Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Purifier Humidify+Cool™ luftrenare, luftfuktare och fläkt
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Byta fjärrkontrollens batteri

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Troubleshooting image

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Att använda ett filter eller en evaporator i produkten som inte är tillverkad av Dyson kan försämra maskinens funktionalitet. Problem som orsakats genom användning av delar som inte tillverkats av Dyson kommer inte täckas av garantin.

Kontrollera och rengör maskinen

Skrapande eller gnisslande ljud kan orsakas av blockeringar.

För att alltid få bäst prestanda från din Dyson luftrenare + luftfuktare är det viktigt med att regelbundet rengöra den samt kontrollera för blockeringar.

Rengöra din maskin

Torka av maskinen med en fuktig luddfri rengöringsduk, extra noggrant på de två oscillationskanalerna på insidan av förstärkarslingan.

Troubleshooting image

Leta efter blockeringar i luftinloppshålen i höljena, den lilla öppningen inuti förstärkarslingan och den mjuka meshen som syns inuti maskinen när evaporatorn avlägsnas.

Troubleshooting image

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Troubleshooting image

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Rinnande eller droppande ljud

Om maskinen ger ifrån sig ett droppande eller gurglande ljud kan detta indikera att evaporatorn inte sitter på plats eller inte har monterats korrekt. Ta bort evaporatorn och sätt tillbaka den igen.

Troubleshooting image

Håll evaporatorn i handtaget och för den in i maskinen tills den sitter säkert på plats.

När evaporatorn är monterad ska du stänga den inre luckan och se till att den klickar på plats.

Troubleshooting image

Ett rinnande eller droppade ljud kan höras om evaporatorn saknas. I sådana fall, sätt tillbaka evaporatorn i maskinen.

Troubleshooting image

Om dropplåten skulle bli överfull, aktiveras maskinens flottörventil. När vattnet kommer tillbaka till tanken kan det höras en droppande eller rinnande ljud. Displayen visar att en djuprengöringscykel måste köras.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Troubleshooting image

Din maskin kommer att visa en varning om du behöver köra en djuprengöringscykel. Om du är ansluten till Dyson Link-appen får du en notis.

Om du inte använder Dyson Link-appen kommer LCD-skärmen på din maskin att varna dig och knappen för djuprengöringcykeln börjar att lysa. ​

Troubleshooting image

Tryck på knappen för djuprengöringscykel

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Montera ihop maskinen

Om din maskin ger ifrån sig ett gnisslande eller visslande ljud kan det bero på att en av delarna inte är korrekt monterade.

Stäng av, koppla ur och sätt ihop maskinen igen.

Tryck ner spärrknapparna på vardera sida om maskinen för att lossa de yttre skydden. Tryck ner flikarna för att lossa filtren.

Troubleshooting image

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn och kontrollera den mjuka plastmeshen som sitter precis ovanför på insidan av maskinen.

Troubleshooting image

Håll evaporatorn i handtaget och för den in i maskinen tills den sitter säkert på plats.

När evaporatorn är monterad ska du stänga den inre luckan och se till att den klickar på plats.

För ner filtren i de yttre skydden och se till att flikarna klickar på plats.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Troubleshooting image

Placera de yttre skydden på maskinen och tryck bestämt tills de klickar på plats.

Troubleshooting image

Koppla in maskinen i eluttaget och sätt på den.

Har detta löst problemet?

Tryck ner lossningsknapparna för höljena på maskinens sidor för att lossa dem.

Titta på tätningarna på filtren inuti höljena. Har någon av tätningarna lossnat eller blivit dammiga?

Om gummitätningen på filtret är smutsig eller deformerad kan det uppstå luckor mellan delarna som orsakar ett ovanligt ljud.

Torka bort damm eller fixa den förskjutna gummitätningen. Sätt tillbaka höljet på huvuddelen.

Har detta löst problemet?

Säkerställ att du trycker ner rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot framsidan av maskinen när du trycker ner knappen.

Luftflödets hastighet

Tryck på knappen för luftflödeshastighet för att öka och minska luftflödeshastigheten.

Luftflödeshastigheten kan justeras från 1 – 10, varav 1 är den lägsta inställningen och 10 är den högsta.

Kontrollera luftflödesriktningen

Tryck på knappen för luftflödesriktningen på fjärrkontrollen för att ändra luftflödets riktning från framåt till bakåt.

En animering på displayen visar luftflödets riktning när knappen trycks ner. Du kan också känna luftflödesriktningen genom att hålla handen antingen framför eller bakom förstärkarslingan.

Troubleshooting image

Såhär tar du hand om din maskin

För att alltid få bäst prestanda från din Dyson luftrenare + luftfuktare är det viktigt med att regelbundet rengöra den samt kontrollera för blockeringar.

Troubleshooting image

Rengöra din maskin

Om maskinen är dammig kan du torka av den med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Troubleshooting image

Leta efter blockeringar i luftinloppshålen i höljena, den lilla öppningen inuti förstärkarslingan och den mjuka meshen som syns inuti maskinen när evaporatorn avlägsnas.

Troubleshooting image

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Troubleshooting image

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra maskinen.

Troubleshooting image

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Säkerställ att du trycker ner rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot framsidan av maskinen när du trycker ner knappen.

Troubleshooting image

Luftflödets hastighet

Tryck på knappen för luftflödeshastighet för att öka och minska luftflödeshastigheten.

Luftflödeshastigheten kan justeras från 1 – 10, varav 1 är den lägsta inställningen och 10 är den högsta.

Kontrollera luftflödesriktningen

Tryck på knappen för luftflödesriktningen på fjärrkontrollen för att ändra luftflödets riktning från framåt till bakåt.

En animering på displayen visar luftflödets riktning när knappen trycks ner. Du kan också känna luftflödesriktningen genom att hålla handen antingen framför eller bakom förstärkarslingan.

Troubleshooting image

Ändras luftflödeshastigheten?

Testa fjärrkontrollen

Testa de andra knapparna på fjärrkontrollen.

Troubleshooting image

Rikta fjärrkontrollen direkt mot framsidan av maskinen när du trycker ner knappen.

Troubleshooting image

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Är maskinen kopplad till Dyson Link-appen?

Justera luftflödeshastigheten med fjärrkontrollerna i Dyson Link-appen.

Kan du justera luftflödeshastigheten med Dyson Link-appen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Byta fjärrkontrollens batteri

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Troubleshooting image

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Kontrollera att maskinen har laddat ner den senaste tillgängliga mjukvaran.

Kontrollera maskinens mjukvaruinformation

Hitta din maskin i Dyson Link-appen och tryck på ikonen för inställningar högst upp till höger och välj sedan din maskins inställningar.

Härifrån kan du navigera till val gällande mjukvaran och säkerställa att automatiska uppdateringar är aktiverat.

Är maskinen uppdaterad med den senaste tillgängliga mjukvaran?

Avbryt djuprengöringscykeln

För att avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Uppdatera maskinens mjukvara

Hitta din maskin i Dyson Link-appen och tryck på ikonen för inställningar högst upp till höger och välj sedan din maskins inställningar.

Härifrån kan du navigera till val gällande mjukvaran och säkerställa att automatiska uppdateringar är aktiverat.

Kontrollera locket och ledningarna

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Starta om djuprengöringscykeln

När mjukvaran har uppdaterats kan du starta om djuprengöringen genom att trycka på knappen för djuprengöringscykeln och sedan följa instruktionerna på LCD-skärmen.

Troubleshooting image

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Tryck på knappen för djuprengöringscykel

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Troubleshooting image

Fyll tanken till hälften

Bär vattentanken i handtaget till vattenkranen.

Ta bort locket och evaporatorn. Fyll vattentanken halvvägs upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Avbryt djuprengöringscykeln

För att avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Lossa tanken

Tryck ner lossningsknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Ta ut vattentanken ur maskinen.

Kontrollera locket och ledningarna

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Starta om djuprengöringscykeln

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

Troubleshooting image

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Displayskärm

Skalan för fuktighetsnivån på LCD-skärmen visar den aktuella luftfuktigheten i grått och målet för luftfuktigheten i blått.

När din maskin använder luftfuktningsfunktionen visas skalan i blått. En grå skala indikerar att luftfuktningsfunktionen är inaktiverad.

Troubleshooting image

Öka luftflödeshastigheten

Börja med att kontrollera den aktuella luftfuktigheten i rummet.

Tryck på informationsknappen på fjärrkontrollen tills du kommer till informationsskärmen för relativ luftfuktighet.

Om luftfuktigheten är högre eller lägre än målet för fuktighetsnivån bör en ökning av luftflödeshastigheten hjälpa dig att nå ditt mål.

Troubleshooting image

Din maskin är konstruerad för att kunna erbjuda luftrening och luftfuktning i ett rum, vilket gör att du bör använda den där du tillbringar större delen av din tid hemma.

När du placerar maskinen i hemmet ska det finnas minst ett par meter fritt utrymme runt maskinen så att luften kan cirkulera effektivt. Placera inte maskinen nära element, drag eller luftventiler. Stäng av all luftkonditionering och håll dörrar och fönster stängda under användning.

Om maskinen används i ett stort, öppet utrymme med öppna fönster och dörrar, kan det ta längre tid att nå målvärdet för luftfuktigheten.

Har detta löst problemet?

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Troubleshooting image

Din maskin kommer att visa en varning om du behöver köra en djuprengöringscykel. Om du är ansluten till Dyson Link-appen får du en notis.

Om du inte använder Dyson Link-appen kommer LCD-skärmen på din maskin att varna dig och knappen för djuprengöringcykeln börjar att lysa. ​

Troubleshooting image

Tryck på knappen för djuprengöringscykel

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Evaporator

Dyson Purifier Humidify+Cool använder en evaporator för att öka luftfuktigheten. Luftfuktigheten i rummet stiger utan att maskinen ger ifrån sig någon synlig ånga. Istället kommer det att visas som en indikation på displayen när maskinen erbjuder luftfuktning.

En animation av en vattendroppe syns på displayen för att visa att maskinen erbjuder luftfuktning.

Vattennivån i tanken minskar långsamt medan din maskin erbjuder luftfuktning.

Vattnet kommer att försvinna mycket långsamt. Avvakta en stund för att se om det sker någon förändring.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vattennivå

Vattennivån i tanken minskar långsamt medan din maskin erbjuder luftfuktning.

Vattnet kommer att försvinna mycket långsamt. Avvakta en stund för att se om det sker någon förändring.

Vilket läge är maskinen inställd på?

Autoläge för återfuktning

I läget för automatisk luftfuktning kommer de inbyggda sensorerna att justera maskinens inställningar på ett intelligent sätt efter temperaturen och luftfuktigheten i ditt rum.

Luftfuktighet i rummet

Din maskin kommer att pausas när målet för luftfuktigheten i rummet är uppnått och sätts på igen när luftfuktigheten sjunker.

Luftflödets hastighet

Luftflödeshastigheten kommer att öka tills målet för luftfuktigheten har uppnåtts.

Fungerar maskinen som förväntat?

Manuellt läge

Ställ in maskinen på manuellt läge.

Mål för luftfuktighet

I manuellt läge kommer din maskin endast att använda luftfuktningsfunktionen om målet för luftfuktigheten är högre än den omgivande luftfuktigheten.

Såhär ställer du in fuktighetsnivån manuellt

Du kan välja mellan 30 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 70 %, antingen med fjärrkontrollen eller Dyson Link-appen.

En animation av en vattendroppe syns på displayen för att visa att maskinen erbjuder luftfuktning.

Att öka luftflödeshastigheten hjälper dig att nå målet för luftfuktigheten.

Fungerar maskinen som förväntat?

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Mål för luftfuktighet

I manuellt läge kommer din maskin endast att använda luftfuktningsfunktionen om målet för luftfuktigheten är högre än den omgivande luftfuktigheten.

Såhär ställer du in fuktighetsnivån manuellt

Du kan välja mellan 30 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 70 %, antingen med fjärrkontrollen eller Dyson Link-appen.

Såhär kontrollerar du den omgivande luftfuktigheten

Den maximala inställningen på din maskin är 70 % luftfuktighet. Om luftfuktigheten i rummet är 70 % eller högre kommer maskinen inte att erbjuda luftfuktning.

Troubleshooting image

Om den omgivande luftfuktigheten är lägre än 70 % rekommenderar vi att du ökar din målfuktighet till 70 %. Din maskin bör då börja att luftfukta.

En animation av en vattendroppe syns på displayen för att visa att maskinen erbjuder luftfuktning.

Troubleshooting image

Att öka luftflödeshastigheten hjälper dig att nå målet för luftfuktigheten.

Vattennivå

Vattennivån i tanken minskar långsamt medan din maskin erbjuder luftfuktning.

Vattnet kommer att försvinna mycket långsamt. Avvakta en stund för att se om det sker någon förändring.

Fungerar maskinen som förväntat?

Autoläge för återfuktning

I läget för automatisk luftfuktning kommer de inbyggda sensorerna att justera maskinens inställningar på ett intelligent sätt efter temperaturen och luftfuktigheten i ditt rum.

Troubleshooting image

Luftfuktighet i rummet

Din maskin kommer att pausas när målet för luftfuktigheten i rummet är uppnått och sätts på igen när luftfuktigheten sjunker.

För att stänga av läget för automatisk luftfuktning eller för att ändra luftfuktighetsnivåerna manuellt trycker du på kontrollknappen för luftfuktning.

Troubleshooting image

Såhär ställer du in fuktighetsnivån manuellt

Du kan välja mellan 30 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 70 %, antingen med fjärrkontrollen eller Dyson Link-appen.

Troubleshooting image

En animation av en vattendroppe syns på displayen för att visa att maskinen erbjuder luftfuktning.

Om din maskin har slutat att erbjuda luftfuktning kan du kontrollera om målet för luftfuktigheten är uppnått eller om det är lägre än den omgivande luftfuktigheten.

Skalan för fuktighetsnivån på LCD-skärmen visar den aktuella luftfuktigheten i grått och målet för luftfuktigheten i blått.

När din maskin använder luftfuktningsfunktionen visas skalan i blått. En grå skala indikerar att luftfuktningsfunktionen är inaktiverad.

Har detta löst problemet?

Displayskärm

Om din maskin av någon annan anledning har slutat att erbjuda luftfuktning kan det finnas en indikation på skärmen som förklarar anledningen.

Vilken varningslampa lyser?

Fel PSU-varning

Maskinen fungerar endast med den medföljande strömenheten. Om du använder en strömenhet från en annan återförsäljare kommer din maskin inte att fungera, utan visar istället denna varning.

Säkerställ att du använder antingen den medföljande strömenheten eller en äkta reservdel från Dyson.

Troubleshooting image

Använder du PSU: som medföljer maskinen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Se till att kabeln är ordentligt isatt på maskinens baksida.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Är detta första gången som problemet inträffat?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna för vattentanken. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Kontrollera om det finns några tecken på skador på pumpen.

Lägg ner pumpen på en ren, mjuk rengöringsduk och låt den torka i 24 timmar.

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera droppbrickan

Din maskin kommer att visa denna varning om evaporatorns droppbricka är full.

Troubleshooting image

Ta bort filterhöljena

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas.

Ta bort evaporatorn.

Ta ut evaporatorn ur maskinen

Torka upp eventuellt vatten med en torr rengöringsduk.

Sätt i evaporatorn

Håll evaporatorn i handtaget och för den in i maskinen tills den sitter säkert på plats.

När evaporatorn är monterad ska du stänga den inre luckan och se till att den klickar på plats.

Har detta löst problemet?

Viktigt: Stäng inte av eller koppla ur maskinen då instruktioner för rengöring visas på LCD-skärmen.

Dropplåten överfull

Om din maskin fortfarande visar den här varningen rekommenderar vi att du kör en djuprengöringscykel.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Fyll tanken till hälften

Bär vattentanken i handtaget till vattenkranen.

Ta bort locket och evaporatorn. Fyll vattentanken halvvägs upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Kontrollera locket och ledningarna

Detta indikerar att det finns ett problem med pumpen.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen.

Skjut ut vattentanken från maskinen.

Troubleshooting image

Kontrollera om det finns några tecken på skador på pumpen.

Säkerställ att locket på vattentanken är helt torrt. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Fyll tanken till hälften

Bär vattentanken i handtaget till vattenkranen.

Ta bort locket och evaporatorn. Fyll vattentanken halvvägs upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Fylla på tanken

Detta indikerar att vattentanken är tom och behöver fyllas på.

Troubleshooting image

Innan du avlägsnar vattentanken, kontrollera att luftfuktningsläget är avstängt och vattentanken är tom.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen.

Skjut ut vattentanken från maskinen.

Bär vattentanken i handtaget till vattenkranen och öppna sedan locket.

Troubleshooting image

Fyll tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Lägg ner pumpen på en ren, mjuk rengöringsduk och låt den torka i 24 timmar.

Innan du testar maskinen igen ska du stänga av den och koppla ur den från eluttaget i 20 sekunder.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Kontrollera om det finns några tecken på skador på locket.

Sätt tillbaka locket och säkerställ att klämmorna sitter säkert på plats.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vattentank saknas

Denna animation indikerar att vattentanken saknas eller inte har monterats korrekt.

Skjut ut vattentanken från maskinen.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner lossningsknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Ta ut vattentanken ur maskinen.

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Denna varning indikerar att den omgivande temperaturen är för låg för att maskinen ska kunna fungera.

Den visas när den omgivande temperaturen sjunker till under 5 ℃ och det finns vatten i tanken.

Troubleshooting image

Om denna varning visas på din skärm bör problemet lösas genom att höja temperaturen i rummet.

Har detta löst problemet?

Förbereder uppdatering

Maskinen förbereder sig för uppdatering.

Troubleshooting image

Uppdaterar

Maskinen uppdateras.

Troubleshooting image

Uppdatering slutförd

Maskinen har slutfört uppdateringen.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Är varningstriangeln kontinuerlig eller tillfällig?

Kontinuerlig varningstriangel

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt den stå i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka elkontakten och sätt på maskinen igen.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Visades varningen efter en genomförd djuprengöring?

Ta bort pumpen

Stäng av och koppla ur maskinen ur eluttaget.

Ta bort vattentanken och pumpen.

Lägg ner pumpen på en ren, mjuk rengöringsduk och låt den torka i 24 timmar.

Sätt ihop maskinen igen och säkerställ att pumpen är torr.

Har detta löst problemet?

Visas varningstriangeln endast när maskinen oscillerar?

Visas varningen i en sekund för att sedan försvinna?

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt den stå i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka elkontakten och sätt på maskinen igen.

Har detta löst problemet?

Om varningen visas på LCD-skärmen och sedan försvinner kan du fortsätta använda din maskin.

Vi rekommenderar att du kopplar upp din produkt mot Wi-Fi och aktiverar automatiska uppdateringar.

Har detta löst problemet?

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt den stå i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka elkontakten och sätt på maskinen igen.

Har detta löst problemet?

Till skillnad från våra luftrenare som oscillerar från basen och uppåt har Dyson Purifier Humidify+Cool två oscillerande kanaler i förstärkarslingan.

Säkerställ att du trycker ner rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot framsidan av maskinen när du trycker ner knappen.

Troubleshooting image

Tryck på oscilleringsknappen för att bläddra igenom oscilleringsalternativen. Välj mellan 0°, 45°, 90° eller Breeze mode.

Troubleshooting image

Rör oscillatorerna på sig nu?

Testa fjärrkontrollen

Testa de andra knapparna på fjärrkontrollen.

Troubleshooting image

Rikta fjärrkontrollen direkt mot framsidan av maskinen när du trycker ner knappen.

Troubleshooting image

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Är maskinen kopplad till Dyson Link-appen?

Justera oscilleringshastigheten med fjärrkontrollerna i Dyson Link-appen.

Oscillerar maskinen om du använder Dyson Link-appen?

Byta fjärrkontrollens batteri

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Troubleshooting image

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Säkerställ att du trycker ner rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot framsidan av maskinen när du trycker ner knappen.

Troubleshooting image

Tryck på oscilleringsknappen för att bläddra igenom oscilleringsalternativen. Välj mellan 0°, 45°, 90° eller Breeze mode.

Pausa oscilleringen när som helst genom att trycka på oscilleringsknappen.

Tryck på oscilleringsknappen igen för att fortsätta.

För att återställa riktningen till centrum av maskinen håller du ner oscilleringsknappen i två sekunder.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Testa fjärrkontrollen

Testa de andra knapparna på fjärrkontrollen.

Troubleshooting image

Rikta fjärrkontrollen direkt mot framsidan av maskinen när du trycker ner knappen.

Troubleshooting image

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Luftrening

När maskinen är inställd på automatisk luftrening kommer de inbyggda sensorerna att på ett intelligent sätt justera inställningarna på din maskin efter luftkvaliteten.

Troubleshooting image

Luftkvalitet

Din maskin kommer att pausa när målet för luftkvaliteten har uppnåtts och sätts på igen när luftkvalitetsnivåerna sjunker.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förstå de olika föroreningsnivåerna

När en viss förorening gör att luftkvaliteten sjunker kommer den relevanta ikonen att visas på din LCD-skärm.

Troubleshooting image

Det färgade fältet till vänster på skärmen indikerar hur mycket föroreningar som finns och uppdateras kontinuerligt när din maskin renar luften.

Troubleshooting image

Det kan upptäckas olika typer av föroreningar i olika nivåer på samma gång. Din maskin kommer att upptäcka de olika föroreningarna och visa den angivna färgen för var och en av dem. Du kan exempelvis ha en bra nivå av PM2.5 samtidigt som du har en väldigt dålig nivå av NO2.

Bra

När den gröna delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en mycket låg nivå av förorenande ämnen.

Troubleshooting image

Måttligt

När den gula delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en måttlig nivå av förorenande ämnen.

Dåligt

När den orangea delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en hög nivå av förorenande ämnen.

Mycket dåligt

När den röda delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en mycket hög nivå av förorenande ämnen.

Extremt dåligt

När den mörkröda delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en extremt hög nivå av förorenande ämnen.

Allvarligt dålig

När den lila delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en allvarligt hög nivå av förorenande ämnen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Ansluter maskinen

Håll strömknappen på maskinen intryckt i ca 20 sekunder.

Wi-Fi-lampan kommer att blinka både grönt och vitt i en snabb frekvens av blinkande lampor innan den stänger av sig själv.

När sekvensen upphör kommer maskinen att vara återställd och du kan släppa strömknappen.

Har detta löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontroll av fjärrkontrollen

Använder du en fjärrkontroll för andra enheter (t.ex. en tv) nära maskinen?

Välj lämpligt alternativ

Är maskinen placerad i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa (t.ex. lysrör)?

Välj lämpligt alternativ

Den sensor på enheten som tar emot den infraröda signalen från fjärrkontrollen kan fungera felaktigt om den utsätts för direkt solljus eller ljus från fluorescerande lampor.

Flytta maskinen så att den inte står i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa.

Har detta avhjälpt problemet?

Koppla ifrån maskinen

Funktionen som fjärrkontrollen använder för att styra andra enheter stör sannolikt din Dyson-maskin.

Koppla ur Dyson-maskinen från eluttaget när den inte används för att förhindra ytterligare störningar.

Har detta avhjälpt problemet?

Kontrollera elsladden

Se till att kabeln är ordentligt isatt på maskinens baksida.

Troubleshooting image

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Har detta löst problemet?

Kontrollera elsladden

Se till att kabeln är ordentligt isatt på maskinens baksida.

Troubleshooting image

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Har detta löst problemet?

Tryck på Standby on/off-knappen på din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt för att stänga av maskinen.

Troubleshooting image

Stängs maskinen av?

Tryck på Standby on/off-knappen på din fjärrkontroll för att stänga av maskinen.

Troubleshooting image

Säkerställ att du trycker ner rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot framsidan av maskinen när du trycker ner knappen.

Stängs maskinen av med hjälp av fjärrkontrollen?

Testa fjärrkontrollen

Testa de andra knapparna på fjärrkontrollen.

Troubleshooting image

Rikta fjärrkontrollen direkt mot framsidan av maskinen när du trycker ner knappen.

Troubleshooting image

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Byta fjärrkontrollens batteri

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Troubleshooting image

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Är maskinen kopplad till Dyson Link-appen?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Tryck på Standby on/off-knappen med hjälp av fjärrkontrollerna i Dyson Link-appen.

Går det att stänga av maskinen från appen?

Att använda ett filter eller en evaporator i produkten som inte är tillverkad av Dyson kan försämra maskinens funktionalitet. Problem som orsakats genom användning av delar som inte tillverkats av Dyson kommer inte täckas av garantin.

Välj lämpligt alternativ

Koppla inte in eller försök använda maskinen i det här skicket.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera och rengör maskinen

För att alltid få bäst prestanda från din Dyson luftrenare + luftfuktare är det viktigt med att regelbundet rengöra den samt kontrollera för blockeringar.

Rengöra din maskin

Om maskinen är dammig kan du torka av den med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Troubleshooting image

Leta efter blockeringar i luftinloppshålen i höljena, den lilla öppningen inuti förstärkarslingan och den mjuka meshen som syns inuti maskinen när evaporatorn avlägsnas.

Troubleshooting image

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Troubleshooting image

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra maskinen.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Har detta löst problemet?

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Är detta första gången som problemet inträffat?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Troubleshooting image

Din maskin kommer att visa en varning om du behöver köra en djuprengöringscykel. Om du är ansluten till Dyson Link-appen får du en notis.

Om du inte använder Dyson Link-appen kommer LCD-skärmen på din maskin att varna dig och knappen för djuprengöringcykeln börjar att lysa. ​

Troubleshooting image

Tryck på knappen för djuprengöringscykel

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Knappen för Djuprengöringscykeln blinkar

Knappen för Djuprengöringscykeln blinkar när det är dags för en Djuprengöringscykel eller när en cykel har aktiverats.

Troubleshooting image

Maskinen kommer inte att kunna användas samtidigt som en Djuprengöringscykel är aktiverad.

Om du har råkat trycka in knappen kan du avbryta Djuprengöringscykeln för att fortsätta använda din maskin.

För att avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Om knappen för djuprengöring fortfarande blinkar kan problemet lösas genom att köra en djuprengöringscykel.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Troubleshooting image

Din maskin kommer att visa en varning om du behöver köra en djuprengöringscykel. Om du är ansluten till Dyson Link-appen får du en notis.

Om du inte använder Dyson Link-appen kommer LCD-skärmen på din maskin att varna dig och knappen för djuprengöringcykeln börjar att lysa. ​

Troubleshooting image

Tryck på knappen för djuprengöringscykel

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Detta kan bero på vatten som har funnits i maskinen för länge.

Detta kan troligtvis lösas genom att köra en djuprengöringscykel

Viktigt: Stäng inte av eller koppla ur maskinen då instruktioner för rengöring visas på LCD-skärmen.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Troubleshooting image

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Har detta löst problemet?