Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Koppla ur apparaten ur nätuttaget och låt den svalna innan du rengör filtret.

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Regelbundet filterunderhåll

Håll ordentligt i maskinens handtag och vrid varsamt på filterhållaren motsols.

Dra nedåt och lossa den från maskinen.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Rengör filterhållaren under rinnande, varmt vatten.

Filterhöljet sköljs under rinnande vatten.

Lägg filterhållaren i blöt i varmt tvålvatten i 30 minuter.

Filterhöljet blötläggs i varmt vatten.

Skaka filterhållaren för att avlägsna det mesta överskottsvattnet, och låt den sedan lufttorka.

Överskott av vatten skakas ut ur filtret för hand.

För filterrengöringsborsten över filtrets meshstruktur.

Filterrengöringsborsten trycks upp på filtret.

Använd en upp- och nedåtgående rörelse för att rengöra filtret med filterrengöringsborsten tills all smuts har avlägsnats.

VARNING! Använd inte vatten för att rengöra filtret.

Filterrengöringsborsten rengör filtret med uppåtgående och nedåtgående rörelser.

Vrid tillbaka filterhållaren i rätt läge, och se till att den är i rätt läge.

VARNING! Skruva medsols för att låsa på plats före användning.

Så här sätter du tillbaka filterburen på Dyson Airwrap styler genom att dra uppåt och vrida till höger.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Ta bort tillbehöret

Tryck ned knappen för att frigöra det.

Har ljudet upphört?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Sätta tillbaka tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast Soft smoothing-borstverktyget genom att vrida det medsols.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera alla tillbehör

Försök att fästa alla tillbehören på apparaten.

Berör problemet ett eller alla tillbehör?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Val av luftflöde

Apparatens ljudnivå varierar beroende på det valda luftflödet. Justera luftflödet för var och en av de tre hastigheterna.

Löse detta problemet?

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Om filterområdet är igensatt under användning kan det också påverka prestandan.

Filtret måste rengöras varje vecka.

Regelbundet filterunderhåll

För filterrengöringsborsten över filtrets meshstruktur.

Filterrengöringsborsten trycks upp på filtret.

Rengör filterhöljet med filterrengöringsborsten i en uppåt- och nedåtgående rörelse tills all smuts är borta.

Håll handtaget på maskinen med ett fast grepp och dra filterburen ner och bort från maskinen.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Rengör filterhållaren under rinnande, varmt vatten.

Filterhöljet sköljs under rinnande vatten.

Skaka filterhållaren för att avlägsna det mesta överskottsvattnet, och låt den sedan lufttorka.

Överskott av vatten skakas ut ur filtret för hand.

Använd en upp- och nedåtgående rörelse för att rengöra filtret med filterrengöringsborsten tills all smuts har avlägsnats.

VARNING! Använd inte vatten för att rengöra filtret.

Filterrengöringsborsten rengör filtret med uppåtgående och nedåtgående rörelser.

Vrid tillbaka filterhållaren i rätt läge, och se till att den är i rätt läge.

VARNING! Skruva medsols för att låsa på plats före användning.

Så här sätter du tillbaka filterburen på Dyson Airwrap styler genom att dra uppåt och vrida till höger.

Löse detta problemet?

Rengöring av filtret

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Underhåll av ett blockerat filter

Håll handtaget på maskinen med ett fast grepp och dra filterburen ner och bort från maskinen.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Lägg filterhållaren i blöt i varmt tvålvatten i 30 minuter.

Filterhöljet blötläggs i varmt vatten.

Rengör filterhöljet med filterrengöringsborsten i en uppåt- och nedåtgående rörelse tills all smuts är borta.

Rengör filterhållaren under rinnande, varmt vatten.

Filterhöljet sköljs under rinnande vatten.

Skaka filterhållaren för att avlägsna det mesta överskottsvattnet, och låt den sedan lufttorka.

Överskott av vatten skakas ut ur filtret för hand.

Använd en upp- och nedåtgående rörelse för att rengöra filtret med filterrengöringsborsten tills all smuts har avlägsnats.

VARNING! Använd inte vatten för att rengöra filtret.

Filterrengöringsborsten rengör filtret med uppåtgående och nedåtgående rörelser.

Vrid tillbaka filterhållaren i rätt läge, och se till att den är i rätt läge.

VARNING! Skruva medsols för att låsa på plats före användning.

Så här sätter du tillbaka filterburen på Dyson Airwrap styler genom att dra uppåt och vrida till höger.

Löse detta problemet?

Så använder du din maskin

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Fungerar maskinen som förväntat nu?"

Hålla in hårslingan mot munstycket

Börja när håret är 80 % torrt, dvs. när det ser torrt ut men är kallt vid beröring.

Ta en cirka 5 cm bred hårlänk och håll den 10 cm från topparna. Håll Dyson Airwrap™ styler lodrätt.

Håll Dyson Airwrap™ styler lodrätt.

För in topparna av hårsektionen mot Dyson Airwrap™ styler. Låt luften fatta tag i hårsektionen så att den automatiskt böjs in runt munstycket.

Användare lindar hårtopparna runt Dyson Airwrap-stylern.

Flytta munstycket mot rötterna för att forma locken

Du behöver inte rotera Dyson Airwrap™ styler eller vrida handen, utan håll den bara lodrätt och låt luften fatta tag i håret.

När håret har virats in ska du släppa hårlänken och långsamt föra Dyson Airwrap™ styler mot hårrötterna.

Användare snurrar Dyson Airwrap-stylern närmare hårfästet och börjar locka håret.

Håll kvar under den rekommenderade verkningstiden och tryck sedan på knappen för kallt luftflöde eller för startknappen uppåt (medan du fortsätter att hålla Dyson Airwrap™ styler i lodrät vinkel).

Rekommenderad verkningstid och tid för kalluftsfixering:

För tunt hår, 5 sekunders verkningstid (MAX) och 5 sekunders kalluftsfixering. (MAX)
Medeltjockt hår: 10 sekunders verkningstid (MAX) och 5 sekunders kalluftsfixering (MAX).
Tjockt hår: 15 sekunders verkningstid (MAX) och 10 sekunders kalluftsfixering (MAX).

Stäng av och släpp locken

Stäng av Dyson Airwrap™ styler så fort locken har fixerats.

Håll munstycket lodrätt och för ut det ur håret, nedåt så att locken frigörs.

Användare stänger av Dyson Airwrap styler och släpper locken.

Du kan prova olika temperaturer och luftflöden för att skapa stilar som passar dig och anpassa stylingen efter din hårtyp. För mer information och tips, se: https://www.dyson.se/haircare/airwrap-styler/owners-area.aspx.

Fungerar maskinen som förväntat?

Kontrollera alla tillbehör

Försök att fästa alla tillbehören på apparaten.

Berör problemet ett eller alla tillbehör?

Prestanda

Välj lämpligt alternativ.

Har problemet att göra med luftflödet eller temperaturen?

Luftflödesreglering

Använd skjutreglaget för luftflödet för att välja lämplig luftflödesinställning.

De 3 luftflödesinställningarna på Dyson Airwrap-stylern.

Löse detta problemet?

Avlägsna filtret

Håll i handtaget på maskinen och dra filterhållaren nedåt, på kabeln.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Öppna filterhållaren varsamt och för ut den från kabeln.

Filterhöljet tas bort genom att dra isär sömmen och sedan ta bort det från sladden på Dyson Airwrap-stylern.

Testa maskinen utan filtret.

Löse detta problemet?

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Löse detta problemet?

Temperaturövervakning

Apparaten har en termosäkring som utlöses utan att återställas automatiskt för att förhindra överhettning.

Om apparaten stängs av ska du koppla ur den från vägguttaget och låta den svalna.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Löse detta problemet?

PÅ/AV-knapp

Apparaten sätts på med hjälp av PÅ/AV-reglaget.

På-/av-knapp på Dyson Airwrap-stylern.

Användes maskinen när stoppet inträffade?

Avlägsna filtret

Håll i handtaget på maskinen och dra filterhållaren nedåt, på kabeln.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Öppna filterhållaren varsamt och för ut den från kabeln.

Filterhöljet tas bort genom att dra isär sömmen och sedan ta bort det från sladden på Dyson Airwrap-stylern.

Testa maskinen utan filtret.

Löse detta problemet?

Använder du apparaten utomlands?

Glidreglage

Apparaten sätts på med hjälp av PÅ/AV-reglaget. Kontrollera lamporna på apparaten.

På-/av-knapp på Dyson Airwrap-stylern.

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar Airwrap™ när den ansluts till ett annat uttag?

Är några lampor tända?

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Kontrollera spänningsmatningen

Om apparaten inte sätts på ska du kontrollera att den används i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med det intervall som apparaten köptes för:

220–240 V

Australien
Kina
Egypten
Europa
Grönland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Malaysia
Nya Zeeland
Peru
Filippinerna
Ryssland
Singapore
Sydafrika
Sydkorea
Thailand
Förenade Arabemiraten
Storbritannien

100–127 V

Kanada
Japan
Mexiko
Taiwan
USA

Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i Storbritannien till Europa kommer den att fungera. Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i USA till Europa kommer den inte att fungera.

Löse detta problemet?

PÅ/AV-knapp

Maskinen stängs av med skjutreglaget PÅ/AV.

På-/av-knapp på Dyson Airwrap-stylern.

Löse detta problemet?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar Airwrap™ när den ansluts till ett annat uttag?

Löse detta problemet?

Avlägsna filtret

Håll i handtaget på maskinen och dra filterhållaren nedåt, på kabeln.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Öppna filterhållaren varsamt och för ut den från kabeln.

Filterhöljet tas bort genom att dra isär sömmen och sedan ta bort det från sladden på Dyson Airwrap-stylern.

Testa maskinen utan filtret.

Löse detta problemet?

Vilket ljus lyser?

När apparaten börjar köra ryckigt ska du kontrollera vilken lampa som lyser.

Kontrollera strömmen

Se till att maskinen är ansluten och strömbrytaren påslagen.

Kontrollera strömförsörjningen

Kontrollera att apparaten används i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med det intervall som apparaten köptes för:

220-240V

Australien
Kina
Egypten
Europa
Grönland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Malaysia
Nya Zeeland
Peru
Filippinerna
Ryssland
Singapore
Sydafrika
Sydkorea
Thailand
Förenade Arabemiraten
Storbritannien
100–127 V

Kanada
Japan
Mexiko
Taiwan
USA
Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i Storbritannien till Europa kommer den att fungera. Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i USA till Europa kommer den inte att fungera.

Löse detta problemet?

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Vilken typ av doft?

Cleaning the appliance .

Använd en torr trasa för att rengöra apparatens huvuddel.

VARNING! Använd inga smörjmedel, rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer på någon del av apparaten.

Löse detta problemet?

Lukt

Vid de första användningstillfällena är det normalt att helt nya apparater med ett värmeelement avger en viss lukt (t.ex. brödrost, ugn, vattenkokare osv.).

Lukten försvinner efter en tids användning.

Har lukten uppstått under de första användningstillfällena?

Vilken del är sönder?

Coanda smoothing dryer

Reservdelsnr 971895-03

Coanda smoothing dryer

Reservdelsnr 971895-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Coanda smoothing dryer

Reservdelsnr 971895-03

<p>Torka, släta ut och dölj flygande hårstrån med ett mångsidigt munstycke.</p>

Tillfälligt slutsåld

490 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Round volumising brush

Reservdelsnr 971893-07

Round volumising brush

Reservdelsnr 971893-07

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Round volumising brush

Reservdelsnr 971893-07

<p>Konstruerad för att ge volym och form till platt och rakt hår.</p>

Tillfälligt slutsåld

380 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

20mm long barrel

Reservdelsnr 971890-03

20mm long barrel

Reservdelsnr 971890-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

20mm long barrel

Reservdelsnr 971890-03

Tillfälligt slutsåld

380 kr

30mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 971888-03

30mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 971888-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

30mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 971888-03

<p>För att skapa lockar med volym.</p>

380 kr

Se mer

30mm Airwrap™ barrels / 30mm Airwrap™ long barrels

Reservdelsnr 971888-07

30mm Airwrap™ barrels / 30mm Airwrap™ long barrels

Reservdelsnr 971888-07

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

30mm Airwrap™ barrels / 30mm Airwrap™ long barrels

Reservdelsnr 971888-07

<p>För att skapa lockar med volym.</p>

Tillfälligt slutsåld

380 kr

40 mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 971889-03

40 mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 971889-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

40 mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 971889-03

<p>För att skapa lösa lockar eller vågor.</p>

Tillfälligt slutsåld

380 kr

40 mm Airwrap™ long barrels

Reservdelsnr 971889-07

40 mm Airwrap™ long barrels

Reservdelsnr 971889-07

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

40 mm Airwrap™ long barrels

Reservdelsnr 971889-07

<p>För att skapa lösa lockar eller vågor.</p>

Tillfälligt slutsåld

380 kr

Spets som förblir kall

Vissa av munstyckena har en spets som förblir kall. Lockmunstyckena och volymrundborsten blir varma under användning. Håll i spetsen om du vill byta till ett annat munstycke.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Ta det försiktigt när du hanterar varma tillbehör

Håll endast tillbehöret i det angivna området. Vissa tillbehör kan behöva rengöras då och då.

Löse detta problemet?

Det krävs en ny del

Detta är ett tecken på att det är ett problem med tillbehöret.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Round volumising brush

Reservdelsnr 971893-07

Round volumising brush

Reservdelsnr 971893-07

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Round volumising brush

Reservdelsnr 971893-07

<p>Konstruerad för att ge volym och form till platt och rakt hår.</p>

Tillfälligt slutsåld

380 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vilket ljus lyser?

Välj vilken lampa som lyser.

Vita och röda blinkande LED-lampor indikerar att filtret behöver rengöras.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast Soft smoothing-borstverktyget genom att vrida det medsols.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vilken del är sönder?

Vilken del är sönder?

Testa utjämningsborsten

Sätt på apparaten och vänta tills den värms upp till driftstemperatur.

Använd utjämningsborsten för att kontrollera om borstens borst nu ändrar riktning under användning som förväntat.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Hitta maskinens serienummer

Du hittar serienumret på följande platser:

På manualens framsida.

På boksen til maskinen.

På sladden nära kontakten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Filtret måste rengöras varje vecka.

Regelbundet filterunderhåll

Håll handtaget på maskinen med ett fast grepp och dra filterburen ner och bort från maskinen.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Rengör filterhållaren under rinnande, varmt vatten.

Filterhöljet sköljs under rinnande vatten.

Lägg filterhållaren i blöt i varmt tvålvatten i 30 minuter.

Filterhöljet blötläggs i varmt vatten.

Skaka filterhållaren för att avlägsna det mesta överskottsvattnet, och låt den sedan lufttorka.

Överskott av vatten skakas ut ur filtret för hand.

För filterrengöringsborsten över filtrets meshstruktur.

Filterrengöringsborsten trycks upp på filtret.

Använd en upp- och nedåtgående rörelse för att rengöra filtret med filterrengöringsborsten tills all smuts har avlägsnats.

VARNING! Använd inte vatten för att rengöra filtret.

Filterrengöringsborsten rengör filtret med uppåtgående och nedåtgående rörelser.

Vrid tillbaka filterhållaren i rätt läge, och se till att den är i rätt läge.

VARNING! Skruva medsols för att låsa på plats före användning.

Så här sätter du tillbaka filterburen på Dyson Airwrap styler genom att dra uppåt och vrida till höger.

Löse detta problemet?

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Styling

Här på Dyson är vi experter på tekniken och hur den fungerar, men vi rekommenderar att du går ut på nätet om du vill få information om de senaste trenderna och hur du skapar specifika stilar.

Vi har en särskild sida på vår webbplats med stylingtips som du gärna får besöka: www.dyson.co.uk/supersonic.

Du kan också följa oss på sociala medier. Vi har samarbetat med ett antal toppnamn och videobloggare inom hår och skönhet för att ge dig några stylingtips. Sök bara på ”Dyson Supersonic” eller ”Dyson Hair” på YouTube, Instagram, Facebook och Twitter.

Du kan också följa oss på sociala medier. Vi har samarbetat med ett antal toppnamn och videobloggare inom hår och skönhet för att ge dig några stylingtips. Sök bara på ”Dyson Airwrap” eller ”Dyson Hair” på YouTube, Instagram, Facebook och Twitter.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Luftflödesreglering

3 luftflödeshastigheter.

De 3 luftflödesinställningarna på Dyson Airwrap-stylern.

Temperaturövervakning

2 värmelägen och ett kylläge för att avsluta stylingen.

De 3 temperaturinställningarna på Dyson Airwrap-stylern.

Ström på/av med kalluftsfixering

Skjutreglage för kalluftsflöde för att fixera lockarna.

På-/av-knapp på Dyson Airwrap-stylern.

Blinkande vit lysdiod

Den vita lysdioden anger att en filterrengöring rekommenderas. Välj ”Regelbundet filterunderhåll” för mer information.

Vita blinkande LED-lampor indikerar att filtret behöver rengöras.

Blinkande röd lysdiod

Den röda lysdioden anger att en filterrengöring rekommenderas. Välj ”Regelbundet filterunderhåll” för mer information.

Kontakta Dysons hjälplinje om lampan fortsätter att lysa med rött sken.

Uttagbar filterhållare

Enkel att avlägsna för rengöring. Välj ”Regelbundet filterunderhåll” för mer information.

Filtret på Dyson Airwrap-stylern.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Utjämningsborste

För en slät, fönad finish.

Börja med handdukstorrt hår och använd borsten ovanpå för en slät finish och undertill för att tillföra form och volym.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast Soft smoothing-borstverktyget genom att vrida det medsols.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Du lossar Firm smoothing-borsten genom att trycka knappen nedåt och samtidigt dra munstycket uppåt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Utjämningsborste

För en slät, fönad finish.

Börja med handdukstorrt hår och använd borsten ovanpå för en slät finish och undertill för att tillföra form och volym.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast Soft smoothing-borstverktyget genom att vrida det medsols.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Du lossar Firm smoothing-borsten genom att trycka knappen nedåt och samtidigt dra munstycket uppåt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rund volymborste

Addera volym och form till platt och rakt hår

Round volumising-borsten riktar luften in i håret för att ge det volym och borstpiggarna skapar spänning för att forma håret allteftersom det torkar.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Spets som förblir kall

Volymrundborsten blir varm under användning.

Håll i spetsen om du vill byta ut volymrundborsten mot ett annat munstycke under användning.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

20 mm långa Airwrap™-barrels

För tajta och hållbara lockar i fint och tunt hår.

Använd när håret är 80 % torrt. Vrid på den svala änden för att ändra riktning på lockarna.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast barrel-verktyget genom att vrida det medsols.

Spets som förblir kall

Lockmunstyckena blir varma under användning.

Håll i spetsen om du vill byta lockmunstycket till ett annat munstycke under användning.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

30 mm Airwrap™-barrels

För naturliga lockar och vågor med volym.

Använd när håret är 80 % torrt. Vrid på den svala änden för att ändra riktning på lockarna.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast barrel-verktyget genom att vrida det medsols.

Spets som förblir kall

Lockmunstyckena blir varma under användning.

Håll i spetsen om du vill byta lockmunstycket till ett annat munstycke under användning.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

40 mm Airwrap™-barrels

För lösa, stora lockar.

Använd när håret är 80 % torrt. Ställ in temperaturen och luftflödet på max.

Vrid på den svala änden för att ändra riktning på lockarna.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast barrel-verktyget genom att vrida det medsols.

Spets som förblir kall

Lockmunstyckena blir varma under användning.

Håll i spetsen om du vill byta lockmunstycket till ett annat munstycke under användning.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Utslätande hårfön med Coanda-effekt

Vrid på den svala änden för att växla mellan Drying mode och Smoothing mode.

Drying mode

Föna håret tills det nästan är helt torrt innan du börjar locka.

Smoothing mode

Pressa den mot håret för att ändra riktning på luftflödet.

Håll den mot huvudet tills den börjar dra till sig håret och för den sedan långsamt ner mot topparna.

Så använder du kontaktdelen

Håll kontaktdelen mot huvudet tills du hör ett klick och den börjar dra till sig håret.

För den hela vägen från hårbotten till topparna för att dölja flygiga hårstrån.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda din maskin utomlands

Apparaten kan användas i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med det intervall som apparaten köptes för:

Om volttalet är 220–240 V gäller det för följande länder:

220–240 V

Australien
Kina
Egypten
Europa
Grönland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Malaysia
Nya Zeeland
Peru
Filippinerna
Ryssland
Singapore
Sydafrika
Sydkorea
Thailand
Förenade Arabemiraten
Storbritannien

Om volttalet är 100–127 V gäller det för följande länder:

100–127 V

Kanada
Japan
Mexiko
Taiwan
USA

Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i Storbritannien till Europa kommer den att fungera. Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i USA till Europa kommer den inte att fungera.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hålla in hårslingan mot munstycket

Börja när håret är 80 % torrt, dvs. när det ser torrt ut men är kallt vid beröring.

Ta en cirka 5 cm bred hårlänk och håll den 10 cm från topparna. Håll Dyson Airwrap™ styler lodrätt.

Håll Dyson Airwrap™ styler lodrätt.

För in topparna av hårsektionen mot Dyson Airwrap™ styler. Låt luften fatta tag i hårsektionen så att den automatiskt böjs in runt munstycket.

Användare lindar hårtopparna runt Dyson Airwrap-stylern.

Flytta munstycket mot rötterna för att forma locken

Du behöver inte rotera Dyson Airwrap™ styler eller vrida handen, utan håll den bara lodrätt och låt luften fatta tag i håret.

När håret har virats in ska du släppa hårlänken och långsamt föra Dyson Airwrap™ styler mot hårrötterna.

Håll kvar under den rekommenderade verkningstiden och tryck sedan på knappen för kallt luftflöde eller för startknappen uppåt (medan du fortsätter att hålla Dyson Airwrap™ styler i lodrät vinkel).

Rekommenderad verkningstid och tid för kalluftsfixering:

För tunt hår, 5 sekunders verkningstid (MAX) och 5 sekunders kalluftsfixering. (MAX)
Medeltjockt hår: 10 sekunders verkningstid (MAX) och 5 sekunders kalluftsfixering (MAX).
Tjockt hår: 15 sekunders verkningstid (MAX) och 10 sekunders kalluftsfixering (MAX).

Användare snurrar Dyson Airwrap-stylern närmare hårfästet och börjar locka håret.

Stäng av och släpp locken

Stäng av Dyson Airwrap™ styler så fort locken har fixerats.

Håll munstycket lodrätt och för ut det ur håret, nedåt så att locken frigörs.

Användare stänger av Dyson Airwrap styler och släpper locken.

Du kan testa olika temperaturer och luftflöden för att skapa frisyrer som passar dig och anpassa stylingen till din hårtyp. För mer information och fler tips – besök dyson.com/mynewairwrap eller skanna din QR-kod.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Komma igång

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Komma igång

p>Använd kalluft genom att trycka upp reglaget i mitten.

Välj temperatur- och luftflödesinställningar med hjälp av reglaget ovanför.

Sätt fast Coanda smoothing-tillbehör & fön och vrid på den svala änden för att välja drying mode.

Föna håret tills det nästan är helt torrt innan du börjar styla.

Tryck ner knappen för att lossa tillbehöret. Ta alltid bort tillbehören genom att ta tag i den svala änden.

Sätt fast din önskade barrel och ta hjälp av pilarna för att välja riktning på lockarna.

Sätt på stylern och använd hög hastighet och hög värme.

Ta en liten sektion hår och håll den cirka 10 cm från topparna.

För hårslingan mot barreln för att låta den fångas upp och lindas runt barreln.

Se till att hårslingan är spänd och för stylern mot ditt huvud. Håll stilla i cirka 15 minuter tills håret har torkat.

Välj kalluft och håll kvar i 5–10 sekunder för att fixera locken. Stäng av stylern och släpp ner hårslingan.

Byt riktning på luftflödet för olika hårslingor för att skapa naturliga lockar.

Tillbehör som formar och slätar ut

Börja med fuktigt hår.

Sätt fast din valda borste.

Välj medelhög hastighet och hög värme.

Borsta ut håret från rötterna till topparna.

Låt borststråna vara vända utåt för att addera volym och inåt för att skapa form.

Sätt fast Coanda smoothing-tillbehör & fön och vrid på den svala änden för att välja smoothing mode.

Välj hög hastighet och låg värme. (Välj en högre värmeinställning om du har en grövre hårtyp)

Tryck den lätt mot håret för att aktivera luftflödet.

Håll tillbehöret så att det drar till sig håret och för det sedan nedåt för att släta ut längderna

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Cleaning the appliance .

Använd en torr trasa för att rengöra apparatens huvuddel.

VARNING! Använd inga smörjmedel, rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer på någon del av apparaten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?