Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Cyclone V10 Total Clean sladdlös dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Så här tar du bort och rengör borsthuvudet.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Så här sätter du tillbaka borsthuvudet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj lämpligt alternativ

Lampor

För att rätt kontroller ska utföras måste vi avgöra om detta är ett problem med sugförmågan eller om maskinen kör ryckigt. Vi kan kontrollera detta genom att se vilken lampa som lyser på maskinen.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Filterlampa

Den lampa som indikerar "filter" på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Blockeringslampa

Lossa tillbehören

Kontrollera att behållaren är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv.

Så här separerar du munstycket, skaftet och behållaren på Dyson V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Är lampan fortfarande tänd?

Kontrollera skaftet

Tarkista sauvan molemmat päät tukkeutumien varalta ja poista tarvittaessa.

Aseta puhdistimen pää takaisin sauvalle ja kytke sauva takaisin koneeseen.

Skaftet på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare kontrolleras i båda ändar.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Så här tar du bort och rengör borsthuvudet.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Så här sätter du tillbaka borsthuvudet.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Basen på cyklonen på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare inspekteras.

Tryck på behållarens frigöringsspärr på behållarens undersida för att lossa behållarens basdel. Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt. Sätt tillbaka behållaren och stäng basdelen.

Kontroll av behållaren och cyklonen på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Tryck på behållarens frigöringsspärr på behållarens undersida för att lossa basdelen. Tryck på knappen som sitter i behållarens utlöpare för att lossa behållaren och skjuta ut den ur utlöparen.

Så här tar du bort behållaren på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Sätt tillbaka behållaren och testa apparaten.

Har det här löst problemet?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Se till att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det. Tryck på startknappen och kör maskinen i två minuter. Kontrollera sedan filterlampan.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Filter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Filter

Reservdelsnr 969082-01

Reservfilter till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

446 kr

Filter

Filter

Reservdelsnr 969082-01

Reservfilter till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

446 kr

446 kr

Avlägsna filtret

Avlägsna filtret genom att vrida det motsols till öppet läge och dra försiktigt bort det. Avlägsna eventuell grövre smuts från filtret innan du tvättar det.

Så här tar du bort filtret från en Dyson Cyclone V10 sladdlös dammsugare.

Börja med att rengöra filtrets insida. Håll det på högkant under kallvattenkranen och skaka det samtidigt som du vrider på det.

Så här tvättar du filtret i en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tvätta utsidan av filtret. Fyll det med kallt vatten, lägg handen över den öppna änden och skaka försiktigt.

Så här skakar du av filtret från en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare efter att du tvättat det.

Fortsätt att rengöra insidan och utsidan av filtret tills vattnet är klart.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna överflödigt vatten.

Torkar filtret

Låt filtret torka med den öppna sidan uppåt så länge som möjligt.

Se till att filtret är helt torrt vid beröring innan du sätter tillbaka det.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Låter filtret från en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare torka i solen i 24 timmar.

Sätt tillbaka filtret genom att sätta tillbaka filtret i öppet läge och vrida medsols tills det snäpper på plats.

Så här sätter du i filtret i en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Locket och borsthuvudet kopplas bort.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Borsthuvudet och locket byts ut.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att låsa upp ändskyddet och skjut det uppåt för att lossa det.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare rengörs från intrasslad smuts.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Basen på cyklonen på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare inspekteras.

Tryck på behållarens frigöringsspärr på behållarens undersida för att lossa behållarens basdel. Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt. Sätt tillbaka behållaren och stäng basdelen.

Så här öppnar du behållaren på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtret

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Se till att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det. Tryck på startknappen och kör maskinen i två minuter. Kontrollera sedan filterlampan.

Lossa tillbehören

Kontrollera att behållaren är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv.

Så här separerar du munstycket, skaftet och behållaren på Dyson V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Pulserar maskinen fortfarande?

Kontrollera skaftet

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka städmunstycket på skaftet och anslut skaftet till maskinen igen.

Skaftet på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare kontrolleras i båda ändar.

Kontrollera att inget är igensatt

Ta bort tillbehöret från apparaten, kontrollera om öppningarna är blockerade och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka tillbehöret på apparaten.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Basen på cyklonen på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare inspekteras.

Tryck på behållarens frigöringsspärr på behållarens undersida för att lossa behållarens basdel. Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt. Sätt tillbaka behållaren och stäng basdelen.

Kontroll av behållaren och cyklonen på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen.

Så här separerar du munstycket, skaftet och behållaren på Dyson V10 sladdlös skaftdammsugare.

Sätt maskinen i MAX-effektläge.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Uppstår ljudet fortfarande?

Kontrollera skaftet

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka städmunstycket på skaftet och anslut skaftet till maskinen igen.

Skaftet på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare kontrolleras i båda ändar.

Testa maskinen

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Om bruset fortfarande hörs, välj det golvmunstycke som du har använt.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Så här tar du bort och rengör borsthuvudet.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Så här sätter du tillbaka borsthuvudet.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Locket och borsthuvudet kopplas bort.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Borsthuvudet och locket byts ut.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att låsa upp ändskyddet och skjut det uppåt för att lossa det.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare rengörs från intrasslad smuts.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna behållaren

Tryck på behållarens frigöringsspärr på behållarens undersida för att lossa basdelen. Tryck på knappen som sitter i behållarens utlöpare för att lossa behållaren och skjuta ut den ur utlöparen.

Så här tar du bort behållaren på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Uppstår ljudet fortfarande?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Basen på cyklonen på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare inspekteras.

Fäst behållaren på maskinen genom att skjuta den på plats.

När den har fäst ska du trycka fast behållaren helt på maskinen stänga behållarens botten.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Problem med sugförmågan

Lampan för igensättning brukar tändas när maskinen kör ryckigt. Lampan för igensättning sitter vid kraftpaketet.

Lossa golvmunstycket

Om maskinen inte fungerar lika bra som den gjorde tidigare brukar det oftast bero på att maskinens öppningar eller helt eller delvis igensatta.

Lossa golvmunstycket från maskinen och kontrollera om skaftet är igensatt.

Så här separerar du munstycket, skaftet och behållaren på Dyson V10 sladdlös skaftdammsugare.

Kontrollera att inget är igensatt

Ta bort tillbehöret från apparaten, kontrollera om öppningarna är blockerade och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka tillbehöret på apparaten.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Tryck på behållarens frigöringsspärr på behållarens undersida för att lossa behållarens basdel. Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt. Sätt tillbaka behållaren och stäng basdelen.

Kontroll av behållaren och cyklonen på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Tryck på behållarens frigöringsspärr på behållarens undersida för att lossa basdelen. Tryck på knappen som sitter i behållarens utlöpare för att lossa behållaren och skjuta ut den ur utlöparen.

Så här tar du bort behållaren på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen.

Sätt tillbaka behållaren på maskinen, fäst skaftet och städmunstycket och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtret

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Se till att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det. Tryck på startknappen och kör maskinen i två minuter. Kontrollera sedan filterlampan.

Börja med att rengöra filtrets insida. Håll det på högkant under kallvattenkranen och skaka det samtidigt som du vrider på det.

Tvätta utsidan av filtret. Fyll det med kallt vatten, lägg handen över den öppna änden och skaka försiktigt.

Fortsätt att rengöra insidan och utsidan av filtret tills vattnet är klart.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna överflödigt vatten.

Torkar filtret

Låt filtret torka med den öppna sidan uppåt så länge som möjligt.

Se till att filtret är helt torrt vid beröring innan du sätter tillbaka det.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Sätt tillbaka filtret genom att sätta tillbaka filtret i öppet läge och vrida medsols tills det snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Så här tar du bort och rengör borsthuvudet.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Så här sätter du tillbaka borsthuvudet.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Titta efter ändlocket på sidan på det motoriserade minimunstycket. Med ett mynt, vrid ändlocket motsols ett kvarts varv, för att ta bort borsthuvudet.

OBS: En hänglåsikon med hänvisningspilar visar hur du låser upp ändlocket.

Locket och borsthuvudet kopplas bort.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Borsthuvudet och locket byts ut.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att låsa upp ändskyddet och skjut det uppåt för att lossa det.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare rengörs från intrasslad smuts.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Har det här löst problemet?

Kontrollera maskinen

Apparaten är utformad för att pulsera. Detta är ett varningsljud som anger ett problem, och det förhindrar även skador på motorn. Detta beror oftast på ett hinder i luftflödet eller en blockering inuti apparaten.

Om maskinen inte är strömsatt ska du kontrollera statuslamporna och välja vilken lampa som lyser.

Koppla ifrån maskinen

Se till att maskinen är urkopplad från laddaren och kontrollera statuslampan.

Sätta tillbaka filtret korrekt

Filterindikatorn blinkar då och då när filterenheten inte är korrekt monterad.

Montera det på nytt genom att sätta tillbaka filterenheten i öppet läge och vrida medsols tills den snäpper på plats.

Indikatorn för filtret blinkar på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Ladda maskinen

Ställ maskinen på laddning.

En blå pulserande lampa anger att maskinen laddar.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Blåa lampor vid laddning

Om en, två eller tre blåa lampor tänds medan maskinen är inkopplad betyder det att den laddas.

Batteriet på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare visar två blå lampor.

Har det här löst problemet?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Laddare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

531 kr

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

531 kr

531 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Batteri och skruvar inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Batteri och skruvar

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Tillfälligt slutsåld

1 112 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Batteri och skruvar inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Batteri och skruvar

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Tillfälligt slutsåld

1 112 kr

Bevaka produkt

Ladda maskinen

Detta tyder på att maskinen behöver laddas. Ställ maskinen på laddning i 3,5 timmar.

Om lamporna nu blinkar rött och blått, följ de rekommenderade stegen.

En Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare laddar i dockningsstationen med en blinkande röd och blå lampa.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Batteri och skruvar inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Batteri och skruvar

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Tillfälligt slutsåld

1 112 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Ladda maskinen

Detta tyder på att maskinen behöver laddas. Ställ maskinen på laddning i 3,5 timmar.

Om lamporna nu blinkar rött och blått, följ de rekommenderade stegen.

En Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare laddar i dockningsstationen med en blinkande röd och blå lampa.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Koppla ifrån maskinen

Se till att maskinen är urkopplad från laddaren och kontrollera statuslampan.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Batteri och skruvar inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Batteri och skruvar

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Tillfälligt slutsåld

1 112 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Huvuddel och cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 969596-05

Reservhuvuddel och skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 148 kr

Huvuddel och cyklon

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 969596-05

Reservhuvuddel och skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 148 kr

Tillfälligt slutsåld

1 148 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Batteri och skruvar inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Batteri och skruvar

Batteri och skruvar

Reservdelsnr 969352-02

Reservbatteri och -skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 112 kr

Tillfälligt slutsåld

1 112 kr

Bevaka produkt

Drifttiden vid hög effekt är 5 minuter med det motordrivna munstycket och 7 minuter utan det motordrivna munstycket.

Drifttiden vid medelhög effekt är 20 minuter med det motordrivna munstycket och 30 minuter utan det motordrivna munstycket.

Drifttiden vid låg effekt är 35 minuter med det motordrivna munstycket och 60 minuter utan det motordrivna munstycket.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Fuktig eller unken lukt

En fuktig eller unken lukt uppstår när cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det behöver inte var direktkontakt med vatten, till exempel kan ett fuktigt djurhår som dammsugs upp blandas med dammet i cyklonen och därmed orsaka lukten.

Lukten kan även uppstå om filtret fortfarande är fuktigt när det sätts tillbaka i maskinen.

Det är bara filtret som får tvättas. Behållaren får bara torkas av med en fuktig trasa, och båda måste vara helt torra innan de monteras tillbaka på maskinen.

Har någon del av maskinen tvättas?

Var alla de tvättade delarna helt torra innan maskinen användes?

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Det krävs en reservdel

Om du kan känna vilken del av maskinen som lukten kommer ifrån kan det hjälpa att byta ut den delen för att lukten ska försvinna. Välj i så fal En del är sönder.

Välj lämpligt alternativ

Problem med sugförmågan

Lampan för igensättning brukar tändas när maskinen kör ryckigt. Lampan för igensättning sitter vid kraftpaketet.

Avlägsna behållaren

Tryck på behållarens frigöringsspärr på behållarens undersida för att lossa basdelen. Tryck på knappen som sitter i behållarens utlöpare för att lossa behållaren och skjuta ut den ur utlöparen.

Så här tar du bort behållaren på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Rengöra behållaren

Torka endast av behållaren med en fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren. Lägg inte den genomskinliga behållaren i en diskmaskin.

Sätta tillbaka behållaren

Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka behållaren genom att trycka den uppåt och inåt mot maskinens huvuddel, så att den snäpper på plats.

Stäng behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Att tvätta filtret kan också bidra till att avlägsna lukten.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtret

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Se till att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det. Tryck på startknappen och kör maskinen i två minuter. Kontrollera sedan filterlampan.

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Det krävs en reservdel

Om du kan känna vilken del av maskinen som lukten kommer ifrån kan det hjälpa att byta ut den delen för att lukten ska försvinna. Välj i så fal En del är sönder.

Vilken del är sönder?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 969509-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 969509-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

410 kr

410 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Laddare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

531 kr

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

531 kr

531 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967482-01

Två munstycken i ett för mångsidig rengöring i hemmet.

144 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 967482-01

Två munstycken i ett för mångsidig rengöring i hemmet.

144 kr

144 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fogmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fogmunstycke

Reservdelsnr 967612-01

Reservfogmunstycke med quick-release till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

35 kr

Fogmunstycke

Fogmunstycke

Reservdelsnr 967612-01

Reservfogmunstycke med quick-release till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

35 kr

35 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Dockningsstation inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Dockningsstation

Reservdelsnr 969042-01

En dockningsstation för förvaring av din sladdlösa dammsugare från Dyson och två munstycken. Kan monteras på vägg.

204 kr

Dockningsstation

Dockningsstation

Reservdelsnr 969042-01

En dockningsstation för förvaring av din sladdlösa dammsugare från Dyson och två munstycken. Kan monteras på vägg.

204 kr

204 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Filter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Filter

Reservdelsnr 969082-01

Reservfilter till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

446 kr

Filter

Filter

Reservdelsnr 969082-01

Reservfilter till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

446 kr

446 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Huvuddel och cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 969596-05

Reservhuvuddel och skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 148 kr

Huvuddel och cyklon

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 969596-05

Reservhuvuddel och skruvar till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

1 148 kr

Tillfälligt slutsåld

1 148 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Motordrivet munstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Motordrivet munstycke

Reservdelsnr 967483-05

<p>Det kraftfulla Direct Drive-munstycket avl&auml;gsnar ingrodd smuts fr&aring;n mattor.</p>

846 kr

Motordrivet munstycke

Motordrivet munstycke

Reservdelsnr 967483-05

<p>Det kraftfulla Direct Drive-munstycket avl&auml;gsnar ingrodd smuts fr&aring;n mattor.</p>

846 kr

Tillfälligt slutsåld

846 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Soft Roller-munstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Soft Roller-munstycke

Reservdelsnr 966489-12

Soft Roller-munstycke till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

906 kr

Soft Roller-munstycke

Soft Roller-munstycke

Reservdelsnr 966489-12

Soft Roller-munstycke till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

906 kr

Tillfälligt slutsåld

906 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Motordrivet munstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Motordrivet munstycke

Reservdelsnr 967483-05

<p>Det kraftfulla Direct Drive-munstycket avl&auml;gsnar ingrodd smuts fr&aring;n mattor.</p>

846 kr

Motordrivet munstycke

Motordrivet munstycke

Reservdelsnr 967483-05

<p>Det kraftfulla Direct Drive-munstycket avl&auml;gsnar ingrodd smuts fr&aring;n mattor.</p>

846 kr

Tillfälligt slutsåld

846 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna filtret

Avlägsna filtret genom att vrida det motsols till öppet läge och dra försiktigt bort det. Avlägsna eventuell grövre smuts från filtret innan du tvättar det.

Så här tar du bort filtret från en Dyson Cyclone V10 sladdlös dammsugare.

Börja med att rengöra filtrets insida. Håll det på högkant under kallvattenkranen och skaka det samtidigt som du vrider på det.

Så här tvättar du filtret i en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tvätta utsidan av filtret. Fyll det med kallt vatten, lägg handen över den öppna änden och skaka försiktigt.

Fortsätt att rengöra insidan och utsidan av filtret tills vattnet är klart.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna överflödigt vatten.

Så här skakar du av filtret från en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare efter att du tvättat det.

Torkar filtret

Låt filtret torka med den öppna sidan uppåt så länge som möjligt.

Se till att filtret är helt torrt vid beröring innan du sätter tillbaka det.

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Låter filtret från en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare torka i solen i 24 timmar.

Sätt tillbaka filtret genom att sätta tillbaka filtret i öppet läge och vrida medsols tills det snäpper på plats.

Så här sätter du i filtret i en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Det krävs en reservdel

Så här tvättar du filtret i en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på det direktdrivna städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Så här tar du bort och rengör borsthuvudet.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Så här sätter du tillbaka borsthuvudet.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Titta efter ändlocket på sidan på det motoriserade minimunstycket. Med ett mynt, vrid ändlocket motsols ett kvarts varv, för att ta bort borsthuvudet.

OBS: En hänglåsikon med hänvisningspilar visar hur du låser upp ändlocket.

Locket och borsthuvudet kopplas bort.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Borsthuvudet och locket byts ut.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att låsa upp ändskyddet och skjut det uppåt för att lossa det.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Borsthuvudet på Dyson V6 sladdlösa dammsugare rengörs från intrasslad smuts.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Låset på golvmunstycket på Dyson V6 sladdlösa dammsugare.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Sätta tillbaka filtret korrekt

Filterindikatorn blinkar då och då när filterenheten inte är korrekt monterad.

Montera det på nytt genom att sätta tillbaka filterenheten i öppet läge och vrida medsols tills den snäpper på plats.

Indikatorn för filtret blinkar på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Har det här löst problemet?

VARNING! Placera inte filtret i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Se till att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna filtret

Avlägsna filtret genom att vrida det motsols till öppet läge och dra försiktigt bort det. Avlägsna eventuell grövre smuts från filtret innan du tvättar det.

Så här tar du bort filtret från en Dyson Cyclone V10 sladdlös dammsugare.

Börja med att rengöra filtrets insida. Håll det på högkant under kallvattenkranen och skaka det samtidigt som du vrider på det.

Så här tvättar du filtret i en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Tvätta utsidan av filtret. Fyll det med kallt vatten, lägg handen över den öppna änden och skaka försiktigt.

Så här skakar du av filtret från en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare efter att du tvättat det.

Fortsätt att rengöra insidan och utsidan av filtret tills vattnet är klart.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna överflödigt vatten.

Låt filtret torka med den öppna sidan uppåt så länge som möjligt.

Se till att filtret är helt torrt vid beröring innan du sätter tillbaka det.

Låter filtret från en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare torka i solen i 24 timmar.

Sätt tillbaka filtret genom att sätta tillbaka filtret i öppet läge och vrida medsols tills det snäpper på plats.

Så här sätter du i filtret i en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Repor eller märken på skaftet

Det kan uppstå märken på skaftet när den har kommit i kontakt med målade ytor, till exempel en dörrkarm.

Märkena kan avlägsnas genom att torka av dem med en fuktig trasa.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Installerar den väggbundna dockningsstationen

Obs! Fästanordningar för väggen medföljer inte dockningsstationen.

Mata in laddningskabeln på baksidan av laddningsstationen, och se till att den hålls på plats med kabelklämman.

Se till att det är ett avstånd på 120 cm från golvet när du fäster dockan på väggen. Detta för att maskinen ska kunna sitta i dockan utan att vidröra golvet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta serienumret

Du hittar serienumret på maskinens undersida på batteriet.

Kontroll av underdelen av strömmen på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Komma igång

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Alla tillbehör som medföljer maskinen passar direkt på skaftet eller dammbehållarens öppning.

Se till att fästanordningarna är i jämnhöjd och snäpp fast tillbehören i änden av skaftet.

Så här kopplar du på tillbehören och munstyckena på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare.

Lossa skaftet. Fäst tillbehören direkt på behållarens inlopp så att de snäpper på plats.

Så här kopplar du på munstyckena på en Dyson Cyclone V10 sladdlös dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Locket och borsthuvudet kopplas bort.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka borsten på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på skaftet och testa maskinen.

Borsthuvudet och locket byts ut.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra golvmunstycket

Avlägsna golvmunstycket från maskinen, vänd på det och lossa fästet.

Rengöringshuvudets fästen lossas.

Skruva på ändskyddet så att det öppnas och avlägsna det.

Så här kopplar du loss borsthuvudet.

Lossa borsten och rensa bort eventuellt hår eller skräp.

Ta bort fiber från borsthuvudet.

Kontrollera om öppningarna är igensatta, avlägsna eventuella hinder och sätt tillbaka borsten.

Använd ett mynt för att låsa fästanordningen.

Så här kopplar du på borsthuvudet på munstycket.

Montera ihop maskinen och prova den.

Följ nästa steg.

Tvätta borstarna

Vrid städmunstycket upp och ner så att du har munstyckets undersida mot dig.

Vrid på ändskyddet så att det öppnas.

VARNING! Se upp för vassa föremål när du letar efter igensättningar.

Rengöringshuvudets fästen lossas.

Skruva på ändskyddet så att det öppnas och avlägsna det.

Så här kopplar du loss borsthuvudet.

Skjut varsamt ut den stora borsten från städmunstycket och avlägsna ändskyddet från borsten.

Så här fäster du locket på borsthuvudet för att försäkra dig om att inte tvätta det.

Lyft upp den mindre borsten och avlägsna den.

Så här kopplar du loss det bakre borsthuvudet.

Tvätta både den stora och den lilla borsten bar tills vattnet är klart.

Borsthuvudet tvättas.

Ställ båda borstarna upprätt och låt dem torka helt i minst 24 timmar.

Borsthuvudet torkar i 24 timmar.

Sätt tillbaka den lilla borsten först genom att föra in den runda änden av den lilla borsten. Tryck ned den åttakantiga änden tills den snäpper på plats.

Det bakre borsthuvudet klickas på plats på muntycket.

Sätt tillbaka ändskyddet på den stora borsten.

Så här monterar du av och på borsthuvudet på en Dyson Cyclone V10 sladdlös dammsugare.

Sätt tillbaka den breda borsten på städmunstycket runt motorn. När den är på plats ska du vrida på ändskyddet tills det är i låst läge.

Stäng låset genom att vrida det ett kvarts varv medsols. Se till att låset är helt åtdraget och att både bottenplattan och borsten är sitter ordentligt på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Ladda batteriet

Maskinen kan laddas i dockan eller genom att ansluta laddaren direkt till maskinen.

Så här laddar du Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare i dockningsstationen.

Laddarens lampa tänds när maskinen laddas och slocknar när laddningen är klar.

Batteriet ska vara fulladdat efter 3,5 timmar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Följ stegen i videon för att tömma den genomskinliga behållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas. Se till att maskinen är frånkopplad från laddaren innan du avlägsnar den genomskinliga behållaren. Var försiktig så att du inte trycker på ”ON”.

Lossa skaftet genom att trycka på skaftets röda frigöringsknapp och dra loss det från behållaren.

MAX-markeringen på behållaren på en Dyson Cyclone V10 sladdlös dammsugare.

Tömma ut smutsen:
Håll apparaten med behållaren riktad nedåt.
Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp.
Behållaren kommer att glida nedåt och höljet rengörs efterhand.
Sedan öppnas behållarens botten.
Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte att öppna om den röda knappen inte trycks ned helt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?