Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson Pure Hot+Cool™-luftrenande värmefläkt (vit/silver) Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Dyson-maskinen är programmerad att påminna dig om att byta ut filterenheten efter 12 månader baserat på 12 timmars användning per dag. Obs! Indikatorn tänds tidigare om du använder maskinen mer än så. Indikatorn är bara en vägledning, och det kan hända att du måste byta ut filtret oftare.

Byta filtret

Ditt reservfilter levereras antingen som en enhet (kåpan och filtret sitter ihop), två delar (kåpan och filtret är separata), eller enbart i form av ett filter. Filtret i två delar har pilar inuti enheten.

Om du har fått en enhet där kåpan och filtret sitter ihop, installera den nya enheten och släng den gamla enheten.

Om du har fått två delar, och tidigare bara hade en del, släng den gamla enheten och installera både kåpan och filtret. I fortsättningen behöver du bara byta ut filtret.

Om du har fått ett filter, och redan har ett filter i två delar installerat, installera det nya filtret och släng det gamla.

Filter-enhet

Följ stegen i videon.

Filter i två delar och enbart filter

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dyson-maskinen är programmerad att påminna dig om att byta ut filterenheten efter 12 månader baserat på 12 timmars användning per dag. Obs! Indikatorn tänds tidigare om du använder maskinen mer än så. Indikatorn är bara en vägledning, och det kan hända att du måste byta ut filtret oftare.

Byta filtret

Ditt reservfilter levereras antingen som en enhet (kåpan och filtret sitter ihop), två delar (kåpan och filtret är separata), eller enbart i form av ett filter. Filtret i två delar har pilar inuti enheten.

Om du har fått en enhet där kåpan och filtret sitter ihop, installera den nya enheten och släng den gamla enheten.

Om du har fått två delar, och tidigare bara hade en del, släng den gamla enheten och installera både kåpan och filtret. I fortsättningen behöver du bara byta ut filtret.

Om du har fått ett filter, och redan har ett filter i två delar installerat, installera det nya filtret och släng det gamla.

Se till att luftrenaren är frånkopplad innan du byter ut den icke-tvättbara filterenheten.

Tryck på båda knapparna för att lyfta av filtret.

Avlägsna det gamla filtret.

För dem som har fått ett nytt filter i två delar

Lossa filtret från kåpan.

Placera tummarna i de inre urtagen (under pilarna), tryck filtret nedåt och ut ur kåpan.

Släng det gamla filtret i hushållssoporna.

För dem som har fått ett nytt filter i två delar

Ta ut det nya filtret ur förpackningen.

Sänk ned det nya filtret i filterkåpan.

Se till att filtret snäpper på plats.

Sätt i den nya filterenheten i huvuddelen.

Se till att den nya filterenheten snäpper på plats i maskinen.

När du har monterat luftrenaren ska du trycka på och hålla in knappen Standby ON/OFF på fjärrkontrollen i sex sekunder.

Då visas ett mönster som snurrar medsols på LED-skärmen.

När laddningsmönstret är klart återgår luftrenaren till sin normala användning.

Filterindikatorn kan också återställas från inuti Dyson Link-appen. Välj: Inställningar >Filter life >Reset.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Hörs det klickande ljudet bara när maskinen oscillerar?

Kontrollera basdelen

Kontrollera om det finns skräp eller hinder runt maskinens basdel.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra maskinen

Tryck på båda knapparna för att lyfta av filtret.

Lossa filtret från apparaten.

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuella hinder från hålen.

Rengör höljet med en torr trasa.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Maskinen fungerar normalt

Detta är helt normalt.

Maskinen kör väldigt långsamt när den är i viloläge för att bibehålla ett luftflöde över termostaten, så att luftens temperatur kan justeras kontinuerligt.

Du behöver inte oroa dig över säkerheten.

Om ljudet är störande kan du stänga av maskinen vid vägguttaget för att avbryta oljudet eller flytta produkten till ett annat rum för att ljudet ska bli mindre hörbart.

Om du blir tillfrågad ska du säga att bruset beror på att vissa av de elektriska komponenterna avger en frekvens som ibland kan höras som ett elektriskt, surrande ljud. Detta är inte specifikt för Dyson-produkter.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Fjärrkontroll

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflödesreglering

Auto purification mode

Focused mode

Vilotimer

Kylläge

Termostatstyrning

Oscillering på/av

Diffused mode

Nattläge

Ändras luftflödets hastighet?

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa andra knappar på fjärrkontrollen.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967197-13

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967197-13

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

386 kr

Dyson Pure Hot + Cool Link är avsedda att användas som värmeanordning, fläkt och luftrenare för hemmabruk. I normen IEC 60879 Prestanda för och konstruktion av elektriska fläktar och regulatorer framgår att det avstånd som en fläkts luftflöde täcker ska vara tre gånger så långt som fläktens bredd. Dyson Pure Hot + Cool överskrider detta krav med råge.

Papperstest

Vrid luftflödesjusteringen till maxläget.

Håll en tidning cirka 4 meter från produkten.

pappret ska lyfta mer än 45 grader.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Rengöra maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla apparatens prestanda:

Loop amplifier - rengör med en torr rengöringsduk

Huvuddel – rengör med en torr rengöringsduk

Höljet – rengör med en torr rengöringsduk eller en mjuk borste

Huvuddel

Tryck på båda knapparna för att lyfta av filtret.

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuella hinder från hålen.

Montera ihop maskinen.

Har det här löst problemet?

Värmeelement

Värmeelementen aktiveras ett efter ett, så detta är normalt när maskinen först sätts på.

Kör värmefläkten i 1 minut på högsta temperatur.

Har det här löst problemet?

Måltemperatur

Värmefläkten fungerar inte såvida inte måltemperaturen ligger över rumstemperaturen. Den temperatur som är inställd på maskinen är rummets måltemperatur, inte fläktens temperatur. När fläkten är i värmeläge ändras inte fläktens temperatur.

Tryck på den röda termostatknappen till det visas 37° C på den digitala displayen på huvuddelen.

Har det här löst problemet?

PÅ/AV-knapp

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen och tryck på Standby ON/OFF-knappen. Du kan också trycka på Standby ON/OFF-knappen på huvuddelen.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Luftflöde men ingen oscillering

Den blåa tejpen som används under transporten ska avlägsnas före användning.

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ luftrenaren på en plan, halkfri yta.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Oscillering

Har det här löst problemet?

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa andra knappar på fjärrkontrollen.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har det här löst problemet?

Dyson Link-appen

Försök att använda Dyson Link-appen för att styra oscilleringen.

Kunde problemet lösas genom att använda appen?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967197-13

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967197-13

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

386 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967197-13

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967197-13

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

386 kr

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Strömavbrott

Detta kan ha uppstått på grund av ett strömavbrott.

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Koppla inte in eller försök använda maskinen om nätsladden är skadad.

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Har maskinen varit på i 9 timmar eller mer?

Mer än nio timmar

Dysons värmefläktar och hot and cool-luftrenare har en positiv säkerhetsfunktion där maskinen stängs av automatiskt efter nio timmars kontinuerlig uppvärmning.

Om du vill fortsätta att använda maskinen efter nio timmar måste du sätta på maskinen igen, antingen via startknappen på fjärrkontrollen eller på huvuddelen.

Detta sker också om maskinen är inställd på auto och har tillhandahållit kontinuerlig värme i nio timmar.

OBS! Den här funktionen kan inte stängas av

Har det här löst problemet?

Vilken typ av doft?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla apparatens prestanda:

Loop amplifier - rengör med en torr rengöringsduk

Huvuddel – rengör med en torr rengöringsduk

Höljet – rengör med en torr rengöringsduk eller en mjuk borste

Huvuddel

Tryck på båda knapparna för att lyfta av filtret.

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuella hinder från hålen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Dyson-maskinen är programmerad att påminna dig om att byta ut filterenheten efter 12 månader baserat på 12 timmars användning per dag. Obs! Indikatorn tänds tidigare om du använder maskinen mer än så. Indikatorn är bara en vägledning, och det kan hända att du måste byta ut filtret oftare.

Byta filtret

Ditt reservfilter levereras antingen som en enhet (kåpan och filtret sitter ihop), två delar (kåpan och filtret är separata), eller enbart i form av ett filter. Filtret i två delar har pilar inuti enheten.

Om du har fått en enhet där kåpan och filtret sitter ihop, installera den nya enheten och släng den gamla enheten.

Om du har fått två delar, och tidigare bara hade en del, släng den gamla enheten och installera både kåpan och filtret. I fortsättningen behöver du bara byta ut filtret.

Om du har fått ett filter, och redan har ett filter i två delar installerat, installera det nya filtret och släng det gamla.

Filter-enhet

Följ stegen i videon.

Filter i två delar och enbart filter

Följ stegen i videon.

Har det här löst problemet?

Dyson-maskinen är programmerad att påminna dig om att byta ut filterenheten efter 12 månader baserat på 12 timmars användning per dag. Obs! Indikatorn tänds tidigare om du använder maskinen mer än så. Indikatorn är bara en vägledning, och det kan hända att du måste byta ut filtret oftare.

Byta filtret

Ditt reservfilter levereras antingen som en enhet (kåpan och filtret sitter ihop), två delar (kåpan och filtret är separata), eller enbart i form av ett filter. Filtret i två delar har pilar inuti enheten.

Om du har fått en enhet där kåpan och filtret sitter ihop, installera den nya enheten och släng den gamla enheten.

Om du har fått två delar, och tidigare bara hade en del, släng den gamla enheten och installera både kåpan och filtret. I fortsättningen behöver du bara byta ut filtret.

Om du har fått ett filter, och redan har ett filter i två delar installerat, installera det nya filtret och släng det gamla.

Se till att luftrenaren är frånkopplad innan du byter ut den icke-tvättbara filterenheten.

Tryck på båda knapparna för att lyfta av filtret.

Avlägsna det gamla filtret.

För dem som har fått ett nytt filter i två delar

Lossa filtret från kåpan.

Placera tummarna i de inre urtagen (under pilarna), tryck filtret nedåt och ut ur kåpan.

Släng det gamla filtret i hushållssoporna.

För dem som har fått ett nytt filter i två delar

Ta ut det nya filtret ur förpackningen.

Sänk ned det nya filtret i filterkåpan.

Se till att filtret snäpper på plats.

Sätt i den nya filterenheten i huvuddelen.

Se till att den nya filterenheten snäpper på plats i maskinen.

När du har monterat luftrenaren ska du trycka på och hålla in knappen Standby ON/OFF på fjärrkontrollen i sex sekunder.

Då visas ett mönster som snurrar medsols på LED-skärmen.

När laddningsmönstret är klart återgår luftrenaren till sin normala användning.

Filterindikatorn kan också återställas från inuti Dyson Link-appen. Välj: Inställningar >Filter life >Reset.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967197-13

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 967197-13

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

386 kr

386 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Blinkande eller fast E

Om du ser ett blinkande ”E” när du försöker använda luftrenaren kan den inte utföra det du har begärt. Om det visas ett ”E” med fast ljus när du försöker använda luftrenaren betyder det att maskinen inte längre fungerar ordentligt.

Om du ser antingen ett ”E” som antingen blinkar eller lyser med fast sken på luftrenarens display ska du gå igenom följande steg.

Koppla ifrån luftrenaren och vänta i 10 sekunder.

Se till att kontakten är ordentligt ansluten till vägguttaget och påslagen vid uttaget.

Se till att rumstemperaturen är över 5°C

Kontrollera om luftgallret eller utloppet från loop amplifier är igensatta.

Filtret kanske behöver bytas ut. Kontrollera om det har samlats mycket damm i inloppet.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Lutningsfunktion

Kontrollera om tätningen är igensatt.

Se till att maskinen står på en plan, stabil yta.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera tätningen?

Lutning

Ställ maskinen står på en plan, stabil yta.

Luta loop amplifier lätt framåt.

Loopen ska stanna i det läge den lämnades i.

Förblir loop-delen i det här läget?

Maskinen oscillerar inte

Den blåa tejpen som används under transporten ska avlägsnas före användning.

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ luftrenaren på en plan, halkfri yta.

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Oscillering

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Har det här löst problemet?

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa andra knappar på fjärrkontrollen.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Fjärrkontroll

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflödesreglering

Auto purification mode

Focused mode

Vilotimer

Kylläge

Termostatstyrning

Oscillering på/av

Diffused mode

Nattläge

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Luftflödets hastighet ändras inte

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflödesreglering

Auto purification mode

Focused mode

Vilotimer

Kylläge

Termostatstyrning

Oscillering På/Av.

Diffused mode

Nattläge

Ändras luftflödets hastighet?

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa andra knappar på fjärrkontrollen.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har det här löst problemet?

Dyson Link-appen

Öppna appen för att styra luftflödet.

Ändra inställningarna i appen.

Kunde problemet lösas genom att använda appen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Sensorfel

Stäng av och koppla ur maskinen.

Använd en bomullspinne för att rengöra insidan och ta bort eventuellt skräp.

Det ser till att sensorn bibehåller sin precision och apparaten sin stora effektivitet.

Har det här löst problemet?

Oscillerar

Starta luftrenarens oscillering genom att trycka på styrknappen för oscillering.

Avbryt luftrenarens oscillering genom att trycka på knappen på nytt.

Luftrenaren oscillerar inte när styrknapparna trycks in.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Luftflödets hastighet

Ändra luftflödets hastighet genom att trycka på knappen för hastighetskontroll.

På den digitala displayen visas den nya hastigheten. Efter tre sekunder återgår den till att visa måltemperaturen.

Diffused heating mode

Tryck på vidvinkelknappen för att ändra från anpassad uppvärmning till uppvärmning av hela rummet.

Värme- och kylläge fungerar i detta läge.

Anpassat uppvärmningsläge

Tryck på knappen för ett snävare luftflöde för att ändra från ett luftflöde som täcker hela rummet till ett personligt riktat luftflöde.

Värme- och kyllägena fungerar på det här sättet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fjärrkontroll

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen.

Förvara fjärrkontrollen genom att fästa den högst upp på apparaten med knapparna nedåt.

På/Av

Luftflödesreglering

Kylläge

Termostatstyrning

Vilotimer

Oscillering på/av

Diffused mode

Focused mode

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

När tidsangivelsen når noll övergår maskinen till viloläge.

Vilotimer

Välj önskad tid för att ställa in vilotimern.

Avbryt genom att minska tiden tills det visas två streck.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollerar

  • Tryck på Standby-knappen på apparaten för att sätta på/stänga av den.
  • Tryck på och håll ned Standby-knappen på apparaten för att justera temperaturen.
  • Temperaturen ökar till högsta möjliga innan den minskar.

OBS! Funktionerna för svängning, luftflöde och timer kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta filtret

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dyson-maskinen är programmerad att påminna dig om att byta ut filterenheten efter 12 månader baserat på 12 timmars användning per dag. Obs! Indikatorn tänds tidigare om du använder maskinen mer än så. Indikatorn är bara en vägledning, och det kan hända att du måste byta ut filtret oftare.

Byta filtret

Se till att luftrenaren är frånkopplad innan du byter ut den icke-tvättbara filterenheten.

Tryck på båda knapparna för att lyfta av filtret.

Avlägsna det gamla filtret.

Placera tummarna i de inre urtagen (under pilarna), tryck filtret nedåt och ut ur kåpan.

Lossa filtret från kåpan.

Släng det gamla filtret i hushållssoporna.

  • Remove the replacement filter from its packaging.
  • Lower the replacement filter into the filter housing.
  • Ensure the filter clicks into place.

Sätt i den nya filterenheten i huvuddelen.

Se till att den nya filterenheten snäpper på plats i maskinen.

När du har monterat luftrenaren ska du trycka på och hålla in knappen Standby ON/OFF på fjärrkontrollen i sex sekunder.

Då visas ett mönster som snurrar medsols på LED-skärmen.

När laddningsmönstret är klart återgår luftrenaren till sin normala användning.

Filterindikatorn kan också återställas från inuti Dyson Link-appen. Välj: Inställningar >Filter life >Reset.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra sensorn

Rengör sensorn varje gång du byter ut filtret.

Öppna den lilla luckan på sidan av maskinen.

Använd en bomullspinne för att rengöra insidan och ta bort eventuellt skräp.

Det ser till att sensorn bibehåller sin precision och apparaten sin stora effektivitet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kylläge

Tryck på den blåa knappen för kylläge för att välja kylläge.

Startknappens lampa övergår från rött till blått sken och anger att du har valt kylläge.

Justera luftflödets hastighet genom att använda knappen för hastighetskontroll eller Auto purification mode för automatiskt justering.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Använda uppvärmningsläget

Trycka på den röda termostatknappen till dess att måltemperaturen för rummet visas på den digitala displayen.

Startknappens lampa övergår från blått till rött sken och anger att du har valt värmeläge.

Justera luftflödets hastighet genom att använda knappen för hastighetskontroll eller ”Auto purification mode” för automatiskt justering.

Vid den första användningen är luftrenarens standardtemperatur 3 grader högre än den avkända rumstemperaturen. Därefter memorerar luftrenaren den senaste måltemperaturen.

Indikator för måltemperatur

  • Indikatorn för måltemperatur är röd under uppvärmning och så snart måltemperaturen har uppnåtts slutar luftrenaren att värma upp luften.
  • Indikatorn för måltemperatur övergår till vitt sken när rummets måltemperatur har uppnåtts.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Auto purification mode

Vid Auto purification mode justeras luftflödets hastighet beroende på rummets luftkvalitet.

När det är aktiverat (anges av en vit A-symbol i skärmens nedre vänstra hörn), justeras luftrenarens hastighet beroende på luftkvaliteten med hjälp av de smarta, inbyggda sensorerna. Ökar vid dålig luftkvalitet och minskar när luftkvaliteten förbättras.

Automatisk luftrening i kylläge

Om målet för luftkvaliteten uppfylls blir A-symbolen grön och sifferdisplayen stängs av.

Om luftkvaliteten försämras blir A-symbolen vit och luftrenaren börjar automatiskt rena rummet på nytt.

Automatisk luftrening i värmeläge

På displayen visas att luftkvaliteten och rumstemperaturen är under målvärdena. Apparaten värmer upp och renar luften.

Luftrenaren visar måltemperaturen för rummet, inte fläktens luftflöde.

På displayen visas att luftkvaliteten är under målet men att målet för rumstemperaturen har uppnåtts.

På displayen visas att målet för luftkvaliteten har uppnåtts men att målvärdet för rumstemperaturen inte har uppnåtts.

Apparaten fortsätter att värma upp rummet tills måltemperaturen har uppnåtts.

På displayen visas att målen för luftkvaliteten och rumstemperaturen har uppnåtts.

Apparaten fortsätter att övervaka rummet och startar om ifall luftkvaliteten försämras eller temperaturen sjunker under målvärdet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lägen för varm och kall luft

Tryck på knappen för ett vidare luftflöde för att ändra från anpassad uppvärmning till uppvärmning av hela rummet.

Håll varsamt i basdelen och huvuddelen. Luta amplifier framåt eller bakåt för önskad vinkel på luftflödet.

Värme- och kyllägena fungerar i det här läget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Luftflöde i rummet

Tryck på knappen för ett snävare luftflöde för att ändra från ett luftflöde som täcker hela rummet till ett personligt riktat luftflöde.

Värme- och kyllägena fungerar på det här sättet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Nattläge

  • När nattläget är aktiverat slocknar displayen och stängs sedan av.
  • Om luftrenaren är i läget för autoluftrening begränsas luftflödet till nivå 4 för tyst drift.

En halvmånesymbol tänds i det nedre högra hörnet av skärmen när maskinen är aktiverad.

Displayens ljusstyrka minskar och den slocknar efter 5 sekunder.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

Tryck på båda knapparna för att lyfta av filtret.

Lossa filtret från apparaten.

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuella hinder från hålen.

Rengör höljet med en torr trasa.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet

Följ stegen i videon.

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?