Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Pure Cool Link Tower-luftrenande fläkt (järn/blå)

Rengöra maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda:

Fläkthuvudet på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt rengörs med en trasa.

Rengör loop amplifier med en torr eller fuktig trasa.

Fläkthuvudet på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt rengörs med en trasa.

Rengör huvuddelen med en torr trasa.

Rengör höljet med en torr trasa eller mjuk borste.

Underdelen på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt rengörs med en mjuk borste.

Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

En spray används på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt samtidigt som varningsskylt förklarar att inga kemikalier får användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Autoläge

Vid Auto-läge justeras hastigheten beroende på rummets luftkvalitet.

När Auto-läget är aktiverat (anges av en A-symbol i skärmens nedre vänstra hörn), justeras luftrenarens hastighet beroende på luftkvaliteten med hjälp av de smarta, inbyggda sensorerna.

Öka hastigheten vid dålig luftkvalitet.

Luftflödesläget på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Minskar hastigheten i takt med att luftkvaliteten förbättras.

Läget för luftkvalitet på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Om målet för luftkvaliteten uppfylls blir A-symbolen grön och nummerdisplayen stängs av.

Autoläget för luftkvalitet på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Om luftkvaliteten försämras blir A-symbolen vit och luftrenaren börjar automatiskt rena rummet på nytt.

Luftflödesläget på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Sätta på och stänga autoläget

Klicka på fjärrikonen i det nedre högra hörnet på startsidan.

Tryck på startikonen högst upp på menyn och tryck på ”AUTO” för att välja.

När Auto-läget har aktiverats visas en A-symbol i displayens nedre vänstra hörn.

Stäng av autoläget genom att trycka på samma knapp.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tryck på Auto-knappen

Tryck på ”Auto”-knappen högst upp till höger på fjärrkontrollen.

Autoläge på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

När Auto-läget har aktiverats visas en A-symbol i displayens nedre vänstra hörn.

Luftflödesläget på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Stäng av autoläget genom att trycka på samma knapp.

Autoläge på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dyson-maskinen är programmerad att påminna dig om att byta ut filterenheten efter 12 månader baserat på 12 timmars användning per dag. Obs! Indikatorn tänds tidigare om du använder maskinen mer än så. Indikatorn är bara en vägledning, och det kan hända att du måste byta ut filtret oftare.

Byta filtret

Se till att luftrenaren är urkopplad. Följ nedanstående steg för att byta ut den icke-tvättbara filterenheten:

Tryck på båda knapparna för att lyfta av loop amplifier.

Fläkthuvudet lossas genom att trycka ner bortkopplingsknapparna och dra upp det från underdelen.

Avlägsna det gamla filtret och släng det i hushållssoporna.

Filtret tas bort genom att dra ut det från underdelen och kan sedan slängas i en avfallsbehållare.

Sätt i det nya filtret i kåpan och hela enheten i huvuddelen.

Nytt filter sätts in i Dyson Pure Cool Link tower luftrenande fläkt.

Sänk ned loop amplifier på basdelen till dess att den snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka fläkthuvudet genom att placera den på huvuddelen av Dyson Pure Cool Link tower luftrenande fläkt.

När du har monterat luftrenaren ska du trycka på och hålla in knappen Standby ON/OFF på fjärrkontrollen i sex sekunder.

Då visas ett mönster som snurrar medsols på LED-skärmen.

När laddningsmönstret är klart återgår luftrenaren till sin normala användning.

Strömknappen på fjärrkontrollen och skärmen på underdelen av maskinen.

Om maskinen är ansluten till Dyson Link-appen kan filtret även återställas via din maskins inställningar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Wi-Fi-lampa

Grön blinkande – Wi-Fi-nätverket är redo att ansluta till din Dyson Link-app.

Wifi-logon blinkar i grönt.

Vit blinkande – Ansluter till Wi-Fi-nätverket

Wifi-logon blinkar i vitt.

Fast vitt sken – Wi-Fi-anslutning upprättad

Wifi-logon.

Av – Wi-Fi inaktiverat.

Lampa vid autoläge

Fast vitt sken = rengöring/under målet för luftkvalitet.

Auto-lägeslogon i vitt.

Fast grönt sken – målet för rengöring/luftkvalitet har uppnåtts.

Auto-lägeslogon i grönt.

Av – Maskinen är inte Auto-läge.

Lampa vid nattläge

Fast vitt sken = maskinen är i nattläge.

Nattläget på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Av – Maskinen är inte i nattläge.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Sänk ned loop amplifier på basdelen till dess att den snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka fläkthuvudet genom att placera den på huvuddelen av Dyson Pure Cool Link tower luftrenande fläkt.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Så här fäster du den magnetiska fjärrkontrollen på ovansidan av Dyson Pure Cool Link tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera maskinen

Sänk ned loop amplifier på basdelen till dess att den snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka fläkthuvudet genom att placera den på huvuddelen av Dyson Pure Cool Link tower luftrenande fläkt.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Så här fäster du den magnetiska fjärrkontrollen på ovansidan av Dyson Pure Cool Link tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Manuellt läge

Luftflödet kan ställas in manuellt med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen.

Du kan välja en inställning från 1 (lågt luftflöde) till 10 (högt luftflöde)

Luftflödesinställningarna på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Autoläge

Vid Auto-läge justeras kraften beroende på rummets luftkvalitet.

När Auto-läget är aktiverat (anges av en A-symbol i skärmens nedre vänstra hörn), justeras maskinens hastighet beroende på luftkvaliteten med hjälp av de smarta, inbyggda sensorerna.

Öka hastigheten vid dålig luftkvalitet.

Luftflödesläget på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Minskar hastigheten i takt med att luftkvaliteten förbättras.

Läget för luftkvalitet på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Om luften är ren blir A-symbolen grön och sifferdisplayen stängs av.

Om luftkvaliteten försämras blir A-symbolen vit och maskinen börjar automatiskt att rena rummet på nytt.

Autoläget för luftkvalitet på Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen.

Fjärrkontrollen till en Dyson Pure Cool Link tower luftrenande fläkt riktas mot underdelen av maskinen.

PÅ/AV.

Autoläget på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Luftflöde

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Oscillering

Oscillationsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Automatic mode

Autoläge på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Vilotimer

Knapparna för vilolägestimer på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Nattläge

Nattläge på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Förvara fjärrkontrollen genom att fästa den högst upp på apparaten med knapparna nedåt.

Så här fäster du den magnetiska fjärrkontrollen på ovansidan av Dyson Pure Cool Link tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta maskinens serienummer

Du hittar serienumret och Wi-Fi-informationen på följande platser

Användarmanualen till Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

På ett avtagbart klistermärke på luftrenarens framsida.

Platsen för serienumret på framsidan av Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

På luftrenaren, under filtret.

Placering av serienumret under filterhöljet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Nattläge

Vid nattläge dämpas displayen och apparaten kör tyst, så att den passar att använda medan du sover.

När nattläge är aktiverat (anges av att en halvmånesymbol tänds i displayens övre högra hörn) dämpas displayen efter fem sekunder för att sedan slockna. Halvmånesymbolen förblir tänd.

Ljuset dimmas på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Tower luftrenande fläkt.

Styrken reduseres til nivå 4 i manuell modus. Når nattmodus er aktivert, forblir styrken den samme hvis den allerede er under nivå 4. Dette kan endres manuelt ved behov. Skjermen lyser opp en liten stund, og deretter dimmes den som før. Styrken reduseres automatisk i automodus.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Skruven på underdelen av fjärrkontrollen skruvas loss motsols.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Underdelen av fjärrkontrollen tas bort för att lossa batteriet.

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?