Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf

Illustration of brush bar

My brush bar is not spinning on my Dyson vacuum cleaner.

It's quite common, particularly in houses where there are pets, or people with long hair, that your Dyson vacuum cleaner brush bar can become jammed and stop spinning.