Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Purifier Hot+Cool™ luftrenare/fläkt/värmefläkt
Se alla steg

Rengöra maskinen

För att din Dyson luftrenare + fläkt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du rengör den regelbundet och kontrollerar om det finns några blockeringar.

Torka av din maskin med en fuktig luddfri rengöringsduk om den är dammig.

Kontrollera om det finns blockeringar i luftinloppshålen i filtret och den lilla öppningen inuti loop amplifier.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Dyson Link-appen och anslutning

Velg 'Connection journey' hvis dette er den første gangen du kobler til.

Velg 'Connection failure' dersom du opplever problemer med tilkoblingen.

Velg 'Post connection troubleshooting' hvis du allerede er koblet til, men opplever problemer med appen din.

App-version

Kontrollera att du har den senaste versionen av Dyson Link-appen installerad på din enhet.

Välj lämpligt alternativ

Tätare anslutning

Försök flytta enheten närmare luftrenaren.

Du kan även flytta luftrenaren närmare din Wi-Fi-router för att få en starkare, stabilare signal.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Dyson Link-appen

Du kan ladda ned den senaste versionen från Google Play-butiken eller Apple iTunes.

Ditt Min Dyson-konto

När du har hämtat och uppdaterat Dyson Link-appen ska du logga in eller registrera ett ”Din Dyson”-konto.

Om du vill registrera ett konto behöver du en giltig e-postadress och ett lösenord.

Har du lyckats logga in på appen?

Följ nästa steg.

Lägg till en maskin

Välj ”Lägg till en maskin” längst ned på skärmen för att starta anslutningsprocessen.

Välj din Dyson-maskin

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Problem att hitta din luftrenare

Kontrollera att luftrenaren är ansluten till ett eluttag och påslagen.

Kontrollera inställningarna på din enhet

Kontrollera att Bluetooth och Wi-Fi fortfarande är aktiverat på enheten.

Anslutning inaktiverad på luftrenaren

Tryck på och håll ned luftrenarens på/av-knapp i 5 sekunder. När anslutningen har upprättats visas en vit Wi-Fi-symbol på luftrenarens display.

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Upptäcker din enhet

Håll din enhet nära maskinens skärm

Det gör det möjligt för maskinen att upptäcka enheten.

Se till att du håller din enhet till vänster om displayen för att vara säker på att den hittar din enhet.

Aktivera parkopplingsprocessen

Tryck på startknappen på maskinen.

Det aktiverar parkopplingsprocessen.

Se till att du trycker och släpper knappen direkt.

VARNING: Håll inte knappen nedtryckt.

Följ nästa steg.

Parkopplar maskinen

Vänta medan appen kontrollerar anslutningen till maskinen.

Maskinen är parkopplad

Nu ska vi slutföra anslutningen av maskinen.

Tryck på ”Fortsätt med konfigurationen” för att fortsätta.

Skriv in nätverkets lösenord

Ange lösenordet för ditt valda nätverk.

Följ nästa steg.

Bekräftar anslutning

Detta tar bara ett ögonblick medan vi ansluter.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Fel lösenord

Se till att du anger rätt lösenord och hela lösenordet för Wi-Fi-nätverket.

Kryptering

Se till att din router är inställd på WPA / WPA2-säkerhetskryptering.

Vi avråder från att ansluta produkten till Wi-Fi med barnrestriktioner eftersom det kan begränsa anslutningen.

Hvis du har klart å pare maskinen din, fortsetter du tilkoblingsprosessen ved å velge «Maskin tilkoblet».

Hvis du fortsatt har problemer, velger du «Problemet ble ikke løst».

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Dyson Link-appen

Du kan ladda ned den senaste versionen från Google Play-butiken eller Apple iTunes.

Ditt Min Dyson-konto

När du har hämtat och uppdaterat Dyson Link-appen ska du logga in eller registrera ett ”Din Dyson”-konto.

Följ nästa steg.

Lägg till en maskin

Välj ”Lägg till en maskin” längst ned på skärmen för att starta anslutningsprocessen.

Välj din Dyson-maskin

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Problem att hitta din luftrenare

Kontrollera att luftrenaren är ansluten till ett eluttag och påslagen.

Kontrollera inställningarna på din enhet

Kontrollera att Bluetooth och Wi-Fi fortfarande är aktiverat på enheten.

Anslutning inaktiverad på luftrenaren

Tryck på och håll ned luftrenarens på/av-knapp i 5 sekunder. När anslutningen har upprättats visas en vit Wi-Fi-symbol på luftrenarens display.

Manuell anslutning

Om du inte kan lägga till apparaten via Bluetooth-funktionen, fortsätt till nästa steg och lägg till apparaten manuellt.

Välj lämpligt alternativ

Lokalisera din luftrenares kod

Du hittar en åttasiffrig kod för din luftrenare om du tar bort höljet framtill på apparaten.

Den finns nedtill där höljet sitter mot apparatens huvuddel.

Ange denna kod på nästa sida, så bör den hitta din apparat.

Är apparaten synlig?

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Sjekk enhetens tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Dette kan gjøres ved å åpne enhetens søkemotor.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Maskinen ansluten

Din apparat är nu ansluten till din Dyson Link-app.

Följ resten av stegen för att slutföra konfigureringsprocessen.

Åsidosätta ägande?

Apparatens ägare har fortsatt åtkomst till den, kan styra den och se alla data.

Om du godtar detta, tryck på "OK" nedan.

Följ nästa steg.

Var är apparaten?

Var är luftrenaren?
Anpassa din maskin och använd den med hjälp av röststyrning.

Följ nästa steg.

Välj plats

Välj en plats från listan som visas på din enhet innan du skickar och bekräftar ditt val.

Alternativt, om du vill välja en egen plats, skrolla ned och klicka på ”redigera”.

Följ nästa steg.

Välj datum

Välj ”välj datum” (välj datum) och klicka på datumet då du köpte apparaten. Detta behövs för din garanti.

Vi rekommenderar att du spar kvittot.

Följ nästa steg.

Automatisk uppdatering

Kontrollera att ”Automatisk uppdatering” är påslagen.

Detta ser till att du automatiskt får de senaste funktionerna och att appen fungerar korrekt.

Följ nästa steg.

Ställ in plats i världen

Tryck på texten högst upp på skärmen för att ställa in din plats och visa information om luftkvaliteten utomhus.

Följ nästa steg.

Konfigurering slutförd

Din apparat är nu ansluten och konfigurerad.

Om du behöver ytterligare assistans, välj det alternativet.

Välj lämpligt alternativ

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Övertag av ägarskap

Om produkten inte är ny, kommer den tidigare ägaren att informeras och kan inte längre använda apparaten med sin Dyson Link-app.

Följ nästa steg.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Aktivera Bluetooth

Se till att din enhet har Bluetooth påslagen.

Har det här löst problemet med effekten?

Manuell anslutning

Om du inte kan lägga till apparaten via Bluetooth-funktionen, fortsätt till nästa steg och lägg till apparaten manuellt.

Välj lämpligt alternativ

Lokalisera din luftrenares kod

Du hittar en åttasiffrig kod för din luftrenare om du tar bort höljet framtill på apparaten.

Den finns nedtill där höljet sitter mot apparatens huvuddel.

Ange denna kod på nästa sida, så bör den hitta din apparat.

Är apparaten synlig?

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Sjekk enhetens tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Dette kan gjøres ved å åpne enhetens søkemotor.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Upptäcker din enhet

Håll din enhet nära maskinens skärm

Det gör det möjligt för maskinen att upptäcka enheten.

Följ nästa steg.

Parkopplar maskinen

Vänta medan appen kontrollerar anslutningen till maskinen.

Maskinen är parkopplad

Nu ska vi slutföra anslutningen av maskinen.

Tryck på ”Fortsätt med konfigurationen” för att fortsätta.

Skriv in nätverkets lösenord

Ange lösenordet för ditt valda nätverk.

Följ nästa steg.

Bekräftar anslutning

Detta tar bara ett ögonblick medan vi ansluter.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Fel lösenord

Se till att du anger rätt lösenord och hela lösenordet för Wi-Fi-nätverket.

Kryptering

Se till att din router är inställd på WPA / WPA2-säkerhetskryptering.

Vi avråder från att ansluta produkten till Wi-Fi med barnrestriktioner eftersom det kan begränsa anslutningen.

Hvis du har klart å pare maskinen din, fortsetter du tilkoblingsprosessen ved å velge «Maskin tilkoblet».

Hvis du fortsatt har problemer, velger du «Problemet ble ikke løst».

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Sjekk enhetens tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Dette kan gjøres ved å åpne enhetens søkemotor.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Maskinen ansluten

Din apparat är nu ansluten till din Dyson Link-app.

Följ resten av stegen för att slutföra konfigureringsprocessen.

Åsidosätta ägande?

Apparatens ägare har fortsatt åtkomst till den, kan styra den och se alla data.

Om du godtar detta, tryck på "OK" nedan.

Följ nästa steg.

Var är apparaten?

För att anpassa din apparat och använda den med hjälp av röststyrning, måste du ange vilket rum den befinner sig i.

Följ nästa steg.

Välj plats

Välj en plats från listan som visas på din enhet innan du skickar och bekräftar ditt val.

Alternativt, om du vill välja en egen plats, skrolla ned och klicka på ”redigera”.

Följ nästa steg.

Välj datum

Välj ”välj datum” (välj datum) och klicka på datumet då du köpte apparaten. Detta behövs för din garanti.

Vi rekommenderar att du spar kvittot.

Följ nästa steg.

Automatisk uppdatering

Kontrollera att ”Automatisk uppdatering” är påslagen.

Detta ser till att du automatiskt får de senaste funktionerna och att appen fungerar korrekt.

Följ nästa steg.

Ställ in plats i världen

Tryck på texten högst upp på skärmen för att ställa in din plats och visa information om luftkvaliteten utomhus.

Följ nästa steg.

Konfigurering slutförd

Din apparat är nu ansluten och konfigurerad.

Om du behöver ytterligare assistans, välj det alternativet.

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Övertag av ägarskap

Om produkten inte är ny, kommer den tidigare ägaren att informeras och kan inte längre använda apparaten med sin Dyson Link-app.

Följ nästa steg.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Bluetooth på

Se till att din enhet har Bluetooth påslagen.

Har det här löst problemet?

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Flera misslyckade försök att logga in på kontot (fyra eller fler) resulterar i att kontot låses. Kontot kommer att vara låst i 30 minuter.

Återställa lösenord

Om kunden nyligen har ändrat sitt lösenord, måste de vänta i 30 minuter innan de loggar in på Dyson Link-appen igen.

Har du lyckats logga in på appen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Välj den punkt då anslutningen avbröts.

Om Dyson Link-appen visar ett fel på displayen som säger "Vi har upptäckt ett problem med din produkt", så välj det alternativet.

Om du är osäker på var anslutningsprocessen misslyckades, starta om uppkopplingen genom att välja "Anslutningsprocess" bland alternativen.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollerar apparatens luftinformation

For å sjekke maskinens luftinformasjon, velger du produktet og trykker på ikonet for innstillinger øverst til høyre. Velg deretter maskinens innstillinger.

Herfra navigerer du til luftalternativet. Her kan du sjekke filterets levetid og slå kontinuerlig overvåkning av og på.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

App-kontroller

För att styra apparaten medan den är ansluten, tryck på ikonen för fjärrkontrollen längst ned på startskärmen.

Luftflödets riktning

Den här knappen låter dig alternera luftflödets riktning mellan ett främre och bakre flöde.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

På/Av

Den markerade knappen används för att sätta på och stänga av apparaten.

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Automatiskt läge

Du kan ställa in luftrenaren på att automatiskt rena rummet när en viss nivå upptäcks genom att trycka på den markerade knappen för att slå på/av det automatiska läget.

En spray används på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt samtidigt som ett stort kryss förklarar att inga kemikalier får användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fläkthastighet

Ändra luftflödets hastighet med hjälp av hastighetskontrollen.

OBS! Inställningen för fläkthastigheten är mellan 1 och 10.

Strömknappen på en Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Nattläge

Du kan dämpa LED-displayen på apparaten och slå på nattläge genom att trycka på den markerade knappen.

HEPA-filtret sätts på plats i filterhöljet på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Oscillering

Den markerade knappen används för att sätta på och stänga av oscilleringen.

Oscilleringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool luftrenande bordsfläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Timer

Du kan slå på en timer för apparaten genom att trycka på den markerade knappen och välja hur länge du vill att apparaten ska vara igång.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välja korrekt filter

Din apparat levereras med båda filtren.

Välj det filter du behöver hjälp med.

Byta kolfiltren

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara kolfiltren måste bytas ut visas en grön stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor. Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Avlägsna kolfiltren: tryck på flärparna på båda sidorna av filtren.

Släng kolfiltren i hushållssoporna. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

Tryck fast de nya kolfiltren på basdelen så att de sitter ordentligt på plats.

Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Tryck på och håll ned oscilleringsknappen på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. Kolfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta HEPA-glasfiltret

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara HEPA-glasfiltren måste bytas ut visas en lila stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor.

Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Töm HEPA-glasfiltren direkt i sophinken genom att trycka in de båda lila flärparna på höljet. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

Tryck fast de nya HEPA-glasfiltren i höljena så att de sitter ordentligt på plats. Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Tryck på och håll ned knappen för nattläge på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. HEPA-glasfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Schemaläggning

För att skapa en schemaläggning för apparaten, efter att den har anslutits, tryck på ikonen längst ned till höger.

Välj en tid baserat på hur länge du vill att apparaten ska gå innan den stängs av.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Problem med schemaläggning

Schemaläggningsfunktionen i appen fungerar inte om fler än 35 städningar per vecka är schemalagda. Om du har fler än 35 städningar per vecka schemalagda, ta bort så många som behövs.

Om du har färre än 35 städningar per vecka och du fortfarande har problem, ta bort alla schemalagda städningar och lägg in dem på nytt.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Konfigurera apparatens plats

For å endre maskinens hjemsted, kan du trykke på ikonet for innstillinger øverst til høyre når du er på det valgte produktet og deretter velge maskinens innstillinger.

Herfra kan du navigere til valg av hjemsted og endre dette til et nytt sted.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollerar apparatens programvaruinformation

For å sjekke maskinens programvareinformasjon, kan du trykke på ikonet for innstillinger øverst til høyre på valgt produkt. Velg deretter maskinens innstillinger.

Herfra kan du navigere til programvare. Her kan du kontrollere programvareversjonen og slå autooppdatering av/på.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Aktivitet

Här kan du se en översikt över den genomsnittliga luftkvaliteten i ditt hem, under en dag eller en vecka.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Luftkvalitet

På appskärmen kan kunden se förklaringar om: Kvaliteten på utomhusluften, luftburna partiklar (PM2.5), utomhustemperatur, relativ luftfuktighet (RH)

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Produktguide

Her finner du nyttige guider om hvordan du kan få mest mulig ut av maskinen din:

  • Kjenn luftrenseren din
  • Kom raskt i gang
  • Lys
  • Moduser

Produktguiden inkluderer også informasjon om hvordan du vedlikeholder maskinen din, og hvordan du løser problemer, inkludert de som indikeres av lysene på maskinen.

Bläddra upp och ned för att visa alternativen och svep till höger och vänster för att förflytta dig mellan de olika stegen. I det här avsnittet finns det också ytterligare information:

Kontakta Dyson

Integritetspolicy

Licenser

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Appfjärrstyrning

Här kan du styra luftrenaren utan att behöva använda fjärrkontrollen.

På/Av/Auto

Luftflöde

Oscillering

Vilotimer

Nattläge

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

For å kunne bruke Siri-snarveier i Dyson Link-appen må Siri aktiveres under innstillingene i enheten din.

Åpne innstillingene på telefonen eller nettbrettet og velg ‘Siri & Search’. Slå deretter på ‘Press home for Siri’ for å aktivere Siri.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Før du kan bruke Siri-snarveier, må du legge til den tilkoblede maskinen din i Dyson Link-appen.

For å lage en Siri-snarvei, trykker du på merket øverst i det høyre hjørnet av skjermen og velger ‘Voice control’ og deretter ‘Siri’. Velg deretter ‘Add new shortcut’. Deretter velger du innstillinger og trykker på ‘Add to Siri’-knappen.

For at Siri skal kunne be Dyson Link-appen om å bruke snarveien, må du spille inn en personlig frase. Vi anbefaler at hver frase er unik og gjenkjennelig.

For eksempel: Hvis du har valgt avkjølingsmodus og nattmodus kan disse kalles “Leggetid”. En innstilling som har med oppvarming å gjøre kan hete "Jeg fryser".

Vær oppmerksom på at generelle fraser som allerede er programmert inn i Siri ikke kan brukes. Et eksempel på dette er "God morgen".

Har det här löst problemet?

En liste med alle de personlige frasene blir lagret i ‘Your Siri Shortcuts’ -skjermbildet på hver maskin.

For å se disse kan du bare trykke på merket øverst til høyre i skjermbildet til den relevante maskinen og velge ‘Voice control’ og deretter ‘Siri’.

Velg deretter den relevante Siri-snarveien. Herfra kan du spille inn frasen på nytt eller slette snarveien.

Har det här löst problemet?

Med Siri-genvägar kan du styra din/dina luftrenare med rösten. Du kan skapa, ändra och radera dina egna personliga kommandon, och dessa kan aktiveras via din telefon eller surfplatta.

Har det här löst problemet?

Hver Siri-snarvei er unik for den maskinen den ble opprettet på og gjelder ikke på flere maskiner.

Du må lage forskjellige Siri-snarveier for hver maskin, og en ny personlig frase må spilles inn.

Hvis en personlig frase spilles inn på flere maskiner, vil Siri vise disse på enheten din som et valg sammen med maskinidentifiseringen.

Hvis du har flere maskiner som bruker Siri-snarveier, anbefaler vi å gjøre hver frase unik. Hvis for eksempel en maskin er plassert på kjøkkenet og en annen på soverommet, kan du inkludere rommene i frasen.

Har det här löst problemet?

Siri-genvägar kan användas i alla regioner där Apple stöder Siri. För att se om det stöds i din region, gå till Apples webbplats.

Har det här löst problemet?

Du kan aktivere Siri-snarveier i Dyson Link-appen på én av to måter:

  1. Ved å si "Hei, Siri", etterfulgt av den forhåndsinnspilte personlige frasen.*
  2. Ved å trykke på mobilens eller nettbrettets ‘Home’-knapp for å aktivere Siri, og si deretter den forhåndsinnspilte frasen når du får beskjed om det.

Uansett metode må du logge inn i Dyson Link-appen.

*Dette valget krever at Siri er aktivert i innstillingene til telefonen eller nettbrettet.

Har det här löst problemet?

Siri-genvägar är tillgängligt i iOS 12 eller senare.

Har det här löst problemet?

På/Av

Det kan være at skjermen viser grønt, noe som betyr at luftkvaliteten er god, samtidig som viftehastigheten fremdeles er høy. Dette skyldes at maskinen hele tiden prøver å holde luftkvaliteten høy, og hvis for eksempel vinduene er utette, må den jobbe hardere for å opprettholde kvaliteten.

Dette skjer bare når maskinen er i automodus. For å slå av automodus velger du manuell modus, enten med fjernkontrollen eller i appen.

Sjekk følgende i appen:

Sveip oppover for å vise innstillingsfanen, og trykk for å åpne alternativer.

Sveip nedover for å finne alternativet for kontinuerlig overvåking, og trykk for å åpne.

Slå av «Samle inn data i ventemodus» (ikonet blir grått når dette er slått av). Lagre endringen ved å trykke på «Ferdig» øverst til høyre på siden.

<p>Kontinuerlig overvåking brukes til å sende informasjon om luftkvalitet, temperatur og luftfuktighet til maskinen og appen hele tiden, også når luftrenseren er slått av. Sensorene har små vifter som opprettholder luftstrømmen som trengs til kontinuerlig overvåking, men disse skal ikke lage lyd du legger merke til.</p>

Om du vill att fläkten ska gå tystare kan du välja att ändra luftflödets riktning bakåt eller ändra till manuellt läge och sänka luftflödets hastighet.

Det kan være at skjermen viser grønt samtidig som viftehastigheten fremdeles er høy.

Dette skyldes at maskinen hele tiden prøver å holde luftkvaliteten høy. Og for eksempel i rom med utette vinduer må maskinen jobbe hardere, altså med høyere viftehastighet, for å opprettholde kvaliteten.

Felskärmar

Återställ maskinen.

Nattläget fungerar inte
Återställ maskinen

<p>Kontinuerlig övervakning kan nu också sättas på/stängas av genom att trycka på knappen ”Auto” på fjärrkontrollen i fem sekunder.</p>

Det är ett problem med displayen

Synligt problem

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in och sätt på maskinen.

Gnisslande eller visslande ljud

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Det här problemet kan lösas genom att beställa ett nytt HEPA- och kolfiberfilter

Stäng av och koppla ur maskinen.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-01

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

410 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-01

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

410 kr

410 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-01

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

410 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-01

Reservfjärrkontroll till din luftrenare från Dyson.

410 kr

410 kr

Avläsningarna visas i olika färger

Skärmen visar grönt men fläkten kör på hög hastighet

Displayen stannar inte på min valda skärm

Skärmen visas inte som den ska

I båda scenarierna kommer skärmens ljusstyrka att öka när du interagerar med maskinen.

Har det här löst problemet?

Klicka på ”Din luftrenares inställningar”.

Aktivera automatiska uppdateringar genom att öppna Dyson Link-appen och klicka på kugghjulet högst upp till höger på startskärmen.

<p>Om skärmen inte visas som den ska (fel avläsning, vit skärm osv.), ska du se kontrollera att du har uppdaterat alla program till den senaste versionen.</p>

Dammsug de fyra sensorerna till vänster om LCD-skärmen.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Mer än en timme

Om din maskin kommer direkt ur förpackningen och har varit igång i mindre än en timme, kanske maskinen fortfarande kalibreras. Den här processen tar upp till en timme att slutföra. Låt maskinen arbeta medan processen pågår.

Efter en timme, stäng av maskinen och sätt på den igen. Tryck på strömbrytaren på maskinens huvuddel eller på fjärrkontrollen.

Om din luftrenare har varit inkopplad till en stabil strömkälla i över en timme och de valda avläsningarna fortfarande inte visas, råder vi dig att göra en återställning av fabriksinställningar.

Tryck och håll nere strömbrytaren på maskinens huvuddel och fjärrkontrollen samtidigt.

Synligt problem

Håll nere knapparna tills LCD-skärmen visar en nedräkningstimer.

När nedräkningen har avslutats har maskinen återställts till fabriksinställningar.

Har det här löst problemet?

Avläsningarna visas i olika färger

Formaldehydavläsning visas ej

Grafen för luftkvalitet visar en rak linje

<div id="div0" class="selected" data-translate-id="0" data-translate-english="&lt;p&gt;Note: By resetting the machine, your Wi-Fi network details will have been removed and your purifier will no longer be connected to the Dyson Link app. You will need to restart the connection journey.&lt;/p&gt;" data-translate-text="" data-translate-approved="false" data-translate-html="true" data-translate-status="NONE" data-translate-items="[{&quot;IssueRef&quot;:&quot;HP07_HP04_MORETHANONEHOUR@6&quot;,&quot;FieldName&quot;:&quot;Required Actions&quot;}]"> <p>OBS: Genom att &aring;terst&auml;lla maskinen kommer dina n&auml;tverksuppgifter att ha raderats och din luftrenare &auml;r inte l&auml;ngre ansluten till Dyson Link-appen. Du beh&ouml;ver ansluta maskinen till n&auml;tverket och appen igen.</p> </div>

Apparaten oscillerar i standbyläge eller utan luftflöde

Det är ett problem med oscilleringen
Oscilleringen går inte att stänga av

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Maskinen kopplas in i eluttaget.
Kontrollera fjärrkontrollen

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera maskinens basdel

Kontrollera övriga fjärrfunktioner

Det kan være at skjermen viser grønt samtidig som viftehastigheten fremdeles er høy.

Dette skyldes at maskinen hele tiden prøver å holde luftkvaliteten høy. Og for eksempel i rom med utette vinduer må maskinen jobbe hardere, altså med høyere viftehastighet, for å opprettholde kvaliteten.

Oscillerar maskinen nu?

Testa luftflödet.

Maskinen oscillerar inte

<p>Om du inte har installerat Dyson Link-appen ska du välja ”Nej” som nästa alternativ.</p>

Testa luftflödet.

Maskinen oscillerar inte

<p>Om du inte har installerat Dyson Link-appen ska du välja ”Nej” som nästa alternativ.</p>

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera om Dyson Link-appen fungerar.

För att din Dyson luftrenare + fläkt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du rengör den regelbundet och kontrollerar om det finns några blockeringar.

Torka av din maskin med en fuktig luddfri rengöringsduk om den är dammig.

Kontrollera om det finns blockeringar i luftinloppshålen i filtret och den lilla öppningen inuti loop amplifier.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Sjekk at du har lastet ned den nyeste programvaren, før du begynner på noen sjekker. Vi anbefaler på det sterkeste at du aktiverer automatiske oppdateringer i innstillingene til Dyson Link-appen. Da installeres den nyeste programvaren straks den blir tilgjengelig.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Filter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Reservfilter till din luftrenare från Dyson.

790 kr

Filter

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Reservfilter till din luftrenare från Dyson.

790 kr

790 kr

Redan ansluten

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Puhdista suodattimen muovialueet puhtaalla liinalla.

Steg 1
Steg 2

Puhdista suodattimen muoviosat harjalla ja harjalla.

Steg 3

Jos koneen alaosassa näkyy merkkejä pölystä, harjaa se harjalla, kunnes kone on pölytön.

Steg 4

Har din maskin anslutits till Dyson Link-appen?

N.B. Please do not touch the mesh area of the filter.

Tryck på och håll ner knappen för Night mode på din fjärrkontroll.

Displayen på din maskin kommer att börja räkna ner från fem, filterlivslängden återställs och maskinen är redo att användas.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Stäng av maskinen, koppla ur och låt stå i 10 sekunder.

Min maskin visas som offline i appen

Kontrollera att din Wi-Fi-router eller -åtkomstpunkt har en korrekt internetanslutning. För att Link-appen ska kunna se din Dyson-maskin bör din mobila enhet också vara ansluten till ditt hems Wi-Fi eller ditt mobila bredband.

Koppla in maskinen och sätt på den.
Kontrollera din internetanslutning

Har det här löst problemet?

Jag kan inte kontrollera min maskin med hjälp av appen.

Kan du styra din maskin med fjärrkontrollen?
Jag kan styra min maskin med fjärrkontrollen

Stäng av maskinen, koppla ur och låt stå i 10 sekunder.

Flytta maskinen och enheten närmare routern.

Ej ansluten

<p>Säkerställ att automatiska uppdateringar är på. Detta kan du kontrollera i maskinens inställningar vilka du når via ikonen för inställningar.</p> <p>Detta kommer att säkerställa att du automatiskt får tillgång till de senaste funktionerna och att din app fungerar korrekt. ​</p> <p>Om automatiska uppdateringar redan är aktiverade kan du prova att stänga av maskinen och dra ut elkontakten. Låt den stå i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka elkontakten och sätt på maskinen igen. Flytta din maskin eller enhet närmare routern.</p>

Jag har problem att ansluta min maskin

Vilken fas av anslutningsresan har du problem med?
Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.
Har hopkopplingen med maskinen genomförts?
Maskinen kopplas in i eluttaget.

<p>Säkerställ att automatiska uppdateringar är på. Detta kan du kontrollera i maskinens inställningar vilka du når via ikonen för inställningar.</p> <p>Detta kommer att säkerställa att du automatiskt får tillgång till de senaste funktionerna och att din app fungerar korrekt. ​</p> <p>Om automatiska uppdateringar redan är aktiverade kan du prova att stänga av maskinen och dra ut elkontakten. Låt den stå i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka elkontakten och sätt på maskinen igen. Flytta din maskin eller enhet närmare routern.</p>

Om denna produkt har anslutits vid ett tidigare tillfälle och du är den nya ägaren av produkten så kommer den tidigare ägaren att meddelas om detta och kommer inte längre att kunna använda den här maskinen med sin Dyson Link-app.

Complete set-up

Välj en plats från listan i din enhet innan du bekräftar ditt val.

Du kan också välja att fylla i en egen plats genom att scrolla längst ner och redigera platsen.

Fyll i inköpsdatumet. Denna information behöver vi för din garanti.

Du rekommenderas att spara ditt köpbevis.

Ställ in din plats för att visa information om luftkvaliteten utomhus.

Maskinen slutför inte anslutningen

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Filter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Reservfilter till din luftrenare från Dyson.

790 kr

Filter

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Reservfilter till din luftrenare från Dyson.

790 kr

790 kr

Svarar långsamt

Har det här löst problemet?

Se till att produkten är inkopplad och på.

Har det här löst problemet?

Håll din enhet nära maskinen och försök igen.

Om anslutningen fortsätter att misslyckas, starta om anslutningen. Välj "Anslut din maskin." Om du redan har provat detta, välj "Problemet har inte lösts".

Har det här löst problemet?

Fel

Du kan lägga till en maskin från rullgardinsmenyn eller från huvudskärmen om ingen maskin finns registrerad. Om Bluetooth inte är aktiverat kommer du att få ett meddelande om att aktivera det.

Vilken fas av anslutningsresan har du problem med?
Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.
Har hopkopplingen med maskinen genomförts?
Maskinen kopplas in i eluttaget.

Har det här löst problemet?

För att leta efter wifi-nätverk, måste vi få tillgång till din enhets lokaliseringstjänster. Godkänn detta när du blir tillfrågad.

Lokaliseringstjänster

Välj din maskin när den visas på skärmen. Appen kommer att visa dess serienummer.

Välj maskin

Har det här löst problemet?

Håll din enhet nära maskinens display

Parkoppling

Tryck på strömknappen på din maskin när du ombeds att göra det för att aktivera parkoppling.

När parkopplingen är avslutad, fortsätt till nästa steg.

Jag har problem med att parkoppla med maskinen

Har det här löst problemet?

Jag har problem att ansluta min maskin

Complete set-up
Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.
Ange wifi-uppgifter
Påbörja anslutning
Om du tidigare har anslutit din maskin till ditt Wi-Fi-nätverk och inte får ett meddelande om att du ska fylla i information om ditt Wi-Fi kan du gå vidare och välja "Avsluta inställning".
Maskinen kopplas in i eluttaget.

Har det här löst problemet?

Complete set-up
Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Fyll i din maskins kod för att fortsätta.

Om du tidigare har anslutit din maskin till ditt Wi-Fi-nätverk och inte får ett meddelande om att du ska fylla i information om ditt Wi-Fi kan du gå vidare och välja "Avsluta inställning".
Maskinen kopplas in i eluttaget.

Har det här löst problemet?

Kontrollera att Bluetooth och wifi är aktiverade på din enhet.

<p>Du ska nu kunna se ett meddelande om att bekräfta anslutningen. Lila prickar högst upp på skärmen bekräftar att anslutningen pågår.</p>

Ange wifi-lösenord för det valda nätverket.

<p>Välj ditt nätverk från listan med tillgängliga nätverk </p>

Om du inte kan se ditt nätverk kan du välja det genom att följa anvisningarna i appen.

Säkerställ att din maskin är inom tillräckligt avstånd från ditt Wi-Fi och att ditt nätverk fungerar korrekt.

Nätverket kunde inte hittas

Uppdatera nätverkslistan

Appen hittar inte min maskin

Om du inte kan se din maskin kan du välja den genom att följa anvisningarna i appen.

Unable to find machine

<p>Välj ditt nätverk från listan med tillgängliga nätverk </p>

Kontrollera att Bluetooth och wifi är aktiverade på din enhet.

<p>Du ska nu kunna se ett meddelande om att bekräfta anslutningen. Lila prickar högst upp på skärmen bekräftar att anslutningen pågår.</p>

Kontrollera att Bluetooth och wifi är aktiverade på din enhet.

<p>Du ska nu kunna se ett meddelande om att bekräfta anslutningen. Lila prickar högst upp på skärmen bekräftar att anslutningen pågår.</p>

Kontrollera att Bluetooth och wifi är aktiverade på din enhet.

<p>Du ska nu kunna se ett