinens kontroller.

Torkar av fläkthuvudet med en torr ren trasa.

Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av maskinen.

Håll in knappen för att justera luftflödet.

Fungerar styrfunktionerna på själva maskinen?

Testa fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

På/Av

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F2".

Oscillering på/av

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F1".

Luftflöde

Så här rengör du Dyson-luftfuktaren.

Vilotimer

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F3".

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att testa fjärrkontrollen?

Byta fjärrkontrollens batteri

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Koppla inte in eller försök använda maskinen om nätsladden är skadad.

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F4".

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Montera maskinen

Fäst huvuddelen på basdelen, så att pilarna är i jämnhöjd.

Tar bort fjärrkontrollen från den magnetiska ovansidan av fläkthuvudet på en Dyson AM09-värmefläkt och använder den.

Vrid basdelen medsols tills den snäpper på plats.

Fjärrkontrollen till värmefläkten AM09 från Dyson bakom en smartphonekamera.

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

Oscilleringknappen på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda maskinens kontroller

Tryck på Standby-knappen på apparaten för att sätta på/stänga av den.

Torkar av fläkthuvudet med en torr ren trasa.

Tryck på och håll ned Standby-knappen på apparaten för att justera luftflödet.

Luftflödet ökar till högsta möjliga innan det minskar.

Funktionerna för svängning och timer kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Komma igång

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienummer

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Luftflödesinställningarna på fjärrkontrollen till Dyson-luftfuktaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

Standby ON/OFF.

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F2".

Oscillering på/av

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F1".

Luftflödesreglering

Så här rengör du Dyson-luftfuktaren.

Vilotimer

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F3".

Funktionerna för svängning och timer kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Manual

Öppna PDF-filen för användarmanualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Effekt

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen och tryck på Standby ON/OFF-knappen. Du kan också trycka på Standby ON/OFF-knappen på huvuddelen.

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F2".

Fäst fjärrkontrollen högst upp på maskinen med knapparna nedåt.

Oscillering

Stäng av eller sätt på oscilleringen med fjärrkontrollen.

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F1".

Luftflöde

Luftflödet kan ställas in med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen.

Så här rengör du Dyson-luftfuktaren.

Luftflödet kan också ställas in på maskinen. Tryck på och håll ned på/av-knappen för att bläddra igenom inställningarna från 1 till 10.

Timer

Välj önskad tid för att ställa in vilotimern. När tidsangivelsen når noll övergår apparaten till viloläge. Avbryt genom att minska tiden tills det visas två streck.

LED-skärmen på Dyson-luftfuktaren visar "F3".

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet i fjärrkontrollen

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?