Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Pure Cool Link Desk-luftrenande fläkt (vit/silver)
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera och rengör maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Ett gammalt filter slängs i papperskorgen.

Huvuddel – rengör med en torr trasa.

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Hörs det klickande ljudet bara när maskinen oscillerar?

Kontrollera maskinens basdel

Kontrollera om det finns skräp eller hinder runt maskinens basdel.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Ta bort och sätta tillbaka loop amplifier

Tryck på båda knapparna för att lyfta av loop amplifier.

Så här tar du bort filtret från filterhuset.

Montera fast loop amplifier-delen och se till att det inte är några glipor mellan loop-delen och huvuddelen.

Vilolägesfunktionen på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att sätta tillbaka loop amplifier?

Kontinuerlig övervakning

Alternativet för kontinuerlig övervakning används för att data om temperatur och luftfuktighet ständigt ska kunna skickas till appen, även när luftrenaren är avstängd.

När den här inställningen aktiveras kör fläkten på mycket låg hastighet i standby-läge för att föra luft över sensorerna, vilket krävs för att kunna mäta temperatur och luftfuktighet.

Maskinen kan då avge ett lågt, surrande ljud som är helt normalt.

Kontrollera följande med hjälp av appen:

Svep uppåt för att visa fliken Inställningar och knacka för att öppna alternativ.

Svep nedåt för att hitta alternativet för kontinuerlig övervakning och knacka för att öppna.

Stäng av alternativet ”Samla in data i standby-läge”. (Ikonen blir grå när det har stängts av). Spara ändringen genom att trycka på ”Klar” längst upp till höger på sidan.

Testa maskinen på nytt.

Har ljudet upphört?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Ett stort, fast vitt A.

Ändras luftflödets hastighet?

Testa fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

En fast röd värmesymbol.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Ändra luftflödets hastighet via Dyson Link-appen

Justera fläkthastigheten med hjälp av Dyson Link-appen.

Ändras luftflödets hastighet när du använder Dyson Link-appen?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967400-01

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967400-01

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

386 kr

Byta fjärrkontrollen

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Så här laddar du Dysons handdammsugare.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Maskinen är inställd på högsta temperatur.

Har det här löst problemet?

Testa luftflödets effekt

Vrid luftflödesjusteringen till maxläget.

Ett stort, fast vitt A.

Håll en tidning cirka 4 meter från produkten.

Placeringen av knapparna för att lossa filtren på maskinen.

pappret ska lyfta mer än 45°.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Kontrollera och rengör maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla apparatens prestanda:

Loop amplifier - rengör med en torr rengöringsduk

Huvuddel – rengör med en torr rengöringsduk

Höljet – rengör med en torr rengöringsduk eller en mjuk borste

Så här tar du bort fläkthuvudet.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa maskinen

Detta kan ha uppstått på grund av ett strömavbrott.

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens huvuddel.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vilken typ av doft?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera och rengör maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla apparatens prestanda:

Loop amplifier - rengör med en torr rengöringsduk

Huvuddel – rengör med en torr rengöringsduk

Höljet – rengör med en torr rengöringsduk eller en mjuk borste

Ett gammalt filter slängs i papperskorgen.

Filterkåpa – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

Så här tar du bort filtret från maskinen.

Filter – filtret kanske behöver bytas ut.

Kontrollera filtrets livslängd i appen eller om det har samlats mycket damm i inloppet.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fläktöverdel inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fläktöverdel

Reservdelsnr 967866-01

Reservöverdel till din Dyson-luftfuktare.

773 kr

Fläktöverdel

Fläktöverdel

Reservdelsnr 967866-01

Reservöverdel till din Dyson-luftfuktare.

773 kr

773 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967400-01

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967400-01

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

386 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Vänta i 10 sekunder, koppla in maskinen igen och se till att uttaget är påslaget.

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens huvuddel.

Har det här löst problemet?

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens huvuddel.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Återställ maskinen

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera tiltleden

Kontrollera om tätningen är igensatt.

Se till att maskinen står på en plan, stabil yta.

Fjärrkontrollen pekar rakt mot skärmen på maskinen.

Har det här löst problemet?

Testa maskinens lutning

Ställ maskinen står på en plan, stabil yta.

Luta amplifier loop lätt framåt.

Fjärrkontrollen pekar rakt mot skärmen på maskinen.

Loopen ska stanna i det läge den lämnades i.

Förblir loop-delen i det här läget?

Kontrollera maskinens fötter

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Avståndet och vinkeln för papperstestet.

Ställ luftrenaren på en plan, halkfri yta.

Har det här löst problemet?

Testa fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Ett diagram som visar att maskinens inställda temperatur har ändrats.

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen. Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Både reningsläge och värmeläge är inaktiverat.

Har det här löst problemet?

Testa fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Ett diagram som visar att maskinens inställda temperatur har ändrats.

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen. Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Både reningsläge och värmeläge är inaktiverat.

Har det här löst problemet?

Testa fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

Både reningsläge och värmeläge är inaktiverat.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Fungerar styrfunktionerna i Dyson Link-appen?

Kontrollera maskinen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Vänta i 10 sekunder, koppla in maskinen igen och se till att uttaget är påslaget.

Har det här löst problemet?

Testa fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

En fast röd värmesymbol.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Både reningsläge och värmeläge är inaktiverat.

Har det här löst problemet?

Sensorfel

Stäng av och koppla ur maskinen.

Använd en bomullspinne för att rengöra insidan och ta bort eventuellt skräp.

Det ser till att sensorn bibehåller sin precision och apparaten sin stora effektivitet.

Har det här löst problemet?

Dyson Link-appen och anslutning

Om det är första gången du ansluter apparaten, välj "Anslutningsprocess".

Om du har problem med anslutningen, välj "Anslutningen misslyckades".

Om du redan har anslutit apparaten men har problem med appen, välj ”Felsökning efter anslutning”.

Välj den typ av enhet som du använder

Vid vilket steg misslyckades anslutningsprocessen?

Aktivera Wi-Fi

Apparaten har en egen Wi-Fi-signal som måste aktiveras för att slutföra anslutningen.

Aktivera Wi-Fi-anslutningen på luftrenaren genom att trycka på och hålla in strömbrytaren i fem sekunder. Wi-Fi-indikatorn blinkar med ett grönt ljus när det är aktiverat.

Se till att du har lösenordet på åtta bokstäver som finns på klistermärket på apparatens framsida.

Du hittar det även på följande platser:

Under luftrenarens filter
På framsidan av manualen
På fjärrkontrollens förpackning

Fortsätt genom att trycka på ”OK, got it” längst ned på skärmen.

Har din enhet upptäckt din apparat?

Dyson Link-appen kommer att be dig att ange apparatens lösenord.

Lösenordet består av endast små bokstäver. Siffran ”1” och bokstaven ”L” kan likna varandra, likaså bokstäverna ”j” och ”i”.

Fortsätt genom att trycka på ”Skicka” längst ned på skärmen.

Följ nästa steg.

Ange Wi-Fi-lösenordet

Ange lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk.

Fortsätt genom att trycka på ”Skicka” längst ned på skärmen.

Följ nästa steg.

Bekräftar anslutning

Medan din anslutning bekräftas kommer din app att visa information om din produkt, inklusive hur du styr din produkt, vilken information du kan få från din produkt och hur du får ut så mycket som möjligt från Dyson-tekniken.

Har maskinen anslutits?

Om apparaten tar längre tid än förväntat att ladda rekommenderar vi ytterligare tid för att enheten ska laddas och att du trycker på knappen ”Pröva igen”.

Fel lösenord

Om du får ett meddelande som säger ”Kontrollera att lösenordet är korrekt”, skriv in lösenordet bestående av åtta bokstäver på nytt och var noggrann med hur det skrivs.

Lösenordet består enbart av små bokstäver. Siffran "1" och bokstaven "L" kan likna varandra, likaså bokstäverna "j" och "i".

Lösenordet kan hittas på följande platser:

Under luftrenarens filter

På framsidan av manualen

På fjärrkontrollens förpackning

På det avtagbara klistermärket på luftrenarens framsida

Din enhet kommer att fortsätta att be dig ange det åttasiffriga lösenordet för din apparat till dess att det har angetts korrekt.

Om ovanstående kriterier och rekommendationer redan har åtgärdats och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Har maskinen anslutits?

Om uppkopplingen inte lyckas visas ett felmeddelande på enhetens display.

Ser du något felmeddelande?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Anslutningen kunde inte upprättas

Svarar långsamt

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten i cirka 20 sekunder.

Wi-Fi-lampan blinkar både grönt och vitt i en snabb sekvens innan apparaten stängs av.

När denna sekvens är klar, har apparaten konfigurerats om och du kan släppa startknappen.

Stänga av och sätta på strömmen

Stäng av apparaten via eluttaget och vänta i 6 minuter innan du sätter på den igen.

Om möjligt, försök att placera apparaten närmare din Wi-Fi-router för att få en starkare, stabilare signal. Detta ska vara den som apparaten tidigare var ansluten till.

Anslut apparaten till elnätet igen och gå ur vänteläget.

Stäng appen och starta om den.

Stäng appen helt i iOS genom att dubbelklicka på enhetens startknapp och svep appen uppåt.

På en Android-enhet kan du stänga appen helt på appmenyn.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess".

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Dyson Link-appen

Du kan ladda ned den senaste versionen från Google Play-butiken eller Apple iTunes.

Ditt Min Dyson-konto

När du har hämtat och uppdaterat Dyson Link-appen ska du logga in eller registrera ett ”Din Dyson”-konto.

Om du vill registrera ett konto behöver du en giltig e-postadress och ett lösenord.

Kontrollera att den senaste versionen av ett kompatibelt operativsystem körs på mobiltelefonen/surfplattan.

Har du lyckats logga in på appen?

Klicka på ”Lägg till en maskin” för att starta anslutningsprocessen.

Är detta första gången som apparaten ansluts?

<p>Dyson Link-appen använder Wi-Fi för att ansluta till din maskin.</p>

Se till att enhetens flygplansläge är avstängt.

Börja genom att göra så här:

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Slå på eller sätt på laddning

Din maskin kommer att kräva ström under hela installationsprocessen.

Hemmanätverkets lösenord

Ha hemmanätverkets Wi-Fi-lösenord nära till hands. Du kanske behöver det senare.

Kontrollera att det nätverk som visas på din skärm är ditt hemmanätverk, så att det inte hör till din Dyson-produkt eller är ett offentligt nätverk.

Du måste ansluta din Dyson-produkt till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet är ansluten till.

Är du uppkopplad till hemmanätverket?

Wi-Fi-inställningar

För att ändra vilket Wi-Fi-nätverk du är ansluten till ska du lämna Dyson Link-appen och öppna din telefons inställningar.

När du har öppnat enhetens inställningar, välj Wi-Fi och ditt hemnätverk.

Du måste ansluta din Dyson-produkt till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet är ansluten till.

Se till att din enhets Wi-Fi är aktiverad och att flygplansläget är avstängt.

När du har anslutit till ditt hemmanätverk ska du återvända till Dyson Link-appen och tryck ”Kom igång”.

Är du nu ansluten till ditt hemmanätverk?

Lägg till en maskin

Välj ”Kom igång” i Dyson Link-appen.

Dyson Link-appen kommer att söka efter produkter via Wi-Fi.

Välj den typ av enhet som du använder

Följ nästa steg.

Följ nästa steg.

Ange Wi-Fi-lösenordet

Ange lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk.

Fortsätt genom att trycka på ”Skicka” längst ned på skärmen.

Följ nästa steg.

Aktivera Wi-Fi

Apparaten har en egen Wi-Fi-signal som måste aktiveras för att slutföra anslutningen.

Aktivera Wi-Fi-anslutningen på luftrenaren genom att trycka på och hålla in strömbrytaren i fem sekunder. Wi-Fi-indikatorn blinkar med ett grönt ljus när det är aktiverat.

Se till att du har lösenordet på åtta bokstäver som finns på klistermärket på apparatens framsida.

Du hittar det även på följande platser:

Under luftrenarens filter
På framsidan av manualen
På fjärrkontrollens förpackning

Fortsätt genom att trycka på ”OK, got it” längst ned på skärmen.

Apparaten bör synas som ett nätverk i din enhets Wi-Fi-inställningar.

Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar och välj din apparat från nätverkslistan. Du kommer att behöva ditt Wi-Fi-lösenord för produkten för att slutföra detta steg.

När din enhet är ansluten till din produkts Wi-Fi-nätverk kommer ett meddelande från Dyson Link-appen att be dig att fortsätta med anslutningsprocessen.

Tryck på meddelandet för att fortsätta.

Om meddelanden är avstängda i Dyson Link-appen eller om inget meddelande syns, måste du öppna Dyson Link-appen på nytt manuellt.

Har apparaten påbörjat parkopplingsprocessen?

Fel lösenord

Om du ser ett meddelande om ett inkorrekt lösenord, skriv in lösenordet bestående av åtta bokstäver på nytt och var noggrann med hur det skrivs.

Lösenordet består enbart av små bokstäver. Siffran ”1” och bokstaven ”L” kan likna varandra, likaså bokstäverna ”j” och ”i”.

Du hittar serienumret och lösenordet på baksidan av manualen eller på apparatens huvuddel, bakom dammbehållaren.

Din enhet kommer att fortsätta att be dig ange det åttasiffriga lösenordet för din apparat till dess att det har angetts korrekt.

När det har lyckats fortsätter parkopplingsprocessen.

Meddelandeproblem

Det enda tillfället då ett meddelande inte genereras är om du har lämnat Dyson Link-appen innan du har ombetts att göra det. I så fall måste du starta om anslutningsprocessen.

Välj "Nej" i nästa steg.

Har apparaten nu påbörjat parkopplingsprocessen?

Om du har följt rekommendationerna i föregående steg och ändå inte kunnat fortsätta parkopplingen, starta om anslutningsprocessen genom att välja "Anslutningsprocess".

Om du har startat om anslutningsprocessen och fortfarande har problem, välj "Problemet ej löst".

Vänta tills apparaten har slutfört den automatiska parkopplingen.

Har hopkopplingen med maskinen genomförts?

Bekräftar anslutning

Medan din anslutning bekräftas kommer din app att visa information om din produkt, inklusive hur du styr din produkt, vilken information du kan få från din produkt och hur du får ut så mycket som möjligt från Dyson-tekniken.

Har maskinen anslutits?

Svarar långsamt

Om apparaten tar längre tid än förväntat att ladda rekommenderar vi ytterligare tid för att enheten ska laddas och att du trycker på knappen ”Pröva igen”.

Har maskinen anslutits?

Laddningsstapel

Dyson Link-appen visar en laddningsstapel, som indikerar hur långt anslutningen har kommit.

Om anslutningen misslyckas, kontrollera laddningsstapeln och välj lämpligt alternativ för att gå vidare.

Vid vilket steg misslyckades anslutningen?

Kontrollerar Wi-Fi-lampa

Fast vitt sken

Apparatens Wi-Fi-lampa lyser med ett fast vitt sken när uppkopplingen har lyckats.

Blinkande vitt sken

Wi-Fi-lampan blinkar vitt kontinuerligt så länge apparaten försöker koppla upp sig.

Vad visar apparatens Wi-Fi-lampa?

Fortsätt ansluta

Anslutningen kan ändå ta längre tid än väntat. Tryck på "Fortsätt" igen.

Har maskinen anslutits?

Anslutningsproblem

Stäng Dyson Link-appen och radera den från dina nyligen använda appar.

Flytta luftrenaren närmare din Wi-Fi-router för att få en starkare, stabilare signal. Detta ska vara den som apparaten tidigare var ansluten till.

Anslut apparaten till elnätet igen och gå ur vänteläget. Wi-Fi-lampan på apparaten lyser nu vitt, vilket indikerar en stabil anslutning.

Öppna Dyson Link-appen på nytt och avvakta att en anslutning syns på startskärmen.

Syns apparaten på startskärmen i Dyson Link-appen?

Kontrollerar Wi-Fi-lampa

Fast vitt sken

Apparatens Wi-Fi-lampa lyser med ett fast vitt sken när uppkopplingen har lyckats.

Blinkande vitt sken

Wi-Fi-lampan blinkar vitt kontinuerligt så länge apparaten försöker koppla upp sig.

Lyser Wi-Fi-lampan med fast vitt sken?

Omstart av Dyson Link-appen

Stäng Dyson Link-appen och radera den från dina nyligen använda appar.

Öppna Dyson Link-appen igen och se till att du är inloggad.

Klicka på ”Lägg till en maskin” för att starta anslutningsprocessen.

Visas apparaten i listan över synliga produkter?

Klicka på apparaten för att välja den.

Serienumret står nedanför apparatens namn.

Följ nästa steg.

Lösenordets plats

Du hittar det åttasiffriga lösenordet på luftrenaren på följande platser:

Under luftrenarens filter
På framsidan av manualen
På fjärrkontrollens förpackning
På det avtagbara klistermärket på luftrenarens framsida

När du har lokaliserat din produkts Wi-Fi-lösenord, skriv ner det så att du har det lätt till hands.

Ange lösenord

När du har hittat apparatens lösenord, gå vidare till nästa sida genom att välja ”Okej, jag förstår”.

Dyson Link-appen kommer att be dig att ange apparatens lösenord.

Lösenordet består av endast små bokstäver. Siffran ”1” och bokstaven ”L” kan likna varandra, likaså bokstäverna ”j” och ”i”.

Följ nästa steg.

Bekräftar anslutning

Medan din anslutning bekräftas kommer din app att visa information om din produkt, inklusive hur du styr din produkt, vilken information du kan få från din produkt och hur du får ut så mycket som möjligt från Dyson-tekniken.

Har maskinen anslutits?

Prova att ansluta på nytt

Om det är första gången det här problemet har uppstått med enheten, välj ”Pröva igen”.

Se till att korrekt lösenord har angetts och se till att det har angetts på rätt sätt.

Lösenordet innehåller enbart små bokstäver. Siffran ”1” och bokstaven ”L” kan likna varandra, likaså bokstäverna ”j” och ”i”.

Om du har startat om anslutningsprocessen och fortfarande har problem, välj "Problemet ej löst".

Välj lämpligt alternativ

Se till att din enhet har en stark och stabil anslutning till ditt hemnätverk.

Visas apparaten i listan över synliga produkter?

Se till att enhetens flygplansläge är avstängt.

Börja genom att göra så här:

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Slå på eller sätt på laddning

Din maskin kommer att kräva ström under hela installationsprocessen.

Hemmanätverkets lösenord

Ha hemmanätverkets Wi-Fi-lösenord nära till hands. Du kanske behöver det senare.

Kontrollera att det nätverk som visas på din skärm är ditt hemmanätverk, så att det inte hör till din Dyson-produkt eller är ett offentligt nätverk.

Du måste ansluta din Dyson-produkt till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet är ansluten till.

Är du uppkopplad till hemmanätverket?

Maskinen ansluten

Din apparat är nu ansluten till din Dyson Link-app.

Följ resten av stegen för att slutföra konfigureringsprocessen.

Åsidosätta ägande?

Apparatens ägare har fortsatt åtkomst till den, kan styra den och se alla data.

Om du godtar detta, tryck på "OK" nedan.

Har Dyson Link-appen installerats korrekt?

Anslutningsproblem

Om du har haft problem efter genomförd konfiguration, gör följande:

Stäng Dyson Link-appen och radera den från dina nyligen använda appar.

Flytta luftrenaren närmare din Wi-Fi-router för att få en starkare, stabilare signal. Detta ska vara den som apparaten tidigare var ansluten till.

Anslut apparaten till elnätet igen och gå ur vänteläget. Wi-Fi-lampan på apparaten lyser nu vitt, vilket indikerar en stabil anslutning.

Öppna Dyson Link-appen på nytt och avvakta att en anslutning syns på startskärmen.

Är du nu ansluten till ditt hemmanätverk?

Övertag av ägarskap

Om produkten inte är ny, kommer den tidigare ägaren att informeras och kan inte längre använda apparaten med sin Dyson Link-app.

Följ nästa steg.

Var är apparaten?

Var är luftrenaren?
Anpassa din maskin och använd den med hjälp av röststyrning.

Följ nästa steg.

Välj plats

Välj en plats från listan som visas på din enhet innan du skickar och bekräftar ditt val.

Alternativt, om du vill välja en egen plats, skrolla ned och klicka på ”redigera”.

Följ nästa steg.

Välj datum

Välj ”välj datum” (välj datum) och klicka på datumet då du köpte apparaten. Detta behövs för din garanti.

Vi rekommenderar att du spar kvittot.

Följ nästa steg.

Automatisk uppdatering

Kontrollera att ”Automatisk uppdatering” är påslagen.

Detta ser till att du automatiskt får de senaste funktionerna och att appen fungerar korrekt.

Har Dyson Link-appen installerats korrekt?

Anslutningen lyckades

Apparaten är nu ansluten till Dyson Link-appen.

Konfigurera

Om du vill bekanta dig med produkten och konfigurera inställningarna, välj "Använd luftrenaren och Dyson Link-appen".

Alternativt, välj "Problemet löst".

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollerar apparatens luftinformation

För att ändra apparatens plats medan du är i ”Vald produkt”, tryck på inställningar högst upp till höger och välj sedan din apparats inställningar.

Härifrån kan du navigera till luftalternativet. Här kan du kontrollera filtrets livslängd, ställa in luftkvalitet och aktivera/inaktivera kontinuerlig övervakning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

App-version

Kontrollera att du har den senaste versionen av Dyson Link-appen installerad på din enhet.

För att kontrollera att du har den senaste versionen installerad på din enhet, hämta senaste uppdateringen från App-butiken. Om det inte finns någon väntande uppdatering, så har din app redan den senaste versionen.

Välj lämpligt alternativ

Tätare anslutning

Flytta luftrenaren så nära routern som möjligt för att säkerställa maximal signalstyrka.

Stänga av och sätta på strömmen

Stäng av apparaten via eluttaget och vänta i 6 minuter innan du sätter på den igen.

Om detta inte löser problemet, fortsätt med nästa steg.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

App-kontroller

För att styra apparaten medan den är ansluten, tryck på ikonen för fjärrkontrollen längst ned på startskärmen.

På/Av

Den markerade knappen används för att sätta på och stänga av apparaten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Automatiskt läge

Du kan ställa in luftrenaren på att automatiskt rena rummet när en viss nivå upptäcks genom att trycka på den markerade knappen för att slå på/av det automatiska läget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fläkthastighet

Ändra luftflödets hastighet med hjälp av hastighetskontrollen.

OBS! Inställningen för fläkthastigheten är mellan 1 och 10.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Nattläge

Du kan dämpa LED-displayen på apparaten och slå på nattläge genom att trycka på den markerade knappen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Oscillering

Den markerade knappen används för att sätta på och stänga av oscilleringen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Timer

Du kan slå på en timer för apparaten genom att trycka på den markerade knappen och välja hur länge du vill att apparaten ska vara igång.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Schemaläggning

För att skapa en schemaläggning för apparaten, efter att den har anslutits, tryck på ikonen längst ned till höger.

Välj en tid baserat på hur länge du vill att apparaten ska gå innan den stängs av.

Problem med schemaläggning

The scheduling function of the app will only work if there are 3 or less schedules set per day. If you have more than 3 per day, please remove as necessary.

If you have less than 3 schedules per day and you are still experiencing an issue, please remove all of the schedules and re-add each of them.

Har det här löst problemet?

Konfigurera apparatens plats

För att ändra apparatens plats medan du är i ”Vald produkt”, tryck på inställningar högst upp till höger och välj sedan din apparats inställningar.

Navigera därifrån till platsalternativ och ändra detta till det nya läget.

Genom att ställa in din plats kan du se luftkvaliteten, temperaturen, luftfuktigheten och pollennivåerna där.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollerar apparatens programvaruinformation

För att ändra apparatens programvaruinformation medan du är i ”Vald produkt”, tryck på ikonen för inställningar högst upp till höger och välj sedan din apparats inställningar.

Härifrån kan du navigera till programvarualternativet. Här kan du kontrollera programvaruversionen och aktivera/inaktivera automatisk uppdatering.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fortsätt ansluta

Anslutningen kan ändå ta längre tid än väntat. Tryck på "Fortsätt" igen.

Har maskinen anslutits?

Omstart av Dyson Link-appen

Stäng Dyson Link-appen och radera den från dina nyligen använda appar.

Öppna Dyson Link-appen igen och vänta på en anslutning på startskärmen.

Syns apparaten på startskärmen i Dyson Link-appen?

Klicka på ”Lägg till en maskin” för att starta anslutningsprocessen.

Se till att din enhet har en stark och stabil anslutning till ditt hemnätverk.

Visas apparaten i listan över synliga produkter?

Närhet till enheten

Enheten du använder kräver en stark och stabil Wi-Fi-anslutning till apparaten.

Se till att enheten är nära apparaten under hela parkopplingsprocessen och att apparaten är ansluten till elnätet och påslagen.

Pröva att ansluta på nytt

För att söka efter apparaten på nytt, tryck på knappen ”försök igen”.

Har maskinen anslutits?

Wi-Fi-lampor

Blinkande grönt sken

Wi-Fi-lampan blinkar grönt om den väntar på uppkoppling.

Fast vitt sken

Apparatens Wi-Fi-lampa lyser med ett fast vitt sken när uppkopplingen har lyckats.

Fast vitt sken

Wi-Fi-lampan blinkar kontinuerligt så länge apparaten är uppkopplad.

Routerinställningar

The appliance will only connect to the 2.4 GHz network.

Your device will need to be connected to the same network as the appliance for initial set up.

To switch your router from 5GHz to 2.4GHz, please refer to your routers user guide, or visit the manufacturer’s website.You will need to check that any other devices you have connected to your router will not be affected before changing this.

The router will need to be set to WPA or WPA2. Dyson connective products are not compatible for WEP encryption.

Fel lösenord

Se till att Wi-Fi-lösenordet för hemnätverket har angetts korrekt.

Om det finns några specialtecken i Wi-Fi-lösenordet, t.ex. utropstecken, punkt eller frågetecken, så måste du ändra lösenordet och ta bort dessa. Detta kan göras via routerns inställningar.

Du hittar Wi-Fi-lösenordet antingen under routern eller på baksidan av routern på en löstagbar platta. Det står kanske också på den kartong som routern levererades i. Var noggrann när du skriver in bokstäver och siffror, eftersom en del kan likna varandra, som t.ex. "I" och "1", eller "O" och "0".

Wi-Fi-signal

Apparaten kräver en stark och stabil Wi-Fi-signal i hemmet.

Om möjligt, försök placera apparaten närmare din Wi-Fi-router. Om det finns mer än en router i hemmet, se till att du flyttar apparaten närmare routern som du ska använda för anslutning av både apparaten och din enhet.

Se till att enheten är nära din Wi-Fi-router under hela parkopplingsprocessen och att apparaten är ansluten till elnätet och påslagen.

Om du har gått igenom ovanstående kontroller och rekommendationer, välj "Kontroller avslutade".

Om inte, och du är säker på att ovanstående kriterier och rekommendationer redan har följts och problemet ändå kvarstår, välj "Problemet inte löst".

Omstart av Dyson Link-appen

Stäng Dyson Link-appen och radera den från dina nyligen använda appar.

Öppna Dyson Link-appen igen och se till att du är inloggad.

Kontrollerar Wi-Fi-lampa

Fast vitt sken

Apparatens Wi-Fi-lampa lyser med ett fast vitt sken när uppkopplingen har lyckats.

Blinkande vitt sken

Wi-Fi-lampan blinkar vitt kontinuerligt så länge apparaten försöker koppla upp sig.

Blinkande grönt sken

Wi-Fi-lampan blinkar grönt om den väntar på en uppkoppling.

Wi-Fi-lampan lyser inte

Om Wi-Fi-lampan inte lyser alls betyder det att den inte är ansluten ännu.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten i cirka 20 sekunder.

Wi-Fi-lampan blinkar både grönt och vitt i en snabb sekvens innan apparaten stängs av.

När denna sekvens är klar, har apparaten konfigurerats om och du kan släppa startknappen.

Omstart av Dyson Link-appen

Stäng Dyson Link-appen och radera den från dina nyligen använda appar.

Öppna Dyson Link-appen igen och se till att du är inloggad.

Klicka på ”Lägg till en maskin” för att starta anslutningsprocessen.

Försöker ansluta

En lampa blinkar vitt när apparaten kopplas upp mot Dyson Cloud.

Vänta i 20 sekunder på att apparaten kopplas upp och att lampan lyser med ett fast vitt sken.

Lyser lampan nu med fast vitt sken?

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten i cirka 20 sekunder.

Wi-Fi-lampan blinkar både grönt och vitt i en snabb sekvens innan apparaten stängs av.

När denna sekvens är klar, har apparaten konfigurerats om och du kan släppa startknappen.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess".

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

<p>Dyson Link-appen använder Wi-Fi för att ansluta till din maskin.</p>

Se till att enhetens flygplansläge är avstängt.

Börja genom att göra så här:

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Slå på eller sätt på laddning

Din maskin kommer att kräva ström under hela installationsprocessen.

Hemmanätverkets lösenord

Ha hemmanätverkets Wi-Fi-lösenord nära till hands. Du kanske behöver det senare.

Kontrollera att det nätverk som visas på din skärm är ditt hemmanätverk, så att det inte hör till din Dyson-produkt eller är ett offentligt nätverk.

Du måste ansluta din Dyson-produkt till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet är ansluten till.

Är du uppkopplad till hemmanätverket?

Se till att din enhet har en stark och stabil anslutning till ditt hemnätverk.

Visas apparaten i listan över synliga produkter?

Håll dig nära apparaten

Se till att enheten är nära din apparat under hela parkopplingsprocessen och att apparaten är ansluten till elnätet och påslagen.

Meddelande om att anslutningen inte kunde upprättas

Om meddelandet ”Anslutningen kunde inte upprättas” syns på din enhet, måste anslutningsprocessen startas om.

Innan du startar om anslutningsprocessen, stäng av apparaten genom att dra ur kontakten ur eluttaget och vänta i 6 sekunder innan du sätter i den igen.

Välj "Anslutningsprocess".

Om du har startat om anslutningsprocessen och fortfarande har problem, välj "Problemet ej löst".

Kontrollerar Wi-Fi-lampa

Fast vitt sken

Apparatens Wi-Fi-lampa lyser med ett fast vitt sken när uppkopplingen har lyckats.

Blinkande vitt sken

Wi-Fi-lampan blinkar vitt kontinuerligt så länge apparaten försöker koppla upp sig.

Blinkande grönt sken

Wi-Fi-lampan blinkar grönt om den väntar på en uppkoppling.

Wi-Fi-lampan lyser inte

Om Wi-Fi-lampan inte lyser alls betyder det att den inte är ansluten ännu.

<p>Dyson Link-appen använder Wi-Fi för att ansluta till din maskin.</p>

Se till att enhetens flygplansläge är avstängt.

Börja genom att göra så här:

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Slå på eller sätt på laddning

Din maskin kommer att kräva ström under hela installationsprocessen.

Hemmanätverkets lösenord

Ha hemmanätverkets Wi-Fi-lösenord nära till hands. Du kanske behöver det senare.

Kontrollera att det nätverk som visas på din skärm är ditt hemmanätverk, så att det inte hör till din Dyson-produkt eller är ett offentligt nätverk.

Du måste ansluta din Dyson-produkt till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet är ansluten till.

Är du uppkopplad till hemmanätverket?

Försöker ansluta

En lampa blinkar vitt när apparaten kopplas upp till Wi-Fi-nätverket.

Vänta i 20 sekunder på att apparaten kopplas upp och att lampan lyser med ett fast vitt sken.

Lyser lampan nu med fast vitt sken?

Flera misslyckade försök att logga in på kontot (fyra eller fler) resulterar i att kontot låses. Kontot kommer att vara låst i 30 minuter.

Återställa lösenord

Om kunden nyligen har ändrat sitt lösenord, måste de vänta i 30 minuter innan de loggar in på Dyson Link-appen igen.

Har du lyckats logga in på appen?

Laddningsstapel

Dyson Link-appen visar en laddningsstapel, som indikerar hur långt anslutningen har kommit.

Om anslutningen misslyckas, kontrollera laddningsstapeln och välj lämpligt alternativ för att gå vidare.

Blinkande grönt sken

Wi-Fi-lampan blinkar grönt om den väntar på uppkoppling.

Fast vitt sken

Apparatens Wi-Fi-lampa lyser med ett fast vitt sken när uppkopplingen har lyckats.

Fast vitt sken

Wi-Fi-lampan blinkar kontinuerligt så länge apparaten är uppkopplad.

Närhet till enheten

Din enhet kan få problem med att återansluta till Wi-Fi-hemmanätverket.

Se till att din enhet har en stark och stabil Wi-Fi-anslutning genom att flytta den närmare din hemmarouter. Detta ska vara den som apparaten tidigare var ansluten till.

Inaktivering av mobil data

Om du använder en enhet som har mobildata aktiverad, avaktivera detta via enhetens inställningar.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten i cirka 20 sekunder.

Wi-Fi-lampan blinkar både grönt och vitt i en snabb sekvens innan apparaten stängs av.

När denna sekvens är klar, har apparaten konfigurerats om och du kan släppa startknappen.

Stänga av och sätta på strömmen

Stäng av apparaten via eluttaget och vänta i 6 minuter innan du sätter på den igen.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess".

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Kontrollerar Wi-Fi-lampa

Fast vitt sken

Apparatens Wi-Fi-lampa lyser med ett fast vitt sken när uppkopplingen har lyckats.

Blinkande vitt sken

Wi-Fi-lampan blinkar vitt kontinuerligt så länge apparaten försöker koppla upp sig.

Vad visar apparatens Wi-Fi-lampa?

Wi-Fi-lampor

Blinkande grönt sken

Wi-Fi-lampan blinkar grönt om den väntar på uppkoppling.

Fast vitt sken

Apparatens Wi-Fi-lampa lyser med ett fast vitt sken när uppkopplingen har lyckats.

Fast vitt sken

Wi-Fi-lampan blinkar kontinuerligt så länge apparaten är uppkopplad.

Närhet till enheten

Enheten du använder kräver en stark och stabil Wi-Fi-anslutning till apparaten.

Se till att enheten är nära apparaten under hela anslutningsprocessen och att apparaten är ansluten till elnätet och påslagen.

Pröva att ansluta på nytt

För att söka efter apparaten på nytt, tryck på knappen ”försök igen”.

Om ett felmeddelande syns på din enhet, måste anslutningsprocessen startas om. Välj ”Aktivera Wi-Fi”.

Om du fortfarande har problem, välj "Problemet inte löst".

Välj lämpligt alternativ

Problem med att sätta upp appen

Se till att enheten (t.ex. iPhone eller Android) har en stabil internetanslutning och att du har laddat ned den senaste versionen för Dyson Link-appen från Google Play-butiken eller Apple iTunes.

Dyson Link-appen är endast kompatibel med Apple iPhone, Apple iPod touch, Apple iPad och Android-telefoner.

Du kan inte hämta appen om du inte har en kompatibel version av din telefons operativsystem installerad. Gå till Google Play-butiken eller Apple iTunes-butiken för att se en lista över kompatibla enheter.

Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme för appen på din enhet.

Har du lyckats sätta upp appen?

Siri måste vara aktiverad i enhetens Inställningar för att kunna använda Siri-genvägar i Dyson Link-appen.

Öppna inställningar på din telefon eller surfplatta och välj ‘Siri & Search’. För att sedan aktivera Siri, sätt på ‘Press home for Siri’.

Innan du kan använda Siri-genvägarna, måste du först lägga till den uppkopplade apparaten till Dyson Link-appen.

För att skapa en Siri-genväg, tryck på kugghjulet i övre högra hörnet på startskärmen och välj "Röststyrning" och sedan "Siri". Välj sedan "Lägg till ny genväg". Välj sedan önskade inställningar och tryck på knappen ”Lägg till i Siri.”

En personlig fras måste spelas in så att Siri kan säga åt Dyson Link-appen att starta genvägen. Varje fras bör vara unik och lätt att känna igen.

Om du till exempel har valt "Kylläge" och "Nattläge", kan du kalla detta "Läggdags", och ett specifikt värmeläge kan kallas "Jag fryser".

Obs! Generella fraser som har redan har programmerats in i Siri kan inte användas. Ett exempel på detta är "God morgon".

En lista över personliga fraser kommer att lagras i ”Dina Siri-genvägar” för varje apparat.

För att se denna, tryck på kugghjulet i övre högra hörnet på den relevanta apparatens startskärm och välj "Röststyrning" och sedan "Siri".

Välj sedan önskad Siri-genväg. Härifrån kan du spela in frasen på nytt eller radera genvägen.

Med Siri-genvägar kan du kontrollera din(a) luftvårdsmaskin(er) med din röst. Du kan skapa, redigera och radera dina egna personliga kommandon, som kan aktiveras genom din mobil eller surfplatta.

Varje Siri-genväg är unik för den apparat den skapades på och kan inte användas för flera olika apparater.

Du måste skapa olika Siri-genvägar för varje apparat och en ny personlig fras måste spelas in.

Om en personlig fras spelas in för flera olika apparater, kommer Siri att visa dessa på displayen på din enhet som valbara alternativ tillsammans med identifiering av apparaten.

Om du har många apparater som använder Siri-genvägar rekommenderar vi användning av unika fraser. Exempelvis, om en apparat är belägen i köket och en annan i sovrummet, inkludera dessa platser i frasen.

Siri-genvägar kan användas i alla regioner där Apple stöder Siri. För att se om det stöds i din region, gå till Apples webbplats.

Du kan aktivera Siri-genvägar i Dyson Link-appen på två sätt:

  1. Säg: “Hej, Siri”, följt av den förinspelade personliga frasen.*
  2. Genom att trycka på din mobils eller surfplattas startknapp för att aktivera Siri, och sedan säga den förinspelade personliga frasen när du ombeds göra det.

Oavsett vilket alternativ du väljer, måste du vara inloggad i Dyson Link-appen.

*För detta alternativ måste Siri vara aktiverat i din telefons eller surfplattas Siri-inställningar.

Siri-genvägar är tillgängligt i iOS 12 eller senare.

Auto-läge

Vid Auto-läge justeras hastigheten beroende på rummets luftkvalitet.

Ett nytt filter installeras i filterhuset.

När Auto-läget är aktiverat (anges av en A-symbol i skärmens nedre vänstra hörn), justeras luftrenarens hastighet beroende på luftkvaliteten med hjälp av de smarta, inbyggda sensorerna.

Ökar vid dålig luftkvalitet och minskar när luftkvaliteten förbättras.

Maskinen oscillerar.

Om målet för luftkvaliteten uppfylls blir A-symbolen grön och nummerdisplayen stängs av.

Så här slår du på nattläget.

Om luftkvaliteten försämras blir A-symbolen vit och luftrenaren börjar automatiskt rena rummet på nytt.

Fjärrkontrollen.

Använda appen för autoläge

För att styra apparaten medan den är ansluten, tryck på ikonen för fjärrkontrollen längst ned på startskärmen.

Tryck på startikonen högst upp på menyn och tryck på ”Auto” för att välja.

Om du vill avbryta Auto-läget aktiveras och inaktiveras inställningen på samma sätt.

När Auto-läget har aktiverats visas en A-symbol i displayens nedre vänstra hörn.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen för autoläge

Tryck på ”Auto”-knappen högst upp till höger på fjärrkontrollen.

En fast vit värmesymbol.

Stäng av autoläget genom att trycka på samma knapp.

När Auto-läget har aktiverats visas en A-symbol i displayens nedre vänstra hörn.

Så här slår du på nattläget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta filtret

Se till att luftrenaren är urkopplad. Följ nedanstående steg för att byta ut den icke-tvättbara filterenheten:

Tryck på båda knapparna för att lyfta av loop amplifier.

Så här tar du bort filtret från filterhuset.

Avlägsna det gamla filtret och släng det i hushållssoporna.

Maskinen pluggas in och pluggas ut ur ett eluttag.

Sätt i det nya filtret i kåpan och hela enheten i huvuddelen.

Knappen för Jet Focus-styrning på fjärrkontrollen.

Sänk ned loop amplifier på basdelen till dess att den snäpper på plats.

Vilolägesfunktionen på maskinen.

När du har monterat luftrenaren ska du trycka på och hålla in knappen Standby ON/OFF på fjärrkontrollen i sex sekunder.

Då visas ett mönster som snurrar medsols på LED-skärmen.

När laddningsmönstret är klart återgår luftrenaren till sin normala användning.

Oscilleringsknappen på fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Inställningar för känslighet

Dyson Pure Cool Link luftrenare genomför en kalibreringscykel i upp till sex dagar från den första användningen.

I inställningarna i Dyson Link-appen kan du också ställa in målet för maskinens känslighet i förhållande till luftkvaliteten.

En känsligare inställning för luftkvalitet betyder att luftrenaren är igång under längre tid. Det kan krävas i vissa miljöer för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Obs! Vi rekommenderar att du låter maskinen köra i minst en vecka innan du justerar inställningarna för känslighet i Dyson Link-appen, så att maskinen hinner genomföra den inledande kalibreringen.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj inställningar genom att svepa uppåt på hemsidan.

Tryck på alternativet för luftkvalitet.

Tryck på ett av alternativen för luftkvalitetens känslighet.

Välj lämpligt alternativ

Wi-Fi-lampa

Grön blinkande = Wi-Fi-nätverket är redo att ansluta till din Dyson Link-app

Vit blinkande = Ansluter till Wi-Fi-nätverket

Vit fast ljus = Wi-Fi-anslutning upprättad

Av = Wi-Fi inaktiverat

Så här tar du ut batteriet ur Dysons handdammsugare för att ladda det.

Lampa vid autoläge

Fast vitt sken = rengöring/under målet för luftkvalitet

Fast grönt sken = målet för rengöring/luftkvalitet har uppnåtts

Av = maskinen är inte autorengöringsläge

Maskinen oscillerar.

Lampa vid nattläge

Fast vitt sken = maskinen är i nattläge

Av = apparaten är inte i nattläge

Knappen för luftflöde på fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din Dyson-maskin

Sänk ned loop amplifier på basdelen till dess att den snäpper på plats.

Vilolägesfunktionen på maskinen.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Så här monterar du filterhöljet.

Manuellt läge

Luftflödet kan ställas in manuellt med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen.

Ett stort, fast vitt A.

Du kan välja en inställning från 1 (lågt luftflöde) till 10 (högt luftflöde).

Auto-läge

Vid Auto-läge justeras kraften beroende på rummets luftkvalitet.

När Auto-läget är aktiverat (anges av en A-symbol i skärmens nedre vänstra hörn), justeras maskinens hastighet beroende på luftkvaliteten med hjälp av de smarta, inbyggda sensorerna.

Ett nytt filter installeras i filterhuset.

Om luften är ren blir A-symbolen grön och sifferdisplayen stängs av.

Om luftkvaliteten försämras blir A-symbolen vit och maskinen börjar automatiskt att rena rummet på nytt.

Så här slår du på nattläget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen.

Både reningsläge och värmeläge är inaktiverat.

På/Av

Skärmen visar att måltemperaturen på 23 grader Celsius har uppnåtts.

Luftflöde

Ett stort, fast vitt A.

Oscillering

Ett diagram som visar att maskinens inställda temperatur har ändrats.

Automatic mode

En fast vit värmesymbol.

Vilotimer

Så här kontrollerar du att maskinen är korrekt vinklad.

Nattläge

En fast vit Wi-Fi-symbol.

Förvara fjärrkontrollen genom att fästa den högst upp på apparaten med knapparna nedåt.

Så här monterar du filterhöljet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda vilotimern

Välj önskad tid för att ställa in vilotimern.

En fast grön Wi-Fi-symbol.

När tidsangivelsen når noll övergår apparaten till viloläge.

Så här sätter du tillbaka batteriet i Dysons handdammsugare.

Avbryt genom att minska tiden tills det visas två streck.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Aktivera nattläget

Vid nattläge dämpas displayen och apparaten kör tyst, så att den passar att använda medan du sover.

När nattläge är aktiverat (anges av att en halvmånesymbol tänds i displayens övre högra hörn) dämpas displayen efter fem sekunder för att sedan slockna.

Halvmånesymbolen förblir tänd.

Knappen för luftflöde på fjärrkontrollen.

Effekten reduceras till nivå 4 om du har valt manuellt läge. När Night mode är aktiverat är nivån redan under 4 och förblir densamma. Detta kan ändras manuellt om så önskas. Displayen lyser en kort stund och slocknar sedan som innan. Effekten reduceras automatiskt om du har valt Auto-läget.

Laddningsprocessen för en Dyson handdammsugare.

Effekten reduceras automatiskt om du har valt Auto-läget.

Maskinen oscillerar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din Dyson-maskin

Sänk ned loop amplifier på basdelen till dess att den snäpper på plats.

Vilolägesfunktionen på maskinen.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Så här monterar du filterhöljet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta serienumret

Du hittar serienumret och Wi-Fi-informationen på följande platser

På manualens framsida.

Symbolen för nattläge.

På ett avtagbart klistermärke på luftrenarens framsida.

På luftrenaren, under filtret.

Maskinen pluggas ut ur ett eluttag.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byt fjärrkontrollens batteri

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Så här laddar du Dysons handdammsugare.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Maskinen är inställd på högsta temperatur.

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?