Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde luftrenare/fläkt/värmefläkt
Se alla steg

Rengöra maskinen

För att din Dyson luftrenare + fläkt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du rengör den regelbundet och kontrollerar om det finns några blockeringar.

Torka av din maskin med en fuktig luddfri rengöringsduk om den är dammig.

Kontrollera om det finns blockeringar i luftinloppshålen i filtret och den lilla öppningen inuti loop amplifier.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Dyson Link-appen och anslutning

Velg 'Connection journey' hvis dette er den første gangen du kobler til.

Velg 'Connection failure' dersom du opplever problemer med tilkoblingen.

Velg 'Post connection troubleshooting' hvis du allerede er koblet til, men opplever problemer med appen din.

App-version

Kontrollera att du har den senaste versionen av Dyson Link-appen installerad på din enhet.

Välj lämpligt alternativ

Tätare anslutning

Försök flytta enheten närmare luftrenaren.

Du kan även flytta luftrenaren närmare din Wi-Fi-router för att få en starkare, stabilare signal.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Dyson Link-appen

Du kan ladda ned den senaste versionen från Google Play-butiken eller Apple iTunes.

Ditt Min Dyson-konto

När du har hämtat och uppdaterat Dyson Link-appen ska du logga in eller registrera ett ”Din Dyson”-konto.

Om du vill registrera ett konto behöver du en giltig e-postadress och ett lösenord.

Har du lyckats logga in på appen?

Följ nästa steg.

Lägg till en maskin

Välj ”Lägg till en maskin” längst ned på skärmen för att starta anslutningsprocessen.

Välj din Dyson-maskin

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Problem att hitta din luftrenare

Kontrollera att luftrenaren är ansluten till ett eluttag och påslagen.

Kontrollera inställningarna på din enhet

Kontrollera att Bluetooth och Wi-Fi fortfarande är aktiverat på enheten.

Anslutning inaktiverad på luftrenaren

Tryck på och håll ned luftrenarens på/av-knapp i 5 sekunder. När anslutningen har upprättats visas en vit Wi-Fi-symbol på luftrenarens display.

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Upptäcker din enhet

Håll din enhet nära maskinens skärm

Det gör det möjligt för maskinen att upptäcka enheten.

Se till att du håller din enhet till vänster om displayen för att vara säker på att den hittar din enhet.

Aktivera parkopplingsprocessen

Tryck på startknappen på maskinen.

Det aktiverar parkopplingsprocessen.

Se till att du trycker och släpper knappen direkt.

VARNING: Håll inte knappen nedtryckt.

Följ nästa steg.

Parkopplar maskinen

Vänta medan appen kontrollerar anslutningen till maskinen.

Har maskinen kopplats ihop?

Nu ska vi slutföra anslutningen av maskinen.

Tryck på ”Fortsätt med konfigurationen” för att fortsätta.

Skriv in nätverkets lösenord

Ange lösenordet för ditt valda nätverk.

Följ nästa steg.

Bekräftar anslutning

Detta tar bara ett ögonblick medan vi ansluter.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Fel lösenord

Se till att du anger rätt lösenord och hela lösenordet för Wi-Fi-nätverket.

Kryptering

Se till att din router är inställd på WPA / WPA2-säkerhetskryptering.

Vi avråder från att ansluta produkten till Wi-Fi med barnrestriktioner eftersom det kan begränsa anslutningen.

Hvis du har klart å pare maskinen din, fortsetter du tilkoblingsprosessen ved å velge «Maskin tilkoblet».

Hvis du fortsatt har problemer, velger du «Problemet ble ikke løst».

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Dyson Link-appen

Du kan ladda ned den senaste versionen från Google Play-butiken eller Apple iTunes.

Ditt Min Dyson-konto

När du har hämtat och uppdaterat Dyson Link-appen ska du logga in eller registrera ett ”Din Dyson”-konto.

Följ nästa steg.

Lägg till en maskin

Välj ”Lägg till en maskin” längst ned på skärmen för att starta anslutningsprocessen.

Välj din Dyson-maskin

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Problem att hitta din luftrenare

Kontrollera att luftrenaren är ansluten till ett eluttag och påslagen.

Kontrollera inställningarna på din enhet

Kontrollera att Bluetooth och Wi-Fi fortfarande är aktiverat på enheten.

Anslutning inaktiverad på luftrenaren

Tryck på och håll ned luftrenarens på/av-knapp i 5 sekunder. När anslutningen har upprättats visas en vit Wi-Fi-symbol på luftrenarens display.

Manuell anslutning

Om du inte kan lägga till apparaten via Bluetooth-funktionen, fortsätt till nästa steg och lägg till apparaten manuellt.

Välj lämpligt alternativ

Lokalisera din luftrenares kod

Du hittar en åttasiffrig kod för din luftrenare om du tar bort höljet framtill på apparaten.

Den finns nedtill där höljet sitter mot apparatens huvuddel.

Ange denna kod på nästa sida, så bör den hitta din apparat.

Är apparaten synlig?

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Sjekk enhetens tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Dette kan gjøres ved å åpne enhetens søkemotor.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Maskinen ansluten

Din apparat är nu ansluten till din Dyson Link-app.

Följ resten av stegen för att slutföra konfigureringsprocessen.

Åsidosätta ägande?

Apparatens ägare har fortsatt åtkomst till den, kan styra den och se alla data.

Om du godtar detta, tryck på "OK" nedan.

Följ nästa steg.

Var är apparaten?

Var är luftrenaren?
Anpassa din maskin och använd den med hjälp av röststyrning.

Följ nästa steg.

Välj plats

Välj en plats från listan som visas på din enhet innan du skickar och bekräftar ditt val.

Alternativt, om du vill välja en egen plats, skrolla ned och klicka på ”redigera”.

Följ nästa steg.

Välj datum

Välj ”välj datum” (välj datum) och klicka på datumet då du köpte apparaten. Detta behövs för din garanti.

Vi rekommenderar att du spar kvittot.

Följ nästa steg.

Automatisk uppdatering

Kontrollera att ”Automatisk uppdatering” är påslagen.

Detta ser till att du automatiskt får de senaste funktionerna och att appen fungerar korrekt.

Följ nästa steg.

Ställ in plats i världen

Tryck på texten högst upp på skärmen för att ställa in din plats och visa information om luftkvaliteten utomhus.

Följ nästa steg.

Konfigurering slutförd

Din apparat är nu ansluten och konfigurerad.

Om du behöver ytterligare assistans, välj det alternativet.

Välj lämpligt alternativ

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Övertag av ägarskap

Om produkten inte är ny, kommer den tidigare ägaren att informeras och kan inte längre använda apparaten med sin Dyson Link-app.

Följ nästa steg.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Aktivera Bluetooth

Se till att din enhet har Bluetooth påslagen.

Har det här löst problemet med effekten?

Manuell anslutning

Om du inte kan lägga till apparaten via Bluetooth-funktionen, fortsätt till nästa steg och lägg till apparaten manuellt.

Välj lämpligt alternativ

Lokalisera din luftrenares kod

Du hittar en åttasiffrig kod för din luftrenare om du tar bort höljet framtill på apparaten.

Den finns nedtill där höljet sitter mot apparatens huvuddel.

Ange denna kod på nästa sida, så bör den hitta din apparat.

Är apparaten synlig?

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Sjekk enhetens tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Dette kan gjøres ved å åpne enhetens søkemotor.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Upptäcker din enhet

Håll din enhet nära maskinens skärm

Det gör det möjligt för maskinen att upptäcka enheten.

Följ nästa steg.

Parkopplar maskinen

Vänta medan appen kontrollerar anslutningen till maskinen.

Har maskinen kopplats ihop?

Nu ska vi slutföra anslutningen av maskinen.

Tryck på ”Fortsätt med konfigurationen” för att fortsätta.

Skriv in nätverkets lösenord

Ange lösenordet för ditt valda nätverk.

Följ nästa steg.

Bekräftar anslutning

Detta tar bara ett ögonblick medan vi ansluter.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Fel lösenord

Se till att du anger rätt lösenord och hela lösenordet för Wi-Fi-nätverket.

Kryptering

Se till att din router är inställd på WPA / WPA2-säkerhetskryptering.

Vi avråder från att ansluta produkten till Wi-Fi med barnrestriktioner eftersom det kan begränsa anslutningen.

Hvis du har klart å pare maskinen din, fortsetter du tilkoblingsprosessen ved å velge «Maskin tilkoblet».

Hvis du fortsatt har problemer, velger du «Problemet ble ikke løst».

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Sjekk enhetens tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Dette kan gjøres ved å åpne enhetens søkemotor.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Maskinen ansluten

Din apparat är nu ansluten till din Dyson Link-app.

Följ resten av stegen för att slutföra konfigureringsprocessen.

Åsidosätta ägande?

Apparatens ägare har fortsatt åtkomst till den, kan styra den och se alla data.

Om du godtar detta, tryck på "OK" nedan.

Följ nästa steg.

Var är apparaten?

För att anpassa din apparat och använda den med hjälp av röststyrning, måste du ange vilket rum den befinner sig i.

Följ nästa steg.

Välj plats

Välj en plats från listan som visas på din enhet innan du skickar och bekräftar ditt val.

Alternativt, om du vill välja en egen plats, skrolla ned och klicka på ”redigera”.

Följ nästa steg.

Välj datum

Välj ”välj datum” (välj datum) och klicka på datumet då du köpte apparaten. Detta behövs för din garanti.

Vi rekommenderar att du spar kvittot.

Följ nästa steg.

Automatisk uppdatering

Kontrollera att ”Automatisk uppdatering” är påslagen.

Detta ser till att du automatiskt får de senaste funktionerna och att appen fungerar korrekt.

Följ nästa steg.

Ställ in plats i världen

Tryck på texten högst upp på skärmen för att ställa in din plats och visa information om luftkvaliteten utomhus.

Följ nästa steg.

Konfigurering slutförd

Din apparat är nu ansluten och konfigurerad.

Om du behöver ytterligare assistans, välj det alternativet.

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Övertag av ägarskap

Om produkten inte är ny, kommer den tidigare ägaren att informeras och kan inte längre använda apparaten med sin Dyson Link-app.

Följ nästa steg.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Bluetooth på

Se till att din enhet har Bluetooth påslagen.

Har detta löst problemet?

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Flera misslyckade försök att logga in på kontot (fyra eller fler) resulterar i att kontot låses. Kontot kommer att vara låst i 30 minuter.

Återställa lösenord

Om kunden nyligen har ändrat sitt lösenord, måste de vänta i 30 minuter innan de loggar in på Dyson Link-appen igen.

Har du lyckats logga in på appen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Välj den punkt då anslutningen avbröts.

Om Dyson Link-appen visar ett fel på displayen som säger "Vi har upptäckt ett problem med din produkt", så välj det alternativet.

Om du är osäker på var anslutningsprocessen misslyckades, starta om uppkopplingen genom att välja "Anslutningsprocess" bland alternativen.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollerar apparatens luftinformation

För att ändra apparatens plats medan du är i ”Vald produkt”, tryck på inställningar högst upp till höger och välj sedan din apparats inställningar.

Härifrån kan du navigera till luftalternativet. Här kan du kontrollera filtrets livslängd, ställa in luftkvalitet och aktivera/inaktivera kontinuerlig övervakning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

App-kontroller

För att styra apparaten medan den är ansluten, tryck på ikonen för fjärrkontrollen längst ned på startskärmen.

Luftflödets riktning

Den här knappen låter dig alternera luftflödets riktning mellan ett främre och bakre flöde.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

På/Av

Den markerade knappen används för att sätta på och stänga av apparaten.

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Automatiskt läge

Du kan ställa in luftrenaren på att automatiskt rena rummet när en viss nivå upptäcks genom att trycka på den markerade knappen för att slå på/av det automatiska läget.

En spray används på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt samtidigt som ett stort kryss förklarar att inga kemikalier får användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fläkthastighet

Ändra luftflödets hastighet med hjälp av hastighetskontrollen.

OBS! Inställningen för fläkthastigheten är mellan 1 och 10.

Strömknappen på en Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Nattläge

Du kan dämpa LED-displayen på apparaten och slå på nattläge genom att trycka på den markerade knappen.

HEPA-filtret sätts på plats i filterhöljet på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Oscillering

Den markerade knappen används för att sätta på och stänga av oscilleringen.

Oscilleringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool luftrenande bordsfläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Timer

Du kan slå på en timer för apparaten genom att trycka på den markerade knappen och välja hur länge du vill att apparaten ska vara igång.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välja korrekt filter

Din apparat levereras med båda filtren.

Välj det filter du behöver hjälp med.

Byta kolfiltren

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara kolfiltren måste bytas ut visas en grön stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor. Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Avlägsna kolfiltren: tryck på flärparna på båda sidorna av filtren.

Släng kolfiltren i hushållssoporna. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

Tryck fast de nya kolfiltren på basdelen så att de sitter ordentligt på plats.

Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Tryck på och håll ned oscilleringsknappen på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. Kolfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta HEPA-glasfiltret

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara HEPA-glasfiltren måste bytas ut visas en lila stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor.

Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Töm HEPA-glasfiltren direkt i sophinken genom att trycka in de båda lila flärparna på höljet. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

Tryck fast de nya HEPA-glasfiltren i höljena så att de sitter ordentligt på plats. Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Tryck på och håll ned knappen för nattläge på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. HEPA-glasfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Schemaläggning

För att skapa en schemaläggning för apparaten, efter att den har anslutits, tryck på ikonen längst ned till höger.

Välj en tid baserat på hur länge du vill att apparaten ska gå innan den stängs av.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Problem med schemaläggning

Schemaläggningsfunktionen i appen fungerar inte om fler än 35 städningar per vecka är schemalagda. Om du har fler än 35 städningar per vecka schemalagda, ta bort så många som behövs.

Om du har färre än 35 städningar per vecka och du fortfarande har problem, ta bort alla schemalagda städningar och lägg in dem på nytt.

Har detta löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Konfigurera apparatens plats

For å endre maskinens hjemsted, kan du trykke på ikonet for innstillinger øverst til høyre når du er på det valgte produktet og deretter velge maskinens innstillinger.

Herfra kan du navigere til valg av hjemsted og endre dette til et nytt sted.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollerar apparatens programvaruinformation

För att ändra apparatens programvaruinformation medan du är i ”Vald produkt”, tryck på ikonen för inställningar högst upp till höger och välj sedan din apparats inställningar.

Härifrån kan du navigera till programvarualternativet. Här kan du kontrollera programvaruversionen och aktivera/inaktivera automatisk uppdatering.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Aktivitet

Här kan du se en översikt över den genomsnittliga luftkvaliteten i ditt hem, under en dag eller en vecka.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Luftkvalitet

På appskärmen kan kunden se förklaringar om: Kvaliteten på utomhusluften, luftburna partiklar (PM2.5), utomhustemperatur, relativ luftfuktighet (RH)

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Produktguide

Her finner du nyttige guider om hvordan du kan få mest mulig ut av maskinen din:

 • Kjenn luftrenseren din
 • Kom raskt i gang
 • Lys
 • Moduser

Produktguiden inkluderer også informasjon om hvordan du vedlikeholder maskinen din, og hvordan du løser problemer, inkludert de som indikeres av lysene på maskinen.

Bläddra upp och ned för att visa alternativen och svep till höger och vänster för att förflytta dig mellan de olika stegen. I det här avsnittet finns det också ytterligare information:

Kontakta Dyson

Integritetspolicy

Licenser

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Appfjärrstyrning

Här kan du styra luftrenaren utan att behöva använda fjärrkontrollen.

På/Av/Auto

Luftflöde

Oscillering

Vilotimer

Nattläge

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

For å kunne bruke Siri-snarveier i Dyson Link-appen må Siri aktiveres under innstillingene i enheten din.

Åpne innstillingene på telefonen eller nettbrettet og velg ‘Siri & Search’. Slå deretter på ‘Press home for Siri’ for å aktivere Siri.

Har detta löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Før du kan bruke Siri-snarveier, må du legge til den tilkoblede maskinen din i Dyson Link-appen.

For å lage en Siri-snarvei, trykker du på merket øverst i det høyre hjørnet av skjermen og velger ‘Voice control’ og deretter ‘Siri’. Velg deretter ‘Add new shortcut’. Deretter velger du innstillinger og trykker på ‘Add to Siri’-knappen.

For at Siri skal kunne be Dyson Link-appen om å bruke snarveien, må du spille inn en personlig frase. Vi anbefaler at hver frase er unik og gjenkjennelig.

For eksempel: Hvis du har valgt avkjølingsmodus og nattmodus kan disse kalles “Leggetid”. En innstilling som har med oppvarming å gjøre kan hete "Jeg fryser".

Vær oppmerksom på at generelle fraser som allerede er programmert inn i Siri ikke kan brukes. Et eksempel på dette er "God morgen".

Har detta löst problemet?

En liste med alle de personlige frasene blir lagret i ‘Your Siri Shortcuts’ -skjermbildet på hver maskin.

For å se disse kan du bare trykke på merket øverst til høyre i skjermbildet til den relevante maskinen og velge ‘Voice control’ og deretter ‘Siri’.

Velg deretter den relevante Siri-snarveien. Herfra kan du spille inn frasen på nytt eller slette snarveien.

Har detta löst problemet?

Med Siri-genvägar kan du styra din/dina luftrenare med rösten. Du kan skapa, ändra och radera dina egna personliga kommandon, och dessa kan aktiveras via din telefon eller surfplatta.

Har detta löst problemet?

Hver Siri-snarvei er unik for den maskinen den ble opprettet på og gjelder ikke på flere maskiner.

Du må lage forskjellige Siri-snarveier for hver maskin, og en ny personlig frase må spilles inn.

Hvis en personlig frase spilles inn på flere maskiner, vil Siri vise disse på enheten din som et valg sammen med maskinidentifiseringen.

Hvis du har flere maskiner som bruker Siri-snarveier, anbefaler vi å gjøre hver frase unik. Hvis for eksempel en maskin er plassert på kjøkkenet og en annen på soverommet, kan du inkludere rommene i frasen.

Har detta löst problemet?

Siri-genvägar kan användas i alla regioner där Apple stöder Siri. För att se om det stöds i din region, gå till Apples webbplats.

Har detta löst problemet?

Du kan aktivere Siri-snarveier i Dyson Link-appen på én av to måter:

 1. Ved å si "Hei, Siri", etterfulgt av den forhåndsinnspilte personlige frasen.*
 2. Ved å trykke på mobilens eller nettbrettets ‘Home’-knapp for å aktivere Siri, og si deretter den forhåndsinnspilte frasen når du får beskjed om det.

Uansett metode må du logge inn i Dyson Link-appen.

*Dette valget krever at Siri er aktivert i innstillingene til telefonen eller nettbrettet.

Har detta löst problemet?

Siri-genvägar är tillgängligt i iOS 12 eller senare.

Har detta löst problemet?

Aktivera Dyson Skill

Sök efter "Dyson Skill" med hjälp av Alexa-appen på din mobila enhet eller Amazons webbplats. När den visas, välj Dyson Skill och aktivera den.

Du kommer att uppmanas att logga in på ditt Dyson-konto. Du bör använda det konto som du har anslutit din maskin med via Dyson Link-appen.

När du är inloggad följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta Alexa till dina Dyson-maskiner.

Har det här löst fråga?

Hur identifierar Alexa min maskin?

Alexa identifies Dyson machines using their room name. The room name is set when you first connect your machine with the Dyson Link app and can be changed using the Link app as well. A list of preset room names are available in the Dyson Link app, such as 'Bedroom' or 'Kitchen'.

For convenience, you can also rename your machine using the Alexa app. However, this does not affect the room name in the Dyson Link app or how you control your machine with voice commands.

För att styra en specifik Dyson-maskin med röstkommandon kan du antingen namnge maskinen direkt i ditt första kommando eller vänta på att Alexa frågar vilken maskin du hänvisar till.

Om du frågar "Alexa, enable auto mode on Bedroom.", kommer Alexa att identifiera maskinen i sovrummet och aktivera autoläget för denna.

Om du frågar "Alexa, enable auto mode.", kommer Alexa att fråga vilken maskin du vill aktivera autoläget för.

Har det här löst fråga?

Har det här löst fråga?

Inaktivera Dyson Skill

Du kan koppla bort Alexa från ditt Dyson-konto och dina maskiner genom att inaktivera Dyson Skill. Du kan inaktivera Dyson Skill med hjälp av Alexa-appen eller på Amazons webbplatsen.

Observera att du måste logga in på ditt Dyson-konto igen om du väljer att återaktivera denna skill.

Har det här löst fråga?

Kontrollera om Alexa hörde dig

Om Alexa inte svarade på din senaste förfrågan kanske hon inte uppfattade det du sa som en fråga eller ett kommando. För att säkerställa att Alexa känner igen din begäran, tala tydligt och se till att du är tillräckligt nära din Echo-enhet för att hon ska kunna höra dig.

För att kontrollera om Alexa kan höra dig, fråga "Alexa, did you hear me?".

Har detta löst problemet?

Kontrollera din Echo-enhet

Om Alexa fortfarande inte svarar bör du kontrollera följande:

 • Se till att du använder nätadaptern som tillhör din Echo-enhet.
 • Se till att du har en aktiv internetanslutning.
 • Se till att ljudet på din Echo-enhet inte är avstängt. Indikatorlampan lyser rött när ljudet är avstängt.
 • Flytta din Echo-enhet till en annan plats där den inte störs av väggar, högtalare och andra källor som kan bidra med bakgrundsljud.
 • Prova att koppla ur och in din Echo-enhet.

Om Alexa kan höra dig ska din Echo-enhet tändas med en blå ring efter att du har sagt "Alexa" för att indikera att hon lyssnar. Om din enhet har en skärm kommer detta att visas som en blå stapel på skärmen.

Har detta löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Återställ ditt lösenord

Om du inte kan logga in och ansluta ditt Dyson-konto kan du behöva återställa ditt lösenord. Klicka på länken för glömt lösenord på inloggningsskärmen för att ledas genom återställningsprocessen.

Om kunden nyligen har ändrat sitt lösenord, måste de vänta i 30 minuter innan de loggar in på Dyson Link-appen igen.

Flera misslyckade försök att logga in på kontot (fyra eller fler) resulterar i att kontot låses. Kontot kommer att vara låst i 30 minuter.

Har detta löst problemet?

Kontrollera om det finns några enhets- eller installationsproblem

För att Alexa ska kunna upptäcka din Dyson-maskin måste den vara ansluten via Dyson Link-appen och Dyson Skill måste vara aktiverat.

Om din maskin inte har anslutits till Dyson Link-appen, välj alternativet för anslutning för att vägledas genom dessa steg.

Din Dyson-maskin och din Echo-enhet bör båda vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk för att kunna upptäckas.

Har detta löst problemet?

Kontrollera din maskin

Stäng av din Dyson-maskin vid väggen i 10 sekunder. Slå sedan på den igen.

Gör samma sak med din Echo-enhet.

Kontrollera att din maskin är online genom att visa den i Dyson Link-appen.

Kontrollera Dyson Skill

Inaktivera och återaktivera Dyson Skill i Alexa-appen på din mobila enhet.

Du måste logga in på ditt Dyson-konto igen efter att Dyson Skill har återaktiverats.

Har detta löst problemet?

Fråga Alexa vad hon hörde

Alexa kan ha hört fel eller tolkat något du sa som ett kommando. För att förstå varför Alexa gjorde något som du inte frågat om ska du säga "Alexa, why did you do that?" eller "Alexa, what did you do?".

Du kan också be Alexa att läsa upp ditt senaste kommando genom att säga "Alexa, what's the last thing you heard?" eller "Alexa, what did you hear?".

Du kan också se Alexas aktivitet i Alexa-appen på din mobila enhet. Aktivitetsloggen visar yttranden som Alexa har hört, svar hon har gett och åtgärder hon har vidtagit.

Har detta löst problemet?

Alexa learns the more it is used and is always improving its natural voice recognition. Ease of use will improve over time, however some utterances and commands may need to be in a specific format for Alexa to recognise them.

For example, instead of asking "Alexa, turn on oscillation mode.", try asking "Alexa, turn on oscillation.".

This approach can work with other commands as well. Instead of "Alexa, turn on heating mode.", you can ask "Alexa, turn heat on.".

Har det här löst fråga?

Exempel på saker jag kan göra med Alexa

Det finns olika typer av direktiv som användare kan använda för att interagera med Alexa. Här är några exempel:

Turn settings on and off

 • "Alexa, turn on my purifier."
 • "Alexa, turn on night mode."
 • "Alexa, turn off humidification."

Control number settings

 • "Alexa, set the bedroom fan speed to 7."
 • "Alexa, turn up the bedroom fan speed."
 • "Alexa, decrease the bedroom fan speed by 3."

Changing mode settings

 • "Alexa, set oscillation to wide."

Temperature controls (for Dyson heaters)

 • "Alexa, make it warmer in here."
 • "Alexa, make it cooler in here."
 • "Alexa, turn off the heat."

Har det här löst fråga?

Connect your Dyson machine to your Google Assistant-enabled device

Open the Google Home app and tap the plus icon in the top left. Set up a new device and select "Have something already set up?" Search for "Dyson" and tap to select the Dyson Action.

You'll be prompted to link your Dyson account, this is the one you used to connect your machine to the Dyson Link app.

Follow the instructions in the Google Home app to add your Dyson machines.

Har det här löst fråga?

How does Google Assistant discover my machine?

When you first connect your Dyson machine to the Dyson Link app you'll give it a room name. You'll find a list of pre-set room names in the app, such as 'Bedroom' or 'Kitchen'. Google Assistant uses this room name to identify your machine.

Google Assistant uses this to name your machine in the Google Home app as well.

How do I control an individual Dyson machine?

To control an individual Dyson machine using voice commands, you can either directly name the machine in your command or say the room name the machine is assigned to in the Google Home app.

If you say "Hey Google, enable auto mode in the Bedroom", Google Assistant will identify the machine named 'Bedroom' or a machine in the bedroom and enable auto mode.

Saying "Hey Google, enable auto mode", will enable auto mode for any purifiers in your current room, if the room is set up in the Google Home app.

Har det här löst fråga?

Disconnecting your machine from the Google Home app

Open the Google Home app and tap the machine you wish to remove.

Tap the settings icon in the top right and select "Unlink Dyson".

When you remove your Dyson machine from a home:

 • It will disconnect the device from members in the home
 • It will be unlinked from your Google Account
 • Data associated with this device will be deleted. Note: Some basic device data may remain associated with the home.

Har det här löst fråga?

Check Google Assistant can hear you

Google Assistant may not have heard you or recognised your question or command. Make sure you are close enough to your smart home device and speak clearly.

Check Google Assistant can hear you by asking "Hey Google, what did I just say?". Your smart home device should light up when you say "Hey Google ...". If your device has a screen, you'll see it respond.

Har detta löst problemet?

Check your smart home device

First, make sure:

 1. Your Google Nest or Google Home speaker or display is powered on and plugged into a wall outlet
 2. The microphone isn't muted
  • For Google Home: on the back of the device, touch the microphone mute button. Your Assistant will say whether the microphone is muted.
  • For Google Nest Mini (2nd gen) and Google Home Mini (1st gen): on the side of the device, toggle the mic switch. Your Assistant will say whether the microphone is muted.
  • For Google Nest Audio: on the back of the device, next to the power cord, toggle the mic switch. Your Assistant will say whether the microphone is muted.
  • For Google Nest displays: on the back of your display, use the switch to turn on the microphone. Your Assistant will say whether the microphone is muted.
 3. The LED dots on top of your speaker or display spins or blinks when you say “Ok Google” or "Hey Google."
 4. If your Assistant answers other questions, try to ask the unanswered question in a different way.

General troubleshooting

If you've checked off all of the steps above and your Assistant still doesn't provide an answer, try one of the steps below and ask your question again. If you still don't get an answer, move to the next step.

Reboot your speaker or display

 1. Disconnect the power cable from your device.
 2. Reconnect the power cable.

Make sure your device recognizes the hotword

Say “Hey Google” to your speaker or display. Check if the LED dots on the top of your device spin or blink, indicating that it recognized the hotword.

Make sure your device recognised the question correctly

 1. Ask your Assistant the question again.
 2. Say "Hey Google, repeat the question" to make sure your Assistant understood you correctly.
 3. If it's still not recognizing the question, try to speak slower or try another question.

Har detta löst problemet?

Resetting your password

If you aren't able to log in to link your Dyson account to the Google Home app, you may need to reset your Dyson account password.

Select the forgotten password link on the log in screen and follow the instructions.

After changing the password on your Dyson account, you'll need to wait 30 minutes before logging back in.

Om du anger felaktigt lösenord fler än fyra gånger blir ditt konto låst. Kontot låser upp sig automatiskt efter 30 minuter.

Har detta löst problemet?

Kontrollera om det finns några enhets- eller installationsproblem

Your machine must be connected to the Dyson Link app and the Dyson Action must be enabled for Google Assistant to discover your machine.

If your machine hasn't been connected to the Dyson Link app, open the app and select Add machine. Follow the in-app connection instructions.

Har detta löst problemet?

Kontrollera din maskin

 • Unplug your machine and wait for 10 seconds. Plug your machine back in and turn it on.
 • Unplug your smart home device and wait for 10 seconds. Plug it back in.
 • Open your Dyson Link app and check that your machine is online.

Check the Dyson Action

 • Open the Google Home app and check that the Dyson Action is enabled
 • Unlink the Dyson Action and then re-link it

Har detta löst problemet?

What did Google Assistant hear?

Your command may have been misheard or misinterpreted by Google Assistant. To check this say "Hey Google, show me my activity" to bring up your recent activity, including recent voice commands.

You can also ask Google Assistant to read back the last command by asking "Hey Google, what did you hear?"

What actions did Google Assistant take?

Saying "Hey Google, show me my activity" will show you recent voice commands. You can view the details of each command to see what Google Assistant heard, the responses and actions taken.

Har detta löst problemet?

Google Assistant learns the more you use it but some commands may not be recognised. Try using different words in your command.

For example, if you say "Hey Google, turn on fan motion", and it doesn't work, try saying "Hey Google, turn on oscillation mode".

Har det här löst fråga?

What are some of the things I can ask Google Assistant?

There are different commands that can be used to interact with Google Assistant, here are some examples:

Turning your Dyson machine on and off

 • "Hey Google, turn on my purifier"
 • "Hey Google, turn on night mode"
 • "Hey Google, turn off humidification on the purifier"

Changing fan speed

 • "Hey Google, set the bedroom fan speed to 7"
 • "Hey Google, turn up the bedroom fan speed"
 • "Hey Google, decrease the bedroom fan speed by 3"

Changing oscillation settings

 • "Hey Google, turn on oscillation mode"
 • "Hey Google, set oscillation to wide"

Changing temperature settings

 • "Hey Google, make it warmer in here"
 • "Hey Google, make it cooler in here"
 • "Hey Google, turn off the heat"

Controlling your Dyson robot

 • "Hey Google, start vacuuming"
 • "Hey Google, stop the vacuum"
 • "Hey Google, return the vacuum to the dock"

Har det här löst fråga?

På/Av

Det kan være at skjermen viser grønt, noe som betyr at luftkvaliteten er god, samtidig som viftehastigheten fremdeles er høy. Dette skyldes at maskinen hele tiden prøver å holde luftkvaliteten høy, og hvis for eksempel vinduene er utette, må den jobbe hardere for å opprettholde kvaliteten.

Dette skjer bare når maskinen er i automodus. For å slå av automodus velger du manuell modus, enten med fjernkontrollen eller i appen.

Sjekk følgende i appen:

Sveip oppover for å vise innstillingsfanen, og trykk for å åpne alternativer.

Sveip nedover for å finne alternativet for kontinuerlig overvåking, og trykk for å åpne.

Slå av «Samle inn data i ventemodus» (ikonet blir grått når dette er slått av). Lagre endringen ved å trykke på «Ferdig» øverst til høyre på siden.

<p>Kontinuerlig overvåking brukes til å sende informasjon om luftkvalitet, temperatur og luftfuktighet til maskinen og appen hele tiden, også når luftrenseren er slått av. Sensorene har små vifter som opprettholder luftstrømmen som trengs til kontinuerlig overvåking, men disse skal ikke lage lyd du legger merke til.</p>

Om du vill att fläkten ska gå tystare kan du välja att ändra luftflödets riktning bakåt eller ändra till manuellt läge och sänka luftflödets hastighet.

Det kan være at skjermen viser grønt samtidig som viftehastigheten fremdeles er høy.

Dette skyldes at maskinen hele tiden prøver å holde luftkvaliteten høy. Og for eksempel i rom med utette vinduer må maskinen jobbe hardere, altså med høyere viftehastighet, for å opprettholde kvaliteten.

Felskärmar

Återställ maskinen.

Nattläget fungerar inte
Återställ maskinen

<p>Kontinuerlig övervakning kan nu också sättas på/stängas av genom att trycka på knappen ”Auto” på fjärrkontrollen i fem sekunder.</p>

Det är ett problem med displayen

Synligt problem

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in och sätt på maskinen.

Gnisslande eller visslande ljud

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Det här problemet kan lösas genom att beställa ett nytt HEPA- och kolfiberfilter

Stäng av och koppla ur maskinen.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske måste ordna ett besök av en Dyson-expert.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. En ny måste bytas ut av en Dyson-expert.

Kontakta oss. Vår svenska hjälplinje kan hjälpa dig att ordna med en tid.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-12

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-12

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-12

<p>Välvd och magnetiserad för prydlig förvaring på maskinen.</p>

Du kanske måste ordna ett besök av en Dyson-expert.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. En ny måste bytas ut av en Dyson-expert.

Kontakta oss. Vår svenska hjälplinje kan hjälpa dig att ordna med en tid.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-12

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-12

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?