Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Purifier Humidify+Cool™ luftrenare, luftfuktare och fläkt
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Synligt problem

Koppla in och sätt på maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Dyson Link-appen och anslutning

Velg 'Connection journey' hvis dette er den første gangen du kobler til.

Velg 'Connection failure' dersom du opplever problemer med tilkoblingen.

Velg 'Post connection troubleshooting' hvis du allerede er koblet til, men opplever problemer med appen din.

App-version

Kontrollera att du har den senaste versionen av Dyson Link-appen installerad på din enhet.

Välj lämpligt alternativ

Tätare anslutning

Försök flytta enheten närmare luftrenaren.

Du kan även flytta luftrenaren närmare din Wi-Fi-router för att få en starkare, stabilare signal.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Dyson Link-appen

Du kan ladda ned den senaste versionen från Google Play-butiken eller Apple iTunes.

Ditt Min Dyson-konto

När du har hämtat och uppdaterat Dyson Link-appen ska du logga in eller registrera ett ”Din Dyson”-konto.

Om du vill registrera ett konto behöver du en giltig e-postadress och ett lösenord.

Har du lyckats logga in på appen?

Följ nästa steg.

Lägg till en maskin

Välj ”Lägg till en maskin” längst ned på skärmen för att starta anslutningsprocessen.

Välj din Dyson-maskin

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Problem att hitta din luftrenare

Kontrollera att luftrenaren är ansluten till ett eluttag och påslagen.

Kontrollera inställningarna på din enhet

Kontrollera att Bluetooth och Wi-Fi fortfarande är aktiverat på enheten.

Anslutning inaktiverad på luftrenaren

Tryck på och håll ned luftrenarens på/av-knapp i 5 sekunder. När anslutningen har upprättats visas en vit Wi-Fi-symbol på luftrenarens display.

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Upptäcker din enhet

Håll din enhet nära maskinens skärm

Det gör det möjligt för maskinen att upptäcka enheten.

Se till att du håller din enhet till vänster om displayen för att vara säker på att den hittar din enhet.

Aktivera parkopplingsprocessen

Tryck på startknappen på maskinen.

Det aktiverar parkopplingsprocessen.

Se till att du trycker och släpper knappen direkt.

VARNING: Håll inte knappen nedtryckt.

Följ nästa steg.

Parkopplar maskinen

Vänta medan appen kontrollerar anslutningen till maskinen.

Maskinen är parkopplad

Nu ska vi slutföra anslutningen av maskinen.

Tryck på ”Fortsätt med konfigurationen” för att fortsätta.

Skriv in nätverkets lösenord

Ange lösenordet för ditt valda nätverk.

Följ nästa steg.

Bekräftar anslutning

Detta tar bara ett ögonblick medan vi ansluter.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Fel lösenord

Se till att du anger rätt lösenord och hela lösenordet för Wi-Fi-nätverket.

Kryptering

Se till att din router är inställd på WPA / WPA2-säkerhetskryptering.

Vi avråder från att ansluta produkten till Wi-Fi med barnrestriktioner eftersom det kan begränsa anslutningen.

Hvis du har klart å pare maskinen din, fortsetter du tilkoblingsprosessen ved å velge «Maskin tilkoblet».

Hvis du fortsatt har problemer, velger du «Problemet ble ikke løst».

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Dyson Link-appen

Du kan ladda ned den senaste versionen från Google Play-butiken eller Apple iTunes.

Ditt Min Dyson-konto

När du har hämtat och uppdaterat Dyson Link-appen ska du logga in eller registrera ett ”Din Dyson”-konto.

Följ nästa steg.

Lägg till en maskin

Välj ”Lägg till en maskin” längst ned på skärmen för att starta anslutningsprocessen.

Välj din Dyson-maskin

Välj apparat genom att välja ”luftbehandling” och sedan din luftrenares modell.

Problem att hitta din luftrenare

Kontrollera att luftrenaren är ansluten till ett eluttag och påslagen.

Kontrollera inställningarna på din enhet

Kontrollera att Bluetooth och Wi-Fi fortfarande är aktiverat på enheten.

Anslutning inaktiverad på luftrenaren

Tryck på och håll ned luftrenarens på/av-knapp i 5 sekunder. När anslutningen har upprättats visas en vit Wi-Fi-symbol på luftrenarens display.

Manuell anslutning

Om du inte kan lägga till apparaten via Bluetooth-funktionen, fortsätt till nästa steg och lägg till apparaten manuellt.

Välj lämpligt alternativ

Lokalisera din luftrenares kod

Du hittar en åttasiffrig kod för din luftrenare om du tar bort höljet framtill på apparaten.

Den finns nedtill där höljet sitter mot apparatens huvuddel.

Ange denna kod på nästa sida, så bör den hitta din apparat.

Är apparaten synlig?

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Sjekk enhetens tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Dette kan gjøres ved å åpne enhetens søkemotor.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Maskinen ansluten

Din apparat är nu ansluten till din Dyson Link-app.

Följ resten av stegen för att slutföra konfigureringsprocessen.

Åsidosätta ägande?

Apparatens ägare har fortsatt åtkomst till den, kan styra den och se alla data.

Om du godtar detta, tryck på "OK" nedan.

Följ nästa steg.

Var är apparaten?

Var är luftrenaren?
Anpassa din maskin och använd den med hjälp av röststyrning.

Följ nästa steg.

Välj plats

Välj en plats från listan som visas på din enhet innan du skickar och bekräftar ditt val.

Alternativt, om du vill välja en egen plats, skrolla ned och klicka på ”redigera”.

Följ nästa steg.

Välj datum

Välj ”välj datum” (välj datum) och klicka på datumet då du köpte apparaten. Detta behövs för din garanti.

Vi rekommenderar att du spar kvittot.

Följ nästa steg.

Automatisk uppdatering

Kontrollera att ”Automatisk uppdatering” är påslagen.

Detta ser till att du automatiskt får de senaste funktionerna och att appen fungerar korrekt.

Följ nästa steg.

Ställ in plats i världen

Tryck på texten högst upp på skärmen för att ställa in din plats och visa information om luftkvaliteten utomhus.

Följ nästa steg.

Konfigurering slutförd

Din apparat är nu ansluten och konfigurerad.

Om du behöver ytterligare assistans, välj det alternativet.

Välj lämpligt alternativ

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Övertag av ägarskap

Om produkten inte är ny, kommer den tidigare ägaren att informeras och kan inte längre använda apparaten med sin Dyson Link-app.

Följ nästa steg.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Aktivera Bluetooth

Se till att din enhet har Bluetooth påslagen.

Har det här löst problemet med effekten?

Manuell anslutning

Om du inte kan lägga till apparaten via Bluetooth-funktionen, fortsätt till nästa steg och lägg till apparaten manuellt.

Välj lämpligt alternativ

Lokalisera din luftrenares kod

Du hittar en åttasiffrig kod för din luftrenare om du tar bort höljet framtill på apparaten.

Den finns nedtill där höljet sitter mot apparatens huvuddel.

Ange denna kod på nästa sida, så bör den hitta din apparat.

Är apparaten synlig?

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Sjekk enhetens tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Dette kan gjøres ved å åpne enhetens søkemotor.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Upptäcker din enhet

Håll din enhet nära maskinens skärm

Det gör det möjligt för maskinen att upptäcka enheten.

Följ nästa steg.

Parkopplar maskinen

Vänta medan appen kontrollerar anslutningen till maskinen.

Maskinen är parkopplad

Nu ska vi slutföra anslutningen av maskinen.

Tryck på ”Fortsätt med konfigurationen” för att fortsätta.

Skriv in nätverkets lösenord

Ange lösenordet för ditt valda nätverk.

Följ nästa steg.

Bekräftar anslutning

Detta tar bara ett ögonblick medan vi ansluter.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Fel lösenord

Se till att du anger rätt lösenord och hela lösenordet för Wi-Fi-nätverket.

Kryptering

Se till att din router är inställd på WPA / WPA2-säkerhetskryptering.

Vi avråder från att ansluta produkten till Wi-Fi med barnrestriktioner eftersom det kan begränsa anslutningen.

Hvis du har klart å pare maskinen din, fortsetter du tilkoblingsprosessen ved å velge «Maskin tilkoblet».

Hvis du fortsatt har problemer, velger du «Problemet ble ikke løst».

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Sjekk enhetens tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Dette kan gjøres ved å åpne enhetens søkemotor.

Fabriksåterställning

Tryck på och håll ned startknappen på apparaten och fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder.

LED-skärmen räknar ner från 10.

När nedräkningen är klar, har apparaten konfigurerats om.

Om du återställer apparaten, måste du börja om med uppkopplingen. Välj "Anslutningsprocess" i nästa steg.

Om du redan har återställt apparaten och problemet kvarstår, välj "Problemet ej löst".

Maskinen ansluten

Din apparat är nu ansluten till din Dyson Link-app.

Följ resten av stegen för att slutföra konfigureringsprocessen.

Åsidosätta ägande?

Apparatens ägare har fortsatt åtkomst till den, kan styra den och se alla data.

Om du godtar detta, tryck på "OK" nedan.

Följ nästa steg.

Var är apparaten?

För att anpassa din apparat och använda den med hjälp av röststyrning, måste du ange vilket rum den befinner sig i.

Följ nästa steg.

Välj plats

Välj en plats från listan som visas på din enhet innan du skickar och bekräftar ditt val.

Alternativt, om du vill välja en egen plats, skrolla ned och klicka på ”redigera”.

Följ nästa steg.

Välj datum

Välj ”välj datum” (välj datum) och klicka på datumet då du köpte apparaten. Detta behövs för din garanti.

Vi rekommenderar att du spar kvittot.

Följ nästa steg.

Automatisk uppdatering

Kontrollera att ”Automatisk uppdatering” är påslagen.

Detta ser till att du automatiskt får de senaste funktionerna och att appen fungerar korrekt.

Följ nästa steg.

Ställ in plats i världen

Tryck på texten högst upp på skärmen för att ställa in din plats och visa information om luftkvaliteten utomhus.

Följ nästa steg.

Konfigurering slutförd

Din apparat är nu ansluten och konfigurerad.

Om du behöver ytterligare assistans, välj det alternativet.

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Övertag av ägarskap

Om produkten inte är ny, kommer den tidigare ägaren att informeras och kan inte längre använda apparaten med sin Dyson Link-app.

Följ nästa steg.

Tätare anslutning

Försök att flytta telefonen närmare luftrenaren.

Bluetooth på

Se till att din enhet har Bluetooth påslagen.

Har det här löst problemet?

Vi har hittat de här Dyson-maskinerna

Välj din maskin från listan över upptäckta maskiner.

Följ nästa steg.

Flera misslyckade försök att logga in på kontot (fyra eller fler) resulterar i att kontot låses. Kontot kommer att vara låst i 30 minuter.

Återställa lösenord

Om kunden nyligen har ändrat sitt lösenord, måste de vänta i 30 minuter innan de loggar in på Dyson Link-appen igen.

Har du lyckats logga in på appen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Välj den punkt då anslutningen avbröts.

Om Dyson Link-appen visar ett fel på displayen som säger "Vi har upptäckt ett problem med din produkt", så välj det alternativet.

Om du är osäker på var anslutningsprocessen misslyckades, starta om uppkopplingen genom att välja "Anslutningsprocess" bland alternativen.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollerar apparatens luftinformation

For å sjekke maskinens luftinformasjon, velger du produktet og trykker på ikonet for innstillinger øverst til høyre. Velg deretter maskinens innstillinger.

Herfra navigerer du til luftalternativet. Her kan du sjekke filterets levetid og slå kontinuerlig overvåkning av og på.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

App-kontroller

För att styra apparaten medan den är ansluten, tryck på ikonen för fjärrkontrollen längst ned på startskärmen.

Luftflödets riktning

Den här knappen låter dig alternera luftflödets riktning mellan ett främre och bakre flöde.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

På/Av

Den markerade knappen används för att sätta på och stänga av apparaten.

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Automatiskt läge

Du kan ställa in luftrenaren på att automatiskt rena rummet när en viss nivå upptäcks genom att trycka på den markerade knappen för att slå på/av det automatiska läget.

En spray används på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt samtidigt som ett stort kryss förklarar att inga kemikalier får användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fläkthastighet

Ändra luftflödets hastighet med hjälp av hastighetskontrollen.

OBS! Inställningen för fläkthastigheten är mellan 1 och 10.

Strömknappen på en Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Nattläge

Du kan dämpa LED-displayen på apparaten och slå på nattläge genom att trycka på den markerade knappen.

HEPA-filtret sätts på plats i filterhöljet på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Oscillering

Den markerade knappen används för att sätta på och stänga av oscilleringen.

Oscilleringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool luftrenande bordsfläkt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Timer

Du kan slå på en timer för apparaten genom att trycka på den markerade knappen och välja hur länge du vill att apparaten ska vara igång.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välja korrekt filter

Din apparat levereras med båda filtren.

Välj det filter du behöver hjälp med.

Byta kolfiltren

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara kolfiltren måste bytas ut visas en grön stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor. Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Avlägsna kolfiltren: tryck på flärparna på båda sidorna av filtren.

Släng kolfiltren i hushållssoporna. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

Tryck fast de nya kolfiltren på basdelen så att de sitter ordentligt på plats.

Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Tryck på och håll ned oscilleringsknappen på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. Kolfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta HEPA-glasfiltret

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara HEPA-glasfiltren måste bytas ut visas en lila stapel på apparatens display.

Koppla ur apparaten ur eluttaget. För ned knapparna på höljets båda sidor.

Höljena ska frigöras tillsammans med HEPA-glasfiltren.

Töm HEPA-glasfiltren direkt i sophinken genom att trycka in de båda lila flärparna på höljet. Släng förbrukade filter i enlighet med lokala föreskrifter.

Tryck fast de nya HEPA-glasfiltren i höljena så att de sitter ordentligt på plats. Tryck på höljena till dess att de snäpper på plats i basdelen igen.

Anslut apparaten till eluttaget och sätt på den.

Tryck på och håll ned knappen för nattläge på fjärrkontrollen. På apparatens display visas en nedräkning från fem, varefter standardskärmen visas. HEPA-glasfilternivån återställs och apparaten är klar att användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Schemaläggning

För att skapa en schemaläggning för apparaten, efter att den har anslutits, tryck på ikonen längst ned till höger.

Välj en tid baserat på hur länge du vill att apparaten ska gå innan den stängs av.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Problem med schemaläggning

Schemaläggningsfunktionen i appen fungerar inte om fler än 35 städningar per vecka är schemalagda. Om du har fler än 35 städningar per vecka schemalagda, ta bort så många som behövs.

Om du har färre än 35 städningar per vecka och du fortfarande har problem, ta bort alla schemalagda städningar och lägg in dem på nytt.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Konfigurera apparatens plats

For å endre maskinens hjemsted, kan du trykke på ikonet for innstillinger øverst til høyre når du er på det valgte produktet og deretter velge maskinens innstillinger.

Herfra kan du navigere til valg av hjemsted og endre dette til et nytt sted.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollerar apparatens programvaruinformation

For å sjekke maskinens programvareinformasjon, kan du trykke på ikonet for innstillinger øverst til høyre på valgt produkt. Velg deretter maskinens innstillinger.

Herfra kan du navigere til programvare. Her kan du kontrollere programvareversjonen og slå autooppdatering av/på.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Aktivitet

Här kan du se en översikt över den genomsnittliga luftkvaliteten i ditt hem, under en dag eller en vecka.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Luftkvalitet

På appskärmen kan kunden se förklaringar om: Kvaliteten på utomhusluften, luftburna partiklar (PM2.5), utomhustemperatur, relativ luftfuktighet (RH)

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Produktguide

Her finner du nyttige guider om hvordan du kan få mest mulig ut av maskinen din:

  • Kjenn luftrenseren din
  • Kom raskt i gang
  • Lys
  • Moduser

Produktguiden inkluderer også informasjon om hvordan du vedlikeholder maskinen din, og hvordan du løser problemer, inkludert de som indikeres av lysene på maskinen.

Bläddra upp och ned för att visa alternativen och svep till höger och vänster för att förflytta dig mellan de olika stegen. I det här avsnittet finns det också ytterligare information:

Kontakta Dyson

Integritetspolicy

Licenser

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Appfjärrstyrning

Här kan du styra luftrenaren utan att behöva använda fjärrkontrollen.

På/Av/Auto

Luftflöde

Oscillering

Vilotimer

Nattläge

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

For å kunne bruke Siri-snarveier i Dyson Link-appen må Siri aktiveres under innstillingene i enheten din.

Åpne innstillingene på telefonen eller nettbrettet og velg ‘Siri & Search’. Slå deretter på ‘Press home for Siri’ for å aktivere Siri.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Før du kan bruke Siri-snarveier, må du legge til den tilkoblede maskinen din i Dyson Link-appen.

For å lage en Siri-snarvei, trykker du på merket øverst i det høyre hjørnet av skjermen og velger ‘Voice control’ og deretter ‘Siri’. Velg deretter ‘Add new shortcut’. Deretter velger du innstillinger og trykker på ‘Add to Siri’-knappen.

For at Siri skal kunne be Dyson Link-appen om å bruke snarveien, må du spille inn en personlig frase. Vi anbefaler at hver frase er unik og gjenkjennelig.

For eksempel: Hvis du har valgt avkjølingsmodus og nattmodus kan disse kalles “Leggetid”. En innstilling som har med oppvarming å gjøre kan hete "Jeg fryser".

Vær oppmerksom på at generelle fraser som allerede er programmert inn i Siri ikke kan brukes. Et eksempel på dette er "God morgen".

Har det här löst problemet?

En liste med alle de personlige frasene blir lagret i ‘Your Siri Shortcuts’ -skjermbildet på hver maskin.

For å se disse kan du bare trykke på merket øverst til høyre i skjermbildet til den relevante maskinen og velge ‘Voice control’ og deretter ‘Siri’.

Velg deretter den relevante Siri-snarveien. Herfra kan du spille inn frasen på nytt eller slette snarveien.

Har det här löst problemet?

Med Siri-genvägar kan du styra din/dina luftrenare med rösten. Du kan skapa, ändra och radera dina egna personliga kommandon, och dessa kan aktiveras via din telefon eller surfplatta.

Har det här löst problemet?

Hver Siri-snarvei er unik for den maskinen den ble opprettet på og gjelder ikke på flere maskiner.

Du må lage forskjellige Siri-snarveier for hver maskin, og en ny personlig frase må spilles inn.

Hvis en personlig frase spilles inn på flere maskiner, vil Siri vise disse på enheten din som et valg sammen med maskinidentifiseringen.

Hvis du har flere maskiner som bruker Siri-snarveier, anbefaler vi å gjøre hver frase unik. Hvis for eksempel en maskin er plassert på kjøkkenet og en annen på soverommet, kan du inkludere rommene i frasen.

Har det här löst problemet?

Siri-genvägar kan användas i alla regioner där Apple stöder Siri. För att se om det stöds i din region, gå till Apples webbplats.

Har det här löst problemet?

Du kan aktivere Siri-snarveier i Dyson Link-appen på én av to måter:

  1. Ved å si "Hei, Siri", etterfulgt av den forhåndsinnspilte personlige frasen.*
  2. Ved å trykke på mobilens eller nettbrettets ‘Home’-knapp for å aktivere Siri, og si deretter den forhåndsinnspilte frasen når du får beskjed om det.

Uansett metode må du logge inn i Dyson Link-appen.

*Dette valget krever at Siri er aktivert i innstillingene til telefonen eller nettbrettet.

Har det här löst problemet?

Siri-genvägar är tillgängligt i iOS 12 eller senare.

Har det här löst problemet?

Byte krävs

Rengöra maskinen
Boka en reparation

Det här problemet kan lösas genom att boka en reparation.

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Se till att maskinen är påslagen.

Luftflödets hastighet ändras inte

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Öppna appen för att styra luftflödet.

Omöjligt att använda appen

Ändra inställningarna i appen.

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Byta batteriet

Har det här löst problemet?

Ändras luftflödets hastighet när du använder Dyson Link-appen?

Övriga knappar på fjärrkontrollen fungerar
Kontrollera appen

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Om kunden nyligen har ändrat sitt lösenord, måste de vänta i 30 minuter innan de loggar in på Dyson Link-appen igen.

Testa vilotimern.

Har det här löst problemet?

Testa oscilleringen.

Testa värmejusteringen.

Maskinen är bara varm på ena sidan

Har det här löst problemet?

Värmeelementen aktiveras ett efter ett, så detta är normalt när maskinen först sätts på.

Kör luftrenaren i 1 minut på högsta temperatur.

Obs! Värmeelementen fungerar bara när luftflödet är riktat framåt.

Maskinen är bara varm på ena sidan
Värmeelement

Maskinen värmer inte upp

Har ändringen av temperaturen till 37 °C löst problemet?

Har det här löst problemet?

Maskinen värmer inte upp med appen

Måltemperatur
Jag kan inte justera temperaturen med appen

Har det här löst problemet?

Problem med strömmen eller elen

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Dysons vifteovner og luftrensere med varme- og kjølefunksjon har en sikkerhetsfunksjon som slår av maskinen etter ni timers kontinuerlig oppvarming. Dette skjer også hvis maskinen er i automodus og varmer kontinuerlig i ni timer. Obs! Denne funksjonen kan ikke slås av.

Fungerar ryckigt
Ingen ström
Oscilleringen fungerar men inte luftflödet
Luftflöde men ingen oscillering

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen.

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen fungerar inte
Fungerar oscilleringen när du använder Dyson Link-appen?

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Ingen ström till maskinen

Kontrollera med Dyson Link-appen

Nätsladden är skadad

Ingen ström alls till maskinen

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Kontrollera elen

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Tryck på knappen

Stängs maskinen av?
Slocknar inte

Har det här löst problemet?

Stängs maskinen av med hjälp av Dyson Link-appen?

Kontrollera fjärrkontrollen

Under luftrenaren, öppna fjärrkontrollen på appen och tryck på ON/OFF-knappen.

Öppna Dyson Link-appen.

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens huvuddel.

Kontrollera appen

Ovanlig lukt

Vilken typ av doft?

Dammig

Bränd lukt

Har det här löst problemet?

Det här problemet kan lösas genom att beställa ett nytt filter.

Filtret kanske behöver bytas ut.

Kontrollera filtrets livslängd i appen, på displayen, eller om det har samlats mycket damm i inloppet.

Filtret måste bytas ut
Filtret behöver bytas

Har det här löst problemet?

Testa oscilleringen.

Läs steg-för-steg-guiden för byte av filter

Har det här löst problemet?

Värmeelementen aktiveras ett efter ett, så detta är normalt när maskinen först sätts på.

Kör luftrenaren i 1 minut på högsta temperatur.

Obs! Värmeelementen fungerar bara när luftflödet är riktat framåt.

Så här byter du dina HEPA- och kolfiberfilter

För att byta ut ditt HEPA- och kolfiberfilter trycker du ner knapparna på vardera sida av din maskin för att lossa det yttre höljet. Tryck ner flikarna för att lossa filtren.

Din maskin levereras med ett HEPA- och kolfiberfilter.

Har det här löst problemet?

Anslut till eluttaget, sätt på maskinen och återställ filterlivslängden.

Sätt tillbaka de yttre höljena på rätt plats på din maskin och tryck bestämt tills de båda har klickat säkert på plats.

Återställ filterlivslängden för ditt HEPA- och kolfiberfilter

Det är viktigt att du återställer filterlivslängden efter att du har bytt ut dina filter.

Har det här löst problemet?

Följ stegen i videon.

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara HEPA-glasfiltren måste bytas ut visas en full stapel på apparatens display.

När apparaten upptäcker att de icke tvättbara kolfiltren måste bytas ut visas en full stapel på apparatens display.

Din maskin levereras med ett permanent katalytiskt filter och ett HEPA- och kolfiberfilter.

Du behöver inte byta ut det katalytiska filtret.

Ovanligt oljud
Gnisslande eller skrapande
Hörs det klickande ljudet bara när maskinen oscillerar?
Klickande ljud

Luftflödets hastighet inte tillräckligt kraftfullt

Att använda ett filter eller en evaporator i produkten som inte är tillverkad av Dyson kan försämra maskinens funktionalitet. Problem som orsakats genom användning av delar som inte tillverkats av Dyson kommer inte täckas av garantin.

Kontrollera och rengör maskinen

Skrapande eller gnisslande ljud kan orsakas av blockeringar.

För att alltid få bäst prestanda från din Dyson luftrenare + luftfuktare är det viktigt med att regelbundet rengöra den samt kontrollera för blockeringar.

Rengöra din maskin

Torka av maskinen med en fuktig luddfri rengöringsduk, extra noggrant på de två oscillationskanalerna på insidan av förstärkarslingan.

Leta efter blockeringar i luftinloppshålen i höljena, den lilla öppningen inuti förstärkarslingan och den mjuka meshen som syns inuti maskinen när evaporatorn avlägsnas.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rinnande eller droppande ljud

Om maskinen ger ifrån sig ett droppande eller gurglande ljud kan detta indikera att evaporatorn inte sitter på plats eller inte har monterats korrekt. Ta bort evaporatorn och sätt tillbaka den igen.

Håll evaporatorn i handtaget och för den in i maskinen tills den sitter säkert på plats.

När evaporatorn är monterad ska du stänga den inre luckan och se till att den klickar på plats.

Ett rinnande eller droppade ljud kan höras om evaporatorn saknas. I sådana fall, sätt tillbaka evaporatorn i maskinen.

Om dropplåten skulle bli överfull, aktiveras maskinens flottörventil. När vattnet kommer tillbaka till tanken kan det höras en droppande eller rinnande ljud. Displayen visar att en djuprengöringscykel måste köras.

Har det här löst problemet?