Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Supersonic Professional Edition-hårfön (järn/fuchsia)
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra apparaten

Använd en torr trasa för att rengöra apparatens huvuddel. Se till att den smala öppningen är fri från hinder.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Val av luftflöde

Apparatens ljudnivå varierar beroende på det valda luftflödet. Minska luftflödet genom att trycka på knappen ”Luftflödesreglering” tills en vit lysdiod tänds.

Så här kopplar du bort det justerbara röret från handtaget på en cylinderdammsugare från Dyson.

Välj lämpligt alternativ

Rengöra filtret

Följ stegen i videon.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Maintain optimum performance by cleaning your filter

Airborne contaminants, such as hairspray, dust and leave-in conditioners, can cause clogging in hair dryer filters, resulting in poor performance over time. We recommend you clean the filter at least once a week to maintain optimum performance, and protect the finely-tuned technology inside your Dyson Supersonic™ Professional edition. In salon environments, where filters can clog quickly, we recommend cleaning it every day.

Rengöra filtret

Följ stegen i videon.

Rengöring av filtret – Steg för steg

Cleaning the filter – Regular clean IMPORTANT: always switch OFF and unplug before carrying out any maintenance.

Remove the dirty filter cage. Do not run your hair dryer without a filter cage.

Blötlägg filterskyddet i diskmedel och varmt vatten i minst 30 minuter eller över natten.

Använd den medföljande rengöringsborsten och borsta kraftfullt det blötlagda filterskyddet i 15 sekunder för att få bort alla blockeringar.

Rinse and dry your filter cage. Check that the filter cage is clean by holding it up to the light - you should be able to see light through it. If you can't, repeat the previous step.

Skölj filtret och låt det torka innan det sätts tillbaka på apparaten.

Kunde problemet lösas genom att rengöra filtret?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Har problemet att göra med luftflödet eller temperaturen?

Luftflödesreglering

Luftflödets riktning för Dyson Supersonic hårfön är från den bakre delen där reglagen sitter. Öka luftflödet genom att trycka på knappen ”Luftflödesreglering” på apparatens baksida tills tre vita lysdioder tänds. Tillgängliga inställningar:

En vit lampa – skonsam (styling)

Kontrollerar suget på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Två vita lampor – medium (normal torkning)

Förmotorfiltret tas ut ur Dysons cylinderdammsugare genom att knäppa upp locket och öppna det.

Tre vita lampor – Snabb (snabb torkning)

Förmotorfiltret tas ut ur Dysons cylinderdammsugare.

Om detta inte har löst problemet, ta bort filterskyddet från apparaten.

Bortkopplingsknappen på ovansidan av huvuddelen av Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Har det här löst problemet?

Har du ett rent reservfilterskydd?

Avlägsna filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Kör apparaten minst lika länge som det tog för problemen att uppstå tidigare, men inte längre än tre minuter.

Har det här löst problemet?

Maintain optimum performance by cleaning your filter

Airborne contaminants, such as hairspray, dust and leave-in conditioners, can cause clogging in hair dryer filters, resulting in poor performance over time. We recommend you clean the filter at least once a week to maintain optimum performance, and protect the finely-tuned technology inside your Dyson Supersonic™ Professional edition. In salon environments, where filters can clog quickly, we recommend cleaning it every day.

Rengöra filtret

Följ stegen i videon.

Rengöring av filtret – Steg för steg

VIKTIGT: Stäng alltid AV och dra ur kontakten innan något underhåll utförs.

Remove the dirty filter cage. Do not run your hair dryer without a filter cage.

Blötlägg filterskyddet i diskmedel och varmt vatten i minst 30 minuter eller över natten.

Använd den medföljande rengöringsborsten och borsta kraftfullt det blötlagda filterskyddet i 15 sekunder för att få bort alla blockeringar.

Skölj filtret och låt det torka innan det sätts tillbaka på apparaten.

Rinse and dry your filter cage. Check that the filter cage is clean by holding it up to the light - you should be able to see light through it. If you can't, repeat the previous step.

Är du nöjd med filterunderhållet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Byta filterluckan

Fäst en rent filterskydd på hårtorken.

Kör maskinen

Kör apparaten minst lika länge som det tog för problemen att uppstå tidigare, men inte längre än tre minuter.

Har det här löst problemet?

Temperatur

Dyson Supersonic™ hårfön har smarta funktioner. Den har en smart mikroprocessor som reglerar temperaturen för att förhindra skador från extrem värme och skydda hårets naturliga glans. Den högsta driftstemperaturen under normala användningsförhållanden är 105°C.

Öka temperaturen genom att trycka på knappen ”Temperaturövervakning” på apparatens baksida tills tre röda lysdioder tänds. Tillgängliga inställningar:

En röd lampa – låg skonsam torkning

Så här byter du ut förmotorfiltret på Dysons cylinderdammsugare.

Två röda lampor – medium 80 °C° (normal torkning)

Hur behållaren rengör cyklonen när den öppnas.

Tre röda lampor – Hög (100°C) Snabb torkning och styling.

Så här tar du isär den justerbara slangen, munstycket och slangen.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Är några lampor tända på apparaten?

Kontrollera spänningen

Kontrollera att apparaten används i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med det intervall som apparaten köptes för:

220–240 V

Australien

Kina

Egypten

Europa

Grönland

Hongkong

Indien

Indonesien

Irland

Malaysia

Nya Zeeland

Peru

Filippinerna

Ryssland

Singapore

Sydafrika

Sydkorea

Thailand

Förenade Arabemiraten

Storbritannien

100–127 V

Kanada

Japan

Mexiko

Taiwan

USA

Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i Storbritannien till Europa kommer den att fungera. Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i USA till Europa kommer den inte att fungera.

Används apparaten i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med den som apparaten köptes för?

Koppla in maskinen igen i ett annat eluttag.

Testa apparaten på nytt när du befinner dig i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med den som apparaten köptes för.

Har det här löst problemet?

Prova i ett annat eluttag

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Kunde problemet lösas genom att testa maskinen på nytt?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra filtret

Följ stegen i videon.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera maskinen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Byt säkringen i maskinens kontaktdon.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rengöra filtret

Följ stegen i videon.

Har det här löst problemet?

Kontrollera lamporna

Kontrollera lamporna som indikerar att maskinen fungerar ryckigt.

Tänk på att det kan förekomma en väldigt kort fördröjning från det att du trycker på På-knappen till dess att luftflödet startar.

PÅ/AV-knapp

Maskinen stängs av med skjutreglaget PÅ/AV.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Har det här löst problemet?

Ovanlig lukt

Om detta är den första användningen, avlägsna den genomskinliga filmen.

Vid de första användningstillfällena är det normalt att helt nya apparater med ett värmeelement avger en viss lukt (t.ex. brödrost, ugn, vattenkokare osv.). Lukten försvinner efter en tids användning.

Välj vilken lukt som känns om lukten fortfarande går att känna efter några användningstillfällen.

Har det här löst problemet?

Välj lämpligt alternativ

Dammig lukt

Om apparaten har en dammig lukt ska du se till att luftutgången inte är blockerad och rengöra filtret.

Avlägsnar smuts från borsthuvudet på en cylinderdammsugare från Dyson.

Rengöra filtret

Följ stegen i videon.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Använda tillbehör

Tillbehören till hårfönen är magnetiska och kan enkelt fästas på apparatens framsida. De kan vridas 360 grader så att du kan placera dem exakt där du behöver dem.

Kontrollera alla accessoarer

Försök att sätta fast alla tillbehör på hårfönen.

Har det här löst problemet?

Utjämningsmunstycke

Cyklonen från Dysons cylinderdammsugare kontrolleras för skador.

Professionellt koncentratormunstycke

Så här förvarar du tillbehören på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Spridare

Att använda sugmunstycket på ömtåliga underlag.

Välj det tillbehör som inte fäster på hårfönen

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Cold shot controls

You can now activate the cold shot feature on the Dyson Supersonic™ Professional edition in two ways:


1. Press and hold the cold shot button situated directly below the Power on/off switch.
2. Press and hold the temperature control button for 1.5 seconds to deactivate heat and activate cold shot.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Byta filterluckan

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta filterlock - steg för steg

Avlägsna förpackningsmaterialet och manualen.

Koppla ifrån apparaten.

Skär inte filtret utan att säkra apparaten först.

Lägg kabeln och filtret i kartongen.

Skär loss filtret och byt ut det mot ett nytt filter som du fäster i apparaten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Hållare

Fäst varje tillbehör vid den andra magneten på stället och se till att tillbehören sitter korrekt.

Professionellt koncentratormunstycke och smoothing nozzle fästs högst upp på stället.

Slangen kopplas bort från Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Spridaren fästs längst ned på stativet.

Det justerbara röret på Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Hårfönen fästs högst upp på stativet.

Ihopsättning av Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Välj det tillbehör som inte fäster på stativet

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda tillbehören

De magnetiska tillbehören kan snabbt och enkelt fästas på maskinens framsida. De kan vridas 360 grader så att du kan placera dem exakt där du behöver dem.

Utjämningsmunstycke

Torkar håret varsamt med en jämn luftström.

Låter filtret från Dysons cylinderdammsugare torka i 24 timmar.

Professionellt koncentratormunstycke

Snabbt, exakt luftflöde för att kontrollerad styling, en sektion i taget.

Spridare

Ger ett jämnt luftflöde för att torka lockarna och bidrar till att minska frissigt hår. Rekommenderas för användning vid inställningar med låg temperatur och svagt luftflöde.

Så här tar du bort slangen från Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta maskinens serienummer

Du hittar serienumret på följande platser:

På manualens framsida.

På kartongen som apparaten levererades i.

On the power cord near the plug.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Konfigurera din Dyson-produkt

Förvaringshängare

Om du förvarar apparaten på en krok ska du fästa förvaringshängaren på den räfflade delen vid handtagets bas.

Behållarens lock sätts fast med ett klick.

Halkskyddsmatta

Om du behöver ställa ned apparaten med du sätter på den ser det halkfria underlaget till att den står stilla.

Cyklonen på en cylinderdammsugare från Dyson rengörs med en torr trasa.

Tillbehör

De magnetiska tillbehören kan snabbt och enkelt fästas på apparatens framsida. De kan vridas 360 grader så att du kan placera dem exakt där du behöver dem. För mer information, se ”Använda tillbehören”.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Styling

Här på Dyson är vi experter på tekniken och hur den fungerar, men vi rekommenderar att du går ut på nätet om du vill få information om de senaste trenderna och hur du skapar specifika stilar.

Vi har en särskild sida på vår webbplats med stylingtips som du gärna får besöka: www.dyson.co.uk/supersonic.

Du kan också följa oss på sociala medier. Vi har samarbetat med ett antal toppnamn och videobloggare inom hår och skönhet för att ge dig några stylingtips. Sök bara på ”Dyson Supersonic” eller ”Dyson Hair” på YouTube, Instagram, Facebook och Twitter.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förpackningens innehåll

Dyson Supersonic Professional hårfön.

Manual

Smoothing nozzle.

Professionellt koncentratormunstycke.

Spridare.

Förvaringskrok

Halkskyddsmatta

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Maintain optimum performance by cleaning your filter

Airborne contaminants, such as hairspray, dust and leave-in conditioners, can cause clogging in hair dryer filters, resulting in poor performance over time. We recommend you clean the filter at least once a week to maintain optimum performance, and protect the finely-tuned technology inside your Dyson Supersonic™ Professional edition. In salon environments, where filters can clog quickly, we recommend cleaning it every day.

Rengöra filtret

Följ stegen i videon.

Rengöring av filtret – Steg för steg

Cleaning the filter – Regular clean IMPORTANT: always switch OFF and unplug before carrying out any maintenance.

Remove the dirty filter cage. Do not run your hair dryer without a filter cage.

Blötlägg filterskyddet i diskmedel och varmt vatten i minst 30 minuter eller över natten.

Använd den medföljande rengöringsborsten och borsta kraftfullt det blötlagda filterskyddet i 15 sekunder för att få bort alla blockeringar.

Rinse and dry your filter cage. Check that the filter cage is clean by holding it up to the light - you should be able to see light through it. If you can't, repeat the previous step.

Skölj filtret och låt det torka innan det sätts tillbaka på apparaten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?