Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Micro 1.5kg sladdlös dammsugare
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma behållaren – steg för steg

Töm behållaren så snart smutsen når upp till MAX-markören.

Tryck ner den röda spärrknappen och dra av skaftet från behållaren. Håll dammsugaren över en soptunna.

Tryck ner behållarens röda spärrknapp, och se till att du inte råkar trycka på strömknappen. Botten på behållaren kommer då att öppnas, vilket gör att höljet glider ner i behållaren och drar med sig eventuell smuts.

Om du inte lyckas tömma behållaren ordentligt kan du ta bort behållaren och tömma smutsen för hand. Tryck ner det röda spärreglaget som sitter på behållarens skena och låt behållaren glida av från skenan.

För tillbaka behållaren på skenan om du har tagit av den. Se till att behållaren och locket sitter ordentligt på plats.

Skjut underdelen av behållaren uppåt tills behållaren och locket klickar på plats. Sätt tillbaka skaftet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Välj ett lämpligt alternativ

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Maskinens sugkraft varierar beroende på vilket effektläge du har valt. Max mode är det mest kraftfulla.

Problem med uppsugningen orsakas oftast av en blockering.

Stäng av maskinen.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Obs: vi har tagit bort triggern, vilket gör att du enkelt kan växla hand när du dammsuger runt hinder.

Pulserar maskinen?

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Skaftet på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare kontrolleras i båda ändar.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen. Se till att den röda pricken på munstycket är korrekt positionerat mot den på skaftet.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera att inget är igensatt

Ta bort tillbehöret från apparaten, kontrollera om öppningarna är blockerade och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka tillbehöret på apparaten.

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Löse detta problemet?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Montera skaftet och munstycket och testa maskinen. Säkerställ att den röda pricken på skaftet och munstycket är i linje med varandra.

Löse detta problemet?

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Såhär tvättar du filtret – steg för steg

Avlägsna filtret

Ta bort filtret genom att vrida det motsols. Dra försiktigt bort det från maskinen.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Insidan av filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Meshpartiet på filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Överskott av vatten skakas ur filtret på Dyson V11-dammsugaren genom att skaka det i alla riktningar.

Torkning

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Ommontering

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen huvudsakligen används i Max-läge.

Löse detta problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Skjut ändlocket uppåt tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur Micro Fluffy™-munstycket.

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Skjut tillbaka borsthuvudet i Micro Fluffy™-munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara öppet enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Tvätta borststången - steg för steg

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort ändlocket från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Skölj borsthuvudet under rinnande vatten och gnugga försiktigt för att ta bort ludd eller smuts.

Ställ borsthuvudet upprätt enligt bilden. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Löse detta problemet?

Avlägsna behållaren

Håll i maskinen med behållaren neråt. Tryck bestämt på behållarens röda spärrknapp och lossa behållaren från maskinen. Behållaren kommer att glida neråt, vilket får dess botten att öppnas. Botten på behållaren kommer inte att öppnas om den röda knappen inte trycks ner helt.

Kontrollera höljets öppning

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera öppningen på höljet

Kontrollera om det finns några blockeringar vid öppningen på höljet. Avlägsna eventuella blockeringar.

För tillbaka behållaren på skenan om du har tagit av den. Se till att behållaren och locket sitter ordentligt på plats.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Löse detta problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta rätt på ändlocket på sidan av det motordrivna minimunstycket. Vrid ändlocket moturs ett fjärdedels varv med hjälp av ett mynt för att avlägsna det.</p><p>Obs: Det ska finnas en liten hänglåsikon samt vägledande pilar som visar dig hur du låser upp ändlocket.

Så här lossar du miniborsthuvudet.

Ta bort borsthuvudet från det motordrivna minimunstycket och ta bort eventuella hårstrån eller fibrer. Kontrollera halsen på det motordrivna minimunstycket (delen där det motordrivna minimunstycket sitter ihop med skaftet) för att se om det finns några blockeringar. Kontrollera att det inte har samlats damm eller skräp i den lilla sprickan mellan borststången och halsen på det motordrivna minimunstycket.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Löse detta problemet?

Stäng av maskinen.

Avlägsna behållaren

Tryck ner behållarens röda spärrknapp, och se till att du inte råkar trycka på strömknappen. Botten på behållaren kommer då att öppnas, vilket gör att höljet glider ner i behållaren och drar med sig eventuell smuts.

Tryck ner behållarens röda spärreglage och skjut av behållaren från skenan.

Kontrollera om det finns några blockeringar vid öppningen på höljet. Avlägsna eventuella blockeringar.

Kontrollera höljets öppning

Kontrollera om det finns några blockeringar vid höljets öppning på framsidan av maskinen och ta bort dessa vid behov.

För tillbaka behållaren på skenan om du har tagit av den. Se till att behållaren och locket sitter ordentligt på plats.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Automatisk avstängning

Maskinen är utrustad med automatisk avstängning. Om någon del blockeras stängs maskinen automatiskt av.

Se till att maskinen endast används på hårda golv. Maskinen fungerar inte på mattor.

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Testa maskinen på nytt

Ett cykeltest måste utföras om maskinen plötsligt slutar att fungera.

Borsthuvudet slutade att fungera: Tryck först av och sedan på huvudströmknappen.

Huvudmotorn slutade att fungera: Tryck på strömknappen igen.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen.

Tryck på strömknappen på maskinens huvuddel.

Nätdel

Reservdelsnr 965363-01

Nätdel

Nätdel

Reservdelsnr 965363-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Nätdel

Nätdel

Reservdelsnr 965363-01

<div>Ers&auml;ttningsaggregat f&ouml;r din Dyson dammsugare.</div>

900 kr

Se mer

Att ingen LED-lampa lyser på batteriet eller huvuddelen kan indikera att maskinen är avstängd.

Startknapp

Vi har tagit bort triggern så att du enkelt kan byta hand när du rengör runt objekt som är i vägen.

Tryck på AV/PÅ-knappen på maskinens huvuddel för att sätta på maskinen.

Löse detta problemet?

Det här problemet kan lösas genom att ladda maskinen. Sätt maskinen på laddning.

Det kan ta upp till fyra timmar att ladda batteriet helt. Ditt batteri har utformats för att vara laddat.

Anslut laddaren direkt till laddningspunkten på din maskin. Du kan också ansluta till din docka enligt installationsinstruktionerna som medföljer din docka.

LED-lampan på batteriet pulserar för att indikera att maskinen laddas.

Har detta avhjälpt problemet?

Kontrollera elen

Se till att laddaren är ordentligt ansluten till maskinen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova att ansluta laddaren till ett annat eluttag.

Har detta avhjälpt problemet?

Nätdel

Reservdelsnr 965363-01

Nätdel

Nätdel

Reservdelsnr 965363-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Nätdel

Nätdel

Reservdelsnr 965363-01

<div>Ers&auml;ttningsaggregat f&ouml;r din Dyson dammsugare.</div>

900 kr

Se mer

En blinkande blå och röd LED-lampa på batteriet indikerar att det finns ett problem med strömförsörjningen.

Kontrollera elen

Se till att laddaren är ordentligt ansluten till maskinen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova att ansluta laddaren till ett annat eluttag.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

En blinkande blå LED-lampa på batteriet indikerar att batteriet är tomt och behöver laddas.

Ladda din maskin

Anslut laddaren direkt till laddningspunkten på din maskin. Du kan också ansluta till din docka enligt installationsinstruktionerna som medföljer din docka.

LED-lampan på batteriet pulserar för att indikera att maskinen laddas.

Det kan ta upp till fyra timmar att ladda batteriet helt. Ditt batteri har konstruerats för att kunna lämnas på laddning.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Drifttid

Den övergripande drifttiden kan öka och minska beroende på effektläget, golvtypen och vilket verktyg som används.

Eco-läge

Den optimala balansen mellan kraft och driftstid.

MAX-läge

Erbjuder maximal kraft. För intensiv rengöring av ingrodd smuts.

Ladda maskinen helt i 4 timmar.

Din maskins driftstider

Eco mode - 20 minuter (endast handhållen) | 18 minuter (hårda golv)

Max mode - 5 minuter (endast handhållen) | 5 minuter (hårda golv)

Fungerar maskinen som förväntat?

Nätdel

Reservdelsnr 965363-01

Nätdel

Nätdel

Reservdelsnr 965363-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Nätdel

Nätdel

Reservdelsnr 965363-01

<div>Ers&auml;ttningsaggregat f&ouml;r din Dyson dammsugare.</div>

900 kr

Se mer

Välj ett lämpligt alternativ

Fuktig eller unken

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Endast filtret, behållaren och det tvättbara borsthuvudet tillhörande Dyson Micro 1.5kg™;-munstycket kan rengöras. Rengjorda delar måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Har någon del av maskinen tvättas?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt

Avlägsna blockeringar om det behövs.

Kör inte behållaren eller någon del av maskinen i diskmaskinen och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Skölj av behållaren under kallt rinnande vatten. Torka av med en torr luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Se till att alla delar av behållaren är helt torra innan du sätter tillbaka den.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Löse detta problemet?

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Om du kan identifiera vilken del av apparaten som lukten kommer ifrån, kan ett byte av den delen lösa problemet.

Såhär tvättar du filtret – steg för steg

Avlägsna filtret

Ta bort filtret genom att vrida det motsols. Dra försiktigt bort det från maskinen.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Insidan av filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Meshpartiet på filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Överskott av vatten skakas ur filtret på Dyson V11-dammsugaren genom att skaka det i alla riktningar.

Torkning

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Ommontering

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen huvudsakligen används i Max-läge.

Löse detta problemet?

Var alla de tvättade delarna helt torra innan maskinen användes?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Om du kan identifiera vilken del av apparaten som lukten kommer ifrån, kan ett byte av den delen lösa problemet.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Välj ett lämpligt alternativ

Testa maskinen

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på maskinen.

Sätt maskinen i Max-läge.

Uppstår ljudet fortfarande?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt på och prova maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Löse detta problemet?

Behållare

Reservdelsnr 965416-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965416-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965416-01

<p>Reservbeh&aring;llare till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

313 kr

Se mer

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera alla golvmunstycken

Fäst golvmunstycket direkt på behållaren.

Välj att det är skaftet som är skadat om borsten snurrar i alla tillbehör när den ansluts till behållaren.

Om borsten inte roterar med något munstycke, välj "Borsten roterar inte på något städmunstycke".

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera att inget är igensatt

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Tvätta borststången - steg för steg

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort ändlocket från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Skölj borsthuvudet under rinnande vatten och gnugga försiktigt för att ta bort ludd eller smuts.

Ställ borsthuvudet upprätt enligt bilden. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa munstycket

Leta rätt på ändlocket på sidan av det motordrivna minimunstycket. Vrid ändlocket moturs ett fjärdedels varv med hjälp av ett mynt för att avlägsna det.</p><p>Obs: Det ska finnas en liten hänglåsikon samt vägledande pilar som visar dig hur du låser upp ändlocket.

Ta bort borsthuvudet från det motordrivna minimunstycket och ta bort eventuella hårstrån eller fibrer. Kontrollera halsen på det motordrivna minimunstycket (delen där det motordrivna minimunstycket sitter ihop med skaftet) för att se om det finns några blockeringar. Kontrollera att det inte har samlats damm eller skräp i den lilla sprickan mellan borststången och halsen på det motordrivna minimunstycket.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

En del är svår att lossa

Första gången du använder maskinen kan vissa delar vara svåra att lossa. Efter den första användningen bör delarna bli lösare.

Vilken del är svår att lossa?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Töm så snart smutsen når MAX-markören – låt den inte bli överfylld. Se till att maskinen inte är ansluten till laddaren när du tömmer den genomskinliga behållaren.

Lossa skaftet genom att trycka på skaftets röda frigöringsknapp och dra loss det från behållaren.

Tömma dammbehållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Löse detta problemet?

Serienumret hittas på undersidan av maskinens&rsquos batteri.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Drifttid

LED-lampan på batteriet kommer att blinka när laddningen börjar ta slut och du måste sätta batteriet på laddning.

Din maskins driftstider

Eco mode - 20 minuter (endast handhållen) | 18 minuter (hårda golv)

Max mode - 5 minuter (endast handhållen) | 5 minuter (hårda golv)

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Alla munstycken som följer med maskinen passar på skaftet och behållaren.

Fäst munstycket i änden av skaftet och se till att anslutningarna ligger i linje med de röda prickarna på skaftet och munstycket.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna batteriet

Placera din maskin på ett stabilt underlag

Använd en liten phillipsskruvmejsel för att ta bort de tre skruvarna som håller fast batteriet. En sitter på baksidan av handtaget.

De andra två är placerade på undersidan av batteriet. Observera: Dessa skruvas bort från batteriet i en viss vinkel.

Ta ut batteriet ur handtaget och lägg det åt sidan.

Ta bort batteriet från handtaget och kassera alla delar i enlighet med lokala koder och föreskrifter.

Sätta tillbaka batteriet

Sätt tillbaka batteriet i basen på handtaget.

Fäst de två skruvarna på undersidan av batteriet i en 30-gradig vinkel.

Fäst den tredje skruven på baksidan av handtaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Laddning av apparaten

För den bästa upplevelsen rekommenderar vi att du laddar din maskin helt så snart du öppnar lådan och efter varje rengöring.

Anslut laddaren direkt till laddningspunkten på din maskin. Du kan också ansluta till din docka enligt installationsinstruktionerna som medföljer din docka.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Så här installerar du väggdockan – steg för steg

Packa upp Grab and Go Dok, laddaren och instruktionerna ur förpackningen.

Montera ihop basen, stammen och monteringsfästet med varandra. Se till att alla tre delar sitter ihop ordentligt.

Placera kontakten på det främre höljet.

Se till att laddarkabeln sitter fast ordentligt bakom det främre höljet.

Tryck ner kontaktskyddet ordentligt för att se till att kontakten sitter säkert på plats.

För ner laddningskabeln i stammen på Grab and Go Dok och se till att locket klickar fast ordentligt

Anslut laddaren till eluttaget.

Placera maskinen på Grab and Go Dok och ladda helt innan användning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Tömma dammbehållaren

Det är viktigt att tömma behållaren när smutsen når MAX-markeringen på dammbehållaren. Tryck på den röda spärrknappen på skaftet och dra bort behållaren från skaftet.

Håll din maskin över papperskorgen och tryck ner behållarens röda spärrknapp längs med på den genomskinliga behållaren. Var uppmärksam så att du inte trycker ner strömknappen. Stäng behållarbasen så att den klickar säkert på plats.

Tvätta filtret

Vrid det runda filterlocket på dammsugarens baksida moturs och ta bort det från maskinen.

Innan du tvättar filtret, knacka det försiktigt för att ta bort damm och smuts. Tvätta filtret endast med kranvatten. Tvätta utsidan på filtret och gnugga med fingrarna för att ta bort smutsen.

Tvätta därefter insidan på filtret; håll det upprätt under kranen och skaka med en roterande rörelse. Fyll filtret med vatten, placera handen över den öppna änden och skaka bestämt. Upprepa dessa steg tills vattnet är klart.

Töm filtret och skaka för att avlägsna överflödigt vatten. Låt torka i minst 24 timmar på en varm plats med bra luftflöde.

Kontrollera att filterenheten här helt torr innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka filtret genom att vrida det medurs tills det klickar på plats.

Såhär rengör du borsthuvudet

Använd det semicirkulära hålet för att trycka upp ändlocket helt i ena änden av borstvalsen, och dra ut borstvalsen ur munstycket. Ta bort ändlocket och lätt till sidan. Håll borsthuvudet under kallt kranvatten och skrubba det varsamt för att ta bort ludd och smuts.

Tryck och skaka sedan för att få bort så mycket överflödigt vatten som möjligt.

Ställ borstvalsen i upprätt läge och låt den torka i minst 24 timmar. Kontrollera att borstvalsen är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Sätt tillbaka ändlocket på borstvalsen så att det är i öppet läge. Var noga med att locket är i korrekt position. Postionera det i en 45 graders vinkel, annars kan det inte tryckas på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Startknapp

Vi har tagit bort triggern, strömknappen är nu placerad på maskinens huvuddel så att du enkelt kan växla hand när du dammsuger runt hinder.

Effektlägen

Maskinen har två strömlägen för olika uppgifter.

Eco-läge

Maximal driftstid för längre rengöringar runt hela din bostad.

MAX-läge

Konstruerad för intensiv punktrengöring av ingrodd smuts.

Drifttid

Den totala driftstiden kan öka eller minska beroende på strömläge, golvtyp och vilket munstycke som används.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Användarmanual

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Så här installerar du väggdockan – steg för steg

Väggdockan måste monteras i enlighet med de regler och tillämpliga riktlinjer/standarder som finns uppsatta (statliga och lokala lagar kan komma att gälla). Dyson rekommenderar att du använder skyddande kläder, glasögon och annan skyddsutrustning när du installerar dockningsstationen.

Packa upp väggdockan, laddaren och instruktionerna ur förpackningen.

Välj ut en passande plats för väggdockan och se till att det inte finns några rörledningar (gas, vatten eller luft), elkablar, ledningar eller kanaler direkt bakom monteringsplatsen. Följ stegen i instruktionerna.

Sätt fast ryggplåten med lämpliga beslag.

Placera kontakten på det främre höljet.

Säkerställ att laddsladden är ordentligt fastsatt bakom det främre höljet.

Tryck bestämt ner jackkontaktsskyddet så att jackkontakten sitter ordentligt på plats.

Kläm fast höljet på ryggplåten och tryck bestämt på plats.

Snäpp fast tillbehören.

Placera maskinen i väggdockan.

Anslut laddaren till eluttaget. Slå på (om det behövs) för att ladda batteriet.

Apparaten måste var fulladdad innan den används första gången.

Välj ett lämpligt alternativ

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Kontrollera om det finns några blockeringar – steg för steg

Om någon del blockeras pulserar maskinen ett antal gånger och stängs automatiskt av.

När du kontrollerar för blockeringar, akta dig för vassa föremål och tryck inte på 'ON'-knappen.

Börja med att ta bort skaftet och töm dammbehållaren.

Håll maskinen med dammbehållaren nedåt och tryck lossningsspaken med ett fast grepp.

Tryck på den röda knappen för att lossa på dammbehållaren och skjut ner den för att koppla loss.

Kontrollera om det finns några blockeringar vid öppningen på höljet. Avlägsna eventuella blockeringar.

Kontrollera om det finns några blockeringar vid höljets öppning på framsidan av maskinen och ta bort dessa vid behov.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka behållaren genom att föra ner skenan i behållaren. Stäng basen på behållaren tills den klickar på plats och sitter ordentligt fast.

Lossa golvmunstycket

Ta bort golvmunstycket från skaftet och kontrollera efter blockeringar i skaftet.

Kontrollera efter skräp och smuts i borsthuvudets hals.

Kontrollera sedan borsthuvudet efter annan smuts och kontrollera att luftvägarna inte är blockerade.

Montera tillbaka alla delarna ordentligt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren – steg för steg

Ta bort filtret genom att vrida det motsols. Dra försiktigt bort det från maskinen.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Insidan av filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Meshpartiet på filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Överskott av vatten skakas ur filtret på Dyson V11-dammsugaren genom att skaka det i alla riktningar.

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen huvudsakligen används i Max-läge.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Tömma dammbehållaren

Det är viktigt att tömma behållaren när smutsen når MAX-markeringen på dammbehållaren. Tryck på den röda spärrknappen på skaftet och dra bort behållaren från skaftet.

Håll maskinen över soptunna och tryck ner den röda spärrknappen längs hela dammbehållaren. Var försiktig så att du inte trycker på strömknappen.

Stäng behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Tvätta filtret

Vrid det runda filterlocket på dammsugarens baksida moturs och ta bort det från maskinen.

Innan du tvättar filtret, knacka det försiktigt för att ta bort damm och smuts. Tvätta filtret endast med kranvatten. Tvätta utsidan på filtret och gnugga med fingrarna för att ta bort smutsen.

Tvätta därefter insidan på filtret; håll det upprätt under kranen och skaka med en roterande rörelse. Fyll filtret med vatten, placera handen över den öppna änden och skaka bestämt. Upprepa dessa steg tills vattnet är klart.

Töm filtret och skaka för att avlägsna överflödigt vatten. Låt torka i minst 24 timmar på en varm plats med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det, annars kan motorn skadas.

För att sätta tillbaka filtret, vrid det medurs tills den klickar på plats. Använd det semicirkulära hålet för att trycka upp ändlocket helt i ena änden av borstvalsen, och dra ut borstvalsen ur munstycket.

Såhär rengör du borsthuvudet

Ta bort ändlocket och lätt till sidan.

Håll borsthuvudet under rinnande vatten och gnugga försiktigt bort eventuellt ludd eller smuts.

Ställ borstvalsen i upprätt läge och låt den torka i minst 24 timmar. Kontrollera att borstvalsen är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Sätt tillbaka ändlocket på borstvalsen så att det är i öppet läge. Var noga med att locket är i korrekt position. Postionera det i en 45 graders vinkel, annars kan det inte tryckas på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta behållaren

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengör behållaren – steg för steg

Kör inte någon av maskinens delar i diskmaskinen och använd inte heller rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Töm soptunnan innan du tvättar den.

Tryck ner behållarens röda spärreglage och skjut av behållaren från skenan.

Skölj av behållaren under kallt rinnande vatten. Torka av med en torr luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Se till att alla delar av behållaren är helt torra innan du sätter tillbaka den.

Skjut behållaren på löparen.

Observera: behållaren kan vara svårare att öppna vid första användningen efter att den rengjorts.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöring av motordrivna munstycken – steg för steg

Det är endast Fogmunstycket med LED-belysning som går att rengöra.

Kör inte någon av maskinens delar i diskmaskinen och använd inte heller rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Rengör under kallt rinnande vatten och se till att inte få något vatten på kontakten.

Se till att munstycket är helt torrt innan du använder det.

Ditt motordrivna miniverktyg är inte tvättbart. Torka av med en fuktig luddfri trasa.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?