Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Cu-Beam Down-lampa 3000K (vit)
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöringsinstruktioner

Enligt rekommendationerna i bruksanvisningen ska du använda en mikrofiberduk eller lösningsmedel och en fuktfri tryckluftsbehållare för att rengöra apparaten.

Se till att apparaten är avstängd innan du rengör den.

Strömmen måste vara avslagen när du monterar Dyson Cu-Beam-pendellampan.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Se till att ljusbrytaren är påslagen

Dyson Cu-Beam-pendellampa tänd.

Är lampan tänd?

Se till att ljusbrytaren är påslagen.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera att andra apparater i rummet fungerar, såsom övriga lampor, luftvärmepumpar, fläktar, element osv.

Finns det andra lampor/apparater i rummet som fungerar?

Detta är troligtvis ett problem med strömförsörjningen och måste lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera bara lampan om det är säkert att göra det. Om du är tveksam ska du kontakta en elektriker eller underhållspersonal.

Är lampan säker att komma åt?

Detta är troligtvis ett problem med strömförsörjningen och inte med själva maskinen.

Det här problemet måste lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera spänningen

Kontrollera att rätt spänning används för drivenhetsboxen, högst 110–240 V.

Kontrollera också att spänningen till lampan (se bilden) är 40 V

Kontrollera bara lampan om det är säkert att göra det. Om det råder någon tvekan rekommenderar vi att du kontaktar en elektriker eller underhållspersonal.

Har lampan någon nätförsörjning?

Testa säkringen

Släck lampan och koppla ifrån strömförsörjningen. Se till att det inte finns någon ström till lampan innan du tar bort säkringen.

Sätt på mätaren och ställ in den på OHMS.

Håll en mätprob på var sida om säkringen och titta på mätarens display.

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Säkringstyp – 4 AMP 250 V-säkring

Har säkringen gått?

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) är ett dataprotokoll och en transportmekanism. Tack vare den gemensamma DALI-plattformen kan utrustning från olika tillverkare sammankopplas.

I det här fallet använder vi det som styrsystem för belysningshantering.

Används ett DALI-system?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Så här tar du bort dali från en Dyson Cu-Beam-pendellampa.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byt ut säkringen och testa lampan.

Säkringstyp – 4 AMP 250 V-säkring.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera att andra apparater i rummet fungerar, såsom övriga lampor, luftvärmepumpar, fläktar, element osv.

Dyson Cu-Beam-pendellampa tänd.

Finns det andra lampor/apparater i rummet som fungerar?

Dimmertyper

Analog dimning – detta brukar kallas 1–10 V-dimning.

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

AC-huvudkrets/TRIAC – AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Är lampan installerad med en dimmer?

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Produkten måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna justera ljusstyrkan.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dimmertyper

Analog dimning – detta brukar kallas 1–10 V-dimning.

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

AC-huvudkrets/TRIAC – AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Vilken typ av dimmer är produkten installerad med?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Så här tar du bort dali från en Dyson Cu-Beam-pendellampa.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lampan är inte kompatibel med AC/Triac-huvudkrets, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! Det krävs en signalomvandlare om en analog dimmer används.

Är en analog/DALI-omvandlare installerad?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Så här tar du bort dali från en Dyson Cu-Beam-pendellampa.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Produkten är inte kompatibel med analoga styrenheter, utan måste installeras med en kompatibel dimmer, eller en omvandlare analog/DALI, för att fungera ordentligt.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Är lampan installerad med en dimmer?

Är lampan installerad ovanför ett bord?

Det här problemet kan lösas genom att installera om lampan. Den nedåtriktade lampan Cu-Beam är utformad för att hängas ovanför ett bord och inte användas som allmänbelysning för ett rum.

Se installationsanvisningarna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det rekommenderas att lamporna installeras mellan 1 och 1,5 m från en bordsyta.

Avståndet som krävs mellan Dyson Cu-Beam pendellampa och underlaget.

Hur hög över bordet är lampan installerad?

Vi rekommenderar inte att kunderna byter ut kablarna eftersom detta upphäver garantin. De kablar som används följer en exakt specifikation från Dyson.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Trim blades är de fyra plastvingar som fästs på den rektangulära ljusskärmen på den nedåtriktade lampan.

Både de långa och de korta vingarna på Dyson Cu-Beam-pendellampa går att justera.

Se efter i installationsanvisningarna för att kontrollera att vingarna har installerats korrekt.

Är Trim blades rätt monterade?

Har du fortfarande Trim blades?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Montera fast vingarna igen i enlighet med installationsanvisningarna.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det här problemet kan bero på bordsytan.

Obs! Cu-Beam nedåtriktad lampa är inte lämplig att användas ovanför glasbord eller andra reflekterande ytor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dimmertyper

Analog dimning – detta brukar kallas 1–10 V-dimning.

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

AC-huvudkrets/TRIAC – AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Är lampan installerad med en dimmer?

Produkten måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna justera ljusstyrkan.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Your Dyson Cu-Beam light will have been provided with 4m of cable.

Är den önskade längden över 4 m?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Vi rekommenderar inte att kunderna byter ut kablarna eftersom detta upphäver garantin. De kablar som används följer en exakt specifikation från Dyson.

The Dyson Cu-Beam lights are only approved for use with the supplied cable. This cable is to an exact Dyson specification. Replacing the cables will invalidate the guarantee.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Byta säkringen

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Testa säkringen

Så här testar du en säkring:

Släck lampan och koppla ifrån strömförsörjningen. Se till att det inte finns någon ström till lampan innan du tar bort säkringen.

Sätt på mätaren och ställ in den på OHMS.

Håll en mätprob på var sida om säkringen och titta på mätarens display.

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Säkringstyp – 4 AMP 250 V-säkring.

Har säkringen gått?

Välj lämpligt alternativ

Installationsvideo

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Installationshandledning

Du hittar installationsanvisningarna på ovanstående länk.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Du hittar den tekniska specifikationen på ovanstående länk.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?