Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

HD11 Pro UK/IE/SA/AE Nk/Sv/Nk
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Cleaning the appliance .

Använd en torr trasa för att rengöra apparatens huvuddel. Se till att den smala öppningen är fri från hinder.

Avlägsnar smuts från borsthuvudet på en cylinderdammsugare från Dyson.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj ett lämpligt alternativ

Val av luftflöde

Apparatens ljudnivå varierar beroende på det valda luftflödet. Minska luftflödet genom att trycka på knappen ”Luftflödesreglering” tills en vit lysdiod tänds.

Så här kopplar du bort det justerbara röret från handtaget på en cylinderdammsugare från Dyson.

Välj ett lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Maintain optimum performance by cleaning your filter

När vi utförde testerna i våra salonger runt om i världen märkte vi att det finns olika typer av salongsmiljöer. Hur miljön ser ut i din salong är av stor betydelse för hur ofta du bör rengöra ditt filter. Vi rekommenderar att du rengör ditt filter minst en gång i månaden eller när du märker att produkten har minskat i prestanda, samt om de blinkande vita LED-lamporna varnar dig om att du behöver genomföra en rengöring av filtret.

Om det nya filtret i Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen

Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen har ett nytt filter som är olikt det i de tidigare Dyson Supersonic™-hårfönarna. Se till att du följer de senaste anvisningarna när du rengör ditt filter.

Om du äger en rengöringsborste som du fått i ett tidigare Dyson Supersonic™-hårfönskit ska du inte använda denna för att rengöra filtret i din Dyson Supersonic™ Professional-hårfön, eftersom det kan medföra skador på filterhöljet. Använd istället endast dina fingertoppar på det sätt som visas i instruktionerna.

Rengöring av filtret

Se till att du drar ut maskinens sladd ur eluttaget och låter den svalna innan du rengör din filterenhet.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel.

Håll i maskinens handtag och dra filterenheten neråt och på sladden.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. Torka av filternätet på din maskin med en torr, luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Låt filterenheten blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel i minst 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder ett rengörande schampo eller diskmedel.

Ta ut det inre filtret ur filterhöljet.

Gnugga försiktigt med fingertopparna för att rengöra varje del ordentligt. Damm eller smuts som täcker för hålen i filterhöljet bör vara synligt med blotta ögat. Skölj båda delarna av filtret för att ta bort eventuell smuts. Torka sedan båda delarna av filtret helt med en torr, luddfri rengöringsduk.

Kontrollera att all smuts är avlägsnad innan det inre filtret placeras i filterhöljet.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. För filterenheten mot handtaget och vrid tills den klickar på plats.

Använd inte din maskin utan att filterenheten är monterad.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Välj ett lämpligt alternativ

Luftflödesreglering

Luftflödets riktning för Dyson Supersonic hårfön är från den bakre delen där reglagen sitter.

Öka luftflödet genom att trycka på knappen ”Luftflödesreglering” på apparatens baksida tills tre vita lysdioder tänds. Tillgängliga inställningar:

En vit lampa – skonsam (styling)

Kontrollerar suget på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Två vita lampor – medium (normal torkning)

Förmotorfiltret tas ut ur Dysons cylinderdammsugare genom att knäppa upp locket och öppna det.

Tre vita lampor – Snabb (snabb torkning)

Förmotorfiltret tas ut ur Dysons cylinderdammsugare.

Om detta inte har löst problemet, ta bort filterskyddet från apparaten.

Löse detta problemet?

Byt ut filtret

En extra filterenhet ingår för att säkerställa att du ska kunna fortsätta använda maskinen.

Har du ett rent reservfilterskydd?

Avlägsna filtret

Avlägsna filtret från maskinen.

Kör apparaten minst lika länge som det tog för problemen att uppstå tidigare, men inte längre än tre minuter.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Maintain optimum performance by cleaning your filter

När vi utförde testerna i våra salonger runt om i världen märkte vi att det finns olika typer av salongsmiljöer. Hur miljön ser ut i din salong är av stor betydelse för hur ofta du bör rengöra ditt filter. Vi rekommenderar att du rengör ditt filter minst en gång i månaden eller när du märker att produkten har minskat i prestanda, samt om de blinkande vita LED-lamporna varnar dig om att du behöver genomföra en rengöring av filtret.

Om det nya filtret i Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen

Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen har ett nytt filter som är olikt det i de tidigare Dyson Supersonic™-hårfönarna. Se till att du följer de senaste anvisningarna när du rengör ditt filter.

Om du äger en rengöringsborste som du fått i ett tidigare Dyson Supersonic™-hårfönskit ska du inte använda denna för att rengöra filtret i din Dyson Supersonic™ Professional-hårfön, eftersom det kan medföra skador på filterhöljet. Använd istället endast dina fingertoppar på det sätt som visas i instruktionerna.

Rengöring av filtret

Se till att du drar ut maskinens sladd ur eluttaget och låter den svalna innan du rengör din filterenhet.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel.

Håll i maskinens handtag och dra filterenheten neråt och på sladden.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. Torka av filternätet på din maskin med en torr, luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Låt filterenheten blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel i minst 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder ett rengörande schampo eller diskmedel.

Ta ut det inre filtret ur filterhöljet.

Gnugga försiktigt med fingertopparna för att rengöra varje del ordentligt. Damm eller smuts som täcker för hålen i filterhöljet bör vara synligt med blotta ögat. Skölj båda delarna av filtret för att ta bort eventuell smuts. Torka sedan båda delarna av filtret helt med en torr, luddfri rengöringsduk.

Kontrollera att all smuts är avlägsnad innan det inre filtret placeras i filterhöljet.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. För filterenheten mot handtaget och vrid tills den klickar på plats.

Använd inte din maskin utan att filterenheten är monterad.

Är du nöjd med filterunderhållet?

Byta filtret

Fäst en rent filterskydd på hårtorken.

Håll i maskinens handtag och dra filterenheten neråt och på sladden.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över kabeln.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. För filterenheten mot handtaget och vrid tills den klickar på plats.

Kör maskinen

Kör apparaten minst lika länge som det tog för problemen att uppstå tidigare, men inte längre än tre minuter.

Löse detta problemet?

Temperature .

Dyson Supersonic™ hårfön har smarta funktioner. Den har en smart mikroprocessor som reglerar temperaturen för att förhindra skador från extrem värme och skydda hårets naturliga glans. Den högsta driftstemperaturen under normala användningsförhållanden är 105°C.

Öka temperaturen genom att trycka på knappen ”Temperaturövervakning” på apparatens baksida tills tre röda lysdioder tänds. Tillgängliga inställningar:

En röd lampa – låg skonsam torkning

Så här byter du ut förmotorfiltret på Dysons cylinderdammsugare.

Två röda lampor – medium 80 °C° (normal torkning)

Hur behållaren rengör cyklonen när den öppnas.

Tre röda lampor – Hög (100°C) Snabb torkning och styling.

Så här tar du isär den justerbara slangen, munstycket och slangen.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Låt maskinen svalna innan du testar att slå på strömmen igen.

Kontrollera maskinen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Byt säkringen i maskinens kontaktdon.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Maintain optimum performance by cleaning your filter

När vi utförde testerna i våra salonger runt om i världen märkte vi att det finns olika typer av salongsmiljöer. Hur miljön ser ut i din salong är av stor betydelse för hur ofta du bör rengöra ditt filter. Vi rekommenderar att du rengör ditt filter minst en gång i månaden eller när du märker att produkten har minskat i prestanda, samt om de blinkande vita LED-lamporna varnar dig om att du behöver genomföra en rengöring av filtret.

Om det nya filtret i Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen

Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen har ett nytt filter som är olikt det i de tidigare Dyson Supersonic™-hårfönarna. Se till att du följer de senaste anvisningarna när du rengör ditt filter.

Om du äger en rengöringsborste som du fått i ett tidigare Dyson Supersonic™-hårfönskit ska du inte använda denna för att rengöra filtret i din Dyson Supersonic™ Professional-hårfön, eftersom det kan medföra skador på filterhöljet. Använd istället endast dina fingertoppar på det sätt som visas i instruktionerna.

Rengöring av filtret

Se till att du drar ut maskinens sladd ur eluttaget och låter den svalna innan du rengör din filterenhet.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel.

Håll i maskinens handtag och dra filterenheten neråt och på sladden.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. Torka av filternätet på din maskin med en torr, luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Låt filterenheten blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel i minst 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder ett rengörande schampo eller diskmedel.

Ta ut det inre filtret ur filterhöljet.

Gnugga försiktigt med fingertopparna för att rengöra varje del ordentligt. Damm eller smuts som täcker för hålen i filterhöljet bör vara synligt med blotta ögat. Skölj båda delarna av filtret för att ta bort eventuell smuts. Torka sedan båda delarna av filtret helt med en torr, luddfri rengöringsduk.

Kontrollera att all smuts är avlägsnad innan det inre filtret placeras i filterhöljet.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. För filterenheten mot handtaget och vrid tills den klickar på plats.

Använd inte din maskin utan att filterenheten är monterad.

Löse detta problemet?

Avlägsna filtret

Håll i maskinens handtag och dra filterenheten neråt och på sladden.

Testa maskinen.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Maintain optimum performance by cleaning your filter

När vi utförde testerna i våra salonger runt om i världen märkte vi att det finns olika typer av salongsmiljöer. Hur miljön ser ut i din salong är av stor betydelse för hur ofta du bör rengöra ditt filter. Vi rekommenderar att du rengör ditt filter minst en gång i månaden eller när du märker att produkten har minskat i prestanda, samt om de blinkande vita LED-lamporna varnar dig om att du behöver genomföra en rengöring av filtret.

Om det nya filtret i Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen

Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen har ett nytt filter som är olikt det i de tidigare Dyson Supersonic™-hårfönarna. Se till att du följer de senaste anvisningarna när du rengör ditt filter.

Om du äger en rengöringsborste som du fått i ett tidigare Dyson Supersonic™-hårfönskit ska du inte använda denna för att rengöra filtret i din Dyson Supersonic™ Professional-hårfön, eftersom det kan medföra skador på filterhöljet. Använd istället endast dina fingertoppar på det sätt som visas i instruktionerna.

Rengöring av filtret

Se till att du drar ut maskinens sladd ur eluttaget och låter den svalna innan du rengör din filterenhet.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel.

Håll i maskinens handtag och dra filterenheten neråt och på sladden.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. Torka av filternätet på din maskin med en torr, luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Låt filterenheten blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel i minst 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder ett rengörande schampo eller diskmedel.

Ta ut det inre filtret ur filterhöljet.

Gnugga försiktigt med fingertopparna för att rengöra varje del ordentligt. Damm eller smuts som täcker för hålen i filterhöljet bör vara synligt med blotta ögat. Skölj båda delarna av filtret för att ta bort eventuell smuts. Torka sedan båda delarna av filtret helt med en torr, luddfri rengöringsduk.

Kontrollera att all smuts är avlägsnad innan det inre filtret placeras i filterhöljet.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. För filterenheten mot handtaget och vrid tills den klickar på plats.

Använd inte din maskin utan att filterenheten är monterad.

Löse detta problemet?

Varning:

Användning av en förlängningssladd rekommenderas inte.

Är några lampor tända på apparaten?

Kontrollera spänningen

Kontrollera att apparaten används i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med det intervall som apparaten köptes för:

220–240 V

Australien

Kina

Egypten

Europa

Grönland

Hongkong

Indien

Indonesien

Irland

Malaysia

Nya Zeeland

Peru

Filippinerna

Ryssland

Singapore

Sydafrika

Sydkorea

Thailand

Förenade Arabemiraten

Storbritannien

100–127 V

Kanada

Japan

Mexiko

Taiwan

USA

Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i Storbritannien till Europa kommer den att fungera. Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i USA till Europa kommer den inte att fungera.

Används apparaten i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med den som apparaten köptes för?

Koppla in maskinen igen i ett annat eluttag.

Testa apparaten på nytt när du befinner dig i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med den som apparaten köptes för.

Löse detta problemet?

Prova i ett annat eluttag

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Kunde problemet lösas genom att testa maskinen på nytt?

Lampor

Kontrollera maskinens lampor.

Kontrollera lamporna

Kontrollera lamporna som indikerar att maskinen fungerar ryckigt.

Tänk på att det kan förekomma en väldigt kort fördröjning från det att du trycker på På-knappen till dess att luftflödet startar.

PÅ/AV-knapp

Maskinen stängs av med skjutreglaget PÅ/AV.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Löse detta problemet?

Ovanlig lukt

Om detta är den första användningen, avlägsna den genomskinliga filmen.

Vid de första användningstillfällena är det normalt att helt nya apparater med ett värmeelement avger en viss lukt (t.ex. brödrost, ugn, vattenkokare osv.). Lukten försvinner efter en tids användning.

Välj vilken lukt som känns om lukten fortfarande går att känna efter några användningstillfällen.

Löse detta problemet?

Välj ett lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Dammig lukt

Om apparaten har en dammig lukt ska du se till att luftutgången inte är blockerad och rengöra filtret.

Avlägsnar smuts från borsthuvudet på en cylinderdammsugare från Dyson.

Maintain optimum performance by cleaning your filter

När vi utförde testerna i våra salonger runt om i världen märkte vi att det finns olika typer av salongsmiljöer. Hur miljön ser ut i din salong är av stor betydelse för hur ofta du bör rengöra ditt filter. Vi rekommenderar att du rengör ditt filter minst en gång i månaden eller när du märker att produkten har minskat i prestanda, samt om de blinkande vita LED-lamporna varnar dig om att du behöver genomföra en rengöring av filtret.

Om det nya filtret i Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen

Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen har ett nytt filter som är olikt det i de tidigare Dyson Supersonic™-hårfönarna. Se till att du följer de senaste anvisningarna när du rengör ditt filter.

Om du äger en rengöringsborste som du fått i ett tidigare Dyson Supersonic™-hårfönskit ska du inte använda denna för att rengöra filtret i din Dyson Supersonic™ Professional-hårfön, eftersom det kan medföra skador på filterhöljet. Använd istället endast dina fingertoppar på det sätt som visas i instruktionerna.

Rengöring av filtret

Se till att du drar ut maskinens sladd ur eluttaget och låter den svalna innan du rengör din filterenhet.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel.

Håll i maskinens handtag och dra filterenheten neråt och på sladden.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. Torka av filternätet på din maskin med en torr, luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Låt filterenheten blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel i minst 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder ett rengörande schampo eller diskmedel.

Ta ut det inre filtret ur filterhöljet.

Gnugga försiktigt med fingertopparna för att rengöra varje del ordentligt. Damm eller smuts som täcker för hålen i filterhöljet bör vara synligt med blotta ögat. Skölj båda delarna av filtret för att ta bort eventuell smuts. Torka sedan båda delarna av filtret helt med en torr, luddfri rengöringsduk.

Kontrollera att all smuts är avlägsnad innan det inre filtret placeras i filterhöljet.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. För filterenheten mot handtaget och vrid tills den klickar på plats.

Använd inte din maskin utan att filterenheten är monterad.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Använda tillbehör

Tillbehören till hårfönen är magnetiska och kan enkelt fästas på apparatens framsida. De kan vridas 360 grader så att du kan placera dem exakt där du behöver dem.

Kontrollera alla accessoarer

Försök att sätta fast alla tillbehör på hårfönen.

Löse detta problemet?

Utjämningsmunstycke

Cyklonen från Dysons cylinderdammsugare kontrolleras för skador.

Professionellt koncentratormunstycke

Så här förvarar du tillbehören på det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare.

Spridare

Att använda sugmunstycket på ömtåliga underlag.

Tillbehör för varsamt luftflöde

Diffusor

Reservdelsnr 970266-05

Diffusor

Diffusor

Reservdelsnr 970266-05

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Diffusor

Diffusor

Reservdelsnr 970266-05

<p>F&ouml;rdelar luften j&auml;mnt runt alla dina lockar. &Aring;terskapar en naturlig h&aring;rtorkningsprocess och hj&auml;lper till att reducera friss f&ouml;r &ouml;kad definition.</p>

448 kr

Se mer

Professional-koncentrator

Reservdelsnr 969549-01

Professional-koncentrator

Professional-koncentrator

Reservdelsnr 969549-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Professional-koncentrator

Professional-koncentrator

Reservdelsnr 969549-01

Bredare och tunnare munstycke för exakt styling, med cool grip-kanter.

265 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Magnetiskt väggstativ i kork

Reservdelsnr 970008-01

Magnetiskt väggstativ i kork

Magnetiskt väggstativ i kork

Reservdelsnr 970008-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Magnetiskt väggstativ i kork

Magnetiskt väggstativ i kork

Reservdelsnr 970008-01

The easy-access cradle is finished in brushed steel, to neatly store and protect your hair dryer in the salon. And with three magnetic docks, you can organise your attachments and keep them close to hand.

906 kr

Se mer

Bordsställ

Reservdelsnr 969559-01

Bordsställ

Bordsställ

Reservdelsnr 969559-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Bordsställ

Bordsställ

Reservdelsnr 969559-01

Engineered from steel to neatly hold your Dyson Supersonic™ hair dryer. Magnetic attachments can be attached and removed with one click.

Tillfälligt slutsåld

896 kr

Gentle-air-tillbehör

Reservdelsnr 969749-01

Gentle-air-tillbehör

Reservdelsnr 969749-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Gentle-air-tillbehör

Reservdelsnr 969749-01

Gentle-air-tillbehör till din Dyson Supersonic™-hårfön.

380 kr

Se mer

Cold shot controls

Du kan nu aktivera funktionen för kalluft på Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen på två olika sätt:


1. Tryck och håll ner knappen för kalluft som sitter placerad precis under strömknappen.
2. Tryck och håll ner knappen för temperaturkontroll i 1,5 sekunder för att inaktivera värmen och aktivera kalluften.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Byta filterluckan

Se till att dra ut maskinens sladd ur eluttaget och låt den svalna innan du byter filterenhet.

Håll i maskinens handtag och dra filterenheten neråt och på sladden.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över kabeln.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. För filterenheten mot handtaget och vrid tills den klickar på plats.

Använd inte din maskin utan att filterenheten är monterad.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hållare

Fäst varje tillbehör vid den andra magneten på stället och se till att tillbehören sitter korrekt.

Professionellt koncentratormunstycke och smoothing nozzle fästs högst upp på stället.

Slangen kopplas bort från Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Spridaren fästs längst ned på stativet.

Det justerbara röret på Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Hårfönen fästs högst upp på stativet.

Ihopsättning av Dyson DC05-cylinderdammsugaren.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda tillbehören

De magnetiska tillbehören kan snabbt och enkelt fästas på maskinens framsida. De kan vridas 360 grader så att du kan placera dem exakt där du behöver dem.

Utjämningsmunstycke

Torkar håret varsamt med en jämn luftström.

Professionellt koncentratormunstycke

Snabbt, exakt luftflöde för att kontrollerad styling, en sektion i taget.

Spridare

Ger ett jämnt luftflöde för att torka lockarna och bidrar till att minska frissigt hår. Rekommenderas för användning vid inställningar med låg temperatur och svagt luftflöde.

Tillbehör för varsamt luftflöde

Mjukt, svalare luftflöde för fint hår och känsliga hårbottnar.

Bredtandad kam-tillbehör

Utformad för lockigt och texturerat hår. Dra ut håret eller lösgör lockarna lite grann.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta maskinens serienummer

Du hittar serienumret på följande platser:

På manualens framsida.

På kartongen som apparaten levererades i.

On the power cord near the plug.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Halkskyddsmatta

Om du behöver ställa ned apparaten med du sätter på den ser det halkfria underlaget till att den står stilla.

Cyklonen på en cylinderdammsugare från Dyson rengörs med en torr trasa.

Tillbehör

De magnetiska tillbehören kan snabbt och enkelt fästas på apparatens framsida. De kan vridas 360 grader så att du kan placera dem exakt där du behöver dem. För mer information, se ”Använda tillbehören”.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Styling

Här på Dyson är vi experter på teknologi och hur det fungerar, men för de senaste trenderna och hur du skapar särskilda frisyrer föreslår vi att du tittar närmare online.

Du kan följa oss på sociala medier, vi har arbetat med några av de ledande hår- och skönhetsexperterna och vloggare för att skapa olika frisyrtips. Du hittar länkarna till våra sociala medier nedan.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förpackningens innehåll

Dyson Supersonic™ Professional-hårfön

Manual

Smoothing nozzle.

Professionellt koncentratormunstycke.

Spridare.

Tillbehör för varsamt luftflöde.

Halkskyddsmatta

Filtret

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Maintain optimum performance by cleaning your filter

När vi utförde testerna i våra salonger runt om i världen märkte vi att det finns olika typer av salongsmiljöer. Hur miljön ser ut i din salong är av stor betydelse för hur ofta du bör rengöra ditt filter. Vi rekommenderar att du rengör ditt filter minst en gång i månaden eller när du märker att produkten har minskat i prestanda, samt om de blinkande vita LED-lamporna varnar dig om att du behöver genomföra en rengöring av filtret.

Om det nya filtret i Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen

Dyson Supersonic™ Professional-hårfönen har ett nytt filter som är olikt det i de tidigare Dyson Supersonic™-hårfönarna. Se till att du följer de senaste anvisningarna när du rengör ditt filter.

Om du äger en rengöringsborste som du fått i ett tidigare Dyson Supersonic™-hårfönskit ska du inte använda denna för att rengöra filtret i din Dyson Supersonic™ Professional-hårfön, eftersom det kan medföra skador på filterhöljet. Använd istället endast dina fingertoppar på det sätt som visas i instruktionerna.

Rengöring av filtret

Se till att du drar ut maskinens sladd ur eluttaget och låter den svalna innan du rengör din filterenhet.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel.

Håll i maskinens handtag och dra filterenheten neråt och på sladden.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. Torka av filternätet på din maskin med en torr, luddfri rengöringsduk för att ta bort eventuell smuts.

Låt filterenheten blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel i minst 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder ett rengörande schampo eller diskmedel.

Ta ut det inre filtret ur filterhöljet.

Gnugga försiktigt med fingertopparna för att rengöra varje del ordentligt. Damm eller smuts som täcker för hålen i filterhöljet bör vara synligt med blotta ögat. Skölj båda delarna av filtret för att ta bort eventuell smuts. Torka sedan båda delarna av filtret helt med en torr, luddfri rengöringsduk.

Kontrollera att all smuts är avlägsnad innan det inre filtret placeras i filterhöljet.

Dra försiktigt upp filterenheten och för den över sladden. För filterenheten mot handtaget och vrid tills den klickar på plats.

Använd inte din maskin utan att filterenheten är monterad.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?