Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Pure Cool™ Tower luftrenare/fläkt
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Rengöra maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda:

Rengör loop amplifier med en torr eller fuktig trasa.

Rengör huvuddelen med en torr trasa.

Rengör höljet med en torr trasa eller mjuk borste.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj ett lämpligt alternativ

När luftrenaren växlar från främre till bakre luftflöde kan det höras ett klickande ljud när motorn justerar riktningen.

Detta är ett normalt ljud från luftrenaren och är inte ett tecken på att något är fel med maskinen.

Hörs det klickande ljudet bara när maskinen oscillerar?

Kontrollera basdelen

Kontrollera om det finns skräp eller hinder runt maskinens basdel.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontinuerlig övervakning

Alternativet för kontinuerlig övervakning används för att data om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet ständigt ska kunna skickas till maskinen och appen, även när luftrenaren är avstängd. Sensorerna har små fläktar som upprätthåller luftflödet för kontinuerlig övervakning, men det bör inte orsaka några ljudmässiga störningar.

Det kan finnas tillfällen då det visas ett grönt ljus på displayen, vilket tyder på hög luftkvalitet, men fläkthastigheten fortfarande är hög. Det beror på att maskinen ständigt försöker upprätthålla en god luftkvalitet, och i situationer med rum som har otäta fönster måste maskinen arbeta hårdare för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Detta sker endast när maskinen är inställd på auto. Stäng av Auto-läget genom att välja läget Manuellt, antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller i appen.

En spray används på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt samtidigt som ett stort kryss förklarar att inga kemikalier får användas.

Kontrollera följande på appen:

Svep uppåt för att visa fliken Inställningar och knacka för att öppna alternativ.

Svep nedåt för att hitta alternativet för kontinuerlig övervakning och knacka för att öppna.

Stäng AV alternativet ”Samla in data i standby-läge”. (Ikonen blir grå när det har stängts av). Spara ändringen genom att trycka på ”Klar” längst upp till höger på sidan.

Kontinuerlig övervakning kan nu också sättas på/stängas av genom att trycka på knappen ”Auto” på fjärrkontrollen i fem sekunder.

Testa maskinen på nytt

Har ljudet upphört?

Starta om maskinen

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Se till att strömkabeln är inkopplad mitt i basdelen.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har ljudet upphört?

Kontrollera och rengör loop amplifier

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Rengör loop amplifier med en torr eller fuktig trasa.

Se till att den smala öppningen är fri från hinder.

Kontrollera och rengör huvuddelen

Rengör huvuddelens hölje med en torr trasa.

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuella hinder från hålen.

Kontroll av filtret och fläkthuvudet på Dyson Pure Cool Desk luftrenande fläkt samtidigt som de rengörs med en mjuk borste.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor.

Bortkopplingsknappen på sidan av huvuddelen av Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

HEPA-filtren tas bort från Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Upphörde ljudet när du avlägsnade filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Koppla ur apparaten ur huvuduttaget när den inte används.

En varningssignal och maskinen dras ut ur eluttaget.

Avlägsna kolfiltren: tryck på flärparna på båda sidorna av filtren.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Upphörde ljudet när du avlägsnade filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen för att justera luftflödet.

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Desk luftrenande fläkt.

Ändras luftflödets hastighet?

Testa de övriga knapparna på fjärrkontrollen

Tryck på övriga knappar på fjärrkontrollen.

På/Av

Oscillering

Automatic mode

Nattläge

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Är maskinen kopplad till Dyson Link-appen?

Testa luftflödets hastighet med hjälp av Dyson Link-appen.

Ändras luftflödets hastighet när du använder Dyson Link-appen?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

410 kr

Se mer

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

410 kr

Se mer

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Kontrollera och rengör loop amplifier

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Rengör loop amplifier med en torr eller fuktig trasa.

Se till att den smala öppningen är fri från hinder.

Fläkthuvudet på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt rengörs med en trasa.

Kontrollera och rengör huvuddelen

Rengör huvuddelens hölje med en torr trasa.

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuella hinder från hålen.

Kontroll av filtret och fläkthuvudet på Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt samtidigt som de rengörs med en mjuk borste.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera luftflödets riktning

Den här produkten har alternativ för dubbelriktat luftflöde. Se till att du har riktat luftflödet så att det kommer från maskinens framsida innan du utför de här kontrollerna.

Det kan du göra genom att trycka på knappen för luftflödets riktning på fjärrkontrollen.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Se till att kabeln är ordentligt isatt på maskinens baksida.

Försök inte använda maskinen förrän nätsladden har bytts ut.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera med hjälp av fjärrkontrollen

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen.

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Om det inte går att använda knapparna på fjärrkontrollen ska du prova att byta batterierna.

Kontrollera med Dyson Link-appen

Försök att använda Dyson Link-appen för att styra oscilleringen.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Visas det något på skärmen?

Testa fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa de övriga knapparna på fjärrkontrollen

Luftflödets hastighet

Strömknappen på en Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

På/Av

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera fjärrkontrollen?

Kontroll av fjärrkontrollen

Använder du en fjärrkontroll för andra enheter (t.ex. en tv) nära maskinen?

Välj ett lämpligt alternativ

Är maskinen placerad i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa (t.ex. lysrör)?

Välj ett lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Den sensor på enheten som tar emot den infraröda signalen från fjärrkontrollen kan fungera felaktigt om den utsätts för direkt solljus eller ljus från fluorescerande lampor.

Flytta maskinen så att den inte står i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa.

Har detta avhjälpt problemet?

Koppla ifrån maskinen

Funktionen som fjärrkontrollen använder för att styra andra enheter stör sannolikt din Dyson-maskin.

Koppla ur Dyson-maskinen från eluttaget när den inte används för att förhindra ytterligare störningar.

Har detta avhjälpt problemet?

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens huvuddel.

Stängs maskinen av?

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Stängs maskinen av med hjälp av fjärrkontrollen?

Öppna Dyson Link-appen.

Under luftrenaren, öppna fjärrkontrollen på appen och tryck på ON/OFF-knappen.

Stängs maskinen av med hjälp av Dyson Link-appen?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

410 kr

Se mer

Öppna Dyson Link-appen.

Under luftrenaren, öppna fjärrkontrollen på appen och tryck på ON/OFF-knappen.

Stängs maskinen av med hjälp av Dyson Link-appen?

Vilken typ av doft?

Kontrollera och rengör maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Rengör loop amplifier med en torr eller fuktig trasa.

Rengör huvuddelen med en torr trasa.

Rengör inloppsgallret med en torr trasa eller mjuk borste.

Filtret kanske behöver bytas ut.

Kontrollera filtrets livslängd i appen, på displayen, eller om det har samlats mycket damm i inloppet.

Löse detta problemet?

Viktigt: Koppla alltid ur maskinen innan du byter filter.

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara HEPA-glasfiltren måste bytas ut visas en tom stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor.

Bortkopplingsknappen på sidan av huvuddelen av Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

HEPA-filtren tas bort från Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Töm HEPA-glasfiltren direkt i sophinken genom att trycka in de båda lila flärparna på höljet. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

HEPA-filtren tas ut från höljena och slängs i avfallshanteringen.

Tryck fast de nya HEPA-glasfiltren i höljena så att de sitter ordentligt på plats. Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Kolfilter och höljen säkras i Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt genom att skjutas in i huvuddelen.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Tryck på och håll ned knappen för nattläge på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. HEPA-glasfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Kunde filterbytet löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Viktigt: Koppla alltid ur maskinen innan du byter filter.

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara kolfiltren måste bytas ut visas en tom stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor. Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Bortkopplingsknappen på sidan av huvuddelen av Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Avlägsna kolfiltren: tryck på flärparna på båda sidorna av filtren.

HEPA-filtren tas bort från Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Släng kolfiltren i hushållssoporna. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

Kolfiltrena plockas ut ur en Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt och kastas i avfallshanteringen.

Tryck fast de nya kolfiltren på basdelen så att de sitter ordentligt på plats.

Kolfilter sätts på plats i Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt genom att skjutas in i huvuddelen.

Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Knapparna för riktning av luftflöde på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Tryck på och håll ned oscilleringsknappen på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. Kolfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Knappen för nattläge på fjärrkontrollen till Dyson Pure Tower Desk luftrenande fläkt.

Kunde filterbytet löst problemet?

Koppla inte in eller försök använda maskinen i det här skicket.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera att din maskin har anslutits

Om du tidigare har anslutit din maskin till Dyson Link-appen bör du kunna se den på appens hemskärm. Om du har anslutit flera maskiner kan du växla mellan dem med hjälp av hamburgermenyn längst upp till vänster på hemskärmen.

Tvåfaktorsautentisering

Kontrollera att e-postadressen som visas på inloggningsskärmen är korrekt. Koden skickas till adressen som visas.

E-postmeddelandet kan ha felaktigt blivit klassat som skräppost. Kontrollera om e-postmeddelandet med koden har hamnat skräppostmappen.

Observera att autentiseringskoden upphör att gälla 5 minuter efter den skickats. Koden upphör även att gälla när en ny kod har skickats.

Om du anger felaktigt lösenord eller autentiseringskod fler än fyra gånger blir ditt konto låst. Kontot låser upp sig automatiskt efter 30 minuter.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Unable to find machine

Om du inte kan se din maskin kan du välja den med stegen i appen.

Kontrollera att Bluetooth och wifi är aktiverade på din enhet.

Koppla in maskinen och sätt på den.

Håll din enhet nära maskinen under denna process.

Välj maskin

Välj din maskin när den syns. Appen visar dess serienummer.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Parkoppling

Håll din enhet nära maskinens display

Tryck på strömknappen på din maskin när du ombeds att göra det för att aktivera parkoppling.

När parkopplingen är avslutad, fortsätt till nästa steg.

Manuell parkoppling

Om du fortfarande inte kan parkoppla maskinen, följ stegen på skärmen för att manuellt utföra parkopplingen.

Du behöver maskinens 8-siffriga kod som finns på maskinen bakom filtret.

Ange din maskins kod för att fortsätta.

Om du tidigare har anslutit din maskin till ditt Wi-Fi-nätverk och inte får ett meddelande om att du ska fylla i information om ditt Wi-Fi kan du gå vidare och välja "Avsluta inställning".

Ange nätverksuppgifter

Välj ditt nätverk från listan med tillgängliga nätverk

Ange wifi-lösenord för det valda nätverket.

Nätverket kunde inte hittas

Om du inte kan se ditt nätverk, kan du välja det genom att använda stegen i appen.

Kontrollera att din maskin är inom räckhåll till din wifi och att nätverket fungerar korrekt.

Uppdatera nätverkslistan

Anslutningsfas

Du bör se ett meddelande som bekräftar anslutning. Anslutningsprocessen representeras av lila prickar längst upp på skärmen.

Maskinen ansluten

Din apparat är nu ansluten till din Dyson Link-app.

Följ resten av stegen för att slutföra konfigureringsprocessen.

Övertag av ägarskap

Om maskinen har varit ansluten tidigare och du tar över ägandeskapet, kommer den tidigare ägaren att bli informerad och hen kommer inte längre kunna använda denna maskin med hens Dyson Link-app.

Var är apparaten?

För att anpassa din apparat och använda den med hjälp av röststyrning, måste du ange vilket rum den befinner sig i.

Välj plats

Välj en plats från listan som visas på din enhet innan du anger och bekräftar ditt val

Eller, om du vill välja en standardplats, scrolla ner till botten för att redigera.

Inköpsdatum

Ange inköpsdatum Vi behöver detta för din garanti.

Det är rekommenderat att du behåller ditt inköpsbevis.

Automatisk uppdatering

Säkerställ att funktionen för automatiska uppdateringar är aktiverad. Detta gör du genom att gå till maskinens inställningar.

Detta säkerställer att du automatiskt får de senaste funktionerna och din maskin fungerar korrekt.

Om automatiska uppdateringar redan är aktiverad, stäng av maskinen och koppla ur. Låt stå i 10 sekunder, koppla in igen och sätt på. Flytta maskinen och enheten närmare routern.

Ställ in plats i världen

Ställ in din plats för att visa information om kvaliteten på utomhusluften.

Konfigurering slutförd

Dina maskin är nu helt ansluten och installerad.

Har det här löst fråga?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Svarar långsamt

Appen visar att ett fel har uppstått om anslutningen har misslyckats. Välj försök igen/fortsätt för att försöka att ansluta igen. Om problemet är löst, fortsätt till nästa steg.

Anslutningsproblem

Se till att produkten är inkopplad och på.

Håll din enhet nära maskinen och försök igen.

Om anslutningen fortsätter att misslyckas, starta om anslutningen. Välj "Anslut din maskin." Om du redan har provat detta, välj "Problemet har inte lösts".

Dyson Link-appen

Du måste ha installerat Dyson Link-appen för att ansluta din maskin.

Kontrollera att Bluetooth och wifi är aktiverade på din enhet.

Du kan antingen skapa ett nytt konto eller logga in med ett tidigare skapat Dyson-konto i appen eller online. Välj lämpligt alternativ.

Koppla in maskinen och sätt på den.

Dyson Link-appen

Ladda den senaste versionen av Dyson Link-appen från appbutiken på din telefon. För användare av Android-telefoner kan den laddas ner från de större Android-appbutikerna.

Minimikrav:

 • iOS12
 • Android 7.0 Nougat

Ditt Min Dyson-konto

När du har hämtat och uppdaterat Dyson Link-appen ska du logga in eller registrera ett ”Din Dyson”-konto.

Om du vill registrera ett konto behöver du en giltig e-postadress och ett lösenord.

Lägg till en maskin

Du kan lägga till en maskin från hamburgarmenyn eller från huvudskärmen om inte maskinen är registrerad. Om bluetooth inte har aktiverats kommer du ombeds att aktivera den.

Lokaliseringstjänster

För att leta efter wifi-nätverk, måste vi få tillgång till din enhets lokaliseringstjänster. Godkänn detta när du blir tillfrågad.

Välj maskin

Välj din maskin när den syns. Appen visar dess serienummer.

Återställa lösenord

After changing the password on your Dyson account, you'll need to wait 30 minutes before logging back in.

Om du anger felaktigt lösenord eller autentiseringskod fler än fyra gånger blir ditt konto låst. Kontot låser upp sig automatiskt efter 30 minuter.

Dyson Link-appen

Du måste ha installerat Dyson Link-appen för att ansluta din maskin.

Kontrollera att Bluetooth och wifi är aktiverade på din enhet.

Du kan antingen skapa ett nytt konto eller logga in med ett tidigare skapat Dyson-konto i appen eller online. Välj lämpligt alternativ.

Koppla in maskinen och sätt på den.

Dyson Link-appen

Ladda den senaste versionen av Dyson Link-appen från appbutiken på din telefon. För användare av Android-telefoner kan den laddas ner från de större Android-appbutikerna.

Minimikrav:

 • iOS12
 • Android 7.0 Nougat

Ditt Min Dyson-konto

När du har hämtat och uppdaterat Dyson Link-appen ska du logga in eller registrera ett ”Din Dyson”-konto.

Om du vill registrera ett konto behöver du en giltig e-postadress och ett lösenord.

Löse detta problemet?

Aktivera automatiska uppdateringar

Säkerställ att funktionen för automatiska uppdateringar är aktiverad. Detta gör du genom att gå till maskinens inställningar.

Detta säkerställer att du automatiskt får de senaste funktionerna och din maskin fungerar korrekt.

Om automatiska uppdateringar redan är aktiverad, stäng av maskinen och koppla ur. Låt stå i 10 sekunder, koppla in igen och sätt på. Flytta maskinen och enheten närmare routern.

Löse detta problemet?

Programvaruuppdatering nödvändig

Vissa av funktionerna i Link-appen är kanske inte tillgängliga om din maskin inte är uppdaterad.

Säkerställ att funktionen för automatiska uppdateringar är aktiverad. Detta gör du genom att gå till maskinens inställningar.

Detta säkerställer att du automatiskt får de senaste funktionerna och din maskin fungerar korrekt.

Det kan ta upp till 24 timmar för din maskin att få uppdateringar efter att funktionen har aktiverats.

Löse detta problemet?

Offline

Det här meddelandet visas om din maskin är avstängd eller inte kan ansluta till Dyson Cloud.

Stäng av och koppla ur maskinen

Stäng av maskinen, koppla ur och låt stå i 10 sekunder.

Koppla in maskinen och sätt på den.

Kontrollera din internetanslutning

Kontrollera att din wifi-router eller anslutningspunkt har en internetuppkoppling. För att Link-appen ska kunna se din Dyson-maskin måste din mobilenhet även vara kopplad till ditt hemnätverk eller mobila bredband.

Anslutning inaktiverad på luftrenaren

Om inte anslutningen är aktiverad, tryck och håll nere strömknappen på luftrenaren i 5 sekunder. När den är aktiverad ska en wifi-symbol visas med fast vill ljus på luftrenaren. Upprepa för att växla mellan aktiverad/inaktiverad.

Löse detta problemet?

Kan du styra din maskin med fjärrkontrollen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Turn off and unplug

Stäng av maskinen, koppla ur och låt stå i 10 sekunder.

Flytta maskinen och enheten närmare routern.

Löse detta problemet?

Anslutningen är instabil

Försök att flytta enheten och luftrenaren närmare routern. Om wifi-signalen är svag är din maskins anslutning kanske inte stabil.

Löse detta problemet?

Byte av wifi

Koppla in maskinen och sätt på den.

Kontrollera att Bluetooth och Wi-Fi fortfarande är aktiverat på enheten.

Byt wifi-nätverk genom att gå till maskinens inställningar via ikonen för inställningar.

Välj det nätverk du vill ansluta till från listan över tillgängliga nätverk.

Säkerställ att din enhet är nära maskinen medan du byter nätverk.

Ange wifi-lösenordet för att ansluta.

Löse detta problemet?

Historiska data

När du har valt din maskin, svep uppåt för att se din luftkvalitet.

Följande alternativ är tillgängliga.

 • Dagliga eller veckovisa grafer
 • Ändra dagar/veckor för att se
 • Möjlighet att ändra från att visa:
  • Luftkvalitet
  • PM2,5
  • PM10
  • VOC
  • NO2
  • Temperatur
  • Luftfuktighet

Få mer information genom att välja alternativen ovan.

Har detta avhjälpt problemet?

Maskinkontroller

Kontrollerna på din maskin finns tillgängliga via startskärmen i appen.

Du kan kontrollera följande;

 • På/av
 • Ställ in luftflödeshastighet
 • Aktivera och anpassa oscillering
 • Ställ in timer
 • Auto mode på/av
 • Ändra luftflödesriktning

Har det här löst fråga?

Maskinens scheman

Du kan lägga till eller ändra scheman i maskinens inställningar.

Lägg till händelser för att göra ett schema för när din maskin ska starta och stängas av. Du kan

även ställa in följande.

 • Auto mode aktiverat/inaktiverat
 • Luftflödeshastighet
 • Måltemperatur
 • Oscillering
 • Luftflödesriktning
 • Nattläge aktiverat/inaktiverat

Har detta avhjälpt problemet?

Såhär kommer du in i inställningarna

För att komma till maskinens inställningar, välj din maskin i hamburgarmenyn och sedan inställning under ikonen för inställningar.

Inställning för temperaturenhet

Du kan ändra temperaturenheten i maskinens

inställningar. Växla temperaturenhet mellan Celsius och Fahrenheit.

Har det här löst fråga?

Inställningar för kontinuerlig övervakning

Du kan aktivera och inaktivera kontinuerlig övervakning i maskinens inställningar.

Med

kontinuerlig övervakning kan maskinen samla in miljöinformation. När du har valt detta, är funktionen aktiverad hela tiden.

Har det här löst fråga?

Platsinställningar

Din hemplats kan ändras genom att välja din tidszon.

Välj plats från listan. Du kan även söka efter en plats för filtret i listan.

Uppdatera och spara när du har valt en ny plats.

Har det här löst fråga?

Inställningar för rumsnamn

Du kan ändra namnet på rummet i maskinens inställningar.

Välj rum i listan över tillgängliga rum eller ange ett eget namn.

När du har valt ett nytt rumsnamn har valts, följ stegen i appen för att ändra.

Har detta avhjälpt problemet?

Filterhantering

Filterlivet kan kontrolleras i maskinens inställningar.

Genom att välja filterhantering kan du se hur du byter ditt filter och återställer filterlivet. Filterlivet ska bara återställas efter att filtret har bytts ut.

Har detta avhjälpt problemet?

Såhär växlar du mellan maskiner

För att välja mellan dina maskiner, välj hambugarmenyn. En lista över dina maskiner visas till vänster.

Du kan även växla mellan dina anslutna maskiner genom att svepa sidorna på skärmen. För Android-användare kan skärmgester behöva inaktiveras för att denna funktion ska fungera.

Har det här löst fråga?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Byte av wifi

Du kan ändra till en annan router eller anslutningspunkt i maskinens inställningar.

Koppla in maskinen och sätt på den.

Kontrollera att Bluetooth och Wi-Fi fortfarande är aktiverat på enheten.

Välj det nätverk du vill ansluta till från listan över tillgängliga nätverk.

Säkerställ att din enhet är nära maskinen medan du byter nätverk.

Ange wifi-lösenordet för att ansluta.

Har det här löst fråga?

Se till att du har hämtat den senaste programvaran innan du genomför några kontroller. Vi rekommenderar att du aktiverar automatiska uppdateringar i inställningarna för Dyson Link-appen, så att den senaste programvaran kan installeras så snart den är tillgänglig.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

HEPA-filter av glas

Reservdelsnr 968707-05

HEPA-filter av glas

Reservdelsnr 968707-05

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

HEPA-filter av glas

Reservdelsnr 968707-05

HEPA-filter av glas till din Dyson-luftrenare.

Tillfälligt slutsåld

728 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Laddare

Reservdelsnr 969155-12

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 969155-12

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 969155-12

Reservladdare till din luftrenare från Dyson.

846 kr

Se mer

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-02

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

410 kr

Se mer

Filterhölje

Reservdelsnr 969156-01

Filterhölje

Filterhölje

Reservdelsnr 969156-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Filterhölje

Filterhölje

Reservdelsnr 969156-01

Reservfilterhölje till din luftrenare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

241 kr

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

På/Av

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Luftflödets hastighet

Strömknappen på en Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Oscillering

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Automatic mode

En spray används på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt samtidigt som ett stort kryss förklarar att inga kemikalier får användas.

Information

Informationsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Nattläge

HEPA-filtret sätts på plats i filterhöljet på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Luftflödets riktning

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera fjärrkontrollen?

Kontrollera övriga knappar

Tryck på övriga knappar på fjärrkontrollen.

Luftflödets hastighet

Strömknappen på en Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Luftflödets riktning

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Har du en ansluten produkt?

Kontrollera med Dyson Link-appen

Öppna appen och konfigurera maskinen för oscillering.

Oscillerar maskinen nu?

Rikta fjärrkontrollen mot luftrenarens basdel och testa kontrollerna.

Kunde problemet lösas genom att rikta fjärrkontrollen mot maskinen utan hinder emellan?

Kontrollera om Dyson Link-appen fungerar.

Fungerar styrfunktionerna i Dyson Link-appen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Om maskinen är helt ny och inte har aktiverats på över en timme ska du låta det gå en hel timme, med luftrenaren ansluten till en säker strömkälla.

När en timme har gått ska du stänga av och sätta på maskinen igen, antingen via huvudströmbrytaren på maskinen eller fjärrkontrollen.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Mer än en timme

Om luftrenaren har varit ansluten till en stabil strömkälla i över en timme och VOC- och/eller NO2-skärmarna fortfarande inte visas ska du koppla bort maskinen från vägguttaget, låta den stå i en minut, sätta i kontakten igen och sedan sätta på den, antingen via huvudknappen på maskinen eller fjärrkontrollen.

Visas avläsningarna för VOC och/eller NO2 nu?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Nattläge

När maskinen är i nattläge känner maskinen automatiskt av den omgivande ljusnivån och justerar ljusstyrkan för standbyskärmen därefter.

Om rummet är ljust (om exempelvis belysningen är på), ställs skärmen in på lägsta ljusstyrka. Om rummet är mörkt (belysningen är släckt) stängs skärmen av.

I båda scenarierna kommer skärmens ljusstyrka att öka när du interagerar med maskinen.

Löse detta problemet?

Fel

Återställ maskinen.

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Se till att strömkabeln är inkopplad mitt i basdelen.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Starta om maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Se till att alla ytterdörrar och fönster är stängda.

Dammsug de två sensor-springorna till vänster om LCD-skärmen med ett Dyson-borsttillbehör.

Koppla in och testa maskinen.

Löse detta problemet?

Stäng av och koppla ur maskinen.

Flytta apparaten till ett annat rum.

Koppla in och testa maskinen.

Löse detta problemet?

Nattläget fungerar inte

När maskinen är i nattläge känner maskinen automatiskt av den omgivande ljusnivån och justerar ljusstyrkan för standbyskärmen därefter.

Om rummet är ljust (om exempelvis belysningen är på), ställs skärmen in på lägsta ljusstyrka. Om rummet är mörkt (belysningen är släckt) stängs skärmen av.

I båda scenarierna kommer skärmens ljusstyrka att öka när du interagerar med maskinen.

Löse detta problemet?

Displayen stannar inte på min valda skärm

Gränssnittet är utformat för att fortsätta visas på den skärm du väljer. Kom ihåg att inte trycka på fjärrkontrollen av misstag.

Löse detta problemet?

Skärmen visar grönt men fläkten kör på hög hastighet

Det kan finnas tillfällen då det visas ett grönt ljus på displayen men fläkthastigheten fortfarande är hög.

Det beror på att maskinen alltid försöker upprätthålla en god luftkvalitet. I ett rum med otäta fönster måste maskinen arbeta hårdare med en högre fläkthastighet för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Om du vill att fläkten ska gå tystare kan du välja att ändra luftflödets riktning bakåt eller ändra till manuellt läge och sänka luftflödets hastighet.

Strömknappen på en Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Löse detta problemet?

Avläsningarna visas i olika färger

Färgen på siffror och avläsningarna på skärmen är kopplade till luftkvaliteten i respektive kategori.

Grönt står för en god luftkvalitet, med en låg mängd föroreningar, medan rött står för en dålig luftkvalitet med en hög mängd föroreningar.

Olika kategorier kan ha olika nivåer av föroreningar samtidigt, så därför visas flera olika färger på skärmen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontinuerlig varningstriangel

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt stå i 10 sekunder och koppla sedan tillbaka maskinen och sätt på den igen.

Tillfällig varningstriangel

Om varningen visas på LCD-skärmen och sedan försvinner, kan du fortsätta att använda maskinen.

Löse detta problemet?

Changing the Combi filter

N.B. We'll send you a notification when your filter life is running low, if you have notifications enabled on your app (You can check your remaining filter life at any time in your settings on the app.). Your machine will show a full bar on the filter indication display screen, too.

Börja med att dra ut maskinen ur vägguttaget.

Skjut knapparna ner på vardera sidan av filterluckorna.

Filterskydden kommer att lossa med kombifiltren fastsatta.

Kom ihåg att Dyson Cryptomic & trade; filtren är permanenta, så behöver inte ändras.

Ta bort kombifiltren direkt i papperskorgen genom att trycka in flikar