Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC48 Animal Pro-dammsugare
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Avlägsna behållaren och cyklonen

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tryck på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren, enligt bilden.

Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Tömma dammbehållaren

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet. Stäng behållarens botten

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Byta behållaren och cyklonen

Sätt fast den genomskinliga behållaren och cyklonen på framsidan av huvuddelen. Tappen på positioneringsfästet måste passa in i fördjupningen i bottnen på den genomskinliga behållaren.

Tryck ned bärhandtaget så att det snäpper fast ovanpå den genomskinliga behållaren och cyklonenheten och sitter fast ordentligt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj ett lämpligt alternativ

Obs!

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen ger ifrån sig ett pulserande ljud och sedan skär automatiskt.

Välj ett lämpligt alternativ

Filtren behöver rengöras minst en gång i månaden.

Tvätta filtret – steg för steg

Lossa behållaren från cylindern.

Avlägsna filter A

Dra ut filter A från cyklonens övre del.

Avlägsna filter B

Vänd apparaten på sidan och vrid på frigöringsknappen för filter B motsols tills det går att lossa filterluckan.

Lossa filter B från maskinen.

Tvätta filter A

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Tvätta filter B

Låt kallt vatten rinna igenom båda sidorna av filtret.

Knacka filtret 10 gånger (knacka på filtrets hårda plastkant, inte gummikanten).

Upprepa tills det blir rent.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Sätt tillbaka filter A i behållaren.

Sätt tillbaka behållaren på cylindern.

Vänd maskinen på sidan och sätt tillbaka filter B och vrid på frigöringsknappen för filter B medsols tills filterluckan sitter på plats.

Montera ihop maskinen igen och prova.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När du kontrollerar sugeffekten är det normalt att det hörs ett pulserande ljud. Detta är en skyddsfunktion för den digitala motorn.

Testa sugeffekten

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Så här tar du bort det justerbara röret från handtaget.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Så här kopplar du loss slangen från handtaget.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera röret och slanginloppet

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Kontrollera om luftgallret och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om cyklonen och behållaren är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om röret eller slangen var igensatta?

Rensa borsten

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Följ nästa steg.

Om du inte kan avlägsna ett hinder kan bottenplattan också tas bort.

Kontrollera bottenplattan

Lossa bottenplattan:

För att komma åt blockeringar i golvmunstycket kan du avlägsna bottenplattan genom att använda ett mynt för att lossa skruven som är märkt med ett hänglås.

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka stödplattan och se till att den snäpper på plats.

Sätta tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten lås den genom att dra åt låset.

Se till att den är ordentligt åtdragen innan du börjar använda maskinen.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att avlägsna eventuella igensättningar från golvmunstycket?

Filtren behöver rengöras minst en gång i månaden.

Tvätta filtret – steg för steg

Lossa behållaren från cylindern.

Avlägsna filter A

Dra ut filter A från cyklonens övre del.

Avlägsna filter B

Vänd apparaten på sidan och vrid på frigöringsknappen för filter B motsols tills det går att lossa filterluckan.

Lossa filter B från maskinen.

Tvätta filter A

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Tvätta filter B

Låt kallt vatten rinna igenom båda sidorna av filtret.

Knacka filtret 10 gånger (knacka på filtrets hårda plastkant, inte gummikanten).

Upprepa tills det blir rent.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Sätt tillbaka filter A i behållaren.

Sätt tillbaka behållaren på cylindern.

Vänd maskinen på sidan och sätt tillbaka filter B och vrid på frigöringsknappen för filter B medsols tills filterluckan sitter på plats.

Montera ihop maskinen igen och prova.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Följ nästa steg.

Om du inte kan avlägsna ett hinder kan bottenplattan också tas bort.

Avlägsna bottenplattan

För att komma åt blockeringar i golvmunstycket kan du avlägsna bottenplattan genom att använda ett mynt för att lossa skruven som är märkt med ett hänglås.

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka stödplattan och se till att den snäpper på plats.

Sätt tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten lås den genom att dra åt låset.

Se till att den är ordentligt åtdragen innan du börjar använda apparaten.

Testa maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Löse detta problemet?

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Så här tar du bort det justerbara röret från handtaget.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Så här kopplar du loss slangen från handtaget.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen?

Kontrollera röret och slanginloppet

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Kontrollera om luftgallret och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera rören och inloppen?

Kontrollera golvmunstycket

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Rasslande ljud

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Sätt på maskinen.

Hörs ljudet fortfarande när behållaren har avlägsnats?

Rengöra behållaren

Tryck på frigöringsknappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på handtaget för att öppna behållarens botten.

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på den silverfärgade knappen på cyklonens baksida.

Den genomskinliga behållaren kan rengöras med vanligt vatten.

Rengör behållaren och cyklonen.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra behållaren.

Rengör cyklonens hölje med en torr trasa eller borste. Använd inte vatten för att rengöra cyklonen.

Sätt tillbaka behållaren och sätt på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Kontrollera förlängningsröret och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Så här tar du bort det justerbara röret från handtaget.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Så här kopplar du loss slangen från handtaget.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att rensa förlängningsröret och slangen?

Kontrollera golvmunstycket

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket.

Lossa borstens ändskydd.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa sugeffekten

Ett visslande ljud tyder på att det strömmar ut luft för att det saknas en tätning eller p.g.a. en blockering.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Så här kopplar du loss det justerbara röret från munstycket.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Testa sugeffekten

När du kontrollerar sugeffekten är det normalt att det hörs ett pulserande ljud. Detta är en skyddsfunktion för den digitala motorn.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Så här kopplar du loss det justerbara röret från munstycket.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Obs!

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen ger ifrån sig ett pulserande ljud och sedan skär automatiskt.

Maskinen har en digital motor, det är ingen idé att vänta när den väl har skurit.

Välj ett lämpligt alternativ

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

När hade maskinen senat full effekt?

Kontrollera termosäkringen

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Om kunden föredrar att kontrollera maskinen när strömmen har kommit tillbaka, vänta i minst två timmar och be kunden att ringa tillbaka.

Välj ett lämpligt alternativ

Tvätta filtret

Lossa behållaren från cylindern.

Avlägsna filter A

Dra ut filter A från cyklonens övre del.

Avlägsna filter B

Vänd apparaten på sidan och vrid på frigöringsknappen för filter B motsols tills det går att lossa filterluckan.

Lossa filter B från maskinen.

Tvätta filter A

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Tvätta filter B

Låt kallt vatten rinna igenom båda sidorna av filtret.

Knacka filtret 10 gånger (knacka på filtrets hårda plastkant, inte gummikanten).

Upprepa tills det blir rent.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Sätt tillbaka filter A i behållaren.

Sätt tillbaka behållaren på cylindern.

Vänd maskinen på sidan och sätt tillbaka filter B och vrid på frigöringsknappen för filter B medsols tills filterluckan sitter på plats.

Montera ihop maskinen igen och prova.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra behållaren

Tryck på frigöringsknappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på handtaget för att öppna behållarens botten.

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på den silverfärgade knappen på cyklonens baksida.

Den genomskinliga behållaren kan rengöras med vanligt vatten.

Rengöra behållaren och cyklonen

VARNING! Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonens hölje med en torr trasa eller borste. Använd inte vatten för att rengöra cyklonen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Testa sugeffekten

När du kontrollerar sugeffekten är det normalt att det hörs ett pulserande ljud. Detta är en skyddsfunktion för den digitala motorn.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Så här kopplar du loss det justerbara röret från munstycket.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Unken eller fuktig lukt

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget. Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Använd ett torr trasa eller kombinationsmunstycket för att rengöra höljet.

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Kunde problemet lösas genom att rengöra höljet och den genomskinliga behållaren?

Filtren behöver rengöras minst en gång i månaden.

Tvätta filtret – steg för steg

Lossa behållaren från cylindern.

Avlägsna filter A

Dra ut filter A från cyklonens övre del.

Avlägsna filter B

Vänd apparaten på sidan och vrid på frigöringsknappen för filter B motsols tills det går att lossa filterluckan.

Lossa filter B från maskinen.

Tvätta filter A

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Tvätta filter B

Låt kallt vatten rinna igenom båda sidorna av filtret.

Knacka filtret 10 gånger (knacka på filtrets hårda plastkant, inte gummikanten).

Upprepa tills det blir rent.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Sätt tillbaka filter A i behållaren.

Sätt tillbaka behållaren på cylindern.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Behållare

Reservdelsnr 925970-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 925970-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 925970-01

Reservbehållare till din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

Se mer

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

71 kr

Cyklon

Reservdelsnr 965381-01

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 965381-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 965381-01

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Se mer

Slang

Reservdelsnr 965623-02

Slang

Slang

Reservdelsnr 965623-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Slang

Slang

Reservdelsnr 965623-02

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

446 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Förfilter

Reservdelsnr 925766-01

Förfilter

Förfilter

Reservdelsnr 925766-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Förfilter

Förfilter

Reservdelsnr 925766-01

Reservförfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

204 kr

Se mer

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

241 kr

Rensa borsten

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Följ nästa steg.

Kontrollera bottenplattan

Om du inte kan avlägsna ett hinder kan bottenplattan också tas bort.

Lossa bottenplattan.

För att komma åt blockeringar i golvmunstycket kan du avlägsna bottenplattan genom att använda ett mynt för att lossa skruven som är märkt med ett hänglås.

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka stödplattan och se till att den snäpper på plats.

Sätta tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten lås den genom att dra åt låset.

Se till att den är ordentligt åtdragen innan du börjar använda apparaten.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att avlägsna eventuella igensättningar från golvmunstycket?

Filtren behöver rengöras minst en gång i månaden.

Tvätta filtret – steg för steg

Lossa behållaren från cylindern.

Avlägsna filter A

Dra ut filter A från cyklonens övre del.

Avlägsna filter B

Vänd apparaten på sidan och vrid på frigöringsknappen för filter B motsols tills det går att lossa filterluckan.

Lossa filter B från maskinen.

Tvätta filter A

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Tvätta filter B

Låt kallt vatten rinna igenom båda sidorna av filtret.

Knacka filtret 10 gånger (knacka på filtrets hårda plastkant, inte gummikanten).

Upprepa tills det blir rent.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Sätt tillbaka filter A i behållaren.

Sätt tillbaka behållaren på cylindern.

Vänd maskinen på sidan och sätt tillbaka filter B och vrid på frigöringsknappen för filter B medsols tills filterluckan sitter på plats.

Montera ihop maskinen igen och prova.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 925144-10

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 925144-10

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 925144-10

Reservturbinmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

846 kr

Se mer

Använda kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Koppla ifrån apparaten.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt. När du kontrollerar sugeffekten är det normalt att det hörs ett pulserande ljud. Detta är en skyddsfunktion för den digitala motorn.

Blockering

Om maskinen spottar ut damm kan det tyda på att den är igensatt. Fortsätt till nästa steg.

Testa sugeffekten

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Så här kopplar du loss det justerbara röret från munstycket.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din Dyson-maskin

Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.

Fäst slangen mot den bakre delen av skafthandtaget.

Fäst skafthandtaget på förlängningsröret.

Tryck på förlängningsrörets frigöringsknapp för att förlänga det, och se till att det snäpper fast.

Fäst golvmunstycket till förlängningsröret.

Sätt i tillbehören i hållaren och fäst den på förlängningsröret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

Borsten kan vridas på och av genom att vrida på hjulet på turbinmunstycket enligt bilden nedan.

Borste på för mattor.

Borsten avstängd för hårda eller ömtåliga golv.

Använda tillbehör

Fäst tillbehören på skafthandtaget eller förlängningsröret så att de snäpper på plats.

Avlägsna eventuellt förlängningsröret och skafthandtaget och fäst tillbehören direkt på slangen, så att de snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda förlängningsröret

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Håll i kontakten när du snurrar upp kabeln på kabelvindan. Låt inte kontakten flyga omkring när kabeln spolas upp.

Använda kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Koppla ifrån apparaten.

Dra in kabeln genom att trycka ordentligt på knappen tills den klickar och kabeln spolas tillbaka.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara munstyckena

Tillbehören

  • Fäst tillbehören i tillbehörshållaren.
  • Fäst tillbehörshållaren på förlängningsröret enligt bilden nedan.

Golvmunstycket

Tryck på den röda knappen och skjut in förlängningsröret helt.

Förvara golvmunstycket genom att sätta i det i klämman på huvuddelens baksida.

Bära din Dyson-maskin

Bär maskinen i huvuddelens huvudhandtag.

Tryck inte på cyklonens spärrknapp eller skaka maskinen när du bär den, annars kan cyklonen lossna, falla av och orsaka skador.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?