Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Hot+Cool Jet Focus-värmefläkt (svart/nickel)
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Tryck på startknappen

Luftflödet kan också ställas in på maskinen. Tryck på och håll ned på/av-knappen för att bläddra igenom inställningarna från 1 till 10.

Löse detta problemet?

Byta fjärrkontrollens batteri

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Löse detta problemet?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

Har apparaten tippat eller lutar den?

Stänga av och sätta på strömmen

Innan du går vidare ska du trycka bestämt på på/av-knappen i 1 sekund.

Maskinvaruåterställning

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera maskinen

Värmefläkten är utrustad med automatiska brytare som utlöses om värmefläkten tippar eller överhettas. Om brytaren utlöses, dra ur kontakten till värmefläkten och låt den svalna.

Löse detta problemet?

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Återställ maskinen genom att stänga av strömmen (använd antingen startknappen på fjärrkontrollen eller huvuddelen), vänta i 60 sekunder och sätt sedan på den igen.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Ändra måltemperatur

Maskinen gör detta om den tidigare angivna temperaturen är lägre än

den aktuella rumstemperaturen och över 0 °C.

Ändra måltemperaturen till 0 °C och försök igen.

Använd knapparna på maskinen, inte fjärrkontrollen. För att maskinen som värmefläkt, välj en temperatur över den aktuella rumstemperaturen.

Om det bara är fjärrkontrollen som inte fungerar, välj ”Fjärrkontrollen fungerar inte” från rullgardinsmenyn.

Har ändringen av temperaturinställningen löst problemet?

Kontrollera att fjärrkontrollen används på rätt sätt

Se till att fjärrkontrollen är riktad åt rätt håll och att sikten mot maskinens basdel är fri.

Kunde problemet lösas genom att rikta fjärrkontrollen mot maskinen utan hinder emellan?

Byta fjärrkontrollens batteri

Följ stegen i videon.

Har att sätta tillbaka batteriet löst problemet?

Testa fjärrkontrollen

Tryck på fjärrkontrollen under knapparna och aktivera någon av funktionerna.

Kunde problemet lösas genom att klämma på fjärrkontrollen?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

kamera test

Fjärrkontrollens lysdiod är inte synlig för blotta ögat, utan det är bara en digitalkamera som kan visa att det fungerar.

Använd en digital telefon eller kamera och rikta lysdioden mot linsen för att se om ett rött ljus lyser igenom.

OBS! Den här kontrollen fungerar inte för iPhone 5s eller 6.

Syns lydsdioden genom kameraskärmen?

Flytta hinder

Prova fjärrkontrollen med maskinen igen, och se till att det inte finns några hinder.

Fungerar fjärrkontrollen?

Byta batterierna

Sätt tillbaka fjärrkontrollens batteri och ring tillbaka om problemet kvarstår.

Välj ett lämpligt alternativ

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

Byta batterierna

Byt ut fjärrkontrollens batteri och ring tillbaka om problemet kvarstår.

Ersätt batteriet med typen CR 2032

Välj ett lämpligt alternativ

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

Stänga av och sätta på strömmen

Innan du går vidare ska du trycka bestämt på på/av-knappen i 1 sekund.

Maskinvaruåterställning

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Testa en knapp på apparaten

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens framsida.

Stängs apparaten av om du trycker på startknappen på apparaten?

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Löse detta problemet?

Kontrollera batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Löse detta problemet?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

Maskinvaruåterställning

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Ingen ström

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Löse detta problemet?

Testa startknappen på fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen för att slå På/Av apparaten.

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Löse detta problemet?

Kontrollera batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Löse detta problemet?

Maskinen fungerar normalt

Detta är helt normalt.

Maskinen kör väldigt långsamt när den är i viloläge för att bibehålla ett luftflöde över termostaten, så att luftens temperatur kan justeras kontinuerligt.

Detta är en egenskap hos produkten och kan inte lösas genom ett byte eller en på platsen-reparation.

Du behöver inte oroa dig över säkerheten.

Om ljudet är störande kan du stänga av maskinen vid vägguttaget för att avbryta oljudet eller flytta produkten till ett annat rum för att ljudet ska bli mindre hörbart.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Rengöring krävs

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Byta fjärrkontrollens batteri

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet i fjärrkontrollen

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Luftflödets hastighet

Ändra luftflödets hastighet genom att trycka på knappen för hastighetskontroll.

På den digitala displayen visas den nya hastigheten. Efter tre sekunder återgår den till att visa måltemperaturen.

Diffused heating mode

Tryck på knappen för ett vidare luftflöde för att ändra från anpassad uppvärmning till uppvärmning av hela rummet.

Håll varsamt i basdelen och huvuddelen. Luta amplifier framåt eller bakåt för önskad vinkel på luftflödet.

Värme- och kyllägena fungerar i det här läget.

Anpassat uppvärmningsläge

Tryck på knappen för ett snävare luftflöde för att ändra från ett luftflöde som täcker hela rummet till ett personligt riktat luftflöde.

Värme- och kyllägena fungerar på det här sättet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera maskinen

Fäst huvuddelen på basdelen, så att pilarna är i jämnhöjd.

Vrid basdelen medsols tills den snäpper på plats.

Fjärrkontrollen fästs magnetiskt ovanpå loop amplifier-delen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Komma igång

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen mot maskinens nedre del.

Fjärrkontrollknappar

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda vilotimern

Ställ in vilotimern genom att trycka på och hålla in timerknappen för att välja önskad tid.

När tidsangivelsen når noll övergår apparaten till viloläge.

Avbryt genom att minska tiden tills det visas två streck.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Testa luftflödesknappen på fjärrkontrollen.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen för att justera luftflödet.

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Löse detta problemet?

Byta fjärrkontrollens batteri

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Löse detta problemet?

Papperstest

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Så här justerar du oscilleringen på Dyson AM07-fläkten.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Kontrollera och rengör maskinen

Följ stegen i videon.

Se istället textversionen av steg-för-steg-guiden under "Har detta löst problemet?"

Kontrollera och rengör maskinen

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste.

Utför papperstestet på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera loop amplifier och höljet?

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Löse detta problemet?

Kör värmefläkten på hösta temperatur

Värmeelementen aktiveras ett efter ett, så detta är normalt när maskinen först sätts på.

Kör värmefläkten i 1 minut på högsta temperatur.

Löse detta problemet?

Stäng av maskinen

Stäng af maskinen och sätt sedan på den igen.

Har omstarten av maskinen löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Aktivera kylläget

Till skillnad från AM04/AM05 behöver AM09 inte ställas in på 0°C för att aktivera kylläget.

Sätt på maskinen.

Tryck på den blåa knappen för termostatstyrning om du vill stänga av värmefunktionen och övergå till kalluftsläget. Startknappens lampa på huvuddelen övergår från rött till blått sken.

Ändra luftflödets hastighet med hjälp av hastighetskontrollen.

OBS! Inställningen för fläkthastigheten är mellan 1 och 10.

Kunde problemet lösas genom att använda den blåa termostatknappen och ändra luftflödet?

Prova maskinen på nytt vid 37 °C/99 °F

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Startknappen blir röd när apparaten övergår till värmeläge.

Varje gång uppvärmningsläget väljs utför maskinen en kort kalibreringscykel, då luftflödet automatiskt styrs av maskinen. När cykeln är avslutad återgår maskinen till den valda hastigheten för luftflödet.

Löse detta problemet?

Testa oscilleringen

Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Oscilleringsintervall

Maskinen ska svänga inom 70 grader från den ena sidan till den andra.

Oscillerar maskinen utanför detta område?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Har detta avhjälpt problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar svängningen

AM09 har en snabbvalsknapp för jämn oscillering.

När maskinen är i oscilleringsläge avbryts oscilleringen tillfälligt när någon av inställningsknapparna trycks in.

Om oscilleringen inte fungerar ska du utföra följande kontroller:

Kontrollera att fötterna sitter fast ordentligt

Kontrollera att de sex fötterna på huvuddelens nedre del är på plats och rena.

Om värmefläkten är placerad på en yta med låg friktion, t.ex. En välpolerad eller oljig yta, kan huvuddelen glida.

Löse detta problemet?

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Löse detta problemet?

Byta fjärrkontrollens batteri

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Löse detta problemet?

Oscilleringshastighet

Maskinen ska ta cirka fyra sekunder på sig att svänga från den ena sidan till den andra.

Oscillerar maskinen utöver den här hastigheten?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa oscilleringsknappen på fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen för att justera oscilleringen.

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Löse detta problemet?

Förklaring av måltemperatur

Den temperatur som är inställd på maskinen är rummets måltemperatur, inte fläktens temperatur.

Temperaturen från fläkten när den är i värmeläge förändras inte.

Löse detta problemet?

Användning av förlängningssladd rekommenderas ej.

Minskat luftflöde

När maskinen används på värmeläget arbetar den hårdare för att både värma och cirkulera luften. Samtidigt övervakar maskinen på ett intelligent sätt dess strömförbrukning så att den inte utlöser effektbrytaren i bostaden.

Maskinen prioriterar uppvärmning av luften, så det kan hända att luftflödet känns mindre i värmeläget.

Löse detta problemet?

Papperstest

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Så här justerar du oscilleringen på Dyson AM07-fläkten.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Kontrollera övriga funktioner på fjärrkontrollen

PÅ/AV.

Kalluftsläge

Reglering av hastighetskontroll

Temperaturövervakning

Funktionen för vilotimer

Oscillering På/Av.

Anpassat värmeläge

Diffused heating mode

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Byte av fjärrkontroll krävs.

Det här problemet kan lösas genom att beställa en ny fjärrkontroll.

Har fjärrkontrollen bytts ut någon gång?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Välj ett lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

Löse detta problemet?

Maskinvaruåterställning

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Vilken F-kod visas?

Återställ maskinen

På displayen visas en felkod och lysdioden runt startknappen blinkar med rött sken.

Reglagen för svängning, luftflöde och timer är spärrade på fjärrkontrollen.

Startknappen på både fjärrkontrollen och huvuddelen fungerar fortfarande.

Återställ apparaten genom att stänga av strömmen (använd antingen startknappen på fjärrkontrollen eller huvuddelen), vänta i 60 sekunder och sätt sedan på maskinen igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Stäng av strömmen och koppla bort maskinen eller stäng av den vid uttaget och dra ur kontakten. Vänta i 30 sekunder och koppla sedan i den igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Har detta avhjälpt problemet?

Återställ maskinen

På displayen visas en felkod och lysdioden runt startknappen blinkar med rött sken.

Reglagen för svängning, luftflöde och timer är spärrade på fjärrkontrollen.

Startknappen på både fjärrkontrollen och huvuddelen fungerar fortfarande.

Återställ apparaten genom att stänga av strömmen (använd antingen startknappen på fjärrkontrollen eller huvuddelen), vänta i 60 sekunder och sätt sedan på maskinen igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Stäng av strömmen och koppla bort maskinen eller stäng av den vid uttaget och dra ur kontakten. Vänta i 30 sekunder och koppla sedan i den igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Har detta avhjälpt problemet?

Återställ maskinen

På displayen visas en felkod och lysdioden runt startknappen blinkar med rött sken.

Reglagen för svängning, luftflöde och timer är spärrade på fjärrkontrollen.

Startknappen på både fjärrkontrollen och huvuddelen fungerar fortfarande.

Återställ apparaten genom att stänga av strömmen (använd antingen startknappen på fjärrkontrollen eller huvuddelen), vänta i 60 sekunder och sätt sedan på maskinen igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Stäng av strömmen och koppla bort maskinen eller stäng av den vid uttaget och dra ur kontakten. Vänta i 30 sekunder och koppla sedan i den igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Har detta avhjälpt problemet?

Återställ maskinen

På displayen visas en felkod och lysdioden runt startknappen blinkar med rött sken.

Reglagen för svängning, luftflöde och timer är spärrade på fjärrkontrollen.

Startknappen på både fjärrkontrollen och huvuddelen fungerar fortfarande.

Återställ apparaten genom att stänga av strömmen (använd antingen startknappen på fjärrkontrollen eller huvuddelen), vänta i 60 sekunder och sätt sedan på maskinen igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Stäng av strömmen och koppla bort maskinen eller stäng av den vid uttaget och dra ur kontakten. Vänta i 30 sekunder och koppla sedan i den igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Har detta avhjälpt problemet?

Återställ maskinen

På displayen visas en felkod och lysdioden runt startknappen blinkar med rött sken.

Reglagen för svängning, luftflöde och timer är spärrade på fjärrkontrollen.

Startknappen på både fjärrkontrollen och huvuddelen fungerar fortfarande.

Återställ apparaten genom att stänga av strömmen (använd antingen startknappen på fjärrkontrollen eller huvuddelen), vänta i 60 sekunder och sätt sedan på maskinen igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Stäng av strömmen och koppla bort maskinen eller stäng av den vid uttaget och dra ur kontakten. Vänta i 30 sekunder och koppla sedan i den igen.

Felkoden ska nu ha försvunnit.

Har detta avhjälpt problemet?

Maskinvaruåterställning

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Stänga av och sätta på strömmen

Innan du går vidare ska du trycka bestämt på på/av-knappen i 1 sekund.

Maskinvaruåterställning

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Är maskinen strömsatt?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Välj ett lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Luta apparaten

Ställ maskinen står på en plan, stabil yta.

Luta loop amplifier lätt framåt.

Loopen ska stanna i det läge den lämnades i.

Löse detta problemet?