Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson Cool Mini Tower-fläkt (vit/silver) Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöring krävs

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollerar att inget är igensatt

Lossa loop amplifier genom att vrida den motsols tills den lossar från huvuddelen.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Testa maskinen

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Kontrollera mellan huvuddelen och bågen efter eventuella hinder.

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Vilotimer

Har det här löst problemet?

Välj ett annat alternativ på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Tryck på och håll ned På/Av-knappen på apparaten för att i tur och ordning öka och minska luftflödet.

Fungerar styrfunktionerna på själva maskinen?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-02

Reservfjärrkontroll till din fläkt från Dyson.

338 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-02

Reservfjärrkontroll till din fläkt från Dyson.

338 kr

338 kr

Testa maskinen

Tryck på och håll ned På/Av-knappen på apparaten för att i tur och ordning öka och minska luftflödet.

Ändras luftflödets hastighet när du använder styrfunktionerna på maskinen?

Kontrollera att fötterna sitter fast ordentligt

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ fläkten på en plan, halkfri yta.

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Vilotimer

Har det här löst problemet?

Byta fjärrkontrollens batteri

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Tryck på och håll ned knappen på huvuddelen.

Tryck på och håll ned På/Av-knappen på apparaten för att i tur och ordning öka och minska luftflödet.

Ändras luftflödets hastighet när du använder styrfunktionerna på maskinen?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Vilotimer

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Återställ maskinen

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Vilotimer

Har det här löst problemet?

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Ingen ström

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Har det här löst problemet?

Återställ maskinen

Återställ maskinen genom att stänga av strömmen (använd antingen startknappen på fjärrkontrollen eller huvuddelen), vänta i 60 sekunder och sätt sedan på den igen.

Har det här löst problemet?

Välj lämpligt alternativ

Använd inte maskinen i det här skicket.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen, så att den är lätt att komma åt och förvara.

Har det här löst problemet?

Koppla inte in eller försök använda maskinen om nätsladden är skadad.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Montera din maskin

Fäst huvuddelen på basdelen, så att pilarna är i jämnhöjd.

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen, så att den är lätt att komma åt och förvara.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Använda

  • Tryck på Standby-knappen på apparaten för att sätta på/stänga av den.
  • Tryck på och håll ned Standby-knappen på apparaten för att justera luftflödet.
  • Luftflödet ökar till högsta möjliga innan det minskar.

Obs! Funktionerna för svängning och timer kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda

På/Av

Oscillering På/Av.

Obs! Funktionerna för svängning kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Luftflödesreglering

Vilotimer.

Obs! Timerfunktionerna kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Komma igång

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Effekt

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen och tryck på Standby ON/OFF-knappen. Du kan också trycka på Standby ON/OFF-knappen på huvuddelen.

Obs! Fjärrkontrollen kan fästas högst upp på apparaten med knapparna riktade nedåt.

Oscillering

Stäng av eller sätt på oscilleringen med fjärrkontrollen.

Luftflöde

Luftflödet kan ställas in med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen.

Luftflödet kan också ställas in på maskinen. Tryck på och håll ned på/av-knappen för att bläddra igenom inställningarna från 1 till 10.

Vilotimer

Välj önskad tid för att ställa in vilotimern.

När tidsangivelsen når noll övergår apparaten till viloläge.

Avbryt genom att minska tiden tills det visas två streck.

Håll varsamt i den nedre och den övre delen av loop amplifier

Luta den framåt eller bakåt för önskad luftflödesvinkel.

Fäst fjärrkontrollen på toppen av apparaten med knapparna nedåt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?