Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde™ luftrenare/fläkt
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Avlägsna batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

När luftrenaren växlar från främre till bakre luftflöde kan det höras ett klickande ljud när motorn justerar riktningen.

Detta är ett normalt ljud från luftrenaren och är inte ett tecken på att något är fel med maskinen.

Hörs det klickande ljudet bara när maskinen oscillerar?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera basdelen

Kontrollera om det finns skräp eller hinder runt maskinens basdel.

Har detta löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontinuerlig övervakning

Alternativet för kontinuerlig övervakning används för att data om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet ständigt ska kunna skickas till maskinen och appen, även när luftrenaren är avstängd. Sensorerna har små fläktar som upprätthåller luftflödet för kontinuerlig övervakning, men det bör inte orsaka några ljudmässiga störningar.

Det kan finnas tillfällen då det visas ett grönt ljus på displayen, vilket tyder på hög luftkvalitet, men fläkthastigheten fortfarande är hög. Det beror på att maskinen ständigt försöker upprätthålla en god luftkvalitet, och i situationer med rum som har otäta fönster måste maskinen arbeta hårdare för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Detta sker endast när maskinen är inställd på auto. Stäng av Auto-läget genom att välja läget Manuellt, antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller i appen.

En spray används på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt samtidigt som ett stort kryss förklarar att inga kemikalier får användas.

Kontrollera följande på appen:

Svep uppåt för att visa fliken Inställningar och knacka för att öppna alternativ.

Svep nedåt för att hitta alternativet för kontinuerlig övervakning och knacka för att öppna.

Stäng AV alternativet ”Samla in data i standby-läge”. (Ikonen blir grå när det har stängts av). Spara ändringen genom att trycka på ”Klar” längst upp till höger på sidan.

Kontinuerlig övervakning kan nu också sättas på/stängas av genom att trycka på knappen ”Auto” på fjärrkontrollen i fem sekunder.

Testa maskinen på nytt

Har ljudet upphört?

Starta om maskinen

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har ljudet upphört?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen för att justera luftflödet.

Ändras luftflödets hastighet?

Testa de övriga knapparna på fjärrkontrollen

Tryck på övriga knappar på fjärrkontrollen.

På/Av

Oscillering

Automatic mode

Nattläge

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Är maskinen kopplad till Dyson Link-appen?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

<p>Välvd och magnetiserad för prydlig förvaring på maskinen.</p>

410 kr

Se mer

Testa luftflödets hastighet med hjälp av Dyson Link-appen.

Ändras luftflödets hastighet när du använder Dyson Link-appen?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

<p>Välvd och magnetiserad för prydlig förvaring på maskinen.</p>

410 kr

Se mer

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Kontrollera och rengör maskinen

För att din Dyson luftrenare + fläkt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du rengör den regelbundet och kontrollerar om det finns några blockeringar.

Torka av din maskin med en fuktig luddfri rengöringsduk om den är dammig.

Kontrollera om det finns blockeringar i luftinloppshålen i filtret och den lilla öppningen inuti loop amplifier.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera luftflödets riktning

Den här produkten har alternativ för dubbelriktat luftflöde. Se till att du har riktat luftflödet så att det kommer från maskinens framsida innan du utför de här kontrollerna.

Det kan du göra genom att trycka på knappen för luftflödets riktning på fjärrkontrollen.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Har detta löst problemet?

Försök inte använda maskinen förrän nätsladden har bytts ut.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera med hjälp av fjärrkontrollen

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen.

Om det inte går att använda knapparna på fjärrkontrollen ska du prova att byta batterierna.

Kontrollera med Dyson Link-appen

Försök att använda Dyson Link-appen för att styra oscilleringen.

Har detta löst problemet?

Visas det något på skärmen?

Testa fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa de övriga knapparna på fjärrkontrollen

Luftflödets hastighet

På/Av

Kunde problemet lösas genom att kontrollera fjärrkontrollen?

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens huvuddel.

Stängs maskinen av?

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Stängs maskinen av med hjälp av fjärrkontrollen?

Öppna Dyson Link-appen.

Under luftrenaren, öppna fjärrkontrollen på appen och tryck på ON/OFF-knappen.

Stängs maskinen av med hjälp av Dyson Link-appen?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

<p>Välvd och magnetiserad för prydlig förvaring på maskinen.</p>

410 kr

Se mer

Öppna Dyson Link-appen.

Under luftrenaren, öppna fjärrkontrollen på appen och tryck på ON/OFF-knappen.

Stängs maskinen av med hjälp av Dyson Link-appen?

Vilken typ av doft?

Koppla inte in eller försök använda maskinen i det här skicket.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera och rengör maskinen

För att din Dyson luftrenare + fläkt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du rengör den regelbundet och kontrollerar om det finns några blockeringar.

Torka av din maskin med en fuktig luddfri rengöringsduk om den är dammig.

Kontrollera om det finns blockeringar i luftinloppshålen i filtret och den lilla öppningen inuti loop amplifier.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Filtret kanske behöver bytas ut.

Kontrollera filtrets livslängd i appen, på displayen, eller om det har samlats mycket damm i inloppet.

Har detta löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Puhdista suodattimen muovialueet puhtaalla liinalla.

Innan du byter ditt filter ska du stänga av och dra ut sladden på din Dyson luftrenare + fläkt ur eluttaget.

Återstående filterlivslängd visas på skärmen för att meddela dig om när dina icke-tvättbara filter behöver bytas ut. Tryck på informationsknappen på din fjärrkontroll eller kolla i Dyson Link-appen.

Du måste återställa filterlivslängden på din maskin.

Vissa av mina appfunktioner är inte tillgängliga

Puhdista suodattimen muoviosat harjalla ja harjalla.

Steg 3

Jos koneen alaosassa näkyy merkkejä pölystä, harjaa se harjalla, kunnes kone on pölytön.

Steg 4

Har din maskin anslutits till Dyson Link-appen?

N.B. Please do not touch the mesh area of the filter.

Tryck på och håll ner knappen för Night mode på din fjärrkontroll.

Displayen på din maskin kommer att börja räkna ner från fem, filterlivslängden återställs och maskinen är redo att användas.

Har detta löst problemet?

Se till att du har hämtat den senaste programvaran innan du genomför några kontroller. Vi rekommenderar att du aktiverar automatiska uppdateringar i inställningarna för Dyson Link-appen, så att den senaste programvaran kan installeras så snart den är tillgänglig.

Fel

Återställ maskinen.

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har detta löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

På/Av

Auto-knappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Luftflödets hastighet

Strömknappen på en Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Oscillering

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Automatic mode

En spray används på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt samtidigt som ett stort kryss förklarar att inga kemikalier får användas.

Information

Informationsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Nattläge

HEPA-filtret sätts på plats i filterhöljet på Dyson Pure Cool Tower luftrenande fläkt.

Luftflödets riktning

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera fjärrkontrollen?

Kontrollera övriga knappar

Tryck på övriga knappar på fjärrkontrollen.

Luftflödets hastighet

Strömknappen på en Dyson Pure Cool tower luftrenande fläkt.

Luftflödets riktning

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Har du en ansluten produkt?

Kontrollera med Dyson Link-appen

Öppna appen och konfigurera maskinen för oscillering.

Oscillerar maskinen nu?

Rikta fjärrkontrollen mot luftrenarens basdel och testa kontrollerna.

Kunde problemet lösas genom att rikta fjärrkontrollen mot maskinen utan hinder emellan?

Kontrollera om Dyson Link-appen fungerar.

Fungerar styrfunktionerna i Dyson Link-appen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Ange wifi-lösenord för det valda nätverket.

<p>Välj ditt nätverk från listan med tillgängliga nätverk </p>

Fabriksåterställning

Om du inte kan se ditt nätverk kan du välja det genom att följa anvisningarna i appen.

Säkerställ att din maskin är inom tillräckligt avstånd från ditt Wi-Fi och att ditt nätverk fungerar korrekt.

Nätverket kunde inte hittas

Uppdatera nätverkslistan

Appen hittar inte min maskin

Om du inte kan se din maskin kan du välja den genom att följa anvisningarna i appen.

Unable to find machine

<p>Välj ditt nätverk från listan med tillgängliga nätverk </p>

Starta om maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Se till att alla ytterdörrar och fönster är stängda.

Påbörja anslutning

Koppla in och testa maskinen.

Har detta löst problemet?

Stäng av och koppla ur maskinen.

Flytta apparaten till ett annat rum.

Koppla in och testa maskinen.

Har detta löst problemet?

Nattläget fungerar inte

När maskinen är i nattläge känner maskinen automatiskt av den omgivande ljusnivån och justerar ljusstyrkan för standbyskärmen därefter.

Om rummet är ljust (om exempelvis belysningen är på), ställs skärmen in på lägsta ljusstyrka. Om rummet är mörkt (belysningen är släckt) stängs skärmen av.

I båda scenarierna kommer skärmens ljusstyrka att öka när du interagerar med maskinen.

Har detta löst problemet?

Displayen stannar inte på min valda skärm

Gränssnittet är utformat för att fortsätta visas på den skärm du väljer. Kom ihåg att inte trycka på fjärrkontrollen av misstag.

Har detta löst problemet?

Skärmen visar grönt men fläkten kör på hög hastighet

Det kan finnas tillfällen då det visas ett grönt ljus på displayen men fläkthastigheten fortfarande är hög.

Det beror på att maskinen alltid försöker upprätthålla en god luftkvalitet. I ett rum med otäta fönster måste maskinen arbeta hårdare med en högre fläkthastighet för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Om du vill att fläkten ska gå tystare kan du välja att ändra luftflödets riktning bakåt eller ändra till manuellt läge och sänka luftflödets hastighet.

Har detta löst problemet?

Avläsningarna visas i olika färger

Färgen på siffror och avläsningarna på skärmen är kopplade till luftkvaliteten i respektive kategori.

Grönt står för en god luftkvalitet, med en låg mängd föroreningar, medan rött står för en dålig luftkvalitet med en hög mängd föroreningar.

Olika kategorier kan ha olika nivåer av föroreningar samtidigt, så därför visas flera olika färger på skärmen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Informationsmeny

Trykk på denne knappen for å bla gjennom informasjonen som Dyson luftrenser + vifte overvåker.

Informasjon om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet og filternivåer vises på LCD-skjermen.

Når en bestemt type forurensende stoff gjør at luftkvaliteten blir dårligere, vil LCD-skjermen vise et symbol for et forurensende stoffet.

Välj lämpligt alternativ

Varning

Om din maskin visar en varning så kan du testa att stänga av den och slå på den igen. Om varningen är kvar – kontakta Dysons kundtjänst.

Har detta löst problemet?

Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 12 sekunderna.

Luftkvalitet inomhus – 24 timmar

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 24 timmarna.

Filter

Den återstående filterlivslängden visas på LCD-skärmen och meddelar dig om när dina filter behöver bytas ut.

Fungerar maskinen som förväntat?

Formaldehyd (HCHO)

En vanlig förorening i inomhusmiljöer. Den kan avges från möbler, golv och lim och fortsätta att göra så i flera år.

Fuktighet inomhus

Mängden vattenånga i luften, som visas i procent.

Kvävedioxid och andra oxiderande gaser

Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften genom förbränning, till exempel gasförbränning vid matlagning och vid avgasutsläpp hos fordon.

Luftburna partiklar (PM10)

Större mikroskopiska partiklar upp till 10 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Det omfattar damm, mögelsporer och pollen.

Luftburna partiklar (PM2,5)

Mikroskopiska partiklar upp till 2,5 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Dessa omfattar rök, bakterier och allergener.

Inomhustemperatur

Övervaka omgivningstemperaturen för att upprätthålla en behaglig miljö.

Flyktiga organiska ämnen

Flyktiga organiska föreningar är oftast lukter som kan vara potentiellt skadliga.

Sådana kan finnas i rengöringsprodukter, målarfärg och nya möbler.

Wi-Fi

Aktuell anslutningsstatus för Wi-Fi-nätverket.

Fungerar maskinen som förväntat?

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Filter

Reservdelsnr 965432-01

<h1>360° Glass HEPA+Carbon air purifier filter</h1>

Tillfälligt slutsåld

1 120 kr

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969154-19

<p>Välvd och magnetiserad för prydlig förvaring på maskinen.</p>

410 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen.

Standby On/Off

Tryck på knappen för Standby on/off på din Dyson luftrenare + fläkt eller fjärrkontrollen för att stoppa maskinen. Den kommer att fortsätta att övervaka luftkvaliteten.

Luftflödets hastighet

Tryck på knappen för hastighetskontroll för att öka och minska luftflödets hastighet.

Oscillering På/Av

Trykk på oscilleringsknappen for å sirkulere luften rundt i rommet og bla gjennom oscilleringsinnstillingene fra 0° til 350°.

Tilpass oscilleringsinnstillingene i Dyson Link-appen, så vil de vises som et alternativ når du blar gjennom menyen.

Informationsmeny

Trykk på denne knappen for å bla gjennom informasjonen som Dyson luftrenser + vifte overvåker.

Informasjon om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet og filternivåer vises på LCD-skjermen.

Når en bestemt type forurensende stoff gjør at luftkvaliteten blir dårligere, vil LCD-skjermen vise et symbol for et forurensende stoffet.

Autoläge

Når du setter din Dyson luftrenser + vifte i Auto mode, vil sensorene på en intelligent måte justere maskinens innstillinger i forhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Maskinen din tar pause når målet for luftkvalitet er oppnådd, og slår seg på igjen når luftkvaliteten blir dårligere.

Luftstrømshastighet: Luftstrømmens hastighet øker til målet for luftkvalitet og temperatur er oppnådd.

Luftflödets riktning

Trykk på knappen for luftstrømmens retning for å endre retningen på luftstrømmen fra forover til bakover.

Endre luftstrømmens retning for din personlige komfort.

Sett luftstrømmens retning på Fan mode for en luftstrøm fra forsiden som renser og avkjøler.

Luften blir renset kontinuerlig, uansett om luften går forover eller bakover.

Nattläge

I Night Mode fortsetter din Dyson luftrenser + vifte å overvåke og reagere på endringer i luftkvaliteten, men kun med de mest stillegående innstillingene og med LCD-skjermen dimmet.

Trykk på knappen for Night mode og Sleep timer for å bla gjennom de ulike timeralternativene.

Tilpass innstillingene for Night mode i Dyson Link-appen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Nattläge

I Night Mode fortsetter din Dyson luftrenser + vifte å overvåke og reagere på endringer i luftkvaliteten, men kun med de mest stillegående innstillingene og med LCD-skjermen dimmet.

Trykk på knappen for Night mode og Sleep timer for å bla gjennom de ulike timeralternativene.

Tilpass innstillingene for Night mode i Dyson Link-appen.

Styrken reduseres til nivå 4 i manuell modus. Når nattmodus er aktivert, forblir styrken den samme hvis den allerede er under nivå 4. Dette kan endres manuelt ved behov. Skjermen lyser opp en liten stund, og deretter dimmes den som før. Styrken reduseres automatisk i automodus.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Autoläge

Når du setter din Dyson luftrenser + vifte i Auto mode, vil sensorene på en intelligent måte justere maskinens innstillinger i forhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Maskinen din tar pause når målet for luftkvalitet er oppnådd, og slår seg på igjen når luftkvaliteten blir dårligere.

Luftstrømshastighet: Luftstrømmens hastighet øker til målet for luftkvalitet og temperatur er oppnådd.

Om målet för luftkvaliteten uppfylls blir visas diagrammet för luftkvaliteten i grönt. Luftkvaliteten fortsätter att övervakas och fläkten körs på låg hastighet i bakgrunden.

Om luftkvaliteten försämras visas diagrammet för luftkvaliteten i rött och luftrenaren börjar automatiskt rena rummet på nytt.

Använda fjärrkontrollen för autoläge

Tryck på ”Auto”-knappen högst upp till höger på fjärrkontrollen.

Stäng av autoläget genom att trycka på samma knapp.

Använda appen för autoläge

Klicka på fjärrikonen i det nedre högra hörnet på startsidan.

Tryck på startikonen högst upp på menyn och tryck på ”AUTO” för att välja.

När Auto-läget är aktiverat visas ”Auto” högst upp på displayen.

Stäng av autoläget genom att trycka på samma knapp.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Manuellt läge

Luftflödet kan ställas in manuellt med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen. Du kan välja en inställning från 1 (lågt luftflöde) till 10 (högt luftflöde), och på maskinens startskärm visas fläkthastigheten när den är i manuellt läge.

Autoläge

Når du setter din Dyson luftrenser + vifte i Auto mode, vil sensorene på en intelligent måte justere maskinens innstillinger i forhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Maskinen din tar pause når målet for luftkvalitet er oppnådd, og slår seg på igjen når luftkvaliteten blir dårligere.

Luftstrømshastighet: Luftstrømmens hastighet øker til målet for luftkvalitet og temperatur er oppnådd.

Om målet för luftkvaliteten uppfylls blir visas diagrammet för luftkvaliteten i grönt. Luftkvaliteten fortsätter att övervakas och fläkten körs på låg hastighet i bakgrunden.

Om luftkvaliteten försämras, visas diagrammet för luftkvaliteten i rött och luftrenaren börjar automatiskt rena rummet på nytt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta maskinens serienummer

Du hittar serienumret och Wi-Fi-informationen på följande platser: På manualens framsida.

På ett avtagbart klistermärke på luftrenarens framsida.

På luftrenaren, under filtret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använd båda händerna för att lyfta upp din maskin ur förpackningen och håll i basen.

Lyft inte upp maskinen genom att hålla i förstärkarslingan.

Din maskin levereras med ett permanent katalytiskt filter och ett HEPA- och kolfiberfilter.

För ner det katalytiska filtret på plats på maskinen.

För ner HEPA- och kolfiberfiltret i det yttre höljet och placera det i maskinens bas. Tryck bestämt tills de båda yttre höljena klickat säkert på plats.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Placera fjärrkontrollen ovanpå maskinen med knapparna nedåt.

Plugg inn og skru på.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använd båda händerna för att lyfta upp din maskin ur förpackningen och håll i basen.

Lyft inte upp maskinen genom att hålla i förstärkarslingan.

Din maskin levereras med ett permanent katalytiskt filter och ett HEPA- och kolfiberfilter.

För ner det katalytiska filtret på plats på maskinen.

För ner HEPA- och kolfiberfiltret i det yttre höljet och placera det i maskinens bas. Tryck bestämt tills de båda yttre höljena klickat säkert på plats.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Placera fjärrkontrollen ovanpå maskinen med knapparna nedåt.

Plugg inn og skru på.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Informationsmeny

Trykk på denne knappen for å bla gjennom informasjonen som Dyson luftrenser + vifte overvåker.

Informasjon om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet og filternivåer vises på LCD-skjermen.

Når en bestemt type forurensende stoff gjør at luftkvaliteten blir dårligere, vil LCD-skjermen vise et symbol for et forurensende stoffet.

Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 12 sekunderna.

Luftkvalitet inomhus – 24 timmar

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 24 timmarna.

Luftburna partiklar (PM2,5)

Mikroskopiska partiklar upp till 2,5 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Dessa omfattar rök, bakterier och allergener.

Luftburna partiklar (PM10)

Större mikroskopiska partiklar upp till 10 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Det omfattar damm, mögelsporer och pollen.

Formaldehyd (HCHO)

En vanlig förorening i inomhusmiljöer. Den kan avges från möbler, golv och lim och fortsätta att göra så i flera år.

Flyktiga organiska ämnen

Flyktiga organiska föreningar är oftast lukter som kan vara potentiellt skadliga.

Sådana kan finnas i rengöringsprodukter, målarfärg och nya möbler.

Kvävedioxid och andra oxiderande gaser

Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften genom förbränning, till exempel gasförbränning vid matlagning och vid avgasutsläpp hos fordon.

Inomhustemperatur

Övervaka omgivningstemperaturen för att upprätthålla en behaglig miljö.

Fuktighet inomhus

Mängden vattenånga i luften, som visas i procent.

Filter

Den återstående filterlivslängden visas på LCD-skärmen och meddelar dig om när dina filter behöver bytas ut.

Wi-Fi

Aktuell anslutningsstatus för Wi-Fi-nätverket.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra maskinen

För att din Dyson luftrenare + fläkt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du rengör den regelbundet och kontrollerar om det finns några blockeringar.

Torka av din maskin med en fuktig luddfri rengöringsduk om den är dammig.

Kontrollera om det finns blockeringar i luftinloppshålen i filtret och den lilla öppningen inuti loop amplifier.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Felkoder

Om din maskin visar en felkod så kan du testa att stänga av den och slå på den igen. Om felkoden är kvar – kontakta Dysons kundtjänst.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Puhdista suodattimen muovialueet puhtaalla liinalla.

Innan du byter ditt filter ska du stänga av och dra ut sladden på din Dyson luftrenare + fläkt ur eluttaget.

Återstående filterlivslängd visas på skärmen för att meddela dig om när dina icke-tvättbara filter behöver bytas ut. Tryck på informationsknappen på din fjärrkontroll eller kolla i Dyson Link-appen.

Du måste återställa filterlivslängden på din maskin.

Vissa av mina appfunktioner är inte tillgängliga

Puhdista suodattimen muoviosat harjalla ja harjalla.

Steg 3

Jos koneen alaosassa näkyy merkkejä pölystä, harjaa se harjalla, kunnes kone on pölytön.

Steg 4

Har din maskin anslutits till Dyson Link-appen?

N.B. Please do not touch the mesh area of the filter.

Tryck på och håll ner knappen för Night mode på din fjärrkontroll.

Displayen på din maskin kommer att börja räkna ner från fem, filterlivslängden återställs och maskinen är redo att användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?