Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson V12 Slim Motorhead sladdlös dammsugare
Se alla steg

Velg det aktuelle alternativet

10&mikrometer – partiklar så små som allergener och pollen

Torka av linsen med en mjuk, torr, luddfri trasa.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Velg det aktuelle alternativet

Låg batteriladdning

Ladda maskinen helt.

Maskinen kan laddas antingen genom att montera batteriet på maskinen eller genom att ladda batteriet separat.

Følg neste trinn.

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

Ladda maskinen

Anslut laddaren antingen direkt till maskinen eller i laddningsstationen.

De blåa LED-lamporna på var sida om batteriet ska tändas.

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Skärmen visar batteriladdningsnivån vid 100 %.

Det kan ta upp till 4,5 timmar att ladda apparaten fullt.

Har dette løst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Tryck på AV/PÅ-knappen

Koppla bort laddaren från maskinen och tryck på ON/OFF-knappen.

LED-Lamporna lyser konstant under användning.

Om LED-lamporna blinkar på/av i cirka 10 sekunder när du trycker på strömknappen kan du välja “LED-lampor blinkar”.

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Dockningsstationen laddar

Om apparaten laddas i dockningsstationen, koppla bort laddningskabeln och koppla in den direkt i apparaten.

Kontrollera strömtillförseln i hemmet eller använd ett annat eluttag.

Lyser LED-lampor blått nu på någon sida av batteriet?

Ta bort laddaren

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Visar displayen att batteriet har låg laddning?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Skärmen visar batteriladdningsnivån vid 100 %.

Det kan ta upp till 4,5 timmar att ladda apparaten fullt.

Har dette løst problemet?

Automatisk avstängning

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen skär automatiskt.

Motorn pulserar

Detta händer när motorn har pulserat några gånger (d.v.s. den har slagits på och stängts av snabbt) och blockeringsindikatorn tänds. Låt den svalna innan du kontrollerar om det finns några blockeringar.

Se till att inte trycka på "ON/OFF"-knappen när du letar efter blockeringar. Att använda maskinen samtidigt som den är delvis demonterad kan leda till personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Syns varningen fortfarande?

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen. Se till att den röda pricken på munstycket är korrekt positionerat mot den på skaftet.

Sätt på och prova maskinen.

Har dette løst problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Lossa borsten från det direktdrivna städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i städmunstyckets hals (där städmunstycket kopplas ihop med skaftet). Se till att det inte har samlats damm eller smuts i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Så här tar du bort och rengör borsthuvudet.

Filtret måste sköljas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen mestadels används i Boost-läget. p>

Har dette løst problemet?

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera höljets öppning

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Har dette løst problemet?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Fäst skaftet och städmunstycket och testa apparaten.

Har dette løst problemet?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Wash the filter in warm running tap water.

WARNING: Please do not use detergent, do not wash in a dishwasher or washing machine.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Fyll filterenheten med kallt vatten och placera sedan händerna över de öppna ändarna och skaka den försiktigt.

< p>Upprepa tills vattnet är helt klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Ommontering

Tillbehör

Filtret kan behöva tvättas oftare om fint damm sugs upp eller om dammsugaren mest används i boost-läget.

Har dette løst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Hair screw-munstyckets borsthuvud kan inte tvättas. För att upprätthålla optimal prestanda, kontrollera borsthuvudet regelbundet och avlägsna eventuella hinder.

Ta bort locket och borststången

Ta bort Hair screw-tillbehöret från maskinen.

Tryck upp bottenplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa skyddet på munstycket.

Dra av skyddet på munstycket från verktygets huvuddel.

Leta efter hinder

Dra bestämt i borsthuvudet för att separera det från huvuddelen.

Leta efter och ta bort eventuella blockeringar från alla tre delarna av Hair screw-tillbehöret.

Hair screw-munstycket går inte att tvätta. Torka av med en fuktig

och luddfri trasa. Placera ej några maskindelar i diskmaskinen och använd ej rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Sätt ihop hårskruvverktyget igen

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar tillbaka i position.

Se till att det röda spärreglaget är i olåst läge. Placera skyddet till munstycket enligt markeringarna på huvudkroppen. Tryck ner det tills det klickar på plats.

Tryck upp det röda spärreglaget tills det klickar på plats och tryck tillbaka bottenplattan.

Har dette løst problemet?

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Skjut tillbaka borsthuvudet i munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara öppet enligt bilden.

Tryck på ändlocket tills det klickar säkert på plats.

Om du vill återställa ditt partikelantal ska du placera maskinen i laddaren i 12 sekunder och sedan ta bort den och testa maskinen på nytt.

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort ändlocket från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Håll borsthuvudet under rinnande vatten och gnugga försiktigt bort eventuellt ludd eller smuts.

Ställ borsthuvudet upprätt enligt bilden. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätt tillbaka ändlocket på ditt borsthuvud.

Skjut tillbaka borsthuvudet i munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara öppet enligt bilden.

Tryck på ändlocket tills det klickar säkert på plats.

Har dette løst problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Ta bort tillbehöret från apparaten, kontrollera om öppningarna är blockerade och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka tillbehöret på apparaten.

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Har dette løst problemet?

Stäng av maskinen.

Tryck ner behållarens röda spärrknapp, och se till att du inte råkar trycka på strömknappen. Botten på behållaren kommer då att öppnas, vilket gör att höljet glider ner i behållaren och drar med sig eventuell smuts.

Tryck ner behållarens röda spärreglage och skjut av behållaren från skenan.

Kontrollera om det finns några blockeringar vid öppningen på höljet. Avlägsna eventuella blockeringar.

Kontrollera öppningen på höljet

Kontrollera om det finns några blockeringar vid höljets öppning på framsidan av maskinen och ta bort dessa vid behov.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Har dette løst problemet?

Diagnostikskärm

Menyn öppnas genom att trycka på väljarknappen med filtret borttaget. Tre alternativ visas när du öppnar denna menyskärm. Versioner, visar maskinens versioner av maskinen. Diagnostic, visar en serie siffror, bokstäver och procentsatser. Avsluta, du kan lämna menyn genom att välja det här alternativet.

Kontrollera filtret

Innan du lämnar menyn, se till att filtret sitter korrekt.

Sätt fast filterenheten ordentligt på huvuddelen och vrid medsols tills den knäpps fast.

Lämnar menyn

När filtret sitter ordentligt, tryck och håll ned valknappen i cirka 10 sekunder eller till dess att skärmen återgår till huvudläget.

Har dette løst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Om du inte kommer tillbaka till den huvudsakliga displaysidan manuellt, kan du göra det genom att låta apparaten vara inaktiv (cirka 15 minuter av ingen interaktion).

Har dette løst problemet?

Om filtret inte är korrekt monterat kommer maskinen inte att starta när du trycker på "ON/OFF"-knappen.

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Ommontering

Tillbehör

Sätt på och prova maskinen.

Har dette løst problemet?

Denna varning fortsätter till dess att underhåll har utförts.

Följ stegen i videon. Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället under "Har tvätten av filtret löst problemet?"

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Filtret kan behöva tvättas oftare om fint damm sugs upp eller om dammsugaren mest används i boost-läget.

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Wash the filter in warm running tap water.

WARNING: Please do not use detergent, do not wash in a dishwasher or washing machine.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Fyll filterenheten med kallt vatten och placera sedan händerna över de öppna ändarna och skaka den försiktigt.

< p>Upprepa tills vattnet är helt klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Ommontering

Tillbehör

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Denna varning fortsätter till dess att underhåll har utförts.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Automatisk avstängning

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen skär automatiskt.

Motorn pulserar

1 fast blått ljus indikerar att maskinen har lågt batteri.

Om maskinen stängs av/pulserar, indikerar detta en blockering.

Se till att inte trycka på "ON/OFF"-knappen när du letar efter blockeringar. Att använda maskinen samtidigt som den är delvis demonterad kan leda till personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Pulserar maskinen fortfarande?

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera höljets öppning

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Har dette løst problemet?

Testa maskinen

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt apparaten i boost-läge.

Sätt på och prova maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt på och prova maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Kontrollera behållarens inlopp

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Har dette løst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Automatisk avstängning

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen skär automatiskt.

Motorn pulserar

1 fast blått ljus indikerar att maskinen har lågt batteri.

Om maskinen stängs av/pulserar, indikerar detta en blockering.

Se till att inte trycka på "ON/OFF"-knappen när du letar efter blockeringar. Att använda maskinen samtidigt som den är delvis demonterad kan leda till personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Pulserar maskinen fortfarande?

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Apparatens sugeffekt varierar beroende på vilket effektläge som har valts. Boost-läget har största effekten.

Problem med uppsugningen orsakas oftast av en blockering.

Stäng av maskinen.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Obs: vi har tagit bort triggern, vilket gör att du enkelt kan växla hand när du dammsuger runt hinder.

Pulserar maskinen?

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

Effektlägen

Maskinen har två power modes för olika uppgifter. Den övergripande driftstiden visas på den digitala skärmen i minuter och sekunder och ändrar mellan de två power-lägena.

Drifttid

Den övergripande drifttiden kan öka och minska beroende på effektläget, golvtypen och vilket verktyg som används. Vid förändringar av drifttiden kan det ta upp till 30 sekunder innan det syns på displayen.

Eco-läge

Maximal driftstid för längre dammsugningar runt om i ditt hem.

Boost-läge

Konstruerad för intensiv rengöring av ingrodd smuts.

Driftstidsinformation

Fluffy-munstycke™ (mattor) - Eco mode (30 min) Boost mode (5 min)

Fluffy™-munstycke (hårda golv) - Eco mode (50 min) Boost mode (5 min)

Direct Drive-munstycke (matta) - Eco mode (30 min) Boost mode (5 min)

Direct Drive-munstycke (hårda golv) - Eco mode (40 min) Boost mode (5 min)

ENDAST handhållet läge - Eco mode (60 min) Boost mode (5 min)

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

När apparaten står på laddning, går den in i ett viloläge. Detta minskar energiförbrukningen inför nästa användning. På grund av denna minskade effekt kan apparaten, när den avlägsnas från laddningen och startas för första gången, visa en inkorrekt drifttid. Detta är inget att oroa sig över. Apparaten beräknar laddningskapaciteten och aktuell användning inom 30 sekunder, och visar korrekt tid på den digitala displayen.

För att uppnå maximal driftstid måste maskinen först kalibreras. Maskinen ska laddas helt cirka fem gånger. Mellan uppladdningarna, använd maskinen tills batteriet är tomt.

Om du har extra click-in-batterier, rekommenderar vi att du byter och laddar alla click-in-batterierna regelbundet för att förlänga batteriernas livstid.

Fungerer maskinen som forventet?

Ladda maskinen

Anslut laddaren antingen direkt till maskinen eller i laddningsstationen.

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Ladda maskinen

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Ta bort laddaren

Sätt på och prova maskinen.

Är maskinen strömsatt?

Testa maskinen

Sätt på och prova maskinen.

LED-Lamporna lyser konstant under användning.

Om LED-lamporna blinkar på/av i cirka 10 sekunder när du trycker på “ON/OFF”-knappen kan du välja “LED-lampor blinkar”.

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Laddning

Om apparaten laddas i dockningsstationen, koppla bort laddningskabeln och koppla in den direkt i apparaten.

Kontrollera strömtillförseln i hemmet eller använd ett annat eluttag.

Lyser LED-lampor blått nu på någon sida av batteriet?

Ta bort laddaren

Sätt på och prova maskinen.

Visar displayen att batteriet har låg laddning?

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Det kan ta upp till 4,5 timmar att ladda apparaten fullt.

Ta bort laddaren

Sätt på och prova maskinen.

Är maskinen strömsatt?

De flesta Dyson-dammsugarna har en inbyggd säkerhetsmekanism som stänger av maskinen om den blir överhettad. Detta händer vanligtvis när maskinen är blockerad eller om filtret behövs rengöras.

Om maskinen fortsätter att överhettas, låt den svalna innan du genomför prestandakontroller.

Følg neste trinn.

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Automatisk avstängning

Maskinen är utrustad med automatisk avstängning. Om någon del blockeras stängs maskinen automatiskt av.

Motorn pulserar

Detta händer när motorn har pulserat några gånger (d.v.s. den har slagits på och stängts av snabbt) och blockeringsindikatorn tänds. Låt den svalna innan du kontrollerar om det finns några blockeringar.

Se till att inte trycka på "ON/OFF"-knappen när du letar efter blockeringar. Att använda maskinen samtidigt som den är delvis demonterad kan leda till personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Har dette løst problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka städmunstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet och anslut skaftet till apparaten igen.

Sätt på och prova maskinen.

Har dette løst problemet?

Ladda maskinen

Anslut laddaren antingen direkt till maskinen eller i laddningsstationen.

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Ladda maskinen

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Ta bort laddaren

Sätt på och prova maskinen.

Har dette løst problemet?

Har maskinen laddats upp helt?

Batteriet och övervakningssystemet på Dyson V12™ Detect Slim arbetar tillsammans för att mäta hur lång driftstid som återstår. Systemet beräknar driftstiden med hjälp av en algoritm som ‘lär sig’ hur din maskin fungerar över tid. För att få en så bra upplevelse som möjligt rekommenderar vi att du laddar din maskin helt efter varje användning. Detta hjälper batteriets och övervakningssystemets algoritm att på ett mer exakt sätt kunna beräkna och visa återstående driftstid.

Din maskins faktiska driftstid förblir opåverkad medan algoritmen lär sig att på ett mer exakt sätt mäta återstående effekt.

Batteriet är konstruerat för att kunna lämnas på laddning permanent, vilket säkerställer att maskinen alltid är fulladdad vid nästa användningstillfälle. Det tar upp till 4,5 timmar att ladda maskinen helt. När batteriet väl är fulladdat kommer maskinen inte att förbruka ytterligare el.

Har dette løst problemet?

Om din maskin fortsätter att stängas av trots att driftstiden fortsätter att synas på skärmen rekommenderar vi att du laddar maskinen helt och använder den kontinuerligt tills batteriet tar slut. Detta bör genomföras vid ett och samma tillfälle. Vi rekommenderar att du använder Auto/Med mode för denna rengöring. Ju oftare du upprepar denna process, desto mer exakt blir algoritmen.

Batteriet är konstruerat för att kunna lämnas på laddning permanent, vilket säkerställer att maskinen alltid är fulladdad vid nästa användningstillfälle. Det tar upp till 4,5 timmar att ladda maskinen helt. När batteriet väl är fulladdat kommer maskinen inte att förbruka ytterligare el.

Har dette løst problemet?

Velg det aktuelle alternativet

Fuktig eller unken

En fuktig eller unken lukt uppstår när cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det behöver inte var direktkontakt med vatten, till exempel kan ett fuktigt djurhår som dammsugs upp blandas med dammet i cyklonen och därmed orsaka lukten.

Lukten kan även uppstå om filtret fortfarande är fuktigt när det sätts tillbaka i maskinen.

Torka med en fuktig och luddfri trasa, utan att

vidröra anslutningsändarna. Kontrollera att munstyckena är helt torra

innan användning. Kombinationsmunstycke

Madrassmunstycke Borste

för ingrodd

smuts Fogmunstycke

Upplyst fogmunstycke Flexibelt

fogmunstycke Adapter

för låga platser

Mjuk dammborste Adapter

för höga


platser Förlängningsslang Placera ej några maskindelar i diskmaskin eller använd rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Har någon del av maskinen tvättas?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Den genomskinliga behållaren är inte diskmaskinssäker. Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren, eftersom det kan skada apparaten. Torka endast av den genomskinliga behållaren med en fuktig rengöringsduk.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Har dette løst problemet?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Velg det aktuelle alternativet

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Wash the filter in warm running tap water.

WARNING: Please do not use detergent, do not wash in a dishwasher or washing machine.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Fyll filterenheten med kallt vatten och placera sedan händerna över de öppna ändarna och skaka den försiktigt.

< p>Upprepa tills vattnet är helt klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Ommontering

Tillbehör

Filtret kan behöva tvättas oftare om fint damm sugs upp eller om dammsugaren mest används i boost-läget.

Har dette løst problemet?

Var alla de tvättade delarna helt torra innan maskinen användes?

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Om du kan identifiera vilken del av apparaten som lukten kommer ifrån, kan ett byte av den delen lösa problemet.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Om du använder lasern och den upptäcker mörka fläckar på golvet kan detta bero på att laserlinsen är smutsig. Följ då stegen här nedanför.

Stäng av lasern.

Torka av linsen med en mjuk, torr, luddfri trasa.

Använd inte en våt rengöringsduk för att rengöra linsen, eftersom det kan göra att du smetar ut fläckarna. Vi rekommenderar heller inte att du använder rengöringsmedel för att rengöra linsen.

Har dette løst problemet?

Slå på/stäng av lasern

Prova att slå på/av lasern med strömbrytaren på rengöringshuvudet.

Sätt på och prova maskinen.

Laserprodukt klass 1 – Säker för husdjur och människor. Undvik att titta direkt in i ljusstrålen.

Har dette løst problemet?

Testa skaftet

Ta bort Laser Slim Fluffy™-munstycket från skaftet.

Ta bort staven från maskinen.

Montera Laser Slim Fluffy™-munstycket direkt på maskinen och testa.

Tänds lasern?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera det främre inloppet

Kontrollera behållarens inloppsanslutningar för att se till att de inte är böjda eller skadade.

Har problemet lösts genom att kontrollera de elektriska kontakterna?

Testa ett annat verktyg

Montera ett annat motordrivet munstycke direkt på maskinen och testa.

Har problemet med ett annat motoriserat verktyg på maskinen löst?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera alla golvmunstycken

Fäst golvmunstycket direkt på behållaren.

Välj att det är skaftet som är skadat om borsten snurrar i alla tillbehör när den ansluts till behållaren.

Om borsten inte roterar med något munstycke, välj "Borsten roterar inte på något städmunstycke".

Rensa golvmunstycket

Lossa Direct drive-städmunstycket, vänd på apparaten och lossa fästet.
Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols. På så sätt kan du ta bort det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Lossa borsten från det direktdrivna städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i städmunstyckets hals (där städmunstycket kopplas ihop med skaftet). Se till att det inte har samlats damm eller smuts i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Så här tar du bort och rengör borsthuvudet.

Filtret måste sköljas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen mestadels används i Boost-läget. p>

Har dette løst problemet?

Hair screw-munstyckets borsthuvud kan inte tvättas. För att upprätthålla optimal prestanda, kontrollera borsthuvudet regelbundet och avlägsna eventuella hinder.

Ta bort locket och borststången

Ta bort Hair screw-tillbehöret från skaftet eller maskinen.

Tryck upp bottenplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa skyddet på munstycket.

Dra av skyddet på munstycket från verktygets huvuddel.

Leta efter hinder

Dra bestämt i borsthuvudet för att separera det från huvuddelen.

Leta efter och ta bort eventuella blockeringar från alla tre delarna av Hair screw-tillbehöret.

Hair screw-munstycket går inte att tvätta. Torka av med en fuktig

och luddfri trasa. Placera ej några maskindelar i diskmaskinen och använd ej rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Sätt ihop hårskruvverktyget igen

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar tillbaka i position.

Se till att det röda spärreglaget är i olåst läge. Placera skyddet till munstycket enligt markeringarna på huvudkroppen. Tryck ner det tills det klickar på plats.

Tryck upp det röda spärreglaget tills det klickar på plats och tryck tillbaka bottenplattan.

Har dette løst problemet?

Om du vill återställa ditt partikelantal ska du placera maskinen i laddaren i 12 sekunder och sedan ta bort den och testa maskinen på nytt.

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Skjut tillbaka borsthuvudet i munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara öppet enligt bilden.

Tryck på ändlocket tills det klickar säkert på plats.

Har dette løst problemet?

Har dette løst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Se till att du tömmer behållaren så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Om dammet i behållaren övergår MAX-markeringen, kan det extra dammet dras in direkt i filtret och orsaka en blockering.

Har dette løst problemet?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Töm så snart smutsen når MAX-märket - se till att behållaren inte blir överfull. Se till att maskinen är urkopplad från laddaren innan du tömmer den genomskinliga behållaren.

MAX-markeringen på den genomskinliga behållaren på Dyson V11-dammsugaren.

Lossa skaftet genom att trycka på skaftets röda frigöringsknapp och dra loss det från behållaren.

MAX-markeringen på behållaren på en Dyson Cyclone V10 sladdlös dammsugare.

Tömma dammbehållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Den genomskinliga behållaren stängs genom att tryckas uppåt tills den genomskinliga behållaren och underdelen klickas på plats.

Har dette løst problemet?

Detta är normalt. Talk användes vid monteringen av packningen.

Fler appliceringar av talk kommer inte att krävas.

Förseglade produkter är helt fabriksnya och har inte sålts vidare som renoverade maskiner.

Repor eller märken på skaftet

Det kan uppstå märken på skaftet när den har kommit i kontakt med målade ytor, till exempel en dörrkarm.

Märkena kan avlägsnas genom att torka av dem med en fuktig trasa.

Har dette løst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Drifttid

När batteriet behöver laddas pulserar maskinen tre gånger och ikonen för lågt batteri visas på skärmen. När batteriet är tomt visas en röd varningsikon på skärmen.

Din maskins driftstider

Fluffy-munstycke™ (mattor) - Eco mode (30 min) Boost mode (5 min)

Fluffy™-munstycke (hårda golv) - Eco mode (50 min) Boost mode (5 min)

Direct Drive-munstycke (matta) - Eco mode (30 min) Boost mode (5 min)

Direct Drive-munstycke (hårda golv) - Eco mode (40 min) Boost mode (5 min)

ENDAST handhållet läge - Eco mode (60 min) Boost mode (5 min)

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Användarmanual

Öppna PDF-filen för att komma åt bruksanvisningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ändra inställning för varningar

Knacka för att skrolla igenom menyn för inställningar. Välj ”Varningar”-alternativet.

Skrolla för att välja på eller av. Håll nere valknappen tills nedräkningen avslutas och ett bocktecken syns på skärmen.

För att avbryta ditt val, släpp knappen under nedräkningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Det är viktigt att du laddar alla click-in-batterierna helt så fort du öppnar förpackningen, samt efter varje rengöring. Batteri- och övervakningssystemets algoritm ”lär” sig med tiden, och genom att ladda batterierna helt hjälper det till att mera exakt beräkna och visa hur mycket driftstid som återstår. p>

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Meny för inställningar

Kontrollera inställningarna på maskinen med hjälp av valknappen. För att komma in på menyn för inställningar, tryck och håll nere knappen tills menyskärmen visas. Knacka för att skrolla genom de olika alternativen.

Byt språk

För att ändra språk på skärmen, tryck på valknappen och håll nere tills språklistan visas. Släpp knappen. p>

Knacka på valknappen för att skrolla igenom språklistan till du når det språk du vill ha. Tryck och håll nere knappen tills nedräkningen stannar för att ställa in ditt språk.

För att avbryta ditt val, släpp knappen under nedräkningen.

Ett grönt bocktecken visas på skärmen för att visa att din språkinställning nu är slutförd.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Effektlägen

Maskinen har två power modes för olika uppgifter. Den övergripande driftstiden visas på den digitala skärmen i minuter och sekunder och ändrar mellan de två power-lägena.

Drifttid

Den övergripande drifttiden kan öka och minska beroende på effektläget, golvtypen och vilket verktyg som används. Vid förändringar av drifttiden kan det ta upp till 30 sekunder innan det syns på displayen.

Eco-läge

Maximal driftstid för längre dammsugningar runt om i ditt hem.

Boost-läge

Konstruerad för intensiv rengöring av ingrodd smuts.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Alla tillbehör som medföljer maskinen passar direkt på skaftet eller dammbehållarens öppning.

Se till att fästanordningarna är i jämnhöjd och snäpp fast tillbehören i änden av skaftet.

Lossa skaftet. Fäst tillbehören direkt på behållarens inlopp så att de snäpper på plats.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Såhär tar du bort click-in-batteriet

Håll handen under batteriet som stöd. Tryck på den röda lossningsknappen till batteriet och dra bort batteriet från handtaget.

Såhär installerar du batteriet

För in batteriet i handtaget tills det klickar ordentligt på plats.

Såhär underhåller du batterierna

Om du har ett extra click-in-batteri rekommenderar vi att du laddar det helt snart efter att du har köpt det, och byter och laddar alla click-in-batterierna regelbundet för att förlänga batterilivet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ändra inställning för varningar

Du kan stänga av pulsvarningen. Motorn kommer inte längre pulsera men varningsinformation gällande driftstid fortsätter att visas på LCD-skärmen när maskinen behöver din uppmärksamhet.

Stäng av varningar

Stänga av varningar stänger inte av den pulserande varningen för blockeringar. Detta säkerställer att du avlägsnar eventuella blockeringar och förhindrar skador på maskinen.

Tryck för att bläddra igenom inställningsmenyn. Välj alternativet “Varningar”. Bläddra för att välja på eller av, håll ner knappen tills nedräkningen slutar och en bock visas på skärmen. För att avbryta ditt val släpper du knappen under nedräkningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Såhär laddar du maskinens batteri

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»