Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Corrale™ plattång
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Den magnetiska 360˚-laddningskabeln innehåller en magnet. Håll den borta från känslig elektrisk utrustning som exempelvis pacemakers.

Ladda alltid upp din Dyson Corrale™-plattång helt mellan gångerna för bästa prestanda.

När din plattång måste laddas blinkar batteriikonen på OLED-skärmen och du har en varningssignal.

När batteriet är tomt, blinkar batteriikonen och du hör en varningssignal i fem sekunder innan plattången stängs av.

LED-lampan för batteriladdning sitter på den nedre delen på Dyson Corrale™-plattången. LED-lampan lyser gul när den laddar och grön när den är fulladdad.

Ladda Dyson Corrale™-plattången i laddningsstationen eller direkt med den magnetiska 360°-sladden.

Om plattången är avstängd, hörs en varningssignal när du kopplar in den magnetiska 360°-sladden.

Hybridladdningsläge

Du kan använda plattången med den magnetiska Magnetic 360°-sladden inkopplad. Detta förlänger användningstiden men du behöver fortfarande ladda upp plattången mellan gångerna eftersom det fortfarande drar batteri när du stylar.

Vi rekommenderar att du laddar din plattång helt innan du använder den i hybridläget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

För varm

Återställning

Problem med laddaren

Ring Dyson

Flight-ready

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Stäng av maskinen.

Prova ett annat uttag.

Säkerställ att den magnetiska 360°-laddningssladden är ren från smuts och skräp. p>

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Stäng av plattången och sätt sedan på igen för att återställa den.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Stäng av plattången och låt den svalna.

Detta kan hända om rumstemperaturen är hög eller om maskinen är intill en värmekälla. p>

Har det här löst problemet?

Plattången avger en rad ljud för att påkalla din uppmärksamhet, antingen för att du behöver göra något eller för att varna dig. Du kan lära dig mer om ljudsignalerna i vår videoguide.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera att låsknappen är fri från smuts och rör sig fritt.

Har det här löst problemet?

Ladda alltid upp din Dyson Corrale™-plattång helt mellan gångerna för bästa prestanda.

Skjut på låsknappen för att öppna plattången.

Tryck och håll nere strömknappen tills batteriikonen visas på OLED-skärmen.

Tryck på temperaturknapparna (+/−) för att välja den temperaturinställning som passar din hårtyp och frisyr.

Strömknappen lyser alltid med ett rött pulserande ljus när plattången värms upp.

Plattången är redo att användas när strömknappen lyser med ett rött ljus, du hör ett varningsljud och ett bocktecken visas på OLED-skärmen. p>

Har det här löst problemet?

För varm

Stäng av plattången och låt den svalna.

Detta kan hända om rumstemperaturen är hög eller om maskinen är intill en värmekälla. p>

Finns det någon synlig skada?

Detta är normalt och maskinen fungerar som förväntat.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Ladda alltid upp din Dyson Corrale™-plattång helt mellan gångerna för bästa prestanda.

Dyson Corrale™-plattångn ger upp till 30 minuters styling utan sladd. Detta beror dock på värmeinställningen och hur plattången används

Din Dyson Corrale snabbladdas under de första 40 minuterna efter att du satt i den i eluttaget (upp till ~95 % av batteriladdningen). Under de resterande 30 minuterna av laddningscykeln saktar processen ner för att skydda batteriet från att bli överladdat.

Den största batteriförbrukningen sker under uppvärmningen när värmeplattorna ska värmas upp från rumstemperatur till 210 °C/410 °F. Det gör att den återstående batteritiden sjunker som mest under de första minuterna av varje användningstillfälle. Därefter kommer den återstående batteritiden på OLED-skärmen att sjunka långsammare, eftersom att batteriet då bara behöver upprätthålla rätt temperatur på värmeplattorna.

Om produkten har laddats fullt i 70 minuter räknar vi med att den återstående batteritiden kommer att minska med 15-20 % efter cirka 5 minuters användning om produkten är inställd på 210 °C/410 °F. Om produkten endast laddas i 40 minuter räknar vi dock med att laddningen minskar med 25-30 % efter cirka 5 minuter om produkten används på 210 °C/410 °F. Om rumstemperaturen är under 20 °C kommer även detta att påverka batteriet och den återstående batteritiden kan sjunka snabbare.

Om produkten är inställd på en lägre värmeinställning kommer den återstående batteritiden på OLED-skärmen att sjunka långsammare

Hybridladdningsläge

Anslut den magnetiska 360°-sladden för att förlänga driftstiden.

Batteriet fortsätter att ladda ur i hybridläget men urladdningen går långsammare.

Förvara din Dyson Corrale™-plattång i laddningsstationen när den inte används för att maximera driftstiden.

Stylingguider

Gå till www.dyson.com/mycorrale för stylingtips och guider.

Fungerar maskinen som förväntat?

För att försäkra dig om att Dyson Corrale™-plattången kyls ner efter användning, rekommenderar vi alltid att du stänger av den manuellt med av/på-knappen.

Om din Dyson Corrale™-plattång fortfarande är varm 10 minuter efter användning, ska du kontakta Dyson direkt.

Har det här löst problemet?

Välj lämpligt alternativ

Ladda Dyson Corrale™-plattången i laddningsstationen eller direkt med den magnetiska 360°-sladden.

Om plattången är avstängd, hörs en varningssignal när du kopplar in den magnetiska 360°-sladden.

Har det här löst problemet?

Visas något på skärmen?

Välj lämpligt alternativ

För varm

Återställning

Problem med laddaren

Ring Dyson

Flight-ready

Ladda Dyson Corrale™-plattången i laddningsstationen eller direkt med den magnetiska 360°-sladden.

Om plattången är avstängd, hörs en varningssignal när du kopplar in den magnetiska 360°-sladden.

När den är fulladdad, tryck på strömknappen för att sätta på din Dyson Corrale™ plattång.

Var uppmärksam på att en blank skärm betyder att det kan vara problem med batteriet till din Dyson Corrale™-plattång. Detta kan åtföljas av på/av-knappen blinkar med ett snabbt vitt ljus. Inträffar detta får du inte flyga med produkten. Kontakta Dyson omgående.

Har det här löst problemet?

Välj lämpligt alternativ

Precis som med många elektriska produkter, är det normalt att höra ett lågt surrande ljud från Dyson Corrale™-plattången när den är ansluten i eluttaget.

Det surrande ljudet kan verka högre när du håller maskinen nära örat vid användning.

Fungerar maskinen som förväntat?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Plattången avger en rad ljud för att påkalla din uppmärksamhet, antingen för att du behöver göra något eller för att varna dig. Du kan lära dig mer om ljudsignalerna i vår videoguide.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Rengöra maskinen

Stäng av Dyson Corrale™-plattången och låt den svalna innan rengöring.

Rengör de flexibla plattorna med en fuktig, luddfri trasa. Gnugga försiktigt för att ta bort envisa rester från hårprodukter.

Har lukten uppstått under de första användningstillfällena?

Vid de första användningstillfällena är det normalt att helt nya apparater med ett värmeelement avger en viss lukt (t.ex. brödrost, ugn, vattenkokare osv.).

Lukten försvinner efter en tids användning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Den magnetiska 360˚-laddningskabeln innehåller en magnet. Håll den borta från känslig elektrisk utrustning som exempelvis pacemakers.

Laddningssladden är ansluten magnetiskt och kommer av med hjälp av viss kraft. Den bör inte lossna utan att man vidrör den, men den kan lossna om den slås till.

Har det här löst problemet?

Lås upp din Dyson Corrale™ och sätt ihop plattorna med varandra.

Nuddar plattornas ändar varandra?

Detta är normalt och maskinen fungerar som förväntat.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Viktigt

Observera att om av/på-knappen blinkar snabbt i vitt indikerar detta ett problem med batteriet. Om detta inträffar ska du inte flyga med produkten. Kontakta Dyson omgående.

Batterilampa

LED-lampan för batteriladdning sitter på den nedre delen på Dyson Corrale™-plattången. LED-lampan lyser gul när den laddar och grön när den är fulladdad.

Återställ maskinen

Stäng av plattången och sätt sedan på igen för att återställa den.

Viloläge

Om din Dyson Corrale™-plattång lämnas utan tillsyn med strömmen på i mer än fem minuter stängs de flexibla plattorna automatiskt av.

Strömknappen blinkar rött var tionde sekund under denna tid.

Om du stänger igen plattången utan att stänga av strömmen kommer strömknappen att blinka var tredje sekund tills du stänger av strömmen. Efter fem minuter kommer maskinen att övergå till Sleep mode enligt ovan.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Strömknappen blinkar rött tills den valda temperaturen har uppnåtts medan plattången värmer upp eller svalnar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Strömknappen lyser med ett fast rött ljus när den valda temperaturen har uppnåtts.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera om OLED-skärmen visar en varning.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kan välja vilken temperaturenhet som ska visas (Celsius eller Fahrenheit).

Tryck och håll nere strömknappen och temperaturknappen (+) för att byta mellan enheterna.

Släpp knapparna när den temperaturenhet du vill ha visas på OLED-skärmen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tryck på temperaturknapparna (+/−) för att välja den temperaturinställning som passar din hårtyp och frisyr.

Din plattång har tre inställningar så att du kan styla på lägre temperaturer.

Temperaturen visas på OLED-skärmen när plattången värms upp eller svalnar, och strömknappen blinkar tills den valda temperaturen har uppnåtts.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Den magnetiska 360˚-laddningskabeln innehåller en magnet. Håll den borta från känslig elektrisk utrustning som exempelvis pacemakers.

Laddningsstationen kan användas både för laddning och som stativ till din Dyson Corrale™-plattång.

Tryck ihop de två delarna på laddningsstationen tills de klickar säkert på plats.

Anslut den magnetiska 360°-sladden till basen på laddningsstationen.

När laddningsstationen har monterats kan den inte delas igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Du kan välja vilken temperaturenhet som ska visas (Celsius eller Fahrenheit).

Tryck och håll nere strömknappen och temperaturknappen (+) för att byta mellan enheterna.

Släpp knapparna när den temperaturenhet du vill ha visas på OLED-skärmen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Innan du använder din Dyson Corrale™-plattång för första gången, ta bort allt emballage från Flight-ready-pluggen.

Sätt i Flight-ready-pluggen i plattången.

Ladda upp plattången helt före första användning.

Se till att håret är torrt och trasselfritt för bästa stylingresultat.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Du kan stänga av varningsljuden under aktiv användning.

För säkerhets skull kan du inte stänga av ljuden för viloläge och varningar.

När högtalarikonen är överkryssad är varningsljuden avstängda.

Tryck och håll nere strömknappen och temperaturknappen (−) för att stänga av varningsljuden.

Upprepa för att sätta på varningsljuden.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Om din Dyson Corrale™-plattång lämnas utan tillsyn med strömmen på i mer än fem minuter stängs de flexibla plattorna automatiskt av.

Strömknappen blinkar rött var tionde sekund under denna tid.

Tryck på vilken knapp som helst för att aktivera plattången igen.

Temperaturen stiger till den sist valda inställningen.

Om plattången lämnas utan tillsyn med strömmen på i ytterligare fem minuter stängs den av helt. p>

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Stylingguider

Gå till www.dyson.com/mycorrale för stylingtips och guider.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Observera att om din Dyson Corrale är köpt i Storbritannien kommer det även att höras en ljudsignal om du stänger igen plattången utan att stänga av strömmen.

När du sätter på den

Skjut på låsknappen för att öppna plattången.

Tryck och håll nere strömknappen tills batteriikonen visas på OLED-skärmen.

Tryck på temperaturknappen (+) för att välja temperatur.

Strömknappen lyser alltid med ett rött pulserande ljus när plattången värms upp.

Plattången är redo att användas när strömknappen lyser med ett rött ljus, du hör ett varningsljud och ett bocktecken visas på OLED-skärmen. p>

När man stänger av den

Tryck och håll nere strömknappen tills OLED-skärmen stängs av.

Stäng plattången och skjut säkerhetslåset på plats.

Om du stänger igen plattången utan att stänga av strömmen kommer strömknappen att blinka var tredje sekund tills du stänger av strömmen. Efter fem minuter kommer de flexibla plattorna automatiskt att börja svalna. Efter ytterligare fem minuter stängs din plattång av helt.

Lås upp, tryck och håll nere strömknappen tills OLED-skärmen stängs av för att stänga av plattången.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Manual

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Stäng av Dyson Corrale™-plattången och låt den svalna innan rengöring.

Rengör de flexibla plattorna med en fuktig, luddfri trasa. Gnugga försiktigt för att ta bort envisa rester från hårprodukter.

Använd inte kemikalier eller produkter med slipmedel som kan skada ytan på de flexibla plattorna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?