Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Airblade 9kJ
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Steg för steg

Stäng av maskinen.

Använd Dysons serviceverktyg för att avlägsna de två skruvarna på undersidan av enheten och lyft försiktigt av enheten från bakplattan.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna filterkåpan från maskinen.

Lossa filtret från kåpan.

Töm filtret direkt i soptunnan. Kassera uttjänat filter i enlighet med lokala regler och föreskrifter.

Sätt tillbaka enheten på bakplattan och skruva fast de två skruvarna med hjälp av Dysons serviceverktyg.

Sätt i ersättningsfiltret i filterhuset.

Sätt tillbaka filterhuset i enheten och lyssna efter ett klickande ljud för att säkerställa att det sitter på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Lågt antal användare - Används mindre än 200 per dag.

Högt antal användare - Används mer än 200 per dag.

Är enheten placerad på en plats med få användare?

Med denna enhet tar det cirka 10-12 sekunder att torka händerna.

Upplever du att det tar lång tid att torka händerna?

Detta är normalt och maskinen fungerar som förväntat.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Med denna enhet tar det cirka 10-12 sekunder att torka händerna.

Kontrollera och rengör maskinen

Torka av luftinlopp och luftuttag och säkerställ att de inte är täckta av damm eller smuts.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Handtorken Dyson Airblade™ erbjuder två effektlägen - 900 W och 650 W. Enhetens standardinställning är 900 W.

Använd Dysons serviceverktyg för att avlägsna de två skruvarna på undersidan av enheten.

Lyft försiktigt bort enheten från bakplattan och kontrollera effektläget på baksidan.

Kunde problemet lösas genom att effektläget kontrollerades?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera och rengör maskinen

Torka av luftinlopp och luftuttag och säkerställ att de inte är täckta av damm eller smuts.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Kontrollera funktionsavståndet

Kontrollera att dina händer är placerade på rätt avstånd och att du rör dem framför sensorerna.

För att luftfunktionen ska sätta igång ska händerna placeras inom 0 mm - 80 mm från luftsensorn.

Det optimala avståndet är 5 mm.

Handtorken stänger av sig automatiskt efter 30 sekunders kontinuerlig användning.

Löse detta problemet?

Kontrollera och rengör maskinen

Torka av sensorerna med en mjuk trasa och ett rengöringsmedel utan slipmedel.

Torka av sensorer, luftinlopp och luftuttag och säkerställ att de inte är täckta av damm eller smuts.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Kontrollera och rengör maskinen

Torka av luftinlopp och luftuttag och säkerställ att de inte är täckta av damm eller smuts.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Kontrollera funktionsavståndet

Kontrollera att dina händer är placerade på rätt avstånd och att du rör dem framför sensorerna.

För att luftfunktionen ska sätta igång ska händerna placeras inom 0 mm - 80 mm från luftsensorn.

Det optimala avståndet är 5 mm.

Är det första gången som maskinen används?

Följ instruktionerna i videon eller välj "Installationsguide" och titta närmare på de bifogade PDF-filerna.

Föredrar du en steg-för-steg-guide i textformat hittar du den under "Löstes problemet när du monterade ihop maskinen på nytt?".

Vänligen se den bifogade monteringsguiden.

Se den bifogade manualen.

Löse detta problemet?

Säkerställ att strömförsörjningen stämmer överens med den märkplåt som finns på enheten. För hög spänning (200-240V), för låg spänning (100-120V).

Kontrollera att väggfästet har monterats enligt monteringsguiden.

Löstes problemet när du monterade ihop lampan igen?

Välj ett lämpligt alternativ

Vilken typ av doft?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vänligen se den bifogade monteringsguiden.

Krav för att få fästas på vägg

Fäst inte enheten på gipsskivor utan stöd (gipsvägg) eftersom detta inte kommer garantera en stabil och säker montering och kan dessutom göra att garantin inte gäller.

Om du är tvungen att montera enheten på en gipsskiva utan stöd måste ett stänkskydd från Dyson användas. Kontakta Dysons kundtjänst för mer information.

Om det finns hålrum i väggen måste de skruvar som används vara tillräckligt långa för att kunna garantera en säker montering. Använd inte tätningsmedel när du monterar enheten på väggen.

Är Dyson Airblade™-handtorken monterad på en vägg utan stöd?

Vänligen se den bifogade monteringsguiden.

Säkerställ att rätt skruv har använts för din väggtyp och enhetens vikt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Används Dysons stänkskydd?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att fästena på enhetens splashback är täta och att alla 14 fästpunkter har använts - Endast de yttre 6 hålen kan ha använts under installationen.

Se den bifogade installationsguiden för enhetens splashback.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera och rengör maskinen

Torka av sensorerna med en mjuk trasa och ett rengöringsmedel utan slipmedel.

Torka av sensorer, luftinlopp och luftuttag och säkerställ att de inte är täckta av damm eller smuts.

Rengör väggen och området runt enheten.

Rengör golvet runt enheten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vänligen se den bifogade monteringsguiden.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Steg för steg

Stäng av maskinen.

Använd Dysons serviceverktyg för att avlägsna de två skruvarna på undersidan av enheten och lyft försiktigt av enheten från bakplattan.

Kontakta Dyson för upphämtning och återvinning av den gamla huvuddelen.

Vänligen tryck på öppningsspärren och ta bort filterhuset från den nya huvuddelen.

Fäst den nya huvuddelen för handtorken Dyson Airblade™ på bakplattan och skruva fast skruvarna genom att använda Dysons serviceverktyg.

Sätt tillbaka filterhöljet i den nya huvudkroppen så att det klickar på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hittar serienumret

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Du hittar även serienumret i manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vänligen se den bifogade monteringsguiden.

Stänkskyddet ska användas när enheten är tänkt att monteras på en gipsvägg, en vägg med hålrum, en vägg med luftspalt eller om området runt enheten ofta utsätts för överflödigt vatten.

Krav för att få fästas på vägg

Fäst inte enheten på gipsskivor utan stöd (gipsvägg) eftersom detta inte kommer garantera en stabil och säker montering och kan dessutom göra att garantin inte gäller.

Om du är tvungen att montera enheten på en gipsskiva utan stöd måste ett stänkskydd från Dyson användas. Kontakta Dysons kundtjänst för mer information.

Om det finns hålrum i väggen måste de skruvar som används vara tillräckligt långa för att kunna garantera en säker montering. Använd inte tätningsmedel när du monterar enheten på väggen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?