Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson V15 Detect Complete Extra sladdlös dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Ditt vakuum räknar och mäter storleken på dammpartiklar när du rengör. LCD LCD-skärmen visar vad som har sugits upp och visar vetenskapligt bevis på en djuprengöring i realtid .²

Partikelantalet är tillgängligt i alla effektlägen och med alla tillbehör. Precis som vår klara behållare som fylls med damm kan du se skräp öka på skärmen när du rengör.

Troubleshooting image

Meny för inställningar

Kontrollera inställningarna på maskinen med hjälp av valknappen. För att komma in på menyn för inställningar, tryck och håll nere knappen tills menyskärmen visas. Knacka för att skrolla genom de olika alternativen.

Troubleshooting image

Partikelantal och diagram

Du kan slå på och av mätning och räkning av partiklar. Om du stänger av antalet partiklar och diagram kommer din maskin att automatiskt justera sugkraften.

Justera reaktiv sugkraftskänslighet

Använd markeringsknappen för att ändra hur känsligt partikelantalet är. Detta kommer att förändra hur din maskin reagerar automatiskt på dammpartiklar.

Avsluta inställningsmenyn

Tryck för att bläddra igenom urvalsmenyn. Välj “Avsluta meny”.

¹Testad enligt EN 60312-1:2017 CL5.1, CL5.2 och CL5.3 på hårda golv, i fogar och på mattor i Boost mode.

²Mängden damm som visas på skärmen varierar beroende på användning.

Följ nästa steg.

När damm kommer in i din dammsugare räknas partiklarna kontinuerligt och kategoriseras efter storlek 10-500 mikrometer (µm) eller större. Resultatet i realtid visas i partikelantalet.

Gul stapel

10µm – partiklar så små som allergener och pollen

Troubleshooting image

Orange bar

60µm – partiklar så små som mikroskopiskt damm och hudflagor

Troubleshooting image

Rosa bar

180µm – partiklar så små som dammkvalster och fin sand

Troubleshooting image

Lila bar

500µm – partiklar så små som socker och loppor¹

Troubleshooting image

¹Partiklarnas storlek och densitet varierar. De visade exemplen kan förekomma inom en eller flera visade storlekar. Vissa partiklar förekommer i storlekar som är mindre än 10&mikrometer, vilket gör att de möjligtvis inte upptäcks.

Fungerar maskinen som förväntat?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Låg batteriladdning

Ladda maskinen helt.

Troubleshooting image

Maskinen ska laddas med batteriet isatt i maskinen.

Troubleshooting image

Följ nästa steg.

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

Ladda maskinen

Anslut laddaren antingen direkt till maskinen eller i laddningsstationen.

Troubleshooting image

De blåa LED-lamporna på var sida om batteriet ska tändas.

Troubleshooting image

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

Troubleshooting image

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Skärmen visar batteriladdningsnivån vid 100 %.

Troubleshooting image

Det kan ta upp till 4,5 timmar att ladda apparaten fullt.

Har det här löst problemet?

Tryck på knappen

Avlägsna laddaren från apparaten och tryck på startknappen.

LED-Lamporna lyser konstant under användning.

Om LED-lamporna blinkar på/av i ungefär 10 sekunder när spaken dras, välj ”LED-lamporna blinkar”.

Dockningsstationen laddar

Om apparaten laddas i dockningsstationen, koppla bort laddningskabeln och koppla in den direkt i apparaten.

Kontrollera strömtillförseln i hemmet eller använd ett annat eluttag.

Lyser LED-lampor blått nu på någon sida av batteriet?

Ta bort laddaren

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Visar displayen att batteriet har låg laddning?

Extra batteri

Reservdelsnr 970938-01

Extra batteri

Extra batteri

Reservdelsnr 970938-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Extra batteri

Extra batteri

Reservdelsnr 970938-01

<p>Byte av klickbatteri f&ouml;r din Dyson dammsugare.</p>

1 245 kr

Se mer

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

Se mer

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Skärmen visar batteriladdningsnivån vid 100 %.

Troubleshooting image

Det kan ta upp till 4,5 timmar att ladda apparaten fullt.

Har det här löst problemet?

Automatisk avstängning

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen skär automatiskt.

Troubleshooting image

Motorn pulserar

Detta händer när motorn har pulserat några gånger (d.v.s. den har slagits på och stängts av snabbt) och blockeringsindikatorn tänds. Låt den svalna innan du kontrollerar om det finns några blockeringar.

Var försiktig så att du inte trycker på ”PÅ” medan du letar efter blockeringar. Användning av apparaten medan den är delvis isärplockad kan resultera i personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Syns varningen fortfarande?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka städmunstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet och anslut skaftet till apparaten igen.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Ta bort tillbehöret från apparaten, kontrollera om öppningarna är blockerade och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka tillbehöret på apparaten.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Troubleshooting image

Lossa borsten från High Torque-städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i städmunstyckets hals (där städmunstycket kopplas ihop med skaftet). Se till att det inte har samlats damm eller smuts i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Troubleshooting image

Filtret måste sköljas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen mestadels används i Boost-läget. p>

Troubleshooting image

Fäst städmunstycket på behållaren, ställ sugkontrollsreglaget i positivt läge och testa apparaten.

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Har det här löst problemet?

Ta bort locket och borststången

Ta bort Hair screw-tillbehöret från skaftet eller maskinen.

Troubleshooting image

Skjut upp bottenplattan. Tryck ned den röda spaken för att släppa locket på rengöringshuvudet.

Troubleshooting image

Dra av rengöringshuvudskyddet från verktygets huvudkropp.

Troubleshooting image

Leta efter hinder

Dra hårt i borststången för att ta bort den från huvudkroppen.

Kontrollera och ta bort och hinder från alla de tre delarna av ditt hårskruvverktyg.

Troubleshooting image

Ditt hårskruvverktyg kan inte tvättas. Torka av med en fuktig luddfri trasa.

Tvätta inte någon del av maskinen i diskmaskin. Undvik även att använda rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare.

Sätt ihop hårskruvverktyget igen

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar tillbaka i position.

Troubleshooting image

Har det här löst problemet?

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Kontrollera höljets öppning

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Troubleshooting image

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Troubleshooting image

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Troubleshooting image

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Troubleshooting image

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Troubleshooting image

Fäst skaftet och städmunstycket och testa apparaten.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas.

Troubleshooting image

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Troubleshooting image

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Troubleshooting image

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Troubleshooting image

Fäst skaftet och städmunstycket och testa apparaten.

Har det här löst problemet?

Vores ledningsfrie støvsugerfiltre er konstrueret til at opfange mikroskopiske partikler. Over tid kan disse opbygges i filteret og reducere ydeevnen. Ved at vaske filteret en gang om måneden kan du hjælpe med at bevare sugeevnen og forhindre maskinen i at pulsere.

Detta indikerar att filtret behöver tvättas.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Hjälpte detta till att lösa problemet?”

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Troubleshooting image

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Troubleshooting image

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Troubleshooting image

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Troubleshooting image

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Troubleshooting image

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Kontrollera att filterenheten är helt torr.

Troubleshooting image

Ommontering

Montera det på nytt genom att sätta tillbaka filterenheten på huvuddelen och vrida medsols tills den snäpper på plats.

Troubleshooting image

Filtret kan behöva tvättas oftare om fint damm sugs upp eller om dammsugaren mest används i boost-läget.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Om filtret inte är korrekt isatt, startar inte apparaten när man trycker på startknappen.

Troubleshooting image

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Troubleshooting image

Ommontering

Tillbehör
Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Denna varning fortsätter till dess att underhåll har utförts.

Följ stegen i videon. Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället under "Har tvätten av filtret löst problemet?"

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Troubleshooting image

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Troubleshooting image

Tvätta med varmt, rinnande kranvatten - gnugga försiktigt filtret med fingrarna för att ta bort smutsen.

Troubleshooting image

Lägg handen över ena änden av filtret. Fyll filtret med varmt kranvatten. Placera handen över filterets öppna ände och skaka ordentligt för att ta bort smuts och skräp.

Troubleshooting image

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Troubleshooting image

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Troubleshooting image

Ommontering

Tillbehör
Troubleshooting image

Filtret kan behöva tvättas oftare om fint damm sugs upp eller om dammsugaren mest används i boost-läget.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Denna varning fortsätter till dess att underhåll har utförts.

Troubleshooting image
Redan ansluten

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Kontrollera höljets öppning

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Troubleshooting image

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Troubleshooting image

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Testa maskinen

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Troubleshooting image

Sätt apparaten i boost-läge.

Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Uppstår ljudet fortfarande?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Troubleshooting image

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Troubleshooting image

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Uppstår ljudet fortfarande?

Kontrollera behållarens inlopp

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Troubleshooting image

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Troubleshooting image

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Ett högt, visslande ljud kan ange att tätningen är skadad eller att maskinen är igensatt.

Om bruset uppstår när skaftet och städmunstycket är monterade beror det sannolikt på att något har fastnat i städmunstycket. Välj rätt städmunstycke.

Om bruset uppstår utan att skaftet och städmunstycket är monterade beror det sannolikt på antingen behållaren eller cyklonen.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Troubleshooting image

Lossa borsten från High Torque-städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i städmunstyckets hals (där städmunstycket kopplas ihop med skaftet). Se till att det inte har samlats damm eller smuts i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Troubleshooting image

Har det här löst problemet?

Dra av rengöringshuvudskyddet från verktygets huvudkropp.

Troubleshooting image

Leta efter hinder

Dra hårt i borststången för att ta bort den från huvudkroppen.

Kontrollera och ta bort och hinder från alla de tre delarna av ditt hårskruvverktyg.

Troubleshooting image

Tvätta inte någon del av maskinen i diskmaskin. Undvik även att använda rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare.

Sätt ihop hårskruvverktyget igen

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar tillbaka i position.

Troubleshooting image

Kontrollera att den röda låsspaken är i olåst läge. Rikta in rengöringshuvudkåpan med guiden på huvudkroppen. Tryck ner den tills den klickar på plats.

Tryck upp det röda spärreglaget tills det klickar på plats och tryck tillbaka bottenplattan.

Troubleshooting image

Har det här löst problemet?

Har det här löst problemet?

Tryck på rengöringsknappen för rengöringshuvudet på änden av staven. Placera rengöringshuvudet upp och ner.

Troubleshooting image

Skjut ändlocket helt upp och dra borststången ur rengöringshuvudet.

Troubleshooting image

Håll borststången under rinnande vatten och gnugga försiktigt för att avlägsna ludd eller smuts.

Troubleshooting image
Ställ din borststång upprätt som visas. Låt torka helt i minst 24 timmar.
Troubleshooting image

Sätt tillbaka ändlocket på ditt borsthuvud.

Troubleshooting image
Håll din laserlins ren för att bibehålla optimal prestanda. Rengör endast linsen när rengöringshuvudet inte är anslutet till din maskin.

Torka av linsen med en mjuk, torr, luddfri trasa.

Sätt tillbaka städmunstycket på maskinen.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Automatisk avstängning

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen skär automatiskt.

Motorn pulserar

1 fast blått ljus indikerar att maskinen har lågt batteri.

Om maskinen stängs av/pulserar, indikerar detta en blockering.

Var försiktig så att du inte trycker på ”PÅ” medan du letar efter blockeringar. Användning av apparaten medan den är delvis isärplockad kan resultera i personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Pulserar maskinen fortfarande?

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Apparatens sugeffekt varierar beroende på vilket effektläge som har valts. Boost-läget har största effekten.

Troubleshooting image

Problem med uppsugningen orsakas oftast av en blockering.

Var försiktig så att du inte trycker på ”PÅ” medan du letar efter blockeringar. Användning av apparaten medan den är delvis isärplockad kan resultera i personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Pulserar maskinen?

Om din maskin nyligen har laddats helt men batterivarningen fortfarande finns rekommenderar vi att du sätter tillbaka maskinen på laddning några minuter.

Troubleshooting image
Displayen visar igen att batteriet är fulladdat.
Troubleshooting image

Avlägsna laddaren från apparaten och tryck på startknappen.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

Effektlägen

Apparaten har tre effektlägen för olika uppgifter. Den övergripande drifttiden visas i den digitala displayen i minuter och sekunder, och varierar beroende på vilket av de tre effektlägena som används.

Troubleshooting image

Drifttid

Den övergripande drifttiden kan öka och minska beroende på effektläget, golvtypen och vilket verktyg som används. Vid förändringar av drifttiden kan det ta upp till 30 sekunder innan det syns på displayen.

Eco-läge

Maximal driftstid för längre rengöringar runt hela din bostad, med upp till 60 minuters driftstid.

Troubleshooting image

Auto/Med-läge

Den optimala balansen för att rengöra alla golv, med upp till 40 minuters körtid. Fäst ditt rengöringshuvud eller hårskruvverktyg för att aktivera läget Auto, som automatiskt anpassar kraften mellan mattor och hårda golv. Sugkraften anpassas automatiskt till dammnivåer.
Troubleshooting image

Boost-läge

Utformad för intensiv rengöring på ingrodd smuts, med upp till 5 minuters driftstid.

Troubleshooting image

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

När apparaten står på laddning, går den in i ett viloläge. Detta minskar energiförbrukningen inför nästa användning. På grund av denna minskade effekt kan apparaten, när den avlägsnas från laddningen och startas för första gången, visa en inkorrekt drifttid. Detta är inget att oroa sig över. Apparaten beräknar laddningskapaciteten och aktuell användning inom 30 sekunder, och visar korrekt tid på den digitala displayen.

För att uppnå maximal driftstid måste maskinen först kalibreras. Maskinen ska laddas helt cirka fem gånger. Mellan uppladdningarna, använd maskinen tills batteriet är tomt.

Om du har extra click-in-batterier, rekommenderar vi att du byter och laddar alla click-in-batterierna regelbundet för att förlänga batteriernas livstid.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Ladda maskinen

Anslut laddaren antingen direkt till maskinen eller i laddningsstationen.

Troubleshooting image
När maskinen behöver laddas kommer din maskin att puls tre gånger och en ikon för låg körtid visas på skärmen.
När batteriet är tomt visas en röd varningsikon på skärmen.
Troubleshooting image

När partikelantal och graf är påslagen blir låg körtid gult och rött i Boost -läge.

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Ladda maskinen

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Ta bort laddaren

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Är maskinen strömsatt?

Tryck på knappen

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

LED-Lamporna lyser konstant under användning.

Troubleshooting image

Om LED-lamporna blinkar på/av i ungefär 10 sekunder när spaken dras, välj ”LED-lamporna blinkar”.

Troubleshooting image

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Laddning

Om apparaten laddas i dockningsstationen, koppla bort laddningskabeln och koppla in den direkt i apparaten.

Troubleshooting image

Kontrollera strömtillförseln i hemmet eller använd ett annat eluttag.

Lyser LED-lampor blått nu på någon sida av batteriet?

Ta bort laddaren

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Visar displayen att batteriet har låg laddning?

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

Troubleshooting image

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Det kan ta upp till 4,5 timmar att ladda apparaten fullt.

Ta bort laddaren

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Är maskinen strömsatt?

De flesta Dyson-dammsugarna har en inbyggd säkerhetsmekanism som stänger av maskinen om den blir överhettad. Detta händer vanligtvis när maskinen är blockerad eller om filtret behövs rengöras.

Om maskinen fortsätter att överhettas, låt den svalna innan du genomför prestandakontroller.

Följ nästa steg.

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Automatisk avstängning

Maskinen är utrustad med automatisk avstängning. Om någon del blockeras stängs maskinen automatiskt av.

Motorn pulserar

Detta händer när motorn har pulserat några gånger (d.v.s. den har slagits på och stängts av snabbt) och blockeringsindikatorn tänds. Låt den svalna innan du kontrollerar om det finns några blockeringar.

Var försiktig så att du inte trycker på ”PÅ” medan du letar efter blockeringar. Användning av apparaten medan den är delvis isärplockad kan resultera i personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka städmunstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet och anslut skaftet till apparaten igen.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Ladda maskinen

Anslut laddaren antingen direkt till maskinen eller i laddningsstationen.

Troubleshooting image

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

Troubleshooting image

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Ladda maskinen

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Ta bort laddaren

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Har maskinen laddats upp helt?

Dyson V15 ™ Detect -batteriet och övervakningssystemet fungerar tillsammans för att mäta hur mycket körtid som återstår. Systemet beräknar körtid med hjälp av en algoritm som "lär sig" hur din maskin fungerar över tid. För att få den bästa upplevelsen rekommenderar vi att du laddar din maskin helt efter varje användning. Detta hjälper batteriet och övervakningssystemets algoritm att beräkna och visa återstående körtid mer exakt. Den faktiska drifttiden för din maskin förblir opåverkad medan algoritmen lär sig att mer exakt mäta återstående effekt. Batteriet är utformat för att vara kvar på laddning permanent, och detta kommer att säkerställa att maskinen är fulladdad när den används nästa gång. Det tar upp till 4,5 timmar att ladda din maskin helt. När batteriet är fulladdat kommer din maskin inte att använda mer el.

Har det här löst problemet?

Om din apparat fortsätter att stoppa även när drifttid återstår på skärmen, rekommenderar vi att du laddar apparaten fullt och sedan använder den kontinuerligt till dess att batteriet är urladdat. Detta bör avslutas under ett städpass, men startknappen behöver inte hållas nedtryckt hela tiden. Vi rekommenderar Auto/Med-läge för detta städpass. Ju mer denna process upprepas, desto mer exakt blir algoritmen.

Batteriet är konstruerat för att kunna lämnas på laddning permanent, och det ser till att apparaten är fulladdad nästa gång den ska användas. Det kan ta upp till 4,5 timmar att ladda apparaten fullt. När batteriet är fulladdat, kommer apparaten inte att dra mer ström.

Har det här löst problemet?

Fuktig eller unken

En fuktig eller unken lukt uppstår när cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det behöver inte var direktkontakt med vatten, till exempel kan ett fuktigt djurhår som dammsugs upp blandas med dammet i cyklonen och därmed orsaka lukten.

Lukten kan även uppstå om filtret fortfarande är fuktigt när det sätts tillbaka i maskinen.

Endast filtret och borststången från Laser Fluffy ™ rengöringshuvudet kan tvättas. Behållaren kan endast rengöras med en fuktig trasa. Tvättade och rengjorda delar måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Har någon del av maskinen tvättas?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Troubleshooting image

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Troubleshooting image

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Troubleshooting image

Den genomskinliga behållaren är inte diskmaskinssäker. Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren, eftersom det kan skada apparaten. Torka endast av den genomskinliga behållaren med en fuktig rengöringsduk.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Troubleshooting image

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Troubleshooting image

Har det här löst problemet?

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Troubleshooting image

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Troubleshooting image

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Tvätta med varmt, rinnande kranvatten - gnugga försiktigt filtret med fingrarna för att ta bort smutsen.

Troubleshooting image

Lägg handen över ena änden av filtret. Fyll filtret med varmt kranvatten. Placera handen över filterets öppna ände och skaka ordentligt för att ta bort smuts och skräp.

Troubleshooting image

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Troubleshooting image

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Troubleshooting image

Ommontering

Tillbehör
Troubleshooting image
Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm, eller om maskinen huvudsakligen används i Eco -läge eller Auto/Medium -läge.

Har det här löst problemet?

Var alla de tvättade delarna helt torra innan maskinen användes?

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Om du kan identifiera vilken del av apparaten som lukten kommer ifrån, kan ett byte av den delen lösa problemet.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Fäst ditt munstycke eller Hair screw-tillbehör för att aktivera Auto mode. Sugkraften anpassas automatiskt till olika dammnivåer.

Testa den reaktiva sugkraften genom att placera en liten hög med skräp på golvet, exempelvis ris, socker eller spannmål. Du bör märka att kraften förändras när dammsugaren börjar suga upp smutsen.

Meny för inställningar

Kontrollera inställningarna på maskinen med hjälp av valknappen. För att komma in på menyn för inställningar, tryck och håll nere knappen tills menyskärmen visas. Knacka för att skrolla genom de olika alternativen.

Troubleshooting image

Justera reaktiv sugkraftskänslighet

Använd markeringsknappen för att ändra hur känsligt partikelantalet är. Detta kommer att förändra hur din maskin reagerar automatiskt på dammpartiklar.

Avsluta inställningsmenyn

Tryck för att bläddra igenom urvalsmenyn. Välj “Avsluta meny”.

Troubleshooting image

Fungerar maskinen som förväntat?

Kontrollera alla golvmunstycken

Fäst golvmunstycket direkt på behållaren.

Välj att det är skaftet som är skadat om borsten snurrar i alla tillbehör när den ansluts till behållaren.

Om borsten inte roterar med något munstycke, välj "Borsten roterar inte på något städmunstycke".

For deep pile rugs or carpets you may find the brush bar stops spinning when moved close to the positive position. This is to protect both the machine and the carpet itself.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Troubleshooting image

Lossa borsten från High Torque-städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i städmunstyckets hals (där städmunstycket kopplas ihop med skaftet). Se till att det inte har samlats damm eller smuts i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Troubleshooting image

Filtret måste sköljas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen mestadels används i Boost-läget. p>

Troubleshooting image

Fäst städmunstycket på behållaren, ställ sugkontrollsreglaget i positivt läge och testa apparaten.

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Ta bort locket och borststången

Ta bort Hair screw-tillbehöret från skaftet eller maskinen.

Troubleshooting image

Skjut upp bottenplattan. Tryck ned den röda spaken för att släppa locket på rengöringshuvudet.

Troubleshooting image

Dra av rengöringshuvudskyddet från verktygets huvudkropp.

Troubleshooting image

Leta efter hinder

Dra hårt i borststången för att ta bort den från huvudkroppen.

Kontrollera och ta bort och hinder från alla de tre delarna av ditt hårskruvverktyg.

Troubleshooting image

Ditt hårskruvverktyg kan inte tvättas. Torka av med en fuktig luddfri trasa.

Tvätta inte någon del av maskinen i diskmaskin. Undvik även att använda rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare.

Sätt ihop hårskruvverktyget igen

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar tillbaka i position.

Troubleshooting image

Kontrollera att den röda låsspaken är i olåst läge. Rikta in rengöringshuvudkåpan med guiden på huvudkroppen. Tryck ner den tills den klickar på plats.

Troubleshooting image

Tryck upp det röda spärreglaget tills det klickar på plats och tryck tillbaka bottenplattan.

Troubleshooting image

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa golvmunstycket

Leta upp fästet som sitter under städmunstycket vid den mjuka valsen. Använd ett mynt för att skruva fästet ett kvarts varv motsols för att låsa upp ändskyddet och skjut det uppåt för att lossa det.

Troubleshooting image

Lossa borsten från städmunstycket med mjuk vals och rensa bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i städmunstyckets hals (där städmunstycket kopplas ihop med skaftet). Se till att det inte har samlats damm eller smuts i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Troubleshooting image

Filtret måste sköljas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen mestadels används i Boost-läget. p>

Troubleshooting image

Har det här löst problemet?

Min maskin har redan varit ansluten

Tvättbar borststång - steg för steg

Tryck på rengöringsknappen för rengöringshuvudet på änden av staven. Placera rengöringshuvudet upp och ner.

Troubleshooting image

Skjut ändlocket helt upp och dra borststången ur rengöringshuvudet.

Troubleshooting image

Håll borstarna under rinnande vatten och gnid försiktigt för att avlägsna ludd och smuts.

Troubleshooting image
Ställ din borststång upprätt som visas. Låt torka helt i minst 24 timmar.
Troubleshooting image

Sätt tillbaka ändlocket på ditt borsthuvud.

Troubleshooting image

Skjut in din borststång i rengöringshuvudet. Skjut ändkåpan tillbaka till stängt läge.

Håll din laserlins ren för att bibehålla optimal prestanda. Rengör endast linsen när rengöringshuvudet inte är anslutet till din maskin.

Torka av linsen med en mjuk, torr, luddfri trasa.

Sätt tillbaka städmunstycket på maskinen.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Se till att du tömmer behållaren så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Troubleshooting image

Om dammet i behållaren övergår MAX-markeringen, kan det extra dammet dras in direkt i filtret och orsaka en blockering.

Har det här löst problemet?

Repor eller märken på skaftet

Det kan uppstå märken på skaftet när den har kommit i kontakt med målade ytor, till exempel en dörrkarm.

Märkena kan avlägsnas genom att torka av dem med en fuktig trasa.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Slå på/stäng av lasern

Prova att slå på/av lasern med strömbrytaren på rengöringshuvudet.

Troubleshooting image

Sätt på och prova maskinen.

Klass 1 laserprodukt - Säkert för husdjur och människor. Undvik att titta direkt in i strålen.

Troubleshooting image

Har det här löst problemet?

Testa skaftet

Ta bort Laser Slim Fluffy™-munstycket från skaftet.

Troubleshooting image
Ta bort staven från maskinen.

Montera Laser Slim Fluffy™-munstycket direkt på maskinen och testa.

Tänds lasern?

Kontrollera det främre inloppet

Kontrollera behållarens inloppsanslutningar för att se till att de inte är böjda eller skadade.

Har problemet lösts genom att kontrollera de elektriska kontakterna?